Skip to main content

Full text of "Tucídides. Historia De La Guerra Del Peloponeso (bilingüe) Θουκυδίδης. Ἱστοριῶν Βίβλοι Ηʹ"

See other formats


Ταυς616465 
ΠΙσΙΟΥΊα 46 ἰα (ὐμιοήτα 46] ΡοΙΟΡΟΊ 650 


Εαϊοϊόη 46 ΕΥ̓ΔΉΓΙ5ςΟ ΚΟΠΊΘΙΌ ([τ1Ζ 


Ἰτααπςοϊόη 46 Εταηςίβοο ἈΟΠΊΘΙῸ (ΙΖ 
Τοχίο ρτῖθρο νυ δάἀθπάδ: 
περ: ννννν. 5- αι σϑθατγρ. 46.-Παυβοῃ οτος ΠΟ ποϊορίαθ αηἰθΟδ ΓΠαΚΥ αἸ ἀθϑιι ρ610. Πέτα] 
περ: ο]1ο.τϑ Ἰγ15.65,ο] πο Παϑρθὶοροηθβο. πίπη 
περ: ο]1ο.τϑ 1τ115.65, ΟΠ] οπθ μα βϑι ας! 1465. πη 
[05 ΠΊδΡδ5 ᾿πἰγοαποίοΙο5 ἃ σα ΠΠ7Ὸ σΟΙΓΟΒροΟΠπάθηῃ ἃ ἰὰ δαἀϊοϊόη 46 Απίοημϊο (συισηηάη (σπουτὰ. 


ΙΝΤΕΟΠΙΚΓΟΙΟΝ 


ψιάδ 
Του ηδοϊόῃ 46 51 ΟΌΤἃ 
1,4 σποϑεόηῃ ἐποϊάΐάθα 
(αϊδοίοσίϑεςδβ 46 1 Πἰϑίοσία 4θ Ταςία 1465 
Τρηριιᾶ Υ θϑίο 
Τυςίαϊ465 οη Ἐβραῆδ 
ΒΙΒΙΙΟΘΚΑΕΙΑ 


ΗΙΘΤΟΚΙΑ ΠΕΊΤΑ ΟΌΈΚΚΑ 9ΕῚ, ΡΕΕΟΡΟΝΕΘΟ 


ΤΡτο 
Τρτὸ Π 
Γαῦρτο ΠῚ 
ΤΡτο Ιν 
Τὰρτο ν 
Ταῦτο ΝῚ 
Γὰρτοὸ ΝῊ 
Τρτοὸ ΝΠ 


ΙΝΤΕΟΠΙΚΓΟΙΟΝ 
ΝΙΌΑ 


Θ5ΟΝ δϑοδβ805 ἰοβ ἀδίοβ 4116 ροβθθπῆοβ 5Β0016 Τιοί 1465 Ὑ ἰοβ πτάβ Πἀθαϊρηοβ ργοσθάθη 66] ρσορίο 
δαϊοι, γἃὰ 416 6] τϑϑίο ἀθ 185 ᾿πίουπηδοίοηθϑ σοῇ 416 σοπίδπιοβ, Δ Π46 οχίθηβαϑ, Β0η ΡΌςΌΟ ΠδΌΪΘ5 Υ 
ΡῬΙΟΡοτγοϊοηδάδθ θη 81 πιαυοτία ΡΟΣ {πιθηΐθβ βθοιυπάδτίαβθβ, θαβθαᾶαθ ἃ ἰο βιιπηο θη ἰοβ Πϊόϊοροβ 
ΔΙ] ΤἼ1Π05. 

Ῥγαθρα ἀθ πιιθϑίτα ᾿πβθριτ δα 65 416 τοϑρθοίο ἃ 511 ΠΟΠΊΌΓΘ [ἃ 
ςδΠςδοϊόῃ πηάβ ργθοῖϑθα 4116 ἰθ ΠΟ ΠΊΟΒ 65 ἰὰ ἀθ «αἰθηϊθηβθ» 4116 56 
ἀδ Ε] τπηΐϊβπιο θη 11, γα 4.6 6] ποιῆρτθ ἀθ ΟἹοῖο 416 ἀρδῖθοθ θῇ ἵν 
104 ραᾶῖὰ ᾿παϊσδῦ 6] 46 8581 ραάσθ ραπίθα ἀπι4δ8 τθϑρθοίο ἃ 51 65 τ1πὴ8ἃ 
Θ]οϑα ο τι1ὴ8ἃ σουτρίθ]α, σοπτο ργθίθηθ ῥοῦ δ] προ Ῥγθηΐςθῖ. 58 
Ροιθηθηςία δἱ ἄθπιο ἀθ Ηδπηαηίθ οϑίά αἰθϑιριδαα ΡΟΣ τππᾶ 
᾿πϑοροϊόῃ βθρα]ογα 12 46 ἰὰ χὰ6 ᾿πέοττηδ Ροϊθπιόῃ 6] Ροσϊθροίαδ, πὶ 
δαϊοῦ 46 νίνε θηΐίγθ ἰο5 815105 ΠῚ ν Π ἃ.(.. δερύῃ συθηΐα Μδτοθ] ΠΟ, 
(1 17 γ 5.5), Ροϊϑθιηόῃ θῇ 811 θϑογίίο Ρϑῦὶ Αογοροΐθοβ ἀϊςθ 4116 θη ἰὰ 
᾿πϑοροϊόῃ 86 οἰΐα ἃ Ταυοίαϊάθθ ο ἀθ Οἱοο, (6] ἄθπῖο ἀβθ 
Ηδ]πηαπίθ, σαγὰ Δ θπ Πςβοϊόπ ςοη 6] Πἰβέου δου πὸ ἀθ]α ἀθ θϑίδτ 
αἀἰδοαπάδ. 

Ααη ἀοπίτο 46 ἰὰ ᾿πβορ τ δα θη 4116 ΠῸ58 ΠΊΟνΘΠΊΟΒ, ρθΊΘοΘ 46 
Ροιθηθοϊό ἃ ἰὰ ἔβα ἀθ 15 ἘΠ] 85, ἀθ ἴα 6 ἐουπιδτοη ρδγίθ 
ΘΠ [6 οἰτο5 (ἰπιόῃ, 6] ἀἰτρθηΐθ δἰθηίθηβθ βοπιθέϊαο δ] ἀθϑθυτο ροῦ 
οϑβίγδοίβηιο θῇ 461-460 ἃ.(΄., γ ἰοβ αἰδίμηϊοβ Μ|ςοίαθϑ 416 ἀρδίθοθη 
Θη ἰδ Πιβίογία δἰθηίθηβθ, Υ ἀθ ἰΙοβ 416 7ι1Ζά 6] πγάβ τθ ποιηταάο 568 
6] νϑποθάου ἀθ Μαγεαίόη. 81 δἀβοτροϊόῃ ἃ θϑία ἔβη }11α 56. ππάδηγθηΐα θη 6] δηά}1515 46 αἱριιπαβ 
σοἰποϊἀθησίδ5: 


1. ΕἸ ποιῆρτθ 46] γθύυθΖιοίο ἰγαςῖο, ϑιθρτο 46] ΜΙςοίαθ5 νθποθάου ἀθ Μαζαίόῃ Υ δάθηηάβ δριιθῖο α6] 
εἰΐαάο (ἰπηόῃ, 65 ἰἀέπεϊςο ἃ] 716 86 πο5 δὰ {γϑηβιη 60 ράτὰ 6] 46] ρϑάτθ ἀθ Ταυςίά 465, ΟΙοτο. 

2. 105 Βἰόρταξοβ δ] θ] απ] Ποβ, θῇ ἰο5 46 56 Ῥαᾶδ88 ἰδηλθίόη Μδίςθ]ηο, δαΐου 6 τηὰ 46 145 νἸ 485 46] 
Πιἰβίοσ δου, δά πισθη σοπῖο ἀδίο ᾿πηροτγίαηΐθ ραῖὰ θϑίβ! θοῦ 58 ραθηΐθϑοο σοῇ ἃ [8.111 6 ἰοβ ΕΠ] 485 
16 αἰγοηϑέβηςία ἀθ 416 ροβθυϑῖα Πιιθϑίγο δου στα π465 ᾿ἰΠίθ 6565 ΚΥ ΡΟβθϑίοΠ65 θῇ Ττδςία δορί σαθηΐα 
Ε] πηΐβπιο θῇ 6] τὸ ΓΝ (ςαρ. 105). δίῃ θιιραγρο, ἰὰ ἔπθυΖα 46] ἀυριτηθηΐο γθϑα]ΐα πη ἑαηίο 4601] σααπάο 
86 ργθϑία δἰθποϊόῃ ἃ [δα οἰγοιιπϑίδηςία 46 786 6] βίθρτο ἀθ Μιοίβαθβ θὰ γοὺῪ ἀθ Ιοβ ἀοίοπμοοβ θῇ Ττδςία 
οὐἹθηΐδὶ, πη] θη ἶγα5 716 188 σοπΘϑίοη65 τη] Ποῖα 5 ἀθ Το 1465 θϑίαθαη θη 1ὰ Ζοπα 46 Τταςία ργόχί μηδ αἱ 
Ττίο Ἐβιγπιόῃ Υ᾽ το πίθ ἃ ἴα ἰ5]α 4 Τα 808. 

3. Οἴτα ριπιθρα 65 ἰὰ ἀρογίβδαα.ι ροῖ Μδζςείηο, (μια 17), Υ 4.6 ἑδπιρέῃ 56 τοπιοηΐα ἃ Ροϊθπιόῃ. 
ϑϑθρί ΠΟ5 αἴςθη, ἀθίαπΐθ ἀθ 165 ριιθσίαβ Μοϑ 165 αἰθηίθηβθ8, θη ἰο5 ΠΠαπηϑάοβ Μοπιιπιθηΐοβ 46 (Ἰπιόῃ, 
86 Θχῃίρίβη 185 ἔππρα5 ἀθ Τυςία!] 465 ν᾽ Ἡθγόδοίο. Νο 56 5ϑ8ᾶῦ8ε σοῇ Ἴθγίθζε χαϊέμ θϑίαρα θηίθσγαάο 
δρατίθ ἀ4θ (πιόῃ, ρεῖὸ σὰρθ βροπθι 46 ἰδπηέη θϑινίθγαη 411 ἰο5 σα 8 1105 σοη ἰο5 416 ορέανο {65 
νου 5 ΟἹ τρί ςα58, μαοίθηο ΠοποΥ δ] ποιῦρῖθ ἀθ «Μοπιχηθηΐοβ 46 (ἰπηόῃ». 

ΕἸ πιίδπιο Ἡθγόδοϊΐο ραῦθοθ ἤαϑι νἰβίο ἰο5 πποπιιπηθηΐοβ, γὰ 416 θη ΝῚ 103.3 ββϑεῦρο: «(Ἰπτόῃ θϑίά 
Θηἰοιταάο ἀθ]αηΐθ ἀθ ἰὰ οἰμά δά, ἃ] οἶτο ἰδάο 46] σαηγίηο 416 οταΖα ἰο 46 86 ἀθποηηΐηδ ἰὰ Ναραδαδ. 
]Ταπίο ἃ ἐϊ] ἐαπιρέῃ ϑϑίάῃ θηΐθυγαάοβ ἰο5. σα 8]105 76 οοέαν:θτοη ἐγθ5. ν]ςίουαβ οἱπηρίςαβ». ΕΠ θϑίθ 
ςοηίθχίο Ροϊθπιόῃ, --- ΒΙΘΠΊΡΙ ἃ ἱγανέβ 46 Ϊὰ οἰΐα ᾿παϊγθοία ἀθ Μδςσθίίηο 17.--- οἷα ἃ ΤΙ πηοΐθο σοπτο ΠΟ 
ἀφ Ταυςία! 65, ἀμ 486 1ὰ ποίςῖϊα 65 ἀπιάοβα, γὰ 416 65 τ1πη8 τοϑ ποϊόη πιπαδπηθηΐαάδ θη που πηδοίοηθ5 


1 «ΤΉ. δηά {πὸ (ἱπιοηίαη Μοπιπιθηΐβ», Οϑέετγ. [αΠγ65}: 31 (1939), ράρ!πα8 36-41. 
2 (ἔπ. Πεϊςμρσδροσ, Κα. Ε. ΧΧΙ, οοἱ. 1291. 


ἄθ ἴὰ δμάήα. 81 ροάθηγοβ σοηῆδι θῇ Ῥοϊθπηόῃ, οἱ δύριμπιθηΐο ἀθ ἴα ὰπῖρὰ σοπγίη Υ ἰὰ βἰ πη Πα 6 
ΠΟΠΊΡΙΘ5 θηἐγθ 6] 46] ραάτθ ἀθ Τυςία!α65 γ᾽ 6] 46] βιθρτο ἀθ Μιϊςίαδαθϑ σοπῆηγπιδγίδη 165 γθ]δοίοηθβ ἀθ 
Ῥδιθηΐθβοο ΤΠΘ ΠΟΙ ΟΠ8 688. 

ΝΝιαθϑίτο ἰηΐοσέβ ρου ἰὰ ριοσθάθηοία ἔα }18Γ ἀθ Ταςσία! 465 πὸ 65 σταίαϊίζο, γὰ “π6 6110 ἀυαάδ ἃ 
ΠΟΙΡΙΘΠ6Γ ἰὰ Οὗτὰ (6] Πἰβίοσδου: 46 τϑϑα δ οἰοσγία 81 ρογίθηθηςία ἃ ὰ [αΠ1111ἃ ἀ6 1ο8 ΕἸ]δ1685, 568 
Θαἀποδτία θη 6] 86ὴ0ὺ ἀθ ττῆὰ [δηλ] σατδοίοτΖαάα ΡΟ 6] σοηβουνδαιτβηιο, δ8ί σοπΊο ΡΟΥΙ͂ 811 
οηἰτθηΐδηηϊθηΐο ἃ [ὰ5 αἰ τθοίςθ5. ροϊςα5 ἀθ Ῥοϑυῖςῖθβ, 6] ΘΓ ροραΐϊαῦ, οἰτοαπδίαηςια αὰ6 ρῥ]απηΐθα 
αἰ ο1165 ΡΟ ΘΠγ85 τοϑρθοίο ἃ ἰα ᾿ἰπἰουρτοίδοϊόῃ 6 1 δοι{πα ρος (61 βίου ου. 

Καβϑρθοΐο ἃ ἰὰ οἱ ποϊορία 6 51 να ἰοβ ἀπίσοβ Πιπδιηθηΐοβ ρα βία] ΘΟΟΥ 6] πλᾶῖσο ἀ6 581 
δαί δοϊόῃ 8οη 405 [ΘΕ] ΠΟ Π]108 46] ρτορίο Ταςία 1665: 

Επ Ν᾿ 26.5 ἄϊςθ: «Κγῖνί ἀαταηίο ἰοάδ ἰὰ σθιτα σοη οθἀδα ϑαῇΠοϊθηΐθ ρᾶσὰ ἀδύτηθ σπθηΐα ἀθ ἰοάδ 611ἃ Υ 
Ροπίθπαο ἰπἰθγέβ θη ᾿ΠΓΟΥ ΤΠ ΥΤη6 σοη θχϑοίπά; [ἀπ] έῃ 56 αἷο 6] σᾶ80 468 416 θβϑδίιινε ἀθβίθυσααο (6 ΠῚ] 
Ραΐσία ἀυταπίθ νοϊπία αὔῆοβ ἀθβριιέβ 46 δοίιιδιι. σΟΠΊΟ βρθηθυαὶ θῇ Απῆρο]δ, Υ ΡΟΥΙ δϑιβ.11 ἃ ἴοβ 
δοοηἰθοϊπθηΐοβ ροϊςο5 46 ηροβ Ὀδηο5, ΠΟ ΠΠΘΠΟΒ ἃ ἰοβ 46 ἰοβ ρεϊοροπθϑίοβ θῇ νἰτίαα 6 ηΪ 
ἀθβίθυτο, σοῃ σδπλὰ ριιάθ ΔΙ ΠῚΘ ΤΠΘ]ΟΥ σθηΐα 46 6110.» 

ΑΙ σοπηίθηζο ἀθ ἰὰ οὔσα, θη 1 11, αἷς: «Ταοίάϊ65. 6] δἰθηίθηβθθ θϑοῦοιό ἰὰ ριιθῦτα θηϊτ6 ἰὸβ 
ῬΘΙοροηθϑῖίοβ Υ ἰοβ δἰθηίθηβθϑ πδάδ πΠιάβ θρθΖαυ ρούαπ6 ϑιροπηία απ|6 βοιΐία σταηαᾶθ Υ ἰὰ πιάβ 
᾿πηροτίαηϊΐθ 46 ἰὰ5 βςθαῖ 85 παϑία θηϊοηςθβ.» 

(αδηάο δϑίδ!]ό ἰὰ ριιθῦγα θῇ 6] αῆο 431 Τιιοί 1465 ἀοία 867 τὴ ΠοπΊΎΓ6 το] αἰ ναηιθηΐθ Ἰονθη, δα ηααθ 
ὧδ δοιιθύάο σοῇ ἰο8 οὐ ο 105 δἰθη!θ 565 46 1ὰ ὄροςϑ, ἰο βΒαποϊθηϊοιηθηΐθ δα] ο σοπῖο ρᾶτὰ ἄδγ86 σαθηΐα 
ἀφ ἰὰ ᾿Ἰπηρογίδηςία 46 ἰοβ δοοηἰθοϊ πηθηΐοβ 486 856 θϑίαρδη ργοάποθηάο. 

Ατϑιόϊζθ!θϑ θῇ 6] σδρίζα]ο 42 ἀθ 811 (Ήμϑεϊοϊόμπ ἠθ Αἰδηαβθ πο ᾿πάϊσα 4816 ἰὰ ἰθὺ τϑθοοποσία ἴα ρίθηα 
ςρδοιάδά 46] οπάδάδηο τηὰ νῸΖ 416 Παρία σα ρ] 40 σοη ἰο8 ἄθροῖθθ ἀθ ἴὰ «οἴθρίδ» ἃ] συτηρ 
νοιηἀη ἃἤοβ, ἰο 416 ἤᾶοθ ΒΡΟΠΘΙ 416 Θϑίοβ ἀθιοίαδη 561 105 οὐ] θυ ο5. ρθηθσαὶθβ 46 ἰὰ ἔρος ρᾶῖδᾶ 
ΠοΟΠ 5 ἀθυδγ ἰὰ ΠΊΔ 162 46 τιηᾶἃ ρΘΙΒΟΠδ. 

(οἰποϊάθῃ ςοηῇ θϑίοβ σάϊσαϊοϑβ ἰο5 416 86 ἤδοθη ἰοπλδηάο σοπῖο Ῥᾶ86 [δ5 ᾿πίου ΠΟΙ ΟΠ65 4116 ΠΟΒ (δ 6] 
ΡῬΙορίο Τιςοία!465 θη ΓΝ 104.4 τοίθγθηΐθβ ἃ] ἀθϑοπιρθῆο 46] σαῦρο 46 «Θβϑίγαίθρο» ἀπγαηΐθ 6] 424423. 

(πᾶηάο Βγάβίδ5 ἰοπαὰ ΑΠΗ͂ΡΟΙ8 6 6] οἱοῆο 46] 424, Τυιιοί1465 ΘΓ ττπὸ 46 1958 405 βρϑθῆθῦδὶθβ 46 Ϊὰ 
Ζοῆδ ἀ6 Ττδοία, σαῦρο Ρδῖὰ 6] 416 86 θχὶρία, θῇ ορίηϊόῃ ὧθ 1ὰ πλαυοῦ ρατίθ 46 ἰοβ ᾿ἰηνθϑιρδάουθϑ, η8 
Θάδά πιίπίπηα ἀθ ἰγοϊπέα αἤοβ. Ατιϑἐόΐθ!θϑ, θῇ 6] ςαρίξαϊο ἵν ἀθ 58 (οηπϑηϊμοϊόμ 46 Αἰθπαθ ἀϊςθ 4π6 ἀθ 
ΘΟΙΘΙΟ σοη 88 ἰθγεβ Ὧἀθ ᾿ύδοόη οὐδη τραϑιῖοβ. ΠΡ ΓΘ ΒΟ Πα10165 ρατὰ 561 φϑηθῦαὶ ΡΟβθοὺ τηἃ 
Βδοίθπαδ 416 ΠΟ ἔμ656 ᾿πΠίθυ Ιου ἃ οἰθη πΪη88, ΠΊι7 61 Ἰθρίεπηα Υ ---ἰο 4116 πΠλάβ ΠΟΒ ἰπίθγθϑα θη θϑίθ ζᾷ80 
ἢ 05 Ἰορίπηο5 ἀθ πλάβ 468 4162 δῆοϑβ. 

Επ ἰοάο (880, Γϑοπέγαθϑο 486 θῇ ἴὰ τηϊβηια οὗτὰ, ΝΊ 12.2., 86 ἄϊςθ ἀθ ΑἸεϊρίαψδθϑ 716 «ούὰ ἀθηιαβϑίδαο 
Ἰονθῇ δύῃ ρϑζῦζᾶϑ β]θύςυ 6] σαῦρο». 51Π ϑιηθαῦρο, θϑία ἀ]{|π|ὸ ρά88]6 πὸ ἀθροσγία 561 ἰθπίάο θη σπθηΐα ροΥ 
ΤΟΘΡΟΠάρι τηάβ ὈΙθη ἃ τπὴ ἄθβθο 46 θ7χροηθῦ 6] θηἰγθηίαμηθηΐο Ἰονθη νίο)ο, γὰ 4π6 ΑἸοϊρία 65 ροάτία 
ἰθῆθι θῇ 6] πηοπιθηΐο ἀ6 ἰὰ ραιίάδ ἀθ ἰὰ θχρθαϊοιόῃ σοπίγα 5101118, τ1Π05 το δ γ᾽ βἰθίθ αῆοϑ. 

ΕΠ βϑῆθίδίὶ, 56 θϑίά 46 δοιιθσάο θῇ 416 ἰὰ ἔθοῃα ἀθ 81 πδοϊηγθηΐο ἄθ6 βἰίπαῦβθ θη Γ6 6] 460 γ᾽ 6] 454 
8.(,, γ ςοη βϑβϑίο σοϊποϊάρ ἰὰ θχργϑϑίόῃ 46 ἰὰ γ]α 46 Μδίςθίῖηο; ρου 6] σοῃίγατο, 6] ᾿ηἰθηΐο 46 θϑίβ ]ΘΟου 
ὉΠ 5 ΠΟ Ϊϑιηο οηΐτο ΗἩρ]άηϊςο, Ἡογόσοίο ν Ταςία 1468, Πο {16Πη6 οἶτο Ππιηἀαμηθηΐο 416 σα ΓΔ ΟΙΟΠ68 Υ 
σάϊσαϊοβ βοῦσα ἰο 416 Πο8 αἷςθ 6] ριορίο Ταυσία! 465, δρ σα ἄο θη θϑίθ σα80 ἰὰ ἰθογία ἀθ 416 6] ΠΊΘ]ΟΥ 
τηοπιθηΐο θη ἴα Οὔτ ἀθ πῇ δου, 581 «Πουθο πη] θηΐο», 511616 8756 ἃ Ϊοβ σπδίθηΐα δἤἥοϑβ. )6 581 πη θυ θ ΠΟ 
86 ΠΟῸΒ Πδ ἰΓδηβη 140 ποίϊςοϊα αἰριιηα ἀρατίθ ἀ6 ἴο γὰ ἀϊοῆο ροῦ Μδίςθ!ηο ἀθ 7.6 νὶνὶό αἷρο πιάβ ἀθ 
αἰησποηΐα 8ῆοϑ5. 

Ιϑαἴο ρμοϑβϑί σμθηι Ῥᾶῦα 81 τηπθσίθ ροάτχία 861 1ὰ δαθϑηζα σ16 886 ᾶσθ θῇ Π 100 ἀθ Ατὐααοίδο (68 
Μδοθάοηϊα, ΤΟΥ 416 πιθ δβϑθϑίηδαο θῇ οἱ αὔἥο 399 ἃ.(. δίη βηλϊραῦρο σαρο ἰὰ ροϑβϑι]! δα ἀθ 486 ἰὰ 
δἰαρδηΖα ἔπογα θϑογία θη να ἀ6] πο δῖοδ. 


[90 ἐεγηηίπιι5 ροϑί Πμ6η1 τιά8 βΒθριιτο ρΘαθ6 861 1 ἰπέουτηδοϊόη 416 Θποοπίγαπιοβ θη Ραιιβϑηΐαβ 1 23.9 Ὁ 
416 ἃ ρδύθοθυ 86 τϑπιλοηΐα ἃ Ῥοϊθπιόῃ. Ἐβία 86 γϑῆθυθ ἃ πὰ ριοροβίοϊόη ργθϑεηΐαδα ρου ἘΠΟΪο, 
δἰθηΐίθηβθ 4116 Παρία 54 ϑϑίγαίθρα θη 6] 410, ραῖδ βο]]ο αι 581 να θ]ία ἀ6] ἀθϑίθισο, σοπΊο 51 πῸ Πα ΘΓὰ 
οϑίδαο ᾿ποίϊαϊάο θη ἴα δπγηϊβίία ρθηθσαὶ ροϑίθυιοῦ ἃ ἴα ριιθῖσα Υ ΠΠΡΙΘ86 πϑορϑιίαο 46 ττηὰ ἰθὺ «δά 
ΠοΠΊΪΠ6Π)». 

Ἐ5 [δι ϊέῃ ἰὰ θχἰϑίθηςία ἀθ τη δπγηϊβίία ραγίϊςα1 8. ’Ο 16 ΡΥΘΘρΟΠΘ ἰὰ ᾿πέοττηδοϊόη ἀθ Ραιϑαηΐαβ 
Τοϑρθοΐο ἃ 4116 Πι6 δϑθϑίηδαο ἃ α νιιϑ]ία 46] ἀθϑίθιτο. 51 81 πυπιοσίθ Πα ίθσα σοϊποϊἀϊο σοη 1α να θ]ία 
ΘθηθΎαὶ 6 ἰοβ ἀθϑίθιστααοβ ἃ] ΠΠ8]1ΖΘΙ ἰὰ ΘΊΘΙΤα, ΠΟ σας τία ἃ ροβΙΠ1Ἃ8Δ4α 46 απο Τιςοία 465 Πα 1656 
ἰγαραϊαάο ἀπτδηΐθ αἱρύη {1 ρο θη 81 Οὔτα σοπῖο ραῖθοθ ἀθάπςοῖτθο ἀθ Ν 26.4-5. 

Αἀςοςκθ 56 ᾿πο]ηᾶ ροῦ 81 πηθσίθ θη 6] Πλδῦ σΟΠΊΟ ἰὰ Πάβ ριο ρα ]6 ἀθ θηΐτθ 185 76 οἰΐα Μδγοθ!ηο 
(ράττ. 31 γν 55), γὰ 416 βερίῃ θϑίθ ᾿ηνθϑίίρδαου βουία 1α ΠΊΘ]οΥ χρ]]σδοϊόη ἀθ 416 ἤῸ σοη βου ΠΠῸ8 
ςοπιρ θα ἴα Ηϊβίουία 46 ἴα σιούγα ἀ6] Ῥοίοροῆθϑο, 6 ᾿ἰμϑιϑίθ 5οῦτ6 ἴα ροβϑί!] 44 ἀθ 486 1α τηθποϊοηδάα 
ἴὰπῆρα ἀθ Τυςία!α65 ἤτθσα τη σοποίδῆο ἴδ] σοπῖο ρᾶῦθοθ ἀραπίδι Μδίςθ]ηο, ᾿ἱπάϊσαπαο δ8ί [ἃ διιβθηςία 
ἀ6 1ὰ Πμαρίξμδ) ἐόσπλα «σαί γαςθ», δορί 6] ἐθϑεϊπιοηΐο 46] πλίϑπιο Ὀϊόργαζο. 

Παἴοβ ἰριιδὶπιθηΐθ ᾿πἰθυθϑαηΐθβ Δ ΠΠ]16 ἼΟῸ ΠΊΘΠΟΒ ᾿Ποϊοτίοβ 46 ἰὰ Ὀοργαῆα 46] ἢϊβίογ δου 8οη 105 
το οομδοβ. ΠΟ 8115 ᾿ἰπίθιθϑθϑ θῇ Ττᾶςία. Τυςίϊ 465 πηθποίοηδ θϑίαϑ πιηδ5 ἀθ Τταςσία θῇ ΙΝ 105.1, 
Ῥᾶϑ88]6 θῇ οἱ 4.16 θχροῇθ ἰοβ σάϊσιι]οβ 4.16 5016 811 ριΌ 816 δοϊπδοϊόῃ σοπῖο ροηθῦαὶ, ἤᾶςΘ 511 ΘΠ Προ 
6] θϑραιΐδπο Βγάϑβι 858. Μάβ 4116 ἀθ ροβϑϑίοῃϑβ ο 46 ὈΪθη658 ρϑύβοπμδὶθθ ρᾶῦθορ ἰΓίδιβθ 6 σοησθϑίοηθϑ 
ἀδβ οχρὶοἰδοϊόη ἀθ 185 πληὰ5 ἀθ οὐὔὸ θη ἴα Ζοπᾶ ἀθ Ττδοία ἔτϑηΐθ ἃ ἰὰ 1516 ἀθ Ταβοβ, Π11Π85 416 βθρίιη 
δριυτΐα ϑομτη 4 ἀθρίθσοη ρϑϑ88γ ἃ ροάθυ ἀθ οβ αἰθηΐθηβ68 ἀθϑριιέόβ 4116 θϑΐοβ ὁσιρδτοη ἃ πηθησοηδάδ 
1514. Νὸ 86. ἄθρθ αθβοδύίαι ῥοῦ ϑιυριθβδίο 416 ἰοάδβ θϑίαβ δοίνδθθ 86 ἀθϑϑιτο ]ύθη σοη 6] 
σοηβθη Πθηΐο (6 108 166 ς11105 ἰοςα165, [ἃ] σοπλο Πᾶςθ 5 ΡΟΠΘΙ ΡΟΥ ΕΘ] ΠΡΙῸ ἃ 416] ραβα6 ([Ν 107), δῇ δἱ 
4816 856 Π085 αἷςθ 486 ἰὰ πιιοσίθ ἀθ Ρίξαςο, γθὺ ἀθ ΄οβ βάμϑβ, ἔβει ἴα 6] 416 νϑῦίαβ ροθ]δοίοπθβ αθ6 ἰὰ 
ΖΟΊδ 856 Ρᾶβθη δ] ἰδάο ἀθ Βγάβι 4δ58 αρεηἀοηδηάο ἃ 105 δίθη! θη 568. 

Ε5 Ἰριιὶπηθηΐθ τπηὰ ϑαροβίοϊόη νογοϑίμη!] 1 ἀθ 786 58. οἰθοοιόηῃ ρᾶῦὰ ρϑῆθσαὶ 4θ 688 Ζοῆδ θϑίινθβθθ 
Ἰυϑποαάδ Ροῦ Τα Ζοηθβ ἀθ ᾿ηΠπθηςία ΡοΊβοηδ] Ο [8.118 7, σΟΠΊΟ 511616 ϑισθαθυ θη 6] σᾶ80 ἀθ οἰγὰβ 
ῬΘΙβοηδ ἀδ465 46 ἰὰ ἔροςδ, οἰθρίαδβ ραγὰ αἀἰνθῦϑαβ ΠΪ5ΙΟΠ65 ριθοϊβαπηθηΐθ θη ταΖόῃ 46 81: ἀϑοθη ἀθηςία 
ῬΘΙΒΟΠΔΙ ο [Δ ΠΔ]]116Γ. 

Μάβ ἴο 88 ριιθάθ ἄθοῖγ σοη δἰριιηᾶ σου ατηγ6 ἀ6 5118 ΓΘ] οί η65 σοῃ Τ͵τδοία, ρια68 ἰο 116 86 ΠΟΒ 
σαρηΐα Θη 165 Ὀἱορταίίαβ ἰαγαία5" τθϑρθοίο ἃ 81 γθ το ἃ Ἐβοαρία ΗΠ]|6, [811ὰ Πδϑία θη ἴὰ ἔα]ία ἀθ πιθποϊόῃ 
ἀ6 οβϑίθ πρᾶγ. ΕἸ Ποπῖρτα ἀ6 ϑϑία ἰοςσδ] δα ἀρᾶῦθοθ θη Ἡθγόδοίο ΝἹ 46 δῇ το δοϊόῃ σοῃ 105 ἱπρυθ505 4116 
5115 ΠΊΪη85 46 τηϑθίδ] ριΟροιοϊοπηδδη ἃ ἰο8 ἰδ ϑῖοϑ. 

(οπΊο ΟἰΓῸ8 ροϑβι0165 Ϊᾳρδῖθ5 46 ἀθϑΈ ουτο 86 ἃ ρϑθῆβϑαάο θῇ Μαηΐίηθαδ ο ϑίγδσιβϑε, δάο ἰο ἀθίδι]δάο 
ἄθ 8115 ἀθϑοῦροίοηθβ θη θϑίοβ σᾶ508 Υ᾽ ἰὰ τηθηοϊόῃ θχρίθϑβα 616 6] Ὠἰβίουδαοῦ ἤᾶςοθ ἀθ 416 ΠΟ ἔθ ΠΊΘΠΟΒ 
ἰθϑρο ἀθ [δ5 δοιν] δ 4658 ρο οροηθβίδϑ ρύαςίδβ ἃ 81 ἀθϑίθιτο (Ν᾽ 26), ρϑῖο ἰα]θ5 ροϑβϑι 1} 48 465 Πδη 5140 
ΔΙΆΡΙΙατηθηΐθ βοιηθί88 ἃ αἰβοιιϑιόῃ 511 ἰορ δ 86, ἃ ΠΘϑῸ θηἰθηάθυ, τοϑα!άοβ ἀθη πη νοϑβ. 

Ῥοςο ῃγάβ 8806 Π1Ο8 46 5118 οἰγοιιπηβίδηςαϑ ρουβΟ 8165, Υ θη ραῖΐθ 46 6]1ο βοῇ ἀθαάιποςσίοηθβ πηάβ ο 
ΤΊΘΠΟΒ5 νϑιοβίπη]65. ᾿ϑθβϑίαςα [ὰ ἱπέοστηδοϊόῃ 4116 46 8ΐ πηίϑπιο ἀδ θη ΠῚ 48 γθβρθείο ἃ 511 ρβάθοϊπηϊθηΐο ἀθ 
Ια ῥρϑϑίθ, ροῦ ἰο 416 σᾶθ ϑι!ροηθῦ 46 θη 688 ἔθοῃε (430-429) 86 θσποοηίγαγα θῇ Αἰθηδ8. 


ΤΕΚΜΙΝΑΟΙ͂ΟΝ ΠῈ 50 ΟΒΕΑ 


ΡῬΓΟΡΙΘηΊα γὰ οἰάβίςο θῇ το δοϊόη σοη Τιιςία 1465 65 6] ἀθ ἴα ἰθυτηϊπηδοϊόη ἀθ 88 ΟΌτα, 81 γθαϊ πιθηΐθ ἰὰ 
Πονό ἃ σᾶῦο ο σιιθαό ἱ᾿ποοιηρίοίδ. 


3 ΤΠητμἀ]465 απα [18 Ππίϑίογῃ. (αυτ αρο 1963. Εβρϑοϊα! πιθπίθ ράρβ. 103 γ 85. 0. 138, γ 88. 
4 (ὐυρϑοπίομπίο (67 οΥἹ ΘΟ βοπθη 11 ογαίν Ν, Ράρ5. 7, 12 γ 14. 
5 Μδίοοιίηο, για 14, 19, 25 Υ 47; ΡΙαἴατςο, [)ε οχίϊ. 14, ράρ. 605. 


ΜιηΠοτ- συμ ιηρό δῆσπλαα 46 6] ἢἰβίογδαάου σοτηρίθίό ἰὰ ἰοίδ!! δα ἀθ ἴὰ οὔτα, Υ ρᾶῦδ 9]]ο 856 
ΔΡοΥΡα θῇ 6] 80 4θ ἰοβ ροιθοίοβ «σόργαρπο» (Ν᾽ 26.1), «σόργαρίαϊ» (11 1), «εἴγείαΐ» (1 22) ο «χ] Κεῖ αἱ» (1 
22.4). 

Αἀςοςκ' ἀρουὰ ἰὰ ηγίϑηια ἰάθα δΠ416 ΠῸ ἤδοθ Γοίθγθηςσία ἃ ἰὰ5 ραίαταβ ἀθ Τιιοίάϊθϑ θῇ Ν' 26. 
Ταυςία!465 ἀθ τϑρυθϑο 46] ἀθϑέρισο δραπάοπμό ἀθ ππθνο Αἰθηδβ Ῥδ]ο 6] τέριπιθη ἀθ ἰοβ. Ττοϊηΐα 
ςοηῆδηᾶο 81 οἵα ἃ δἰρίαπο ὧδ 5115 ἰθα]65 (Αἀςοςοῖ δριιπΐα 46 παρῖθύα ροάϊάο 86Γ οἱ] ραάτθ ἀθ 
Ἰοποίοηίθ). πὰ νθΖ ἀθιτοςδάο οἱ τέριπηθη οἱἱράγχψαϊςο ἀθ ἰοβ Ττοϊηΐα ἰπίθπίό νον ἀθ ππιθνο ἃ 
Αἰβηδ8, ΡΕΙῸ 88 θᾶτοο πδαίταρό γ᾽ πλτό. 

Ιητροτίαηΐθ ϑαβίθηϊο 46 θϑία [6515 θύδη [85 ρϑίδταὰβ 716 86 αὔδαίδῃ αἱ ἔ{πὰ] ἀ4θ 8 ορτὰ (ΝΊΠ 109): 
«(μδηἋο δοαρθ 6] ᾿πνίθυηο ροβίθιιου ἃ 6856 νϑύϑηο 86 ζοιηρίθία οἱ αἦο νϑϊηξίαπο». (οποίοίδπιθηΐθ, 
Αἀσςοςκ ορίπαᾶ (ράρ. 136) 416 51 ἔχθσδη ἴα δαϊοϊόη ἀθ πῃ γεάδοίου, ροβϑι ]θπιθηίθ 6] ράσο ἀθ Ἰεποίοηίθ ο 
αἱσάῃη οἰτο διηίρο, ἰεπἀσίαη ροῦ ορ]θίο βῆρδγΖατ 6] ἔῃ 46] ΠΠΡτὸ [8] σοπῖο ἰο σοηβουν Π1Ὸ5 σοη 6] τϑϑίο 
Ἃ61] πιαίθυϊαὶ 416 σοπεϊππδγία ἰὼ οὗτα, 46 πλοάο 416 σπδηἋο Θϑίθ 56 σοηβίριθσα ρα ΊθΓα 561 αἤδαϊάο θη 
6] 81:{|{0 [ϑἴο; ΘβρϑίδηζΖα 416 ἢΟ 856 σπηιρ ό, ψαϊΖά ΡΟΥ σα]ρὰ ἀθ 688 πηποτίθ νϊοϊθηΐα 46 416 ἢ ]δη 1Ὸ5 
Ὀϊόρταίοβ ἰαταίοβ. δίῃ θιρασρο, ἰὰ δαϊοϊόη ριιθαθ 4116 ΠΟ 86 Το πηοηΐθ πγάβ ἃ11]ά 46] 5ίρῖο ΧΙΠ5. 

Αραῖΐθ 46] ἤθοῦο ὧἀθ 46 νἱνίθία ρᾶῖὰ νϑῖ ἰθυπηδάα ἰὼ ριθῖτα Ἃ6] Ῥϑίοροηθϑο, ἰδ] Ἷοπῖο 
ΘΧΡΟΠΘΠΊΟΒ 6 6] ἀραιίδαάο ἀβάϊσδαο ἃ ἴα να 46] ἢιβίοτδάου, ἰο οἰθυίο 65 416 81 οὔσὰ ριθϑθηΐα 
δἰριιηαβ Υθρι] τ δ α65, 1Δ5 ΘΠ ςσΙθηΐθ8 σοπῆο ρᾶῖα 416 1α πλαγοτία 46 ἰο5 θοίϊμαϊοθοβ παγη ροηβαάο 
486 ἴὰ οτδὰ πο ϑϑίά σοιηρίθία ο, ἃ] πΊθῆοϑ, 416 πὸ δὰ τϑοϊιάο ἰὰ γθάἀδοοϊόηῃ ἤπηδὶ, σ16 ΡΟΣ πᾶ τι Οἶτα 
ταΖόῃ σιθάό ροπαϊοπίο. 

1 ἀϊδουπίόηῃ δἴθοία [πο 150 ἃ ἰὰ διαἰθπο] 4Δ4 46] Πρτὸ ΝΊΠ, ν 65 ριιθϑία ἀθ τη ηθϑίο γὰ θη ἰὰ γ]4α 
ἀθ Μδίςϑιηο Υ θῇ ἴα οἰἵὰ διηόῃίπγᾶ 4116 86 ΠῸ5 ἢδ ἰγϑη 8 1160. 

ΕΠ 6] ράτταίο 43 ἀθ ἴὰ οὔτ ἀθ Μδςθίηο δρδῖθοθ: «ΑἸἹρίαηοβ ἀϊσθη 486 6] ΠΠΌτῸ οςΐανο 65 θβϑριτῖο, γὰ 
416 ΠΟ 65 α6 ἐ] ϑίπο 416 τιῆὴοὺ8 ἀΐσθη 416 65 46 81 ἢ]]}ὰ Υ οἰτοβ 416 ἀθ Ϊϑποίοηΐθ. (οπίγα 61105 
ΔΠΤΓΔΠΊΟΒ 4.6 Θϑἰά οἰαΙῸ 4116 ΠΟ 65 ἀθ 81 ἢ, ρι165 ΠΟ 65 ΡιΙΌρΡΙο 4θ πὰ ΠδίμπσαθζΖα ΓΘ θη δ ΘΠΊ]ΔΓ 
[4] Πα 1Π1Δ4Δα γὶ ατίθ. Αἀθηλάδ, 51 6118 πα ίθσα ροβοίάο ἰα165 συ]! δα 65 ΠΟ 56 Πα ῖθτὰ δίδηδο ροῦ ῥᾶϑβ8Γ 
ἰπϑάνοιεαα πὶ Πα ίθσα θϑογϊῖο βόϊο 6] ΠΡτὸ οςΐανο, πο 1 Ππαρίθτα ἀθ]αάο πησῃοβ οἶτοβ Πδοίθηάο 
σαῖα ἀθ 8115 σι] 8465 ρουβοηδθβ. Οἷ6 ΠΟ 65 ἀθ ]θποίοπίο, ἔθη βόϊο ἔδ!ζα “6 6] θϑέ]ο ἰο ἀρ ἃ νοςθ5... 
Υ ἄσθβαθ ἴυθρο ἰδπΊροςο 65 ἀθ ΤΘοΟροΠΊΡρΟ ςΟΠΊΟ δἰριιηοβ ρθηβδτῖοη...». ΑἼΠ4.6. ἀσαρα δηγηιαηάο ἰὰ 
δυϊοτία ἀθ Ταοσία!65 (ράττ. 44), ρίθρηϑα (61 ΠΡτῸ 46 βόϊο οϑίά θϑροζΖαάο, δίῃ το πηδίθυ γ᾽ αΈ01] 
Θϑε Π!5εσαπηθηΐθ ρου 86 θη 656 ΠΊοιηθηΐο 6] ἢΠἰβίοτθ οὐ 56 Θησοπίγαγία θη ΠΟ. 

ἃ γι4α Απόπίπια, ρῬάτγ. 9 8., ἄϊσθ: «Μυτχὶό ἀβ βηίδστηθα δά ἰγὰ8 ϑοα 1 6] οσΐανο ΠΠΌτο. 56 βαπίνοσδη 
4υῖθη65 αϊσθη 416 ΠΟ 65 ἀθ Τυςσία]465 5σῖπο ἀ6 οἴτο ῃἰβίοτίδαου.» 

ΠΙοπίβϑίο ἀθ Ηδ]ςδδβοῦ ορβοῦνα, {Γ5 τπᾶ σοπηρδτδοϊόῃ θηΐγθ ἰο5 ΠΡρτο5 ΝῚΠ γΥ 1, σ6 πὸ ἤδη 840 
Θϑοο5 σΟη 6] πλίϑηιο πιπἀατηθηίΐο (Ππμρό!η6515) ΤΪ σοη 1ὰ πλίϑηγα σαρδο δά (“πη αη115). 

Τ,.08 Ροβίθ]68 ᾿παϊοῖοβ 4π6 [5 Π δ ἰὰ ἰθ818 ἀθ οὔταὰ ᾿πδοαρδάδ ο, ἃἱ τηθηῆοβ, 46 οὔσβ πο τοπηδίδαα 
Ῥᾶτα ἰὰ Η]ϑἰουία 46 ἰα (ὐμοῖγα ἀο] ῬοΙορο 650 801 105 βίριθηΐθϑ: 

1. Ἑδ]α ἀθ αἰβουτβοβ αἰτθοΐοβ θῇ 6] Πρτὸ Ν]Π Υ θῇ ρύδη ρατίθ 46] ΠΌτὸ Ν (ςαρίζα]ο8 27-83). [6 αΌοΥ 
Ροαϊάο δοαρδῦ 58 οὔτ, θϑίδϑ ραγίθϑ μ᾽ θη πγοβίγααο τ1η8ἃ ΠΊΔΥΟΥ ΠοπηοροηΘΙ 484 σοη 6] γοϑίο. 

2. Το8 ἀοσυμηθηΐοβ δἴη οἰ ροσαι 56 Θπσαθηίγαη Θϑρθοϊδἰτηθηΐίθ θῇ ἰοβ τὸβ ΓΝ, Ν υΥ ΝΠ, πὸ 
βριι!έπ056 6] ΠΊΪ5Π10 ΡΥ ΠΟΙΡΙο 416 6 6] γϑϑίο ἀθ ὰ οὔ σϑ. 

3. 86 δῇ ΠιιΠΠΘΙΌΒΕ5 ᾿ΠΟΟΠΡΙΙΘΠςία5 46 οχροϑιοϊόῃ, γὰ α116 ΠΟ 516 ΠΠΡΙῸ 56 δϑίρηδ, ρου 6] ΠΊΡΙΟ, 6] 
ΤΆΪΒΠΊΟ ΘΘρδοῖο δἱ τϑαίο ἀθ πιῆ δῆο 46 ρίιϑυσα, ἃ ἰὰ ἀθϑοτροϊόη ἀθ οἰμδά68, ο 86 τοδίδη ᾿1Πὸ5 Πθοῆοβ 
Ὧ68 βίιοιτα πη] θη Γἃ5 56 ΟΠ] θη ΟἰΤῸΒ 81Πὴ ΘΠΟΟΠ ΓΑΙ τ1Π ΟἷαΙῸ Πιπἀδητθηΐο ρᾶτὰ 6110. 


6 7Πι. ΕοΥϑο ἐπ σοη. ΝΊοπα 1881, ράρβ. 73-76. 

7 Ορ. ΕἸ!., ράρ5. 96-106 γ 136 558. 

8 (. Ο. [πιϑομηδί, Κα. Ε. σαρ. ΧΙ, γί. εἱΐ., οοἱ. 1113. 

91)6 Του 46, σαΡ. 16, ράρ. 349 ἀε 1ὰ οαϊοϊόῃ [156 που -Ἀδαάθυπηδοῃθυ. 


4, Ἰγτθρ τ δ465 6η δ ἰθηριιᾶ Υ 6 185 ᾿Π[ΟΥΤ ΔΟΙΟΠ68. 

ϑίη δηραῦρο, 51 86 σοιηρδῖδη [88 οἰΐταθ 46] τϑραῖΐο (61 πγαίθσαὶ τγϑϑα!α αἀἸβοι 016. 686. δἰάῃ 
ΠοπιοροηθΖϑάου, γὰ 4116 [ΠΟ] 180 6 188 ρατῖίθβ [θη] 485 ροῖ οἰ ρογδ 5 --- ΟΠΊΟ ριιθ 46 561 6] σᾶ80 46 ἰὰ 
οχρθαϊοϊόῃ ἃ 51.111 1ὰ αϊϑιτραοόῃ 46 195 ἀἸβουγβοβ 65 πη ἰαηΐο ἀθβίριιδὶ, Υ στα 486 1ὰ Ὀάπαιοάα 
ἄθ ἰὰ πδοπιοροηθι δα ΠΟ 658 ἀθϑα46 ᾿πθρὸ 6] ορ]θξίνο 46] Ὠἰϑίοτίδάου. 

1 σποϑιόῃ ἀ6 Ϊὰ τπηϊξογπι δα οϑίά αἰγθοίαμηθηΐθ το δοϊοπμδάδ σοη α 46 ἰὰ τἀ δα θϑ ]ϑεῖςα ἀθ 1ὰ 
Οὔτα, γἃ 416, ΡοΥ 6] ΠΊρΙο, ἀἸβοιτβοβ, ἀοσπηηθηΐοβ Υ οἶτα 5 ραῖΐθβ ἀθ ἴα ΟΌΥα ΠΟ 516 ΠἼΡΙΘ το ΡΘη ἰριιαὶ 
{τα θηΐο. 

Ϊνο Βιιιη58 γὰ οὔβούναραῖθ 6, διηααθ ἰὰ ἰθηριια α6 ἴοβ ἀἰβοιῦβθοβ Θ5 θη βρϑῆρίδὶ ἐποϊαία θα, 65 
ῬΟΙΟΘΡΈΙ]6 ἴα ςαιδοίουιΖαοιόη ἀθ αἱριηοβ ρϑύβοηδ]65. ΡΘΙῸ ῥοῦ βιριιθβίο, ΠΟ 856 ἰθρὰ ἤπηςα ἃ τ1Π8ἃ 
ςαΙδοίοσΖαοιόῃ σοπΊο ἰὰ 416 Πἰϑνὰ ἃ σὰρο 1.15185, 5170 416 ἃ ἶο 8:1Π10 86 [᾿πηϊἴὰ ἃ ρΡθαιθῆοβ ἰοατ65 Ο ἃ 
αἰριιθα 416 οἶγὰ ἔΓα56 ϑιιθ]ία. Ἀθβϑρθοίο ἃ ἴοβ αἰβοιιῖϑοβ 86 ροαγία ἄθοῦ 416 ἀθ ἰὰ8 ἀοβ ΠιθῦΖβαθ θῇ 
ἰθηϑιόμ, δαἰθηἐςο δα 416] ἀϊδουγϑθο ργοπαποδαο ηοπιορθηθι δα θϑ ]βεῖσα ἀθ θϑίθ σοῃ 6] γθϑίο ἀθ ἰὰ 
οὗτα, ορίίθμθ νεηΐα]α ἴα βθριιπάδ. 

Τθοπάθ 8586 ἀριιαϊΖᾶ 6] ργο ] 6 πλὰ 46 ἴα οροβίοϊόῃ δυϊθπἐο δα ΠΠοπλοροηρι δα βϑἐ Π]}5{1τὰ 65 θη 6] σᾶ580 
αθ 115 ἀοσππηθηΐοβ. [)6 θϑίοϑβ, ᾿ΠΠ05 ἰο5 ΘΠσΟΠ ΓΘ ΠΊΟΒ Θ Θϑεο αἰτοοίο (Ν 118-119; Ν 18-19, 235-24, 47, 77, 
79; ΝΤΠ] 18, 37, 58), ἰΙο 46 ραᾶζα ϑοῃυνατίζ'!, [οσνιθηΐθ ἀθίθηβου 6 1ὰ ἰθογία ΒΟῦγΘ ραγίθϑ πο θἰδροίδάδϑὸ 
᾿πδοαραάδβ, βοτὰ τῇ οἰαῖὸ ἰθϑιμππηοηΐο ἃ ἔανοῦ ἀθ θϑία ἰθοῦία 416 νϑυΐα θῇ 8 41161105 ἀοσαπιθηΐοβ 
ἰπίθρτδο85 6η 6] τοϊαΐο πιοιςθα ἃ] θϑί]ο ἱπαϊτθοῖο, 6] τοϑα]δάο ἀθ πη ροτίθοίο ἀοαρϑαο. 

ΟαϊΖά 568 πιάβ δοογίδαα ὰ ἰπἰουρσοίδοιόη ἀθ (. Μουοσῖξ, ψαίθη νθ σοπῖο οὐ ουΟ ρϑτὰ ΘϑΟ 11 ο5 
ἀοσιπηθηΐοβ θη βίο αἰτθοίο ο ἱπάϊγθοίο ἰὰ ἱπιροτγίδηοια ἀθ ἰὰ οςδϑίόῃ ροϊίσα: τηϊθηίτα8. 108 
ἀοςσαπιθηΐοβ 46 αἰδῆθη ἃ 1858 γϑ οί 68 ἰηἰουθϑίαία θϑ Κ θη θβρθοῖαὶ ἃ ἰὰ ἰοΐδ!ἀδα ἀ6] πγαηάο οτίθρο 
ΔΡδίθοθη θη θϑίηο αϊτθοίο, 95 ἀθ σαγάςίου ἰοςδ] Υ Βθοη ἀ8110 56 ἰγϑηϑη! 6 θη θϑίιο ᾿πα]τθοίο. 

[Δ νοαδα 65 416, σοπῖο αἷςθ [μπιϑο μηδ !3, Ταςίά]465 ροπθ 46 πιδηϊθϑβίο, πο βόϊο σοῃ ὰ τπ|ΠἸΖαοϊόπ 
46] ἰέγηηηο «ἰοσ05» 51Ππ0 ἰδ θη σοη 511 πηοάο (46 1ΠΓΟΥΠΊΔΥ, 416 Θϑίοβ ἀοσιαπηθηΐοβ 5ο0η ἰγαίδαοβ ΠῸ 
ζΟΠΊΟ δΙρΘηΐοβ ᾿υΓΠ}]Ἃἃ]1σο5 Πἰ σοπλο δοίαβ ἀοσαχμηθηΐαϊθϑθ, 5110 σοπλο ἔδοίογθϑ ροϊτο8 Υ ῥα ΠσΙ ρῖο5 
αἀϊπμάτηϊςοβ ἀθ 1ὰ Ἠϊϑίοσία πλίβπτα. ΡΠ ΘΡα (δ 6110 65 6] 180 παριίαδὶ 6 «]όφϑ!» ο «εἴγε αϊ» Το ἃ 5 65 
ΤᾺΙΟ 6] ΘΠΊΡΙΘΟ ἀ6 «φγάρ!6111» Υ 5] Γ]18 68. 

Επ ἰοάο ςᾶ8ο, δραῖΐθ 46 ἰοβ ἀοσιιπιθηΐοβ, δύῃ σιθάδιίδη ροπαϊθηΐθϑ 46 θα ρογαςοόῃ οἰθτίαβ ραγίθϑβ 
4816 βού Κιτί νοῃ ΕΠΖ, ῥοῦ 6] ΠΊρ]ο, σαθοθη α6] νίρου ρτορίο ἀθ Τυοία 65. ΕἸ σαἰάϊορο 46 6588 
ΡῬδγίθϑβ ᾿πδοαρδάδ85 βοῦία ᾽ς: 

8) [ἃ ϑοριιηάδ ραῖΐθ ἀθ ἰΪὰ Αὐχαθοϊορία (1 12 855.). 

Ὀὴ)ὴ Ἐχροϑιοϊόῃ ἀθ ἰοβ πθοῇοβ 46 ριόονοςδη ἰὰ Γιρίατσα Ὀό]]ςσδ. 

6) 1. ἀοβοηροίόη ἀθ ἰοβ ϑιισθϑοβ ροβίθυοιθϑ ἃ ἰἴαὰ ρᾷΖ ἀθ ΝΊ.δϑ Υ 8115 σοπϑθοιθηςσίαβ Πδϑία [ἃ 
οχρθαϊοϊόη σοπίγα Μο]οβ (Ν᾽ 17 58.). 

4)1, ἀφβοτροϊόη ἀθ ἴοβ ἤθοῆοβ ρύθνίοβ ἃ ἰὰ θχρϑαϊοϊόῃ 46 51ς 1118. 

6) Τοαο 61] ἰρτὸ ΝΊΠ. 


ΤΑ ΠΠΠΕσΤΙόν ΤΟσΙΠΙθΕΑ 


Αὐπαπθ ἰὰ ϑιροβιοϊόῃ ἀθ ΄ἴὰ οὔτγα ἀθ Τυςίαἀϊαθϑ σοπλο αἱροὸ ἱπαοαῦδαο, 868 βόϊο 6] [ΠΌτὸ ΝΊΠ, βθαῃ 
δἰριιηαβ οἶγαβ ραῖΐθϑ ἀθ ἰα οὔτα, ϑιιρίθιθ ἀθ ροῖ 8ί 6] ριόθίθπηα ἀθ σπάπαο Κ᾽ σμό ραγίθϑ ἔμθσοη 


10 [λ)η5 Π οΥαΥίσοπο ΡΟΥ Υἑ ἀοΥ ΟΥ̓θοπθη ἴηι 5. {Ππ|4 6 [π4|. ὍοΥ (ΠΥ. (το. Βου]η 1896. 
11 [)65 (Οϑϑο ] οἐϑύυσοῦκ 465 ΤΙ. Βοπη 1919, οβρεϑο,., ράρ. 30. 

12 16 {Πκμιπ θη 1 (οϑο ἸοΠἐϑτυοῦκ 465 ΤῊ. Ζοίθπηαξΐα 10. Μάμπιςῃ 1955. 

19 1κ. Ε. 580. ΧΙΠ, ΓΟ]. 1128. 

14 [)16 οΥἹΘΟ 80 ]θη (650 }110}1|55ο0Πτοίθμης. Βου]η 1967, 1 ἃ 786. 


τοάδοίαααβ δηΐίθϑ Υ σπάϊθβ ἀθβριιόβ, ἰὰ δ πιαάα «σποϑιόμ ἰποϊαΐάθα» 65. τπὰ ροϊ]όμηϊσα 6 ΠΟ 
ἀθϑηίθύθοθ ἀθ ἰὰ οἰγὰ ἔαπηοϑα «σπϑϑίόπ», 1ὰ ΠΟΠΊέτΙςδ, Υ 86 ᾿πἰςία θη 1846 σοη ἶὰ οὗσὰ ἀθ Ε. Υν. {ΠΠ|ΠΠς ἢ 
ΒΕΙΥαφ Ζη ΕΥ̓ΚΙάγμπ 465 Τπμ κυ 1468. 

Απίβ 6] ρυοθίθπηα ἀ6 81 ἰὰ οὔτὰ θηΐθσα ἀθ Τιαςία! 465 πλθ σομηριιθβϑία 46 τη 8018 ν6Ζ ἰγἃ8 ΘΟ 8 ἰὰ 
ϑαοτα 46] ΡοΙοροηθ80 θη οἱ 404 ο 8ϊ θπιρθζΖό ἃ θϑοῦῖοιγ ἰὰ ρυῖπιούα ρατίθ 46 1ὰ ραθιτα (431-421) ἀοϑριιέβ 
ἀβ ἴὰ ρὰΖ ἀθ Νιςοῖδβ (421), ]]τἰσῇ 886. ᾿ποῖ πὰ ἃ ρθΠ58 7 α16 δ Π416 6] Πἰβίου δου ἃ] ρυ]ποὶρίο (46 ἰὰ 
βθοττα ΠΡ Θὰ σοι ρ θη 16Ἃ0 81 ἱπηρογίαποϊα, θη 6] 421 πο ροάΐα ρύθνϑι 16 σοπἐ]ππγία ἰγὰ8 ἢ ὈΤΘν6 
ἰπίθγν]ο, Υ ῥοῦ ἰδηΐο ἔχ θηίοηςθβ σϑη0 σοΟΠΊΘηΖό ἃ Θ5ΟΓΡΙΓ [05 {65 ΓΙ ΠΊΘΙΟΒ ΠΠΟΥῸΒ Ὑ σδ5] 16 πηι 
46] σπατίο, 46 ἀσιθσαάο οοη 1 αἰνϑόηῃ 46 1 οὔγα “716 ΠΟΥ σοηβοινδπιοβ. Ροβίθυοστηθηΐθ, σαδη 0 86 
ΤΟδΠΙΙἀΔΙΌΠ 1858 Ορο δοίη 65 Ὀέ]ϊςδ5 Υ ἔΪ ἢ Παρία ἰθυπηίηδάο ἀ6 τα δοία δύῃ ἴα ραῦίθ σουτθϑροπαάϊθηίθ 
ἃ ἰοβ α16Ζ ΡΓΪΠΊΘΙῸΒ ἃῆο5 ἀ6 1ὰ ριιθῦτα δι ]αϊ ἀάπηῖςα, ᾿ θυ σππρ|ό 6] γο]αΐο 46 ἰο5 ΠθοοΟ8 ρου ρϑῆϑβδῦ 4116 
ββϑία βοριιηα ραῦίθ ΠῸ οἵδ δπο ἴα σοπεπιδοιίόη ἀρ ἰο8 ἀ16Ζ δ΄ἴοβ δηίθιοοθ 6 σιιοῖσα. [πιθρο, 
ΠΠδΙΙΖαάα 1ὰ σιθστα, σοπεϊπαό ςοη 1ὰ γραδοςϊόη ἀθ 1αὰ οὔτα Παϑία 46 16 βουριθπάϊό ἰὰ πιαθσγίθ. Ἐπέγο 
ΟἰΓδ5 ΤΆ ΖΟΠΘΒ5 ΡοΥΖ16 πᾶν ἀο5 ρϑβ8]65 (1 65 Υ Π 100) 4μ6, βορύῃ {Π|πΠ|ςῇ, 658 ΠΠἸΡΟΒΙΡ]6 σι ἰοβ ἤαγὰ 
Θβοῦο δηΐ65 46] 404 ν, ρογ ἰαπίο, βουΐδη δ Ἰσίοθ5 θοῇ δ5 σοη ροβίθυοτ δά ἃ ἰο γὰ τεάδοίδαο. 

Α ρϑιξτγ ἀθ 656 πηοπιθηΐο, Υ᾽ δὶ ἰριιαὶ 46 ϑισθαϊό σοη Ϊὰ Π]απλαάδ σοϑιόῃ ποπηέσγιςα, θιιθπα ρατίθ ἀθ 
Ια ϑυπἀϊοϊόῃ βοῦτα Τιιοί 1465 86 μὰ ἀθαϊσδαο ἃ βϑία ροϊόπηϊσα βηίγα δη8115[88, σοπ]πιϑουΘ8 ΘΠ ΠΊΔΥΟΥ͂ 
Ο ΠΊΘΠΟΥ ρύδᾶο 46 δ5 ἰθοτίαβ ἀθ {Π]|τΊςῇ, γ τ! αγιβίαϑ, σαγὰ ροβίασα θχίγθηια ροατία θϑίδι τοριθβθηίδα δ 
ῬοΥ ἰοβ8 416 βιιβίθηΐδη ἰὰ ἰθοτία ἀθ 4116 βόϊο ἀθϑριιόβ 46] 404 Τυςία1465 86 ἀθαϊςό ἃ γραδοίδι Υ θἰδοιαγ 
145 ποΐδϑ 716 μαρία ἰάο ἑοπηδηάο θη δῆοϑβ δη θ ΊΟΥ68. 

Επίτο θϑίαβϑ ἀοβ ἰθπάθηοίϑϑ, ἰὰ ἀθ 1665 ϑαβίθπηίδαη 1ὰ θχἰβίθηςία ἀθ ἀοβ Ταυςί 1465 (6] σὰ6 ἀθβριιέβ 
Ἃ61] 421 ἔπνο 416 σοπίηιδτ ἰὰ σο τα αὐ αὶ ἀάτηϊσα γ᾽ 6] σὰ6 τοϑαϊό δἰθοίααο θη 81:18 [4688 {85 6] πῃ ἀθ 
ΙΔ σου) γΥ ἴα ἀθ σιαΐθηθ8 ρίθπβδη θη τη 5010 Τιιςία 1465, 6] 46] 404, 88 νὰ ἱπῃηροπίθπαο ἰὰ ἰάθα 46 τη 
βοῖΐο Τιυοία! 465, σαγὰ ἔοσπηα 46 ρΡθῆβδ ΠΟ σδηλία ρΎΘο δ] θηιθηΐθ ἀπταηΐθ ἰο5. νοὶ ηἰϑἰθίθ αἤἥοβ ἀθ 
ΘΌΘΙΤα, ΡΘΙῸ 4116 ΡΟΙ ΤΆΖΟΠΘΒ ΠΟ 516 ΠΊΡΓΘ οἰατᾶβ, Δ Π616 51 οἰγοιπηβίδηο 65. πυιοδ5 νεοθ5 (ροβοϑιόῃ 
ἄθ ἀαΐοβ, {6πλρο, ἰπἰθγέβ ρϑύβομδὶ ῥοῦ ρϑίβϑοπμδϑ ο ἰπρᾶῦ68, οἷς), ἰγαΐα ἀθ τπδηθυα Ὑ θῇ {6ΠΊΡῸ8 
ἀϊϑ!ηΐοβ αἰνοθίβαβ ραῦίθϑ ἀθ 5 οὔτ. ΕΠ ρϑῆθίδὶ, ΠΟΥ ρδῖθοθ ᾿πΠροηθίθ6 Ϊὰ ἰθϑῖβ ἀθ 416 θῇ ἴὰ οὔσα ἀθ 
Τασία!465 οχἰβίθη αἰ νθῖβοβ ἐϑίγαίοσ ἀθ ςοπιροβιοϊόῃ, ἃ ἰοϑ 4116 βαῖνο γϑι88 Θχσθροίοηθβ ΠΟ 516 ΠΊΡΙΘ 65 
Γάς1] αἰτιρι1165 ἔθοῃα ο ργοσθαάθησία, Δ Π6786 51] τ ΠΊΔΥΟΥ Ο ΠΊΘΠΟΥ ρταᾶο 6 ο]δρογδοϊόῃ. 


ΓΑΚΑΟΤΕΚΙσΤΙΓΑΘ ΠΕΤ,Α ΗΙΒΤΟΚΙΑ ΠῈ ΤΌΓΙΠΙΘΕΘ 


(Υθοπῖοβ 4116 65. ἱπΊρυθβο 1016. ρΑΥΠΓ 6 ἰοβ Π]Ἰαπηϑοβ σαρίϊι]ο58 πιοίοάοϊόρίσοβ 20-22) ρϑᾶῖὰ 
ζΟΙΠΊΡΙΌΠαΘΙ 48ό 65 ἰο 4.6 ρτοίθηαία Τιιοί 465 ἃ] θϑουΙΓ 81 Οὔτ γ 165 νἱτ468 76 ἀθρία ροβθοῦ θη 
ορίηϊόῃ 46] Πἰβίογ δου. 

[)6 ἴὰ βἰπιρίθ ἰθοίαστα ἀθ θ805 σδρίζι]οβ ἀθβίασα σοπλο ρυθπηΐδα Γὰπαδηιθηΐαὶ ἰὰ Ὀύβαμπθάδ ἀθ ἰὰ 
γογάδά, πηϊϑόῃ 4116, σοπηΟ ἐ] πλίβπτο Θχροηθ το ἰογδδιηθηΐθ, ΠΟ 65 [άς1] γτθα 1 Ζαῦ. ΕΠ Θϑίοβ σαρίϊζα]οβ 858 
ςοηἐ 8 ροηΘη ἰο58 θϑιθῦζΖοβ ᾿οναάοβ ἃ σᾶρο ΡοΥ ἐ] τοηΐθ ἃ ἰὰ ἀθβϑργθοσπρδαοόη ἀθ σὰ6 ἤδοθη ὁ ἤδη 
ἤθοῆο ραΐα 6] τϑϑίο ἀθ ἰἴὰ ρθηΐίθ «γὰ 416 δοθρίαβη τπὸὺ8 ἦθ οἰἵοβ, 4θ πιοάο 1πα βου πη πδο Υ βίη 
ςοηρτορδοϊόηῃ, 165 ποίϊοϊα8 ΒΟΌΓΘ ϑίισθβο8 Δ ΘΙΟΙῸ5 ἃ 61105, Δ Π 4116 86 Το ἤθυϑη ἃ 811 ρυΌρίο ρϑΐϑ... Αιϑί 
ἄθ πϑρ]ρθηΐθ 65 ραῖα ΠΊΟΠΟΒ ὰ ᾿ηνθϑερδοϊόῃ ἀθ ἰὰ νογάδά.» 

Ῥεῖὸ ἰὰ νϑγάδα πο συθάδ οπιραῆδαδ βόϊο ρογῦ ἰὰ ἀθϑργθοσπρδοϊόῃ γΥ᾽ ἰὰ πθρ]ρθηςία, βῖΠ0 ρουΖὰ6 σαρθ 
1ὰ Ῥοβι]! δα 46 416 611 ΠΟ 868 6] ἔῃ δἱ 4116 86 δβρίζα, σοπλο ριιθ6 561 6] σᾶ80 46 ροϑίδϑβ Υ ἱορόργαίζοϑ: 
Ιοβ ροθίδϑ ρούμθ ἐἰθπάθῃ ἃ θχδρθῦαῦ [95 ἤθοθοβ ρᾶτὰ ΘΠ 6] Θοθυοϑ; [05 ΟἰΓΟ5 ΡΟὺ 6] δἔάῃ ἀθ ἀθ θα ἃ] 
δα [οτΊο. 


Υ δυῃ ρῥγοίθηαίθησο δἰσδηζΖαῦ ἰὰ νογάδα, θϑία ΠΟ 65 516 ΠΊΡΙΘ ΒΘ απ 16, Θϑρθο δἰ πηθηΐθ σαϑηο ΠΟ 86 
γαῖα ἀθ ἤθοῇοϑ, όγρα, βῖπο 46 ἀϊβοι 505 Υ ΟΡΙΠΙΟΠΘ5, ἰόσοϊ, ΘΠ. συγ Γςᾶ50 ἃ ἰο πΠιάβ 4116 586 ριιθαθ δβϑρίγαῦ 
68 ἃ ιπὴ8 οἰοσία ρυθοϊϑίόῃ ο θχδοιπά, ακγίδοϊα, οι ’ὰ τορτοαποοιόῃ ἀθ ἰοὸ 46 τϑα] πηθηΐθ 86 ἀΠο. 

[26] σαρίξζαϊο 22 86 ἀθϑρίθηάθ οἰαγαπηθηΐθ 16 δηλροϑβ, όγοα ἡ ἰόσοϊ, τοοϊρθη πη {ταϊαπηϊθηΐο ἀἸϑ ηΐο. 
ἘΠ ἰοβ8 ὈΓΙΠΊΘΓΟΒ 65 ΡΟβϑίθ]6 --- 416 ΠΟ [ἄς]] --- ΠΔ4|187 1ὰ νογάδα. Ἐπ᾿ σα ΠῚ ΡΊΟ 65 ΠΡΟ Β10]6 ΓΕρΥ ΟΠ ΟΙΓ 
1οβ8 βθριιηοβ σοῇ Παρ δά ν᾽ 6] ῃἰβίογ δου 86 σοηου πη σοῇ ΓΕρΡΥΟ πο" 6] ϑοη!ο ροηθῦαὶ ἀθ ἰοὸ 416 
τα πηθηΐθ 86 α1]ο: Ἀ5ρΡ1Γἃ σοῦ πλΟἤΟ ἃ 18 ν θυ ϑ1Π1{πά. 

ῬΡαρϑία ἀθ σϑίϊθνα ἴα πϑοθϑί δα 46] θϑίμπθυζο ραῦὰ ἰὰ σοηβθσαοϊόη 46 Ϊὰ νογάδα, ἴα οὔΐξίσα σοηίτα 
Δ4.61105 Ζπ6 ἴα ἰηνθϑίίραη ἀθ πιοάο πορ]ροηΐθ ἢῸ ραῖίθοθ θϑίαν αἰ ρα θβρθοϊαὶ πηθηΐθ σοηΐγα 
Ἡροτγόασοίο, 4ιϊΖά ροΥ4π6 ϑϑίθ ΠΠπιϑίτθ ργθάθοθϑβου 56 θηϊγθηΐαρα σοη ἀο5 ρυο]θπη85 4116 ΠΟ 56 ἀδδῃ 6ῃ 
ἴα οὗτὰ ἀθ Τιιοίάϊθϑ Ὺ θϑίαραδη θϑρϑθοίῃοδηιθηΐθ οὐἱρίηδάοβ ΡΟΣ ἴα πηαίθσια ἰταΐδαα, 85 (σα 85 
Μέαϊ!ςδ8, γᾶ 46 Πἰ 1ο8 ϑι10θ805 4116 Πδυτα ρα θυ σοηἰθιηροζάηθοβ ηἱ [ἃ ΘΠΟΥΤη6 οχίθηϑβιόῃ 446] θϑρϑοῖο 
Θἢ 4116 86 ἀθϑϑιτ ] τοη ρου {ἃ τηὰ ᾿πέογπιδοϊόῃ ρτθοῖϑα Υ ἀθίβ δα (6 5115 οἰγοηβίδηςϊ 5. 

Εδοναπιθηίθ, ἰὰ δοιὰ τορτορδίοτία ἀθ Τυςία]465 τοϑρθοίο ἃ ΗἩθγόδοϊίο ΠΟ 65 ἴδῃ οὐξίσα σοπΊο 56 
Ροάτία ρϑῆβαῦ ἀθ 58 ἀϊξογθηίθ σοησθροϊόῃ 46 ἰὰ ῃϊβίοτσία. ΕΠ ρυ!ποῖρίο ἰδη βόϊο 16 τθρτοςῆδ, δα ηαᾳ6 51 
αἰϊατῖθ, 95 θισόσθϑ (1 20): σΥθοὺ αὰ6 σδάδ ΤΟΥ ϑϑραίΐδηο σοηΐαρα σοη ἀοβ8 νοΐοβ Υ 416 θχίβίθβθ ττηἃ 
ςοπιραῆία ἀθ ΡΙιίδπδ. 6 τὰ πιοάο πηάβ ᾿παϊτθοίο σα ρθηβδγ 416 1ὰ οὐίςα ἤπθο ἃ 1οβ ἱορόργαϊίοβ, ἃ 
56 61, 716 αἰϊθηάθη πηάβ ἃ ἰο ἀρτδάδοϊθ 46 ἴα διιἀϊοϊόηῃ 416 ἃ ἶο νογίάϊςο, ριιθάθ ἑδηιοιόῃ τΘίοσ 56 ἃ 
Ἡοτόδοίο, φαΐίθη μαρία αἰσαηΖαάο ποίοτθ δα σοη 185 ἰθοίαταβ ρύ Ὀ]1ς85 ἀθ 81 οΌ τὰ. 

(οη ἰοάο, ἃ ρϑϑ81 (6 6505 ΤΘΡΙ͂ΌΓΠΘ6Β ἃ ἰὰ δοθρίδοϊόῃ ᾿πα ]Ἰβογ πϊηδά δα ἀθ ᾽ο5 ἀδΐοβ ἐγαηβι 1605 ΡΟΥ 
ἴὰ ἰτδαϊοϊόμῃ, ἃ ἰὰ αἀϊξθγθηςσία ἀθ οἰ]θέϊνοβ (αρταάομνγοσα δά), ἃ ἰὰ πθρ]ρθηςσία θη ρθηῆθίαὶ σοῇ 4116 56 
ἰηνθϑίραη ἰοβ ἤθοῆοβ, Τυςοίάϊθ5 σοπϑίάθσα βαηοθηίθ ἰὰ οχροϑιοόη αὰ6 46 6]]95 πίζο Ἡογόδοίο Υ 
ΔΡδΙΘΟΘ σΟΠΊΟ 81:1 σοη δου δ] ᾿πΙοδυ 581 Π] ϑἐοὐα σοῃ ἰὰ Ῥοηϊθοοηίθοϊα, 6] ρουίοάο δρτοχίπηιδάο ἀ6 
αἰπσαοηΐα αἴοβ 416 πιραϊΐϊα θηΓ6 6] ἔπ8] ἀθ 185 (σιθῖτα5 Μέαϊςϑϑ γ᾽ 6] σοπηίθηζΖο ἀθ Ϊὰ 46] Ῥθίοροῃθϑβο. 

51 σοῇ 611ο ργθϑίιρία ἃ Ἡθγόδοϊίο, θῇ σδπηρῖο ἀθβοϑ!ῆἔςσα ἃ Ἡϑάπίσο ἀθ ΜΙΏΠ]ΘηΘ, οἰἰϊδάο 46 πηοάο 
οχρίίοϊζο ρου Ταςία! 465: «Ἐβουῦοί 6580 Υ Π16 δρατίέ α6] γϑϊαΐο ροῖ θϑίο: ρούσαθ ἃ ἰοοβ 195 δι Θ ΊΟΥ65 ἃ 
Πηΐ 165 ἔδ!ἕαρθα 656 θβϑρϑςῖίο στοποϊόρίςο ν᾽ ἰγαίδρϑη 1ο δηίθυοῦ ἃ 185 (σοσταβ Μέαϊςαβ ο 185 πη 5Π185 
Οποτταβ Μέαϊςδ5; οἱ χὰ ρυθοϊβαπιθηΐθ ἐγαίό 656 ἰθῆια δῇ 81 Ηἰβϑέογία 46] ἀπ .α, ἩοΙάπίςο, ἴο Πίζο σομ 
Ὀτονθάδα ν᾽ 5ίη θχδοιπα θη ἰὰ σσοποϊορία» (1 97). 

Ἡρο]άπϊςο, 46 πιθύθοία ἤγασῆο πγάβ 6585 οὐ ςα5 ροῦ 6] θχοθϑῖνο σοηΐθηϊάο πη οϊόρίςο 46 81 Οὔτ, 
Βαρία ᾿πἰθηΐααο θϑίβ σου πη ρθηΐθ θπέγθ 6] ραβαᾶο πλίτςο γ᾽ 6] ργθϑθηίθ Πἰϑιόσιςο, θαϑάπαοβθ θη ἴα 
ἸΙβία 4θ γθυϑϑ Υ διοηΐθβ δἰθηίθηβ865. ϑοῦά ρυθοϊβαπιθηΐθ ἰὰ οΟΠοϊορία τπὸ α6 ἰο5 ριιηΐοβ θη ἰοβ 4π6 ἀθ 
τλδηθγα ἀθϑίασδαδ 56 ορβοῖνδ 6] δίάῃ 46 ριθοϊϑίόηῃ (6] Ὠϊβίου δου, γὰ 416 θϑίδο!θοθ τῇ σόπιραίο 6] 
Ποπρο, συγὰ ᾿πνοποϊόῃ ΠΟ 65 οὔτὰ ἀθ Τιιοία 465, ρ65 Ἡθγόδοίο ἴο μαρία τ{Π|Ζαο 48 νθΖ θη σπδηίο (1 
77.3, ΝῚ 31.1, ΝῚ 37.1, ΝῚῚ 113.1, οἰς.), ρϑῖο 5ί 16 σουγθϑροπάθ 6] πγότγιο ἀθ πϑῦθυ]ο θπιρίθαάο ἀθ πιοάο 
βἰβίθπηά(ςο. 

ΕΠ τϑϑ] δα 65 ττῆο ηγάβ (46 Ϊοβ σᾶ805 θῇ 416 Τὰ ς1465 ἀριόνθοῇδ ἰο58 γΘΟι 7805 Θβρθοίαὶθθ 46 οἰτὰβ 
ἰέςῃϊςδβ. ΕἸ ἤθοῦο ἀθ 416 ρϑῖδ 6] θϑίβ]θοϊπηϊθηΐο ἀθ τπᾶ στοποϊορία ἤαγα οπρίθαάο 6] σάϊςσι]ο ροΥ 
Θϑίδοίοηθβϑδ, γὰ θχίβίθηϊθ θῇ [05 Τγαρα]οα ἀθ Ἡθϑίοαο δ] ἰριιαὰὶ σὰ6 θὴ ἴοβ ἰταίδοβ 46] (ούριιβ 
ΗἰΡρΡοογπῆοσμπι, ραϊθπεῖΖα 656 δἔάῃ ἀθ ργθοϊβϑιόῃ 46] 416 ρβῖθοθ θπουρι ]]Θοθῖβθ σαδηᾶο θη Ν᾽ 20 οὐ ςὰ 6] 
σἄάϊσαϊο 46 ἰοβ αῆοβ Ῥαβϑαάο θχοϊϑἰναηηθηΐθ θη 105 πηδρίβϑίγαοβ θρόπίπγλοβ: «ἘΧδηγηηθ656 ἀθ δοιθυάο ΠΟ 
1ὰ5 ὄροςδ88 (6] δῆο, βίη ριθϑίδυ πάγου δἰθποϊόη δἱ οόπιριιίο 46 ἰο8 ΠΟΠΊΌΓ65 46 195 πταρὶϑίγαοβ ο 46 ἰοβ 
ΟἾΓΟΒ σΕΥΡΟΒ 416 θη οδάδ 1110 πλδύσδη 6] [Θρο ἀθ ἰο5 βϑάςθβϑοβ 46] ραϑδάο, ρι.658 656 τπηέΐοάο ΠΟ 65 
οχδοίο σπᾶηᾶο τ1Π 51106580 δσᾶθοθ ἃ] σοπθηΖο (46 τιηὰ πιαρ᾽ϑίγαίασα, ἃ τηθ δ ο05. ο θη σ 8] ΠΠΙΘῚ ΟἰΤῸ 
τηοπηθηΐο.» 

ΕΒ. ἰδηγιέῃ 656 ρυυτο 46 ρτθοϊϑιόῃ, 46] 416 πᾶςθ ραΐα θῇ 6] ι.50 46 ἴα στ Πο]ορία ο θῇ 6] τριτοβθο 
Θϑογάραϊο οσοη 416 Θχϑηλίηδ ἰο58 ἀδίοβ αρογίδαοβ ροῦ Ιορόρταϊοβ Υ ροθίδβϑβ, Υ 4.6 θῇ {] πὰ ᾿ἰπϑίδηςία ΠΟ 
68 8170 τιῆ8 πιδηϊ Θϑίδοϊόη ἀθ 1ὰ Ὀύβαμθάδ ἀθ ἰὰ νογαάδαά 6] σὰ6 ὄρ σα 58 [ηἰθσέβ ΡΟΥ δι Πιαϑία [08 


ΤαΐἰπΊο5 ἀθίβ]]65 7486 ᾿πίθυνίθηθη θη ἰοβ ἤθομοϑ, ἰαὰ ἰοροηίπηϊα Κ ἀθϑοτροϊόη ροοργάῃοα 46 105 ΙΌ ρα γ68, 
1ὰ τορτοάπςοοόῃ (6 ἰοβ ἀοσιυπηθηΐοβ --- Θη βϑί]ο αἀϊτγθοίο ο ᾿πα]γθοίο ---, 1ὰ σπυμηθγδοόῃ ἀθ 105 βίπίοπγαβ 
ἂθ 1ὰ ῥϑϑίθ γϑοιστθηαο [Π6]1150 ἃ (ΘΓ Πο]ορία πλέαϊοα Θϑρθοϊδ!!Ζαάδ, εἴς. 

᾿ΘηἰΓῸ ἀ6 656 ἰπίθτέβ ροῦ ἰὰ θχδοιίπα σαρα 86 ῆδ] δ 81 δοιπα αἀϊΠογθηΐθ δορί 86 ἰγαΐθ ἀθ ἤΠθοο5 
ἰτηροτίαηΐθϑ ο βθοη 1105. ΕΠ 6] σα80 46 195 ῥυπηθΙῸ 58. Τὰσία 1465 516 16 ἀδ1 βόϊο τὴ νουϑίόῃ 46 1ὸ8 
ΠθοθοΒ, 86411611ἃ 416 ςοποοὶό ροῦ 8ί ο 4.6, φοτηο τϑϑα]δαο α6 8115 ᾿ηνθϑ ρδοίοηθβ, ριιθθ ἀβθρισαῦ 76 
Βιισρα!ϊό ἀ6 658 Ππηδηθῦα. ΕΠ σαι οἷο, σϑη 0 ἰο5 ΠθΟΠΟ5 8Β0η ΠΊΘΠΟΒ ΒΘΡΊῸ8, 511 ᾿ηνοϑερδοϊόῃ α1Π{ς1] ο ἴα 
᾿πηροτίδηοία θϑοᾶϑὰ ἀθηΐτο 46] ἀθϑδυτο ]ο ρθηθσαὶ ἀ6 ἴα ρίιουτα, 511616 δι 1658 αἀϊθγθηΐθθ νϑυϑί 68, 
δο πα θη ἰὰ 416 86 ἃ ἀθ νοὶ ηγάβ ἴα ᾿πηρδῖο δ]! δα απ ἰὼ ἀθβργθοσμρδοϊόηῃ. [.ὰ δοιὰ ἀθ ἱπηρδτγ- 
οἰδ Πα γ ορ] να 65 πιδηϊ βίδα θχργθβϑαιηθηΐθ θη Ν᾽ 26: «Τααπη!έῃ 56 αἷο 6] σαᾶ8ο ἀθ 416 βϑίινε 
ἀρϑίοιταάο ἀθ Π11 ραίτα νϑίπίθ αῆοβ, ἀθβϑριιέβ ἀθ παρϑῦ 5140 ρϑῆθίδὶ θῇ ΑπῆροἹβ; Υ Ροῖ πα ἃϑίβιο 
ἃ ἰὰ5. δοξνιἀδαθ65 ρο]ςα5 ἀθ ἀπηροβ Ῥαπάοϑ, ΠΟ ΠΠΘΠΟ85 ἃ ἴα 46 ἰοβ ρεϑϊορομθϑίοβ θῇ νἱστίμα ἀ6 τηὶ 
ἀΘΒΕΘΙΤΟ, 51Π ρυθηγατα8 ρ6 ἀδΙΠ16 Πλθ]οῦ σπαθηΐα (6 61185.» 

(οη ἰοάο, 81 ᾿πηραῖς δ]! δα σαράδ οηραῆδαδ ῥοῦ οἰοσίαβ βυ ] να 65, θϑρθοϊαὶ πηθηΐθ σπδηο 
ΠΑΡ] ἀθ 8115 ρϑιβοῃδΊθβ ἐανοσίίοβ, βθδᾶη σοπηραίτοίαθ σοπῖο Ρθηα 65 γ᾽ Τοηηΐίβίοςθϑ, 5θαη θη Ϊροβ, 
ςοπῖο Ατηαϊάδηιο, Βτγάβιδϑ, Ἡγηιόοσγαϊθθ, ο σπδηάο ἢῸ8 ρυθβϑθηΐα τῇ ἰαηΐο ρογυογαιναηηθηΐθ [ἃ 
δοϊαδοϊόη ἀ6 ἰοβ «ἀθπιᾶροροβ» δἰθηῖθη8868 (]θόη ε Ηϊρέχροϊο ο 1ὰ 6] αἰστίρθηίθ ρορι8γ βἰγασιιβθηο 
Αἰοπάρογδβ. Ρούβοηδ)θβ 46 ἰθπάθηςίαβ σοηβουνδάοσδβ σοπῖο Απείοηίθ ο Ἐτίηϊςσο τϑο ρθη 6] οἱορίο 46] 
ΠΙβίου ἄου, 517 46 ΡΟΥ 611ο θϑίθ ἤᾶγὰ ἀθ 561 σοηϑβίἀθδαο σουτ ΠΡ] ΟΠ ΔΙῸ 46 61108, ρι165 ρθηβαηΊο5 4116 
80η 188 ῬΘΙ͂ΒΟΠ88 Υ ΠΟ 185 θη ἀθηςσίδβ [88 416 ρτονοςδη θϑίδϑ ροϑβϑί 165 «ρας δ! ἀδ465» θη Ταυσία! 68. 

Ε5 ἀ1ΠΕς1] γν, ϑοῦτο ἰοάο, πἰροίέξοο θχρ]οαῦ 1ὰ δοι πᾶ δἀορίαάεα ροῦ Τυςία 465 τοϑρθοίο ἃ Ῥουῖςϊ68. 
ἘΠ σ8] 4 161 σᾶ80 ἴα Δα πη Γδοϊόῃ 416 6] ῃἰβίοτάου βοηἰία ρου 6] βϑίδαϊβία 886 πα! Π βία ΠΟ βόϊο ροῦ ἰὰ 
᾿τηρογίδηςσία 416 δῇ 6] σοπμηΐο ἀθ ἴα ορτὰ ἴἴθπθ 6] ρᾶρϑὶ ἀθ Ῥοιῖςϊθβ, χαΐίθῃ ᾿πίθγνίθηθ θη σαί Ὁ 
ἀἰβοι505 -- Γ65 46 61105 6ῃ βϑίο αἀϊγθοίο ---, 51π0 ρου ἴα ἀθοϊαγασίόῃ βχρύθϑὰ 46] ρτορίο δαίου βη Π 65. 

51 80η οἰϑυίαβ [85 ΤΟ] οί οΘ5 [8.118 765 716 ΠΘΠΊΟ5 θϑίδίθοῖαο δ] δ Ό]γ ἀθ 51 νίάδ, Τί] 465 ἀθία 
οϑίδι πγάβ πο ]ΠΠηδ 0 ἃ 56 ρ. 1 [δ 5 αἰ ΓΘο Γσ65 ρο {1τὰ5 ἀ6 (ἰπηόῃ, ΝΙςῖα5, απ οηΐθ ο Ἐτίηῖςο, 658 ἄθοῖγ ἰὰ 
ἰΙἀβθοϊορσία σοπβούνδάοσα, δηΐθ8 4116 σοί πο ἸΓ σΟη ἰοβ ρ᾽αηἰθαμτηϊθηΐοβ 46 Ῥευῖςθβδ, σοπεπιϑάου ὧ6 
ἘΠ ΑΙῖ65 Υ ρα ποῖραὶ] ᾿πιραίβου 46] νίγα}6 χα6 ἀϊο 6] βἰβίθπηδ ρο]ξϊσο Ποία 1ὰ ἀθπιοογεςσία γϑαΐςαὶ, θαβαάα 
Γαπαδηιθηΐδίπηθηΐθ θῇ 185 νϑηΐαἦαθ 416 ργόσαγαρα ἰὰ ρο τὰ οχραηβίοηϊβία 46] ᾿πηρθυῖο δἰθηΐθηβθ. 
Αὐηαᾷᾳθ ἢΟ ἀεἾ4 46 561 τ1ηἃ 51Π1|016 Ὠϊρόϊζοϑίβ, πὸ 65 ΡΙΌ Δ Ρ]6 486 6] σαηλοίο ἰἀθοϊόριςο 46 Τιιοία!65 586 
ΡΙοάυ7ογὰ θη οβ ἃἤοβ θη 416 Ρεπα688 ββϑίανο ἃ] τοπίρ (6 ἴα ρο]ίσα αἰθη!θη86, 5ῖΠ0 4116 86 ἀϊθιὰ θη 6] 
Πβίου δου, τῇ δαϊοσοηνθποϊπηϊθηΐο ροϑίθυίου, ρτγοατιοίο 6] δηά 1515. Υ τϑῆθχιόη βϑοῦτθ ἰὰ ἰαῦρα 
Θχρουιθηςία 46 ἴα ροθιτα, 46 πτοβίγασία ἀθ τῇ τηοάο ον ἀθηΐθ 6] δοίθσίο ἀθ ἰο5 ρίδηθϑβ ριοριιθϑίοβ ῥοῦ 
6] οϑίδαϊϑία γ᾽ ἰὰ ταϊηὰ θῇ 416 σαγό Αἰθηδβ ΡΟΥ ἤῸ ἤΔΡΘΥ ρϑύβονοῦδαο θη 61108. 

Τηϑἰβίίπηιοβ θῇ 1ὰ σαίδοίογίβειςα ἀθ 1α ργθοϊϑδίόῃ Υ 46] τίροῦ, αἷρο 416 1ἴθ δσθῖζα ἃ ΠΟϑβΟΐῸ5. 65 ἰδ 
ὉΠΠἸΖαοϊόῃ ν᾽ οἰΐα ἀθ ἰοβ ἀοσυμηθηΐοβ, 46 σαγὰ θχϑοίαα ραθάθ δι [6 ἀθ πλοᾶο ε]θρ 1 ΠσδαοΥ 185 
αἰάτι81145 (61 ἰταίδαο τερτοάιιοϊάο θὴ Ν᾽ 47, συγο ἰθχίο ἰδη) ἔπη σοηβουν ΔΠ105 ρϑιο δ πηθηΐθ ΡΟ τιηᾶ 
᾿πβοτροϊόῃ 486 βόϊο ργθβθηΐα ᾿ροῦδβ πο Πσδοίο65 γθϑρθοίο 8] ἰθχίο οἴγτθοϊαο ροῖ Τιςία 6515. 

(οη 6] πηϊβηιο ριορόβιίο ἤᾶςθ τπηὰ ἀθϑοτροϊόηῃ 46 ἰο5 βίπίοπιαβ ἀθ ἰὰ ρϑϑίθ ἀθ Αἰθηδβ, ἀθβοτροόῃ 
ἄθ ἴὰ 4.6 φυϊδἰόγαηιοβ ροηθι ἀθ τϑίϊθνε ἀοβ σι]! ἀδαθ5. [ἃ ῬΥΪΠΊθύα 65 1 αἰ]Π]Ζαοϊόηῃ ἀ6 ἰέστη πο 8 
ΘΧοΟΙΪβῖίνοβ ἀθ ἴα πιθάϊοϊηδ, αἷρὸ “716 τ ΠιούΖα ἰὰ ἰθϑὶ8 46] ᾿πῆπ]ο Πίροογάξϊιοο θῇ ἴα οὗτὰ ἊἋ6] 
Πιβίου δ οτῖδ. 1, βοριιηάα 65 ἰὰ 5: Π}1Π1{πα σοη ἰο Θχριιθϑίο θη 22 θῇ ἴο τοίοιϑηΐθ ἃ πηϑίοάοϊορία Υ ΠΠ65 
ἀθ 81 οὔτἃ: «ΥὙο Π1Ί6 1 ατό ἃ ἀθοῖτ σόπτο 86 ἀθβδυτο ]ό γΥ Δ4.6110 σοῇ σαγο ΘΧαπΊΘη, σᾶ80 46 Βοῦτ ν ηΙΓ 
θη οἶτὰ οςδϑίόη, ριᾳθάαδ σοποςσόγβοίὶα πο ῆο ΠΊΘ]ΟΥ ἃἱ ἴθπϑι ἰπἰογπιδοιόηῃ ρτγθνίδ». Ραϊθηςθηιθηΐθ ττη8 
Ραγάϊτγϑ]5 ἀθ 1 22, Υ 65 46 Τυςία! 465 --- σοη 6110 δ᾽ πάϊπλοβ ἃ οἰγὰ σα] 484 ἀφϑίασαα 46 81 ΟΡΓἅ -- 
ςοηϑβίαθύα 486 ττῆ0 ἀθ ἰοβ ἤπ65 6 ἴα βίοι 65 1ὰ αὐ] 8486. 


151. Ὁ. 12 86. 
16 Κ, γγοιαδιθυ, Τῇ. ἡπά 416 ΗἸρροκγαί. δομτίβοη. ἩΘΙ οΙΡοῦρ 1954. 


(οη ἴὰ υἱΠΠ14864 ἀ6 1ὰ ΠΙβίουα'" βπ γα ΠΊΟ5 Θἢ ἸΠ ἰθιΎΘ ΠΟ ΘΒΟΘΌΓΟΒΟ Υ᾽ ροΪ]έπγϊςο θη 6] 416 ἰὰ ορί πίόῃ 
ἀθ 1οβ ϑπιαϊοβ ηῸ ριιθάθ 561 σ]]Ποαα θη πϊοάο δἷριαηο ἀθ τπηϊίασία: πλθ γὰ5 ΠῸ5 σοπηϑι ἀθίδη 76 
Ταυοσίαϊα 65 βόϊο ργείθηθ ᾿ηἰθυρυθίδ [95 ϑιισθ505 46 ἰὰ ρίιθστα 46] Ρθίοροηθϑο Υ 416 δ8ί ἰο ριιθάδη ἤδΟθῦ 
ἰδ !έη ἰοθ Γαΐϊατοβ ἰθοίουθϑ, οἴτοβ νθῇ θῇ 88 οὔτὰ πῇ ἰγαΐαο ροϊίσο ἃ] θϑο ἀθ Εἰ Ρυίποῖρε ἀθ 
Μαδααΐανοθίο ο πη πλδηῖιδ] 6 οἰθηςία ροϊςα, σαγὰ8 ἰθγθ5 σθήθυα 65. ναίθη ρᾶῦα οἰ] ΠΌΙ]ΘΙ ΠΟ ΠΠΡΟ Υ 
Ἰπρατ, 51 86 {66 θῇ σαθηΐα 416 «[α παίισαθζα Πιμπλδηδ 65 816 ΠΊΡΓΙΘ ἰὰ Πγ15π|8» (ΤΠ 82). 

ΕΠ συδ αῖο σα80, 65 ΡΙΌα]6 4.6 Ταυςία! 465 πὸ θϑίό δῆητγηιαηάο σῇ θ885 ρα α5 α ροϑίθ]6 
τοροϑιοόῃ ἀθ ἰοβ πθοῆοβ 416 ϑϑοίά πδιτϑηάᾶο, 5ῖπο πιδηϊθϑίδηαο 1ὰ νδ]146Ζ ἀ6 51 πχόξζοα ο ρᾶῖα δη811Ζδῦ 
Υ (ζοΟΠΡΙΘΠΩ͂ΘΙ ΠΟ βόϊο ἰὰ ριιϑῖτα 46] Ῥείοροῃμθβο, βίπο σπδ] ]1θ ΠθοΟ Ροϑίθυοῦ 4116 τοϑροηάδ ἃ 
ἰΙΔόπειςοβ απαδηιθηΐοβ. Εἰθοςναηιθηΐθ 6] δ ά11515 46] ῃϊβίοσυ δου 56 θα88 Θῃ τ1ηἃ 86116 46 ὈΥΙΠΟΙΡΙΟ5 
ΘθηΘΓα 165 486 [ι5Π δ 1ἃὰ ΡΟβ016 "ποθι ρου! δα α6 8115 ἀρ οδοΙΟΠ68. 

[)6 Ἰοβ ρυ! πο ρίοβ σθῆθῦα 65 5016 ἰο5 46 Ὀᾶδ8 811 8:η411515, ἀσᾶϑο 105 πγάβ ποΐβ]65 βθδη 8641161105 416 
ἘΠθηθη 58 πιηάδιηθηΐο θη 6] σοπηρογίαηπηθηΐο Ὠιιηλαπο, οδ]θίο ἀθ θβϑρθϑοῖαὶ ᾿πἰοτόβ ρᾶτὰ ἰο8 βοῇϑβίαβ 46] 
βίρίο Ν ἃ .(. 

1. Η. ΕϊπηΙογ δ γὰ ΠῖΖο ποίδι 1ὰ5 δηδὶορίαβ θχἰβίθηἰθβ πίττα ἴα ἰσπάθποα ἀθ Ταοί 1465 ἃ [Ου τ18Γ 
ΡῬΙΠΟΙΡΙΟ5 σθηθγα 68 Υ 05 δύριπιθηΐοβ ΘΠ ρ] 058 ροῦ [08 βο[βίδβ. Ἐβίοβ, ἃ] ἴριια] σιὰθ μαρίδη ἤθοπο 
5115 διη θοθϑοῦθβ ἰο8. ἢ] όβοϊξοβ Ἰοπῖοβ, ἀδάο 6] οίτο δηἰγοροςέπέγιοο 4816 ἰπίςϊα ἴα ἢ]οβοῆία, ᾿πίθηΐδη 
ἀΘΗΠΙΓ ἰογο5 ἀ6] σοπηρογίαπηϊθηΐο Ππππλᾶπο σοη τ1ηἃ [ΟΥ̓] οϊόῃ 51Π11181 ἃ 165 46 1ὰ [51ςδ. 

ΕΠ ΠΟ Θβϑοᾶϑ8 τηϑάϊάδ σοπίσοανό ἃ 656 ρΤῸ δηἰοροσέπιτοο ἰὰ ἱπηρ]ηϊαοϊόη ἀ6 ἴα ἀθπγοοίδοίδ, Υ 811 
ΒΘΟ θα, 61] ἀθϑαιτο]]ο ἀθ 1ὰ τγοίόσίσα θῇ ἰδηΐο “6 αὐΐθ ἀθ ροίβιιδαϊσ. (οη οἱ δανθηϊπηϊθηΐίο 46 ἃ 
ἀδπιοογδοία 6] ροάθυ γὰ ΠΟ ϑϑίπινο δῇ σᾶῦροβ γα] ο οΠαἰπηθηΐθ ν᾽ πο] δοβ ἃ 188 [Δ ΠΊ1]185, ϑῖη0 116 
τϑοαγό θῇ ρϑύβοῃδβ δἱθρίδ85 ροῦ πὰ δϑϑηλΐθα 46 ἴα 416 [ουτη Ρ η ρατίθ ἰοάοβ ἰο8 ομἀδάδηοβ. Αἱρὸ 
5 ΠΩ Γ Οσαϊτό σοη ἰοβ {τ]ριπ8 165 ἀθ [πϑέϊςῖα, γα 416 6] Αγθόραρο ροϑγάϊό 5811ι5 σοπιρθίθηςίαβ πιάβ 
ἱτηροχίαηίθβ θη Ῥθπθῆσίο ἀ6 ἰὰ Η6]168. 

(οπῖο σοηβθοιθηςσία ἀ6 6110 6] αὐίθ ἀθ σοῃνθηςθι 856 σοην τό θη θϑίπαϊο οὐ] ραάο ἢο β8όϊο (6] 416 
ΔΒΡΙΓΔ56 ἃ ᾿πἰθυν θη θη ΡΟ] ]Ὰ{|ςὰ, 5ῖηο ἀθ σα] ]Ζπῖοῦ οἰαἀδάδηο, δηΐθ ἰὰ ροϑι 1444 -- πὸ πη γθοαιθηίο -- 
ἀθ 416 856 νίϑία ἱπηρ]]σαάο θῇ πη ρ]οθιίο {πα]ς]6]. Τὰ ἔα! τα ἀθ συ] Ἡςδοϊόῃ ἐέςηίςα, ἑαηΐο ἀθ 105 τα ο5 
ζΟΠΊΟ ἀθ ἰοβ τη] θηΊγο5. ἀ6 ἰὰ ἀβα 16, δορὰ 6] χθ ἰο5. δύριιηιθηΐοβ ἀθ ρουϑιδϑίόη Πιθίδη 
οχίσγαϊθραθβ Υ ρθῆθιδ]θ8, βίθ πο 511 Πηά8 ἔγθσιθηΐθ γϑίθυθηςσί 6] σοιηροσίασηϊθηΐο δ [8] 46] ΠοπΊΡτθ. 

1.058 βοβιϑβίαβ, θη ἰαηΐο 4116 τη θβίγοβ θη 6] ατΐθ 46 ρούϑβιιδ αν, ἰπἰθηίδγάη βϑίμα δι Υ ἢ] 1858 ἰογ 65 46] 
σοΙπρογίαπηθηΐο Πιιπηᾶηο σοπΊο ΠΊθαο 46 ρΊθν θοῦ [ὰ5 Γθδοσίοηθϑ (6] δι] ουο Υ ΘΧρ σαγ πιραϊδηΐθ 
6888 ἰθγϑϑ ἰὰ58 ὑσΌρίββ δοίιαδοίοηθϑ, 416 51 86 δνίθηθη Ἷοῆ 6888 ἰθυθβ ρϑήθίδίθβ, θβηΐίσαη ἀθηΐσο 6 ἰὸ 
ργοθαΡθῖο, «ἰό οἰΚόϑ». [ἃ 1ἰδία θ᾽ «ργοθ 8065» 65 ΠΊΕΥ ΔΠΊΡΙΪα, ἰαπίο σοπῆο ριιθάδ 86110 ἰὰ 46 [95 «ρα ΓΘ 5 
σομη 68» 46 σι] ΖΌΙ]ΘΙ πλαηιι8] 46 τοίόγισα ὁ ρθῆθίθ 6] βθηΐἄο σοπγίη, οχριθϑίόη 6 ροαχία 561 
ςοηϑίαούδάδ τὰ ἰγδαποοϊόη πλὰν δοθρίδο!θ ἀθ «ἰά οἰΚόϊδ». 

Ενϊάοηίοιηθηΐθ βοὴ σαίδοίουβίςαβ ριορίαβ ἀθ πὰ ἰδίου ορσαῆα πιοάθυηδ 6] δίάη ἀθ νογάδα σοῃ 
5115 σοΙΤο]αίοβ ἀθ οὐ᾽]θεϊνΙα ά, πη ρατοϊ δ! δα γ ρτγθοϊϑιόμ, ἰὰ θύβηαθαάα 46 ἰο ρθῆθῦαὶ θη ἰο ᾿παϊνι πα], [ἃ 
ἀοϑριθοσιρδοιόη ῥοῦ ἀϑρθοΐοβ Παρ δ θ5 6 ἢαβϑία θηΐοηοθβ Παίαη 8110 ῥυ]οΥ α]ο5. ρᾶτὰ 5118 
δι ΘΟΘϑοΙ68, ΠΟΠΊΟ ρΡΘ6646 561 6] ἀρύϑάο (6] ρύθ]οο τὶ ορ] ἄνοβ 4816 σαρτία σα] ΕΠ σῶῦ ἀθ «Ποπηότςοβ» 9, ἰὰ 
ὉΠ Ζαοϊόη 46 πη ἰθηριιαἼθ θϑρθϑοδ!σαάο ν᾽ ἰέσηῖσο σὰρᾶΖ ἀθ θχρίθϑα ἰὰ αρϑίγαςοϊόη, ο ἰὰ δάοροϊόῃ ἀθ 
πὰ οἸΟΠηοϊορία σαγὰ ε{Π1||84 ἢ 5ἰψαΐίθτα νϑιῖοθ δίρίοβ ἀθϑριαέβ ςοιηριθηάοτία Ποηϊϑίο ἀθ 


17 ((ν. 1. 46 ἈομΊΠΠΠν, «1 ΠΠ{6 ἀ6 1 βίοι το βϑίοη ΤΊππον ἅ146», Η]5[ΟἿΥ6 οἱ ἢ] 5ΟΥ16115 4615 απ χμό (ἘΠ ΓΘ 6 5 5801 Τ᾿ ἀπ Ζαϊέ 
οἸαββίχαθ ἵΝ). Ναπάοθιαντθβ- ἴηθρτα 1956, ράρβ. 44-81. 

18 Τημοϊ 1465. Ἠαγνατα 1967, ράρϑ. 40 γ᾽ 55. 

19 Ἀθοπέγαθβϑθο σι Ἡογόδοίο ἃ] σογηίθηζο (6 51 οὔγὰ αἷς 416 51. Ππδ]] δα 685 416 πὸ σιθάθη θη 6] οἰνίο 1οβ πϑοῆοβ 
ΠΘνδάοβ ἃ σᾶθο ῥοῦ 108 ΠοΟΠΊΡ 68 ἢἱ 510 β]οτία [858 βυδπ68 Υ ΠΊΔΓΑ 1 ]ΠΟ5885 ρθϑίαβ 46 στίθροβ Υ θάγραγοβ, Υ δ θπγάβ Ὄβχρ]!σδῦ 
185 σδιι585 ΟῚ [858 4116 ΘΠ ΓΒΙΌΠ 6 ΘΊΙΘΙΤΘ. 


ΗἩδΙΙσ γη880, Ζαΐθη 1ὰ σοηβίθύασία τῇ ἀθίθοίο 46 σοπιροϑιοϊόῃ, δἰαραπάο θη σα ἷο 6] ϑἰϑίθπηδ ἰός] Υ 
ἰθροΥἃ] 486 βίριίοσοη Ἡθγόσοίο Υ Ηο]άπίςοϑ,, 

(οη ἰοάο, οΥθθηΟ8 416 6] ρυδὴ Πδ]]αΖρο ἀθ Ταςία! 465 οϑίά θῇ ἤΔΡΘῚ σοπϑίθσδαάο ἃ] ΠΟΠΊΌΓΘ Υ ΠΟ ἃ 
1ὰ αἰντη!δα σοηλο ποίου 46 1α Ἠϊ]βίοσίδ. [πᾶ ρύδη αἰ!!! γθηςσία βοραῖὰ 81 οὗτὰ ἀθ ἰὰ ἀθ Ἡθσγόδοίο, θῇ ἰὰ 
486 ἃ ρϑϑδῦ α6 πο ἰπίθγνθηϊ αἰσθοίαπιθηΐθ ἰο5 ἀ1Ο565 86 ρϑῖρα ἴα ρυθϑθηςσία αἀϊνίηδ, γὰ 416 86 σοηςῖρθ 6] 
ῬΙόςθβο ἢἰβίόγιςο ςοπῖο πη θϑίδαο ἀθ θαι] ]ρτῖο σαγὰ ταρίατζα θχὶρθ 6] τοϑί ] θα πηϊθηΐο 46 ἴα ϑιτὰαδοϊόῃ 
ΡΙΘνίδ. [058 «ΘΧΟθ808» --- ΟΠ Δ 1105 Ο ΠΟ -- (6 095 ΠΟΙΊΡΙΘ5 ργονοσδη 6 ἰὰ αἰν! π δα τπὰ δοίπα ἀ6 
ΤΡ 588 («ρηϊόποσ») 76 ἰὰ ἤγαθνθ ἃ ᾿πίθυνθηῖτ αραθηάο ἰο 416 ΒΟῦΎΘ 8416. 

Επ Τυσία!65 ΠΟ ἀρδίθοθ 1ὰ αϊνι πα δά, Υ ἰο πγτάβ δρίορίδάο 46 86 ριιθάθ ἄθοῖγ 65 486 81 ἔούτηδ ἀθ 
ῬΘηβδι 856 δάδδρία ἃ ἰὰ ςοποςἄδ ἔγαβθ ἀθ Ργοίάροσγαβ (Εγαϑηι. 4): «[)6 ἰοβ ἀἴοβθβ ἢ0 ριᾳθάο 586 Γ πὶ 6 
οχἰβίθη Πἰ 4116 πὸ θχίβίθη ηἱ σιμά] 65 58 [οσπΊδ, ρ65 ἤδΥ ΠλΟ 85 σοβϑὰ5 416 ᾿πηρί ἄθη 88 ου]ο, ἰδηΐο 811 
Γαῖα ἀθ ονϊάθηςσία σοῖηο ἰὰ Ὀγτενθάδα ἀθ ἰὰ να απηδπδ». Ἐβία 65 δρυοχίπιδάἀδηηθηΐθ ἰὰ ἰάθα “6 
ΘΠ ΠΟΙ ΓΔΠΊΟ5 ΘΧρΙ͂θϑδάδ θη θοςὰ 46] αἰθηῖθηβθ 46 ἀϊδίορα σοῃ ἰο5 πΠΊ16]105 (Κ᾽ 105) ἀοπαθ 86 αΐςθ 46 
«Δ] ρδύθορ» 1058 0565 [6 Π6η τη ΠΟΙ ΡΟΥΘ ΠἾΟΒ 51Π|1181 ἃ] 46 105 ΠΟΠΊΡΤ65. 

51 ἰοβ ἀΐοβθβ ἀθβαρδύθοθῃ σΟΠΊΟ σϑιι88 6 95 δοοηπίθοϊ πηϊθηΐοβ, 88 ἢ 48 βποοπίγαῦ ττηὰ Θχρ]]ςδοϊόῃ 
Ραῖὰ ἰἴο 416 86 ςοπϑιάθγαρδη 51:15 πιαηϊξθβδίδοίοηθθ, ἰα]θ5 σοπῖο ογάςια]οβ, θο]ρβθθ, ἔθπόμηθηοβ 
αἰπιλοβίόγιςοβ, θρι ἀθηηΐδβ, οίς. Ἐβ ἰὰ ἴαγθα ἃ ἴα 4116 86 θη τοηΐα τορι ἀδηηθηΐο Ταςίαἀ 65, ροηϊθηάο ἀθ 
ΤΘΠΘνΘ 185 σοι 8 ἀ] σΟΙ Ο65 Υ ΘΙΤΟΙΘΒ 416 ΡΓΟνοσΘ 2... 

Α Ρῥϑϑδῦ ἀθ 686 γτδοϊοηδ]ϑηιο 416 6] Πη]η8 105 ἀϊοβθϑ 46 51 οὔτὰ 56 οὔβοῖνα τ1ηὰ δοιὰ ἀθ τϑϑροίο 
ῬοΥ ἰὰ5 ΠΟΙ85 ΤΊΟΓΔ1Θ5 Υ ΓΟ]ροβαβ. [7 ρούβθομδ)θ σοπλο ΝΙΟΐαθ, φαίη ροῦ τῇ ΘΟ Ρ586 ΠΖο 486 56 
το γαβασα ἰὰ 581148 ἀθ 51.111ἃ Υ πιθοῦ πλανοῦ 6] ἀθϑαβίγθ, ΟΡ θη6 ΠΟ βόϊο ἰὰ βἰηηραίία, πο 16 δατηϊταοόῃ 
τοϑροίποβα ἀθ Ταυςία! 465 ρυθοϊβαιηθηΐθ ροῦ 81 σοπηροτίαηηθηΐο πλοσδὶ] (ΝΠ 86), σοη τπηὰ δοι πὰ χὰ6 
ῬΔΙΘΟΘ σοΟΠΊΡΔΙΉΓ ἰὰ5 ραίαῦταβ ἀθ ΝΙςαβ (ΤΙ 77): «...«ΔΠοτὰ Π16 νθὸ Ζαύδη θα ο θη 105 Τ]5Π108 ρΘ]Ιρτο5 
486 ἰὰ σεηίθ πγάβ πῆπηδ, αησιθ Ποηγέ πλισο ἃ ἰο58 ἀϊοβθ5 Υ Π16 ροτζίέ σοῃ ἰοβ ΠοπΊΓ65 σοη ρσύδη 
Ἰιϑέςϊα γΥὶ 51ὴ ᾿Π411Π8». 

ΕΠ 6] πιίϑπηο βϑθηϊὯο ἡγαθϑίγα 81 ἀθϑαρίδάο ΡΟΥ 188 πιδηϊ ϑϑίδοιοπμθθ ἀθ δηιούδ ἀδα 6 86 
Ῥτοάᾳοθηῃ ἃ ἰο ἰαῦρο ἀθ ἴδ ρίιθῦσα, γὰ 868 σοπΊοΟ σοηβθοαθησία 6 Ϊὰ ροϑϑβίο (Π| 52-5 3), 46 1ὰ γδάϊ!ς]]Ζαοϊόῃ 
ὧδ Ἰοβ θη τοηϊατηϊθηίΐοβ (11 82-83), γα 46] αριιϑο ἀθ ροάοϑυ (ν᾽ 104), εἰς. [) 8. θϑδία πιδήθίδ, ἃ] ἰριααὶ σὰ 6 
Ρτοίϊάρογαβ Υ ἰοβ βοῇϑίαβ «τοίη βίαϑ» 6 81 {ΘροῦΣ, Τυοί1465 ἀθβοιρτο ἰὰ πθοθϑί δα 6 τιπὰ 
ποιτηδίϊνα ΠλοΥα] σ16 ΤΘρι16 185 το] οί 65 80ςῖα]68, ἰαπίο θηΐτα ᾿ημαϊνί ἄιιοβ σοπλο οηίτο οἰμδθ8 Υ 
βϑίδοβ, ποιτηδίϊνα πΊοσαΪ 416 ΠΟ 8θῖά σοπβθαιθησία ἀ6 ππ βθη πηϊθηΐο το] ρίοβο, βίη ἀ46 τιηὰ 
ςοηνοπαϊόηῃ Ραβδαᾶδ θῇ ἴα τα Ζόῃ. 

Ποβθοπδάδ ἰὰ ᾿πΠπθησία αἰϊνίηδ, [ἃ Ὠἰβίοτσια βόϊο ριιθάθ 561 θχρ]σδαδ ταοϊοηδ πηθηΐθ, Υ [ο5 [δοίουθϑ 
486 ἰὰ ἀρίθγπηηδη 80η 861161105 416 [16 Π6η 81 τθίθγθηΐθ θῇ 6] ΠΟΠΊΡΙΘ, σΟπΊΟ 80η ἰο5 4π6 αἰαῆθῃ ἃ 511 
ζοηρογίβπθηΐο Υ, θη τ1ηδ Θϑίθγα πΠηάβ8 δΠΊρ] 18, ἃ] 46 185 οἰπαδά65. [05 ΡΥ ΠΟΙ ΡΙο5 σθΊΘ 8165 ροῦ ἰο5 4116 
86 511616 ΤΟΡῚΓ ἴα σοπάποία 461] ΠουρτΘ 5οη, θη ἀθηπηινα, ἰο5. ΡΥ πο ρίοβ θη ἰοβ 416 86 θαβδῇ 185 
ΤΟΙ δοίη 65 θη 6 ἰο5 θϑίδαοβ: δηλ οόη, ροάθυ, ἰθὺ 46] πγάβ ἔποτίθ, Βα ρουνίνθησία, εἴς. 

(Υθοπῖοβ 6416 85 5ἰριαῖθηΐθβ ρα αῦταβ 6 ὟΝ. ᾿Νϑϑίθ23 γθϑασηθη ἀθ πηοάο ὈγΠ]]αηΐθ 185 σαγδοίθσίβίαβ 
ἀε ἴὰ οὔτὰ ἀθ Τιυοία 465: 

«Ταυσία! 465 65 6] σσθδάου ἀθ πιῇ ἴρο δἰβοϊαίζαπηθηΐθ ππθνοὸ ἀθ 11 ογαΐασα ἰϑίόσίσα. δι. πονραδά 
ςοηϑβίϑδίθ θῇ 4106, βίη ἰὰ τ Ποῦ σοηϑβίἀθυδοϊόη ῥοῦ ἰο8 ριηΐοβ 46 ν]βία {γα Ἰοοηα᾽θ5, σοη τπὰ δβοϊαΐα 
[αϊῖα ἀθ ρσϑίαϊςοῖοβ Υ σοῇ τη σαθησία 46 ΠΠπι5]όῃ ϑη σοπιρδίδοϊόῃ ροβίρ]θ, ἀρτθθηάθ 6] ἤγαπαᾶο ν᾽ ἶὰ 
να, τοπιποίδηο ἃ ἰοάο πιαπάο το]ρίοθο γὙ πιϑίδδιοο ρᾶγὰ 1ὰ ςοπηριθηϑιόη ἀ6 ἴα ἢἰβίοτία Υ 


20 [)ρ ΤΠπμου 46, παρ. 9. 

2: Ψέδδθ ἃ {{{π|0 ἀθ β)θπιρίο ἢ 21, 28, 54; Ν 26, 103; ΝῚ 70; ΝΤ] 90, 79; ΝΠ. 
22 (τ ΚΝ. ΝΝεβειβ, Ηἰβίουία ἀο] οϑρίγί μι ουίθοο, Βαυσθίοπα 1975, ράρ. 123. 

23 Ορ. οεἷϊ., ράρ. 169. 


ἀοείναπαο ἰδηΐο ἰὰ σα]έατα Πυιπλδπα σΟΠΊΟ 105 ἔθπόπιθποβ ρο] ἰσοβ 46] 560 ἀθ ἰοβ ριιθΌ]ο5 Υ θϑίβοβ 
θην το ][ο5 θη 61105 Υ ἀθ ἰὰ δςοϊόη 468 5115 αἰτ]ρθηίθϑ». 


ΓΕΝΟΌΘΑῪ Ε5ΤΙΟ 


Ταροσία! 4465 516 ΠΊΡΓΘ ἢὰ 5140 σοπβίάθγδαο τπηῸὸ 46 ο5 διαίουθβ α1Π|ς1165 46 1ὰ ΠΠογαΐασγα ρυῖθρα, ορίπὶόῃ 
486 5ιιϑίθηΐδη ΠΟ βόϊο ἰοβ ϑϑίιμαϊοϑθοβ δοίιια]θ5 ἀθ 1ὰ ἰθῆριαα οτῖθρα, 51η0 416 ούβ φϑηθίδὶ θηΐγθ ἰὸ5 
σἥςο58 ἀθ ἰὰ Απεράραάδά. 

Εἰςογόηξε ἀθοία: «ρβ8δᾶθ 1186 σοπίϊομθβ ἰἰὰ πλα]α5 παρθηΐ οὔβοιταβ ἀραϊαϑαιθ βοηΐθηΐα8 νὶχ αὖ 
᾿ηἰθ]θρδηΐα"». 

ΕἸ δἴαγτηδαο ογίξοο ΠΠ{ογασῖο 46] 5ἰρῖο 1 ἃ... ]οπίϑίο ἀθ Η δ] σαγΠδ50 ΔΕ στη 625: «1.0 πτάβ οβίθηβί]6 Ὑ 
σαγασίογίβίίσο 46 8511 βϑίο 65 6] ἰηἰθηΐο Ὧθ θὥχρυύθβϑδι σοῃ 6ἷ ΠΊΘΠΟΙ πύμπηθσο 46 ρϑίδσαβ 1ἃ ΠΊΔΥΟΥ 
σαη ἀδ4 Ροβῖ01]6 ἀθ8 σοβδ8, 81 σόπηο σοη ἄθηβδυ πη ΟΠ 85 4685 6 τιη8 5018, σοη ἶο 4116 νΊ6η6 ἃ ρδῖδῦ ΘΠ 
τ1ὴ8 ςοποϑιόῃ Θηὰ ἀθ οϑουτα 84». 

(οπϑίἀοιδοίόη 416 τηδηϊηθϑία θῇ τοροί488 οσδϑίοηθϑ, σοπΊΟ σπδηᾶο αςθῦθ «...0566. πηοάο ἀθ 
ΘΧΡΙΌΒΔΙΒ6 ΟΒΟΙΙῸ Υ ρου οΥ, ἀοπάθ ργθάομπηπα πιάβ 416 6] θσποδηΐο ἰὰ δοιπηα]δοϊόῃ 4116 οϑοιτθοθ 
Ια ἰ468». Ὁ σιδηάο 16 σα] ῆἔσα 46 «Πγάβ ΟΘΟ1Ὸ 486 165 οδουτ!ἀΔ465 46 Ἡογάς]ϊο». (πβθαοιθησία Ἰόρισα 
ἄθ ϑϑία ορίπἰόηῃ ἀθϑίανογα!θ τϑϑρθοΐο δἱ πηοάο ὧ4θ θχρίθϑαιβϑθ 4θ Τιοίάϊθϑ 65 Ζι6 ΠΙοηϊβδίο ἀθ 
ΗΔΙΙσαύηδ80 σοηοίαγα αἀϊοίθηο27) «.. Ροτοάοβ σ16 80η ΟβοιὉ5, οηϊρηγάϊςοβ Υ 46 ριθοίβδη ἀθ6 τῇ 
ΠοπΊΘηἑ 110 οὐ πο... γο Ο ΔΟΟΠ5670 4116 86 Δα ΤΙ ΓΘ ἢ] 4116 86 ἰπη]6η.» 

Μδίςοίίηο, Ὀϊόρτεαξο ἰαγάίο ἀθ Τυςίἀ 1465, ᾿πο] 50 Πϑρό ἃ ἀθοῖγ ἀθ ἐ128 σι 86 θχρύθβαρα δάγθάθ 6 
τη ΟΒΟΙΙῸ ΤςΟη 6] ἤη 48 ΠΟ 861 δοςθβῖῦ]8 ἃ ἰοάοβ ἢ [άς1] 46 βηΐθηαθυ ἃ σα] ]αΙογᾶ, 51η0 οΟὈίθ που ἰὰ 
δατηϊγδοϊόῃ βόϊο 46 Ϊο5 πηάβ8 880 105. 

[ἃ οϑουτ δά ἢδςΘ θη Τιιςοία 1465 ΠΟ βόϊο 46 511 θβϑί!]ο, θῇ ορίπἰόῃ ἀθ ἰοβ δηίίριιοϑβ, βϑῖπο ἰα πη! έη ἀθ 81 
Ιθῆριια, θη τα ζόῃ ἀθ ἰὰ σα] (ἱςογόῃζ 16 σοπηρασα σοῇ 6] Ἑδίθιηο δἤρ]ο, ἄς ἀο Κ θϑριτποβο (46 ἴα 
ζοβθοῆδ 46] ςοπϑαϊαάο ἀθ Απίσεϊαπο. (οϊποϊάθ Π]οηίϑίο ἀθ Ἡδιϊσασηαβθο σοη (ἰςθγόηῃ ἃ] τ] σοῦ α6 
διςαῖςα 1α ἰΙθηραα 46 Τιιοία 1465 6 ᾿Π 5] 5.1 θῇ 4816 οχίγαῆαε [ἃ Ιθηριια Πδρϊξιια] Κ 65 ἴδῃ ὁβϑοσσα 416 Πθοθϑίΐα 
ὧδ ρίοβϑδϑβ («ρ] οἰϊϑηγδεςό»). 

ΘΠ δραῦρο, θϑίπαάϊοβ δοίιια]θϑ, ΒΘΟῦγΘ ἰοάο ἃ ραῦ 46] αὐίσαϊο ἀθ οθθηκίδηζΖθθ, Πδη ριιθϑίο ἀθ 
τλδη]Πθϑίο 4π6 ἰὰ ἰθηραα ἀθ Τυςία!465 τοϑροηάθ θῇ Ὀιθπδ πηθαϊάδ ἃ ἰο8 τι1505 46 81 ἔροςδ, δι πησαθ 
ἰδ Ροςο θϑίαρδηῃ ἔα] α5 46 ταζόῃ 185 δῇ δ οί 65 46 ἰο5 θϑουοσθ5 Πθησοηδάοβ. Ρατὰ ΘΟ π)] σἰά 115] 
1958 τᾶϑροβ 4θ θχργθϑίόῃη 416 Το 465 σοπιραῖίθ σοη Ἡθγόσοίο, 6] (ορι5 ΠΙΡροογαϊομπηι, ἰὰ ἰταρϑαάϊα ο 
16 Κοῖπό βοῃ θθπιθηΐοβ τηϊχίοβ ἀθ πὰ ϑυπαϊία ἰθηριια 46 σοπηαηϊςδοϊόηῃ. 

(ΥθοπΊοβ δοουΐαάδα ἰὰ θχρ]!σδοϊόηῃ 486 46 ϑϑία ραύδάο]α ἰθῆριια δύσαίσα θηριια δοίαδὶ ἀα Α. [όροΖ 
ΕἸΤΟἧΣ σααηάο αἰςθ: «1[)8 ἰὰ ἱπηρτοϑιόη ἀθ χῃρ Τιυςία 1465 86 ναὶθ ἀθ ἀοβ βιιρϑίβίθμπηδϑ 46] ἄξιο, ι1ΠῸ πγάβ 
ϑρἰςότϊςο, πτάβ σοηϑοῦν Δ οῦ, πΠηάβ θῇ σοηβοηθηςία σΟη ἰὰ ἰθηριια 46 185 ᾿Π5Ο ΠΡΟ ΟΊ65, Πάβ ρυ1Ὸ -- να]ρὰ 
Ια θχριθϑίόῃ ---, Υ οἴἵῸ πιάβ σα]ΐο 4α1Ζάδ, ργονίϑίο γὰ ἀθ ταάϑροβ ριοςθάθηϊζθβ 66] ]όμπίςο, βἰβίθπγα θϑίθ 
ἀ]ππιο θη 6] 4116 δϑοπΊδη οβ σδγδοίθγίϑειςαβ ἐρίςαθ 46] ρυῖίθρο ρϑηποϊέμίςο, ἃ βαῦθι: ργαπγάξίςα 


24 Ογαί. 9, 30. 

25 1)6 Τημοϊ 146 24, ράρ. 361. [956 Π6τ-ἸἈδαθυτηδοῖηθυ. 

26 ἴάρῃι 33, Ράρ. 379, {156 πογ-Ἰ δα θυ δου. 

27 ἴάρηι 5 5, Ράρ. 417, [756 ΠοΓ- Ἀθη ΟΠ 1. 

28 γήα ΤΠππμοϊ 1415 35. 

29 Βγμίοβ: 288. 

30 «Π6γ Ιοκαὶ γαπάϊζοη τππά αἴθ ρουβοπ]ομο Εἰρθηδσγί ἴῃ ἀθυ σρύδομο 465 ΤΠ ΚΥ 1465 τππα ἀ6Γ αἰΐθγθη δἰ! βοπθη Ἀθάπον», 1. 
Ε, 48 (1930), ράρ!πα8 127-178. 

31 (σρβοπίοϊίο (67 οΥἹθο βοϊοη ΓΙ ογαίαγ, ΜαπΙςῃ 1948. ΝΟ]. Ν, ράρ. 181. 

32 «Τιοία 468 γ Ια Κοϊπό», ΑΠπΙοτ. ϑαξιτα ογαπιπιαίίσα ἴῃ ποπούθη ΒΕ. Ἀ. Αἀγαάοβ. Μαατα 1984, νοὶ. 1, ράρ58. 246 γ᾽ 55. 


ΒΠΡΙΗΠ σα ἃ Κ θχργθϑίόῃ δηδ ἴσα. Ρὰ65 Ὀίθη, θϑίθ βεριιηάο ϑ}ϑἰβίθηγα 65 6] 416 ἃ ΠιΘΒ ΤῸ Ταἰςῖο ἀἃ 
Ἰπρατ ἃ ἰὰ Κοϊπό.» 

(οη ἰοάο, σθθπηοβ 4π6 185 ἀιηοα]4θ5. θη ἰὰ ᾿πἰθγρτοίδοιίόη ἀθ Τυςίάϊ 65, σαυβαάδαθ ροΥ 818, 
βιαπγάϊςδ, Υ 6 Θβρθοίδὶ ῥοῦ 81:1 βἰηΐαχίβ, θΠθη 811 οὐἹρθῆ 5οῦτθ ἰοάο θῇ Ϊἰὰ ᾿ἱπδαθοπδοίόηῃ α116 88 
ΡΙΟάπιςα Θπί[6 1ὰ ἔΟΥΤη Υ᾽ 6] σοπίθπίαο. 

ἘΓθοξ ναπιθηΐθ 1ὰ ο]θοσϊόῃ 856, γβἹ, ἔουπηδ5 νου 165 ρου γάβειςαβ θη νῸΖ 46 185 βἰπρ]65, 150 6 ἰὰ 
ΡΙΘΡοβιοιόη ε5 θῇ νῈΖ ἀθ εἶθ Υ τὴ βἰππύμπηθσο 468 θπόμηθηοβ πηάβ, ραῖᾶ συγο δϑίπαϊο ἀθίβ]δάο 
ΤΟΙ ΠΠ1Ο8 ἃ ἰο5 οἰϊδαοβ οβθηκΚΥδηΖ Υ Τ᾿ ᾿όροζΖ Εἰτθ, πο ἀαδγίδη σπθηΐα ἀ6 185 σδ]]}4Δ 465 ]σπ6 ἀθῆηθη ἃ 
Ταοσία!4465 σΟΠΊΟ τη δαΐοῦ ρΘΟ ]Π1Δ 1 ΘΠ ΓΘ 5115 σοηἰθπΠρογάῃθοβ. 

ΕἸ οτίρϑη 46 165 ἀΠου] δ θ5 πὸ πᾶν 416 Ῥιιβοδ ]ο θη 1905 θἔθοίϊοβ, ἰΙο5 ἔθ πόπιθποϑβ 46 1ὰ ἰθῆριιδ, 5Π0 θῇ 
145 σαιι888 4116 ἰοβ οὐἹρίηδῃη. 51 πιιθϑίσο ἢ βίου! οὐ 56 ΠΡ Ί656 [πη] 0 ἃ δ ΘΠ 811 ΟΌΤα ττηἃ 511ΠΡ16 
το] δοϊόῃ 46 βιισθθοβ ἀοηαθ ἰὰ βθσιθησία οσσοηοϊόρίοα ΠΡ 1656 βοῦν ο σοπΊο δρ] αὐ! πδ οὐ 46] το] αἴο, τππὰ 
ἰόχ5 οἱ Τοηόηι6, τσὶ «Θϑ 10 θποδάθηδάο», ραιδίάςξιςο, Π 1686 560 1ὰ βοϊποϊόηῃ ἰάθδ], ἰδ] σοπῖο ϑιισθάθ ῥοῦ 
Ιο βθ ΠΟΙ͂] θη ἴα ραγία παιτγαίνα 46 81 ΟΌΤᾶ. 

(ΟΠΊοΟ γἃ Θχριβίπιοβ θῇ οἵα οςαϑιόπρ5, «6] ρυΙΠΟΙρ8] ρτοΙθπηα ἀθ Τιιοία! 465 65 6] ἀθ θβῇςβἝϑι 8115 
Ιά6858 ἀθηΐο 46] ἐογπηαίο ρθη 4116 65 [ὰ ἰόχβ οἱ ΓΟ" 66 ΤΟΥ 58 ριθαάογηϊηΐϊο 46 1ὰ ραγαίαχίβ; διηΐθ ἰὰ 
᾿Π]ΡοΟΒΙ 1444 46 πΕΠΠ1Ζὰγ ἰοά05 105 ΤΘΟγ505 4116 τπὰ ΠΙροΐαχίβ ΔΊ ρ]]απλθηΐθ ἀθβθιτο ] δά ἰΘ Πα Ί σὰ 
οἴθοίάο {ἰ6η6 4116 δοιια1" ἃ ΟἰτῸ8 τηθϊοβ ρϑῖὰ θϑίβ ΘΟ υ ἰὰ Ἰογαυσαία 46] σοπίθηϊάο, σοῃ ἰο 46 86 ἀδὰ 
[τοσαθηίθμηθηίθ τιηδ ἰθηϑίόη θηΐτ6 185 Ἰάθδ5 Υ 81 θχργϑϑιόῃ, ἰθῃϑίόῃ 416 ΠΟ 5816 ΠΊΡΓΘ 856 ΓΟΘΌΘΪνΟ ἃ ἔανοῦ 
ἀθ ϑϑία {1} π|8.» 

Ταυοσίαϊα 65 σοηΐαα σοῇ ΠΊΙΥ ΘΘΟ6805 ΓΘΟΊΓ505 ρᾶτὰ ἰὰ ΟΌΤὰ 4116 Θητρτ παίΐα, Υ σῇ πἰηράῃη ριθάθοθϑοῦ 
486 6 βίγνίθσαε ἀθ πηοάθὶο σοιηρθίο ρᾶζὰ ἰο 4106, 5 Πρ] 1Π σα πο 41Ζάβ Θχοθϑίναπιθηΐθ, ροάτίδηιοβ 
ἀΘΗ͂ΠΙΓ σοπλο θῆϑαγο ροϊίξίςο. ῬΟΓ 6110 ἕχανο χὰθ6 δρ] αὐ Π8 1 οἰθπιθηΐοβ ἀθ τὰν αἴνοῖϑα ργοςσθάθηςϊβ, 
ἄθβαθ ἰὰ ργθοϊϑβιόῃ ἰθυπηϊποϊόριςα ἀθ 1ο5 ἰγαΐδαάοβ ἀθ πιθαϊοῖηα ο ἀθ 185 θβῃβοῆδηζαβ ἀθ Ῥτγοίάρογεβ ὁ 
Ρτγόαϊςο β8οῦτθ ϑἰποπηίπηϊσα ἃ] αρϑίγαςίο [ἰπιθ]θοϊιδίίθσσηο ἀθ τὰ ΟΥ85, ραϑαπάο ΡΟΣ 6] βίο 
δισατηθηίαίίνο ἀθ Ζοπόη ἀθ Εἰθὰ ο 6] θϑίο δηξςέξίοσο ἀθ ἰοβ ῥυΠΊθύῸ8. ϑοίϑβίαϑ, Υ ϑίη οἰνί 8. ἰὸ8 
ΠπΘνΟΒ Πηθ 6105 486 ροηπία ἃ 511 ἀϊἸβροϑβίοϊόῃ 1 οπηηὶριθδθηίΐθ γοιόσισα θη 416 86 θαβϑαῦα 1ὰ ἀθπιοσίδοϊα 
Ἃ6] πιομηθηΐο. Τοάο 6]1ο ἀδ ᾿πρὰῦ ἃ ἢ Θϑί]ο σαγδςοίοτβεςο 46] 46 56] σοί οΠΔΙ͂Ό ΠΊΟΒ δἰριιηο8 ΓΆ5Ρ08. 

ΕΠ ΡΠ ΠΊΘΙ πρῶ ἀθβίασα 6] ρτθάομηηῖο ἀθ 1α σοπϑβίγαςοϊόη δηἰόξσα, Γαϑσὸ 416 σοπλραῦίθ σοη ΪοῸ8 
Θϑουοῖθ5 (6 81 ἐροςδδ Υ σγο οὐρθη βοσία ἀ1Π|01] ρυθοίβαῦ, μα θ ἤῸ 65 ΡΙΌΡ ΔΘ σΟΠΊΟ ΡΘηΒΘΙΌΠ 
ῬΥΘ 65 Θβρθοϊα δία ἀθ ἰὰ ρτόϑα ρυῖθραῦ 486 1α Δρατγιοϊόῃ 46] βϑί]ο δ ςόξοο σοϊποῖάα σοῃ ἰὰ Θραάα 
ἄρ (ογρίδβ ἃ Αἰθηδ8 6] δῆο 427 ἃ.( 36. ϑῖηο 46 γὰ δύὰ δι ρ]]πιθηΐθ π|ΠΠ|Ζαάο δηΐθϑ, σοπλο ρα ΘΡἃ 6] 
486 ἰο αὐΠ]Π!]1Ζάύϑη θηίτα οἰτο5 ϑόξος]θϑ Υ Επτίρι 465 θη 58.5 ἱγαρθαϊδ8 ἰΘ ΠΡ δ 8. 

οβ, θῇ πᾶ Θχίθηβα πιοπορτδῆίαδ ἀθαϊσααα ἃ ἰὰ σαγίαἑϊο θα Τιυιςία46557, ΔΕ στηαρα 416 81 βίο 56 
Ῥάβαρα θχοϊ υϑἱναπιθηΐθ θη {τ65 οθἰθπηθηΐοϑ: βἰπηθίσία, πιοίαθοϊό ν᾽ ὀχαϊασό («αἸθ]απλϊθπίο ἀθ ἴα θχργθϑίόῃ 
ΠΡ [π4]»). ΡοΥ ἰαπίο, σοϊποῖθ θῇ ραῦΐθ σοῃ ἰο 416 085 ἄϊςθ ]οηϊβδίο ἀθ ΗΔ] συ δ80 8 τοϑρθοίο δ] δἰάῃ 
ἀφ Τυςίαϊαθ5 ροῦ δ46110 416 56 ἀραζία 46 ἴο παρίξαδὶ, ρου ἰο γοίοοιάο ἀθ 1ὰ θχργϑϑιόῃ. [.ἃ ὑαυα ῖο 
βορίίη Κοβ 65 τϑρϑιἀδπιθηΐθ τ{ΠΠ|Ζαάα ρᾶτα 8 νυ Ζαῦ ὰ5 θϑίγιασμπισαθ οχοθϑὶνηιθηΐθ βἰπηέϊ 5 
ναὸ ἰὰ ςοηβίγαςοίόη ἀ6 ἴα ἔγαϑθ, τοιηρίθηἄο 6] ρα θ]ϑῆιο 46 1ὰ5 οἰάιιϑιι]85 ο {π|ΠΠ|᾿Ζᾶηᾶο 
βΒπόπ]Π1Ὸ05 θη ν6Ζ 46 τϑρϑίτ ἰο8 ἰέυπηο8, σοη ἰο 46 856 αὔδαάθ ϑ{116Ζα Υ τΠαθ6Ζα ἃ τη Θϑί]ο 486 ἀθ 
ΟἰῸ πλοάο ςδοσία θῇ ἴα πχοποίοηίδ. 


33 «Τιοία1668 6η ἴα ΠΙβίοτία 46 1ὰ ρύοϑβα ρτίθρα», Εϑέμαϊοβ 46 ργύοϑα ουίθοα, (ᾳ. Μοίόςμο (βαϊίοι). [θόῃ 1985, ράρ5. 138-139. 
34 (Εν 1. Ὁ. εηπηίβίοῃ, (σγθοῖκ ΡΥο86 δ, Οχίοτγα 1970, ράρϑ. 71 γ᾽ 858. 

35 Μέδβθ ]. Η. Εἰηϊον, «ΤῊ οτὐἱρὶπβ οὐ ΤππιοΥν ἀ1 465’ βίγ]6», Η.5.(1.ΡΡ. 50 (1939), ράρ. 36. 

36 ψέδβο Ε. ἸλοπΊοσο, δσΐ. οἰΐ., ράρβ. 128-130. 

37 [16 Μείανοϊό (Μαγία!!0) αἰ5 51] ρΥ]Ζίρ 465 ΤΠ κυ 1465. Αταβίθγα πηι, 1968. 

38. [}6 Τπμκυϊάο 33, 50 γ 52. 


51 Θῇ ΡΥ πορίο 185 δηξίθϑὶβ ὁ ἴα τὑαγίαο, οὐρίθαάα σοη πιοάογαοϊόη, πὸ ροιατρατγίαη [ἃ 
ςοΙηρτοηβιόη ἀ6 ἰο θχριθβίο, 46 ’οὸ 46 ριιθάθῃ βου ν]" α46 6] πΊρ]ο Απεξοηίθ 6] βοβϑία ο [ὰ (οη δε μοϊόμ 
ἦ ἴο58 αἰοη]θη1565 6] Ῥβθιιο-]ποίοπίθ, 6] δἔάῃ 6 ἰΙορσδι ριθεϊϑιόῃ - θϑίο 46] πιοάο πιάβ σοηςῖίβϑο Υ 
αἰ ϑίγαςίο ροϑίρίο.-- ἀϊησαϊΐδη ἀθ πηοάο ποίδρ]θ 6] θηἰθπα:πθηΐο 46] Ὠϊβίοσ δα οῦ. Νέδϑθ σοπῖο Πγιθϑίσγα 
ἀθ 611ο 1ο5 ϑἰριιθηΐθβ σα808. 

ΤΟΙΡΟ 65 6] ι.ι80 θχοθϑῖνο 416 ἤδςθ ἀθ ἰοβ ραγέπέθϑδίϑ, ᾿1π05 ἰτθϑοϊθηΐοβ, δϑί σοπῖο δρυαρία 51 
᾿πβοιοϊόῃ. Ἐπ ἰὰ πιᾶγοσία 46 195 σᾶ808 ἀβθβοπηρθῆδηῃ τηἃ Πιποϊόῃ 51: Π118 7 ἃ ἴα ἀθ 185 ποίδϑ Θῃ ΠιιΘΒΙΓῸ5 
ΠΡτῸ5. δοίιια!θϑ, τονϑίδηο τη ποία! δίάη ῥοῦ ρύθοῖϑαι ἰοβ ἀθίβ]θβ, ἰδηΐο σοπτο ρα 416 ἃ νθῸθ5 
40666 [πἰουτι τρί ἃ βθσπθησία 46 1ὰ [856 Υ 86 'πουστα θη δηδοοϊαίο. ΕΠ ΠπθηοΥ πιθα δ Δρδτθοθη θη 
1058 αἀϊβοι 808 Υ οἰγα8 ραῦΐίθϑ ἤῸ πδιζδίϊν 859 σοηἰθηθηο βθηΐθηςίαβ σθηθ 8165 ΘΟΌΤΘ [85 4116 σΟΠΒΕΓΠΓ 
108 δι ριμσιθηΐοβ 4θ ργορδ]]4ά. 

Ῥαζῶ ἀθβοῦθιγ σοη ρῥγθοϊβδιόῃ 185 πιά 1Ρ165 οἰγοιηβίδηςαβ ἀθ τη ἤθΟθΟ τϑουτγ6 ἃ ἰο5 ρδγ οὶ ρίοβ ο ἃ 
1ὰ5 οὐδοίοηθβ ἀθ τϑαίίνο, 416 80η [ὰ5 [οὐπηδ8 ρυθάοπιηηδηΐθβ ἀθ ϑαρογαϊπδοίόη θη Τιοίάϊα 65. δ᾽ 
ΘηΊραῦρο, ἀδάο 416 81 150 ΠῸ ρϑιτηθ θϑίβὈ] ΘΟου τῇ ογάθη γοβρθοίο ἃ ἰὰ ἀΐϊνογϑα ἱπηρογίδηςία 46 σδάα 
πὰ ἀθ 185 οἰγοιιηβίδηςίαβ, 8586 να οδ]ραᾶο ἃ ριθϑθηΐαι θῇ 6] πλ5πΊο ρίδηο ἰ4θ858 ἢὺ θαυὶραγα] 65 
Ἰογάγααϊςεηηθηΐθ. ΕΠ 656 οδ80, 6] πιοάο πιάβ ἐγθσαθηϊθπηθηΐθ π|Π|Ζαάο ρᾶῖὰ ἀθϑίαοδυ 688 ἰάθ8 βογά ἰὰ 
τηοα!ησδοϊόῃ 46 1ὰ σοπϑβίχιςσοϊόη Πδρί[8] 46 1ὰ ἔταβθ, τηοα! Πσδοϊόη 6 ριθάθ 1Γ ἀθϑαάθ 1ὰ ὑαγία ο αἱ 
διηδοοϊπΐο, ραβϑαηάο ΡοΥ 1 ΠΟ" ΥΜΟΠΟ σα 56 5ΏΠ1, ΟἾΤὰ 5 ἔουπηδ5 ἀθ ἐπάϊαφε ο δ 5}. 0}1,518. 

Κοϑαϊία ον θηΐθ 416 6] δηδοοϊπίο, ἃ] σοηίσγατσίο ἀθ ἰο 4.6 βιισθάθ θῇ 105 οὐϑάουθϑ ροβίθυιουθϑ, ρᾶτα 
Ιο5. 416 τπῇῷ τθουγδθο ὉΕΠ|Ζᾶο σοπϑβοϊθηίθπηθηΐθ ρᾶῦὰ ἀδγ 1α ἱπιρτθϑιόη ἀθ 7.6 ἶο θχριιθϑίο 65 αἱρὸ 
δίαιτα] 6 πη ρτον,βδάο, θη 6] σα80 ἀθ Τιαοία 1465 Γοϑροηαθ ἃ οἰθσία ἔαϊα ἀθ ἀογηϊηΐο βοῦσθ ἰὰ θχρυθϑιόῃ, 
Θϑρθοϊδ πηθηΐθ σαδηάᾶο 1ηἰθηΐα [οΥΖϑι θϑία ᾿μδϑία 6] θχίγθηῖο 46 5115 ροβϑι 1 }8484465 σπδηάο 1ὰ ἰθηραα ηῸ 
σαρηΐα δύ σΟη ΤΘΟ 1505 586] Θηΐ68. 

Ταυοσίά!α 65 ΘΠΊΡΙΘὰ τη08 1.789 πάραχ ἰοσόπιοπα ἀθ ἰο8 6 467 ἀρδίθοθῃ θῇ ἐ] ροῦ ρυ! πλοῖα ν6Ζ Υ 92 ΠΟ 
νυθίνθη ἃ Θποοη Γ8 786 θη 105 δυϊουθβ ροβίθυτοιθβ. ΡΟΥ ἰο ρϑῆθίδὶ, ρᾳθαάθ ἀθοῖτβθ 416 ἰὰ ρύθδβϑθησία ἀθ 
Ππάραχ τονοῖα τῇ δἴάῃ ἀθ ρυθοϊβιόῃ ο οἱ ἄθϑθο 46 θβὥχρίθϑδι πθνοβ σοποθρίοβ, ἰο 416 65 θβϑρθοϊδ᾽ πιθηΐθ 
᾿ηἰθγθϑαηΐθ θη 6] σᾶβ8ο0 46] βίου οὐ, 81 ἰΘ ΠΘΠ1Ο8 θη σθηΐα 46 Τητ 05 46 61105 βοῇ [οὐ πηδοίοηθ5 ἀθ 
αἰϑίγαςίοβ θῇ -ϑΐ5, θααϊναϊθηΐθβ δριοχιπδάδηηθηΐθ ἃ πιθϑίγαθ ρα τὰ 5. θη -οἰόμ. Αϑί, πὴ σοποθρίο 
ΠθΘνΟ ΠΟΠΊΟ 6] 46 μετ ἐθο 6515 (ΠΠ 82) σ16 ποβοίγοβ ἤΠθΠη05 ἰγαάπιιοιάο πη ἰαηΐο ᾿Πϑ118δπηθηΐθ σΟΠΊΟ «ἴὸ 
τοίογοϊἄο», ἀθρία γθϑα ἕο ἃ ἰο8 ρτίθροβ 46 ἰὰ ὄροςβ ἴδῃ ᾿πιριθϑίοηδηΐθ σοπΊΟ ριιΘα6 561 ρϑῖα ΠΟΒΟΐΓΟ5 
ἐγ οἰ10 ΡΟΥ «ΔΙο θοη!ςδςοϊόπ», 5όϊ]ο 416 61105 πὸ σοπίαρϑη ςοπ τπὰ Αςσδάθπηϊα ἀθ ἴα [θηριδ. [)6 
1.5. 92 μάραχ “6 πὸ νοϊνθπῖοβ ἃ ϑποοπ 8 Υ θη δοΙΘ5. ροϑίθυιοσθβ πὰ Ῥιιθηα ρδῦίθ 50ῃ ἰέυ 1 ΠῸ5 
ἰέςῃϊςοβ 46 ἢο ἤδη 5140 αἰθϑιριιϑάοβ θη ηἰηρίη ΟἰΤῸ 51{10. 51η 861 πάραχ, το ῥροςδβ ἀϊΠ σα] 465 πο5 μὰ 
οἴθδάο [ἃ ἰγαάιςοϊόη 46 ἰέττηϊηοβ ἰέςηϊςοβ, Θβρθοϊδ πλθηΐθ 105 το] δοοπδ05 σοῃ 1ὰ Πλατποσία, θϑίγαίθρα 
Πᾶν], πιθα!ϊςοηδ, οἰς. 

Ἐγαΐο ἀθ 686. ἄθϑθο ἀθ αὐρϑίγασοίόη σοποθρίαδὶ απ ᾿πα]σααη 1858 [ΟΠ ΟίΟΠμΘ8 θῇ -ϑἰ5 65. 511 
᾿ποηδοϊόηῃ ροῦ ἰὰ οχριθϑιόη ποηληδ], ἰὰ ΟΠ ΟΠ ΠΕΪκΚό ἰοχίβ ἀθ χὰθ ΠδΌ]αρα ΠΙοηϊϑίο ἀθ δ] σαγηαβοῦ, ΕΠ 
τιηϊόη 46 611ὰ 88 Ὧἃ τπὴ ΔΊ Ρ]ο ἀθβδίτο ο ἀ6 185 ρϑυ"515 46 νοῦρο πιάβ βιιϑίαπίϊνο αἰϑίγασίο βιαβίϊα- 
γϑηάο δ] νευῦρο 5ἰΠΊ1Ρ]6, 46] ρο «ἀδγ πιῇ αἰςίαμηθη»" «αἹσίαμη 8», τι50 416 σοΖαγά 46 ρύϑῃ ἐοσίιηδ θῇ 
1ὰ Κοϊπό. 

Κϑουῦβθο ρᾶῖὰ οὐθ δ. αϑίγαοίοβ 65 ἰὰ ϑιιϑίαπενδοϊόῃ 6 ρδυ οὶ ρίοβ Υ δα]θέϊννοβ πθαΐγοβ δἃϑί σοπῖο ἰὰ ἀθ 
ΛΠ νο8, σΟη ἰο 4116 86 Οϑο 606 ΠΟ ροςο ἰδ ᾿πἰοσργοίδοϊόη ἀδάο 81 οἰθναάο ργδάο 46 σοποθρί85Π1ο. 

1.5 Γογηϊδοίοηθβ ρτθαϊςαίίναβ ἀθ δα]θέϊνοβ ρΙ ασα165 ἡθαίτοβ, 46] Πρὸ Ββομίομίόα 65}, («Ὠδη (6 567 
οδ]οίο ἀθ ἀθ]ρογαςὶόῃ») τοϑροημάθη δἱ ἄθθθὸ αὧθ ἰορυδι ἰὰ πιάχίτηδ δἰρϑίγαςσοιόη θῇ θϑίθ ρὸ ἀθ 
οχρτθϑίοηθβ, ἀθϑρο)άμο δβ 46 ἰοάο σοηίθηϊαο σοπογϑίο, Θῃ τΠῇ 1180 51Π|1181 ἃ] 46 1058 βίριῃοβ υ{Π1|Ζϑο8 
Θη 6] ἄϊρθρτα 4θ ριοροβίςϊοῃθϑβ. 


39 (880, ΡΟΙ 6] πρίο, (6 ΠῚ 82-83. 
40 Ερίϑἔμία αὐ Απιπιαοιπι 11, Παρ. 5, ράρ. 426, [5956 πο - δα θυτηθοΠου. 


ΤΟΓΙθΙθΕΘ ΕΝ ΈΘΡΑΝΑ 


Ε58 ἀἸΗ͂Ο] ἀθίθγπιίηδτ ἰὰ ᾿λΠπθηςία 16 ρι4ο ἰθηου ἰὰ ΟΌΤὰ Υ᾽ 6] ροηϑαπηϊθηίο ἀθ Ταςία] 465 θη Πιθϑίγο 
Ρϑΐβ, γὰ 416 5ϊ Πα ίθσα 416 [ΖΡ ΡΟΥ͂ 148 πΠλοπορτδῆδϑ Υ ἰγαπισοίοηθϑ ἀθάϊσδαδβ ἃ 81 Οὔτ, 586 ἰθπα σία 
416 σοηοία 416 Πι6 θϑοδβᾶ. 

Ῥδύθοθ 561 416 ἰὰ ρυίπιοία τα ποοσϊόηῃ, σοη ἴα 416 σοηίβπηοϑβ, δ η116 ρδτοῖαὶ, 65 ἰὰ 4116 86 ΠΪΖο δἱ 
ΔΙΆσοπέβ ΡΟΥΓ Θησαῦρο ἀθ6 πᾶη Βουπάηαθζ 46 Ἡριθαϊΐα, ρσδη πιδθϑίτο ἀθ ἴα Ογάθη 6 58η [πη (6 
Ἰοιπιβαϊέη Υ ροιβοπδ δα ἀθβίαςσαα 46 ἰὰ σοσίθ ρᾶραὶ ἀθ Ανιδἤόῃ, θη 1ὰ 7.6 ἀθβοιηρϑῆό τη ἱπιρογίδηϊο 
ῬΔΡΕΙ σοπλο πΠΊθοθη88. [ἃ τα ἀποοϊόῃ 56 1Ἰπηϊἴὰ ἃ 105 ἀἸΒΟ 7505 θη Θϑἕ]ο αἰτγθοίο Υ ἃ ἀο5 δὴ πα ϊγθοίο 46 
80η «ρᾶ88405» δ] θϑίιο ἀϊτθοίο, δοοηιραῆδάοβ ἀθ πὰ Ὀτονο ᾿πἰγοάποσίόηῃ 486 165 ΘηΪαΖα σοη 6] γϑϑίο 
ἀθ 1ὰ παιτδςοϊόῃ. 

ϑερύῃ [.. ΤόροΖ ἀθ Μοϊϊηδ, 46 ΠῖΖζο τπὴ θϑίμαϊοῦ ἀθ βϑία γα πιοοϊόη σοηβοῖν δά θη 6] Μξ8. 10.801 46 
1ὰ ΒΙΡΙΠοἴθοα ΝΝοίομδὶ ἀθ Μδάταά, 6] ἰθχίο θῇ ρυίθρο οἱάβίςο ἀθ Τιιοίαϊα θα πιὸ ἰγαάαοιο ὈΥΠΊΘΙῸ ἃ] 
ουθρο πιοάθυπο -- οὶ] Ἃ6] βἰρίο ΧΙΝ -- ῥοῦ [)επιθίο Τα οάϊ αὶ, πῇ ἰοίγααο ουίθρο ἃ] βούνίςοῖο ἀ6] 
ΤΘΟΘη88 Θϑρϑῆο!, Υ ροβίθυοτστηθηίθ ἰο ἐγα ποϊστία ἃ] ἀταροηόβ πῇ ᾿πἀϊνί ἄτι πο Ὀίθη ἀθίθγπηηδάο, ροΙῸ 
486 ρογίθηθοοσία ἃ] οίγοα]ο ἀθ ἰταρα]ο ἀθ [8ῃ Ἑθυπάπαθζ ἀθ Ἡρθγθαϊδ. [ἃ ἔθομδ θϑίατγία θηΐσγο 1384, αῆο 
θη 416 86 ἀοσιπτηθηΐα ἰὰ ΔΗ] οόηῃ ἀθ Ποπλθίσο Τα! 481 ἃ] σταρο ἀθ ἘοιπμάπηαθζΖ ἀθ ΗἩοσθαϊα, ν 1396, 
δἴο θῇ 416 θϑίθ ΠΊΘσΘ. 

Ι. 6] ἙργπάπαθζΖῃ, σοτηρατζίθ σοη Ϊ. ϑάπομοζΖ [5580 ἀθ ἴὰ νϑρα ἴὰ ορίπἰόῃ ἀθ χι6 ἄςᾶϑο ἤιθύδ 6] 
ἀομηϊηῖϊοο ΝΝΙςο]άβ, ορίϑρο ἀθ ᾿ιθηόροϊβ, ἰα Ααἀτπὶδηάρο β ἀθ Εἰο]α, χαΐθη γὰ Ππαρία ἤθοῆο οἰγαβ8 
ἰγαἀπαςοίοηθθ ρᾶτὰ [8η ἘοιπάπαάθΖ 46 ΗἩθγθαϊα, 6] «ρῃ]οϑοόρῆο» ρτῖθρο 4816 τρα]Ζό 1 γα ποςσϊόῃ ἀθ 
1ο8 ἀϊβοισβοβ ἀθ Ταςοία!θ5 ἀθϑάθ 6] οτίθρο τηοάθυηο δἱ διαροηόβ. ΕἸ πγδηιιβοῦίο ἔοσηγό ρατίθ 46 ἰὰ 
ὈΙΡΙΙοΐθοα 6] Μαγαμέβ 46 δα] ηδ΄ς. 

Ουϊοησαίοτα α6 ἤπ686 6] ἰγαάιιοίου, 81 οὔτὰ πιθγθοῖό οἱορίοβ σεηθία 68, δηίγα ΟἰῸ5 ἰοβ 48 Ε. 
Κοατίριιοζ Αἀγδάοβ, ἰαπιοϊέῃ ἰγσαιοίου 46 Τυςία 1465; ὁ] ορίοβ τηϑυθοοβ σοπτο ριιθθ σοι ρτΟ 86 
ΡΟΥ ἴα φαϊοϊόῃ 416 6] Μϑ. 10.801 ἀ6 1ὰ Βι ]]οΐθοα ΝΝαοίομδὶ 46 Μασ πὰ ἤϑοῦο 1,. Γόροζ 46 Μοϊπαᾶ 
6η ἴα οντὰ οἰΐδάδ. 

[ἃ βθραπαδ ἰταἀπςοοϊόη 486 56 ἤἶΖζο ἀθ Τιιοίάϊ465 θη Ἐβραῆδ, ϑϑία νθΖ σοπιρίθία ν᾽ ἃ] σδϑίθι!δηο, πιθ 
Ιὰ οαἀϊίαάα θῇ ϑα]απιδῆσα θῇ 1564, θῇ σαϑὰ ἀθ πη ἀθ ζδήονα, ρου ᾿ΐθρο Οτδοϊάη, βθοθίατιο 6] 
ΡΙΠΠοΙρο (δτῖοβ, μ]ο 46 ἘθΙρο ΠῚ, ῥσυίπορα ἃ] 46 ἀβαϊςό 81 οὔτα Υ 416 τπουϊσία σααΐτο αὔοβ ἀθϑριέϑ. 
(οη ταζΖόῃ πὰ τηϑθοϊάο 185 οὐΐίσαβ δαάνθίβαβ ἀθ Ζαΐϊθηθβ ἰὰ ἰθυθίοηῃ. ΜοπηόπαθζΖ ΡῬεΐανο ἀθοία δ: «βία 
νοιϑίόη ἀθ Τυςίά!65, ἀμπίσα 416 586. ἢὰ ἀδάο ἃ ἰὰ θϑίδπηρα θῇ ἰϑθῆριια ςαϑίθι πα, δάοϊθοθ ἀθ ρύανθϑ 
ἀοίθοϊοβ ἀθ ἰπἰουργοίδοϊόμ, ἀθθίοβ τπὸβ ἃ ἰὰ οβουτί δα ἀ6] ἰθχίο Κ᾽ οἰγοβ ἃ ἰο ἱποοιτϑοίο 46 1ὰ5 
Θαϊοίοηθ5 416 ριιάο ἰθηθῦ ριθδοηΐίθθ θρο (τδοϊάη». Οπ1Ζά πηάβ 416 ἀθ ραϊοίοηθϑ, σοῦῆο αἷςθ 
ΜοηέηαοθζΖ Ρεΐαγο, ἰθημἀτίδπιοβ 46 Πρ] ἀθ ἰγααισοίοηθβ, γὰ απ6, βού [. ϑδάπομθζ [8550 ἀθ ἴὰ 
Νεραῦ, Ἰὰ ἰγαα ποοϊόῃ 46 Οτγαοϊάῃ «658 τπὴ σαῖσο ἀθ ἰὰ ἰταἀποοϊόῃ ἔλαησθϑα (ΠῸ ἤθοῆα ΒΟΡΓΘ 6] οτἹρίηδ] 
δτῖθρο, 8ῖπη0 5Βοῦτα ἴα ἱγαάιισοιόη 46 Ν 8114) ἀθ (]απάϊο ἀθ 56 γ8561 4β 1527». (ζοῆο σοπηξπιό βίθηαο 
ὕπη!ςα, θϑία γα πισοϊόηῃ βοσία γάτα θη ἰὰ ΒΙθ]Π]οίοοα (]άδίςα οὶ 1889. 


41 Τμοίά 465 γοπιαπ θα ΘΗ οἷ 5ἴσίο ΧΙΝ. Απο]ο Ν 46] Βοϊθεῃη ἀθ 1ἰὰ θ8] Ασδάθηϊα Εβραῆοϊα. Μασ 1960. 
42 Ῥαπούαπια βοοίαὶ 6] ππππαΠ 5110 ὁϑραῆοὶ (1500-1800). Μαατά 1981, ράρί πα 194. 

48 «ΤΥΔα ΙΠΟΙΟΠ65 Θϑραῆο 5 (6 185 Μί4π5 ἀ6 ΡΙ αἴατοο», Εδί. (]άδο. 6 (1961-62), ράρ. 457. 

Δ (ἔν, Μ. δ. ῇἔἜὋ[ο, [μὰ δἰ δ] οπόσμο ἀκα Μαγηϊιῖ5 46 ϑαπΉ] απο. Ῥαγίβ 1905. 

45 Ἐῃ Βαϊτοιαὶ Ἡθύπδπαο, Μδατα 1952-55 (τοραϊδάδ θη 1967). 

46 ΒΙ δ] οδοα 46 ἐγαάΔποίογεϑ ἐβραῆοίεϑ, (:.5.1.(, Μααχά 1952. ΝοΙΪ. Π, ράρ!πα 188. 

4 Ατί. αἷ., ράρ. 494. 


ΝΙςοΪάβ Απίοηϊοϑ πο5 ἱπίογμπηα θ᾽ ττὴὰ ποίϊςία “16 ἃ 81 νθΖ τϑοορθ Ὧθ ἴα Βίδ]οηιοοα Βοος 
Μαπιβογϊρία ἀθ Απίομπίιβ ϑαπάθγιιβ, ράρ. 285, βθρίη ἰὰ σα] 6] ΠΟΘ ῬθΙρα [οϑηηθ5 (ἰβ᾽θηϊα5 Βα] 6 11π|5 
Ροβοϑία πὰ οὗτὰ {{{ππ|δ68 1.05 οοἤο ΠΡ γο5 6 ΤΠ μον 4465 ΑΠἩτοΉΪθΘ156, 7μ6 ἐγαία 46 ἰπ45 ΜΟΥ α5 ΟΥ̓ο 5 ΘΠ 105 
ΑΠΙοΠ] 1565 ἡ ἰο5 ρμοϑοβ 46 ἰα Μούεα, συγο δυίου οὐὰ [ὰ8ῃ 46 (βίο 8] 5. 1. ϑάηοῃθζΖ 1,550 ἀθ 1ὰ 
ΨΝεραϑ), αηΐθ 6] ἤθοθο οεἰθσίο ἀθ ]σὰ8 πϑάϊθ μὰ νι θ]ΐο ἃ νϑὺ θϑίθ πιδηϊιβοσίο, ανθηΐασα ἰὰ Ὠἰρόϊθϑβ 4θ 416 
οϑία ἰγαάἀαςοϊόῃ ραϊθία 8561 ἰὰ ἀθ (τδοϊάμ, θῇ σαγο ςᾶ80 ( αϑίσο 5811Π85, ἰθπ]ἄο ρου βου ἀόηίμηο 46 
ΕΤδηςίϑοο 46 ΕΠοΙΠ885, ἰο βουία θῇ τϑα 484 ἀθ (τδοϊάη. 

ΜεπέπαθζΖ Ῥεϊανοϑῖ σοηϑίἀοσό ασὰ6 ἴδῃ ἀθ (βίτο 5411π88 ούὰ τὰ βοιἀόηϊπιο 46 Ἐγαηοίβοο 46 
Ἐποίηδ8, Ὀυτγραϊέβ σοπίθιηρογάηθο Υ απ1Ζά ἃπηρο ἀθ ΐθρο (τδοϊάη. Ὀρθοάϊάο ρα! ἀατῖο ἀ6 ἰὰ 
Κοίογηια ᾿πἴϑγαηδ, τηδηΐανο θϑίγθομοβ νίησι]οβ ἀθ δηγϊϑίαδα Υ σοιθϑροηαθησία σΟη 5115 ὈΥΙΠΟΙΡα 65 
τοριθϑοηϊαηΐθθ, ἰο αὰ6 6 νδ]ϊό 5861 οδήθίο 4θ ροιβθομποϊόηῃ το]ρίοβα. ΟἰϊΖά ΡΟΣ 6110 τϑουττό δ] 
βθιόΠΙΠΊΟ δ] ἰριιαὶ 16 θη οἶγὰ8 οσβϑίομθϑ ρα ]]ςό 8115 Οὔτ 5 ἔουπηδπηάο ρατίθ 46 185 ἀθ ΐθρο Οσδοϊάη, 
δοι πα 4.6 σοπηο αἰϊςθ . 5. [8550 ἀθ ἴα δρα 86 θχρ]ῖςα ῥοῦ 6] ἄθβθο 4θ ϑνϊίαγ ἰοβ ἱποοηνθηϊθηΐθθ 6 
486 ἃ] [πϑηΐρ 46] ΠΠΌΥῸ ἀρδύθοῖθβο 6] νογάδαθγο ΠΟΙΊΡΓΘ ἀ6 πη ἤθτο]6 ἴδῃ σοποοάο γΥὶ ρουβοριάο. 

ΗδγῪ ποίοϊαβ52 ἀθ σὰ6 Αἴοῆϑβο [.όροζΖ Ριποίδηο ἰγαάτ]ο 46] στίθρο θηίτα οἰτὰβ ΟΌΓδ5 6] θρίβοάϊο ἀθ ἰὰ 
Ραβίβ 46] ἴρτο ΠΠ ἀβ Τυςία 4465. ΝῸ θπιοβ ροάϊάο σοπηρτο δ βϑία ποίϊςῖδ ἃΪ ρα] 6 1ὰ 4116 ΠΟΒ (4 Τ.. 
ϑεραϊά Ἐβίβθ]]α θῇ 51 ἀϊβοιῦβο «ΕἸ γϑηδοϊπηϊθηΐο ποέηϊσο θη ( δἰαϊιῆδ» 5 τεϑρθοίο ἃ αὰ6 «Μδπαε] 
Απίοηίϊο Με]]ά νΥ Ἰκῖνθ]]65 αἷο ἃ ἰὰ βϑίαπιρα 6] Τιςί 1665 ἰγαάπιοιάο ἃ] θβραῆο] Υ σοη ποίδ5». 

Υὰ ΤΟ νοϊνθυθπΊοβ ἃ ΘπσοηἑγΓδ" τηά8 ἐγ σοίοη68 Παϑβία τηθαϊδοβ 46] βίρίο ΧΧ. ΕἸ 16ϑαῖία 1.115 
ἘΠΙΐπα6Ζ ἰταάτπιςθ 6] Εριίαῆο 4.6 ριοππηςία Ροη 65 γ᾽ ἴα ἀθϑοετροϊόη ἀθ Ϊα ροϑϑίθ (Μδατα 1944), 1. Μ. 
Ραρόῃ 61 ἴὃρτο Π (Μαάπά 1946), ΒΕ. Ἡποτίο Τοίαάα ἀδ τη βοϊθοοίόη ἀθ ἰοάδ ἰὰ οὗτὰ (Βαζροβ 1946), 1. 
ΒοΙΘηΡΊΘΙ ΑἸθηο5. ἰταάπασθ ἃ] οδίαϊάη ρᾶτὰ ἴὰ Ευπάδοϊό Βούπαί Μείῖρο ἰοβ ἰτ658 ὈΥΪΠΊΘΓῸ5. ΠΠΡΤῸ5 
(Βεαισθίοπα 1953-55). Ρούὸ ἰὰ ορίδ πηάβ ἀθϑίδοδάαε 65 ἴα ἰγταάιισοϊόη ἀθ Ε. Κοάγίριιθζ Αἀτγαάοβ (Μαατα 
1952-1955, τοϑάϊίδάα σοη αἰριιηα σογγθοσϊόη θη 1967), ἰὰ ἀππῖσα σοπηρ]θία ΠΟ 8όϊο ρου [πο] 11 ἰοαΟ05 108 
ΠΠΌΡΓΟ5, βῖπ0 ρου 81 ρουίθοοϊόῃ νΥ Πα] δα δ] ἰθχίο. Νοὸ ἤθιηοβ ἰθηϊάο οσϑϑίόῃ 46 βχδηλῖηδτ ἴα ἰγαιισοϊόῃ 
Ἃ6] ρτοϊίῆςο Α. ΒΙάμααθζΖ (Βαύοθίοπα 1969). 

51 165 ἰγδιισοίοηθβ ἤδη 8140 ββϑοββ88, ἰα ἰθοΐασα 46] ἰθχίο οὐἹρίηδὶ ἀθ]ό 861 [τϑοποηίθ, ἃ] πη ΠΟ8 ΡΟ 
Ιο 416 886 ριϑάθ ἀθάιποτ 46 185 ποίϊςϊαβ ἔγαριηθηΐξασίαθ α16 ροβθθπΊοϑβ, γἃ 416 5ο]ία 561 τῇ δ ΐοῦ 
ΠΡ [18] θη 1α5 οι νἀδ465 ἀοσθηΐθβ 46 σο]θρίοβ Υ πηϊνουϑι δ 65 Θϑρϑῆο 88. 

Ετδησίϑοο ἀθ ούραγα θη 81 [)6 φγύχδοπθ [1 46 ογΥαπιπιαίίοα (Ρατίβ, 1557)» ορϑούναθα 185 αἸΓοθ ο ἃ 5 
ΤΠπρι5εῖςα 5 θχἰβίθηΐθα θηΐγο Ταςία 465 ν Πϑοπιόβέίθηθϑ, Υ δοοηβοἼαρα (Αα ἰδοίογεπι (16 ΟΥ̓ΔΙΤ6 ΟΡΟΥ 5 οἱ (6 
ὙΠΠΌΠ6 δἰ] (ΟΥποοππῖ οἱ») Ῥατὰ 1ο5. ῥα πορίαηΐθϑ 416 γὰ ἰὰνίθυδη δἰσιιηοβ σοποςσἸθηΐοβ, ἰΘΟῚ ἃ 
Ταυοσίάϊα 65, ΡΙαἰόη, ᾿)οπιόδβίθηθϑ, οἰς., τθοουηθηάδησο ρᾶτὰ Ταοί 1465 ἰὰ γα παςοϊόηῃ ἰαΐηα ἀθ Ν 4118. 

Ἐπ᾿ σςϑιηρίο, [πῃ 1.1115 νΊνοβ, ηγάβ σοηϑοϊθηΐθ α6 85 αι ἢ σα] 8665 46] ὨΙϑίοτ δου, Γθσοπιθηάδθα, [6 
ΤΥπάοη 15 150] ρ 1115, 1ὰ Ἰθοξατα ἀΘ Ἡθγόσοίο ρου 567 πὴ δΐου πηά8 ἐάς!] φιο Τιιςία146556, Ιρια] σοποθρίο 
ΒΟ 16 1ὰ ἀΙΠ σα] δα 46 Τιιοίά! 465 σαρ6 ρϑῆβαῦ 4.6 πνίθγα Ρθατο δίπηόη ΑΡΙ]], σαΐθη θη 88 ριοριιθϑία 


48 ΒΙ δ] οέοοα Ηΐϑραπα Νοῦα 1, ράφ. 676. 

45 (ίυ. 1. Αριαῖζ, Αριιπίεβ ραύα μπα ΠἸβἐοΥἹα 46 105 δϑίμϊοβ ποἰόμίσος ἐπ Εβραῆῖα, Μαατια 1874, ράρ. 125; [)ὴ. ἈπΌΙο, (α55]οαὶ 
δοποί αγ δ Πρ ἱπ δραΐη, ὙΝ αϑϊπρίοη 1934, Ράρ. 56. 

50 Ατσί. οἷΐ., ράρ. 491. 

51 Ορ. οἷξ., νοὶ. Π, ράρ. 28. 

52 ψέδβθϑ 1. 1.. ΑἸροσρ, Ηϊϑίουϊα ἀθ [α ΠΠογαίμτα οϑραῆοϊα, Μαατα 1970, νοϊαπΊθη ΠῚ, ράρ. 892. 

53 ΒατοθΙοπᾶ 1916, ρέάρ. 14. 

54 ψέδβο 1. [όροζΖ καθάς, Ηρ θη ϑἐα5 οϑραοία!ο5 46] οἷφο ΧΥΪ, (..5.1.(. Μδαχιά 1973, ράρ. 217. 

55 ἴάοηι, ράρ,. 240. 

56 ἴάοηι, ράρ, 236. 


ἄθ ῥίδῃ ἀθ ϑϑίααϊοβ ἤ]αρα 6] θϑία ἀϊο ἀθ Τιιοίάἀϊ 65 ἃ] ΠΠΔ] ἀθ ἰὰ «(᾿πᾶτίὰ ( 1856» 57, ϑἰθημάο πο (6 ἰο58 
Ἠἰδίου δ ογθ5 4116 «Ε] θϑίπαάϊοβϑο ροάγά θηίθη θυ σοη 6] {ΠΡΟ θη 81 ριορία ἰθηριιδ»ϑδ, 

ΕΠ 61 ΓΠδγο 4θ ο[ουπιαβ 46 ἰᾳ {1ππ|εγο ἀπ 46 Αἰοαή55, Θῃ 1ὰ τορ]ατηθηϊδοιόη βοῦρτθ ἰὰ θηβοῆδηζα (6] 
βυῖθρο θϑίβθοίάα ροῦ [ἴδῃ ἀθ Οναηάο θη 1565, 86 ἀθίθιπίηδ ἰὰ ἰθοίασα ἀθ Τιοία 465 θηΐτθ οἰτοβ 
δαϊογαο 58 «ρτᾶν685» 6 ἰὰ ΠΠαπιαάδ «(ἀϊο τὰ 46 πλαυΟΓ68 Ο ρα] ΠοΙρα]». 

ΕἸ 6ϑυϊία Ρ. Ἰογόπίπιο Νδάδὶ θπίτο 1548 ν 1552, θῇ 81: [26 βἐμ115 δοοϊοίαἐ5 [65159, ὮΪΖο 6] ρίδῃ ἀθ 
Θηβθῆδηζα ρδῖὰ τη σοϊθρίο ἀθ ἰὰ (ζοπιρδῆίΐϊα θῇ Μοϑίηδ (51.116), ν Ταςία!] 465 ἀραγθοία θηίτθ ἰο5 δαἴουθ8 
αἸΠς1165 46] βοριιηάο δῆο α6 188 οἰδ865 ἀθ Ἡππδη!δά68 ν Κοίόσϊςδ. 

Επη 1599 πιὸ ρι]]ςαάδ ροῖ εἰ Ρ. (Ἰαπάϊο Ασαανῖνα ἰὰ Κα αἰηιιε 1Π5}Π ἘΠ }Π0 ϑἐ Δ] ΟΥ̓ΠΙ δος ἐπ 15 1661, 
ῬΟΙ ἴα 416 86 Θϑίδοιθοία 1α πούπηα ἀθ 46 δῇ οἱ χαυϊηΐο σ180 (Κοίόγιςδ) 586 ἰθοσία, βπίσα οἰγοβ δαῖοτσθβ, 
Ταυοσία! 6861. 

ΕΙ ἀθοιθίο 4θ γϑϑίβ]θοϊηηϊθηΐο ἀθ οβ θαϊθβ Ἐβίμαϊοβ, Πσπηδάο ροῦ (τ]οβ ΠῚ 6] 19 ἀθ θῆθῖο ἐδ 
1770, εἰΐα, Θπίτθ 1ο5. δυΐϊοιθβ ουίθροβ 416 ἢὰ (6 θηβθῆδι 6] πηδθϑο 46 ἰθῆριια ρτίθρα, ἃ Ταςία! 65, 
ΤΠ)οηγόβίθηθϑβ, ροσίδϑ, εἰς. 2, 

Ῥγθοϊβαπιθηΐθ, θη τπηὰ οροβίοϊόη 416 86 σϑίθρτό ἃ] αὖο βἰριθηίΐο, ᾿πἰοία δ 6] 22 46 θηθῖο ἀθ 1771, ἃ 
ἰοάοβ ἰοβ οροϑβίζοιθβ 86 165 θχὶριό τπιὴὰ ἰγααποοϊόη ἀθ Τυοίάϊα θ8, θη σοποῦθίο δἱ Ρ ΓΙ ΠΊΘΙῸ (6 61105 6] 
ςαρίξαϊ]ο 20 46] ᾿ρτὸ ΝῚ, «ἰὰ ογδοϊόῃ 4116 θιρίθζΖα φμοηαη1 Ὅ05... ϑορσ πῃ ἴα νοτϑόη 46 Ἠπβοη»ὅ3. 

ΕΙ Ῥαάτθ Ἐτδηςσίβοο [νου 4 ΙἀϊάπσαθΖ θη 6] ἀρέπαϊςθ ἀθ 81 Ργάσῃοπϑ ὁ ἱπ]π5[7165 ΡΩΥΩ ῬΥΟΠΊΟΌΘΥ 1(8 
[ρίγα58 Ηπιπιαπαδ8..., ΜΠ]αρατοία, 875 8, ᾿ποαγε ἃ Τιιςία 1465 Θηΐτα 105 διαϊουθβ 416 86 ἀθρθη ἀριθηάθγα, 

Ῥγαθρα ἀ6 06 65 Θδηβθῆδηζεϑ ἀδδη 51 ἔτπἴο 65 486, ἃ ρϑϑδῦ ἀθ 165 ἀπο] 465, Τιοία 1465 σὰ ἴδῃ 
ΘΟσΘΒΙ016 σΟΠΊΟ ρδῖὰ 486 6] ᾿πααίϑιάοῦ (αγάθηδὶ Οὐΐτορα ἰο ᾿ποίπγθβθ, μπίο σοη δοτθβ ἴδῃ [άς 165 
ςοῖο Ἡοχγόδοίο, δῇ 88 ἰπάϊοο ἠο 1ἰργος ΡγΟΠμίρί4ο5 ἀθ 15 83, Ρογη ὅπ οδθ6 ἰδη βόϊο 6] ιι50 ἀθ ϑάϊσίοηθϑ 
«Οχριχρδάδ8», 41Ζά ρούπ6 ρααϊθδη 5 ΡΟΙΓ δηδ ορίαβ σοη ϑἰππδοίοη658 σοη θΠἸροσάμπθδϑβ, 1ΠῸ (6 105 
ΟΠ ΓΘ Ο5 ΡΟΥ ἰο5 46 185 ΟὈτὰ5 ροαίδη ᾿πΟ ΤΙ Θη σοπμαθηδὅ.. 

ΤΕΠΘΠΊΟΒ σοηδβίδηοίδϑδθ 46 46 ἰὰ θὰ] Ασδάθπηία ἀθ ἰὰ Η]βίοσία, ἃ ρϑιἰοἱόη ἀθ (διηροπηδηθβ, θη 1769 
Ραᾶρό 236 τθα]θ5 ροῦ «ἢ Ταυςσία!658 σοη 1858 ποία ἀθ Εητιθ δίθρῃδηο, [ὰ8ηῃ []ἄβοῃ, [οβθρῇ ὑναΖ Υ 
(δι]οβ ποίου, 46 ἴα βαϊοϊόῃ 46 Απηβίογαδπι, αῆο 1731, 6 [Ο]1ο Υ ραϑβίδ.» 

[9005 δὔῆοβ ἀθβριιέβ, θῇ 1ὰ βθϑίόῃ 46] 22 4θ τδγΖο ἀθ 1771, 6] ἀςδαέπιϊιςο ἀθ ἴα (6 Ηϊβϑίογία Απίοηϊο 
ΒΑΙΤΟ ἰοθγό »ιη88 θχοοῖρίαβ οτίθραβ σοι τοϑροηαϊθηΐθθ ἃ πιιθϑίσα ᾿ἰβίοτία βασαάδθ ἀθ Τὰς 1465, 
Ἰοποίοηίο, Ποάοτο δίσαϊο, Αὐτίαπο Υ Ραιβδηϊαβ8» 7. 


57 ἴάοπι, ράρ,. 253. 

58 ἴάοηι, ράρ,. 257. 

59 [άοπη, ρέάρ. 258. 

60 ἤήρῃι, Ράρ. 274. 

61 ἴάοηι, ράρ. 279. 

62 (τ. (. Ἠθγηδησο, Ηρ οπίβηιο 6 1Ππιϑἐγαοίόπ (ΕἸ οΥθοῸ ΘΠ οἱ βίσίο ΧΥΤ] οβραῆο!), Μαάτα 1975, ράρ. 67. 
63 άοηι, ράρ. 68 γ᾽ 58. 

64 ἤζρηι, ράς. 99. 

65 ψέδϑβο 1[.. (1] Ἐθυπάπαθοζ, ορ. οἱ!., ράρ. 533. 
66 ἴάοηι, ράρ,. 702. 

67 Ψῴδβο (. Ἡθγπδπάο, ορ. οἷ., Α 3. 


ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΕΙΑ 
ΕΠΙΓΙΟΝΕΘ ΡΕΙΝΟΙ͂ΡΑΙΕ5, ΓΟΜΕΝΤΑΒΙΟΘΎΥ,ΈΕΧΙΓΟΘ5 


[ἃ Ρυίπλοσα ϑαἀϊοϊόῃ ρτθϑα ἀθ Τιοία 1465 1ὰ τθα]Ζό ΑἸάο Μαπιοῖο θη Νεηθοῖα 6] αἦο 1502. 

1 ἀθ ΕἸογθηςία (Ἰπηΐδ), 1506, [16 Το το ρυθβϑα σοῇ ΘβςΟΟ]ο5 θη 1526. 

ΓΑΜΕΚΝΑΚΙΠ5Ί1., Βαβ116 1540. Πποϊ πίε ἴα γα πισοϊόῃ 486 ΠϊΖο 1,. Ν 4 11ἃ θη 1452. 

ΜΙΝΘΕΜΙΌΘ ν,, γνιθρογρ 1561 (βόϊο ἰοβϑ [Π0το8 1}. 

ΘΤΕΡΗΑΝΙ5 Η., Ῥαγίβ 1564. (ποηΐα σοῃ 105 Θβϑ. ο5 Υ ἰὰ νογϑίόῃ ἰαϊΐπα 6 τθα]1Ζό 1.. Ν 4118. [ἃ 
βοραπαάαδ οθαϊοϊόη (1588) 65 1ὰ Ὀδ56 ἀθ ἰὰ Ναἱραίδ. 

ΡΟΙΚΤΙ5 ΑΕ., Ἐτδηκειί 1594. (Οοη ἐτδαπςοϊόῃ ἰαΐηα ἀθ Ροτγίαϑ. ΠΌΘΟΝ 1]., Οχίοτσα 1696. (οη ἃ 
ἐγταἀπςςϊόηῃ [αἰΐπα ἀθ Ν 4116 τον βαάδ. 

ὈΌΚΕΚ Κ. Α. ν ΝΝΑΘ5Θ5Ε |., Απηβίογσάδηι 1731. (οη ἰταἀποοϊόη ἰαἰπα. ΒΑΚ Ο. 1. ες ΟΟΤΤΙΈΕΒΕΚΝ 1. 
ς,, [μριρζΖίρ 1790-1804. 

ΒΚΕΘΕΝΚΑΜΡΉΗ., Βτήθιιθη 1791-1799. 

ΚΙΘΤΕΜΑΚΕῈΚ 1. Η., Μαβίοσ 1791 (ϑβόϊο 1ο5 οτος ΜΝ). 

ΕἸ ΜΘΓΕΥῪ Ρ., Ἑάϊπηρατρο 1804. (οη ἐγααπςοοϊόη 1αἰ1Π8. 

ὈΟΌΚΑΘ Ν., Νίϑημδ 1805-1806. (οη ἰγαδπςοϊόῃ ἃ] στίθρο τηοάθτηο. ΟΑΠ, 1., Ρααβ 1807-1808. (ΟΠ 
ἐγταπιςςϊόη δ 1Π8. 

ΘΕΕΒΟΒῈΕ 6, [μοἰΡΖίρ 1815. 

ΒΕΚΚΕΚΝ 1., Οχίογα 1821. (πθηΐα σοῇ ΘβςΟ 08 Υ ἰὰ νϑυβιόῃ ἰαἰπὰ ἀθ Πα Κοι. Ἑα]σοΠ 65 ροβίθυουοβ 56 
ΠΙαϊθίοη θη 1832, 1846 ν 1848. 

ἨΗΑΑΓΚΕς Έ.ΦΕ,, [οἰρΖὶρ 18Ζο. 

ΡΟΡΡΟ Ἐ. Ἐ., [ρρχζὶρ 1821-1840. Το 5 Π0γῸ58 [-1Π δὴ τ1πᾶὰ βαϊοϊόηῃ ροβίθιου (1866) τϑοϊ θη τιπ 
(ΟΠ η ΔΙῸ ΡΟΥΙ 6] Πλ5Π10 δίου; ἰο8 Πρτοβ ΠΙ-ΝῚΠ ορίανίογοη θη τπᾶ θαϊοϊόηῃ ροβίοτιου (1875-1883) 
τ σοπηθηΐατο ἀθρῖαο ἃ 1. Μ. ϑίδῃι. 

ὈΙΝΌΟΚΕΊῚ,, [μοΙρΖίρ 1824. 

ΚΙΓΗΤΕΚ Α., ΠριρζΖὶρ 1826. 

ΘΟΘΕΙΕΚΝ Ἐ,, ΤιοῖρζΖὶρ 1826 γ 1836 (Ζ νοΐβ.). (οη σοπηθηζβτοβ. 

ΑΚΝΟΙ. Τ., Ποπατο5 1830-1839 (39 νο]5.). Τί πθ διμηοίβοι η68. 

ὈΙΌΟΤ Α. Ε,, Ρατγίβ 1840. 

ΒΙΟΟΜΕΈΙΕΙΏ 5. Τ., Ποπμάτοβ 1842-1843 (2 νοΐ5.). (οη διποΐδοϊοηθ8. 

ΚΟΚ(Η 6. Α. [μοἰρζΖὶρ 1845. 

ΚΕΑΌΘΕΚΝ Κ. Υν., Βου]η 1846-7 γ 1858-1861 (2 νοΐ5.). Εαϊοόη ςοπιοπίδάδ. 

ΒΟΗΜΕ 6, 1μεἰρΖίρ 1856 γν 1871-75. (οι ςοπηθηΐατῖοβ. 

ΠΟΝΑΙΌΘΟΝ 1. νν., (δι άρο 1859. 

ΒΕ Τ., Ρατίβ 1860-1867. 

ΓΙ ΑΘΘΕΝ 1., τθα!Ζό τπηὰ οαϊοϊόη ροβίοσιουπιθηΐθ γτονίϑαάδα ΡΟΥ [. ϑίθιρ θηΐτο 1862 Υ 1878, Ζιι6 ἔμπθ 
τοπονδάδα ροβίθιοιτηθηΐθ σοπηίαπαάο 1ὰ τγοἰπηργθϑίόη ὧθ Βοι]!η ἀθ 1963 σοὴ πᾶ δαί! Ζαοϊόῃ 
ὈΙΡΙΙορτάῃιοα, οὔτὰ 46 Κα. δίδασκ. 

ΘΗΠΙΕΤΟ ΚΑ., Ποματο5 1872. 

5ΤΑΗ͂Ι, ]., [μρρΖίρ 1873-74. 

ΘΟΉΗΟΝΕ Α., Βει]η 1874 (ἰρτοβ 1 ΠῚ. 

ΝΑΝ ΗΕΚΝΥΝΈΚΘΕΝ Η., ὕξτοςῃι 1877-82. 

ΘΙΤΖΙΕΝ 1., Θοἵμα 1888-1892 (βόϊο ΠΠΌτοβ 1[-Π Υ ΝΊ-ΝΤ]. 

ΚΟΤΗΕΚΕΟΝΚῸ γν. 6., Γοπάτοϑ 1889 (βόϊο 6] ΠΌτὸ [Ν). 

ΜΌΠΙΕΚ Ε,, Βιοιθίθιά 1894. 

ΕΟΚΒῈΘ Κνν.1.. Η., Οχίοσά 1895 (βόϊο 61] ἰρτὸ ἢ). 


ΗΕ (, ἢῖζΖο ἰὰ ἀθ 1 οἰρχζὶρ (1898-1901), ψᾷ6 τθπονό ροϑβίϑσιοστηθηίο ([Ξ1913, 11Ξ1925). 

ΘΤΌΛΚΤΊΟΝΕΘ Η., ΠῖΖο 1ὰ βαϊοϊόη 46 Οχίογά (1900-1901), σαγο ἀραγαῖΐο οὐϊξίσο σουτῖριό ν αυπηθηίό ]. 
Ε. Ῥοννθὶ! θῇ 1942. 

σΜΙΤῊΗ ( Ε., Τοπάτοβ 1917-1923. (οη ἱγααπςοϊόῃ ᾿ΠρΡ]658. 

Α. ΜΑΘΌΑΙΙΕΝΑ, ΕἸογθηςίᾳ 1951-1952 (βόϊο 6] Ππρτὸ 1)ὴ. οι ἐγδα ποςόῃ [[8]18Π 8. 

ΠῈ ΚΟΜΠΙΥ 1., μὰ αἰτίριάο τϑοϊθηἐθιηθηΐθ (Ρατίβ 1953-1972) τπᾶ θαϊοϊόῃ ραγὰ ἰὰ (οϊθοοϊόη (. Βααό, 
θη ἶὰ 4116 86 δςοιηρδῆεδ ἰτϑαιπιςοϊόηῃ ἃ] [γαποέϑ. 

ΤΌΘΟΗΑΛΝΤ Ο. Τ,., ΠμριρζΖίρ 1954 (βόϊο [Πρτὸ5 1-Π]. 2.3 ρά. 1960. 

ΠΕΙΕΒΕΓΟΜΙΞΕ Ε., Αἰχ-θητ-Ρτόνρηςθ 1967 (βόϊο τὸ Ν]Π)0ο. 

ΑἸΒΕΚΤΙ 6. Β., Κοπιὰᾶ 1972 (βόϊο Ότοβ 1-Π]. 

ὈΟΝΙ͂ΝΙ 6,, Τατίη 1982. Ἑαϊοϊόμῃ Ὀαβϑαάδ θῇ 1ὰ5 4 [πιβοπηδέ Υ λον Υ δοοιηραῆδαδ ἀθ ἰταἀαςοοϊόῃ 
114]16 8. 

Αρατῖΐθ ἀ6 Ϊοβ σοπιθηΐατοβ 416 δοοπιραῆδη ἃ δἱριιηδβ 46 185 ϑάϊσίοηθ5 οἰΐδα 8, σοσηο ἰοβ ἀθ ὈΌΚΕΚ, 
ΡΟΡΡΟ. 5ΤΑΗ͂Ι,, ΚΕΙΠΘΕΝ ΜΑΠΌΑΙΕΝΑ, γ᾽ οπέγε ἰοβ 416 πθπῖοβ 46 βἱορίδσ 6] 46. Ὁ Α55ΕΝ- 
ΘΤΕΙΙΡ ροῦ 588 οϑ δα γΚ δπιρι πᾶ, ἀθρθηιοβ οἰΐα 6] σὰ ἀθϑάθ τῇ ρυαηίο 46 νἱβία Ἵϑϑὶ 
Θχοϊαϑιναπηθηΐθ Ἠἰϑίόσίςο ἰπϊοῖϊό Α. νν. ΘΟΜΜΕῈ [Νοϊβ5. 1[-ΠΠ| (1945-1956}] Υ ἰοιπλϊπδῖοη Α. 
ΑΝΟΌΚΒΕΨΝΕΘ νΥ Κι]. ΘΟΝῈΚΝ [νοἱ5. Γν-Νν (1970-1981)}. 

ΗΠΠ9Ε ΓΟ, ραϊό ([᾽ρζΖίρ 1927) δοΐοίία πὶ Τπμκυάϊάοηι αὐ Ορ 105 σο(ἰΠ65 σΟἸΪαέα. 

ΒΕΤΑΝΤ Ε. Α., [μρχίσοη Τημουνάϊάοιηι. ᾿ίλθρτα 1843-1847 (ΗΠ οϑῆθίηι 1961). 

ΡΟΡΡΕΟ ΗΓ. Ε,, [μοχΙοἱ Τημονά οὶ σερρίοπιοπίαπι. ἘταΚιατί ἃ.α. Οὐ οΥ 1845-1854 (3 νο]ϑ.). 

ΝΟΝ Ε55ΕΝ Μ. Η. Ν, [πάρχ ΤΙμπιονάϊάρι5. Βου]η 1887. 


ἘΘΤΙΌΙΟΘ ΘΟΒΕΕ ΤΙΓΙΌΙΘΕΘ 


Αρατῖΐθ ἀθ ἴὰ ὈΙ]Π]]ορταῆα αι ἀραῦθοθ θῇ ἰοβ σουϑϑροπαϊθηΐθα ἀραΐδαοβ 46 1ὰ5 ἢἰβίοσιαβ ἀθ 1ὰ 
1ογαΐίασα 46 ὟΥ. δοΐηπο, (σεβοϊηομο ΠΟΥ οΥἹδο βοποη 11 ογαξαγ (Μαπίςῇ 1948) ν ἀθ Α. ΤΕΘΚΎ, Ηϊϑίογία (6 
ἰα Π ογαέμτα ουίοσα (Μαατά 1968, ἰταά. 46 1ὰ δαϊοϊόη ἀθ Βούπα ἀθ 1963), σαρϑ ἀθϑίαςα ἰὰ οἰΐδαψα ρου Ο. 
ΤΌΟΘΟΗΝΑΤ φῇ 6] ιξίςαϊο «ΤΠ κυ α 1465», Κα. Ε. δαράρϑβ. ΧΙ], οο]5. 1323-1338, σαγα σοηϑα]ία δοοηβε]α- 
Πο5, γ8 416 δ4μί βόϊο ροάθηιοβ δ: τιπὰ βϑὶθοσϊόῃ πλὰν τοϑίηριάα ἀθ θπίγθ 185 ΠΟΙΊΘΎΟΥ51Π|85 
ΡῬΟΡΙΠσδΔοΙ ΟΠ 65 486 ἰταΐδη 1 οὔτα ἀθ Τιιοία 1465 γν 5115 οἰγοιηβϑίδηςσίδβ. 


ΑὈΓΟΟΚ, Ἐ. Ἐ,, Τηπηινά 465 απ Πἰ5 ΠΙ ἰοῦ. (αταρτιάρο 1963. ΑὈΙΚΑΙΟΘ, Ε. Κα., Πμοτποϊόμ ἡ ρο σα δ 
ἰᾳ Ογοεία οἰάδίοα. Μαάτα 1966. 

ΑΓΒΕΙΤῚ, 6. Β., «Οποδίοηι ἐποϊα!άθθ. ΡΟ 1ὰ ϑίοτγία 46] ἰθϑίο», ΒοίΪ. ἀδἱ σομη]ε!. ΡΕΥ ἰᾳ ργόραγα. 461] 
Θἤϊοίοπ ἠοἱ οἾπ55. οΥδοὶ 6 ἰαἱ., Ατο. ἀοἱ ΠἸποεΐῖ, αίιοβ 1957-58, 1960-62, 1964-65, 1967. 

ΑΙΒΙ͂ΝΑ, 1., «Ηἰβίοτία Υ ροϊίξςα θη Ταοία 1465», Επιοα 38 (1970), ράρ5. 32 9- 349. 

ΑΙΒΙ͂ΝΑ, 1., «Τασίάϊά685, πη πιοάθτπο», Α4.Ε.Ε.Β. 1 (1975), ράρ!πδ5 135-32. 

-- «Ταυοσία!α65 6η 6] βίρίο ΧΧ». 4.Π.4.Μ. 20 (1977-79), ράρ8. 151-174. ΑἸΤΥ, ΥΥ., «Εοττῃ τπιηα 5108 Ὀ6Ι 
ΤΗυΚγαΙά65», ΚΠ, Μιι5. 77 (1928), ράρϑ5. 361-383. 

ΑΝΌΚΕΝνΘ, Α., «Τῇογοά685 οἵ [6 σαι15658 οὐ [ἢ νναΐ», 1π6 (]αϑϑίοαὶ (Ομαγέουϊν 9 (1959), ράρϑ8. 225-239. 

--Εοὐπιρτοθίθηι ἀοΥ ΠΡ ]Π6η. οΥἹδο ίϑοποη Ργοσϑα, ῬΏΙΠοΙοριιβ σαρ. 21, 1, οἱρζΖίρ, 1929. 

ΒΑΚΤΟΙΕΤΤΙ, Ρον ἴα δἰογία (οἱ ἐθϑίο ἀϊ Τιιοϊάϊάο, ἘΪογθηςία, 1937. ΒΑΥΈΚ, Ἐ., «ΤυκΚγαϊάθβ. τππά 
ῬεεῖκΙ65», νμγΟμΥ οὐ [αμ δ] ΠΟΥ ΑἸ οΥ Πιϑυυϊσϑοηβοπαῇ! 3 (1948), ράρ. 1-57. 

ΒΙ.Α55, Ἐ,, 16 αἰδοῖ Βεγοσαπικοί!. ἘΠ] ἀθϑηθίτη 1962 (ΞΙ οἰρζΖίρ 1887). 

ΓΑΝΕΟΝΑ, 1,., «ϑἰοτοὶ 6 βοςσίθεά δίθηϊθϑθ», Κοηη] σοπῊ 5 ΗΠ μΐο Τιοπιθαγάο, (4556 41 ΤΘἤογο, 107 (1973), 
ράρϑ. 1136-1173. 

- Εγοάοίο, Τιοϊάϊ46, δοποίοπέο, ΜΙάπι,, 1975. 


-- «ϑίοτία δηΐςα 46] ἰθϑίο α1 Ταςαϊά6», Ο. 5. 3 (1977), ράρ!π88 339. 

-- «ϑἰτυσία 6 ΠιηΖίοπθ 46] ἀϊαίορο ἴῃ Τυςσα!ά6 6 ἰη Ῥβομάοδοποίοπίθ», ( ἃ Μ 54 (1979), ράρϑ5. 27-44. 

ΓΟΓΗΚΝΑΝΕ, (. Ν,, Τῆμονάϊάο5 απ ἔπ δοίθποο οΓ Ηἰβίουῃ, Το άγθ5, 1929. 

ΓΟΟΘΑΝ, Μ, , Το Ηπιπιαη Τπίτιο. Τῆι ϑρθθοῖοα απ ΡΥΪΠοΙρί65 οΓ ΤΠπμον 1 465΄ Η]σίοτη, Γ(Πίςαρο 1981. 

ΠΑΙ͂Ν, Α., «[8ῖ6 465 πηδηιβοτ15 46 ΤΠπον 146», Κα. Ε. 6. 44 (1933), ράρϑ. 20-28. 

ὈΕΝΝΙΘΤΟΝ, 1. 5., συοοῖκ ΡΥοϑο δέ, Οχίοσζα, 1952. 

ὈΙΕΘΝΕΙ͂Ν, Η.-]., γνγϑ σομαῖ! πα (656 115οπαῖ! θεοὶ ΤΠμκυ 465, ἘΠ4116, 1956. 

ὈΟΝΈΚ, Κ.]1., Τπμονάϊάο5, Οχίοτά, 1972. 

ὈΚΕΧΙΕΝ, Η., Τπμκυάϊο5- μά ΐοη, Τλατταϑίααί, 1976. 

ΕΘΈΚΜΑΝΝ, Ε., «Ζιπι ΠΙϑιο Πρ τρ βοῆθη Ζ16] 465 ΤΠ. 1465», Η]Ἰ5ἰογία 10 (1961), ράρ5. 435.447. 

ΕΚΒΘΕ, Η,, «Ζιιτ (ὐοϑο ςἰβροίγασμίπηρ 465 Τηπ γα 1465», ΑΠΉΚο πὰ Αϑομάϊαπά ἰο (1961), ράρϑ. 19-34. 

ΕἸΙΝΕΕΥ, 1. Η., «ΕὐτρΙά65 ἀπά ΤΠππςγ 1465», ΠΘΟΡΠ 49 (1938), ράρ5. 23-68. 

- «Τῇο ΟΠρὶπ5 οὗ ΤΠπαςγ αἸ465' δέγ]6», ΗΘΟΡΗ 50 (1939), ράρ!π88 35-δ4. 

-- «Τῇ {Ππ|{ν οὗ ΤΠιιον ἀ1465' ΗἸϑίοτγν», ΗΠΘΟΡΠ 50ρ. 1 (1940), ράρϑ5. 255-297. 

-- Τπμου 465, (ἀγα τ άρο (Μδ585.) 1942. 

ΕΚΙΤΖ, Κ. νοη, [)16 ουἹδο ίϑοο (οϑο ἢ 5ϑομγοίθμης, 1, ράρ8. 523-823, Βουίη, 1967. 

ΟΟΜΜΕ, Α. Κγν., Εβϑαῃνϑ 1π φυδεῖ Πίϑίουῃ απ [ΠοΥαξιτο, Οχίοτά, 1937. 

-τ ΜοΥῈ δ85615 11Π φΥθοκ Πιἰϑίουῃ ἀπά ΠΠ ογαξηγε, Οχίοτσα, 1962. 

ΟΘΟΜΜΕΙ, 1., Κποίουίβομοα Αὐρμπι θη ΠοΥθη θεῖ Τπμκυά 465. Θρἀαϑηλαΐα Χ. ἨΠ]Π 4 θϑηθίπι 1966. 

ΟΚΌΝΟΥ, 6. Β., Τημουάϊ4ο5 απ ἢ16 Η] βού οὐ πἰ6 Αρο, Οχίοτζά, 1911 (ἢ γ 1948 (Π). 

ἨΕΜΜΕΚΌΙΝΟΕΚΝ, Β., Εϑβϑαὶ 817 1{πιδίοῖγο ἀπ ἐοχίο 46 ΤΠπμουνάϊάο, Ῥατίβ 1955. 

ἨἩΕΚΤΕΝ, Η. (οαϊοτ), Τπμκί 465, ΥΥορο ἀθυ Ἐούβομπηρ 98, Πλαιτηϑβίααιί, 1968. 

ΗΌΆΑΚΤ, Ρ., 1,6 ϑοσαθμίαῖτε 46 1΄απαΐγ56 ρου οποϊοφίηπο ἀαη5 1 οομΌΥο 46 ΤΠπμονάϊε, Ῥατίβ, 1968. 

ἨἩΌΝΤΕΚΜ, Ν., Τημομ 465, πο ΑΥ̓ΤΙμΪ Κορογίου, Τοτοηίο, 1973. 

ΤΑΘΕΝ, Κν. Ραϊάοία. Ἑαϊοϊότπι εβραῆοϊα 46 Μόβϊοο 1957, ράρϑ. 345 γ 55. 

ΚΙΚΒΥ, 1. 1., «Ναύγδαῖνθ βϑἰσππιοίασο δηα ἰθοπηΐσαθ ἴῃ Τπον 1465, ΝΊ-ΝΠ», (Ἰαδοίοαὶ Απησμίε 2 (1983), 
Ράρϑ. 183-211. 

ΚΙΚΑΓΟΗΉΟΕΗΕΕ, Α., Τπμκυάϊάο5 μη 5οίτι {Πγκμπἀοηπιαίογίαϊ, Βου]ίη, 1895. 

ΚΙΕΙΝΤΟΟΘΕΝ, Α., (ξεβο ίομίο 465 ΤΠ κυ οαἐοχΈοϑ ἱπι ΜΙ οἰ αἰ οΥ, Βουϊίη, 1965. 

ΤΑΜΈ, Υν. Κ. Μ., Οἴο ἐπιγοπεά. Α ϑιμάν οΓ ῬΥοθ6- Εούπι ἱπ Τπμου 465, (τα τ άρο, 1914. 

ΤΟΝΟΟ, Ο., «1 αἰβοοῦϑβὶ {ποϊά1άοι. [14Ἰτοτῖο πα ϊνίϑο 6 βοοιηροβίΖίοηθ αἱ παϊζοτίο», Μηβομηη ΟΥ̓] ΟΉΠΙ 
18 (1983), ράρ5. 139-160. 

ΤΟΡΕΖ ΕΙΚΕ, Α. «Τυοία! 465 γ Ια Κοἰπό», Ηοπιοπα]ο α Ε. Κοάγίσιος Αὐγπάος, Μαάτιά, 1984, ράρϑ. 245- 
246. 

ΤΌΌΤΚΕ, Κν {ππ|ογϑμομμησοη απ δαξαι 465 Τπμκυ 1465 ((π6 δοσεπιαππίο Απακοίμ ἢ), ΑἸίομα, 1930. 

ΜΑΖΖΑΚΙ͂ΝΟ, 5., ΠῚ ροηϑίθυο βἰουΐοο οἰ αϑοϑίοο, 1, ράρβ. 243-308, Βατ!, 1966. ΜΕΎΕΝ, (,, Πΐῖ6 μγκμπάθη [Π| 
(εϑο οπέτυοΥκ 465 ΤΠ κυ 465, Μυηίςῃ, 1955, 19702. 

ΜΟΜΙΘΙΠΙΑΝΟ, Α., «[. σοπηροϑβιΖίομθ 4611 βίοσία α1 Τας 1646», 

Μοηηοτία 4611΄ Ασοπάοπηία 46116 Θοίοππε 41 Τογῖπο 67 (1930), ράρ!πδς 

ΝΕΘΤΙΕ, γν., «ΤῇυκΚΥ ἀ1465 τη α16 Θορῃ 511», Ογίδοϊίβοπο δἐμάϊοη, δια ρατί, 1948, ράρβ. 321-373. 

ΡΑΚΒΝΥ, Α., «Τῇῆπογ αΙ468' 156 οὗ αρϑίγαςί ἰδηριιαρθ», γαϊο Εγθποἢ 5 μμ165, 45 (1970), ράρϑ. 3-20. 

ΡΟΌΝΟΕΕΥ, Ρ. Ἰὰ., Το ΝΝοοθϑϑί 65 οἔ Ὑναῦ. 5 πι4165 οὐ Τπ μον οαη Ρεβϑίπΐϑηι, Ναθνα Ὑοσκ, 1980. 

ΚΑΥΝΤΙΝΟΘ, Η. Κα., Τὸ δέγμοματο οὗ ΤΙπμου 1469΄ Η]Ἰ5ίοτῃ, Ῥτποθίοη, 1981. 

ΚΕΟΘΈΝΒΟΟΕΝ, Ρ., «Τῇυκγα!ϊαθ5 αἷ5 ρο 5οῃοῦ Πθηκοῦ», ΚΙοῖπο δοἠμγίβεη, Μαηίςῃ, 1961, ράρϑ8. 257- 
247. 

ΚΟΜΕΈΚΜΒΟ, Ἐ,, «Τιαία!65 οη 1ὰ ῃϊβίοσία ἀθ 1ὰ ρίόϑβα ρτίθρϑ», θη . ΜΟΚΟΚΓΗΟ (ρα.), Εδεμάϊοβ 46 Ργύοϑα 
Ογίοσα, ἸιΘόῃ, 1985, ράρίπϑϑ 123-140. 


-- «Επ ἴοΥΠο ἃ [05 ΡΙΌΘΠΊΪΟΒ Υ Θρίϊοροβ 46 Τυςία]465», η α. ΜΟΚΟΚΓΗΟ (6ά.), θγαπια ἡ τΤεἰόγίοα 6Ή 
Ογοοία ἡ Κοιπα, Τθόῃ, 1988, ράρϑ8. 166 γ᾽ 55. 

ΚΟΜΙΠΠΥ, ]. ἀθ Τμμονάϊάο εἰ 1Ἱππ|ρόγ]α]δηῖο αἰπόπίοηι, Ῥατίβ, 1947. 

- Ηἰ5:Ο176 οἱ γαίβομ οποξ Το 46, Ῥατίβ, 1956. 

-«Γ{{Π16 αἀ6 Ῥῃϊβίοιτθ βϑίοῃ Ὑππογαάϊαθ», ΗἸδίοίγο οἱ ἢΠίβίογίοη ἀπη5. 1΄απεηῖό (ἘΕπίγθθηβ. 50 
Τ᾿Δη χαϊέ οἸαβϑίχαθ ΓΝ), Ναπαάοθαυντοβαίηθτα, 1956, ράρϑ. 44-81. 

Κοϑ, ].,ὄ [16 Μείαθοϊό αἷ5 ΘΗ] ρΥπῖρ 465 ΤΠ κυ 465, Αταϑίογάδτγη, 1968. 

ΚΟΘΕΝΚΚΑΝΖ, Β., «εἋ ἰοίκδὶ στυπαΐοη τπὰ ἀ16 ρϑυβοη]οῆθ ΕἸἰροηδτί ἴῃ ἀοΓ ϑρίδοῃθ (68 
ΤΗυΚΥ 465 τπηα ἀοΓ ἀϊΐογθη αἰ βοῆθη Ἀθαπρν», 1. Ε. 48 (1930), ράρ5. 127-178. 

ΘΟΗΑΒΕΥΝΑΙΌΤ, Υν., Πῖο (οϑο οἰ ϑομγοίθιιης 465 ΤΙπιΚυ 1465, Βοτ]ίη, 1929. 

ΘΟΗΥΝΑΚΤΖ, Ἐ., [45 (εβοϊ οἰ ϑτυοῦζκ 465 Τπμκυ 465, Βοηη, 19292. 

ΘΤΑΌΤΕΙΝ, Ρῇ. (ραϊίοτ), Τῆ6 5ρϑεοῇα8. --- Τπμκυ 465, Α το] ΘΟ ΟΠ οὐ οΥ̓οίπαἱ ἐμ ΐθ5 τυ α 10] ΟοΥαρῆν, 
ΓΒΔΡΕΙ ΗΠ], 1973. 

5ΤΑΗ͂Ι, Η. Ρ., Τπικυά 465. [16 δ.ο! μη 465 ΜΙ 6Π 50 Π6Π 171 φοϑομί Ππ ἤθη Ῥύοσοϑα, Μυηϊςῃ, 1966. 

{Π|Π|ΕΊΓΗ,, Ε. γν., Βεϊ τάφο «ϑμγ ΕΥκίάγμης 465 Τπμκυά 465, ἨΔΤΛΌιτρο, 1849. 

-- Πῖο Ἐπίδίοθμπο 465 Τπμκυ Δ οίδομοη (οοϑονι οἰ στυεῦκοβ, Ἡαταθτρο, 1846. 

ΜΜΕΙΘΑΌΕΚ, Κ., Τπμκυάϊ4ο5 μπα 416 ΗἸΡΡοΟΚΥΠ 5.16 δοργβεπ, ἩΘΙ ἀοΙρ το, (Θ54. 

ΝΈΘΤΊ, ΝΥ. (, «Α ΒΙΡΙΠΟΡΤΑΡΗΥ οὗ ϑοπο δ ύβηῖρ, 1873-1970», οη δίδαίοι, ράρβ. 128-161. 

ΝΈΘΤΙ ΑΚΈ, Η. Ὁ.., Ππάϊοϊάπαῖ5 ἱπ ΤΠμου 4] 465, (Αγ τ άρο, 1968. 

ΝΟΟΘΠΗΒΕΑΘΌ, Α. 6, ΤΗμομά 465 ὁπ ἔπ 'Ναΐητο ὁ Ῥοτυοῦ, ( αὐτάρ (Μ8585.), 1970. 


τ“ Ἐϊζβπειοῦ..-“-- 


ν". ἨΕΙΕΘΡΟΝΤΟΟὉ 
ΜΑΡΑ 1. Οτγεεοῖα ἀπγαηίθ ἴα σίοττα 6] Ρε]ορόπθθο “ΦΗ͂Ι 


ἴββοβ 


ΌΕ 
“νον, ΤΑΗΕΝΤΟ 


ΜΑΗ͂ ᾿. 
ΤΙΗΗΕΝΟ ὧν 


ἌΝ, ἐς. ΩΝ 
Ἐς συ-. οἱ 
[ ᾿--- Σ ΓΕ 
δ Βεβεβία Ηκηδα ἐΞ -ἢ 
δ Ὑδϑοστοΐπῷ ὌΞΟΣ. 
πον ἴζωμος 
Ν 
ϑϑῸν Κἰϑιακται 


Οππιαγίπα ἃ ἃ 


ΕΞ Ὶ Αἴοπας γΥ Εβίδος αἰ δος 
Γ--: Ἐξβραγία ν Εβίδαος δίδαος 


Οαιαπία ΑἸΐδάος ἀα Αἴδπδβ θη ἰὰ Μαρπα Ογθοία 
ϑίγασιιδα ὁ ΑἸίδαος ἄς Ἐβραγία ἐπ ἰὰ Μαρπα Ογοοία 


ΗΙΘΤΟΚΙΑ ΘΕΊΑ ΟΌΈΚΚΑ ΠΕῚ, ΡΕΕΟΡΟΝΕΘΟ 


ΜΑΡᾺ 0Ε ΟΡΕΒΑΟΙΟΝΕΘ ΕΝ Εἰ. {π865π0Ὸ 


-.ὄ.... 
πι 


Ἱστοριῶν α΄ 


[1.1.1] Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν 
πόλεμον Πελοποννησίων καὶ 
Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, 
ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου καὶ 
ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι 
ἀξιολογώτατον προγεγενημένων, 
τεκμαιρόμενος ὅτι ἀκμάζοντές τε ἤισαν ἐς 
αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῆι τῆι πάσηι καὶ 
τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον 
πρὸς ἑκατέρους, τὸ μὲν εὐθύς, τὸ δὲ καὶ 
διανοούμενον. [1.1.2] κίνησις γὰρ αὕτη 
μεγίστη δὴ τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο καὶ μέρει 


τῶν 


καὶ 
τῶν 


ΠΝ] 


Π|ΒΚΟῚ 


1.-- Τυςίαϊα65 6] αἰθηὶθηβθῖα σοπίριι80 1α Πἰϑίοσία 
ἄθ ἴὰ ρίριτα ἀθ ἰοβ ροϊοροηθβίοβ Υ οβ δἰθηῃΐθηβ68, 
[4] σοπτο ἰὰ ΠΠΘνδῖοη ἃ Τὰροὸ τποὺ58 σοηΐτἃ ΟἰΟ5, 
οπτροΖάπαοϊα πδάδ πηά8 θϑίβ! δῖ Υ θη ἴὰ σοηῆδηζα 
ἄθ 486 βογία ᾿πηροσγίβηϊ Υ [ἃ πλαυΟΥ (6 185 πα 85, 
ἀραάποϊέπαοϊο 46] ἤθοῆμο ἀθ “6 δΡοΒ ΙΌδη ἃ 611 
Θη ἴα ρΙθηϊ πα 46 515 ἔλθ Ζᾶβ σοῇ τη ΘΙ! ραπθηΐο 
ζοΟΠΊΡΙθἴο γ᾽ Ροῦ νοῦ 6416 6] τϑϑίο 46] πιηάο οτῖθρο 
86 108 δ᾽! πθϑηο σῇ ΠΟ τ ΟἷὉ Ὀαπηάο, ποὸ5 46 
τηοάο ἰπηπηραϊαδίο, οἰτοβ αοτίσαπάο 658 ἱπίθποϊόῃ. 

ἔβα ςοηῃπγοσϊόη ἔμ ἴα πιάβ ἱπιηρογίαπίθ 6 856 ἀϊο 
ΘΠ ΓΘ ο5 ρτίθροβ, θη Ριιθηδ ραγίθ ἀθ ἰοβ Ῥάγρδγοβυ, 


ἴα (1,05 πΠύπηοιῸ5 Πϑοθη τϑίθγθησί ἃ] σαρίξα]ο, θη ἰαπΐο 416 185 ᾿θίγα5 86 τ ἤθίθη ἃ] ογάθη 4786 185 ποίαβ Πϑνὰπ ἀπο ἀ6 
σαάδ ςαρίϊα]ο.) ΠΠάπαοβο 6] ἀροϑϊαίϊνο ἀθ αἰθπίθπβο, Ταοία 465 56 οσοΐοσα θη ἴα πηΐϑηα Ἰίπθα 4π6 Ἡθοαΐθο ἀθ6 Μιοίο ὁ 
Ηεοτόασοίο 46 Ηδ]σατηδβο, 416 68 ἃ] ΠΤ ΛΔ’ 511 ΟΌΤα σΟΠ 6] ΠΟΙΠΌΙΘ 46 51 οπἀδα ραύθοθη αἰ ΤΙ ρΊΓ86 ἃ [ἃ ἰοία! 486 46] οὔθ 
ϑυίθρο. Νέαβθ σὰθ σπδηάο Τιιςοία! 465 86 τϑθυθ ἃ 8ί πηβπιο σοπῆο οἰπάδάδηο ἀθ Αἴθπδβ θη ΙΝ 104, 886 πηθποίοηδ σοπΊο 
Ταοσία!α68 ΠΟ ἀ6 ΟἸοτο. 


τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡς δὲ εἰπεῖν καὶ ἐπὶ 
πλεῖστον ἀνθρώπων. τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ 
τὰ ἔτι παλαίτερα σαφῶς μὲν εὑρεῖν διὰ 
χρόνου πλῆθος ἀδύνατα ἦν, ἐκ δὲ 
τεκμηρίων ὧν ἐπὶ μακρότατον σκοποῦντί 
μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει οὐ μεγάλα νομίζω 
γενέσθαι οὔτε κατὰ τοὺς πολέμους οὔτε ἐς 
τὰ ἄλλα. 

[1.2.1] φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ἑλλὰς καλουμένη 
βεβαίως οἰκουμένη, ἀλλὰ 
μεταναστάσεις τε οὖσαι τὰ πρότερα καὶ 
ῥαιδίως ἕκαστοι τὴν ἑαυτῶν ἀπολείποντες 


βιαζόμενοι ὑπό τινων αἰεὶ πλειόνων. 


οὐ πάλαι 


[1.2.2] τῆς γὰρ ἐμπορίας οὐκ οὔσης, οὐδ' 
ἐπιμειγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις οὔτε κατὰ 
γῆν οὔτε διὰ θαλάσσης, νεμόμενοί τε τὰ 
αὑτῶν ἕκαστοι ὅσον ἀποζῆν καὶ περιουσίαν 


χρημάτων οὐκ ἔχοντες οὐδὲ γῆν 
φυτεύοντες, ἄδηλον ὃν ὁπότε τις ἐπελθὼν 
καὶ ἀτειχίστων ἅμα ὄντων ἄλλος 


ἀφαιρήσεται, τῆς τε καθ' ἡμέραν ἀναγκαίου 
τροφῆς πανταχοῦ ἂν ἡγούμενοι ἐπικρατεῖν, 
οὐ χαλεπῶς ἀπανίσταντο, καὶ δι' αὐτὸ οὔτε 
μεγέθει πόλεων ἴσχυον οὔτε τῆι ἄλληι 
παρασκευῆι. 

[1.2.3] μάλιστα δὲ τῆς γῆς ἡ ἀρίστη αἰεὶ τὰς 
μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων εἶχεν, ἥ τε νῦν 
Θεσσαλία καλουμένη 
Πελοποννήσου τε τὰ πολλὰ πλὴν Ἀρκαδίας, 
τῆς τε ἄλλης ὅσα ἦν κράτιστα. 

[1.2.4] διὰ γὰρ ἀρετὴν γῆς αἵ τε δυνάμεις τισὶ 
μείζους ἐγγιγνόμεναι στάσεις ἐνεποίουν ἐξ 
ὧν ἐφθείροντο, καὶ ἅμα ὑπὸ ἀλλοφύλων 
μᾶλλον ἐπεβουλεύοντο. 

[1.2.5] τὴν γοῦν Ἀττικὴν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον 
διὰ τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν 
ἄνθρωποι ὥικουν οἱ αὐτοὶ αἰεί. 


καὶ Βοιωτία 


[1.2.6] καὶ παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου οὐκ 
ἐλάχιστόν ἐστι διὰ τὰς μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα 
μὴ ὁμοίως αὐξηθῆναι: ἐκ γὰρ τῆς ἄλλης 
Ἑλλάδος οἱ πολέμωι ἢ στάσει ἐκπίπτοντες 
παρ' Ἀθηναίους οἱ δυνατώτατοι ὡς βέβαιον 


ναῖρα ἰὰ οχριθϑίόῃ, θῇ ἰὰ ᾿πϑυοῦ ραῖΐθ ἀθ ἃ 
Πυπηδηϊάδα. 1.05 πθοο5 δη θυ ΟΥ65 ἃ 611ἃ Υ ἰο5 πγάβ 
διηϊριοβῖΡ δύῃ ούϑη ᾿ΠΠΡΟΒ10165 4θ ᾿ηνθϑίρα ροῦ ἴα 
τηδρηϊ πα 46] {ΠΘΠΊρο γα ηΒΟυ 110; 517 ΘΠ ΡΙΡΟ, ἃ 
ΑΙ, ἀ6 1ο5 ἱπαϊοῖοβ θῇ 416 ριιθάο σοπμῆδ σαδηο 
αἸΓ1]0 πλϊ Ἔχαπίθη ἃ ἷο πιάβ τεπιοΐο, ΠΟ 5: 461Ὸ 4116 
ὯΟ Πιθύοη ἱπηρογίδηΐθθ πὶ ῥοῦ ἶο 416 ἤδςθ ἃ [88 
ΘΌΘΙΤΕΒ ηἰ ροΥ ἰο ἀθιηηάϑβ. 

2. --Ράῦθοθ 416 ἰὰ 46 δοίιδίπηθηΐθ 856 ἀθηποπηηἃ 
Οτθοία πὸ πιο Παρίίδάα ὧἀθ πιοάο ροϑιπηδηθηΐθ 
ἀθβαάθ δηίίριιο, βῖίπο 416 σοῃ δηϊίθιοτ δα ΠΡΟ 
ΤΑΙΡΥΘΟΙΟΠ6Β5 Υ οδδ ριΘΌ]ο αραπάομπαδρα [ἄς] πγθηΐα 
581 ἰουΥ Οὐ ΟὈ]ραο ΡΟΙ ρῖιιροβ οδα νθΖ πιάβ 
ΠΙΠΊΘΙΌΒΟΒ. 

ΑΙ τὸ ΠδΡΘῚ ςοπΊοιοίο ρούηι6 Πἰ 5ἰσυϊθσα 86 
ΤΟΙΔοΙοΠαῦθη ΘηἰΓ6 8ΐ ΡΟΥΓ [ἰθτὰ Ο ῬΟΥ͂ ΠΊΔΙΓ 51Π 
ΤΊΘβρο, 881 σοπλο βαρ οίδι σα ριιθΌ]ο 81 (θυ οσῖο 
Ιο ϑιῇηοϊθηίθ δόϊο ρᾶῖὰ βοῦν Κ᾽ ΤῸ ἰθπϑῦ 
Θχοράθηϊξοβ 46 τί]ιθζΖα ἢἰ σα] νᾶῦ ὰ ἐοῦσα --- δηΐθ 1ὰ 
Ἰμβθριτδα ἀθ 46 δἱριιῆο [65 ᾿ἰηνδαάϊθια γ᾽ 86 ἷο 
ΔΙΥΘΡαίατα ῬΟΥ͂ σϑίθοο θ᾽ Πλ1181188--- ἀραῖΐθ ὧδ 
(ΟΠ ΒΙ ἀθυδ 416 θη σα ΖΘ ρᾶτίθ οδίθηάτίδη 6] 
Αἰ τθηΐο ΠΘΟθβαῖο ρᾶῖὰ σαάδ ἀΐα, οπηϊρταθαη 51 
ΘΒΠΊΘΓΖΟ, Υ ΡΟΙ 6110 ΠΟ θδῃ Πιθυΐίθβ θῇ ἷο 416 Πᾶςθ 
8] ἰατλαῆο 46 5315 οἰ δα65 ἢ θη ἰο 4116 86 Τῆι δ] 
τΤοϑίο 46] βαιϊ!ραπηϊθηίΐο. 

Ετδη 5ΟΌΓ6 ἰοάο 185 {ΘΟ ΥΤὰ 5 ΠΊΘ] ΤῸ 5 ἰὰ5 σὰ 6 ϑα τδη 
185 τη] ΡΥ ΟΙΟΠ65 ἀθ 5118 μα ἰαηΐθβ, σΟπΊο 65 6] σα80 
ἄθ 1ὰ ἀθῃουηηδάδ θη 1ὰ δοίι δ] δ464 Το 5411, Βθοςῖδ, 
1ὰ ΠλΔΥΟΥ ρᾶῦίθ 46] Ῥϑίορομθϑο θχοθρίο Ατ]δαϊα Υ 
46] τοϑίο 46 σσθοΐα σπδηΐο θὰ ἰο πηάβ [όσῃ]. 

(ὐδοίδ8 ἃ ἴα [τ ΠἸΔδα 6 δ [ἰουτὰ 86 δογθοθηΐαθα 6] 
ρΡοάοτίο ἂθ αἰριιῆοβ. Υυκχὺὐ 
Ρογίαδοίο65 θη 1858 46 ρογθοίδη, ἃ πλάβ ἀθ θϑίδυ 


610 ριοόνοςᾶρα 
Πηάβ ΘΧριιθϑβίοβ ἃ [858 δβϑθοῆδηζαβ 46 οἰτο5 ριι6 0108. 
ΕΙ ςᾶ80 658 4116 ἀθϑάθ ἔροςδϑβ γϑηηο βίπηιδβ οἱ ἀτῖςα, 
Ῥοῦ ἴα ροῦγϑθζΖα ἀθ 81 {ούτὰ, πιὸ Πα ιϊα δα 5] ΘΠΊΡΙΘ 
ῬΟΙΓ ἰοβ πηβηΊο8 ΠΟΙΠΊΡΙΘ5 581 5861 δἰθοίδαια: ῥουῦ 
ΡῬογίατρδοΙοΠ68. 

Ἐ]Θ προ πὸ πίπγῖο 6] τα Ζοπδηϊθηΐο 68 6] 46 6 
165 ἀθηγάβ ρον ]δοίοηθϑ ΠΟ διιπηθηΐασϑη 6 δ ΠΊ15Πγἃ 
τηθαϊαἃ ΡΟΙ σαι88 46 185 πιϊρτδοίοηθβ, γἃὰ 416 {88 
561 δχριυ 88 8305 46 85 οἶγὰβ σοπλδισαβ ἀθ Οτϑοίδ ἃ 
ςαῦδ8α ἀθ ἴα ριιθῖτα ὁ ἀθ ἰὰ τϑνοϊποϊόμ, ἰο8. 416 


1 Αὐπησπα6 18 οχργθϑίόῃ 68 τιὴ ἰδηΐο δπηρίριια Υ σθηθῦαὶ, 8ι1616 ρϑῆβαίβα (ν.. Η. Ῥ. δίδῃϊι, [16 δίοι μῆς 465 Μοηβο θη. [1 
φεοβοΠοΠ!!. Ῥγοσο58, Μυπίςῃ 1966) 486 ε] Π{πλϊΐα οπίτα θθὰ5 405 δἴαραβ βοῦία 1ὰ ριιθῦτα ἀθ Του, ἀἰβι πη ραίθπάο βηΐγα 105 
ΠΘΟΠΟ5 δ ίθ Ο68 ἃ 6118 Υ [95 4116 86 ρι ἀπ θοη οηίτθ ἰὰ σίιοῖτα ἀθ Ττογὰ ν᾽ ἰὰ πηδηἰθ δ σοη 105 ΠΊ6 408. 


ὃν ἀνεχώρουν, καὶ πολῖται γιγνόμενοι εὐθὺς 
ἀπὸ παλαιοῦ μείζω ἔτι ἐποίησαν πλήθει 
ἀνθρώπων τὴν πόλιν, ὥστε καὶ ἐς Ἰωνίαν 
ὕστερον ὡς οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς Ἀττικῆς 
ἀποικίας ἐξέπεμψαν. 


[1.3.1] Δηλοῖ δέ μοι καὶ τόδε τῶν παλαιῶν 
ἀσθένειαν οὐχ ἥκιστα: πρὸ γὰρ 
Τρωικῶν οὐδὲν φαίνεται πρότερον κοινῆι 
ἐργασαμένη ἡ Ἑλλάς: 

[1.3.2] δοκεῖ δέ μοι, οὐδὲ τοὔνομα τοῦτο 
ξύμπασά πω εἶχεν, ἀλλὰ τὰ μὲν πρὸ 
Ἕλληνος τοῦ Δευκαλίωνος καὶ πάνυ οὐδὲ 
εἶναι ἡ ἐπίκλησις αὕτη, κατὰ ἔθνη δὲ ἄλλα 
τε καὶ τὸ Πελασγικὸν ἐπὶ πλεῖστον ἀφ' 


τῶν 


ἑαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν παρέχεσθαι, 
Ἕλληνος δὲ καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἐν τῆι 
Φθιώτιδι ἰσχυσάντων, καὶ ἐπαγομένων 


αὐτοὺς ἐπ' ὠφελίαι ἐς τὰς ἄλλας πόλεις, 
καθ' ἑκάστους μὲν ἤδη τῆι ὁμιλίαι μᾶλλον 
καλεῖσθαι Ἕλληνας, οὐ μέντοι πολλοῦ γε 
χρόνου [ἐδύνατο] καὶ ἅπασιν ἐκνικῆσαι. 

[1.3.3] τεκμηριοῖ δὲ μάλιστα Ὅμηρος: πολλῶι 
γὰρ ὕστερον ἔτι καὶ τῶν Τρωικῶν γενόμενος 
οὐδαμοῦ τοὺς ξύμπαντας ὠνόμασεν, οὐδ' 
ἄλλους ἢ τοὺς μετ' Ἀχιλλέως ἐκ τῆς 
Φθιώτιδος, οἵπερ καὶ πρῶτοι Ἕλληνες ἦσαν, 
Δαναοὺς δὲ ἐν τοῖς ἔπεσι καὶ Ἀργείους καὶ 
Ἀχαιοὺς ἀνακαλεῖ. οὐ μὴν οὐδὲ βαρβάρους 
εἴρηκε διὰ τὸ μηδὲ Ἕλληνάς πω, ὡς ἐμοὶ 
δοκεῖ, ἀντίπαλον ἐς ἕν ὄνομα ἀποκεκρίσθαι. 


[1.3.4] οἱ δ' οὖν ὡς ἕκαστοι Ἕλληνες κατὰ 
πόλεις τε ὅσοι ἀλλήλων ξυνίεσαν καὶ 


ἰθηΐδη πλᾶυοῦθθ ΡοϑιΠ]}Δδ 65 856. τοπιρίαραη 6 
Αἰἴθπδ8 ροῦ σοηϑίθυδτα βθριτα Υ, δὶ σοην 156 Θἢ 
οἰαάδάδηοβ, ἀθϑάθ τὰν δηίίριιο Θηρυ ΠΟΙ ΘΓῸ ἢ 
δύῃ τοάβ ἴα οἰπάδα ΡΟ 6] πύπιοιο ἀθ 5115 
μαϑία 6] ριυπίο ἀθ 
Ροϑβίθτιομαδα σοϊοηΐαθ ἃ οηΐαθθ. ΡΟΙ ΠῸ 861 
ϑαπςἰθηΐθ 6] Αηςα. 


Παριδηΐθϑ, ΘΏνΙΔΙΓ το 


3.- [ο βίρεϊθηία από ροπθ ἀθ πιδηϊηθϑίο Θἢ 
ὯΟ 68.880 ρύϑάο ἰὰ ἀθ 1] Δδ 4 46 195 δηίϊριιοβ: σΟῃ 
διηἰο] τ ἀδά ἃ ἰο ἀθ Ττογα, ύθοῖα ΠΟ ρϑίθοθ ΠΔΡΘΥ 
ΠΘναάο ἃ ςαρο πδάδ θῇ σοπγίη. 

Α Πλ ῥϑίθοθυ, ἢ] βίχαίθγα ἰθηΐα δύπ 686 ΠΟΠΊΡΓΘ 
ζΟΠΊΟ τη ἰοάο, 5ἰπο “16 δηΐθβ 46 ἨἩροϊέῃμϑι 6] ἀθ 
Πρϑαςϑόῃ πο θχἰβίία θῇ δβοϊαίο 686 δροϊδέϊνο, Υ 
ςαἄὰ ρυθῦῖο --οἰ πιάβ οχίθηαϊάδο ἴχμθ οἱ 
Ρο]άβριςοϑ-- ΙῸὸ ἀδραὰ 81 ριόρίο πΠοηΊρΎθ; 51Π 
ΘΠΊΡαΓΡΟ, ἃ] πδοθῖβθ ροάθγοβθοβ δῇ ἰὰ Ἐξπόξςαορϑ 
Ἡε]έῃ ν᾽ 8115 ἢ]]05 γ᾽ ΠΠ Πλ81168 θη ρειοόη ἀθ ἀγιιάα 
1ὰ5 ἀθπηάβ οπάδαάθϑ, οτδςίαβ ἃ 6888 γί οΠ65 105 
ῬΌΘΡΙΟΒ ΘΠΠΡΘΖΘΙΌΠ ἃ ἀδίβθ 6] ποῆρτο 46 ἤθίθηοβ 
Υ 86 ᾿ΠΊΡι150 656 ΠΟΠΊΡΙΘ 80ΌΓ6 ἰοβ οἰῸ5. δηση6 


ἀυταηίθ πλισῇο {ἰ|ΘΠΠΡρο ΠΟ Ρρ60 ᾿ΠΠΡΟΠΘΙ88. 


ΤῸ αἰθϑέίριια 46 πηοάο θϑρϑοῖδὶ ἩοπΊΘΙΟ γὰ 4106, ἃ 
ῬΘϑδι ἀθ νίν! πλτασῆο ἀθϑριόβ ἀθ ἰο 46 Τύοόγᾶ, θῃ 
πἰηριιηδ οςδϑιόῃ [65 αἷο τῇ ΠΟΙΊΡΤΘ 46 σοπ͵ηΐο ηΪ 
Ιο δρΙἰςό ἃ οἰἵῸ5 416 ἃ ἰο5 416 ν᾽ πἰθύοη σοῇ Α411165 
ἀβ ἰὰ Ἐπόϊαθ, χαΐθηθθ Πιθιοη ρῥγθοϊβαπηθηΐθ ἰῸ8 
ῬΙΠΊΘΙῸ5Β. «Ποίθηοβ», 8170 716 θῇ 51.1.8 νϑίβϑοβ [65 
ΠΠαπλὰ ἀάπδοβ, αὐρῖνοβθ Υ δ4μθοβ. [ο απ ἀθϑδάθ 
Ιιυθρο πο ἢὰ αἷοῇο 65 «θάγραιοβ», βαρ οἴθο, ΡΟΥΓ 
ΠΟ αἰἰβιπρι" 58ἰαθίθσα ἃ ἰοβ ΠΟΙ ΠῸ5. σΟΠΊΟ ἃἷροὸ 
Ορᾳρδϑίο ἃ τ1ὴ 5010 ΠΟΠΊΡΙΘ. 

ΤῸ αἰθτίο 65 416 ἰοβ πθίθποβ ᾿πα]ν! ἀπ] πλθηΐθ Υ ΡΟΣ 
οἰμάδά68, σαδηίΐοβ 56 πίη ίδη θη [6 5ΐ Υ ἰοοβ 1Ὸ8 


28 ΘΟΡΓ 1ὰ σο]οηἰΖϑοϊόπ νέδβε ἰαπιθίέῃ 1 12 Υ ΝῚ 57 (ἀοηάδ 568 ἰπϑίβίβ θῇ 6] οὐρϑη δίθπίθηβθ 468 105 ἸοηἸ 58). Ἡθγόδοίο ἰγαΐα 


Ε] ἰθπηὰ 468 1ὰ ςο]οπὶ Ζαοϊόῃ θη 1142-148 γ᾽ 6] 46 1ὰ σο]οπΖαοϊόπ δἰθπίθηβα 46 ]ομΐα θη 1146 ν ΝΤΠ 46. 


3. ριοδ]]όῃ, ΠΟ 6 Ῥτοπιθίθο, νίθπο ἃ 8617 [ἰὰ νεγβίόῃ ρυίθρα 46) Νοόέ ὈΙθ]1ςο, γὰ 4π6 Πππΐο σοη 81 πη] θυ, ΡΊΤΤα, [6 6] τηῖσο 
Βαρογνιν! οπίθ 46] ἀΠ]πνίο ππίνϑυβαὶ. 58 μ]]0 Ἠδρίθη 68 6] μέτοθρ βρόπίπηο ἀβ Ἠέϊδάθ, ποπῖρτθ 486 ἰγαα ποῖ πηοβ μοὶ] πηθηΐθ 


ῬοΥ Οἴθοία, θη ἰαπίο 486 108 ἢ] 05 46 Ηρίθη, θοτο γ᾽ ΕοΪο, 80η ἰοβ 46 ἄδη ΠΟΠΊΡΓΘ ἃ 185 θϑί ρΡ65 ἀουία Υ 6011. [.05 ἸΟΠ]Ὸ5 Ψ 
δα 605 ἀθβοϊθπάθῃ ὁ Ιόπ Υ Ασαθο, ΠΙ]ο5 46 Χιΐο, 416 ἃ 511 ν6Ζ ἰο οἵὰ ἀθ Ἠδίθη. 
30 105 ῥρ6]αβροβ 50η [05 ρον] ἄογθβ ρύθρυίθροβ ἀθ Οσύθοῖα (νέδβο Πίασάα Π| 681-684, 840-843, Χ 429, ΧΝῚ 233; Οαίδεα ΧΙΧ 177; 
Ηετόασοίο 1 56, 146; Π 51; ΝῚ] 94-9; ΝΊΠ 44). αβρθεῖίο ἃ 81 Ιθῆριια Κ ἀθηηάβ σαγδοίθυβί αβ οχἰβίθ ττηὰ Πιθυΐθ ροϊέμηϊςα δύῃ ΠΟ 
Ζεαη]αάα, ἀοπάθ ᾿ο5 ΡΥ] Θπλὰ5 ἃ αθο]όρ!ςοβ 86 ΘΠ ΓΘ ΠΊΘΖΟΙδη σοη 105 66] ϑαβίταίο Ππρ}|5Πςο 46] στῖθρο, ἀρτανδάο ρούσιιθ 
Τα ο5 46 105 ουϊοβ 516 ]6Π ΓΘΟΌΓΙΓ ἃ δία ρΌΘΌ]ο, 46] αι 86 ἀθβϑοοηοςθ σαϑὶ ἰοάο, ρᾶτα βαρ ϊσαῖ ἀἰνθῦβθοβ ΡΥΟ ΘΙ Πγ88, 
βΒοῦτε ἰοάο 46 ἰϑθῆριια, ρυίθροβ, εἰς. [νέαβθ, ῥρουὺ ε]θῦρίο, [.. 61], «Εἰ ββίγαίο ρύθρυίθρο: οἰθαάδ ἢἰβίόσισα Υ ρᾷπογάπηϊσα 


δοί41]», Εδέμϊος (]άβίοος ΧΙ (1968), ράρ5. 249 55.]. 
3. 1 ἃ ραίτα ἀθ Αα81168. 


ξύμπαντες ὕστερον κληθέντες οὐδὲν πρὸ 
τῶν Τρωικῶν δι' ἀσθένειαν καὶ ἀμειξίαν 
ἀλλήλων ἁθρόοι ἔπραξαν. [1.3.5] ἀλλὰ καὶ 
ταύτην τὴν στρατείαν θαλάσσηι ἤδη πλείω 
χρώμενοι ξυνεξῆλθον. 


[1.41] Μίνως γὰρ παλαίτατος ὧν ἀκοῆι 
ἴσμεν ναυτικὸν ἐκτήσατο καὶ τῆς νῦν 
Ἑλληνικῆς θαλάσσης 
ἐκράτησε καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἦρξέ τε 
καὶ οἰκιστὴς πρῶτος τῶν πλείστων ἐγένετο, 
Κᾶρας ἐξελάσας καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας 
ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας: τό τὲ ληιστικόν, 
ὡς εἰκός, καθήιρει ἐκ τῆς θαλάσσης ἐφ' ὅσον 
ἐδύνατο, τοῦ τὰς προσόδους μᾶλλον ἰέναι 
αὐτῶι. 


ἐπὶ πλεῖστον 


[1.5.1 οἱ γὰρ Ἕλληνες τὸ πάλαι καὶ τῶν 
βαρβάρων οἵ τε ἐν τῆι ἠπείρωι 
παραθαλάσσιοι καὶ ὅσοι νήσους εἶχον, 
ἐπειδὴ ἤρξαντο μᾶλλον περαιοῦσθαι ναυσὶν 
ἐπ' ἀλλήλους, ἐτράποντο πρὸς ληιστείαν, 
ἡγουμένων ἀνδρῶν οὐ τῶν ἀδυναωτάτων 
κέρδους τοῦ σφετέρου αὐτῶν ἕνεκα καὶ τοῖς 
ἀσθενέσι τροφῆς, προσπίπτοντες 
ἀτειχίστοις κατὰ κώμας 
οἰκουμέναις ἥρπαζον καὶ τὸν πλεῖστον τοῦ 
βίου ἐντεῦθεν ἐποιοῦντο, οὐκ ἔχοντός πω 
αἰσχύνην τούτου τοῦ ἔργου, φέροντος δέ τι 
καὶ δόξης μᾶλλον" 

[1.5.2] δηλοῦσι δὲ τῶν τε ἠπειρωτῶν τινὲς ἔτι 
καὶ νῦν, οἷς κόσμος καλῶς τοῦτο δρᾶν, καὶ οἱ 
παλαιοὶ τῶν ποιητῶν τὰς πύστεις τῶν 


καὶ 


πόλεσιν καὶ 


καταπλεόντων πανταχοῦ ὁμοίως ἐρωτῶντες 
εἰ ληισταί εἰσιν, ὡς οὔτε ὧν πυνθάνονται 
ἀπαξιούντων τὸ ἔργον, οἷς τε ἐπιμελὲς εἴη 
εἰδέναι οὐκ ὀνειδιζόντων. ἐλήιζοντο δὲ καὶ 
κατ' ἤπειρον ἀλλήλους. 

[1.5.3] καὶ μέχρι τοῦδε πολλὰ τῆς Ἑλλάδος 
τῶι τρόπωι νέμεται περί τε 
Λοκροὺς τοὺς Ὀζόλας καὶ Αἰτωλοὺς καὶ 
Ἀκαρνᾶνας καὶ τὴν ταύτηι ἤπειρον. τό τε 
σιδηροφορεῖσθαι τούτοις τοῖς ἠπειρώταις 
ἀπὸ τῆς παλαιᾶς ληιστείας ἐμμεμένηκεν" 


παλαιῶι 


46 Ασἰπα]πλοπίθ ἔρθο. 


Παπλαοβ ἀθβριιέβ αϑί, πδα Πἰσίθγοη ᾿πΐοβ ἃηΐθβ5 
ἀθ ἴο ἀθ Ττογὰ ροῖ ἀθ 1 Δ γ᾽ [α]α 6 γϑ] οί 68. 
Ρεῖὸ ἃ βϑίβ ςαπηραῆδ ἔπθτοη σαθηάο γἃ 856 βϑύνίβῃ 
Πηάδβ 46] ΠηΔΓ. 


4.-- ΜΙΠοΒ 68 6] πιάβ ἀηΐριο ἀθ ΄ο8 416 ροῖ οἷά δ8 
Βα θηο8 716 ροβεγό πὰ Ποία Υ ἀοηηηό θη τπᾶἃ 
Ῥύαη οχίθηϑίόη 6] πΊ8 δοιαὶ πηθηΐθα Ποέηϊςο, 
ε]ογοϊό 81 ροάθι δῇ [85 (]οδαβ Υ ΠῚ 6] ΡΥΪΠΊΘΥ 
σΟΙοΠΙΖϑου 6 ΠημοΟίβί πη8α58 ἀ6 61185, {{858 Θχρι βαῦ 
ἃ. ἰο8 (δ ΙΟ5 6 ᾿ἱπΠΡΟΠΘΙ σΟΠΊΟ |6 [68 ἃ 8115 Π7οβ8. (οπλο 
οΥα ἀ6 θϑρϑύδι, δηγηό 46] τηδγ 1ὰ ρἰγαίοσία, θη 1ἃ 
τηθαϊάα θῇ 416 ράο ρᾶῖὰ 46 δῆγθβθη πιάβ 105 
ΤΘΟΙ7808 8 Έ]. 

5.- [Ὸ8. ἢθίθηοβ 108 
Ῥάτθατοβ 46] σοπεπθηΐθ Ϊο5 ἀ6 165 σοβίαβ Υ σδηΐοβ 


δηΠριδιηθηΐθ, Υ δηΐτα 
Οσπραρδη [85 5188, πὰ νῸΖ 4116 ΘΙΠΡΘΖΘΙΌΠ ἃ 
ΘΌΓΙΓΟΩΙ 6] ΠΊΔΙ ΘΠ 6 6]105, 86 ἀθαάϊοδιοη ἃ ἴἰὰ 
Ρἰταϊοσία, Ὀδ]ο οἱ Ι͂άθύάΖρο 46 Ποπλριθ5 α16 ΠΟ 
ἀο]αρα τ ἀθ 86Γ 1οβ πΠγτάβ ροάθγοβοβ θῇ θιι8οὰ Ἃ6] 
ΡῬΙΌΡΙο Ἰποῖο Υ ἀ6 ἴα δἰπηλθπίδοϊόῃ ἀθ 1ο5 ἀέ01168, Κ 
δἰασδηο ροδ]δοίοηθθ οαύθηΐθθ 46 ΠΊιΓ8 1185. Ὑ 
Τορατ 85 θη δἱάθαβθ 85 βα]ιθαρδη, Υ ἀθ ε]ΐο 
βϑοθῦδη ἰδ ΠΊΔΥΟΥ ρᾶτίθ ἀθ 5115 πΠΊθαῖοβ 46 νίαδ, 51Ὶ 
ἀδι165 νϑυρίίθηζε θ8ὲ δεϊνι δα, πο πιάβ Ὀΐθη 
οΡίθηϊθηάο ᾿ποίτι8ο οἰθσία ρ]οσίδ. 


ῬΡοῦ βιραθϑίο, ἰο ροῆθηῃ 46 τηδηϊηθϑίο δἱριιηοβ (6] 
ςοπἐηθηΐθ, 16 ᾿ποΐιι80 ποσὰ {Θηθη ἃ βαΐα ἤϑΟοῦ 
680 ὈΙθη, ἃ8ί σοπλο 98 ροθίδβ διηξίριιοβ δἱ ἤδοθῦ Θἢ 
ἰοάδ8 ραῦίθα ἃ ἷοβ 416 ἀθϑϑιρασαρδη 1ὰ ΠΊΪβηγᾶ 
Ῥτθριηΐα α6 5] θύϑδη ρίταΐαϑ, ροίπμθ, ἃ 81. θη θη θυ, 
Ὧο ἀοϑβαοθαϊίαραη ἰὰ δοϊϊνιἀδα ἀθ 8Δ4161105 ἃ 
Ζαϊθηθ5. ριθριπηίαραη, πὶ υ]{γαήαραη ἃ αυΐθη68 
ἀφθρίδη 5αὈθυῖο. 

ΕΠ 6] ςοπίϊποθηΐθ 86 βϑα]αθαδη ΘΠ [6 5ΐ, Υ Παϑβϑία 
Δποτὰ ούϑη ρᾶῖΐθ ὧἀθ ύθοία νίνθ ἃ ἰὰ δηίίριιᾶ 
τι8ᾶηΖα ροΙ ἰὰ Ζοηᾶ (8 ἰοβ ἰοσῖοβ οζΖοΐδβ, 46 ἰοβ 
οἴο!οβ, 46 1ἴο8 δοδυ δ η108 γ᾽ 46] σοηἐ!πηθηΐθϑι 46 ΡΟΣ 
8114. ῬοΟΙ ϑιριιθβίο, βπίσα θ88 σϑηΐθ 46] σοπ ποηΐθ 
86 ἢὰ πιδηΐθηϊάο ἀθβαθ Ϊὰ δηίίριια ρίταίθσία 6] ι150 
ἀβ ΠΙϑνδι ΔΙΠΊ88. 


58 Αρτοχιμηδα διηθηΐθ ἰὰ Ζοπᾶ ἀθ αύϑοῖα σοπἐηθηΐα] 416 86 πο θηΐτα ἃ] ποι 46] ρο]ο 46 (οτχπίο. 


[1.61] πᾶσα γὰρ ἡ Ἑλλὰς ἐσιδηροφόρει διὰ 
τὰς ἀφάρκτους τὲ οἰκήσεις καὶ οὐκ 
ἀσφαλεῖς παρ' ἀλλήλους ἐφόδους, 
ξυνήθη τὴν δίαιταν μεθ' ὅπλων ἐποιήσαντο 
ὥσπερ οἱ βάρβαροι. 

[1.6.2] σημεῖον δ' ἐστὶ ταῦτα τῆς Ἑλλάδος ἔτι 
οὕτω νεμόμενα τῶν ποτὲ καὶ ἐς πάντας 
ὁμοίων διαιτημάτων. 

[1.6.3] Ἐν τοῖς πρῶτοι δὲ Ἀθηναῖοι τόν τε 


καὶ 


σίδηρον κατέθεντο καὶ ἀνειμένηι τῆι διαίτηι 
ἐς τὸ τρυφερώτερον μετέστησαν. καὶ οἱ 
πρεσβύτεροι αὐτοῖς τῶν εὐδαιμόνων διὰ τὸ 
ἁβροδίαιτον οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ 
χιτῶνάς τε λινοῦς ἐπαύσαντο φοροῦντες καὶ 
χρυσῶν τεττίγων ἐνέρσει κρωβύλον 
ἀναδούμενοι τῶν ἐν τῆι κεφαλῆι τριχῶν: ἀφ' 
οὗ καὶ Ἰώνων τοὺς πρεσβυτέρους κατὰ τὸ 
ξυγγενὲς ἐπὶ πολὺ αὕτη ἡ σκευὴ κατέσχεν. 
[1.6.4] μετρίαι δ' αὖ ἐσθῆτι καὶ ἐς τὸν νῦν 
τρόπον πρῶτοι Λακεδαιμόνιοι ἐχρήσαντο 
καὶ ἐς τὰ ἄλλα πρὸς τοὺς πολλοὺς οἱ τὰ 
μείζω κεκτημένοι ἰσοδίαιτοι μάλιστα 
κατέστησαν. [1.6.5] ἐγυμνώθησάν τε πρῶτοι 
καὶ ἐς τὸ φανερὸν ἀποδύντες λίπα μετὰ τοῦ 
γυμνάζεσθαι ἠλείψαντο: τὸ δὲ πάλαι καὶ ἐν 
τῶι Ὀλυμπικῶι ἀγῶνι διαζώματα ἔχοντες 
περὶ τὰ αἰδοῖα οἱ ἀθληταὶ ἠγωνίζοντο, καὶ 
οὐ πολλὰ ἔτη ἐπειδὴ πέπαυται. ἔτι δὲ καὶ ἐν 
τοῖς βαρβάροις ἔστιν οἷς νῦν, καὶ μάλιστα 
τοῖς Ἀσιανοῖς, πυγμῆς καὶ πάλης ἄθλα 
τίθεται, καὶ διεζωμένοι τοῦτο δρῶσιν. [1.6.6] 
πολλὰ δ' ἂν καὶ ἄλλα τις ἀποδείξειε τὸ 
παλαιὸν Ἑλληνικὸν ὁμοιότροπα τῶι νῦν 
βαρβαρικῶι διαιτώμενον. 


[1.7.1] Τῶν δὲ πόλεων ὅσαι μὲν νεώτατα 
ὠικίσθησαν καὶ ἤδη πλωιμωτέρων ὄντων, 
περιουσίας μᾶλλον ἔχουσαι χρημάτων ἐπ' 
αὐτοῖς τοῖς αἰγιαλοῖς τείχεσιν ἐκτίζοντο καὶ 
τοὺς ἰσθμοὺς ἀπελάμβανον ἐμπορίας τε 
ἕνεκα καὶ τῆς πρὸς τοὺς προσοίκους ἕκαστοι 
ἰσχύος: αἱ δὲ παλαιαὶ διὰ τὴν ληιστείαν ἐπὶ 
πολὺ ἀντίσχουσαν ἀπὸ θαλάσσης μᾶλλον 
ὠικίσθησαν, αἵ τε ἐν ταῖς νήσοις καὶ ἐν ταῖς 
ἠπείροις (ἔφερον γὰρ ἀλλήλους τε καὶ τῶν 


6.-- Οατἴθοΐα θηΐθγα Πϑναρα ἃΠγα5 ἃ σαῖι88 46 “6 
5115 ν ᾽ν] 465 σαγθοίδη 46 ργοίϊθοοϊόῃ ἃ8ί σοπλο ΡΟΥ 
Ια ᾿Ἰηβεριταάδα 46 1Δ5 σοι] ΘΙ ΟΠ65 ΘΠ ἰΓ6 61105, Υ 
δοοβίπιγαδη [16ν 81 ΔΙΤΊἃ5 σΟΠΊΟ 108 ὈάΡΕΓΟΒ. 


Ε885 ραῖΐθϑ ἀθ ύθοῖα 4.16 δύῃ ϑἰριιθὴ 6505 1.508 
80Πη τὴ ἰπαϊοῖο ἀθ ἰοβ πιοάοβ ἀβ να δ βηΐοῃςββ 
ἴδια ]65 ρᾶγὰ ἰοο8. 

(Οη πλιςῆο, Πιθοπ ἰο8. δίθηϊθηβθβ ἰο8. ΓΙ ΠΊΘΙΌΒ 
416 ΔρδπἀοηδΊοη 185 ΔΙ ΠΊὰ5 Υ σοη πη πτοάο (6 
νἱἄδ πηάβ τϑ᾽ααο θνοϊ πο οημδΙΌη Ποῖα τη ΠΊΔΥΟΥ 
τοηπδηλίθηΐο. ὅ118 ἄἀθ ἰὰ ρθηΐθ 
δοοπηοάδάδ, ΡΟΥΙΓ ΠΊΟΥΓ ὧδ 81 τϑηπδηλθηΐο ΠΟ πὰ 


ΔΙΏΓΙΘΠΟΒ 


τθοῃο α6 ἀο]ατοη (6 Πϑνὰγ ἰπίςα8 ἀθ ᾿ἴπὸ Υ ἀθ 
β] 6 ἴατβθ 6] πτοῆο θῇ ἴα σαθζα σοῇ τὴ Ὀτοςῆθ ἀθ 
αἰρασταβ ἀθ οἵοό; ἃ δ ἀθ δαί, θῇ ταζόῃ Ἃ6] 
Ῥαγθηΐθϑοο, θϑὰ πιοάδ 86 ἰπηριιϑοὸ αἀπταηΐθ τσ ῇο 
ΠΘΠΊΡΟ θη 1ο5 δησίβηοβ 46 Ϊοηΐδ. 

ΕΠ σαηρίο, πιθιοη ἰο5 ἰδοθθηηοηΐοβ ἰο8 4116 δηΐθϑ 
Ἰ5ΔΙΌΠ πὰ νϑϑετηθηΐα διιϑίοσα Υ᾽ ἃ ἴα τηοάδ δοίιδί, 
Υ, θῇ ἰο ἀθπιάβ, θηΐγθ 6]105 ἰοϑ 416 ροβϑίδῃ πιάϑ, 
τλδη ανίθσοη ἢ πιοάο 46 να 51011181 ἃ] ἀθ ἴὰ 
Τηδγοτία. Ταπηρίέη ἤιθῖοη ἴἰο8 6η 
ἀοϑηπάδιθο γν, ἰτἃ85 ἀθϑνθϑίθθ θῇ ρύρθ]ϊσο, 86 
τπΐαραη ἀθ δοϑῖίθ ραΐὰ σοπιροίτ. Απηριδπηθηίοθ, 
Θη ἰοβ Ϊᾳθροβ ΟἸίπιρίςοβ ἰο5 δἰϊθίαϑ σοπηροίίη σοῃ 
ἰδρδύταρΡο5. θη ἰοῦηο ἃ 81:18 νϑρίίθηΖεβ Υ ποὺ ἢΠᾶ 


της ῃοβ αἤἥοβ 416 ἀεο]ό ἀθ 861 δϑίδα, Τοάανία θῇ ἰὰ 


ῬΙΠΊΘΙῸΒ 


δαί!!! ἀδα ΘηίΓ6 αἰριιηοβ Ὀάγρατοβ, βοῦτθ ἰοάο ἀθ 
Αϑῖ8, 86 οὐὔρδηΐΖδῃ ᾳθροβ 4θ ριρι]αῖο ν ᾿ς γ 680 
Ιο δοθῇ σοῇ ἰδρϑιταροβ. ΕΠ πηοῆδ5 Υ νϑιϊδάδβ 
ζοβϑᾶβ 856 ροάτία ἤδσο ν ὺ 6 6] ἤϊαπᾶο οτῖθρο 
δηϊίραο ἰθηΐία τῇ πιοάο Ὧθ να 511Π|11817 δ] Ἂ6] 
Ῥάτθατο δςοίιδὶ. 


7.-- Ἐπί 1ὰ5 οπἀδάθϑ, σαδηΐαϑ πθγοη ππάδάδ5 
τροϊθηἰθπηθηΐίθ Υ ἰθηΐϑη πιᾶγοῖθ8 θχοθάθηΐθβ ἀ6 
ΤΙ ]ι6Ζα ργϑςίαϑ ἃἱ ρΙΌρτθϑο ἀθ ἰἴὰ πανθρδοϊόῃ, θϑὰ5 
Γαθσοη σοηϑβίγι!Ἃ845 Θη [Δ 5 Τηβπηδ5 σοϑίδϑ Υ ἀοίδαάδϑβ 
ἄθ τλιγῶ 185; δα θηγάβ, σα ρΌΘΌΪο πιο οσπραηάο 
1ο58 ἰϑέπιοβ σοῇ ἴα πλϊγὰ ρα θϑία θη 6] σΟΠΊΘΙΟΪΟ Υ ΠΟ 
6] ορ]θνο ἀθ ἤδοθῦβο πιουίθβ ἔτθηΐθ ἃ ἰο8 νθοῖποϑβ. 
ΕΠ σα ]ο, [85 δηἰριιδβ, ροῦ σαῖιϑὰ 46 1ὰ ρἰΓαίθσία, 
ταν οχίθησ! δ --- γὰ 416 86 58] αΡ η ΘΠ {6 61105 
Υ ἃ σιδηΐοβ 51η 561 ΠΊΘΔΙΠΟΒ νἱνίδη θη ἴα σοβίδ -- 


ό. ΑἸρίιπΟΒ ρίθπβδη 416 68 ἃ πηϊβπγα ποία 416 Θποοηἐγα Πη08 θη Ποπἰ βίο 46 Η δ] σαῦηδβο Υ 6η Επιβίγαοϊο ἀθ 716 ἔπθ θῇ ὰ 


15.} ΟἸππρίαα σιδηαᾶο 105 στο ροβ ᾿πΠΙ οΙΙΌη 1ἃ σοβίμπιρτο ἀθ ἀθϑηπα δ ῖβθ ρᾶῦα ΡδΥ ΟΙρΑΓ Θη 108 [π6Ρο8. 


ἄλλων ὅσοι ὄντες οὐ θαλάσσιοι κάτω 
ὦικουν), καὶ μέχρι τοῦδε ἔτι ἀνωικισμένοι 
εἰσίν. 

[1.8.1] καὶ οὐχ ἧσσον ληισταὶ ἦσαν οἱ 
νησιῶται, Κᾶρές τε ὄντες καὶ Φοίνικες: οὗτοι 
γὰρ δὴ τὰς πλείστας τῶν νήσων ὥὦικησαν. 
μαρτύριον δέ: Δήλου γὰρ καθαιρομένης ὑπὸ 
Ἀθηναίων ἐν τῶιδε τῶι πολέμωι καὶ τῶν 
θηκῶν ἀναιρεθεισῶν ἦσαν 
τεθνεώτων ἐν τῆι νήσωι, ὑπὲρ ἥμισυ Κᾶρες 
ἐφάνησαν, γνωσθέντες τῆι τε σκευῆι τῶν 
ὅπλων ξυντεθαμμένηι καὶ τῶι τρόπωι ὧι 
νῦν ἔτι θάπτουσιν. 


ὅσαι τῶν 


[1.8.2] καταστάντος δὲ τοῦ Μίνω ναυτικοῦ 
πλωιμώτερα ἐγένετο παρ' ἀλλήλους (οἱ γὰρ 
ἐκ τῶν νήσων κακοῦργοι ἀνέστησαν ὑπ' 
ὅτεπερ καὶ τὰς πολλὰς αὐτῶν 
κατώικιζε), [1.8.3] καὶ οἱ παρὰ θάλασσαν 
ἄνθρωποι μᾶλλον ἤδη τὴν κτῆσιν τῶν 
χρημάτων ποιούμενοι βεβαιότερον ὥὦικουν, 
καί τινες καὶ τείχη περιεβάλλοντο ὡς 
πλουσιώτεροι ἑαυτῶν γιγνόμενοι: ἐφιέμενοι 
γὰρ τῶν κερδῶν οἵ τε ἥσσους ὑπέμενον τὴν 
τῶν κρεισσόνων δουλείαν, οἵ τε δυνατώτεροι 
περιουσίας ἔχοντες προσεποιοῦντο 
ὑπηκόους τὰς ἐλάσσους πόλεις. 

[1.8.4] καὶ ἐν τούτωι τῶι τρόπωι μᾶλλον ἤδη 
ὄντες ὕστερον χρόνωι ἐπὶ Τροίαν 
ἐστράτευσαν. 


αὐτοῦ, 


[1.9.1] Ἀγαμέμνων τέ μοι δοκεῖ τῶν τότε 
δυνάμει προύχων καὶ οὐ τοσοῦτον τοῖς 
Τυνδάρεω ὅρκοις κατειλημμένους τοὺς 
Ἑλένης μνηστῆρας ἄγων τὸν στόλον 
ἀγεῖραι. 

[1.9.2] λέγουσι δὲ καὶ οἱ τὰ σαφέστατα 
Πελοποννησίων μνήμηι παρὰ τῶν πρότερον 
δεδεγμένοι Πέλοπά τε πρῶτον πλήθει 
χρημάτων, ἃ ἦλθεν ἐκ τῆς Ἀσίας ἔχων ἐς 
ἀνθρώπους δύναμιν 
περιποιησάμενον τὴν ἐπωνυμίαν τῆς χώρας 
ἔπηλυν ὄντα ὅμως σχεῖν, καὶ ὕστερον τοῖς 


ἀπόρους, 


Γαθύοη οθαϊῆοδάδθ ἰθ]ο5 6] πιδῦ, Υ ἰαπίο [δὰ5 
5] Δ 765 σΟΠΊΟ [δ5 46] σοηεπθηΐθ ἢδβία ΠΟΥ ϑίρίιθῃ 
Ιοναηίδαδβ {ἰθυτὰ δα θηΐτγο. 

8.-- Ὑ ΠΟ ΠῆΊ6Π08 Ρ Γαΐα8 θύδη ἰο8 ᾿π81 8768, 4116 
ΘΙ ΟΔΙΟΒ Υ ἰθηϊοίοβ, ρῖιθ5 θ808 οἵδὴ “αϊθηθ5 
οσαραδη ἴα ΠλᾶυΟΥ ραῦίθ 46 185 5145. [Ππὴὰ ρυαθ 8: 
συαδπάο ἀπυταηίθ δία ρΘΙΤα 56 ραστςό [)6]05 ῥοῦ 
1ο58 αἰθηϊθηβθϑδθ ν 86 ΘΧ ΠΤ] ΔΙΌΠ 188 απ 88, ἰοα 885 
1ὰ8 7Ζι6 Παρία θῇ ἴα 1518, πηάβ ἀθ ἰὰ πιίίδα ἤιθΊοη 
ΙΔἀθη σα 88 σοπλο α6 σϑυῖοβ, ΓΘΟοΠΟΟ 165 ῥοῦ 6] 
ΔΤ θηΐο θηἰθισαάο σοῇ 61105 δἃ8ί σοπῖο ῥΡου ἰὰ 
ΤδΠΘὰ ααθ δύθη ἰίἰθπθη ἦθ ἤᾶςθ ἴΙοῸ5 
Θη οι] 6 ηΐοϑβ. 

ΑΙ ᾿πιροηθύβθο ἰὰ Ποία Ὧἀθ Μίποβ 86. ριοάιυ)ο τὴ 
᾿ποιοηηθηΐο ἀθ ἴα πανθρδοϊόηῃ θηίτο 6]105, γὰ “6 
Ῥ͵δοῖα5. ἃ 6] πθύοη δχρυ ]ϑαάοβ 46 85 5185. 108 
Τ ΔΙ ΠΘοΠοσθ5. θῇ 6] πιοιηθηΐο θῇ 416 ςοϊοηϊζΖό ἴὰ 
Τηδυοτία ἀθ 61165; ἰαπιθίέη ἰὰ ρεηΐία ἀθ ἴα σοβία, 
Ῥ͵δοαθ ἃ τῆἃ ΠΊΔΥΟΥ δοαπηδοίόη ἀθ Τ]ητ16Ζα8 
ςοπΊθηΖό ἃ νὶν! Ὧἀθ πιοάο πγάβ βθριιῸ 6 ἰποίτι80 
δἰριιημοβ ΘΠΠΡΘΖΘΙΌΠ ἃ ΤΟάθαῖθ86 46 ΠΊΠ181188 ΡΟΥ 
Πδοθῖθθ πιάβ τσοβ 416 δηΐθϑ, ρ.68 ροῖ δίάῃ ἐδ 
Ἰποῖο ἰοβ πιά ἀόϊ1165 ἰο θα ραη βοπιθίθυβθ ἃ ἴῸ8 
Πηά5Β [ιρτίθβ, θῇ ἰαπίο 416 ἰοβ πιάβ ροάθιοβοβ 
Ῥ͵ΤαοΙα5 ἃ 5115 θχοθάθηϊξοβ 46 τίσιθζα σοηνοσίίβη θη 
γα 88.185 ἃ οἰπάδαθ5 πηάβ ἀΈ01168. 

(οπῖο τΟϑαϊαάο 46 656 ΡΙ͂Όρτθβο ἀθβριόβ, σοη 6] 


ΠΘπΊρο, Πἰοίθγοη ἰὰ θχρραϊοϊόῃ σοηίγα Ττουᾶ. 


9.-- ὀᾧῬίθμβο αι8 Αραπιοπόῃ σοπβίριιό ΤΘΊΠΙΓ 658 
εχρϑαϊοϊόη ΡΟΣ ϑιροιαῦ θη ροάθτίο ἃ ἰοβ ἀβ 81 
ΠΕΠΡΟ Υ ΠῸ ΡοῦΓ 6ἱ ἤθοῦο ἀθ [ἄθυα ἃ [ο5 
ΡῬτοίθηαϊθηΐθϑ ἀθ Ἠρίθπα σοιηρτοιηθίοβ ἰδη βόϊο 
ΡΟΙ ἴο5 [τἀπιοηίοβ 46 ΤΙπἀάγθο". 

[05 σι ἤδη τϑοοριάο ὧ4θ ἰοβ δηίθραϑαάοβ [88 
ἰγδαἸσίοηθ5 πηάβ βθρισαβ 46 ἰο5 ρεοροπθϑίοβ αἱ σθη 
416 φῇ ρυπορίο ἔπ Ῥέϊορθ εἱ χσιθ δ] ἢϑοθῖβθ 
Ροάθριοβο ρύϑοῖδβ ἃ ἰὰ σδηι δα ὧδ τ θΖὰβ σ6 
ἰγῶ]ο ἀθ Αϑίβα ἃ τὴ (θυ ουο ΡΟΌΓΘ, δ 4116 οΥὰ τ1Π 
Θπλρταηΐθ, σοπβίριιό 87 811 ΠΟΠΊΡΙΤΘ ἃ] ρϑΐβ; σοὺῃ 
ΡῬοβίθιιοι δά 56 δσασημ]ό ΠΊΑΥΟΥ ροάθι δύῃ θῇ 5118 


85 [)6 Θϑίδ ριυτ!ησδοϊόῃ 416 56 ]ονό ἃ σβρο 6] 426 ἃ.(.. Π80]4 Τιιοί1 465 βὴ ΠῚ 104, ν ιν ΝΊΠ 108. 
9. (ὉΠπΊοΟ ἀδβίασα Α. Μαάάαδίθπα θῇ ποία ἃ] ρϑϑβϑα]θ, Τί] 465 ἀρᾶῦθοθ ἀααί σοπτο σοπε ππδάου 46 Ηθοαΐθο Υ Ἡογόδοίο 


ΤΟΙ ΟΠ Δ]1Ζα πο 6] πιϊίο: Αραπιθηόῃ ριιάο τη πη εὐέγοϊο σοπίτα Ττογὰ ργδοίδβ ἃ] ροάθι δά χαϊτο Υ ΠΟ ἃ Ϊὰ οδ] ρδοϊόμ 


4.6 ᾿ἱΠΊρι 5] ΘΓῸΠ ἃ 105 ργοίθ πα! θηΐθ5 105 τα πηθηΐοβ ἤθοΠο8 ἃ Τηἀάγθο. δορί 6] πλϊΐο, ἃ] σοπλο ἀρδῖθοθ θῇ Αροϊοαοίο ΠῚ 
10.9 γ Ῥαιβδηΐαβ ΠῚ 20.9 (εἴτ. Επτίρ! 465 [Πσοπία ἐπ ΑἸΠ46 51-80 ν᾽ ϑδόΐοςϊθβ Αὐαχ 1100) ἰοβ. ργϑίθπαάϊθηίοβ 46 Ηρθίθηδ 56 


ςοΙηρτοπιθίίδη ἃ ἀθίθπαθρι ἃ δ4πέΈ] ἀθ 61105 φιθ Ηθίθηα θβϑοορίθβθ ροῦ Θ8ροβο. 


ἐκγόνοις ἔτι μείζω ξυνενεχθῆναι, 
Εὐρυσθέως μὲν ἐν τῆι Ἀττικῆι ὑπὸ 
Ἡρακλειδῶν ἀποθανόντος, Ἀτρέως δὲ 
μητρὸς ἀδελφοῦ ὄντος αὐτῶι, καὶ 


ἐπιτρέψαντος Εὐρυσθέως, ὅτ' 
Μυκήνας τε καὶ τὴν ἀρχὴν κατὰ τὸ οἰκεῖον 
Ἀτρεῖ (τυγχάνειν δὲ αὐτὸν φεύγοντα τὸν 
πατέρα διὰ τὸν Ξρυσίππου θάνατον), καὶ ὡς 
οὐκέτι ἀνεχώρησεν Εὐρυσθεύς, βουλομένων 
καὶ τῶν Μυκηναίων φόβωι τῶν Ἡρακλειδῶν 
καὶ ἅμα δυνατὸν δοκοῦντα εἶναι καὶ τὸ 


ἐστράτευε, 


πλῆθος τεθεραπευκότα τῶν Μυκηναίων τε 
καὶ ὅσων Εὐρυσθεὺς ἦρχε τὴν βασιλείαν 
Ἀτρέα παραλαβεῖν, καὶ τῶν Περσειδῶν τοὺς 
Πελοπίδας μείζους καταστῆναι. 

[1.9.3] ἅ μοι δοκεῖ Ἀγαμέμνων παραλαβὼν 
καὶ ναυτικῶι [τὲ] ἅμα ἐπὶ πλέον τῶν ἄλλων 
ἰσχύσας, τὴν στρατείαν οὐ χάριτι τὸ πλέον ἢ 
φόβωι ξυναγαγὼν ποιήσασθαι. φαίνεται 
γὰρ ναυσί τε πλείσταις αὐτὸς ἀφικόμενος 
καὶ Ἀρκάσι προσπαρασχών, ὡς Ὅμηρος 
τοῦτο δεδήλωκεν, εἴ τωι ἱκανὸς 
τεκμηριῶσαι. [1.9.4] καὶ ἐν τοῦ σκήπτρου 
ἅμα τῆι παραδόσει εἴρηκεν αὐτὸν πολλῆισι 
νήσοισι καὶ Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν: [ 

1.9.5] οὐκ ἂν οὖν νήσων ἔξω τῶν 
περιοικίδων (αὗται δὲ οὐκ ἂν πολλαὶ εἶεν) 
ἠπειρώτης ὧν ἐκράτει, εἰ μή τι καὶ ναυτικὸν 
εἶχεν. εἰκάζειν δὲ χρὴ καὶ ταύτηι τῆι 
στρατείαι οἷα ἦν τὰ πρὸ αὐτῆς. 


[1.10.1] Καὶ ὅτι μὲν Μυκῆναι μικρὸν ἦν, ἢ εἴ 
τι τῶν τότε πόλισμα νῦν μὴ ἀξιόχρεων δοκεῖ 
εἶναι, οὐκ ἀκριβεῖ ἄν τις σημείωι χρώμενος 
ἀπιστοίη μὴ γενέσθαι τὸν στόλον τοσοῦτον 
ὅσον οἵ τε ποιηταὶ εἰρήκασι καὶ ὁ λόγος 
κατέχει. [1.10.2] Λακεδαιμονίων γὰρ εἰ ἡ 
πόλις ἐρημωθείη, λειφθείη δὲ τά τε ἱερὰ καὶ 


ἀοβοθηίθπίθα ἃ] πιουῖγ Επτίβίθο θη οἱ ἀξίςα ἃ 
Τλδηο5 ἀθ ἰοβ ΗἩθγάς 8590, γὰ 4.6, σοπῖο Αἰγθο θὰ 
ΠουηΊδηο (6 ἴα πηδᾶτθ ἀθ Ετιτὶϑίθο Κ᾽ 86 θῃοοηίταρα 
ἀοϑίοισααο ρου 81 ρβα6 ῥοῦ σδιιϑὰ 46 1α πγιοσίθ ἀθ 
(υϊβίροῦ, σαδηᾶο Εἰτβίθο 58116 θῇ σαιηραῆδ σοπῆό 
Μίςσθμδβ Υ 6] τοὶπο ἃ Αἰτθο δῇ τὰζΖόη ὧδ 81 
ΡῬαϊιθηΐθϑοο; σοπιο Επτὶϑδίθο γὰ πὸ νοϊνὶό, Ιοβ ἀβ 
Μίςθηδ5 γ᾽ σαδηΐοβ ρορούηαρα Επτβϑίθο ῥοῦ πλῖθάο 
ἃ ἰοβ Ἡθγάς! 88, ργθητσθοη 46 Πογθάδβα 6] ΓΘΙΠῸ 
έῖϊ, 4σ6 ραδίθοία σῶρᾶὰζΖ Κ᾽ 86 Παρία τηοβίγασο 
Γὰν ούδὈ]6 αἱ ραθίο, Υ 4.6 86 ᾿πϑίδισαδβϑθ ἰὰ ἀϊπδβίία 
ἀβ 1ο58 Ρεϊόρι 4848 θῇ νϑζΖ 46 ἰὰ ἀθ ἰοβ ΡῬεγβοι4δ8." 4, 


ῖθο 4.06 Αραηιθηόῃ [ἰϑνό ἃ σαῦρο θ88 θχρθαϊοϊόῃ δ] 
ἸΟΎΔΑΙ ΤΟΙ 1105 ΠῸ Πγάβ ροῖ ἔανου “16 ῥοῦ πΊῖθαο, 
ϑτδοῖαβ ἃ ἰὰ πϑυθηςία 416 το ]ό Υ αἱ πδοθῦθο ἀθϑάθ 
6] ρυηίο ἀθ ν]ϑία πανὶ πγυιοῆο πγάβ Πιουΐθ 76 105 
οἶτοβ. Εβϑίά οἷαῖο 716 ἔπε ἐ] σχαίθῃ [ἰϑσνό τηϑυοῦ 
Πύπιοιο 46 πᾶνθ8 Υ δαάάθῃηάβ 856 [ἰαὰ5 ριορογοίοπῃό ἃ 
Ιοϑ δἵσδάϊοβ, οοηπο Ἠοπιθο ἢὰ ριθϑίο ἂθ 
Τλδη] ΠΘϑίο, 51 65 716 86 σοηϑίἀθυα σοπῆο ρίθθρα 
βΒιΠςοηίθ. Ααἀθπηάβ, θη 6] ρϑβ88]6 ἀθ ἰὰ θηίγθρα 46] 
Προ δ ἄϊςπο ἀθ6 ἐ]5; «ρθη θῇ πιο 85 5185 Υ θῇ 
ἰοάο ΑΥροϑ». 

Νο Πυρίογα ροάϊάο θ]θύσθυ 656 ροάθϑι θῇ Ἶ85 1585, 
Βαῖνο θῇ 85 δαγνδοθηΐθθ --Ὄ θϑθ88 ΠῸ 86 1}8 
ΤΟ 85 -- ΡΟΥΙ͂ 861 46] σοπίϊηθηΐθ, ἃ ΠΊΘΠΟ5. 6116 
ΠαΡίοτα ροβοίαο τ1πᾶ Ποία 46 οἰοτία ἱπηροτγίδησϊα. Α 
ΡΥ ἀθ 688 θχρϑαϊοϊόη 856 ρᾳθάθ σοπ͵οίασαγ σαάϊ] 
οἴ ἴα βι[πδοϊόῃ ρτθνία ἃ 6118. 


10.--- ΕΠ σπδηΐο ἃ 416 Μίςθηδβ ἔπούα ρϑθαπθῆδ ο δἱ 
ἤθοῦο 46 416 δἰριιηα ροδ]δοϊόῃ 46 185 4θ ϑηΐοηςθβ 
ὯΟ ρϑίθζοᾶῷ αἷρῃα «(6 Ἴοπϑιἀθύδοίόη -- σοπῆο 
τοϑα]!δάο ἀθ π{ΠΠ|ΖῈῚ τη ᾿ἰπαϊςοῖο ᾿πϑχδοίο-- ΠΟ 56 
Ροάτία οὐθοῦ 406 ἰὰ θχρθαϊοιόη πιούὰ ἰδη ρυαπάθ 
ζΟΠΊΟ ἰο8 ροϑίαϑ ἤδη ἀϊσπο ν᾽ ἴα ἔδπια πιδηςθη6. 51 


αθ86. αραπάοπδάδ ἰὰ σοπιπηϊάδα ἰδοθαθπηλοηΐα Υ 


55 Το5 ἀθβοθηαϊθηΐθβ 46 Ηργαςίθβ. Επιτϑίθο 416 οσὰ ἢΠ]ο0 (6 Ρέϊορϑ γ τϑὺ ἄἀθ Μίςθῃδβ 65 Ζιίθη ᾿πιριι50 ἃ Ηθύδο165 5115 ἄοςθ 


ΓΑυλΟβ85 ΠΊΙβίοηΘ5, Υ ἃ ἰὰ πημποῦίθ 46 βϑίθ ἀθϑίοστό ἃ ἰοβ ΗἩοθγάς! 485, ψιαΐθηθβ 86 Το Παρ] ΙΌη θη Αἰθπδβ, σαγο ΤΟΥ, Τ6860, 


Ρτθῆσιό ἰὰ σιουτὰα δηΐθ8 416 θη τα ρ Ι105. ΕΠ 6] σαγβο 6 6118, Ετιτ]βίθο πιιτὶό ἃ πηᾶποῸ5 46 ΗΙΠ]Ο, ΠΟ 46 Ἡθγδο 68. 


9. 56 Δη (05 νϑΊ5Ι ΟΠ65 46] πηϊβπιο πηϊίο. [7πὰ ἄϊσα χιθ ΗΙροάαδηηία, 1 πλα]οῖ 46 Ρέϊορθ, ροσ οαΐϊο ἃ 81ι: ἢ] αϑίτο, (ιυ!βῖρο, 


᾿πάτηο ἃ 8115 ἢ ο5, Αἴγθο γΥ Τιθϑίθϑ, ἃ 416 16 πηδίδγδη, Υ Αἴτθο παγό ἀθϑριιέβ ρᾶγὰ θβοαρδῦ ἃ ἰὰ νθῆρδηζΖᾶ 46 511 ρβαᾶζθ. ϑεριη 


1ὰ οἶγα νϑυβϑίόῃ [16 6] ρτορίο Ρέϊορε χαίθῃη τππδίό ἃ (υϊβῖρο γ Αἴτθο πυγό ραῖὰ ον] ἴαι α116 16 ϑιασθ]θτὰ 1ο Π1]5ΠΊ0Ο. 


94 Ἐβ ἄθοῖγ ΄ὰ 46 Επτὶβίθο, γα 416 βϑίθ οἵα πἰθίο 46 Ῥϑῖβθο. 
96 Πίαήα 1108. 


τῆς κατασκευῆς τὰ ἐδάφη, πολλὴν ἂν οἶμαι 
ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως προελθόντος 
πολλοῦ χρόνου τοῖς ἔπειτα πρὸς τὸ κλέος 
αὐτῶν εἶναι (καίτοι Πελοποννήσου τῶν 
πέντε τὰς δύο μοίρας νέμονται, τῆς τε 
ξυμπάσης ἡγοῦνται καὶ τῶν ἔξω ξυμμάχων 
πολλῶν: ὅμως δὲ ξυνοικισθείσης 
πόλεως οὔτε ἱεροῖς κατασκευαῖς 
πολυτελέσι χρησαμένης, κατὰ κώμας δὲ τῶι 
παλαιῶι τῆς Ἑλλάδος τρόπωι οἰκισθείσης, 
φαίνοιτ' ἂν ὑποδεεστέρα), Ἀθηναίων δὲ τὸ 
αὐτὸ τοῦτο παθόντων διπλασίαν ἂν τὴν 
δύναμιν εἰκάζεσθαι ἀπὸ τῆς φανερᾶς ὄψεως 
τῆς πόλεως ἢ ἔστιν. 

[1.10.3] οὔκουν ἀπιστεῖν εἰκός, οὐδὲ τὰς 


οὔτε 
καὶ 


ὄψεις τῶν πόλεων μᾶλλον σκοπεῖν ἢ τὰς 
δυνάμεις, νομίζειν δὲ τὴν στρατείαν ἐκείνην 
μεγίστην μὲν γενέσθαι τῶν πρὸ αὑτῆς, 
λειπομένην δὲ τῶν νῦν, τῆι Ὁμήρου αὖ 
ποιήσει εἴ τι χρὴ κἀνταῦθα πιστεύειν, ἣν 
εἰκὸς ἐπὶ τὸ μεῖζον μὲν ποιητὴν ὄντα 
κοσμῆσαι, ὅμως δὲ φαίνεται καὶ οὕτως 
ἐνδεεστέρα. 

[1.10.4] πεποίηκε γὰρ χιλίων καὶ διακοσίων 
νεῶν τὰς μὲν Βοιωτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν 
ἀνδρῶν, τὰς δὲ Φιλοκτήτου πεντήκοντα, 
δηλῶν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τὰς μεγίστας καὶ 
ἐλαχίστας: ἄλλων γοῦν μεγέθους πέρι ἐν 
νεῶν καταλόγωι οὐκ ἐμνήσθη. αὐτερέται δὲ 
ὅτι ἦσαν καὶ μάχιμοι πάντες, ἐν ταῖς 
Φιλοκτήτου ναυσὶ δεδήλωκεν: τοξότας γὰρ 
πάντας πεποίηκε τοὺς προσκώπους. 
περίνεως δὲ οὐκ εἰκὸς πολλοὺς ξυμπλεῖν 
ἔξω τῶν βασιλέων καὶ τῶν μάλιστα ἐν τέλει, 
ἄλλως τε καὶ μέλλοντας πέλαγος 
περαιώσεσθαι μετὰ σκευῶν πολεμικῶν, οὐδ' 
αὖ τὰ πλοῖα κατάφαρκτα ἔχοντας, ἀλλὰ τῶι 


παλαιῶι τρόπωι ληιστικώτερον 
παρεσκευασμένα. 
[1.10.5] πρὸς τὰς μεγίστας δ' οὖν καὶ 


ἐλαχίστας ναῦς τὸ μέσον σκοποῦντι οὐ 
πολλοὶ φαίνονται ἐλθόντες, ὡς ἀπὸ πάσης 
τῆς Ἑλλάδος κοινῆι πεμπόμενοι. 


10α Πίχήα 11 510. 
1το0 Πίχήα 11 719. 
τὸς Πίαήα 11 719-720. 


α΄υαράδϑθοθη ἰοβθ ϑϑηίιδιίοθ Υ οἰηηϊθηίοβ ὯἊθ ἴὰ 
βαϊΗςδοϊόῃ, οτθὸ 6 ἰγαηβοιττο τπισῆο {6 Πλρὸ 
πα παϊτία θη ἰοθ νϑηϊάθοβ πλισῆα ᾿πογθά ]1684 
Τοβρθοΐο ἃ 81 ροάθι γθ8] θῇ σοπιρδαίδοϊόη σοὺ 58 
ἔαταα. Α ρϑϑδῖ ἀθ 680, οσιρϑη (οβ σιίηΐαβ ρδῖΐθβ 
Ἃ6] Ῥεϊοροῆθβο, β͵θίσθῃ 51 ΠἀθύαΖρο Βοῦτα ἔϊΐ Υ 
ΒΟΡΤΘ Το ο5 ΟἰΤῸ5 δ᾽ ἄοβ ἀθ πιθῦα. σὴ θ ΡΟ, 
8] ΤῸ 5617 τιὴῆᾶ σοπη πη] ἀδ 4 ἀρτιραάα Πἰ σοηΐδυ ΠΟ 
ϑδηΐδο5 πἰ ραϊῆσίοϑ ϑιυαμίμοθοθ, ϑ51Π0Ὸ 
ἀρβϑρογαϊρααᾶδ ρου δἰάθαβ ἃ ἰὰα δηϊρια τιϑαηΖὰ ἀθ 
Οτϑοῖα, Ραίθοθτία ἰπίθσίοσ. ΕΠ ϑἰδοϊόη 51 ΠΉ118Γ 
Ῥᾶΐδ ἰοβ δἰθηϊθηβθβ 56 σδὶσα]ατία 416 8581 ροάθυίο 685 
ἀΟΌΪΘ 46] τϑα] 51 86 ἰοπηδῦτα σοηΟ 886 6] ἀβρϑείο ἀθ 
Ιὰ οἰπάδά. 

ἘΠ οςοηϑθοιθησία, ἢῸ 65 ἰόρίςο ἀθβοοηῆδι ἢἰ 
αἰθηάθυ πγάβ ἃ] δβρθϑοΐο 46 ἰὰ5 οἰυδάθϑ 46 ἃ 811 
Ροάθι, Υ τοπϑί θυ ΡΟ ἰδηΐο 416 8661] 
οχρθαϊοϊόη πὸ πιιςῃίβίπιο πιάβ ἱπηρογέαηΐθ 6116 185 
ΡΙΓΘνΙΔ5 ἃ 6118, Δ 416 1ΠΙΘΙΙΟΥΙ ἃ 185 46 ΠΟΥ, 51 65 
416 ἀθ ἤπθνο 86 ριιθάθ Ἷοπῆδυ ρϑῖὰ θ᾽] θῇ ἴα 
Ροσδϑία ἀθ Ἡοπιθίο, 4116, σοηῖο 68 46 βϑρϑύδι θῇ [ἢ 
Ρορίαδ, ἰὰ δάοτηό πιρουρόϊσαπιθηίθ, Υ ἃ ρϑϑαῦ 6 
680 86 ΠγΙΘϑίτὰ 46 ᾿ΠΙΘΙΊΟΥ σοπϑιἀθγδοϊόῃ. 

ἨἩΠΊΘΙῸ ἢδ ἄϊοπο 416 ἀθ 185 τη1] ἀοβοϊθπηΐαβ ἤᾶνθ8, 
1ὰ5 ἀθ ἰοβ Ὀθοςίοβ ἰθπίδη οἰθηΐο νϑίηΐθ Ποπιθϑῖθα ν 
185 ἀθ ΕἸἱοςοίθίθϑ οἰποιθηΐα τ, πα ]σαπάο, βορύῃ 
οἴθο, ἰὰ58 ΠΊΔΥΟΙΘ5 Υ ἰὰ5 Πηθηοθ5; ἀθϑάθ πρὸ ἢῸ 
δίαθ ἃ] ἰαπιαῖῆῖο (6 ἰα5 οἰγὰβ θῇ 6] (μίήϊοφο 46 ἰπ5 
παᾶῦθο. τ ἰοάοβ οἵη ἃ ἶᾶὰ νῈΖ [ΓΕΠΊΘΙΟΒ Υ͂ 
ςοπλ ρα θηΐθβ ἰο μὰ ριιθϑίο 4θ πιδηϊῃθϑίο σοῃ ὰ5 
Πᾶνθ5 ἀθ ἘΠοςίθίθϑ, ριιθ5 ἢὰ αϊσπο 4π6 ἰοάοβ ἰῸ85 
ΤΟΠΊΘΙΌῸΒ ΘΓ Π ΔΙΌ ΠΘΙΟΒ1.; ΠΟ 65 436 βϑρϑῖδι 416 165 
δοοιραἤδϑθη ΠΊΟΟ5 σΟΠΊΟ ρδ 887 ΓῸ5 ἔπαθα α6 105 
ΥΘΥ65 Υ δἰΐοβ σβῦροϑ, θβϑρθοϊδίπηθηΐθ σαδηάο ἰθηΐδη 
1ὰ ᾿ηἰθηοϊόη ὧδ οὐτιΖαῦ 6] ΠλΔΙΓ σοη ρου τΘΟΠῸ58 ἀ6 
ΘΌΘΙΤΩ Υ (οὴ ἤᾶνθ8 οδίθηΐθβ ὧθ συρίογίαϑ, 
ῬΙθραίδαάδβ ἃ ἶο ρίγαΐα ἀθ δοιθσαο σοῇ ἰοβ. 11805 


διηϊστιοβ. 


Ἐπ ἀρῆμπιίνα, 51 586 ορϑοῖνα ἰὰ πηθαΐϊα θηΐθ 1ὰ5 
ΤΊΘΔΥΟΙΘΒ Υ ἰδ58 ΠΊΘΠΟΙΘΘ, ΠῸ ρδῖθοθ 46 δοπαίθυδη 
τα σΠο5 ἰθηϊθηάο θη σπθηΐα 416 Πιθοη θην ο8 
ΤΔησοΠη Δα διηθηΐθ 46 ἰοάδ (θοϊδ. 


[1.11.1] Αἴτιον δ' ἦν οὐχ ἡ ὀλιγανθρωπία 
τοσοῦτον ὅσον ἡ ἀχρηματία. τῆς γὰρ τροφῆς 
ἀπορίαι τόν τε στρατὸν ἐλάσσω ἤγαγον καὶ 
ἤλπιζον πολεμοῦντα 
βιοτεύσειν, ἐπειδὴ δὲ ἀφικόμενοι μάχηι 
ἐκράτησαν (δῆλον δέ: τὸ γὰρ ἔρυμα τῶι 
στρατοπέδωι οὐκ ἂν ἐτειχίσαντο), φαίνονται 
δ' οὐδ' ἐνταῦθα πάσηι τῆι δυνάμει 
χρησάμενοι, ἀλλὰ πρὸς γεωργίαν τῆς 
Ξερσονήσου τραπόμενοι καὶ ληιστείαν τῆς 
τροφῆς ἀπορίαι. ἧι καὶ μᾶλλον οἱ Τρῶες 
αὐτῶν διεσπαρμένων τὰ δέκα ἔτη ἀντεῖχον 
βίαι, τοῖς αἰεὶ ὑπολειπομένοις ἀντίπαλοι 
ὄντες. 


ὅσον αὐτόθεν 


[1.11.2] περιουσίαν δὲ εἰ ἦλθον ἔχοντες 
τροφῆς καὶ ὄντες ἁθρόοι ἄνευ ληιστείας καὶ 
γεωργίας ξυνεχῶς τὸν πόλεμον διέφερον, 
ῥαιδίως ἂν μάχηι κρατοῦντες εἷλον, οἵ γε 
καὶ οὐχ ἁθρόοι, ἀλλὰ μέρει τῶι αἰεὶ παρόντι 
ἀντεῖχον, πολιορκίαι δ' ἂν προσκαθεζόμενοι 
ἐν ἐλάσσονί τε χρόνωι καὶ ἀπονώτερον τὴν 
Τροίαν εἷλον. 


[1.11.3] ἀλλὰ δι' ἀχρηματίαν τά τε πρὸ 
τούτων ἀσθενῆ ἦν καὶ αὐτά γε δὴ ταῦτα, 
ὀνομαστότατα τῶν πρὶν γενόμενα, δηλοῦται 
τοῖς ἔργοις ὑποδεέστερα ὄντα τῆς φήμης καὶ 
τοῦ νῦν περὶ αὐτῶν διὰ τοὺς ποιητὰς λόγου 
κατεσχηκότος: [ 

1.12.1] ἐπεὶ καὶ μετὰ τὰ Τρωικὰ ἡ Ἑλλὰς ἔτι 
μετανίστατό τε καὶ κατωικίζετο, ὥστε μὴ 
ἡσυχάσασαν αὐξηθῆναι. [1.12.2] ἥ τε γὰρ 
ἀναχώρησις τῶν Ἑλλήνων ἐξ Ἰλίου χρονία 
γενομένη πολλὰ ἐνεόχμωσε, καὶ στάσεις ἐν 
ταῖς πόλεσιν ὡς ἐπὶ πολὺ ἐγίγνοντο, ἀφ' ὧν 
ἐκπίπτοντες τὰς πόλεις ἔκτιζον. 


[1.12.3] Βοιωτοί τε γὰρ οἱ νῦν ἑξηκοστῶι ἔτει 


11.-- Τὰ σαιιϑὰ θϑίαρα πὸ ἰδηΐο θῇ 1ὰ θβϑοββ86Ζ ὧδ 
Ροδ]δοϊόῃ σοπΊο θη ἰὰ [α]α 8 γβοιῦβο8, γἃ 4116 ΡΟΥ͂ 
1Ιὰ5 αἰπου!άθθ ἀθ ριον ϑοπδηηϊθηΐο []ΘνδΙΌΠ 
ΤΊΘΠηΟ5 ΌΡδ8, ἰδ ηΐα5. σοπΊοΟ βιροηίδη 416 ροάτίδῃ 
411 


᾿οβϑριέβ 7416 σραηδῖοη τη8 Ἀδαΐα] ἃ 51 ΠΠΘραάδ -- 65 


δἰραϑίθοθιβθ Τϊϑηηο πηϊθηΐτα8 σοπιρδίίβη. 
ονϊἀθηΐθ, γὰ 416 πο Πυρίθγδη ροάϊάο ἰθναηίαυ ἰὰ 
Ρᾶῖὰ οἱ 


(ΟΠΕΓΕΙΊΟ--- Θοϑίά οἱδῖὸ 4116 Πἰ βἰχιίθσα θηΐοποθβ 


Θπρϑ]Ζαάα σα ραηθηΐο ἢ (880 
ΘΠΊΡΙΘαΙῸη ἰοάοβ 81:15 οἰθοίίνοβ, ϑῖηπο “16 86 
ἀραϊςδτοη δἱ σα]νο α6] Ομθύβοηθθο Υ᾽ δἱ ο]θγοίςίο 
ἄθ Ἰὰ ῬΟΥ͂ ἀϊῃου!α4θ5 ἂθ 


ΔΡτΟν ἰϑοπδιηϊθηΐο. Ε8 ρυθοϊβαπιθηΐθ ροΥ 650 Ροῦ ἰο 


Ρἰταϊοσία 5115 
486 1οβ5 ἰτογϑῆοβ, θῇ ἰαηΐο 416 ἰοὺ ρτίθροβ θϑίαθδῃ 
ἀἰβοπηϊπδάοβ, ρἀθοη Πμδοθ]68 ἰγτοηΐθ ἀπτϑηΐα 
α16Ζ δὔοβ γὰ 4116 θύδηῃ θααίραγα]68 θη Πύπηοτο ἃ 
1058 στίθροβ 416 θῇ οδάδ πιοιηθηΐο σιθάδδη. 

51 ΠυΙούδη ἰ4ο σοη ρον :βίομθβ ἀθ 5οῦ τὰ ν᾽ [Πα πΐοϑ, 
δῖη αἀθαάϊσατθθ ἃ ἴα ρίταίοσία ὁ ἃ 88 ἰαρουῦθβϑ 
ΔΡτΤίςοΙ 5113, ν Πα θύδη οριθηἄο τ1ηᾶ ΘΊΙΘΙΤα 
ςοηἰίηιια, 6105, 416 πιῆςὰ 65 Παδςοίδη ἔτθηΐθ 
Δρταραο8 5ἴπο βϑόϊο σοῃ Ϊδ5 ἰτῸρ88 ριθϑθηΐθβ θῃ 
ςδάα πιοπιθηΐο, [άςσι]πιθηῖΐθ ΠΌΡΙΘαη ἰοπιδάο 
τηθαϊδηΐθ ἀβθαάϊο Κ᾽ σῇ ΠΊΘΠΟΒ {[6ΠΡῸ Υ Θ5ΠΙΘΥΖΟ 
Ἱτουδ. 


δίῃ βιραῦρο, ΡΟΥ ἴα ἰα]ία ἀθ τοι 805, Γοϑα] Ρη 
τη α]οςῖθ5. ἰοβ ἤθοῆοβ δηίθυῖοῦθθ, 6 ᾿Πσ] 150 6885 
ΤΟ ΠΟΙ δα 51Π|85 ρϑϑίαβ ἀθ ἰοβ 4θ δηΐδῆο ῥοῦ 108 
ΠΘοΠο58 86 πγιθβίγαη [ΠΙΘΥΊΟΥΘ5 ἃ 511 [δ Ππηδ Υ᾽ ἃἱ τ αἴο 
416 ΠΟΥ 86 σοηβοῖνδ (6 61165 ρτδςίββ ἃ 08 ροβίδϑ. 


12.-- ἴππθρο, ἰτὰ5 ἴα ριιθῖσα ἀθ Τίόγα, θεία δύῃ 
ςοηξπαό δἰθοίαδαα ῥοῦ σηρίοβ 4 ροδϊδοϊόῃ Υ 
απ δοίομθϑ ἀθ οἰπάδαάθο, 46 πιαηθῖα “16 ΠῸ 
δαταθηϊό ἀθ πῇ πιοάο ρϑοίῆςο. ΕἸ τϑρύθϑο (6 ἴοβ 
δτῖθροβ ἀθ Τίογδ, ροῦ ἰθηοῦ ἱπρὰγ ἀθϑραέβ 46 ἰαῦρο 
Ποπρο, οαϑό πλοῖα ρου ατραοίοπηθβ Υ ἀπτδηΐθ 
τσ ῃο ἐἰθπηῖρο παρὸ αἰἰβοοταϊαβ θη [85 οἰπδα68, 
ΟΠ συγο τηοΐΐνο 856. ριἀποίαη οχρι]βϑίοηθβ 416 
ἀδθδηῃ πραγ ἃ ἰὰ σοηϑβίχιςοϊόη ἀθ ππαθνδ8 οἰπάδαάθ8. 
1,05 δαί] θβ θθοςίοβ, βεχρ ] 58405 ἀθ ΑΥΠ4΄25 ρου [05 


116 17 ββϑοοο 46 ριοςσθάρθποϊα ἀθϑοοποοϊα Πα ]ὰ ἀ6 1ὰ ἀβαϊςδοϊόπ ἃ 18 ἀρτὶσα!ατα 46 Ασαπηδηΐθ Υ ἀθ Απίχπηςο; Επϑβίδοϊο 
αϊςθ 1Ιο πηίϑπτο 46 Π]οπΊθάθ5 θη 6] σοπηθηΐατο ἃ Πίσάα ράρ. 387. [)6 1ὰ ἀβαϊςβοϊόῃ ἃ ἰὰ ρίγαίθσία 586 ριᾳβάθ οἰΐαν Πίαήα 1366 58., 
ΙΧ 328 58., ΧΧ 91 558. 

12 Ἐβία οἰπαδά ἀθ Αὐπᾶ 65 ἴὰ ἀθ Τϑβαῖϊα, γὰ 416 ἰὰ 46 Βθοοῖία οἰΐαάάα. ροῖῦ Ἡοπιθῖο θῇ Πίαήα Π1 507 46 δσιιθῦάο σοῃ θϑίθ 
οὐϊηριτίο ΠΟ ροάτία ΠαΡΟῚ 540 πιπάδάδ βῖπο ἀθϑριέβ. 


μετὰ Ἰλίου ἅλωσιν ἐξ Ἄρνης ἀναστάντες 
ὑπὸ Θεσσαλῶν τὴν νῦν μὲν Βοιωτίαν, 
πρότερον δὲ Καδμηίδα γῆν καλουμένην 
ὥιϊικισαν (ἦν δὲ αὐτῶν καὶ ἀποδασμὸς 
πρότερον ἐν τῆι γῆι ταύτηι, ἀφ' ὧν καὶ ἐς 
Ἴλιον ἐστράτευσαν), Δωριῆς τε ὀγδοηκοστῶι 
ἔτει ξὺν Ἡρακλείδαις Πελοπόννησον ἔσχον. 
[1.12.4] μόλις τε ἐν πολλῶι χρόνωι 
ἡσυχάσασα ἡ Ἑλλὰς βεβαίως καὶ οὐκέτι 
ἀνισταμένη ἀποικίας ἐξέπεμψε, καὶ Ἴωνας 
μὲν Ἀθηναῖοι καὶ νησιωτῶν τοὺς πολλοὺς 
ὥὦικισαν, 
πλεῖστον 


Ἰταλίας δὲ καὶ Σικελίας τὸ 
Πελοποννήσιοι τῆς τε ἄλλης 
Ἑλλάδος ἔστιν ἃ χωρία. πάντα δὲ ταῦτα 


ὕστερον τῶν Τρωικῶν ἐκτίσθη. 


[1.13.1] Δυνατωτέρας δὲ γιγνομένης τῆς 
Ἑλλάδος καὶ τῶν χρημάτων τὴν κτῆσιν ἔτι 
μᾶλλον ἢ πρότερον ποιουμένης τὰ πολλὰ 
τυραννίδες ἐν ταῖς πόλεσι καθίσταντο, τῶν 
προσόδων μειζόνων γιγνομένων (πρότερον 
δὲ ἦσαν ῥητοῖς γέρασι πατρικαὶ 
βασιλεῖαι), ναυτικά τε ἐξηρτύετο ἡ Ἑλλάς, 
καὶ τῆς θαλάσσης μᾶλλον ἀντείχοντο. 
[1.13.2] πρῶτοι δὲ Κορίνθιοι λέγονται 
ἐγγύτατα τοῦ νῦν τρόπου μεταχειρίσαι τὰ 
περὶ τὰς ναῦς, καὶ τριήρεις ἐν Κορίνθωι 
πρῶτον τῆς Ἑλλάδος ναυπηγηθῆναι. [1.13.3] 
φαίνεται δὲ καὶ Σαμίοις Ἀμεινοκλῆς 
Κορίνθιος ναυπηγὸς ναῦς ποιήσας 
τέσσαρας: ἔτη δ' ἐστὶ μάλιστα τριακόσια ἐς 
τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου ὅτε 
Ἀμεινοκλῆς Σαμίοις ἦλθεν. [1.13.4] 
ναυμαχία τε παλαιτάτη ὧν ἴσμεν γίγνεται 
Κορινθίων πρὸς Κερκυραίους: ἔτη δὲ 
μάλιστα καὶ ταύτηι ἑξήκοντα καὶ διακόσιά 
μέχρι τοῦ αὐτοῦ χρόνου. [1.13.5] 
οἰκοῦντες γὰρ τὴν πόλιν οἱ Κορίνθιοι ἐπὶ τοῦ 


ἐπὶ 


ἐστι 


ἰ65881105 βθϑδθηΐα δὔῆοβ ἀθϑραέβ 46 Ϊὰ ἰοπῖὰα ἀθ Του, 
ΟσΠΡΔΙΌΠ ἰὰ δοίαδὶ Βθοοία δηΐθβ ᾿]απηδάδ [1οττὰ ἀθ 
(δάπηο!Ρ (θη 688 σοπλδῦοα γἃ θχίβίία ἀθ δηΐθβ τ1ηἃ 
Ρατγίθ 46 6108 4.6 ραγςρό θη 1ὰ ρίαθισα ἀ6 ΤΥΟΥ δ); 
ΡΟΙΓ 581 ραῖΐθ ἰοβ ἀουοβ οσιρδίόη 6] Ῥείορομθβο 
οςποηΐα δῆἥοβ ἀθβριέβ 46 ἰὰ ἰοπτὰ ἀθ Ἰτονὰ ςοη ἰὰ 
δυάδα ἀθ 'Ιο5 Ἡθγάς 4512. 

ΤΙδὰ5. δἰσδῆζοι σοη αἰ Που] 65 τπηὰ ΡΖ θϑία]θ ἃ] 
σαρο ἀθ πηισῆο {[ΘΠΡΟ Υ᾽ 5ἴη βϑία γὰ δἰθοίδάεα ῥρουύ 
Τηϊρτδοίοηθϑ, σύθοῖα θρηνὶό σο]οηΐα5 ἃ] θχίθυίου. [Ὁ 5 
δἰθηῖθηβθ5. ΠΟ] ΟΠ ΖΘΙΌΠ [οηΐα Υ ἰὰ πιαγοτία ἀ6 185 
1515, θη ἰδιηΐο 46 α πιανοῦ ρατίθ 46 1[4]1ὲ Κ 51.118 
1ὰ ςοϊοηϊΖαίοη ἴο5 ρϑοροηθϑίοβ γ᾽ δἱριιῆοβ ΟἰΤῸ5 
Ρᾶίβθβ 46] τοϑίο ἀβ Οσϑοῖαῖ, Τοάδβ θϑίαϑ συ] οη ἃ 5 
Γαθύοη ἀσβριέβ 46 ἰο ἀθ Τύογυδ. 


13.-- ΑἸ Πδοθῦβο πηάβ ροάθγοβα (ύθοϊα Κ᾽ Δοιηγ 8 
ΤΠ ]ΘΖῶθ Θὴ ΠΊΔΥΟΙ πιραϊάα “416 δηΐθϑ, Ἴοῇ 
[τϑσιθησία 86. ἱπιρδηΐδσοη ἰὰὼ8 {ἰταπίαβ θῇ [85 
οἰυαδ465 ἃ] διιπηθηΐαι 95 τθουτθοβ --- ηΐθϑ Παρία 
ΤΊΟΠΔΙ]Πὲδ5 Πουθ [7185 σοη ριθιστορδίνεβ ἢ]688 -- 
γ Οἴθϑοΐα 86 δριϑϑίό ἃ θ]αίραῦ Ποίαδβ θῇ ἰαηΐο 46 56 


ΟσΌΡδθα Πηά8 46] ΠηΔΓ. 


586. αἀἴσθ 6 ἰοβ σουπίοβ ΠιΘΙΌΠ 05 ὈΥΪΠΊΘΙῸΒ. Θἢ 
ἀράϊσατβο ἃ ἰὰ σοπϑίιπισοίόη θ᾽ πᾶνθ8 ὧ6 τιηὰ 
ΤΔΠΘΙα ΠΊῸΥ ρῥτόχίπγα ἃ ἴα δοίιιδὶ, Υ σὰ ἤπιθ θῇ 
(οππηίο ἀοημάθ 86. σοπβίιγθοη {ΠΠΘΠΠΕ8. ΡΟΥ͂ 
ΡΥ ΠΘὰ νθΖ. Ἐβ πιάβ, ρᾶῖθοθ Ζ16 ΑΠΊΪΠΟΟΪ65, τ 
σΔΙΡΙΠίθσο ἀρ τροῖα σουϊπίίο, Π1Ζὸ σαίτο ΠᾶνῈ8 
Ῥᾶΐα ἰοβ βαηηϊοϑ; ἀθϑάθ Ζι6 Απλίποςίθβ ᾿ἰθρό ἃ 
Θδῆο5. Πιαϑία 6] ἢπαὶ ὧθ βία ριιθῖτα ἢαργάῃ 
ἰγϑηβου 10 ἃ ἰο 51Π10 ἰΓαβοϊθηΐοβ αῆοβ. [ἃ Ὀαία!] 
Πᾶν Δ] πγάβ δηἰίριια ἀθ ἴα 6 ἰθμΘ ΠΊΟ5 Ποίϊςϊ8 5 Πι6 
14 ἀθ Ἰοβ σου ηΐοβ σοπα ἰο5 ΠΟΙ ΓΘ 5653, Πδϑία [ἃ 
Τΐϑθηα ἴθομα ἤδὺ τποὸ8 ἀοβοϊίθηΐοβ βθϑθηΐα δῆοϑβ. 
(οπῖο τοϑα!δαάο ἀθ ἰὰ οσπρδοϊόη ἀθ ἰὰ οπἀδα 46 
εϑίά δῇ 6] ἰβίπηο, ἰοϑ Ἴουϊπίίοβ ὧἀθ 516 ΠΊΡΙΘ 


12. (δάπηο, 46 οτίρϑη [θηϊςῖο, μαρία πιπάδάο 1ὰ οἰμἀδά (άπιθα θη 1ὰ δογόρο!β ἀθ ἴα 'πθρὸ 1]απιαάα Τορα8. ΕΠ ἔρος 


Ἠἰβίότί δ [ὰ δογόρο]α ἰβθαπα βαερῖγά ΠΘναπάο 6] ποπῆρτο ἀθ (δ πΊθδ. 


12ς Τὰ ἰοπτὰ ἀθ ΤτΌν ἃ ἔπ6 θη 6] 1184 ἃ.(, βορέῃ Εταἰόβίθηθϑβ, ψαίθη νὶνὶό θη 6] βίρῖίο ΠῚ ἃ.(. 1.05 πη 1105 αἴσθη θη 6] Ὠ]άϊορο (Ν᾽ 


112) 4μ6 Πονδη Ππριἰαπάο 81 1518 βείθοϊθηΐοβ δῆοβ Υ, σοπῆο ἰδ δοοϊόῃ 46] Π)]άϊορο 56 5ἰ[τὰ θῇ 6] 416, ϑϑίο βρη! ησατία 46 1 


βιριοβϑία «ἰηναϑιόη» ἀουία ἀθθὶό ΤΟ ἃ ἤπΘ5. 6] ϑίρίο ΧΙ ἃ... 56. ορβούναζά σοϊποίάθησία ἀθ ἔθοιαβ βηΐγα 188 


ἸΠΙουπιδοίοηθβ ἀθ Ταυοίαϊ 465 ν 1ὰ5 46 Ἐγαίόβίθηθϑ. ΕΠ ἰὰ ἰγδαϊοϊόμ ουῖθρα ἰὰ ᾿πναϑίόη ἀοσία βἰθπριθ νὰ δοοιηραῆδαάαδ 46] 


Τοίουπο 46 Ιοβ ἀθϑοθηαιθηΐοθ 46 ΗρΊδςο]θ8. 


124 Το 41465 Π08 ἀδ τιηἃ ἀθϑουροϊόημ πλάβ ἀθίδ]δαάα ἀ6 ἴα σο] οἰ Ζαοϊόῃ 46 516111ἃ θῇ ΝῚ 3-5. 


188 66 το ἤθυθ ῥρτ ] θπηθηΐθ ἃ [ὰ θπίδ δ σοη οςδβίόπ 6 1ὰ Ἔβχρεαϊοϊόμ βπιρτθηα! δ ροῦ Ῥευαπάτο ἀθ (οτίηίο σοπίγα 


(οτοῖζα, ἰὰ δοίπαὶ (οτξά, ρατὰ νοηρατῦ ΄ὰ πλιθσίθ 46 88 ἢϊ]ο 1 Ἰοοίτόη. Νέαβο Ἡθγόσοίο ΠῚ 53. 


Ἰσθμοῦ αἰεὶ δή ποτε ἐμπόριον εἶχον, τῶν 
Ἑλλήνων τὸ πάλαι κατὰ γῆν τὰ πλείω ἢ 
θάλασσαν, τῶν τε ἐντὸς 
Πελοποννήσου καὶ τῶν ἔξω, διὰ τῆς ἐκείνων 
παρ' ἀλλήλους ἐπιμισγόντων, χρήμασί τε 
δυνατοὶ ἦσαν, ὡς καὶ τοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς 
δεδήλωται: ἀφνειὸν γὰρ ἐπωνόμασαν τὸ 
χωρίον. 

ἐπειδή τε οἱ Ἕλληνες μᾶλλον ἔπλωιζον, τὰς 


κατὰ 


ναῦς κτησάμενοι τὸ ληιστικὸν καθήιρουν, 
ἐμπόριον παρέχοντες ἀμφότερα 
δυνατὴν ἔσχον χρημάτων προσόδωι τὴν 
πόλιν. 


καὶ 


[1.13.6] καὶ Ἴωσιν ὕστερον πολὺ γίγνεται 
πρώτου 
βασιλεύοντος καὶ Καμβύσου τοῦ υἱέος 


ναυτικὸν ἐπὶ Κύρου Περσῶν 
αὐτοῦ, τῆς τε καθ' ἑαυτοὺς θαλάσσης Κύρωι 
πολεμοῦντες ἐκράτησάν τινα χρόνον. καὶ 
Πολυκράτης τυραννῶν ἐπὶ 
Καμβύσου ναυτικῶι ἰσχύων ἄλλας τε τῶν 
νήσων ὑπηκόους ἐποιήσατο καὶ Ῥήνειαν 
ἑλὼν ἀνέθηκε τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Δηλίωι. 
Φωκαῆς τε Μασσαλίαν οἰκίζοντες 
Καρχηδονίους ἐνίκων ναυμαχοῦντες: 
[1.14.1] γὰρ ταῦτα 
ναυτικῶν ἦν. φαίνεται δὲ καὶ ταῦτα πολλαῖς 


Σάμου 


δυνατώτατα τῶν 
γενεαῖς ὕστερα γενόμενα τῶν Τρωικῶν 
τριήρεσι μὲν ὀλίγαις χρώμενα, 
πεντηκοντόροις δ' ἔτι καὶ πλοίοις μακροῖς 
ἐξηρτυμένα ὥσπερ ἐκεῖνα. ὀλίγον τε πρὸ 
τῶν Μηδικῶν καὶ τοῦ Δαρείου θανάτου, ὃς 
μετὰ Καμβύσην Περσῶν ἐβασίλευσε, 
τριήρεις περί τε Σικελίαν τοῖς τυράννοις ἐς 
πλῆθος ἐγένοντο καὶ Κερκυραίοις: ταῦτα 
γὰρ τελευταῖα πρὸ τῆς Ξέρξου στρατείας 
ναυτικὰ ἀξιόλογα ἐν τῆι Ἑλλάδι κατέστη. 


ῬΟΒΘΥΘΙΌΠ τη σΘηΤῸ 46 σοΠΊΘΙΓΟΙΟ; ροῦ 6] ἤθοθο ἀθ 
416 6ῃ 6] ραβϑϑάο 195 ρτίθροβ 856 γϑίδοίοπαρδη πιάβ 
Ῥοῦ οατὰ 4116 ΡΟΥ͂ ΠΊΔΓ Υ ἀθ 486 ἰδηΐο ἰο8 46 ἀθηΐίτο 
ζΟΠΊΟ ἰο58 ἀθ πιϑίὰ (6] Ῥείορομϑϑο σοπιουοίαρδη ἃ 
ἰγανέβ 46] ἰθυτοστο ἀθ δααέ]]οβ, ἰοβ σουϊπίϊοβ 86 
ΠΙοθύοη ροάθιΟβΟβ ΡΥ 88 τ α6Ζα, σοητο ροηθη ἀθ 
τηδηἸΠ θϑίο ἰο5. δηϊίριιοβ ροθίδϑ, γὰ 46 ἀϊθύοη αἱ 
Ρδΐβ 6] ϑοῦυθηοπηρτο 46 «ορμίοπίο» "3, 

ΡοΥ βιριοβίο, τὰ ν6Ζ 4116 [95 φτίθροβ ΘΠΠΡΘΖΘΙΌΠ 
ἃ ἀράϊςεγβθ πηάβ ἃ ἰα πανθρδοϊόῃ, ρου 6] ἤθοῇο ἀθ 
ςοηΐδι σοῇ ἤδνθ8, σοηϑιρι!θΙΟη 1Γ ΘΙ] δ ηἋο0 ἰὰ 
Ρἰταϊοσία, Υ βρυύϑοῖαβ ἃ ΟἴΤΘΟΘΥ τῇ ΠΊΘΙΟΔαΟ 6 ἴα 
ἀοῦ]ο νου θηΐθ (θυ τθϑίγθ γ᾽ πλδυ 1π|ὰ ΠΟΙ ΘΥΟη ἃ 511 
οἰυα δά πλὰν ροάθριοβα ρου ἰὰ οπἰταάδ 46 ΓΟ 7505. 
1.08 Ἰοπίοβ σοηβίρ ]θΙΌη πηὰ Ποία πηποῃο ἀδβραέϑ, 
Θη {[6Π1ρο8 α6 (ΤῸ, 6] ΡὈΥΪΠΊΘΙ ΤΟΥ 6 ἴο8 ρϑίβδ8, Υ 
Θη 6] ἀθ 88 ἢο (δηλ 56513.; ρητθηΐδαοβ σῇ (ΤῸ 
ἀοπηηδΙΌη ἀπγαηία δἱρίιη {ΘΠ ρο 6] τη ἀθ 81 
Ζοηᾶ. Ροϊογαΐθβ, 486 δ]θγοϊό 1ὰ {ἰταπΐα ΒΟΌΤΘ ΒΘ ΠΊΟ5 
Θη Πἰοπρο5 ἀθ (δηλ ῖ568, ρτδςίαβ ἃ] ροάϑυ ἀθ 81 
Ποία, βοπιθίό ἃ 185 οἰγδ8 1515, Υ θῆρα, ἀθϑριέβ ἀθ 
δροάθγδαγβθθ ὧδ 6116, ἰὰ σοηβϑαρτό ἃ Αροΐο [6]1οἹλ, 
Ταπιρθίέη ἰοθ ἴοσθοβ 416 πιπάδτοη Μδίβο]]ἃ 
νϑησί θοῇ ἃ 98 σαιαρί 6565 θῇ ὰηδἃ Ὀδΐα11ἃ πᾶν 113, 


14.-- 
ΤΑΙ Π|ᾶ58; Ραῖθοθ 6 ἔβίαϑ, ἃ ρϑϑδῦ αὧθ 80 ΓΡῚΓ 


Ἐθὰ8 ἔμπθίοη ἰδὼ85 πιαυοίθθ ροίθῃποϊβϑ 
Το 88 ροηθύδοίοηθθ ἀθϑριιέβ ἀθ ἴα ριιθῖτα ὧθ 
Ττογα, σοηΐαθαη σοη ῬΟΟΟΒ {ΠῚ ΓΘ ΠΊΘ5 Ὑ 6 σΘΠ ΡΟ 
τηδηἰθηίδη ρϑηἰϊθοόηϊοιοβϑια ν πανίοβ ἰαῦροβ ὧθ 
σαῖρᾶ. ΕΘ Ροςο δηΐθ8 ἀθ ἰὰ5 (σποῦτα5 Μέδϊοδϑ Υ ἀθ 
Ιὰ τηποσίθ ἀθ ᾿ατίο"ρ, σὰ τοῖηό θηΐγθ 1ο5 ρϑῦβαβ 
ἀρϑρυέβ ἀθ (διηρίβϑθθ, σαδπᾶο ἰοβ {{ς}8Ππ05 ἀθ 
ΘΙΟΠ]Π1αἷ 5 ν᾽ 1ο5. σοΙΟΓΘη865 ΘΠΊΡΘΖΩΙΌΠ ἃ ΡΟΒΘοΥ 
{ΘΙ 5 θῇ δρυπάδηςία; θθ85 ΠποΎο [85 {ΠΠΠ|85 
ἔλουΖαβ Πᾶν 165 ρτίθραβ ἀἰρηαβ ἀ4θ ςοπϑιἀθγδοϊόμ 


᾿μιαϑβία ἰὰ θχρϑαϊοϊόῃ ἀθ 7θι168, ρᾳθϑ ἰδηΐο θρίηθίδβ 


180 ἘΓΘο ναπλοπίθ, 56 ὰ σΔ]1ἔσα ἃ8ί θη Πίσάα Π| 570 γ θη Ρίπάαδτο, Οἰπιρίοα ΧΙΠ 4. 


1ϑς (11Ὸ τοῖηό 46] 5)8-529 ἃ.(᾿, γ (απ 1568 46] 529 δ] 522 ἃ.(. 


184 ΘΟΡΓΘ Θϑίοβ Πθοῇο5 τοίθυθηΐθβ ἃ Ρο]ίογαίθϑ (ς. 540-522 ἃ.(..) Υ ἃ ϑϑία 1511{ὰ ϑππδάϑ ἃ Π6ΠῸ5 ἀθ 1 Κηι. 46 [)61]058 νέδϑε ΠΙῚ104 


γ Ηεογόασοίο ΠῚ 39- 47. 54-57, 120-125. 


186 1.4 Παπάδοϊόη 56 δἰ[άδ δἰγθάθαάου 46] αἦο 600 ἃ.(. Αὑππαμθ ΠΟ 65 βθριΌ, ρθαάθ απ16 ἰὰ Ὀαΐα]]α 56 ἃ 86411611ὰ (6 1ὰ 16 ΠΟῸ8 


8016 Ἡογόδοίο 1 166. 1,.ἃ ῬὈαΐα]]α βουία ρου 6] 535 ἃ.(. 


146 Τοβ ρεπίθοόπίοτοβ θύδη Πᾶνίοβ σῇ τιπ 5010 Ῥᾶποο 46 ΓΕ ΠΊΘΙΌΒ, νοὶ πίϊοίησο ροΥ σδάδ ἰδάο, τηϊθηΐτα8 416 105 {ΓΘ ΠῚ6Β 


ἰθηΐδη {Γ65 Π]85 46 γθυηθΊοϑ. 
140 Τδῇίο τοῖπό 46] 521 ἃ] 486 ἃ.(. 


Ἰάς Το 5 {ἰτᾶποῸ8 46 οἰΐα Ἡθγόδοίο (1 158) βοη (σεϊόῃ α Ηϊθγόη, δυπαιθ ἰαπιθιέηῃ 56 ροάτία ᾿πο] α]γ ἃ Τογόμ, ΑΠάΧΊ]δο Υ 


ΟἰΓΟ5. 


[1.14.2] Αἰγινῆται γὰρ καὶ Ἀθηναῖοι, καὶ εἴ 
τινες ἄλλοι, βραχέα ἐκέκτηντο, καὶ τούτων 
τὰ πολλὰ πεντηκοντόρους: ὀψέ τε ἀφ' οὗ 
Ἀθηναίους Θεμιστοκλῆς ἔπεισεν Αἰγινήταις 
πολεμοῦντας, ἅμα βαρβάρου 
προσδοκίμου ὄντος, τὰς ναῦς ποιήσασθαι 
αἷσπερ καὶ ἐναυμάχησαν: καὶ αὗται οὔπω 
εἶχον διὰ πάσης καταστρώματα. 


καὶ τοῦ 


[1.15.1] Τὰ μὲν οὖν ναυτικὰ τῶν Ἑλλήνων 
τοιαῦτα ἦν, τά τε παλαιὰ καὶ τὰ ὕστερον 
γενόμενα. ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο ὅμως 
οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες αὐτοῖς 
χρημάτων τε προσόδωι καὶ ἄλλων ἀρχῆι 
ἐπιπλέοντες γὰρ τὰς νήσους 
κατεστρέφοντο, καὶ μάλιστα ὅσοι μὴ διαρκῆ 
εἶχον χώραν. 

[1.15.2] κατὰ γῆν δὲ πόλεμος, ὅθεν τις καὶ 
δύναμις παρεγένετο, οὐδεὶς ξυνέστη: πάντες 
δὲ ἦσαν, ὅσοι καὶ ἐγένοντο, πρὸς ὁμόρους 
τοὺς σφετέρους ἑκάστοις, καὶ ἐκδήμους 
στρατείας πολὺ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ἐπ' ἄλλων 
καταστροφῆι οὐκ ἐξῆισαν οἱ Ἕλληνες. οὐ 
γὰρ ξυνειστήκεσαν πρὸς τὰς μεγίστας 
πόλεις ὑπήκοοι, οὐδ' αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ἴσης 
κοινὰς στρατείας ἐποιοῦντο, κατ' ἀλλήλους 
δὲ μᾶλλον ὡς ἕκαστοι οἱ ἀστυγείτονες 
ἐπολέμουν. [1.15.3] μάλιστα δὲ ἐς τὸν πάλαι 
ποτὲ γενόμενον πόλεμον 
Ἐρετριῶν καὶ τὸ ἄλλο 
ξυμμαχίαν ἑκατέρων διέστη. 
[1.16.1] ἐπεγένετο δὲ ἄλλοις τε ἄλλοθι 
κωλύματα μὴ αὐξηθῆναι, καὶ Ἴωσι 
προχωρησάντων ἐπὶ μέγα τῶν πραγμάτων 
Κῦρος καὶ ἡ Περσικὴ βασιλεία Κροῖσον 
καθελοῦσα καὶ ὅσα ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ 
πρὸς θάλασσαν ἐπεστράτευσε καὶ τὰς ἐν τῆι 
ἠπείρωι πόλεις ἐδούλωσε, 
ὕστερον τῶι Φοινίκων ναυτικῶι κρατῶν καὶ 


Ξαλιιδέων καὶ 
Ἑλληνικὸν ἐς 


Δαρεῖός τε 


τὰς νήσους. [1.17.1] τύραννοί τε ὅσοι ἦσαν ἐν 


(ζΟΠΊΟ δἰθηίθηβθθ --ὖὶ' δἱρίῃ οἷτο σι ΠαΡΙΘσ -- 
Ροβϑίδῃ τπὰ Ποία τραποάα Υ [ουτηδάδα θη 811 
Τλδυοσία ῬΟΥΓ ραπίθοόπίοϊοβ. Επ| ροβίθιογπιθηΐθ 
σαδηᾶο Τοηγίβίος 65:44 ρουβαδαϊό ἃ ἰο8 δἰθηίθηβθθ5 
-- οηἰτθηίδάοβς ἃ ἰοβ θρίπϑίαϑ ΡΟΣ 6] [ϑρο θη 
4.6 86 ἀριαίάεαρα ἰὰ ᾿ηνδϑίόῃ Ῥάσρατσζα --- ἃ Ππ ἀθ 
165 


486 1ὰ5 486 


ΡΙΓΘοϊβαπιθηΐθ ᾿πἰθυν ] ΘΓΌη 6 ἰὰ ᾿ππσἃ; 6885 Πᾶν 65 


[6.0}615 88) 43 512] ΠανΝΟ5. (ζ(Οη 


δύῃ πο ἰθπίδη ἰὰ σαθίοσία σοτηρίθίδ. 


15.--- ΕΠ ἀρῆηϊνα, 6585 ούδη 1858 ροίΐίθηςίαβ ἤᾶνα]θ5 
ϑτίθρϑϑ, [ἰδ 5 διηξριιαβ Υ 185 βαρ άδϑ ἀθβριέβ, Υ δἰη 
ΘΙ ΔΥΡΟ 86 ΠσΙθΙῸη σοῇ ἢ ΡΟΟΘΥΓ ἢῸ ρϑαμθῆο 
Ζαΐθηθ5 165 ἀθαάϊ!σαγοη 511 δἰθηοιίόη θη Ὀιιβοα (6 
ΤΘΟ 805 ΠΠΔΠΟΙΘΙῸΒ Υ ΡΟΙ 6] ἀοπΊ]ηΪο ΒΟΌΓῈ ΟἰΤΟΒ, 
γὰ 46 ΙΡδη βοῃπιθίϊθηάο [δ5 1515 θῇ Θχρθαϊο 68 
ΤΙ ἔΠπλ8 5, Θβρθο αἰ πηθηΐθ 84 1161105 σὰ6 ΠΟ ἰθηίϑη 
Β Ποϊθηΐθ ἰουτ οὐἹο. 

ἘΠ [ἰθῖτὰαὰ πὸ ἤὰρο πίηριιηδ ΘΊΙΘΙΤα ΡΟΙΓ σαγο 
ἀθϑθηΐδςθ βασρίοτα δἰριιηα ροίθηςία; ἰο85 185 416 
86 ριοαπ]θύοη Πιθοη σοηίτα 95 ΡΓΟΡίΟβ. νϑο πο, 
Ῥιι65 ἰοβ ριίθροβ ππῆσα ΠιθΙΌη ἃ Θχρθαϊοίοηθϑ 
ΘΧίρθ ΟΥ̓ 5 ΠΠΊῸΥ δἰ θα δ5 46 1α ραίγία ριορία σοῃ 6] 
ΠῚ ἀ6 ᾿πΠροηθΎ86 ἃ ΟἰΌ5, γἃ 4116 Πἰ 856 ἀρτπραῦδη 
1098 βοπιθοβ θη ἴοσπηο ἃ 85 οἰμἀδ65 ΠΊαυΟΥΘ5 ἢ 
έβ88, θῇ ρί6 ἀθ ἰριιδ δά, θργθηαίδη οχρθαάϊοίοηθϑ 
ςοη͵απίαβ8, 5170 416 Πδαοίδῃ 1ὰ ριιθῦσγα δἰϑδδηηθηΐθ 
Θηἰτ6. νϑοίϊηοβ. (οπῖο πλσῆο, παρὸ τηἃ ΡΘΊΙΘΙΓα 
διηίαῆο θηίγο ἰοβ σα]ςίαθοβ γ᾽ ἰοβ θθ ΠΘη565158 θῇ ἰδ 
486 6] τϑϑίο 46] πυιηάο ροτῖθρο 86 ἀθοδηΐό θῇ τιηᾶἃ 
Δα Ζῶ σοη η0 τι ΟἰτῸ Ῥδηαο. 


16.-- ἘΠ τ1Π08 Υ᾽ ΟἶΤῸΒ ἰπρᾶγθ8 προ οΡϑβίάςσι]ο05 ἃ] 
6] ροάοι: 
ἀθϑοισο!]άπαοβο 6] ροαθσίο ]οπΐο, 6] γθῖπο ρϑῖβα ἀθ 


οΥΘο Πηθηΐο σαδηάο ὄϑίαρα 
Εἴτο, ἀθβριιέβ ἀθ δαῦδῦ σοη (Ιθϑοῖδα ν σαδηΐο 
μαρία θηίτο 6] τίο Ηδ115 Υ 6] πηδῖ, δἴαςό Υ βοπιϑί!ό 
1ὰ5 οἰμπάδάθβ 461] σοηπηθηΐθ, Υ [το θχίθπαϊό 
ἀοβριέβ 81 ἀπ] ηο ἃ [88 15185 σοῇ 1ὰ ἀγιάα (6 ἰὰ 
Ποία ἐθηϊοῖαῖθο, 


17.--- Τοάοβ ἴοβ5 {ἰᾶποβ 76 Παία θη 185 οἰαἀδάθ8 


144 Τιιοία 1665 46 πιά ποίςοα5 ϑΘοῦτο Τοπγίϑίος! θα θη ] 74,90-93, 135-138. 
146 Ῥῃᾳραᾶθ α116 868 τ1πηὰ Γοίθι ποῖα ἃ ἰὰ Ῥαΐβ!]α πᾶνὰὶ θηΐδθ!αάα θηΐγο θρίηθίαϑ Υ δἰθηΐθηβθ8 ρΟσῸ δηΐθ8 ἀθ Μαγαϊόῃ Υ 


Τηθποϊοπδαάδ ροῖ Ηογόσοίο θη ΝῚ 88. 


15δα (τιοῖτὰ 46 Τ,ο]απίο (Ηθγόσοίο Ν' 99) ἀθ ἔδομα πο Ὀΐίθῃ ἀδίθγπηϊηδάδ, δι ηηπ6 1ὰ τηαγοχία 46 105 θϑι πα ΟβοῸ5 56 ᾿Πο]]Πη8η ῬΟΥ͂ 


Ε] βίρίο ΝῚ δ... 
166 ΕῊ 6] 546 ἃ.(΄ (νέδβο Ἡργόαοίο 1 46-86). 


160 Ἐβίοβ Πθοοβ βοη το ίδαοβ ροῦ Ἡογόδοίο θῇ 1 143, 151 ν" 169. 


ταῖς Ἑλληνικαῖς πόλεσι, τὸ ἐφ' ἑαυτῶν 
μόνον προορώμενοι ἔς τε τὸ σῶμα καὶ ἐς τὸ 
τὸν ἴδιον οἶκον αὔξειν δι' ἀσφαλείας ὅσον 
ἐδύναντο μάλιστα τὰς πόλεις ὦικουν, 
ἐπράχθη δὲ οὐδὲν ἀπ' ἔργον 
ἀξιόλογον, εἰ μὴ εἴ τι πρὸς περιοίκους τοὺς 
αὐτῶν ἑκάστοις: οἱ γὰρ ἐν Σικελίαι ἐπὶ 
ἐχώρησαν δυνάμεως. 
πανταχόθεν ἡ Ἑλλὰς ἐπὶ πολὺν χρόνον 
κατείχετο μήτε κοινῆι φανερὸν μηδὲν 
κατεργάζεσθαι, κατὰ πόλεις τε ἀτολμοτέρα 
εἶναι. 


αὐτῶν 


πλεῖστον οὕτω 


[1.18.1] Ἐπειδὴ δὲ οἵ τε Ἀθηναίων τύραννοι 
καὶ οἱ ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἐπὶ πολὺ καὶ 


πρὶν τυραννευθείσης οἱ πλεῖστοι καὶ 
τελευταῖοι πλὴν τῶν ἐν Σικελίαι ὑπὸ 
Λακεδαιμονίων κατελύθησαν (ἡἧ γὰρ 


Λακεδαίμων μετὰ τὴν κτίσιν τῶν νῦν 
ἐνοικούντων αὐτὴν Δωριῶν ἐπὶ πλεῖστον ὧν 
ἴσμεν χρόνον ὅμως ἐκ 
παλαιτάτου καὶ 


στασιάσασα 

ηὐνομήθη 
ἀτυράννευτος ἦν: ἔτη γάρ ἐστι μάλιστα 
τετρακόσια καὶ ὀλίγωι πλείω ἐς τὴν 
τοῦ πολέμου ἀφ' οὗ 
Λακεδαιμόνιοι τῆι αὐτῆι πολιτείαι χρῶνται, 
καὶ δι' αὐτὸ δυνάμενοι καὶ τὰ ἐν ταῖς ἄλλαις 
πόλεσι καθίστασαν), μετὰ δὲ τὴν τῶν 
τυράννων κατάλυσιν ἐκ τῆς Ἑλλάδος οὐ 
πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον καὶ ἡ ἐν Μαραθῶνι 
μάχη Μήδων πρὸς Ἀθηναίους ἐγένετο. 


καὶ αἰεὶ 


τελευτὴν τοῦδε 


[1.18.2] δεκάτωι δὲ ἔτει μετ' αὐτὴν αὖθις ὁ 
βάρβαρος τῶι μεγάλωι στόλωι ἐπὶ τὴν 
Ἑλλάδα δουλωσόμενος ἦλθεν. καὶ μεγάλου 
κινδύνου ἐπικρεμασθέντος οἵ τε 
Λακεδαιμόνιοι ξυμπολεμησάντων 
Ἑλλήνων ἡγήσαντο δυνάμει προύχοντες, 
καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπιόντων τῶν Μήδων 
διανοηθέντες τὴν πόλιν καὶ 


τῶν 


ἐκλιπεῖν 


βυῖθραβ τορίδη 185 οπἀδάθ8 46] πηοάο πγάβ 56 1Ὸ 
Ῥοβίθ, ριθοσιαρδαοβ 
ΡῬδγ σα] γ68, 65 ἀθοῖγ, ἰοβ 4π6 αἰαῆβίδη ἃ 58. ρεύϑοηδ 


βόϊο ὧθ 8:18 ἰπίθυθϑθϑ 
Υ δἱ θηρυδηαθοϊτηϊθηΐο 46 81 ριίορία οα88, Υ, 6 
ταζόῃ ἀθ ο]]ο, ποὺ 86 τθ]Ζό ῬοΥ 81 ρεαῖΐθ πδάδ 
ποίϑ]6 ἃ ΠΟ 861 σοῃΐτἃ 98 ΡΙΌΡΙΟΒ νϑοΐηοβ. [)6 θϑία 
ἀρβάθ 


᾿ηρϑαϊπηθηΐοβ ρᾶτὰ απ6 ἀπγαπίθ πλισῆο [6 Πρὸ 


ΤΔΠΘΓδ σαδ] 16 Ὀᾶ86 5.7ΡΊΘΙΌἢ 
ατθοῖα Πϊοίθγα αἰρο θη ςοπγύῃ Υ ἴπνο ροῖ οθἔθεϊο 6] 


486 οςαάδ οἰυα δα ἴι656 ΠΠΘΠΟῸ5 ΘΠ ρτθη ἀθάοσδ. 


18.--λοβραέβ, 105 Εἰ γᾶ ΠῸ5 δἰθη! 565 γ᾽ [95 66] γϑϑίο 
ἀθ Ούδοΐα, γὰ σοῇ δηϊθου δα Υ θη ττπηᾶ οτδῃ 
οχίθηϑιόη βοπιοί δα ἃ ἰὰ {ἰτϑηία, πο Θἢ 51 
ΤΊΔΥΟΥ ρᾶτΐθ Υ 48 πηλοάο ἀθῇηϊίίνο -- σοη Θχοθροϊόῃ 
ἄθ ἰοβ {ἰᾶποβ 5]. ]Π]!}1Π05.--- αἀθυτοσαβάοβθ ΡΟΥ ἰο8 
Ἰασθάθιηοηϊοβ᾽δὲ (ρ 1658 Τιδσοθάθπιοηΐα, ἀθϑριιέβ (6 
ΟΟΙΡΔΙ1ἃ 1ο5 ἀουοβ 416 δίμοσα ἴα ἢαριΐαη, ἃ ῥθϑῶῦ 
6 βϑίδι' βϑοπιθίϊα ἃ σοηνι]βϑίοηθ5 ἀπσαηίθ 6] ΠΊΑΥ ΟΣ 
Ιαρϑὸο ἀθ ϑρο ἀθ θηίγθ ἰοάοβ ἰοβ 4116 [θ ΠΘΠΊΟΒ 
πούς! 5185, σοῃ ἰοάο, ἀθϑαθ ἔροςδ τϑηιοίίβι πα 86 
τηδηΐανο θῇ ογάθῃ Υ Ὄχϑηΐα ἀθ {{τηίαβ, γὰ 6 
Πιδαία 61] ἤπδ] ἀθ ϑϑία ρίιθυτα βοάῃ σπδίτοςσίθηΐοϑ Υ 
ΡὈίςο ἰοβ δἥοβ. θ6ὴ 416 ἰοβ ἰδοθἀθΠΊΟΠΪΟ5 56. ἤδη 
ΤΟΡΙἄο ΡΟΙ 6] πηίβηλο βἰβϑίθπηα ροϊΐσο Υ σοη 6] 
Ροάοτίο ἰορτδάο ρυϑοίαβ ἃ 6110, ἱπιριιϑί θυ 5115 
ΠΟΙΠ85 ἃ [85 ἀθηγάβ οἰπα 8665); ΠΟ πησῆο5. δῆοβ 
ἀρϑρυόβ 46] αἀριτοςαηηθηΐο ἀθ ἰοβ {ἰΠτᾺη08. 6 
ατθοῖα ἔανο ἰπρϑγ ἴα Ῥαΐβ!]α ἀθ Μαζαϊόῃ 85 βρη το 
ΤΊΘΟΒ Υ αἰθηίθ 568. 

Π16Ζ ἃὔἥοβ ἀθϑραέβ ἀθ 9611ὰ 6] Ῥάγρεατο ᾿ἰηνδαϊό ἀθ 
εἸέγεϊϊο ρδῖᾶ 
Θβο]ανΖατῖα. Απίθ ἴα ἀπηθηᾶζΖα ἀ6 τῇ ρυδη ΡΕΙΙΡΤΟ, 


ππιθνο (τδοῖδ οοὴ ἢ ρτδῆ 
108 ἰδοθάθιηοηΐοβ 6] ΓΟ Ιθτοη 51 ΠΙἄθυαΖρο ΒΟΡΓΘ 6] 
ςοη]απίο ἀθ Ϊοβ5 δἰϊδοβ οριίθροβ, ῥοῦ 561 ΠηδΥΟΥ 511 
Ροάρθυ, Υ πιθ ἀυταηίθ ἰὰ ᾿ηναϑίόῃ ἀθ ἰοβ πιθάοβ 
σαϑηο ἰο5. δἰθηίθηβθβ ἀθο ἀϊθσοη ἀΡδηἄομδ ἃ 


απ δα γὶ ΘΠ Ια Γ86 6 185 Πᾶν 5 σΟῇ 5:18 ΘΠΒΘΙῈΒΥ͂ 


188 ἘΠΙΘΤΌΏ ἀθυγοσδο05 ροῦ 105 ἰΔοθ ἀθιη ηΪΟ5 108 {ἰγΓ8Π058 ἀ6 ἴα 8 ΠΎ1116 46 105 (]ρβέ! 485 θη (ογϊηΐο (584 ἃ.(:.) ν Απιργϑοίδ, 


1ο5 ΡΙϑἰϑίγάξ 8 46 Αἴθπδ8 (510 ἃ.(.), Τἰράδηη5 ἀθ Ναάχοβ, Εβαιῖηθ8 46 δἰοϊόηῃ (520 ἃ.(.) γ ϑίπηπχασο 46 Τἄ805 δι ΐγ6 [05 Πγάβ 


ςΟΠοοίάο5. (ΟΠΊΟ τιηὰ τηϑη]ϑϑίδοϊόηῃ ἀθ θ8ὰ ρο]σα θη σοπίγα α6 105 {ἰτᾶηο5 Παρτία 416 νοῖ [δηλ] ἔῃ 511 δοι πα θη σοηίτα 
ἀδ Ῥοϊίογαΐθβ 46 θα πΊΟ8 Υ 46 ἰὰ 716 05 πδῦ]α Ἡθγόσοίο ΠῚ 54. 


180 Ἐβ85 σοῃν ]βί ΟΠ 68 ἀ6 185 716 ΠῸΒ παρ] Ἡθγόσοίο (ςΐ. 1 6; ΝῚ 52) βοτίδῃ 185 ρτοαιτιοϊ 88 ρου [98 βηΓοπίδτηϊθηΐοβ ΘΠ 185 


ΓΔΥΆ11185 τθα 165 Ὑ ριθοθάθηϊξοβ ἃ ἴα δραγοόῃ 46 1 ἰσασρο, 6] πηίξςο 6 ρ βου ἀ6 Εβρατία, χαΐθη ἀθ ἀοιιθγάο σΟη 108 σάϊςι]05 


ἄο Τιυςίαϊ465 Παρτία νινιάο δἰτοάθαου 46] 800 4.(. 
1δς ΕἸ] αῆο 490 ἃ.(. 


ἀνασκευασάμενοι ἐς τὰς ναῦς ἐσβάντες 
ναυτικοὶ ἐγένοντο. κοινῆι τε ἀπωσάμενοι 
τὸν βάρβαρον, ὕστερον οὐ πολλῶι 
διεκοίθησαν πρός τε Ἀθηναίους 
Λακεδαιμονίους οἵ τε ἀποστάντες βασιλέως 
Ἕλληνες καὶ οἱ ξυμπολεμήσαντες. δυνάμει 
γὰρ ταῦτα μέγιστα διεφάνη: ἴσχυον γὰρ οἱ 
μὲν κατὰ γῆν, οἱ δὲ ναυσίν. 

[1.18.3] καὶ ὀλίγον μὲν χρόνον ξυνέμεινεν ἡ 
ὁμαιχμία, διενεχθέντες οἱ 
Λακεδαιμόνιοι καὶ Ἀθηναῖοι ἐπολέμησαν 
μετὰ τῶν ξυμμάχων πρὸς ἀλλήλους: καὶ 
τῶν ἄλλων Ἑλλήνων εἴ τινές που διασταῖεν, 


καὶ 


ἔπειτα 


πρὸς τούτους ἤδη ἐχώρουν. ὥστε ἀπὸ τῶν 
Μηδικῶν ἐς τόνδε αἰεὶ τὸν πόλεμον τὰ μὲν 
σπενδόμενοι, τὰ δὲ πολεμοῦντες ἢ ἀλλήλοις 
ἢ τοῖς ἑαυτῶν ξυμμάχοις ἀφισταμένοις εὖ 
παρεσκευάσαντο πολέμια 
ἐμπειρότεροι ἐγένοντο μετὰ κινδύνων τὰς 
μελέτας ποιούμενοι. 


τὰ καὶ 


[1.19.1] καὶ οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι οὐχ 
ὑποτελεῖς ἔχοντες φόρου τοὺς ξυμμάχους 
ἡγοῦντο, κατ' ὀλιγαρχίαν δὲ σφίσιν αὐτοῖς 
μόνον ἐπιτηδείως ὅπως πολιτεύσουσι 
θεραπεύοντες, Ἀθηναῖοι δὲ ναῦς τε τῶν 
πόλεων τῶι χρόνωι παραλαβόντες πλὴν 
Ξίων καὶ Λεσβίων, καὶ χρήματα τοῖς πᾶσι 
τάξαντες φέρειν. καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἐς 
τόνδε τὸν πόλεμον ἡ ἰδία παρασκευὴ μείζων 
ἢ ὡς τὰ κράτιστά ποτε μετὰ ἀκραιφνοῦς τῆς 
ξυμμαχίας ἤνθησαν. 


[1.20.1] Τὰ μὲν οὖν παλαιὰ τοιαῦτα ηὗρον, 
χαλεπὰ ἑξῆς τεκμηρίωι 
πιστεῦσαι. οἱ γὰρ ἄνθρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν 
προγεγενημένων, καὶ ἢν ἐπιχώρια σφίσιν ἦι, 
ὁμοίως ἀβασανίστως παρ' ἀλλήλων 
δέχονται. 


ὄντα παντὶ 


86. σΟηΥ ΓΙ ΘΙΌΠ ΘΠ ΠΊΔΙΠΟΒ. ᾿αϑρέβ ἀ6 τθοΠ δ Ζαῦ 
ὉΠΙΔΟ5 ἃ] Ὀάτχρατγο, 81Πὴ ἰαυάδι Πγισῆο 86 Ριι 5] ΘΓΌΠ 
Ἃ6] ἰαάο ἀβθβ ἄρ 
Ἰασθάθιηηοηϊοβ' δά σαΐθηθθ παρίδῃ ἤθοῆο αοίθοοσιόῃ 


Ιοβ δἰβθηίθῃβϑθβϑ ὁ Ἃ6] 1ο8 
6] τοὺ ρεῖβϑα Υ παρίδῃ ςοϊαρογδάο δῇ ἰὰ φιιθιτα 
ςοηΐτα 6]. ἔθοβ βϑοριθϑαίίΐδη σοπο 1885 ΠΊΔΥΟΙΘ5 


Ῥοΐθηοῖδϑβ, ἰο5 τ1Π05 ἰο Γθϑίγθ, [95 ΟἰγῸ5 ΠΊΔ ἘΠ Π18. 


᾿αζδηΐθ τῇ σοτΐο ἰαρθοὸ ἀθ θη ρο 86 πιδηΐανο ἰὰ 
ΔΙΙΔΏΖα, ὈΡϑῖῸὸ αδφβριιέβνι ἰτῶ8 βϑθρδίδίβθ, 
Ἰδοθἀθηλοηοβ Υ αἰθηθη865 56. ΘΠ ΖαΊΖΘΙΌΠ 6 τ1Πη8 
Θάριτα αυιάδαάοβ ροῖ 8115 δ᾽ Ἰδοβίδεὲ; νὶ τθϑρθοίο ἃ 
Ιοβ ἀθηγάβ οτίθροβ, θη σπδηΐο δἰραηο ἰθηΐα α1{6- 
ΤΘΠΟΪ85 σοη Οἶτο, Θηβορϊάα 56. δ]αρα ἃ έβοβ. ΕΠ 
σοΟηΒθοπθηςία, ΡΟΙ 6] ἤθοῆο 48 βϑίδ' δῇ βΊΘΙΤΑ 
Ρογηιαηθηΐθ ἀθϑα46 185 (ποῦταβ Μέαϊςδβ ἢδϑβία ἐβίδ, 
110858 νθ 068 σοῇ ἰτϑριιδ8, οἰτὰ8 θῇ βριιϑῖτα δϊθσία, γὰ 
ΘηΓ6 58ΐ, γὰ Ἴοπίτα 8:18 ΡιΌρίοβ δἰἰϊδάοβ σὰ6 
᾿ηἰθηΐαρδη βορδίαίβθ, σοηΐαρδη σοη τπηἃ Θχοθίθηΐθ 
ΡΙΓΘΡδγδοϊίόη ΠλΠΠΙΓ Κ 86. παρίδῃ νιθὶΐο πγάβ 
οχρουϊπιθηΐίδοβ ρυδοίαθ ἃ] δαϊθϑίγαπηϊθηίο 6 
ΘΙΡΙ͂Θ585 ρο]ΙρτΌ 588. 

19.--- Τιοβ ἰἸδσθἀθηηοηΐοβ οἠ]θγοίδη 6] ΠΙἀθύαζΖρο ΒΟ ΌΓΘ 
5115 Δ᾽ΙΊδ 05 517 βοπιθίθυϊοβ ἃ ἰτραΐο, δπαιθ, ἀθ 
τηοάο σοηνθηϊθηΐθ ραῖδ 5115 ᾿πίθθ568, 856 σα! ἀρ δ η 
ἄθ 416 86 τἱρίθϑθη ῥοῦ τῇ βἰβίθηγα οἱράγσααμϊοο. ΕΠ 
σΔΠΡΙο, ἰο5 αἰθη]θη865 σοη 6] {ΓΔ ΠΒΟΌ750 416] 6 Πρὸ 
δοαραοη δἀιθπἥάπμαοθθ ἀθ ἰ8ὼ85 πάνθ ὧἀθ ἰδὰ5 
εἰσ δἀ65 δ]1 485, βαῖνο 185 ἀθ Οιίοβ Υ [.658Ρ008, 6 
᾿προηίθηάο ἰτραίο ἃ ἰοάαβ:; 8111 θαυϊραπιηθηΐο 
Ῥᾶΐδ θϑία βριιθυτα [16 ΘΙΡΘΙΟΥ ἃἱ σὰ6 {πνίθδη 6 
σ᾽ Ζαῖθι οἰτὸ πτοπιθηΐο, θη 6] 416 ῥοῦ σοηίδι ΠΟ 
ἰοάοβ ἰοβϑ οἰβοίϊνοβ δ᾽ἰδο8 
δἰσαηζΖαάο ἰὰ ρθηϊ μα ἀθ6 8115 Πι6γΖϑ8. 


1πἰαοίοϑ ΠαΡΙΘΥ͂8 ἢ 


20.-- Επ ἀοφῆηϊξνα, δ8ί νὶ ἰὰ όροςα δηίίραδ, δι] τ16 
65 αἸΠς] ἀδΓ οτέαϊϊο ἃ σπδί ]αϊοι ἰθϑπιοηΐο ἀ6 
πηοάο 5ἰϑίθπγάξιςο, γὰ 416 ἰοβ ποπρῖθθ δοθρίδη 
τηοὺ085 Ὧ6 οἷτοβ ἀβ πιοάο ἱπα βου πηϊπδο Κ᾽ 581Π 
ςοπΊρΙ ΟΡ οόῃ ἰὰ5 ποίϊοῖα8 ΒΟΌΓΘ 5.106 505 Δ ΘΙΟΙΘ5 
ἃ 61108, ἀη 416 86 ΓΘΗ ΘΓ ἢ ἃ 511 ΡΙΌΡΙΟ ρϑίϑ. 


184 105 δἰδπίθῃβοθβ ἀογηίπαθρδη 18 Τ ρα ο Ποπέοαογαοίόμ ἀπςο- έ]ϊςα ογθαάδ δῇ εἰ 477 ἃ... χιθ ςοτηργθπαία ἃ ὰ πιᾶνοῦ ρατία 
ἀθ 185 15145 46] ἔρϑο Υ (6 105 ἰθυυ! ΟΥἹΟ5 σοβίθυοβ 46] ποτίθ 46] ἔρϑο; Παϑία ἰὰ ρᾷΖ 4θ (δ]185 (449 ἃ.(.) 581. ορ]θίϊνο ρυϊπιογά 18] 
Υ ΡαρΙἸςαπιοπία ἀθοϊαγαάο θὰ ἰὰ τσ σοπίγα 105 ρϑίβα8. [.058 ἰδοθ ἀθπΊοηΐοβ ούδη 105 αἀἰτρθηΐθβ 46 1ὰ Ἰΐρα ρϑὶ οροπββίδ, 


οχἰβίθηίθ γὰ θῇ ε] βίρίο ΝῚ ἃ.(᾿. Υ αι δραύσαθᾶ ἃ [ἃ πιᾶὺ οὐ ραᾶτία 46] Ῥβίοροπαβο Υ Βθοοεῖδ. 


18ὲ (πο ΎΓὰ ᾿πΠίθγ πη θηΐθ 716 56 ἀθβδυσο!]ό 46] 459 4] 445. 


196 ΤΤὰ5 Βοίοσδ ἰὰ τονιιθὶία ἀθ ϑαπηοβ θη 439 ἃ.(. 1ο5 ἀπίςοβ δἰϊαάοβ 46 πὸ ραρβῦϑηῃ ἰγτραΐο Υ σοπίΠρίαη σοη Πᾶνθ5 οῦδ ἢ 


[6ϑρο8 Υ Ομίοϑβ. 


[1.202] Ἀθηναίων γοῦν τὸ πλῆθος 
Ἵππαρχον ὕὑφ' Ἁρμοδίου καὶ 
Ἀριστογείτονος τύραννον ὄντα ἀποθανεῖν, 


οἴονται 


καὶ οὐκ ἴσασιν ὅτι Ἱππίας μὲν πρεσβύτατος 
ὧν ἦρχε τῶν Πεισιστράτου υἱέων, Ἵππαρχος 
δὲ καὶ Θεσσαλὸς ἀδελφοὶ ἦσαν αὐτοῦ, 
ὑποτοπήσαντες δέ τι ἐκείνηι τῆι ἡμέραι καὶ 
παραχρῆμα Ἁρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων ἐκ 
τῶν ξυνειδότων σφίσιν Ἱππίαι μεμηνῦσθαι 
ποῦ μὲν ἀπέσχοντο ὡς προειδότος, 
βουλόμενοι δὲ πρὶν ξυλληφθῆναι δράσαντές 
τι καὶ κινδυνεῦσαι, ι Ἱππάρχωι 
περιτυχόντες περὶ τὸ Λεωκόρειον 
καλούμενον τὴν Παναθηναϊκὴν πομπὴν 
διακοσμοῦντι ἀπέκτειναν. 

[1.20.3] πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔτι καὶ νῦν ὄντα 
καὶ οὐ χρόνωι ἀμνηστούμενα καὶ οἱ ἄλλοι 
Ἕλληνες οὐκ ὀρθῶς οἴονται, ὥσπερ τούς τε 
Λακεδαιμονίων βασιλέας μὴ μιᾶι ψήφωι 
προστίθεσθαι ἑκάτερον, ἀλλὰ δυοῖν, καὶ τὸν 
Πιτανάτην λόχον αὐτοῖς εἶναι, ὃς οὐδ' 
ἐγένετο πώποτε. οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς 
πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπὶ τὰ 
ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται. 

[1.21.1] ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων τεκμηρίων 
ὅμως τοιαῦτα ἄν τις νομίζων μάλιστα ἃ 
διῆλθον οὐχ ἁμαρτάνοι, καὶ οὔτε ὡς ποιηταὶ 


τωι 


ὑμνήκασι περὶ αὐτῶν ἐπὶ τὸ μεῖζον 
κοσμοῦντες μᾶλλον πιστεύων, οὔτε ὡς 
λογογράφοι ξυνέθεσαν ἐπὶ τὸ 
προσαγωγότερον τῆι ἀκροάσει ἢ 


ἀληθέστερον, ὄντα ἀνεξέλεγκτα καὶ τὰ 
πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ἀπίστως ἐπὶ τὸ 
μυθῶδες ἐκνενικηκότα, ηὑρῆσθαι δὲ 
ἡγησάμενος ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων 
σημείων ὡς παλαιὰ εἶναι ἀποχρώντως. 


[1.21.2] καὶ ὁ πόλεμος οὗτος, καίπερ τῶν 
ἀνθρώπων ἐν ὧι μὲν ἂν πολεμῶσι τὸν 


ῬοΙ 6] ΠΊρΙο, ἰὰ πηαυοσία 46 ἴο5 δίθηϊθη865 ογθ 6 6116 
[οἴ 
ΑἸϑίοριοη σπδηο οὐὰ {ἰγΓδη ἶθα, ν᾽ ΠΟ βϑαρθη 4116 


ΗΙΡαῖοο πτυῖό ἃ 1η8ΠΟΒ Ηδιτηοαΐϊο Υ 
οἵὰ ΗΙΡΙὰ5 σαΐθη ο]θγοία 6] ροάθυ βου 8561 6] ΠΊΔΥΟΥ 
ἀθ Ἰοβ ἢϊ]οβ ἀθ Ριβίϑιγαΐο, τηϊθηΐταβ ]σὰ6 Ἡ]ρΡαῖτο Υ 
Τέβδϊο θύδῃ 5118 ΠΟΙ ΠΊ8ΠΟ8; 8] ΓΘοθΙῦ Ἡ δ ηοαΪο Υ 
Ατβίοριίοη 416 δ61161] ἀΐα Κ᾿ 6 686 τηοπΊθηΐο 
Παρίδῃ ϊ4ο αοίαίαοθ ῥοῦ Ιο8 
ςοη]τγαάοβ ἃ ΗΙΡΙ 5, ον ζατοη ἃ όβίθ ῥοῦ στθουθ γὰ 


αἰρθο ἀθ 


θη δηϊθοθαάθηΐθβθ, ροῖὸ [ἰΙθνδᾶοβ ΡΟΥ 6] ἄθϑθο ἀθ 
ΔΙΤΙΘΒΡαΙθ6. Θη δἷριιπα παζαῆα δηΐθβ 6 5617 
δΡρτθϑαάοβθ, δἱ ἰορβϑῖβθ 1ὰ5 
Ρῥτοχίμηϊδθθ 46] 1]απλαᾶάο Τθοσουίοῦθρ. τη]θη [88 


σοῦ ΗἸἴραῖσο δῇ 


οΥ̓ΡδηΖαρα ἴα ῥρτγοσθϑιίόη ἀθ 188 Ῥαπαίθηθαβϑζε, 16 
ΤηδίδΌ. 

[058 βιίθροβ σθθη 81Πη τὰ ζΖόῃ τη δ8 οἰγὰβ σΟβ88 
416 ᾿ἴποίπ80 βασθάθη ἃἤοτα Κ᾽ ΠΟ ϑϑβίάῃ οἰν δά δβ5 
ῬοΥ 6] οπρο, σοπΊο 68 ῥοῦ 6] ΠρΙο 46 ἰο5 ΓΟ Υ685 
Ἰασθάθιηοηϊοβ ἢῸ ἀθροβίίδη δἱ ἔΠπὰ] τῇ 8οῖο νοΐο 
ςαάδ πο, 581π0 ἀοβ, ο 46 θηθη ἰὰ σοτηρδῆίϊα ἀθ 
Ριΐαῆα χὰθ παηςα οχίϑιιόθα, Αϑί ἀθ πορ]ροηΐθ 65 
δῖα πλςῇο8 ἰὰ ᾿ηνϑϑεραοίόῃ 46 ἰἴὰ νογάδα γ᾽ (6 θ8ὰ 
ΤλδηθΙὰ ΡΙΘΠΘΥΘη ᾿ΠΟΙΠΠδῖ86. ΡΟΥΓ ἰἶο 46 οϑίά ἃ 
ΤΉ8ΠΟ. 

21.-- δῖη οιηραῖρο, σαΐίθη ρύϑοαθ ἃ 1858. ὈυΘ 85 
Τηθποϊοηδάδβ σοηβϑί ἄθσαβϑθ 4116 65 δ8ί ἰο 4116 θχριίι86 
ὯΟ 86 Θααϊνοςσετία, Υ ἰδῆροςο ἰο ἢατία 81 σοηῆδϑθ 
πηάβ Θῃ 6115, ρούσαθ ἰοβ ροθίαβ ἤδη ἤθοῆο ΠΙπΊηΟ8 
8016 6115 θηρτδηθοϊόηοίαθ, Ωἰ ἰδπροσο 86 
Θαυϊνοςετία ΡοΥη66, 
Θβϑοθίθσοη σοῇ 6] οὐήἠθιίνο ἀθ βθάιπιο θῇ τπᾶἃ 


οἴθο, ἰοβ ἱορόρταίοβ [85 


δα αϊοϊόῃ πιάβ 416 ςοη ν]βίδβ ἃ ἰὰ νϑοσαδά, σοϑ88 4116 
800 ἱπΊρΟΒ10165 ἀθ σοπρτο δῦ Υ της δ5 46 6185, 
ΡΟΓΙ 6] Πθῖῆρο {ἰγϑηβουττάο, ἰγαπβναβαάαβ ἀθ πλοάο 
ἸΠΟΙΘΙΡ]6 ἃ] σαπρο α6 ἰο ἔαριοβο; Πα] πηθηΐθ Ο 86 
Θααϊνοςατία 51 σοηϑίθγασα 416 856 μὰ ἰπνοϑρααο 


ϑαποιθηϊζοπηθηίΐθ --ϑῖ 856. ἴθπθ ρῇ σπθηΐα 51 
δηϊριοαάδα-- ἃ ρα ὧἊθ ἰοβ ἱπαάϊοῖοβ πιάβ 
ρονιάθηΐθϑ. 


Ἐβία ριιθῦῖα ---ιπαιθ ἰἴοθ ΠΟΘ 85. ΠΙΘΠ [885 


Ἰυσῆδη 516 ΠΊρυΘ σοηβίἄθύδη ἰὰ πιάβ ἱπηροτγίαπίθ ἰὰ 


206 1.4 σοϑία 46 105 {Γδη]ο] 488, οσυτστα θη 6] 514 ἃ.(,,, 65 ἰγαίδα ἃ σοῃ πλάβ ἀθίβ]]θ θη ΝῚ 54 γ᾽ 85. 


200 ΤΘΙΏΡΙΟ βἰΐπδαάο θη 6] Ῥδυτῖο 46] (θγάπηϊοο, ἃ] πογοθϑίθ 46 Αἴθηδβ, Υ ἀθάϊσβαο ἃ 188 ἢ 75 46] γον 1,60, χαΐθη, 46 δσιιθσάο 


ςοη ἰὰ ἰγδα]οϊόῃ, 185 βδουῆςό ἀπτδηΐθ τπηὰ ἔρος 46 σατγοβίία ἃ σαπηρίο ἀθ 188 ν 488 ἀθ ΄ὰ ροδ]δοϊόῃ. 


20ς Ἐϊρϑίαβ ἀθάϊσδααβ ἃ Ρααβ Αἴθπθα Υ δῇ 1ὰ5 4116 6] πιοπιθηΐο ρυῖποῖραὶ οῦὰ ἰὰ ριοσθϑιόπῃ θῇ 4π6 86 Π᾿ϑναρα Παβία 1ὰ 


Αοτόρο!] "5 6] ρερίο ἀε 1ὰ αϊοβδ. 


204 ἸἈρίθσγθποία ἃ Ἡθγόδοίο ΝῚἸ 57 γ ΙΧ 53. ΕἸ βπιηρογδάου (δίδοβ!]α πὸ ἀθοῖό θοῦ 1ὰ οὗτὰ 48 Ταοία! 465 ο πο 16 ρτγεβϑίό ογέα το 


γὰ 416 πιπαό σοη θϑραῦίαποβ πὰ σοιηραῆία 46 ΡΙἰαῆδ, βερη πο8 ἄϊοο Ἡθγοάϊαμο (ΙΝ 3). 


παρόντα αἰεὶ 
παυσαμένων δὲ 
θαυμαζόντων, ἀπ' 
σκοποῦσι δηλώσει 


γεγενημένος αὐτῶν. 


μέγιστον κρινόντων, 
τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον 
αὐτῶν τῶν ἔργων 


ὅμως μείζων 


[1.22.1] Καὶ ὅσα μὲν λόγωι εἶπον ἕκαστοι ἢ 
μέλλοντες πολεμήσειν ἢ ἐν αὐτῶι ἤδη ὄντες, 
χαλεπὸν τὴν ἀκρίβειαν αὐτὴν τ 
λεχθέντων διαμνημονεῦσαι ἦν ἐμοί τε ὧν 
αὐτὸς ἤκουσα καὶ τοῖς ἄλλοθέν ποθεν ἐμοὶ 
ἀπαγγέλλουσιν: ὡς δ' ἂν ἐδόκουν ἐμοὶ 
ἕκαστοι περὶ τῶν αἰεὶ παρόντων τὰ δέοντα 
μάλιστ' εἰπεῖν, ἐχομένωι ὅτι ἐγγύτατα τῆς 
ξυμπάσης γνώμης τῶν ἀληθῶς λεχθέντων, 
οὕτως εἴρηται. 

[1.22.2] τὰ δ' ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν τῶι 
πολέμωι παρατυχόντος 
πυνθανόμενος ἠξίωσα γράφειν, οὐδ' ὡς ἐμοὶ 
ἐδόκει, ἀλλ' οἷς τε αὐτὸς παρῆν καὶ παρὰ 
τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν ἀκριβείαι περὶ 
ἑκάστου ἐπεξελθών. [1.22.3] ἐπιπόνως δὲ 
ηὑρίσκετο, διότι οἱ παρόντες τοῖς ἔργοις 
ἑκάστοις οὐ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἔλεγον, 
ἀλλ' ὡς ἑκατέρων τις εὐνοίας ἢ μνήμης ἔχοι. 


των 


οὐκ ἐκ τοῦ 


[1.22.4] καὶ ἐς μὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ μὴ 
μυθῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται' 
ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν τε γενομένων τὸ 
σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ 
αὖθις κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ 
παραπλησίων ἔσεσθαι, ὠφέλιμα κρίνειν 
αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει. κτῆμά τε ἐς αἰεὶ 
μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα 
ἀκούειν ξύγκειται. 


[1.23.1] Τῶν δὲ πρότερον ἔργων μέγιστον 
ἐπράχθη τὸ Μηδικόν, καὶ τοῦτο ὅμως δυοῖν 
ναυμαχίαιν καὶ πεζομαχίαιν ταχεῖαν τὴν 
κρίσιν ἔσχεν. τούτου δὲ τοῦ πολέμου μῆκός 
τε μέγα προύβη, παθήματά τε ξυνηνέχθη 
γενέσθαι ἐν αὐτῶι τῆι Ἑλλάδι οἷα οὐχ ἕτερα 
ἐν ἴσωι χρόνωι. 


[1.23.2] οὔτε γὰρ πόλεις τοσαίδε ληφθεῖσαι 


61] τηοπιθηΐο Υ πὰ ν6Ζ ἰθυτηϊηδάδ δα ΠΤ Πιάβ 
Ιὰ8 Ἃ6] ρᾶβδάο-- 
Ῥαβάπμαἀοβθθ θῇ ἴοβ ϑιισθϑοβ Πηϊβϑηηοβ συθάεδγά ο΄ 1Ὸ 


Ρᾶῖὰ “υΐίθηθθ ἰὰ θχϑιηϊηθη 


486 ἢ 5140 8: ΡΘΙΊΟΥ ἃ Δ4μέ]]88. 


22.-- Ἰλθϑρθϑοῖο ἃ 188 ρϑίαρταβ σὰ6 4170 σα τιηῸ ἃ 
Ρυπίο ἀθ θηΐγαῦ θη βΈΘΙΤα Ο γὰ Θη 611ὰ, τϑϑα ρα 
ΔΙΗ͂ΓΙ] τϑοογάδι]ας θχαςοίαπηθηΐθ, ἰδηΐο ἃ πηί ἀθ ἴὸ 
416 οἱ ρειβοπδπηθηΐθ σΟπΊΟ ἃ ἰοβ 416 πΊ6 ἶο 
{85} 1{6ΙῸΠ 46 ππᾶ τὶ οἰτὰ πθηΐθ. (οη ἰοάο, [4] 
(ΟΠΊΟ ΠΊΘ ραΙθοία 416 σδάδ τιπ0 ἰο αἰτία 46 δοιιθσάο 
ςοη ἴὰ5 αἰγοιηβίδηςί 5 ρύθϑθηΐθβ θη σδδ πιοιηθηΐο 
Υ δοούσάπαοχηθ ἰο πιάβ ροϑβίθ]θ ἂἃἱ βθηίο ρϑῆθσαὰὶ 
ἄθ ἴο 46 γτϑαϊπιθηΐθ 86 40, δϑ8ί 86 ἃ θχριδβίο. 


ΕΠ συδηΐο ἃ ἰοβ ἤθοῆοβ 4ἀθ ἶο σὰ6 βϑιςθαϊό θῇ ἴα 


ΘΌΘΙΤα, ΠῸ οςοηϑιίάθσέό δαθοιθάο θβου 105 
Ἰπίουτηά πα οπΊο (6] ΡΓΠΊΘΓΟ σοη ααΊθη ΠΊΘ ἴορϑ86 ἢἰ 
βθρύῃ π|6 ραϊθεία, ϑῖπο βδόϊο δ 6 1105 θῇ ἴοβ 416 
Θϑίανθ ρίθϑδθηΐθ ο, γθηᾶο ἃ Ὀιβοθυΐοβ ἃ Οἰτα8 
Γαθηΐθϑ σοῇ σπδηΐα θχϑοι πα θὰ ροϑίρ]6 θη σα 
οδ50. [.ἃ ᾿Ἰηνοϑερδοϊόη γϑϑα!αρα ρθῆοβϑα ροΥη16 1Ὸ5 
ΡῬτθϑθηΐθϑ θῇ σδάδ ϑ10680 ΠΟ ἀθαοίδη 10 τ]5Π10 5ΟὈΓΘ 
6] πηϊβϑηῖο ἰθηα, δίπο βορίη ἰὰ [πο] πδοϊόη 6116 
βϑηϊίδη ροῦ ςαάδ Ὀδη60 ο 8118 Γθοιπθῦάοϑβ. 

ΟὐϊΖά ρᾶῖα τπὰ ἰθοίασα ρά]]ςα 511 σαγάςίο ΠΟ 
ἔαθυ]οβο 165 Πατά ῥδίθοοῚ ΤΘΠῸ5 Ἀρτϑ 8165, ΡΘΙῸ 
βούά ϑιιποίθηίθ 46 ἰοβ [πΖριιθη ἀ{1|65 σπαίθηθϑ 
ἄθβθθη θχδιηῖηδῦ ἰὰ νογάδα 46 ἰο βισθαϊάο γ᾽ ἀ6 ἰο 
416 ἃςᾶ80 868 48 ΠΊΘνΟ 51Π|118 7 Υ ρϑῖα]ο, ἰθπίθπο 
Θη σπρηΐα [85 οἰτοπηβίδηςσιαθ ΠπΊδη85. Οπθαᾶ 
ΠΟΙΠΟ τ1η8 ροϑβϑϑίόῃ ρδῖδ 516 ΠΊΡΙΘ τηάβ 4116 σοπῖο 


οδ]θίο ἀθ σϑυϊαηιθη ρϑῖᾶ οἱτ τη ᾿ἰπϑίδηΐθ. 


23.--- [ε 165 βϑϑίαβ δηίθυοσ 5, [858 Πγάβ ᾿πηρουίδηΐθβ 
αθσοη ἰὰ5 (ποτὰ Μέαϊοαβ γὙ, σοῇ ἰοάο, θϑ888 
[ανίθοη τῇ τάρίἀο «ἀθβθηΐαᾶσθ θῇ ἄοβ Ὀαΐβ]]ὰ5 
Πᾶναθθ γ᾽ οἰγα8 ἰδηΐαβ ἰθυτθϑίγθϑϑα, Ἐη σδηῖο, ἰὰ 
ἀυταοϊόη ἀθ ϑϑία ριιθῦτα 86 ρτοϊοηρό τπποῆο γ᾽ ἃ ἰο 
Ιαῦρο ἀθ ε11ἃ σαυθίοη βοῦρτθ τοῖα σ᾽ απη 8465 
ζοΟΠΊΟ ἢῸ Παρία παρίάο θῇ πὴ ροτὶοάο ἀθ [θρο 
5Β[ΠΊ1168Γ΄. 

ΝΙ ἰαηίαβ αἰπάδαάθβ 


ςοησαίβίαδαθ σαθάδιοῃ 


288. ΕἸ φϑοο βία ἀϊσθ 416 1858 ἀοβ Ὀαΐβ]]αβ πᾶνα]θ5 πιθοη ἰὰ 46 Ασίθμηϊϑίο γ᾽ ϑα]απηίηα (480 8.(.), Υ 188 ἀοβ ἰθυτθϑίτθβ 


ΤΕΙΠΊΟΡΙ 85 (480) Υ Ρ]αΐθα (479 αηίθβ (6 (υϊ βίο). 


ἠρημώθησαν, αἱ μὲν ὑπὸ βαρβάρων, αἱ δ' 
ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπολεμούντων (εἰσὶ δ' 
αἤι καὶ οἰκήτορας μετέβαλον ἁλισκόμεναι), 
οὔτε φυγαὶ τοσαίδε ἀνθρώπων καὶ φόνος, ὁ 
μὲν κατ' αὐτὸν τὸν πόλεμον, ὁ δὲ διὰ τὸ 
στασιάζειν. 
[1.23.3] τά τε πρότερον ἀκοῆι μὲν λεγόμενα, 
ἔργωι δὲ σπανιώτερον βεβαιούμενα οὐκ 
ἄπιστα κατέστη, σεισμῶν τε πέρι, οι ἐπὶ 
πλεῖστον ἅμα μέρος γῆς καὶ ἰσχυρότατοι οἱ 
αὐτοὶ ἐπέσχον, ἡλίου τε ἐκλείψεις, αἦι 
πυκνότεραι παρὰ τὰ ἐκ τοῦ πρὶν χρόνου 
μνημονευόμενα ξυνέβησαν, αὐχμοί τε ἔστι 
παρ' οἷς μεγάλοι καὶ ἀπ' αὐτῶν καὶ λιμοὶ καὶ 
ἡ οὐχ ἥκιστα βλάψασα καὶ μέρος τι 
φθείρασα ἡ λοιμώδης νόσος: ταῦτα γὰρ 
πάντα μετὰ τοῦδε τοῦ πολέμου ἅμα 
ξυνεπέθετο. 
[1.23.4] ἤρξαντο δὲ αὐτοῦ Ἀθηναῖοι καὶ 
λύσαντες τὰς 
σπονδὰς αἦι αὐτοῖς 
ἐγένοντο μετὰ Εὐβοίας ἅλωσιν. [1.23.5] διότι 
δ' ἔλυσαν, τὰς αἰτίας προύγραψα πρῶτον 
καὶ τὰς διαφοράς, τοῦ μή τινα ζητῆσαί ποτε 
ἐξ ὅτου τοσοῦτος πόλεμος τοῖς Ἕλλησι 
κατέστη. 


Πελοποννήσιοι 
τριακοντούτεις 


[1.23.6] τὴν μὲν γὰρ ἀληθεστάτην πρόφασιν, 
ἀφανεστάτην δὲ λόγωι, τοὺς Ἀθηναίους 
ἡγοῦμαι μεγάλους γιγνομένους καὶ φόβον 
παρέχοντας τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀναγκάσαι 
ἐς τὸ πολεμεῖν: αἱ δ' ἐς τὸ φανερὸν 
λεγόμεναι αἰτίαι αἵ δ' ἦσαν ἑκατέρων, ἀφ' 
ὧν λύσαντες τὰς σπονδὰς ἐς τὸν πόλεμον 
κατέστησαν. 


[1.24.1}] Ἐπίδαμνός ἐστι πόλις ἐν δεξιᾶι 


ἐσπλέοντι ἐς τὸν Ἰόνιον κόλπον: 


ἀοϑροθίδαδβ, πδ5 ροῦ ἰοβ Ὀάγρατοβ, οἰγα8 ῥΡου ἰοβ 
ΤῊΪΒΠΊΟΒ σΙΘρΟβ 46 ᾿ποῃαρδη ἢ σαΠΊΡΟ σοΟΠίΓΘΙΟ 
ποϊηοίαθο ἤαρο αἱριιηαβ 416 ἰτἃ8 561. οσπρϑάδβ 
σϑηίατοη ἀθ ροδ]δοϊόῃ.--- πὶ παΡρο ππησὰ ἰαπίο 
ἀΘβΕΘΙΤΟ Ὑ 58ηΡΙΘ, Οίθη σοπῖο τοϑα!δάο ἀθ ἃ 
ΤηΪβηγᾶ ρΊιοσα, ὈΪθη ἃ σϑαιι8ὰ 46 ἀἸβοογα 185 οἰν]] 6823, 
Νιοξοεῖαβ 46 ἔροςδ δηΐθυῖοῦ γα 5,1 185 οὐ πηθηΐθ, 
ΔΌΠΟΠΘ Γαγὰ ΝῈΖ σΟΠ ΗΠ 485, ΤΟϑ]} το αἱρηδ5 θα 
ογέαϊτο: 4106 
ΤΟ ΡΊΟΠΘΒ αἀ6 Δ {|ΘΥῪὰ Υ ἤαθσοη ὧ6 οχίγθπγᾶ ν]ο θποῖδ; 


56 5Π|0 5829: δἰθοίδασοη ἃ θχίθηϑβϑαβ 
ΘΟΙΡ865 ὧἀθ 801] 716 86. ριοαπἼθοη σῇ πλάβ 
[τθσαθησία ἀὯθ ἷο σὰ6 56 τϑοούάαρα θῇ ὄἔροςβδϑβ 
Ραβϑδάδβ; ριδηᾶθβ βθαίαθ θῇ δἰριιηδθ ΖΟηΔ8 Υ ἃ 
ςοηβθσαθησία α6 6185 6] πα πΊρσθ; Υ ἴα 416 ΠΟ οσδιιϑό 
ΤΏΘΠΟΙῸ5. Θϑίγαροβ 6 ΠΪΖὸ ῥϑίθοθ ἃ τ1πᾶ ραῖΐθ 
᾿τηροτίαπίθ 46 ἴα πυπιαηϊ δά, ἰὰ ραβϑίθ. Τοάο 680 868 
Ρῥτοάυ7ο ςοἰποιάϊθηαο σοη θϑίδ ρΊΊΘΙΤΔ. 


ἃ φΠοη θη ΖδΙΌη 05 δἰθη!θη568 Υ ἰοβ ρϑ οροηθβίοβ 
8] νίοϊα ἰοβ ἰγαίδάοβ σι παρίδῃ ἤΠτπηδάο ῥοῦ 
ἰγοϑιηΐα ἃἤἥοβ ἀθϑραόβ ἀθ ἰὰ ἰοπιὰ ἀθ Ετρθαῦ', ΕΠ 
σαδηίο ἃ ἰὰ ταζόῃ ἀθ 416 ἰοβ ν]ἱοϊαύϑη, γὰ τὴ68 ἢ6 
δαἀθ᾽αηΐδαο ἃ ΘβΟ 1 ἃ] σΟΠΊΙΘΠΖΟ 105 ΠΊΟΙνΟΒ Υ᾽ 188 
ἀἰϊβογθραηςίαθ ρᾶτὰ 416 πδᾶϊθ θῇ αἱριιπα οἰτα 
οςδϑίόηῃ 86 ρἰαηίΐίθα 6] οὔἱρθὴ ἀθ ἰδῃ ρύδη βιθιτα 
ΘηἰΓ6 ἰο08 ρυίθροϑ. 

[ἃ ςαι88 Πιάβ θα], διηααθ ἰὰ ΠΊΘηΟ5 Ππιδηϊϑϑίδαα 
ἄθ ραΐαρτα, οἴθὸ 416 πιθ 6] ἤπϑθοῆο 46 σπθ ἰοβ 
δἰθηίθηβϑοθ. σῇ 81 θηρτδηαθοϊηηϊθηΐο ᾿ΠΒΡΙ ΓΆΓΌΠ 
ἰθπΊΟΥ ἃ ἰοβ ἰδοθάθηηοηϊοβθ Υ 65 [ΟΥ̓ΖϑΙΌη ἃ ἰᾶ 
ΘΌΘΙΤΕ; 51η δρεῦρο, ἰὰ5 τα Ζοηθ8 πηδηὶ βία 885 
ῥα ΙΠςαπιθηΐθ ρου οαάδ θαπάο, θη νὶτπά (6 1Δ5 4116 
ἰγὰ8 ν] Οἱ δι 1ο5 ἰταίαοβ ΘΠ ΓΙΌ 6 ΘΊΙΘΙΓα, ΠΙΘΙΌΠ 
165 βίριαϊθηίθϑ: 


24.-- ΕρΙάἀδπητηοῦα 65 ππὰ οἰπάἀδα 46 οϑίά ἃ ἰὰ 
ἀρύθομα ρᾶῖὰ 6] 416 θηΐγα θῇ 6] πλδῦ Τ]όπίςοσρ; 580ῃ 


230 Ῥᾳράθ αι Παρὰ γϑίθυθησὶἃ ἃ ἰὰ οσαρδοϊόη ἀθ Μίςαθϑο (ΝἹ1 29 5.) ροῖ ορδ5 Ὀάγραγαβ Υ ἃ] θπϑαῆεηθηΐο 46 6 ἀἸθΌη. 
ῬΙΘδ5 θη 688 οσβϑίόῃ. [.05 σᾶ808 46 ρυίθροβ βουίδη [958 46 Ρ]αΐθα (Π1| 68) ν Τίτϑα (ἸΝ 5 7). (δρῖοβ ἀθ ροδ]δοϊόῃ ϑ{ὙἸΘΙΌΠ. 
ῬΡοξάθα (1 70), Ερμα (11 27), Εβείοπα (Ν' 32), Μϑῖοβ (ν' 116) γ Τίγθα (Ν 57). 1.5 ρίιθυγαβ οἰν1]65 116 ἀθβοῦρο Τιοία! 65 σοπ 
ἀφίδ!]6 80η 165 46 (οζοῖτα (Π| 69 55.), Μέραγα (ἸΝ 74) γ ϑαπῖοβ (Ν1Π 21). 
23ς 56 ΤΠ ΘΠΟΙΟΠδη 56 5Π105 6 6] "Π 8; ΠῚ 87, 89; ΙΝ 52, Ν 45, 50; ΝΠ 6. 


234 445 4. (ΑΚ, 
244 Ασἐπδ]πηθηΐθ ᾿πτ}Ὰ8ΖΖο ο Πυ1Γὅ8. 


240 Τ)ὴ6 βϑίθ ραᾶβα]θ Υ ἀθ Ἡογόσοίο Ν] 127, ἀοπάθ 856 ἀϊςθ 4β Ερίἀδπτηο 416 θϑίά θῇ 6] πηδῦ Τ]όμπίςο, σαρο ἀθάπιοι 6116 6] ΠΊΔΥ 
]Ἰόπίςο ποία 6] 881: 46] Αατίάξίσο ἃϑί σοπιο 6] πηδι 716 86 θχέίθβηθ θη 6] 881. ἀθ Ούθοῖδ Υ ἰὰ ραπία Ὑδρίρία, ἰο αι οστὰ 
ῬΙΟΡΙ ηθηΐθ 6] πλδῖ ]όπίςο. ΕἸ ΠλδΙ Θἐγ6 516 1118 ν σθοῖα 65 ΠΠαπιδάο ροῦ Ταςία 1465 (εἴτ. ΓΝ 24, 53; ΝῚ 13) πλὰγ (6 51.111. 


προσοικοῦσι δ' αὐτὴν Ταυλάντιοι βάρβαροι, 
Ἰλλυρικὸν ἔθνος. [1.24.2] ταύτην ἀπώικισαν 
μὲν Κερκυραῖοι, οἰκιστὴς δ' ἐγένετο Φαλίος 
Ἐρατοκλείδου Κορίνθιος γένος τῶν ἀφ' 
Ἡρακλέους, κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν νόμον ἐκ 
τῆς μητροπόλεως κατακληθείς. ξυνώικισαν 
δὲ καὶ Κορινθίων τινὲς καὶ τοῦ ἄλλου 
Δωρικοῦ γένους. [1.24.3] προελθόντος δὲ τοῦ 
χρόνου ἐγένετο ἡ τῶν Ἐπιδαμνίων δύναμις 
μεγάλη πολυάνθρωπος: [1.24.4] 
στασιάσαντες δὲ ἐν ἀλλήλοις ἔτη πολλά, ὡς 
λέγεται, ἀπὸ πολέμου τινὸς τῶν προσοίκων 
βαρβάρων ἐφθάρησαν καὶ τῆς δυνάμεως τῆς 
πολλῆς ἐστερήθησαν. [1.24.5] 
τελευταῖα πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου ὁ δῆμος 
ἐξεδίωξε τοὺς δυνατούς, οἱ δὲ 
ἐπελθόντες μετὰ τῶν βαρβάρων ἐλήιζοντο 
τοὺς ἐν τῆι πόλει κατά τε γῆν καὶ κατὰ 
θάλασσαν. [1.24.6] οἱ δὲ ἐν τῆι πόλει ὄντες 
Ἐπιδάμνιοι ἐπειδὴ ἐπιέζοντο, πέμπουσιν ἐς 
τὴν Κέρκυραν πρέσβεις ὡς μητρόπολιν 
οὖσαν, δεόμενοι μὴ σφᾶς περιορᾶν 
φθειρομένους, ἀλλὰ τούς τε φεύγοντας 
ξυναλλάξαι σφίσι καὶ τὸν τῶν βαρβάρων 
πόλεμον καταλῦσαι. [1.24.7] ταῦτα δὲ ἱκέται 
καθεζόμενοι ἐς τὸ Ἥραιον ἐδέοντο. οἱ δὲ 
Κερκυραῖοι τὴν ἱκετείαν οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ' 
ἀπράκτους ἀπέπεμψαν. 


καὶ 


τὰ δὲ 


αὐτῶν 


[1.25.1] Γνόντες δὲ οἱ Ἐπιδάμνιοι οὐδεμίαν 
σφίσιν ἀπὸ Κερκύρας τιμωρίαν οὖσαν ἐν 
ἀπόρωι εἴχοντο θέσθαι τὸ παρόν, καὶ 
πέμψαντες ἐς Δελφοὺς τὸν θεὸν ἐπήροντο εἰ 
παραδοῖεν Κορινθίοις τὴν πόλιν ὡς 
οἰκισταῖς καὶ τιμωρίαν τινὰ πειρῶιντ' ἀπ' 
αὐτῶν ποιεῖσθαι. ὁ δ' αὐτοῖς ἀνεῖλε 
παραδοῦναι καὶ ἡγεμόνας ποιεῖσθαι. 


[1.25.2] ἐλθόντες δὲ οἱ Ἐπιδάμνιοι ἐς τὴν 
Κόρινθον κατὰ τὸ μαντεῖον παρέδοσαν τὴν 
ἀποικίαν, τόν τε οἰκιστὴν ἀποδεικνύντες 
σφῶν ἐκ Κορίνθου ὄντα καὶ τὸ χρηστήριον 
δηλοῦντες, ἐδέοντό τε μὴ σφᾶς περιορᾶν 
φθειρομένους, ἀλλ' ἐπαμῦναι. 

[1.25.3] Κορίνθιοι δὲ κατά τε τὸ δίκαιον 
ὑπεδέξαντο τὴν τιμωρίαν, νομίζοντες οὐχ 


8:18 νϑοίποβ ἰοβ ἰδ] δηΐοθ, ἀθ οἰπϊα 1{Πτ|ὰ. 1ἃ 
(ΟΙ]ΟΠΙΖΔΙΌΠ ἰο8. σοΙΟ ΓΘ η5652,ς, θῇ ἰδηΐο 416 5811 
Πιπμάδαου ἔπ Εδ]1Ὸὸ 6] 46 Εταϊός!ςθ5, σοσητο 46 
Πδοϊπηϊθηΐο, ἀθ ἰὰ αἀθϑοθηάθησια ὧἊθ Ἡρίδοῖθϑ, 
Βο ]οϊδάο ἃ ἰὰ πιοίτόροι ἀθ δοιιοιάο σοῇ ἴοβ 
δῆ ριιοθ τ1508; 


ςοΙ]οηϊΖϑοϊόῃ δἰσιιποβ 46 (ουηΐο γΥ 46] τοϑίο 46 Ϊὰ 


ἰδηυθέη ραγιοραῖοη. θη ἴὰ 


Θβϑέσρα ἀοτία. Ραβϑάο 6] ἔθηρο, Ερίἀδπῆηο 86 ΠῖΖο 
ῬΙδμαθ Υ ρορυΐοβα, δυηηαθ, βορύη σποηίδη, 
ζοΠΊρΙοθο5Β θῇ αἰβοοιάϊαθ οἰν]θ5 ἀπταηίθ 
Τα Πο5 δῆοβ, Παθύοη ἀθυτοίδαοβ 6 τηἃ σΊΘΙΓα ΠΟ 
51.1.5 νϑοίηοβ θάγραϊοβ Υ ἀθοαγό πλιςῇοΟ 81 ροαθυ. 

ΕἸπδΙπιθηΐθ, αηΐθθ ἀθ οϑία ριιθῖσα, 6] ρᾳθΐο 
ΘΧριιϊΐβδό ἃ ἰοβ ΠοΟΡΪθ8, Υ θηΐϊοηςθβ θϑίοβ, σοῇ ἴα 
ςοἰαροτζδοίόη 46 ἰοβ Ὀάγρατοβ, βοπιθίίδη ἃ] ρ1118]6 
ῬΟΙ [ἰοΥΎὰ Ὑ ΡΟΙΓ ΠΊΔΙ ἃ ἰοβ ἀβ ἰὰ οἰπαάδα. Ῥουὺ 81 
Ραγίθ, ἰοβ θρίἀδιηηίοβ σπ6 οσπραῦδη ἰὰ οἰπάδά, 
ζοΠΊοΟ θϑίαρδη ςαάα ν9Ζ πιάβ δροδίδαοϑβ, θην ϑΙῸη 
ομη δ͵ ἄοΥθ5 ἃ (οΙΟἾσδ, ΡΟΥ 861 58 πηθίγόροι!, σοη ἴα 
Βοοπὦ ἂἊθ 416 
ἀρϑίγυυθδη δΐπὺ 6 65 γθοοηο ]Π]Ί1Ί 56 σοη ἰο5 


ὯΟ Ρϑιυτη 686 ὴ 416 Ϊ[65 
ἀροϑίοισαδοβ Υ ριιβίθβθη ἔμ ἃ ἰὰ βίαθισα σῇ ἰἶοβ 
Ῥάτρατοβ. δα ροϑιοἱόη 1ὰ ἢἰοίθιοη δοοριέποβο 
ΠΟΠΊΟ 5110|1σαηΐθ5. ἃ] βαπίμπδτο 6 Ηθία, ρθΙῸ ἰῸ8 
ΠΟΙΟΙΓΘΏ565 ΠῸ δἰθπα!θτοη 58. βύρ!ςα, 51π0 416 1Ὸ5 
ἀοϑρίαϊθσοη 81 416 σοηϑιρπίθγδη Πδάδ. 


25.-- (πᾶο ἴο5 Θρίἀδηηηῖοβ 856 θηἰθιδίοη 46 4116 
ὯῸ τρορίτίαη πϊηρσιιπα ἀγιάα ἀθ (ογοᾶ ΠῸ 
ΒΌΡΙΘΙΟΠ από ἤδΟΟΙΓ ρᾶῖα ΓΌΒΟΪνΟσ ἴα ϑἰπδοϊόπ; 
Θηΐοπησθθ ΡΟ πιθάϊο θ᾽ θιηηϊβαοθ ἃ [6] ο5 
(ΟΠ Βα] ΓΟ αἱ αἀΪο5 51 ἀθρογίδη θπίγθραγ ἰὰ οἰπἀδά 
ἃ ἰοβ σουϊηἰο5 θη οϑ]] ἀδα ἀθ πιπάδάογθβ 6 ᾿ἰπἰθηΐαῦ 
ΟὈΐθηο ὧθ ο]]οβΒ αἱριπα αγιιάδα. ΕἸ αΐοβ [65 
Τοϑροπαϊό 416 ἴα βπίγθραβθη ἃ ἰοβ σου πίο5 Υ 165 
ΠΙοΙούδη 511.5 ρτχοίθοίοιθβ. 

πα νοΖ |Ιθορᾶοβ ἰοβ δρίἀδηπίοβ ἃ (οτπίο 
ΘΠ ΓΘΡΔΙΌΠ 1 σοΪοηΐα 46 δοιθυάο σοη 6] ογάσα]ο, 
ἰγῶ8 δἰθρῶῦ “16 81. ππαάδαου οἵα 46 (οχϊηΐο Υ 
ΠοΟΠΊ ΙΓ 1165 16 τοϑριιθϑία (6] ογάσαϊο, Υ δἀθπγάβ 
165 ΒΡ ]] ΔΙΌ 4116 ΠΟ σοηϑβίπίθβθη 81 ἀθβίπισοιόῃ 
5170 416 δοιαϊθγδη θη 58 ἀγιιάδ. 

[058 σουϊηίίοβ σοι ἀθΥδΙῸη 416 ἰὰ για οἵὰ 
ΠΟΠΓΟΙῚΘ ἃ ἀθύθοῆο ροῦ ρθη 4.6 ἶα ςο]οηΪα ΠΟ 


24ς 1,8 ἐγδα]ο]όη Ππο5 ἃ σοηο θοδ 46 5 πιπάδοόῃ 6] 626 ο 6] 625 ἃ. .(. 


ἧσσον ἑαυτῶν εἶναι τὴν ἀποικίαν ἢ 
Κερκυραίων, ἅμα δὲ καὶ μίσει τῶν 
Κερκυραίων, [1.25.4] ὅτι αὐτῶν παρημέλουν 
ὄντες ἄποικοι’ οὔτε γὰρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς 
κοιναῖς διδόντες γέρα τὰ νομιζόμενα οὔτε 
Κορινθίωι ἀνδρὶ προκαταρχόμενοι τῶν 
ἱεεῶν ὥσπερ αἱ ἄλλαι ἀποικίαι, 
περιφρονοῦντες δὲ αὐτοὺς καὶ χρημάτων 
δυνάμει ὄντες κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον 
ὁμοῖα τοῖς Ἑλλήνων πλουσιωτάτοις καὶ τῆι 
ἐς πόλεμον παρασκευῆι δυνατώτεροι, 
ναυτικῶι δὲ καὶ πολὺ προύχειν ἔστιν ὅτε 
ἐπαιρόμενοι τὴν 
προενοίκησιν τῆς Κερκύρας κλέος ἐχόντων 
τὰ περὶ τὰς ναῦς (ἧι καὶ μᾶλλον ἐξηρτύοντο 
τὸ ναυτικὸν καὶ ἦσαν οὐκ ἀδύνατοι: τριήρεις 
γὰρ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ὑπῆρχον αὐτοῖς ὅτε 
ἤρχοντο πολεμεῖν), 


καὶ κατὰ Φαιάκων 


[1.26.1] πάντων οὖν τούτων ἐγκλήματα 
ἔχοντες οἱ ἔπεμπον ἐς τὴν 
Ἐπίδαμνον ἄσμενοι τὴν ὠφελίαν, οἰκήτορά 
τε τὸν βουλόμενον ἰέναι κελεύοντες καὶ 
Ἀμπρακιωτῶν καὶ Λευκαδίων καὶ ἑαυτῶν 
φρουρούς. 

[1.26.2] ἐπορεύθησαν δὲ πεζῆι ἐς 
Ἀπολλωνίαν, Κορινθίων οὖσαν ἀποικίαν, 
δέει τῶν Κερκυραίων μὴ κωλύωνται ὑπ' 
αὐτῶν κατὰ θάλασσαν περαιούμενοι. 
[1.26.3] Κερκυραῖοι δὲ ἐπειδὴ ἤισθοντο τούς 
τε οἰκήτορας καὶ φρουροὺς ἥκοντας ἐς τὴν 
Ἐπίδαμνον τήν τε ἀποικίαν Κορινθίοις 
δεδομένην, ἐχαλέπαινον: καὶ πλεύσαντες 
εὐθὺς πέντε καὶ εἴκοσι ναυσὶ καὶ ὕστερον 
ἑτέρωι στόλωι τούς τε φεύγοντας ἐκέλευον 
κατ' ἐπήρειαν δέχεσθαι αὐτούς (ἦλθον γὰρ 
ἐς τὴν Κέρκυραν οἱ τῶν Ἐπιδαμνίων 
φυγάδες, τάφους τε 
ξυγγένειαν, ἣν προϊσχόμενοι ἐδέοντο σφᾶς 
κατάγειν) τούς τε φρουροὺς οὗς Κορίνθιοι 
ἔπεμψαν καὶ τοὺς οἰκήτορας ἀποπέμπειν. 
[1.26.4] οἱ δὲ 
ὑπήκουσαν, ἀλλὰ στρατεύουσιν ἐπ' αὐτοὺς 
οἱ Κερκυραῖοι τεσσαράκοντα ναυσὶ μετὰ 


Κορίνθιοι 


ἀποδεικνύντες καὶ 


Ἐπιδάμνιοι οὐδὲν αὐτῶν 


οἵδ ΠΊΘΠΟΒ ἀθ 61105 416 ἀθ 198 σοί γθη8685, ἃ ἰο 4.6 
86 δἤδαία 6] οὐϊο ἃ ἰοβ σου θη 5685, γὰ 416 ἃ ρθϑ81 
ΒΌΥΟΒ 
ςοηϑιἀθύδοίόη ὃἱ ἢῸ 1τῸΠαΙ17165 θῇ ἰὰ5 ἢθϑίαβ 


Ὧἄθ 861 οοΐοποβ ΠΟ ἰθ5 φρυδγάδρδη 
ΠΟΠΊΠ65 ἰοθ ΠΟΠΟΙῸ5 ἀ6 ΤΊΡΟΥΓ ΠΩ σοποθάθυ [85 
ΡΥ ΠΙοα5. 6 ἰοβ δου Πσῖοβ. ἃ τ1Π σο 10 --- ΠΟΠΊΟ 
Βιδοίδῃ 188 ἀβθηγάβ σοϊ οη 88 --- δα θηηάβ 46 ἰγαίδι]θ8 
ἀοϑρθοιϊναμπιθηΐϊθ ΡΟΥΓ 561. θῇ 8416] {πρὸ ἰοβ 
ΠΟΙ ΟΙΓΘη565 Θααϊρα δ 0165 ἃ 195 Πιάβ τίσοβ ἀθ ἰὸβ8 
Ῥτίθροβ θῇ σδρδοϊδα 46 γϑουτβοβ, Πτάβ ροάθιΌ805 
416 ἰοβ σουϊηίοβ θῇ Θαπραγηϊθηΐο ΠΊΠ]Π18Γ γν, ΘΠ 
σαδηΐο ἃ ἰα Ποία, θῇ οἰθυΐο πιοάο 86 δοΐαρδη (6 561 
ΤΎΌᾺΥ ΒΌΡΘΙΟΙΘ5, ἃ8, σοπΊο 6] πθοῆο ἀ6 416 σοὺ 
δηἰοοτἀδα (ογοῖσα Πα ΊΘ56 θϑίαδαο οσαρδάδ ΡΟΥ 
1ο58 ἔθαςίοβϑϑδ, σι 6 ροζαῦρδῃ ἀθ ριθδιριο πᾶν]; ῥοῦ 
688 Τα Ζόῃ ριθϑίαρδῃη τ1πἃ πλαυοῦ αἰθησιόηῃ ἃ ἰο πᾶνὰ] 
Υ ἢο γὰ 616 
ΠΟΙΠΘΗΖΩΙΌΠ ἰὰ σιιθτα σοηίαδη σοη οἰθηΐο νοἰηία 


ςαΙθοίδη ἂἀθ ῥΡοάϑθυ, σαδηᾶο 
ΕΠΤΥΘΙΊ65. 

26.-- ΕΠ ἀοῆηϊῖνα, ποίοθοα ἀθ ἰοάο θβϑο, ἰοβ 
ςουηο5 ἰθ5 θηνίδιοη ριιϑίοϑοβδσὀ ἴα δγὐαάδ, 
ΔΠΪΠληο ἃ 416 1656 σοπηο σοΐοπο “αΐθη σα1516Γ8, 
δΡραῖίΐθ ὧἊἀθ ριιδι] σΙΟΠ685 


Ἰθιαςδα!]ο5 Υ ΡΙΌΡΙ88. 


ἂρ δπιρσδοϊοίαϑδ, ἂθ 


Π]Θρατοη ἃ ρίθ παβϑία Αροϊοῃίδϑθα, σοϊοηΐα 6 ἴὺ5 
σου] ηἰο58, δηΐθ 6] ἰθποῦ ἀθ 416 ἰο5 σοιοίγθη865 165 
᾿ΠΡΙ ἀϊθυδη Οὐ ΖΘΙ ΡΟΙ ΠΊΔΓ. 


ΡοΥ 88. ρατγίθ, ἰοβ. σουοίγθηβθϑ, σαϑηαο 56 ΘΠ ΘΓΘΙΌΠ 
ἄθ 46 ἴρϑη σοϊοποϑβ Υ Ορᾶ5 ἃ Ερίἄδπηηο Υ ἀθ 6 
Ια ςο]οηΐα Ππαρία δία ο θπίγορααάδ ἃ ἰο8 σου ]οβ, 56 
ΘΠο]δτΌη; ΖΘΙΡδΙΌη ἀθ ᾿ηπηθαάϊαΐο σοη νϑἰηἰοησο 
ΠᾶνΘ5. --οβίθιουτηθηΐθ 856 βαπιό οἶγτα Ποία--- ὺ΄ὔχ) 
ΘΧΙΡΊΘΓΟη ΠΟ ᾿πϑοϊθησία 416 τοδαπΠἸΘΥὰ ἢ ἃ ἰῸ5 
ἀρϑίοισδαοϑβ (105 θα ]!δάοβ ἀθ Εριἄδπηηο παρίδῃ ἰο 
ἃ (ΟΥΟΙΓὰ Υ ΠΟη 6] Γθουγ80 46 ΘΧΉΪΡΙΓ 5115 [απ 5 Ὑ 
δἰθραῦ 51.5 νίησι]οβ ἀθ ραγθηΐθϑοο 50] οἱ αραη 46 
165 τϑϑίβ]θοίθσθη θῇ 81 οἰπαά84) δάθπιάβ ἀθ 
ἀρβρθαάιγ 185 ριιδι ]σΙΟΠ658 Υ σοΐοηοβ 416 παρίδῃ 
Θηνίδαάο 105 σου] 108. 

058 βριἀδηηηῖοβ ΠῸ δἰθπαίθσοη πΐπριιπα 46. 6888 
οχίρθηςσίαβ. Ἐπίομοθβ ἰο8. σοι Ὁ ΓΘ 865. [ΠΙΟΙΔΙΌΠ τ1Π 
δἴδασιθ οοπίτα 61108 σπδίθηΐα 


ζοῃ ΠΩΝΘ5 


258 Τ 05 ΠΠΡγῸ5 ΝΊΞ-ΝΤΙ ν ΧΙΠ ἀε ἰὰ Οὐΐδοα τὸ ραύθοθη 87 ρῖ6 ραᾶζὰ ϑϑίθ οὐριι]1ο, γὰ 486 ἰὰ ἰἀθπ ΠΗ σδοϊόῃ 46 1ὰ 5816 46 Ἐβαιθηδ, 


Το ϑιἀθησία ἀ6 105 ἔθαοϊοβ ποπηέγϊοοβ, σοη 1α ἀθ (οόσοῖσα (οί 8] (Του), 65 ριιθϑία θη ἀπάδ ρου [95 θά ]οβ δοίιι 68. 


266 ΑΡο]οηΐα θϑίά ἃ] 511 ἀθ ΕρΙ ἀβΠΊΠΟ Υ᾽ ἃ] ποτίθ 4θ (ουοῖτα. 


τῶν φυγάδων ὡς κατάξοντες, καὶ τοὺς 
Ἰλλυριοὺς προσλαβόντες. 

[1.26.5] προσκαθεζόμενοι δὲ 
προεῖπον Ἐπιδαμνίων τε τὸν 


τὴν πόλιν 
βουλόμενον 
καὶ τοὺς ξένους ἀπαθεῖς ἀπιέναι: εἰ δὲ μή, 
ὡς πολεμίοις χρήσεσθαι. ὡς δ' οὐκ 
ἐπείθοντο, οἱ μὲν Κερκυραῖοι (ἔστι δ' ἰσθμὸς 
τὸ χωρίον) 


[1.27.1] ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν, Κορίνθιοι δ', 
ὡς αὐτοῖς ἐκ τῆς Ἐπιδάμνου ἦλθον ἄγγελοι 
ὅτι πολιορκοῦνται, παρεσκευάζοντο 
στρατείαν, ἅμα ἀποικίαν ἐς τὴν 
Ἐπίδαμνον ἐκήρυσσον ἐπὶ τῆι ἴσηι καὶ 
ὁμοίαι τὸν βουλόμενον ἰέναι: εἰ δέ τις τὸ 
παραυτίκα μὲν μὴ ἐθέλει ξυμπλεῖν, 
μετέχειν δὲ βούλεται τῆς ἀποικίας, 
πεντήκοντα δραχμὰς καταθέντα Κορινθίας 
μένειν. ἦσαν δὲ καὶ οἱ πλέοντες πολλοὶ καὶ 
οἱ τἀργύριον καταβάλλοντες. 

[1.27.2] ἐδεήθησαν δὲ καὶ τῶν Μεγαρέων 
ναυσὶὺ σφᾶς ξυμπροπέμψαι, εἰ ἄρα 
κωλύοιντο ὑπὸ Κερκυραίων πλεῖν: οἱ δὲ 


καὶ 


παρεσκευάζοντο αὐτοῖς ὀκτὼ ναυσὶ 
ξυμπλεῖν, καὶ Παλῆς Κεφαλλήνων 
τέσσαρσιν. καὶ Ἐπιδαυρίων ἐδεήθησαν, οἱ 
παρέσχον πέντε, Ἑρμιονῆς δὲ μίαν καὶ 
Τροιζήνιοι δύο, Λευκάδιοι δὲ δέκα καὶ 
Ἀμπρακιῶται ὀκτώ. Θηβαίους δὲ χρήματα 
ἤιτησαν καὶ Φλειασίους, Ἠλείους δὲ ναῦς τε 
κενὰς καὶ χρήματα. αὐτῶν δὲ Κορινθίων 
νῆες παρεσκευάζοντο τριάκοντα καὶ 
τρισχίλιοι ὁπλῖται. 


[1.28.1] Ἐπειδὴ δὲ 
τὴν παρασκευήν, ἐλθόντες ἐς Κόρινθον 
μετὰ Λακεδαιμονίων καὶ Σικυωνίων 
πρέσβεων, οὗς παρέλαβον, 
Κορινθίους τοὺς ἐν Ἐπιδάμνωι φρουρούς τε 
καὶ οἰκήτορας ἀπάγειν, ὡς οὐ μετὸν αὐτοῖς 
Ἐπιδάμνου. [1.28.2] εἰ δέ τι ἀντιποιοῦνται, 
δίκας ἤθελον δοῦναι ἐν Πελοποννήσωι 


ἐπύθοντο οἱ Κερκυραῖοι 


ἐκέλευον 


δοοπιραῆαάοβ ἀθ ἷοβ οχ!]!δάοβ σπ6 ρτοίθπαίβη 
Τοϑίθ]θΟθυ θη 81 ραίγία, δάἀθπλάβ 46 ἐτορδ8 {Π|π|85. 
Αςδιηρδάοβ ᾳπίο ἃ ἶα οἰπάδα ρα] σατο τη 
ῬΙΟςσΪδηα ΡΟΥ ἴα 416 86 ροάία πλδίο 81 81Ὶ ΤΘΟΙΡΙΓ 
ἀαῆο σαΐθη ααϊβίθσα, θρ ἀδπληΐο ο θα ταηθῖο; 46 ἢῸ 
56 δ.8ΐ, βουΐδη {ταί ο5. σΟπΊῸ ΘΠΘΠΊροβ. (ΟΠΊΟ ΠΟ 
165 Πἰοἰθύοη οᾶ80, ἰο8 σου ΓΘ Π565 ΡιΙ5]ΘΙΌΠ 51{10 ἃ ἰδ 
οἰυαά, 46 658.ά πρϊςαάα θη πῃ ἰβίπιο. 


27.--- Τιοϑ σου ηξοβ, σαδηάο 165 ΠΠΘραῦοη ΘΠΊ881105 
ἀε Ἐρίἄδιηπο σοη ἴα ποίοϊα ἀθ 716 868 βπσοπίγα θη 
5: 405, 586 ἀθα! δύο ἃ ΡΙΌΡΘΙΔΙ τη Θχρραϊοϊόῃ 
ΤΑΙ ΙΔ ἃ] Τλῖβηηο ΘΠ ρΡΟ 416 δπιιποίδρδη 6] θηνίο 
ἄθ τπιὴὰ οςοϊ]οηΐα ἃ ἰα οἰμπάδά ἃ ἴα 4.6 ροασία δοια!τῦ 
σα Ζαΐϊοτα θη σοπαϊοίοηθ5 ἀ6 ἰριδ δά; 51 αἰραηο 
ΠΟ αιογία ΘΓ αΓ86 ᾿ππιθαϊδίαπιθηΐθ, ρεΙῸ 8ί ἀθ- 
568 08. [ΟΥ̓ΠΊδ1 ραᾶτίθ ἀθ 1αὰ ςοϊοηΐα, ροάτία σαθάδιβο 
ΡΙονίο ἀθρόβιϊο 46 οἰποιιθηΐα ἀγαοπγα 5275 σου Π[188. 
Μᾷαομοβ Πιθιοῃ ἰο8 416 56 ΘΠ ΡΘΙΟΔΙΌΠ Υ ΠΊΠΙΟΠΟΒ 
Ιο8 416 ἀθροϑβίίδιΌη 6] ἀϊπθσο. 

Ηδρίαθη ρϑάϊάο ἃ ἰοβ πηθρδύθηβθθθ “16 [68 
δοοπηραῆδβϑθη ῥοῦ 51 δῦᾶ80 οἵδη ορϑίδομ]ηζΖααοβ θη 
ἴὰ ταΐα ῬΟΥΓ ἰοβ. σοιοίσθηβθϑ, Κ᾽ δαμέ]!]οβ. θϑίαρδη 
αἀϊβριιθϑίοβ ἃ δοοπιραῆδιϊθθ σοῇ οὐῆο ἤδνθ8 θῇ 
ἰδηΐο 416 ἰο8 ρβίθῃμβϑθβ Ὧἀθ (βίαϊοηϊα σοῇ σπδίτο; 
ἰδηθόη 1858 ϑ8ο]οϊίασοη 46 ἰοβ θρίἀδισῖοθ 4116 
ΡῬΙΟΡΟΓΟΙΟΠΔΙΌΠ οἴηςο, πηᾶἃ ἰο5 46 Ἡδιτηΐοπδ, (08 
Ιο8 ἀθ ΤἸτθοέη, αἴθ ἰοβ ἰθιισδάϊοθ Υ οσῇο ἰὸβ 
δηιρτδοϊοίαβ. ΡΙΙθσοη αΙ ΠΕΙῸ ἃ 105 ἰθΡδΠΟ5 Υ ἃ Ϊο8 
ἀβ ΕἸμαηΐθ, Υ ἃ ἰοβ εἶθοβ πᾶν88 5ϊη {ρα ]ΔΟΙ ΟΠ 68 
δάθηγάβ 4θ αἴποο. [906 ἰοβ ριόΌρίοβ σου πέϊοβ 56 


Θαα]ρδΙΌη ἰγϑιηΐα Πᾶν 65 Υ᾽ {{65 ΠῚ1] Πορ 857, 


28.--- (8η610 [05 σΟΥΟΙΓΘΠ565 56 ᾿ΠΙΟΓΠΊΘΙΟΙ (6 105 
ΡΙΓΘραγαίίνοβ, γεπάο ἃ (ουηΐο δῇ ςοπιραῆία (6 
οι αοτγο5 ἰἸδσθἀθπηοηΐοβ Υ βἰσίοηϊοΘ 416 86 168 
Παρίδῃ ϑιιπιαάο, οχὶρίθῖοη ἀθ ἰοβ σου ηἰο5. 416 
ΤΟΕ ΓΛ η 185 ῸΡ85 Υ ἰοβ σοϊομοβ, γὰ 416, θῇ 81 
ορἰπἰόη, Ἐρἄβηηηο ΠΟ οἵὰ 46 81 ᾿πσυτηρθησίδ; 5] 
ἰθηίδη αἷριιηα γϑοϊαπηδοϊόμ, θϑίαραη αἰβριιθϑίοβ ἃ 
βοπιθίθυθο ἃ 1 δι {Γὰ]6 θῇ 6] Ῥθίοροῆθβο δηΐθ 185 


276 1.8 ἀτδοπηδ σοτηΐα οβαϊνα]α ἀρτγοχίπηδ απιθηΐα ἃ 2,3 46 [ἃ αἰθηίθηβθ, θαπϊναϊθηΐθ ἃ 6 όροοβ. Ραγὰ ἤδοθῦβα πη ἰάθα 6 


5811 ῬΟΒ1016 νϑίου δοίιια] Ὀβϑίθ σῇ ἄθοῖγ 416 τ1ὴ8 ἀγδοπγα ΡΟΥ ΠΠΔΙΠΘΙῸ Υ᾽ αΐα ούὰ πῇ ἀδϑιἀθγάζαμη ππιησα δ]σαηΖθαο ροῦ 185 


ΠΌΡ8 Ἰασβάθιηοηΐδβ ἀπτδηΐθ [ἃ ἔαβα 46 1ὰ ριιοῦτὰα θῇ [οπία (ΝΠ 29). ΕΠ ρθῆθγαὶ, Ιο5 ΒοΙ ἄδαο5 886 σοηἰθηΐαρδη σοη σα Ὁ ο 


αοἴποο όθο!οβ ρᾶγα βιρνθηῖτ" ἃ] πηδηϊθηϊ πηϊθηΐο ρϑΊΒΟ Δ]. 


270 Τ 05 Πορ!ἴὰ5 βοὴ βοΙΪ 8405 46 ἱπίδηϊοτία ρϑϑαάδ. ΕΠ 6] σδρίξα]ο 29 6] πύπηθῖο 46 Ππορ]]ἴα5 βοσγά ἀ6 3.000, αἰβοσθραποῖΐα 416 


γα ἔιθ ορβϑούνδάδ ρου 6] βϑοο]]δβία, ῥοῦ ΄ο 416 86 ἄἀθθε βῃροποι 416 ἰὰ ἀϊβοογάδησία 65 46 ἔθομα ἰθργαΠδ. 


παρὰ πόλεσιν αἷς ἂν ἀμφότεροι ξυμβῶσιν: 
ὁποτέρων δ' ἂν δικασθῆι εἶναι τὴν ἀποικίαν, 
τούτους κρατεῖν. ἤθελον δὲ καὶ τῶι ἐν 
Δελφοῖς μαντείωι ἐπιτρέψαι. [1.28.3] 
πόλεμον δὲ οὐκ εἴων ποιεῖν’ εἰ δὲ μή, καὶ 
αὐτοὶ ἀναγκασθήσεσθαι ἔφασαν, ἐκείνων 
βιαζομένων, φίλους ποιεῖσθαι οὗὕὗς 
βούλονται ἑτέρους τῶν νῦν ὄντων μᾶλλον 
ὠφελίας ἕνεκα. 

[1.28.4] οἱ δὲ Κορίνθιοι ἀπεκρίναντο αὐτοῖς, 
ἣν τάς τε ναῦς καὶ τοὺς βαρβάρους ἀπὸ 


οὐ 


Ἐπιδάμνου ἀπαγάγωσι, βουλεύσεσθαι: 
πρότερον δ' οὐ καλῶς ἔχειν τοὺς μὲν 
πολιορικεῖσθαι, αὐτοὺς δὲ δικάζεσθαι. 


[1.28.5] Κερκυραῖοι δὲ ἀντέλεγον, ἢν καὶ 
ἐκεῖνοι τοὺς ἐν Ἐπιδάμνωι ἀπαγάγωσι, 
ποιήσειν ταῦτα ἑτοῖμοι δὲ εἶναι καὶ ὥστε 
ἀμφοτέρους μένειν κατὰ χώραν, σπονδὰς δὲ 
ποιήσασθαι ἕως ἂν ἡ δίκη γένηται. 
[1.29.1] Κορίνθιοι δὲ οὐδὲν 
ὑπήκουον, ἀλλ' ἐπειδὴ πλήρεις αὐτοῖς ἦσαν 
αἱ νῆες ξύμμαχοι παρῆσαν, 
προπέμψαντες κήρυκα πρότερον πόλεμον 
προεροῦντα Κερκυραίοις, ἄραντες 
ἑβδομήκοντα ναυσὶ καὶ πέντε δισχιλίοις τε 
ὁπλίταις τὴν Ἐπίδαμνον 
Κερκυραίοις ἐναντία πολεμήσοντες: [1.29.2] 


τούτων 


καὶ οἱ 


ἔπλεον ἐπὶ 
ἐστρατήγει δὲ τῶν μὲν νεῶν Ἀριστεὺς ὁ 
Πελλίχου καὶ Καλλικράτης ὁ Καλλίου καὶ 
Τιμάνωρ ὁ Τιμάνθους, τοῦ δὲ πεζοῦ 
Ἀρχέτιμός τε ὁ Εὐρυτίμου καὶ Ἰσαρχίδας ὁ 
Ἰσάρχου. 

[1.29.3] ἐπειδὴ δ' ἐγένοντο ἐν Ἀκτίωι τῆς 
Ἀνακτορίας γῆς, οὗ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνός 
ἐστιν, ἐπὶ τῶι στόματι τοῦ Ἀμπρακικοῦ 
κόλπου, οἱ κήρυκά τε 
προύπεμψαν αὐτοῖς ἐν ἀκατίωι ἀπεροῦντα 


Κερκυραῖοι 


μὴ πλεῖν ἐπὶ σφᾶς καὶ τὰς ναῦς ἅμα 
ἐπλήρουν, ζεύξαντές τε τὰς παλαιὰς ὥστε 
πλωίμους εἶναι καὶ τὰς ἄλλας 
ἐπισικευάσαντες. [1.29.4] ὡς δὲ ὁ κῆρύξ τε 
ἀπήγγειλεν οὐδὲν εἰρηναῖον παρὰ τῶν 
Κορινθίων καὶ αἱ νῆες αὐτοῖς ἐπεπλήρωντο 
ὀγδοήκοντα (τεσσαράκοντα γὰρ 
Ἐπίδαμνον ἐπολιόρκουν), ἀνταναγαγόμενοι 


οὖσαι 


καὶ παραταξάμενοι ἐναυμάχησαν: [1.29.5] 
καὶ ἐνίκησαν οἱ Κερκυραῖοι παρὰ πολὺ καὶ 


οἰαἀαάθθ. 416 δοοίάεαβθη Κ ἰο ρδηδιΐίδη 805 ὧδ 
4υΐϊθηθ5 86 ἀϊοίδηληδβθ 416 θὰ ἴα σοϊοηΐα; 65 πγάϑ, 
σαρογίαη ἄρΘΙαΥ ἃ] ογάσαϊο ἀθ [ε]οβ, ρεῖὸ πὸ 
ἀριδηΐατίαη 416 86. ΡΙΌΠΊΟνΊθ56. ριιθιτα σοηΐΓα 
61105. Ταπιριέη ἀπἤθίοη απ ἀθ πὸ δοίιδι δϑί, ῥοῦ 
σα]ρὰ 46 ἴα ν]οΙθησία σου πίϊα 856 νουΐίδη ΟὈ] ρα 05, 
Θ Τὰ Ζόη 46 8115 ἰπΐθιθϑθθ, ἃ σοην τ Θἢ 5118 
ΔΠΊΪΡΟΒ ἃ ἰο5 416 ἢ0 ἀθβθερϑη, ἃ βρεηίθ αἸϑεϊπία 6 
4υΐθηθ5 ἃἤοσα ἰο θύδη πηάβ. 

[058 οουηΐίοβ 165 τΟϑροπαἸθΙῸη απ δοθρίαγίδη 
ΠΟην ΘΥ̓ΒΘΟΙΟη65. 51 ἰοβ ΠΟ Ὁ ΓΘΠ565 τοι γαραη (6 
ΕΡΙάδηπο ἰὰὼ8 Πᾶνθ8 Υ ἰὰ8 Ὀρὰ5 Ὀάγραγαβ; 4116 
διῃηΐθ5 ἀθ 680 ΠΟ δϑίαϊρε Ὀίθη 716 τ1πὴ08 σοηἐ!πταβθη 
5:1 405 τη] θη Γα 5 61105 86 βοπηθίίβη 8] δι] {Γ8]6. [Ὁ 5 
ΠΟΙΟΙΓΘΉ565 ΤΟΡ]]ΙΟΔΙΌΠ 416 88ΐ Ππαιίδη σα ο 6108 
δῦμααθ οϑίαρδη 
αἀϊβριιθϑίοβ ἃ “16 δηΡροβ. σοηἰπηρθηΐθβ ἀθ Ορᾶ5 


ΤΟ ταϑθη ἰἴὼ5 Ὧἀθ Ἐρίάδπηηο, 
ῬΘΙΤ Δ ΠΘΟΙΘ8θη. 6 6] ἰθυυϊουίο Υ ἃ ΠΓΠΊΔΙ τΠ 
ΔΙΤ ἰϑίϊοῖο μαϑία 4116 86 σθΙ ΌΥ886 6] δι {Γ8]6. 

29.--- Ττοὸϑ σου ]05 ΠΟ 56 νι] ἃ ἢδάδ 46 6850, 
5170 46 θῇ σπδηΐο 185 πᾶν 68 θϑίν]θΙΌη θααϊραάδβ 
Υ 86 ρΙΘβθηΐθιοη ἰο8 δἰϊδάάοβ, ἰτὰ8 θην] ΡΟΥ 
ΠΟΥΟΙΓΘΉ565 ΡδΙᾶ 
ἀθοίδγαυθβ ἰὰ ριιοῦσγα, Ζαυραῖοη σοη βοίθηΐα γ᾽ οἴποο 


ἀρίαηίθ τῇ [μοι] ἃ ἴοβ 
ΠΔΝΘΒ Υ ἀο5 ΠῚ] Πορ! 185 Ταπῆρο ἃ ΕρΙ ἀδηπο ρᾶγὰ 
οηϊθηΐαθθ σοῇ ἰο5 σο Ο ΓΘ η565. [Ρ8 8] πιαηάο α6 
1.5 ἤᾶνθ Ατὶϑίθο 6] 46 Ρέϊϊςο, ( ]ίσγαΐθ 6] ἀθ 
(1185 Υ Τιπηάπου 6] ἀθ Τιπιαηΐθβ; ἃ] ἔτθηΐθ ἀθ ἴὰ 
ἰπίαπίοστία Αὐααθίπηο 6] ἀθ Επτ] πιο 6 ἰβάτα! 485 
6] 46 ἰβᾶῖςο. 


(υδηάο οϑίαρθη θῇ Αςίϊο, θῇ 6] ἰοθυτιοσίο ἀ6 
Απδοίουα, ἀοημαθ 56 βησιθηΐἋἃ 6] ϑαηϊιδιο (6 
ΑΡοΐο ἃ ἴα οπίταάα ἀ6] ροϊΐο ἀθ Απηρίδοῖα, ἰο5 
(ΟΙΟΙΓΘΉ565 165 ΘΗΝ ΔΙΌΠ Θἢ τη Ῥοΐθ τῇ Ποῖα] άο 
Ῥᾶΐῖα {τη ϑη {165 ἴα σοηϑίρηα ὧἊ4θ 416 ἢῸ 86 
αἰτίρίθθθη σοηίτα 05 Υ δἱ ῃλϊϑηο [1ΘΠΡῸ 
δΡρτθϑίαρδη 1885 πᾶνθ8 ροπίθηο Ῥδᾶοβ ἃ 85 ν]ε͵αϑ 
Ραῖὰ 16 ριάϊθθδθη πᾶνθροῦ οὴ ἰδηΐο 416 
Θαυϊραρδη 185 ἀθηγάβ. [Πλὰ νθΖ 46 6] ἤούδίο πὸ 
165 ἰγᾶ7]ο μηρί σοπηπηϊσδάο ἀ6 ρὲΖ ἀθ ρατία 46 1Ὸ5 
ςοΥ [05 γ᾽ θϑίανο σοπιρίθία ἰὰ {ἰρι]δοϊόη 46 8115 
Πᾶνο5 ---οὐμθηΐα οὐὰ 81 ηύπΊθσο, γὰ 46 σπδγθηΐα 
ῬΙοαυθαρδη Ἐρίάδπηηο --- [γΓ88 8811 ἃ 511 ΘΠσΘηΐΓΟ 
Θη αἰΐα πιῶ Υ 8ἰῶ786 θῇ ἰΐπθα θη τη Θἢ 
ςοπιραίθ. Νοηοίθσοη βορυδάδηηθηΐθ 95 ΠΟΙ ΓΘ η565 


ναῦς πέντε καὶ δέκα διέφθειραν τῶν 
Κορινθίων. τῆι δὲ αὐτῆι ἡμέραι αὐτοῖς 
ξυνέβη καὶ τοὺς τὴν 
πολιορκοῦντας παραστήσασθαι ὁμολογίαι 
ὥστε τοὺς μὲν ἐπήλυδας ἀποδόσθαι, 
Κορινθίους δὲ δήσαντας ἔχειν ἕως ἂν ἄλλο 
τι δόξηι. 

[1.30.1] μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν οἱ Κερκυραῖοι 
τροπαῖον στήσαντες ἐπὶ τῆι Λευκίμμηι τῆς 
Κερκυραίας ἀκρωτηρίωι τοὺς μὲν ἄλλους 
οὗς ἔλαβον αἰχμαλώτους ἀπέκτειναν, 
Κορινθίους δὲ δήσαντες εἶχον. [1.30.2] 
ὕστερον δέ, ἐπειδὴ οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ 
ξύμμαχοι ἡσσημένοι ταῖς 
ἀνεχώρησαν ἐπ' οἴκου, τῆς θαλάσσης 
ἁπάσης ἐκράτουν τῆς κατ' ἐκεῖνα τὰ χωρία 
οἱ Κερκυραῖοι, καὶ πλεύσαντες ἐς Λευκάδα 
τὴν Κορινθίων ἀποικίαν τῆς γῆς ἔτεμον καὶ 
Κυλλήνην τὸ Ἠλείων ἐπίνειον ἐνέπρησαν, 
ὅτι ναῦς καὶ χρήματα παρέσχον Κορινθίοις. 
[1.30.3] τοῦ τε χρόνου τὸν πλεῖστον μετὰ τὴν 
ναυμαχίαν ἐπεκράτουν τῆς θαλάσσης καὶ 
τοὺς τῶν Κορινθίων ξυμμάχους ἐπιπλέοντες 
ἔφθειρον, μέχρι οὗ Κορίνθιοι περιιόντι τῶι 
θέρει πέμψαντες ναῦς καὶ στρατιάν, ἐπεὶ 
σφῶν οἱ ξύμμαχοι ἐπόνουν, 
ἐστρατοπεδεύοντο ἐπὶ Ἀκτίωι καὶ περὶ τὸ 
Ξειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος φυλακῆς ἕνεκα 
τῆς τε Λευκάδος καὶ τῶν ἄλλων πόλεων 
ὅσαι σφίσι φίλιαι ἦσαν. 

[1.30.4] καὶ οἱ 
Κερκυραῖοι ἐπὶ τῆι Λευκίμμηι ναυσί τε καὶ 
πεζῶι. ἐπέπλεον δὲ οὐδέτεροι ἀλλήλοις, 
ἀλλὰ τὸ θέρος τοῦτο ἀντικαθεζόμενοι 
χειμῶνος ἤδη ἀνεχώρησαν 
ἑκάτεροι. 


Ἐπίδαμνον 


ναυσὶν 


ἀντεστρατοπεδεύοντο δὲ 


ἐπ' οἴκου 


[1.31.1] Τὸν δ' ἐνιαυτὸν πάντα τὸν μετὰ τὴν 
ναυμαχίαν καὶ τὸν ὕστερον οἱ Κορίνθιοι 
ὀργῆι φέροντες τὸν πρὸς Κερκυραίους 
πόλεμον ἐναυπηγοῦντο καὶ 
παρεσκευάζοντο τὰ κράτιστα νεῶν στόλον, 
ἔκ τε αὐτῆς Πελοποννήσου ἀγείροντες καὶ 
τῆς ἄλλης Ἑλλάδος 
πείθοντες. 

[1.31.2] πυνθανόμενοι δὲ οἱ Κερκυραῖοι τὴν 
παρασκευὴν αὐτῶν ἐφοβοῦντο, καί (ἦσαν 


ἐρέτας, μισθῶι 


Υ ΔνΘΠΙ ΤΌ “ΠΟΘ Πᾶν 65 σου ηἰ85. (οἰ ποιό χπ6 
656 ΠΊΪ5ΠΊ0 8 195 7116 51 ρϑη ΕρΡΙδηπο ΠΡ ΓῸΠ 
ἃ ΠῚ δαιοΓο σοη α σοπαϊοϊόη 6 βηίτθραῦ ἃ ἰο8 
ΘΧΕΓΔΠ]ΘΙῸΒ Κ᾽ ΠΊΔΠ ΘΠΘΙ ὈΙΙΒΙ ΟΠΘΙῸΒ ἃ [05 σου] 105 
Πιαϑβία 46 86 ἀθοίαΐθγα οἰτὰ σοϑᾶ. 


30. --- Το σου ΓΘη565 {185 ἰθνδηΐι ἢ ἰτοΐθο, θη 
Τιϑαοίπηπδ, ριοπηοηίοτίο ἀθ (οτοῖτα, ἀθϑρέβ ἀθ ἰὰ 
Ῥαΐβ!]α πᾶν], ἰὰ Ὀδίβ!]α πᾶν], θῇ 1 ΘΟ ΠΊη8, 
ΡῬΙΟμηοηΐοῦο ὧθ (οοῖτα, πηδίαιῸη ἃ ἰοβ ΟἶΓῸ5 
ῬΙΒΙΟΠΘΙῸ5. α16 Παρίαδη σαρίπταάο, ρεῖῸ ἃ ἴοβ 
ΠΟΙ ΠΓΟ5 05 πλδη αν] ΓΟ ΡΓΘ808. [πιθρο, τπηὰ νῈΖ 
416 Ἰο5 σου η!]05 Υ 5115 ΔΙ1ΊΔ 05 56 ΤΟ ΓΔΙΌΠ {{85 1ὰ 
ἀριτοία ἃ 81 ραίγία, ἴοβ σουοίγθηβ868 σθδΙῸΠ 
ἀποῆοβ Ἃ6] πλδι 416 Ῥαῆδ δ 41161105 ἰθυτ!οΥἹο8 Υ θη 
τπὰ οχρρϑαϊοϊόη οοηίτα θύάςααθ, οοϊοηΐα 6 ἰὸβ 
Ρατίθ Ἂδ] 
Ἰπορηαϊδτοη (68, 6] ραθτίο ἀ" ἰο5 θίθοβ, ρούσιθ 


σοΙἹΠΐο5, ΔΘΟΪΔΙΌΠ ἰουτ! ἰοῦ 6 
Βαρίαῃ ρῥιορογοίοπαδάο πᾶνθ8 Υ αἀἰἰποῖὸ ἃ ἴῸ5 
ςοτηϊίοβ. υταηΐίθ ἰὰ ΠΊΑΥΟΙ ρᾶῖΐθ 46] {[ϑηῖρὸ 
ἀρϑρυαόβ ἀθ ἴὰ Ὀαΐα!ϊα πᾶνὰὶ σοπβούνδιοη 6] 
ἀοπηηΐο (6] ΠΊΔΓ Κ᾽ Θῃ ΘΧρθα] οΙΟ 65 Πᾶν 168 σοηΐτα 
1ο58 δ'δοβ 4θ ἰοβ σουϊηΐο5 165 βἰριι!θύοη σαιιβαηο 
Θϑίγαροβ ἢαϑία “6 ἰοβ. σουϊηίίοβ, γὰ ἀνϑηζΖϑάο 6] 
νοίδπηο, δηΐθ ἰὰ5 αἰδοιπδάθθ ὧἀθ 5115 δ᾽ϊδάοϑ, 
ΘΟ ΙΘΙΌΠ σΟἢ Πᾶν65 ΥἹ ΤΌρᾶ5 Υ ΔΟΔΠΊρδΙΌη Θη 
Αςο Κ᾽ θῇ ἴα8 ριοχί πη ἀδάθθ ὧἀθ Ουϊπηθτῖο, 6 ἢ 
Τοβρύοίία, ραῖὰ ριιδιαδυ Τθύςααθ ν ἰὰ5 ἀθηγάβ 
οἰμάδαά685 δΔηγρ 85. 

Τ.05 σοι ἸΓΘ 5865 ΔΟδΙΠΡΘΙΌΠ Θηΐοηςθ5 ἔτθηΐθ ἃ 6]105, 
Θη Γθαοίπτηδ, σῇ ΠᾶνῸ8 Υ ΌΡ85 46 (6178, ῬΘΙῸ 
πἰηριιηο ἀ6 ἰοβ 405 1ηϊοϊό 6] δἴδψαθ, βῖπο 416 {88 
ῬΟΙΤΊΔΠΘΟΘΙ δοδπΊραοβ πὸ οπίθ ἃ] οἰτῸ 686 


ΝΘΥΔΠΟ, (ΟΠ 6] ᾿ΠΝΊΘΓΠΟ 56 ΓΟ τό σδάδδ ΠΟ ἃ (888. 


31.-- Ὀυτϊδηΐθ ἰοάο 6] ἃῆο ροϑίθυϊου ἃ ἰὰ Ὀαΐίδ]]α 
Πᾶν] Υ᾽ 6] βἰριιθηΐθ, ἰο8 σου πίϊοβ, ἱγτ 05 ρου ἰὰ 
Θριτα σοηΐτα ἰο8. σοιοίγθηβθθϑ, 86. ἀθαϊσαοη ἀθ 
τΙηοάο ἰπίθηβίνο ἃ ἰὰ Ἴοηϑβίχισοιίόη πᾶνὰ] Υ αἱ 
Θαυϊραγηϊθηΐο 46 τὰ Ποία, τθοϊαἴδηο ΤΟΙΠΊΘΙῸΒ ἃ 
51.614 ἰδηΐο θη 6] τηϊβηιτο Ῥεϑίοροῆθβϑο σοπΊο θη 6] 
τοϑίο 46 συϑοΐδ. 


ΑἹ Δ ουδγ86 105 ΠΟΥ ΓΘ 568 46 Θϑίοβ ρυθραΐδίϊνοβ 
86 δἰ ΠΟΙ ΖΘΙΌΠ Υ, ΠΟΠΊΟ ΠΟ ἰθπίδη δοιιθσάοβ σοῃ 


γὰρ οὐδενὸς Ἑλλήνων ἔνσπονδοι οὐδὲ 
ἐσεγράψαντο ἑαυτοὺς οὔτε ἐς τὰς Ἀθηναίων 
σπονδὰς οὔτε ἐς τὰς Λακεδαιμονίων) ἔδοξεν 
αὐτοῖς ὡς τοὺς Ἀθηναίους 
ξυμμάχους γενέσθαι καὶ ὠφελίαν τινὰ 
πειρᾶσθαι ἀπ' αὐτῶν εὑρίσκεσθαι. 

[1.31.3] οἱ δὲ Κορίνθιοι πυθόμενοι ταῦτα 
ἦλθον αὐτοὶ ἐς τὰς Ἀθήνας 
πρεσβευσόμενοι, ὅπως μὴ σφίσι πρὸς τῶι 
Κερκυραίων 
προσγενόμενον ἐμπόδιον γένηται θέσθαι 
τὸν πόλεμον ἧι βούλονται. καταστάσης δὲ 
ἐκκλησίας ἐς ἀντιλογίαν ἦλθον, καὶ οἱ μὲν 
Κερκυραῖοι ἔλεξαν τοιάδε. 


ἐλθοῦσιν 


καὶ 


ναυτικῶι καὶ τὸ αὐτῶν 


[1.32.1] 'Δίκαιον, ὦ Ἀθηναῖοι, τοὺς μήτε 
εὐεργεσίας μεγάλης μήτε ξυμμαχίας 
προυφειλομένης ἥκοντας παρὰ τοὺς πέλας 
ἐπικουρίας, ὥσπερ ἡμεῖς νῦν, 
δεησομένους ἀναδιδάξαι πρῶτον, μάλιστα 
μὲν ὡς καὶ ξύμφορα δέονται, εἰ δὲ μή, ὅτι γε 
οὐκ ἐπιζήμια, ἔπειτα δὲ ὡς καὶ τὴν χάριν 
βέβαιον ἕξουσιν: εἰ δὲ τούτων μηδὲν σαφὲς 
καταστήσουσι, μὴ ὀργίζεσθαι ἢν ἀτυχῶσιν. 
[1.32.2] Κερκυραῖοι δὲ μετὰ τῆς ξυμμαχίας 
τῆς αἰτήσεως καὶ ταῦτα πιστεύοντες ἐχυρὰ 
ὑμῖν παρέξεσθαι ἀπέστειλαν ἡμᾶς. [1.32.3] 
τετύχηκε δὲ τὸ αὐτὸ ἐπιτήδευμα πρός τε 
ὑμᾶς ἐς τὴν χρείαν ἡμῖν ἄλογον καὶ ἐς τὰ 
ἡμέτερα αὐτῶν ἐν τῶι παρόντι ἀξύμφορον. 

[1.32.4] ξύμμαχοί τε γὰρ οὐδενός πω ἐν τῶι 
πρὸ τοῦ χρόνωι ἑκούσιοι γενόμενοι νῦν 
ἄλλων τοῦτο δεησόμενοι ἥκομεν, καὶ ἅμα ἐς 
τὸν παρόντα πόλεμον Κορινθίων ἐρῆμοι δι' 
αὐτὸ καθέσταμεν. περιέστηκεν ἡ 
δοκοῦσα ἡμῶν πρότερον σωφροσύνη, τὸ μὴ 
ἐν ἀλλοτρίαι ξυμμαχίαι τῆι τοῦ πέλας 
γνώμηι ξυγκινδυνεύειν, νῦν ἀβουλία καὶ 
ἀσθένεια φαινομένη. [1.32.5] τὴν μὲν οὖν 
γενομένην ναυμαχίαν αὐτοὶ κατὰ μόνας 
ἀπεωσάμεθα Κορινθίους: ἐπειδὴ δὲ μείζονι 
παρασκευῆι ἀπὸ Πελοποννήσου καὶ τῆς 
ἄλλης Ἑλλάδος ἐφ' ἡμᾶς ὥρμηνται καὶ 
ἡμεῖς ἀδύνατοι ὁρῶμεν ὄντες τῆι οἰκείαι 
μόνον δυνάμει περιγενέσθαι, καὶ ἅμα μέγας 
ὁ κίνδυνος εἰ ἐσόμεθα ὑπ' αὐτοῖς, ἀνάγκη 
καὶ ὑμῶν καὶ ἄλλου παντὸς ἐπικουρίας 


καὶ 


καὶ 


πίηριηδ οπἀδα στίθρα Πἰ 56 μαρία δα Πποτάο ἃ ἰο8 
ἄθ ἰοβ δἰθηίθηϑθθϑ ο ἃ ἰοβ 46 ἴοβ ἰδοθα θη ἢ Ο8, 
ἀβο ἀϊθυοη δοα1 ἃ [05 δίθηθη865 ρα γα σον ΘΓ [56 
6 8115 8108 6 ᾿πίθηΐδυ ΘΠΟΟΠ ΓΑ Θη 61105 δἰ ρσίιηᾶ 
δυαδ. 


ΑΙ φηΐθγδῦβθ 46 6110, Ιο5 σου ἰ]ο8 απ ὅπ θην] ΥΌΠ. 
τηἃ οπηρααα ἃ Αἴθπαβ θῇ τη ἱπίθπίο 46 416 ἰὰ 
Ποία ἄϊϊςα τὸ 86 ϑπΊ8886 ἃ ἰὰ ἀθ (οοῖτα Υ [65 
᾿ΤΡΙ ἀϊθθθ βϑοϊποίοπαι ἰὰ ραθιτα 46] τηοάο “6 
ἄρϑθαρδη. Κοιυπηιάα 1ὰὼὰ δϑαΠΊ]Θα δἰθηῖθηβθθ, 86 
ΘΧΡΙΘΒΘΙΌΠ ἀ6 ΠΊΔΠΘΙα Οριιθϑίδ, Κ᾽ ἰο5. σου ΓΘ Π565 
αἀἤοθγοῃ ροςο πιάβ ο ΠΘη08 ἰο βίρ:]θηΐο: 


32.-- κ«Αἰδηίθηβθβ, 65 ιϑἴο 416 σΖιίθηθβ ΠΠΘρδη ἃ] 
γϑοῖπο ρᾶῖὰ ῥθαἹΓ για 581Π 561 ριθνὶπηθηΐα 
ΔΟΓΘΘάΟΓ65 46 τη ρυδη ὈΘΠΘΠσΙΟ ο δ] ηΖδ, σΟΠΊΟ 68 
ΠΘϑίτο σα80, ἀθηγιθϑίγθη ἰοὺ ὈΥΠΊΘΙῸ ἀ6 ἰοάο 416 
80 (οβϑᾶβ8 α116 ἰπίθγθϑαη; 46 ἼῸ 861 δϑ8ί, 416 8] 
ΤΊΘΠΟΒ ΠΟ 80η φρύδνοβϑβ, Υ δαἀθπγάβ, 416 8οῦά ΠΤ 
51. δρυδαθοϊπηϊθηΐο; 46 ἢῸ “αθάδι οἰατοὸ παάδ ἀθ 
680, 416 ΠΟ 86 δηΐδαθηῃ 81 [τϑοδϑϑῇ. 


1.05 σου ΓΘΠ865 ΠῸ5. θην ΔΙῸ ΡοΟΓα6. οἴθίθη α116 
δΡατίθ ἀθ ἴα ρϑοϊόη 46 δίδηζα ροάίΐδῃ οἴγθοου θϑὰ5 
βαγαηίίαβ. ᾿Νιθϑίσο σοπιροτγίαπηϊθηίο ἢὰ 8ϊ4ο ἰδῃ 
Ἰπσοοηβθοπθηΐθ σοη ἰα ροίϊοιόη 4116 οδ ΠδΟΘΠΊΟΒ 
(ΟΠΊΟ ἱποοηνθηϊθηΐθ δὰ ΠιιθϑῸ5 [᾿πΐθυθ 565 
δαίιι8 68: 

ῬΟΙ ΠΟ 5861 νοϊπηἰαττηθηΐθ δ] ο5 46 π8α16 θῇ ἰὰ 
έροςϑδ δι θυ ΊοΥ δοτα νΘηΪ ΠΊΟ5 ἃ ΡΘα ΠῚ θϑίο 46 οἰτῸ8 
Υ δάθηγάβ ποβ8 [θη θπΊοβ 416 θηΐθηΐαῦ 801]05 ἃ ἰὺ5 
ςοΥπ[ο5 θη ἴα ριιθῖσα ριθβθηΐθ. Νιθϑίτα δραγθηΐθ 
βθηϑβϑαίθζ ἀθ δηΐθβ ---ΠῸ δ ΤΊ 5ραΓ86 ΘΠ τ1Π8 ΘΊΘΙΓΆ 
δήθμα Ροῦ ἀθίθηαθυ ἰοβ ᾿ἰπἰθθϑθβ 46] νϑοΐηο --- 86 
Ταπθϑίσα ἃθοῖα οοπῆο [αἰΐα Ὧθ ρῥιθνιϑίόηῃ 00 
ἀρ1Π1 444. ἘΒ νοτάδα 486 6 ἰὰ Ὀαΐδ]]α πᾶν] 416 56 
Θηΐδο!ό ποβοίτοβ 80105 γΓθο Πα ΖϑΠΊΟΒ ἃ 08 σου Πί108; 
ῬΘΙῸ σπδηἋο 56 ἀἸβροηθη ἃ δἰϑοδιοβ σοη οἴθοϊνοβ 
ΤΥ ΟΥΘ58. ϑαοδοβ α46] Ρϑίοροῆθϑο ᾧΥ 46] τϑϑίο ὧδ 
ατθοῖΐδ, Υ πο5 νϑπΠΊΟΒ ἰπσαρδςοθβ 46 σϑηδι ΓΟη δόϊο 
Πιθϑίγαβ. ΠιθυΖᾶϑβ, Υ ΘΠΟΪ πη 65 συ η66 6] ρο]ρτο 8] 
΄Πυράδηιοβ βοπηθίοβ ἃ 6]1ο08, θβηΐοηςσθβ 65 [ΟΥ̓ΖΟϑθο 
416 ΡΙδΠΊΟ5 ΒΟΟΘΟΙΤῸ ἃ νΟΒΟΙΓΟΒ Υ᾽ ἃ σι 8] ΠΖΠ]ΘΙ ΟἶΓΟ, 
Υ 65 ἀἰϑου!ραῦῖθ 416 Πο8 δἰθνδηλοβ ἃ ΘΠ ΡΙΘ ΠΟΥ 
τηὰ ρο σα οριιοϑία ἃ πιιθϑίγα δηίθυοῦ αἰ 6516118, 


δεῖσθαι, καὶ ξυγγνώμη εἰ μὴ μετὰ κακίας, 
δόξης δὲ μᾶλλον ἁμαρτίαι τῆι πρότερον 
ἀπραγμοσύνηι ἐναντία τολμῶμεν. 


[1.33.1] Τενήσεται δὲ ὑμῖν πειθομένοις καλὴ 
ἣ ξυντυχία κατὰ πολλὰ τῆς ἡμετέρας 
χρείας, πρῶτον μὲν ὅτι ἀδικουμένοις καὶ οὐχ 
ἑτέρους βλάπτουσι τὴν ἐπικουρίαν 
ποιήσεσθε, ἔπειτα περὶ τῶν μεγίστων 
κινδυνεύοντας δεξάμενοι ὡς ἂν μάλιστα 
μετ' αἰειμνήστου μαρτυρίου τὴν χάριν 
καταθήσεσθε: ναυτικόν τε κεκτήμεθα πλὴν 
τοῦ παρ' ὑμῖν πλεῖστον. 

[1.33.2] καὶ σκέψασθε: τίς εὐπραξία 
σπανιωτέρα ἢ τίς τοῖς πολεμίοις 
λυπηροτέρα, εἰ ἣν ὑμεῖς ἂν πρὸ πολλῶν 
χρημάτων καὶ χάριτος ἐτιμήσασθε δύναμιν 
ὑμῖν προσγενέσθαι, αὕτη πάρεστιν 
αὐτεπάγγελτος ἄνευ κινδύνων καὶ δαπάνης 
διδοῦσα ἑαυτήν, καὶ προσέτι φέρουσα ἐς μὲν 
τοὺς πολλοὺς ἀρετήν, οἷς δὲ ἐπαμυνεῖτε 
χάριν, ὑμῖν δ' αὐτοῖς ἰσχύν: ἃ ἐν τῶι παντὶ 
χρόνωι ὀλίγοις δὴ ἅμα πάντα ξυνέβη, καὶ 
ὀλίγοι ξυμμαχίας δεόμενοι οἷς ἐπικαλοῦνται 
ἀσφάλειαν καὶ κόσμον οὐχ ἧσσον διδόντες ἢ 
ληψόμενοι παραγίγνονται. 

[1.33.3] τὸν δὲ πόλεμον, δι' ὅνπερ χρήσιμοι 
ἂν εἶμεν, εἴ τις ὑμῶν μὴ οἴεται ἔσεσθαι, 
γνώμης ἁμαρτάνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τοὺς 
Λακεδαιμονίους φόβωι τῶι ὑὕὑμετέρωι 
πολεμησείοντας καὶ τοὺς Κορινθίους 
δυναμένους παρ' αὐτοῖς καὶ ὑμῖν ἐχθροὺς 
ὄντας καὶ προκαταλαμβάνοντας ἡμᾶς νῦν 
ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν, ἵνα μὴ τῶι 
κοινῶι ἔχθει κατ' αὐτοὺς μετ' ἀλλήλων 
στῶμεν μηδὲ δυοῖν φθάσαι ἁμάρτωσιν, ἢ 
κακῶσαι ἡμᾶς ἢ σφᾶς αὐτοὺς 
βεβαιώσασθαι. 

[1.33.4] ἡμέτερον δέ γ' αὖ ἔργον προτερῆσαι, 
τῶν μὲν διδόντων, ὑμῶν δὲ δεξαμένων τὴν 
ξυμμαχίαν, καὶ προεπιβουλεύειν αὐτοῖς 
μᾶλλον ἢ ἀντεπιβουλεύειν. 


[1.34.1] Ἣν δὲ λέγωσιν ὡς οὐ δίκαιον τοὺς 


σφετέρους ἀποίκους ὑμᾶς δέχεσθαι, 
μαθόντων ὡς πᾶσα ἀποικία εὖ μὲν 
πάσχουσα τιμᾶι τὴν μητρόπολιν, 


Ἰυϑιποδαάδ πλάβ ΡΟ τῇ ΟΥΤΟΥ ἀθ δρτθοϊδοϊόη 416 
ῬοΥ πη] ]οϊδ. 


33.-- (880 4 δἰθῃηάρυ πιθϑία ἀθπηδηάςα, ἀθϑάθ 
το 858 σοηβιἀθύδοίοηθα τοάπηάαγά θη Ῥοηθῆςσίο 
νυθϑίτο: δηΐθ ἰοάο ροΐσιθ ϑβοςουύσζόϊβ ἃ ρϑηΐθ 
ἀρτανίδάα Υ απ ἢῸὺ οδιιϑὰ ἄδαῆο ἃ οἰτοβ; θῇ 
βθριιηᾶο ἰΡΔῚΓ ΡΟΙΓΠ6 8] δοορθῦ ἃ “665 σΟΙΤΘΠ 
Ιο8 ΠΊαυούθ8. ρο]ρτοβ Παγόϊβ ἢ ἔανου 4116 ἰσχά 
δοοπηραῆαάο ἀθ πιῇ ἰθϑεπιοηϊο ἄϊρηο 46] πιάβ 
οἴθιηο δρυδαθοϊπηϊθηΐο 4116 8586 ριαθάδ ἰθηθυ; Υ ΒΟΡΤῸ 
Θϑίο, ρούαιιθ ροβθϑπηοβ ἰὰ Ποία τηαυοῦ ἀθϑριιέβ ἀθ 
ΝΟΒΟΙΓΟΒ. 

Ρεηβδα απέ ἐχιίο πιάβ ἱπιιϑίίϊαο --᾿ πηάβ ἀδῆϊπο 
Ρᾶτὰ ἰοβ βηθπηΐροϑβ --- 81 ἰὰ ροίθηςσία Ζι6 Πα 686 15 
ἄθβθδαᾶο 416 86 ο8 1Π1686 σοῇ ρ οουθησία ἃ ΠΟ 85 
Τα] 6 Ζὰ5 Υ [Ἄν ΟΥΘ8, εϑἃ ῥοῦ 8ΐ ΠλβΠγᾶ 86. Ο5 Οἴτθ 6 
Θηἰτοράπαοβο 5[η Γ1655085 ηἰ ραϑίοβ, Υ ρι συτάηαοοβ 
διἀθηγάβ ρ]οσία θηΐτθ 1ὰ πλαυοσία, ἔα ΟΣ θη ΓΘ ἰο58 4116 
ἀρίθπαέξιβ Υ ΠιοῦΖα ἃ νοβοίοβ ΤηΪ]ΒΠΊΟΒ, σΟ588 4116 
6 σα ΖΌΊΘῚ Πρ ΠΠΡΟ ἃ ΡΟςΟΒ 56 65 ἀϊθίοη ἰοα 88 ἃ 
Ιὰ νθΖ, δϑί σοπο ροςοὺβ 80η ἰδπιρίέη ἰο8. 4116 56 
Ῥτθϑοηΐδη ἃ 8011Ὁ18 7 πᾶ δ] ηΖα ρΥΟρουοοηδη60 ἃ 
Ιο8 σι Πᾶσοθη ἰὰ ρϑίϊοἱόη πιάβ βαριά Υ ο]οσία 
ἄθ ἰὰ 416 611ο05 γϑοϊι γάῃ. 


ΕΠ οσπϑηΐο ἃ ἴα ριιθῖτα θῇ ἰὰ 716 ροάτγίβηγοβ 567 
Ὁ{1|65, 51 αἴριαπο οὐθ 6 4116 ΠΟ θϑίδ] τά, 588 θΘψαίϊνοςα 
ὧἄθ ΡῬδΊθοοῦ Υ ΠῸ 86 ἀὰα σπθηίΐα ἀθ σι ἰοβ 
Ἰασθάθηηοηΐοβ ἄθβϑθδη ἰὰ ριιθισα ΡΟΙΓ ἰθΠΊΟΓ (6 
νοϑβοίοβθ Υ ἀθ 76 ἰοβ σουϊηϊίοβ, σὰ6 [Θηθη ἰη- 
Παθηςία ϑοῦτθ 6]1ο8, 80ὴ νιθϑίοθ ΘΠΘΠΊΡΟΒ 0 
Ῥιυιβοδη 80 ΠΊΘίθ 05 ὈΓΪΠΊΘΙῸ ἃ ΠΟΒΟΙΓΟΒ σοῇ [δ ΠΊΪΓΩ 
Ρυθϑία θη δἰδοδῖοβ ἀθϑριιόβ, ἃ ἢπ ἀθ 16 ΠΟ [68 
Παρ ΠΊΟΒ ἔγθηΐθ τπΠ]|8ὼ}05 ΡΟΥ τιηὰ Θηθηγβίαδα σοπγύῃ 
ἨΪ 61105 φιθάθῃ ἃ ἰὰ Ζᾶρᾷ δῇ (οβ σοβᾶϑβ: Θῃ σϑιιβ8 Υ 
ἀδῦιο8 ο δῇ σοηβο ΔΓ 1ὰ ρτορία ροβιοϊόηῃ. 

ΕΠ ςϑηρίο, πιιθϑίία ἰοῦ σοηϑιϑίθ θῇ θϑίδτ 
ῬΙΘοανΊ 05 ρτδοίαβ ἃ πθϑίγα οἰθσία 6 δἰθηΖα Υ ἃ 
να θδίγα δοθρίδοϊόῃ ἀθ 6116, Υ δἀθ᾽διηΐϑιηοθ ἃ 5115 
ΔΒΘομδηΖδβ Πηάβ 4116 ΓΕΡ]ΙΟΔΓ ἃ 6188. 


34. -- 581 ἀΐϊσθη 4116 ΠΟ 65 σοῃίουτηθ ἃ ἄθύθοῇο 6] 6 
νοϑβοίγοβ δα πη[415 ἃ 5115 σοϊοηοβ, δὴ ἀ6 8806 1 416 
ἰοάδ σςο]οπία Ὀΐθη ἰταίαα Πποητὰ ἃ 81 πιθίτόροί!, θα 
ἰδιηΐο 416 ἀρτανίδάδ 86 βϑίθηΐθ δ᾽θηδ ἃ 6118, γὰ “6 


ἀδικουμένη δὲ ἀλλοτριοῦται: οὐ γὰρ ἐπὶ τῶι 
δοῦλοι, ἀλλ' ἐπὶ τῶι ὁμοῖοι τοῖς λειπομένοις 
εἶναι ἐκπέμπονται. 

[1.342] ὡς δὲ ἠδίκουν σαφές 
προκληθέντες γὰρ περὶ Ἐπιδάμνου ἐς κρίσιν 
πολέμωι μᾶλλον ἢ τῶι ἴσωι ἐβουλήθησαν τὰ 
ἐγκλήματα μετελθεῖν. [1.34.3] καὶ ὑμῖν ἔστω 
τι τεκμήριον ἃ πρὸς ἡμᾶς τοὺς ξυγγενεῖς 
δρῶσιν, ὥστε ἀπάτηι τε μὴ παράγεσθαι ὑπ' 
αὐτῶν δεομένοις τε ἐκ τοῦ εὐθέος μὴ 
ὑπουργεῖν. ὁ γὰρ ἐλαχίστας τὰς 
μεταμελείαᾶς ἐκ τοῦ χαρίζεσθαι τοῖς 
ἐναντίοις λαμβάνων ἀσφαλέστατος ἂν 
διατελοίη. 

[1.35.1] λύσετε δὲ οὐδὲ τὰς Λακεδαιμονίων 


ἐστιν᾽ 


σπονδὰς δεχόμενοι ἡμᾶς μηδετέρων ὄντας 
ξυμμάχους: [1.35.2] εἴρηται γὰρ ἐν αὐταῖς, 
τῶν Ἑλληνίδων πόλεων ἥτις μηδαμοῦ 
ξυμμαχεῖ, ἐξεῖναι παρ' ὁποτέρους ἂν 
ἀρέσκηται ἐλθεῖν. 

[1.35.3] καὶ δεινὸν εἰ τοῖσδε μὲν ἀπό τε τῶν 
ἐνσπόνδων ἔσται πληροῦν τὰς ναῦς καὶ 
προσέτι καὶ ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος καὶ οὐχ 
ἥκιστα ἀπὸ τῶν ὑμετέρων ὑπηκόων, ἡμᾶς δὲ 
ἀπὸ τῆς προκειμένης τε ξυμμαχίας εἴρξουσι 
καὶ ἀπὸ τῆς ἄλλοθέν ποθεν ὠφελίας, εἶτα 
ἐν ἀδικήματι θήσονται πεισθέντων ὑμῶν ἃ 
δεόμεθα. 


[1.35.4] πολὺ δὲ ἐν πλέονι αἰτίαι ἡμεῖς μὴ 
πείσαντες ὑμᾶς ἕξομεν: ἡμᾶς μὲν γὰρ 
κινδυνεύοντας καὶ οὐκ ἐχθροὺς ὄντας 
ἀπώσεσθε, τῶνδε δὲ οὐχ ὅπως κωλυταὶ 
ἐχθρῶν ὄντων καὶ ἐπιόντων γενήσεσθε, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς δύναμιν 
προσλαβεῖν περιόψεσθε: ἣν οὐ δίκαιον, ἀλλ' 
ἢ κἀκείνων κωλύειν τοὺς ἐκ τῆς ὑμετέρας 
μισθοφόρους ἢ καὶ ἡμῖν πέμπειν καθ' ὅτι ἂν 
πεισθῆτε ὠφελίαν, μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ 
προφανοῦς δεξαμένους βοηθεῖν. 


[1.35.5] πολλὰ δέ, ὥσπερ ἐν ἀρχῆι 
ὑπείπομεν, τὰ ξυμφέροντα ἀποδείκνυμεν, 
καὶ μέγιστον ὅτι οἵ τε αὐτοὶ πολέμιοι ἡμῖν 
ἦσαν, ὅπερ σαφεστάτη πίστις, καὶ οὗτοι οὐκ 
ἀσθενεῖς, ἀλλ' ἱκανοὶ τοὺς μεταστάντας 


358 Ἐ] 4116 ΠΓΙΠΘΙΌΠ Θη 445 ἃ.(. Νέδδβε 6] σαρίξαϊο 115. 


Ιο5 σοϊοῃοβ ΠῸ 80η θην δάοβ θῇ δ] δα 46 βίθσνοϑ, 
5170 θη ϑἰἐπδοϊόη ἀθ Ἰραδ] δα σοη ἰο5 46 συθάδη 
6η ἴα πηδίγόροί!. 

ΟἿ6 ΠΟΒ Δρταν ΓΟ 65 ΟἰαΙΌ, γὰ 4116 ἃ ῥΘ587 46 567 
ἰηνοβ ἃ τῇ διδι{τ]ῖ6Ὸ ϑοῦρῖθ Ἐρίαηγηο 
ΡῬΙΘΗΓΙΘΓΟη ΟἸἸΓΙΠ ΙΓ ἰὼ σι ΘΓ611ἃ ΡΟΥ τηθαϊο ἀθ ἴα 
ΘΌΘΙΤΑ δηΐθ5 416 οοη ϑααίάδά. Υ ἰο 4.6 δοθῆ σοῇ 
ὩΟΒΟΙΙΟΒ, 5118 ρδυθηΐθβ, ϑίγτγνδοβ ἀθ ᾿παϊοῖο ἃ ἔπη ἀθ 
416 ΠΟ ο8 αε]έϊ5. ΒρΟ ΙΓ ΡΟΥ 6]105, Υ σαδπάο ο5 ἰοὸ 
ΡΙάδη --- ϑἴη τοάθοϑ---, ΠΟ 168 ἀγιιέ15: 6] 716 ΤΠ 08 
ἰανίοῖα 416 διγθρθηίζθδθο Ὧθ ΠδΟΘΓ ἴδνοιθβ ἃ 


ΘΠΘΠΊΪΡΟΒ 65 6] 416 νἱν]τά Ππηά8 56 ρῸ. 


35.-- ΕΠ δρβοϊιίο ναῖβ ἃ ν]οἱδυ 6] ἰγαἰϑαάοϑδα σοη 108 
Ἰασθάθιηηοηΐοβ θῇ 6] σᾶ80 ἀθ “16 Πο5 δοθρίέόϊβ ἃ 
ΖαΙΘ 65 ΠΟ 8ΟΠΊΟΒ δ᾽ἰϑάοβ 4β πίηριιπο ἀθ ἰοβ 8 
Ῥαπμάοβ, γὰ “16 θῇ ἐϊ 86 θϑίριϊα 486 ὧθ Ϊ88 
οἰυαααάθβ ουίθραβ ἰἴὰ σὰ6 ἢῸ πϊαηΐθηρα Πίπριηδᾶ 
Δ]ΔΏΖα Ριιθάθ [Γ σοῇ 4πΐίθη ἰ6 ἀρτϑάθ. 

Θεία ἰθυσθ]θ σὰ6 ἃ δθϑίοβ ἰθ5 Πιϑῖα ῥροϑίρὶθ 
ςοπΊρΙ θίδ ἰὰ ἰπΠρυϊαοϊόη 6 5815 ἤᾶνθ8 σοῇ ρϑηΐθ 
Ῥτοςθάρηϊθ αθ 8115 δἰίδάοβ. δἀθηγχάβ 46] τϑϑίο ὧδ 
Οὐδοία, Υ 6ἢ ΠῸ δβοᾶβα τηθαϊάα 8 νιθβίτοβ 
γα 88 1105, Υ δῇ δ ῖο ἃ ΠΟΒΟΙΓῸΒ 86 ΠῸ5Β νείαγά πῸ 
βόϊο ἰὰ δ᾽ίδηζα ροϑβϑιι δα ΡΟΥ 6] ἰταίδαο 51Ππο 
ἰδ !όη ἀγα ἀθ σι] αῖου οἶγὰ ργοσθάθησία, Θ ἢ 
6] ςᾶ80 ἀθ 416, ροῦ Ζιθάδυ σοηνθηςσίάοβ νΟβΟίΌ8, 
τα ΠσδΎδη 1ὰ 6 ρα] δα α6 ᾽ο 4116 ο5 ρθαΠηο5. 
Μᾷςδβᾶ πηάβ ἔποῦΖα ἰοπαάτγά πιιθϑίγα δοιιβαοιόη σοηΐγα 
νΟΒΟίΓΟΒ 51] ΠΟ Ἰορυϑηιοβ ρϑυβϑιδα 108, γὰ 4116 ΠΟΒ 
ΤΟΟΠδΖαγέϊβ θη πιοπηθηΐοβ 46 ρο]ρυο ἃ ρϑϑδῖ 46 ἤῸ 
567 ΘΠΘΙΊΪΡΟΒ Υ ΠΟ β8όϊ]ο ΠΟ β8θγτέϊβ τὴ ᾿ππρϑαϊπηθηΐο 
Ρᾶῖδ ἐβίοβ 4.16 8οῇ νιθϑίγοβ ΘΠΘΙΊΪΡΟΒ Υ᾽ ΟΒ δἰβοθη, 
5170 “6 ἰποίιιϑο ρϑυτητόϊθ. 716 διιπιθηΐθη 511 
ΡΟάΘΥ ἃ οοβία 4θ νι ιθϑίτο ᾿ππρουῖο; σοϑᾶ 4116 ΠΟ 65 
ἄθ ἀθίθομο, βίπο 46 ἶο 416 γϑαὶ πηθηΐθ ἰο 68, 65 6] 
᾿τρΡΘ 1165 τθο αἴδι ΠΊΘΙΟΘΠΘΙΟΒ Ο Θην] Δ ΠΊΟ5 ἀυάα 
θη ἴα πιράϊάα θῇ 16 σοηϑίρϑηιοβθ σον ΠΟΘΙΌΒ, 
ῬΘΙῸ 8006 ἰοάο ἴο 65 6] δοθρίδιποβ δ᾽ θυαπιθηΐθ Υ 
ΒΟΓΟΙΤΘΓΠΟΒ. 

(Οὔηο ἱπαϊ]σαπηοβ ἃ] ρυποίρίο, πλισῆοβ 80 ἰὸβ 
Ρυπίοβ ἀθ ἰπἰθτέβ 7416 οβ ΘΧροπθπΊοβ, Υ 6] πιάβ 
᾿τηροτγίαηΐθ 65. 6] 416 868 ἰὺβ ΠΊΪΒΠΊΟΒ ΠιιΘΒί ΓΟ 8 
ΘΠΘΠΊΙΡΟΒ ---ἰο 46 86 σοηνίοσίθ ργθοϊβαπιθηΐθ θη ἰὰ 
Τηάβ. οἶαγα ραζϑηϊία (6 ᾿θα]ίβα-- Κ᾽ 6805 ΠῸ 800 


βλάψαι: καὶ ναυτικῆς καὶ οὐκ ἠπειρώτιδος 
τῆς ξυμμαχίας διδομένης οὐχ ὁμοία ἡ 
ἀλλοτρίωσις, ἀλλὰ μάλιστα μέν, εἰ δύνασθε, 
μηδένα ἄλλον ἐᾶν κεκτῆσθαι ναῦς, εἰ δὲ μή, 
ὅστις ἐχυρώτατος, τοῦτον φίλον ἔχειν. 


[1.36.1] "Καὶ ὅτωι τάδε ξυμφέροντα μὲν δοκεῖ 
λέγεσθαι, φοβεῖται δὲ μὴ δι΄ αὐτὰ 
πειθόμενος τὰς σπονδὰς λύσηι, γνώτω τὸ 
μὲν δεδιὸς αὐτοῦ ἰσχὺν ἔχον τοὺς ἐναντίους 
μᾶλλον φοβῆσον, θαρσοῦν μὴ 
δεξαμένου ἀσθενὲς ὃν πρὸς ἰσχύοντας τοὺς 
ἐχθροὺς ἀδεέστερον ἐσόμενον, καὶ ἅμα οὐ 
περὶ τῆς Κερκύρας νῦν τὸ πλέον ἢ καὶ τῶν 
Ἀθηνῶν βουλευόμενος, καὶ οὐ τὰ κράτιστα 
αὐταῖς προνοῶν, ὅταν ἐς τὸν μέλλοντα καὶ 
ὅσον οὐ παρόντα πόλεμον τὸ αὐτίκα 
περισκοπῶν ἐνδοιάζηι χωρίον προσλαβεῖν ὃ 
μετὰ μεγίστων καιρῶν οἰκειοῦταί τε καὶ 
πολεμοῦται. [1.36.2] τῆς τε γὰρ Ἰταλίας καὶ 
Σικελίας καλῶς παράπλου κεῖται, ὥστε 
μήτε 
Πελοποννησίοις ἐπελθεῖν τό τε ἐνθένδε 


τὸ δὲ 


ἐκεῖθεν ναυτικὸν ἐᾶσαι 
πρὸς τἀκεῖ παραπέμψαι, καὶ ἐς τάλλα 
ξυμφορώτατόν ἐστιν. 

[1.36.3] βραχυτάτωι δ' ἂν κεφαλαίωι, τοῖς τε 
ξύμπασι καὶ καθ' ἕκαστον, τῶιδ' ἂν μὴ 
προέσθαι ἡμᾶς μάθοιτε: τρία μὲν ὄντα 
λόγου ἄξια τοῖς Ἕλλησι ναυτικά, τὸ παρ' 
ὑμῖν καὶ τὸ ἡμέτερον καὶ τὸ Κορινθίων: 
τούτων δὲ εἰ περιόψεσθε τὰ δύο ἐς ταὐτὸν 


ἐλθεῖν καὶ Κορίνθιοι ἡμᾶς 
προκαταλήψονται, Κερκυραίοις τε καὶ 
Πελοποννησίοις ἅμα ναυμαχήσετε, 


δεξάμενοι δὲ ἡμᾶς ἕξετε πρὸς αὐτοὺς 
πλείοσι ναυσὶ ταῖς ἡμετέραις ἀγωνίζεσθαι." 
[1.36.4] τοιαῦτα μὲν οἱ Κερκυραῖοι εἶπον: οἱ 
δὲ Κορίνθιοι μετ' αὐτοὺς τοιάδε. 


[1.37.1 ᾿Ἀναγκαῖον Κερκυραίων τῶνδε οὐ 
μόνον περὶ τοῦ δέξασθαι σφᾶς τὸν λόγον 
ποιησαμένων, ἀλλ' ὡς καὶ ἡμεῖς τε 
ἀδικοῦμεν καὶ εἰκότως 
πολεμοῦνται, μνησθέντας πρῶτον καὶ ἡμᾶς 
περὶ ἀμφοτέρων οὕτω καὶ ἐπὶ τὸν ἄλλον 
λόγον ἰέναι, ἵνα τὴν ἀφ' ἡμῶν τε ἀξίωσιν 


αὐτοὶ οὐκ 


ἀόΌ1165 δ'πο Ἴᾶρᾶοθθ Ὧθ σδιιβϑαηοθ ἀδῆοβ 58] 
Θϑίδπηοβ βθεραίδαοβ. Αἱ οἴθοθίβθ σοπλο δἰΐδα δ ττηᾶ 
Ροίθησία πιδυί πὰ Ὑ ΠΟ ἰθιγθϑίθ, 811 σϑηρῖο 6 
ΔΙ πθδοϊόῃ ΠΟ Ο8 65 ἰπα!ϑυθηΐθ, 5ῖπ0 4116 ἰὸ ΠΊΘ]ΟΥ, 
581 ροαέϊβ, 685 ΠῸ ρϑυύτ 1 46 πἰηρίη οἰτο ἰθηρα 
ΠδνΘ8, Υ 5Ϊ ΠΟ 65 δι8ί, ἔθβῆθῦ ῥοῦ δΠρῸ ἃ 656 4116 568 
6] πγάβ ἔποτίθ. 


36.-- Α αυΐίθη ρᾶίθΖοα α6 ἰο δχριιθϑίο 65 ὧθ 
ἰπἰθγέβ, ρϑῖὸ ἰθπλ6 ν]οΐαῦ ἰο5 ἰγαίδαοβ ἃ] ΠδΟΘΙΠΟ5 
ςᾶ80, ἄθρθ 8806. 46 81: ἰθπΊΟΥ, 81 συαθηΐα τῇ 
ΓποῦΖαᾶ, δἰθπηουΖατά πιάβ ἃ ἰοβ οροπϑηΐθβ, Υ, 6ἢ 
σϑΠ Ϊο, 81 σοηἤδηΖα τηοίνδαδ ρου οἷ πθοθο 6 πὸ 
δοθρίδ ΠΟ 8, ἃ] 567 ἰθηϊάδ ροῦ ἀθ]Π148Δ4 5ογά Τθ ΠΟ 5 
ἰΘΠ1016 Ρᾶῦα 05 ΘΠΘΠΊΪρΟΒ Πιοσίθ8. 

Α πιάβ ἀθ 611ο ὰ 4 8εῦθ 416 δοία πὸ ἀθροσα 
Τηάβ θῇ ρῖὸ ἀθ (οζοίτα 416 ἀθ Αἰἴθηδβ, Υ ἀθϑδάθ 
ἴπθρο πὸ οϑίά δάορίδαδμπαο δῇ ἔανοι ὧδ 611 |ὰ5 
Τηβα14Ἃ4845 πιάβ δα θοιιδάδβ, σαδπο ἃηΐθ τη ΘΊΙΘΙΓΑ 
ἃ Ριμπίο ἀθ θϑίδ! αι Υ σαϑὶ ριθϑθηΐθ, ροπαϊθηΐθ ἀ6] 
δἴοσα, νςῖ]α θῇ δἰγαθῦβθθ ἢ ρδΐβ 416 σοπῆο δηῖρῸ 
Ο ΘηοπΊὶρο σαθηΐα σοῇ [858 Πα ΟΥΘ5. νϑηΐαβ]δ 5: ΟΖ 
ἀθ θχορίθηΐθ ροβίοόῃ ρᾶῖὰ ἰὰ ἱγανθϑία ἀθ 1[ὰ]1ἃ Ὑ 
51.116, Παϑβία 6] ριιηΐο 46 ροάθυ πραγ 486 Π]Θρτιθ 
ἃ ἷοβ ρϑϊοροηθϑίοβ πὰ Ποία ἀθ 8111, διιηαιιθ 8ί 
Θϑοο ἑατῖα ἀθϑαθ δααί ἢαβία δ1]ά; από θῇ ἴο 
ἀοηηάβ 65 ἀθ ρύδη ἱπηρογίδποϊδ. 

(Οη 6 5ἰριυίθηΐθ ραηίο, Ὀσγονίβίπηο, 46 δἔθοΐα 8] 
ςοη]απίο Υ᾽ ἃἱ ἀθίβ!]θ, σοτηρτθηάοθγέϊβ 46 πο ἀορόϊ5 
δα ἀΟηδΙΠΟ5: ΘΠ ΓΘ ἰο8. οιίθροβ ΠδΥῪ ἰτ65 Ποίδϑ 
αϊρμαθ ἀθ ἰθῆθῦβθ θη σπθηΐα, ἰαὰ ἀθ νοβοίτοβ, ἰὰ 
πιθϑίγα Υ ἰὰ 46 1οβ σογηΐοϑ; 46 έβαϑβ, 81 σοηβθηςίβ 
416 4ο85 56 δ]ΐίθῃ σϑηο 56 ο8 δηἰορθη ἰο8 σοση- 
[ἴο8 ἃ ϑοιηθίθιηοβ, ἰθπασέϊβ 416 σα σοη [5 
Ποῖΐδϑ σουο ΓΘ η5865 Υ ρϑοροηθβίδϑ; ἀθ δοθρίδμηοϑ, 
Ροάτέϊβ8 ᾿υσῃ δῦ σοηίτα 61105 σοη πηάβ Πᾶνθ8, σοῃ [ὰ5 
ΠαΘβΕΓ88». 


Αϑί μδρ]δίοη ἰοβ σούοίθη565. οϑραόέβ ἀθ 6]1ο05 1Ὸ5 
(ΟΥ̓ ἰ105 ΘΧΡιΙϑΙ ΘΟ ἰο ϑἰριθηΐο: 


37.-- «Ῥαθϑίο 416 θϑίοβ ἤδη οἱαροζδάο τὴ ἀἸβουσβθο 
ὯΟ 8ό]ο βορῖθ ἰὰ Ὀδ86 46 4116 56 168 δοθρίθ, 58ῖπο 
486 
ῬΙΓΟΠΊΟΝΘΠΊΟΒ τ1ηἃ ΘΊΙΘΙΓΕΑ 51ηὴ πιοίΐνο, 65 46 ἤιθῦΖα 


αἀϊαιθπάο ἰποΐιι8ο Ϊθ65 δρυδνίδηιοθ. Υ̓ 
416 Πποβοί[οβ ἰδηιίέη δηίθροηρδηιοβ δἱ τοϑίο 46] 
αἀἰδβοισϑθο ἰὰ πιθηοίόη ἀθ ἀπῖροβ ριιηΐοβ ρᾶῖὰ σ6 


ςοηοζΖοάϊβ ἀ6566 6] ρυ]ηορίο σοῇ ΤδΥΟΥ βοριταάδα 


ἀσφαλέστερον προειδῆτε καὶ τὴν τῶνδε 
χρείαν μὴ ἀλογίστως ἀπώσησθε. 

[1.37.2] 'φασὶ δὲ ξυμμαχίαν διὰ τὸ σῶφρον 
οὐδενός πω δέξασθαι: τὸ δ' ἐπὶ κακουργίαι 
καὶ οὐκ ἀρετῆι ἐπετήδευσαν, ξύμμαχόν τε 
οὐδένα βουλόμενοι πρὸς τἀδικήματα οὐδὲ 
μάρτυρα ἔχειν παρακαλοῦντες 
αἰσχύνεσθαι. [1.37.3] καὶ ἡ πόλις αὐτῶν ἅμα 
αὐτάρκη θέσιν κειμένη παρέχει αὐτοὺς 
δικαστὰς ὧν βλάπτουσί τινα μᾶλλον ἢ κατὰ 
ξυνθήκας γίγνεσθαι, διὰ τὸ ἥκιστα ἐπὶ τοὺς 
πέλας ἐκπλέοντας μάλιστα τοὺς ἄλλους 
ἀνάγκηι καταίροντας δέχεσθαι. [1.37.4] καὶ 
τοῦτο τὸ εὐπρεπὲς ἄσπονδον οὐχ ἵνα μὴ 
ξυναδικῶσιν ἑτέροις προβέβληνται, ἀλλ' 
ὅπως κατὰ μόνας ἀδικῶσι καὶ ὅπως ἐν ὧι 
μὲν ἂν κρατῶσι βιάζωνται, οὗ δ' ἂν λάθωσι 
πλέον ἔχωσιν, ἢν δέ πού τι προσλάβωσιν 
ἀναισχυντῶσιν: [1.37.5] καίτοι εἰ ἦσαν 
ἄνδρες, ὥσπερ φασίν, ἀγαθοί, ὅσωι 
ἀληπτότεροι ἦσαν τοῖς πέλας, τόσωι δὲ 
φανερωτέραν ἐξῆν αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν 
διδοῦσι καὶ δεχομένοις τὰ δίκαια δεικνύναι. 
[1.38.1] ἀλλ' οὔτε πρὸς τοὺς ἄλλους οὔτε ἐς 
ἡμᾶς εἰσίν, ὄντες 
ἀφεστᾶσί τε διὰ παντὸς καὶ νῦν πολεμοῦσι, 
λέγοντες ὡς οὐκ ἐπὶ τῶι κακῶς πάσχειν 
ἐκπεμφθεῖεν. 


οὔτε 


τοιοίδε ἄποικοι δ' 


[1.38.2] ἡμεῖς δὲ οὐδ' αὐτοί φαμεν ἐπὶ τῶι 
ὑπὸ τούτων ὑβρίζεσθαι κατοικίσαι, ἀλλ' ἐπὶ 


τῶι ἡγεμόνες τε εἶναι καὶ τὰ εἰκότα 
θαυμάζεσθαι. 
[1.38.3] αἱ γοῦν ἄλλαι ἀποικίαι τιμῶσιν 
ἡμᾶς, καὶ μάλιστα ὑπὸ ἀποίκων 
στεργόμεθα: 


[1.38.4] καὶ δῆλον ὅτι, εἰ τοῖς πλέοσιν 
ἀρέσκοντές ἐσμεν, τοῖσδ' ἂν μόνοις οὐκ 
ὀρθῶς ἀπαρέσκοιμεν, οὐδ' ἐπιστρατεύομεν 
ἐκπρεπῶς μὴ διαφερόντως τι 
ἀδικούμενοι. 

[1.38.5] καλὸν δ' ἦν, εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, 
τοῖσδε μὲν εἶξαι τῆι ἡμετέραι ὀργῆι, ἡμῖν δὲ 
αἰσχρὸν βιάσασθαι τὴν τούτων μετριότητα" 
[1.38.6] ὕβρει δὲ καὶ ἐξουσίαι πλούτου πολλὰ 
ἐς ἡμᾶς ἄλλα τε ἡμαρτήκασι καὶ Ἐπίδαμνον 
ἡμετέραν οὖσαν κακουμένην μὲν 


καὶ 


οὐ 


πποϑίγα τϑοϊαπηδοίόη Ὑ τοοπδοόϊβ ἀθ πηδηθία ΠΟ 
᾿ττϑῆρθχίνα ἰὰ ρϑιοϊόῃ ἀθ ἐβίοϑ. 

Πίσθη 416 παηςᾶ δοθρίδγοη ἰὰ δ᾽ίδηζεα ἀθ Πδα 16 ῥοῦ 
βθηϑβδῖίθζΖ; 8[η θραῦρο, 688 δοιπα 18 πιδηςανΊ ΓΟ ἢ 
Ῥᾶΐδ Πδοθῦ τη], ΠΟ ῥοῦ τοι πά, γὰ 416 ἢΟ “αθτίδη 
ἴθηθι πἰηρη δα άο σοπῖο ἰθϑίρο ἀθ 51:15 ἀ6]1105 ἢ] 
ΔΝ ΘΥΡΟΏΉΖΑΙ86 α6 Π]ηλατῖο. Αἀθηγάβ, οταςίαβ ἃ 46 
581 οπάδα [ἰθὴ6 ττηὰ ϑδἰϊπδοίόη 416 ἰὰ ἤᾶςθ 
᾿παθροηαϊθηΐθ ἰθηθη πηάβ ροϑ Π1644465 46 168 6 
Ρογηγίθη ἰοβ ἰταίδοβ ραῖὰ 8561 [ιθοθ85, γὰ 6416 
ΔΙΥ δ ΘῊ ΓΑΙ5᾽ Πλῶ5. ΟσδϑίΟηΘ5. ἃ ἶοβ ριιθτίοβ ἀθ 
ΟἶΤῸΒ Υ ΘΠ σδηῖο τΓΘΟΘη σοη [τθοιθησία ἃ ἰὸ8 
ἀθηγάβ 416 858 νβῆ [ογζϑάοβ ἃ δἰγᾶςδι. ΕΠ 686 σᾶ80 
581. Θβϑρθοίοβα σδίθηςσία 6 δ]Ί8ΠΖα8 ΠΟ ἃ θη ῬΟΪ ἢ 
ζΟΠΊΟ ὰη Θϑίδηατίθ ρα ΠΟ ρδυ ΟΡ θη ὰη ἀ6]10 
ςοηγίάηη σοη ΟἰΓΌΒ, 51Π0 ρϑῖδ ἤϑΟθαΐο θη 8011 τῖο, 
ΟΡ ἀοπάθ ριράθη, ἀρυιϑα ἀοηάθ ΠΟ 56 ἄθῃ 
σαθηΐα Υ ΠΟ 56 Π{Π1 νουρίιθηζΖα 51 886 δάπιθῆδη (6 
αἷρο. 51Π βιΡαῦρο, 51 Πιθυδη, σΟΠΊΟ ἀΐσθη, ΠΟΙ ΡΓΘΒ 
Ποηῖδάοβ, σϑηΐο ΠπΠλά8 ᾿ΠΔ56 410165 πιθύδη ρᾶτὰ 108 
ἀοηηάβ ἰδηΐο πγάβ οἰαταπηθηΐθ ροάγίδη Πδοου ρα ἀθ 
581. ΠΟΠΟΥΙ͂ ἃ] σοησθ θυ Υ δοθρίδι Πού Π85 46 [5[1οἴδ. 


38.-- ῬΕΙῸ ποῸ 86 ἤδη ςοπιρογΐδαο 88 ἢ σοῇ ἰοὸβ 
ἀρηηάβ πὶ σοῇ ΠΟΒΟΙΙΌΒ, 5170 “16, ἃ Ρθ881 ὧδ 86Γ 
ΠΘϑῸ5. σΟΙοπο8, 886 ἤδη πιδηΐθηϊο 516 ΠΊΡΙΘ 
Δραῖίΐθ. 6 ἰποίθϑο δἤοϊα ΠοῸ5Β ἤϑοθη ἰὰ βιθΙΤα 
ΡῬτοίθχίδηαο “16 πὸ Πιθίοη θηνίδαοβ ρᾶῖα 8 
τλδ]ο5 ἰταΐοβ. Ταηιὶέη ποβοίγοβ ρθηβαπηοβ 4116 ἢΟ 
165 ἰοίπλοβ πιηδγ τηἃ σο]οηΐα ῥᾶτα 861 ᾿πϑ] 18 405 
ῬοΥ 61105 8170 ρϑῖδ 867 5115 [6 [65 ΥὙ ΓΘΟΙΌΙΓ 6] τθϑρϑίο 
ἀθθιάο; ἰο αἰοτίο 65 416 ἰὰ8 ἀθηγχάβ σοϊοηΐδϑ, δἱ 
ΤΊΘηΟΒ8, ΠΟΒ Το βρϑίδῃη Υ ΒΟ ΓΘ 58]1Π|05 ΡΟΙ σοΖῶῦ 46] 
δίθοίο ἀθ πιιθϑίτοβ σοϊοηοϑβ; θϑίά οἱδαῖῸ 411.6 81 ΒΟΠΊΟΒ8 
Ὧ61] ἀρταάο αὧθ 1ὰ πιαγοσία, θ805 βϑιΐδῃ 81Ὶ πιοῖῖνο 
Ιο8 ἀπίσοβ ἃ Ζιίθηθϑ ἀθϑαρυδαάδιίδηιοβ. ΤἈΠΊΡΟςΟ 
Θηνίδηηο5 οοηΐϊα 6105 τὰ ὄχρθαϊοόῃ 
ΘΧ ΓΟ Ια δὴ ΠΆΡΘΟΙ τρορίο ἰαηιρθέη τιῃ 
δρτανίο θχ γδου 1110; 56 1ΐα ΠΘΙΓΠΊΟΒΟ ροΥ 811 ρδτΐο, 
᾿Ποΐτ180 51 θϑίανέγαπιοβ θααϊνοςσδάοβ, 416 σθαθυδη 
διηΐθ ΠιΘϑ ΓΟ θηοΐο, Υ νϑιροῆΖοβθο ΡΟΥ ἴα πιιθϑίτα 
νἱοΙθηΐδυ 81 σοπηθαϊτηϊθηΐο. δ΄ θα ῦρο, ροΥ 58 
ΟΥ̓ΡΊ]]Ο Κ᾽ ροβιΠ]Π]ἋΔ4δ465 6 δοοϊόμ, το ἀ6 81 
τσυθΖα, ΠῸ5 ἤδη [αἰίδάο θῇ πλιοῆδβ σοβϑᾶβ ΡΘΙῸ 
ΒΟΡΤΘ ἰοάο 6η ἰο ἀθ Εριἀδηηο, 4116 σοῇ 561 Πιιθϑίτα 
ΠΟ ἴα σοπϑίἀθυδοη 66 61]105 σααηάο ἔπ νίςπιὰ α6 


Ιὰ ἀθβρζδςοία, γ, θῇ σδηλρίο, σπϑηο δοιάϊπηοβ ἃ 


προσεποιοῦντο, ἐλθόντων δὲ ἡμῶν ἐπὶ 
τιμωρίαι ἑλόντες βίαι ἔχουσιν. 


[1.391] 'Καὶ φασὶ δὴ δίκηι πρότερον 
ἐθελῆσαι κρίνεσθαι, ἥν γε οὐ τὸν 
προύχοντα καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς 


προκαλούμενον λέγειν τι δοκεῖν δεῖ, ἀλλὰ 
τὸν ἐς ἴσον τά τε ἔργα ὁμοίως καὶ τοὺς 
λόγους πρὶν διαγωνίζεσθαι καθιστάντα. 
[1.39.2] οὗτοι δὲ οὐ πρὶν πολιορκεῖν τὸ 
χωρίον, ἀλλ' ἐπειδὴ ἡγήσαντο ἡμᾶς οὐ 
περιόψεσθαι, τότε καὶ τὸ εὐπρεπὲς τῆς δίκης 
παρέσχοντο. καὶ δεῦρο ἥκουσιν οὐ τἀκεῖ 
μόνον αὐτοὶ ἁμαρτόντες, ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς νῦν 
ἀξιοῦντες οὐ ξυμμαχεῖν, ἀλλὰ ξυναδικεῖν 
καὶ διαφόρους ὄντας ἡμῖν δέχεσθαι σφᾶς: 
[1.39.3] οὗς χρῆν, ὅτε ἀσφαλέστατοι ἦσαν, 
τότε προσιέναι, καὶ μὴ ἐν ὧι ἡμεῖς μὲν 
ἠδικήμεθα, οὗτοι δὲ κινδυνεύουσι, μηδ' ἐν ὧι 
ὑμεῖς τῆς τε δυνάμεως αὐτῶν τότε οὐ 
μεταλαβόντες τῆς ὠφελίας νῦν μεταδώσετε 
καὶ τῶν ἁμαρτημάτων ἀπογενόμενοι τῆς 
ἀφ' ἡμῶν αἰτίας τὸ ἴσον ἕξετε, πάλαι δὲ 
κοινώσαντας τὴν δύναμιν κοινὰ καὶ τὰ 
ἀποβαίνοντα ἔχειν. 


[1.401] Ὥς μὲν οὖν αὐτοί τὲ μετὰ 
προσηκόντων ἐγκλημάτων ἐρχόμεθα καὶ 
οἵδε βίαιοι καὶ πλεονέκται εἰσὶ δεδήλωται: 
ὡς δὲ οὐκ ἂν δικαίως αὐτοὺς δέχοισθε 
μαθεῖν χρή. 

[1.40.2] εἰ γὰρ εἴρηται ἐν ταῖς σπονδαῖς 
ἐξεῖναι παρ' ὁποτέρους τις βούλεται τῶν 
ἀγράφων πόλεων ἐλθεῖν, οὐ τοῖς ἐπὶ βλάβηι 
ἑτέρων ἰοῦσιν ἡ ξυνθήκη ἐστίν, ἀλλ' ὅστις 
μὴ ἄλλου ἑαυτὸν ἀποστερῶν ἀσφαλείας 
δεῖται καὶ ὅστις μὴ τοῖς δεξαμένοις, εἰ 
σωφρονοῦσι, πόλεμον ἀντ' εἰρήνης ποιήσει: 
ὃ νῦν ὑμεῖς μὴ πειθόμενοι ἡμῖν πάθοιτε ἄν. 
[1.40.3] οὐ γὰρ τοῖσδε μόνον ἐπίκουροι ἂν 
γένοισθε, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν ἀντὶ ἐνσπόνδων 
πολέμιοι: ἀνάγκη γάρ, εἰ ἴτε μετ' αὐτῶν, καὶ 
ἀμύνεσθαι μὴ ἄνευ ὑμῶν τούτους. 

[1.40.4] καίτοι δίκαιοί γ' ἐστὲ μάλιστα μὲν 
ἐκποδὼν στῆναι ἀμφοτέροις, εἰ δὲ μή, 
τοὐναντίον ἐπὶ τούτους μεθ' ἡμῶν ἰέναι 
(Κορινθίοις μέν γε 
Κερκυραίοις δὲ οὐδὲ δι' ἀνοκωχῆς πώποτ' 


ἔνσπονδοί ἐυστε, 


ΒΟΘΟΙΤΟΙΪἃ 856 ΔΡΟΘΘΙΔΙΌΠ (6 6118 Υ ἴα γθιίθηθη ΡΟΥ 
ὰ ΠιϑυΖᾶ. 


39.-- ὈΙςθη ἑδηηθϊέη 416 δηἰθυοστηθηΐθ “5, ΘῸΠ 
βοπηθίθυβο ἃ τη ΔΙ] {Γ6]6, δ] Γ8]6 θη 6] 76 ΠΟ βϑίά 
Ῥίθη απ αῦρῖὶθ ααίΐίθη ἰὸ 8ο]οῖία ἀθϑάθ τιηὰ 
βὰδοόη ἀὯἊθ ρτυθροίθηςία Ὑ Ἴοηβοϊἄδάδ, 5ϊη0 
σαδηο δηΐθ8 46 βηίγαῦ 6 11Ζα 86 ροηθ ἰὰ ὈδἰδῆζΖᾶ ἃ 
ΠΕΙῸ ἰδηΐο θῇ ΟὗΤἃ5 σοπΊο θη ραίδταβ. ΡΘΙῸ 6505 ΠῸ 
Ιο Πἰοίθγοη δηΐθϑ 4θ ροηθῦ 81{10 ἃ α ρίαζϑ, 5ῖπ0 4116 
σαδηᾶο ςομϑίἀθιδιοη 416 ΠΟ ἶο ρϑυ 1} Π|08, 
Θηΐοης685 ΟἰΓΘΟΙΘΙΌ 6] ριθοϊοβίβηγο 6] δ [Γ8]6. 

Υ νίθπθη δ64πί ΠΟ γἃ ζοπῖο 1605 468 ἴοβ ἀθ]105 ἀ6 
8116, ϑ1γο 4116 ἀοζα ρυθίθπαάθῃ ᾿Πσ] 150 476 56ά15 ΠῸ 
5115 δ᾽ Ιδοβ, 5170 51.1.8 σόπιρ! 05 Υ 416 165 δοο]άϊβ 
σαϑηο 856 Θποπθηίγαη Θηθηηβίδβοβ σῇ ΠΟΒΟΙΓΟΒ. 
᾿εροσίαη ΠαΡΘΥ ἰηϊοίδο 6] δοθιοδηγθηΐο σπδηο 
Θϑίαϊδι πηάβ ΒΘΡΊΙΓΟΒ Υ ΠΟ θη 6] πηοπιθηΐο θη 4116 
ῬΟΙ ΔΡΤΑΝ ΔΙΠΟΒ ρο]ρτδη 61108, ἢ σαϑηο νοβοίτοϑ, 
416 πο ρϑγ οὶ ραϑίοίιβ ἀθ 588 ροάθυ ὧδ βηϊοῃςθβ, 
δοτα 168 Παγέϊβ. σοι ρα νιιθϑίτα ἀγιιάδ γ᾽, 581η 
ΠΔΡΘΙ δ ϑιϑέϊ4ο ἃ 81.585 ἀθ]]ο8, σαυραγόϊβ σοη ἰΔέπίϊοα 
σα]ρὰ θη ἰο 416 ἃ ποβοίτοβ δἰαῆθ: ἀθροσίβιη ΠαΌΘΥ 
ΠΟΠΊρΡΑΙο 81 ροάθ ἀὯθ δηΐαῆο ᾧὙ ἰαπιριέῃ 
Πυθιούδη σοπηρδιίο 105 τοϑυ]δάοϑβ. 


40.--- 
ΤΟΟΪΔ Δ ΟΙΟΠ6 8 


ποϑοίοθ ΨνΟη]ΠΊΟΒ 


Υ 416 
νἱοϊθηΐοβ Υ ςοάϊοίοβοβ χαθάδ οἰαῖο; 416 ΠΟ 68 [ἴο 


Ἐπ ἤη, 416 


Ρουθ ηΐ65 


ΠΟΠ 
έἔβίοβο 80η 
486 1658 ἀςθρίέϊ5 65 ’οὸ 4.16 856 μὰ 4θ θχρί]ςσϑγ. 


51 86 ϑβδίραϊα θῇ 6] ἰταίαδο “16 65 Ροϑίρ]θ δ᾽ αῦβθ 
ζΟῇ τ1ῆ058 Ο (οη ΟἰΤῸ5 ἃ σπδ] ]Παῖθτα α6 185 οπάδαθ5 
ὯΟ ᾿πϑογῖα8, 6] ἀσιιθσάο 86 τ ἤθΙΘ ΠΟ ἃ ͵δὰ58 416 ἴο 
Βᾶσθη ρᾶῖὰ ἀἄδῆο Ὧ6 οἰοβ, 81π0 ἃ 4ιΐθη πθοθϑίία 
Βορι δα 510 ᾿ΥΪν δι ἃ οΟἰτο 46 58 δγιιάδ Υ ἃ Ζιίθη 
ὯΟ Παῖζά ςοῃ ἰὰ ἀυιιάδ ἀθ 'οβ 486 [6 δοθρίθηῃ, 581 80η 
βθηϑβϑαΐοβ, ἰα βιιθισα θῇ ν6ῸΖ Ὧθ ἴα ρᾷΖ, ζοϑὰ 416 
ΔΠοΙα Ο5 ρᾶϑδιία ἃ νοβοίο8 46 ἤῸ ἤϑΟθΊηΟΒ ο880, 
Ῥιι65 βϑιΐαϊβ πὸ ϑόϊο ρτιοίθοίοιθαὲ: 4θ όὄβίοβ 8ῖπη0 
ἰδ ἱέη Θπθιηϊροβ Πιιθϑίγοβ θῇ νῸΖ 46 βυ͵θίοβ 46] 
ἰγαϊαο: 65 [ὉΥ̓Ζοθο 4116 81] νδὶβθ σοὴῇ 6]]0ο8. ἢῸ5 
ἀοίθη δ Πη108 51 46 Ϊὰ ΤῸ8 ἃ πὴ ἰδ. 

(οη ἰοάο, ἰο 416 ἀθ νογάδα 8ί 68 [ιϑΐο 68 416 οβ 
τηδηΐθηράϊβ ἃ] τηδύρθη ἀθ δηρα5 ρδῖΐθβ Υ, ἀθ 0 
567 δ8ΐ, ἰο σοῃίγατίο, 416 οβ ροηράϊβ ἀθ πιιθϑίτο 
Ιαᾶάο ἴτοηΐθ ἃ 6805 --σοῇ ἴοβ σουϊηΐοβ ἃ] ΠΊΘΠΟΒ 
ἰθηόϊ5 τῇ ἐγαΐαάο, πη θη τ 5 4116 σοη ἰο8 ΠΟ ΟΙ ΓΘ 565 


ἐγένεσθε), καὶ τὸν νόμον μὴ καθιστάναι 
ὥστε τοὺς ἑτέρων ἀφισταμένους δέχεσθαι. 
[1.40.5] οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς Σαμίων ἀποστάντων 
ψῆφον προσεθέμεθα ἐναντίαν ὑμῖν, τῶν 
ἄλλων Πελοποννησίων δίχα ἐψηφισμένων 
εἰ χρὴ αὐτοῖς ἀμύνειν, φανερῶς δὲ 
ἀντείπομεν τοὺς προσήκοντας ξυμμάχους 
αὐτόν τινα κολάζειν. 

[1.40.6] εἰ γὰρ τοὺς κακόν τι δρῶντας 
δεχόμενοι τιμωρήσετε, φανεῖται καὶ ἃ τῶν 
ὑμετέρων οὐκ ἐλάσσω ἡμῖν πρόσεισι, καὶ 
τὸν νόμον ἐφ' ὑμῖν αὐτοῖς μᾶλλον ἢ ἐφ' ἡμῖν 
θήσετε. 


[1.41.1] 'Δικαιώματα μὲν οὖν τάδε πρὸς ὑμᾶς 
ἔχομεν ἱκανὰ κατὰ τοὺς Ἑλλήνων νόμους, 
παραίνεσιν δὲ καὶ ἀξίωσιν χάριτος τοιάνδε, 
ἣν οὐκ ἐχθροὶ ὄντες ὥστε βλάπτειν οὐδ' αὖ 
φίλοι ὥστ' ἐπιχρῆσθαι, ἀντιδοθῆναι ἡμῖν ἐν 
τῶι παρόντι φαμὲν χρῆναι. [1.41.2] νεῶν γὰρ 
μακρῶν σπανίσαντές ποτε πρὸς τὸν 
Αἰγινητῶν ὑπὲρ τὰ Μηδικὰ πόλεμον παρὰ 
Κορινθίων εἴκοσι ναῦς ἐλάβετε: καὶ ἡ 
εὐεργεσία αὕτη τε καὶ ἡ ἐς Σαμίους, τὸ δι' 
ἡμᾶς Πελοποννησίους αὐτοῖς μὴ βοηθῆσαι, 
παρέσχεν ὑμῖν Αἰγινητῶν μὲν ἐπικράτησιν, 
Σαμίων δὲ κόλασιν, καὶ ἐν καιροῖς τοιούτοις 
ἐγένετο οἷς μάλιστα ἄνθρωποι ἐπ' ἐχθροὺς 
τοὺς σφετέρους ἰόντες τῶν ἁπάντων 
ἀπερίοπτοί εἰσι παρὰ τὸ νικᾶν: [1.41.3] φίλον 
τε γὰρ ἡγοῦνται τὸν ὑπουργοῦντα, ἢν καὶ 
πρότερον ἐχθρὸς ἦι, πολέμιόν τε τὸν 
ἀντιστάντα, ἢν καὶ τύχηι φίλος ὦν, ἐπεὶ καὶ 
τὰ οἰκεῖα χεῖρον τίθενται φιλονικίας ἕνεκα 
τῆς αὐτίκα. 


[1.42.1] Ὧν ἐνθυμηθέντες καὶ νεώτερός τις 
παρὰ πρεσβυτέρου αὐτὰ μαθὼν ἀξιούτω 
τοῖς ὁμοίοις ἡμᾶς ἀμύνεσθαι, καὶ μὴ νομίσηι 
δίκαια μὲν τάδε λέγεσθαι, ξύμφορα δέ, εἰ 
πολεμήσει, ἄλλα εἶναι. [1.42.2] τό τε γὰρ 
ξυμφέρον ἐν ὧι ἄν τις ἐλάχιστα ἁμαρτάνηι 
μάλιστα ἕπεται, καὶ τὸ μέλλον τοῦ πολέμου 


Ππαησδ ἐπν]βίθθ. ἢ] 5] ΘΓ 11 ΔΙΠΊ]5.1610 --- Κ᾽ ΠΟ 
ἀοθῖ5 ρῖθ ἃ ἰὰ πούπια 4θ 416 86 δοθρίθ σοῖῆο δ᾽δάοβ 
ἃ ἰΙοβ 4ι6 ἀθβουΐίδῃη ὧδ οἰϊἵΌ8. ΝῚ βίαΐίθγα ΠΟβοΟίτοβ, 
σαδηάο ο5 ΔΡδΠἀΟΠΔΙΌΏ ἰοβ 58 ΠΊΟϑἕθα, αΠ]Πη105 
Πμπθϑίτο νοΐο σοηΐτα νοϑβοίοϑ, ἃ ῥθβϑ81 6 θϑίδι 
αἰϊντάϊάο 6] τοϑίο 4θ ἰοβ ρϑίοροῃθβίοβ Γϑϑρθοίο ἃ ἰὰ 
ἀφθοϊϑιίόη ἀθ 51 ούϑ ρίθεῖϑο ἀθίθῃμαρυϊθϑ, βίπο “6 
ΘΧΡΙ ΙΒ] ΠΊΟ5 Οἰαγεηθηΐθ 416 σα το σαβίϊραβθ ΡΟΣ 
581 ΠλΙ5ΠΊ0 ἃ 8118 ΡΙΌΡΙΟΒβ. δα οβ. 51 αιαάϊβ ἃ ἴοβ 
416 σαιδδη δἰσύιμη τηδ] δοοριέπαάο]οβ σοπτο δ]1Δ 08 
Παρτά ρϑηΐθ 46 ἴα νιιθϑίτα 716 86 ἤ05 τπηϊτά θῇ 
ΠύΠΊΘΙῸ ΠΟ ᾿ΠΙΘΙΟΙ Υ Θϑία ] θοθσέϊβ 1α ΠΟΥ ἃ πγάβ 
(οηἑΓα νΟΒΟΐΓΌΒ ΠῚΪΒΠΊΟ5 4116 σοη ἃ ΠΟΒΟΙΙΌΒ. 


41.-- ἘΠ᾿ ςοποϊαϑιόῃ, θϑίαϑ 500 [85 γϑοϊ ΠΟΙ ΟΠ6 85 
416 085 βορίη [685 
σοβίιη 65 46 ἰο5 ρτίθροβ, Υ δάδθῃηάβ θϑΐθ σοῆβε]ο Υ 


Ρτθϑοηΐαηιοϑ, ϑΠοθηΐθβ 
ΒΟ οπα ἀ6 τ΄ ἔδνου, [αν α16, ΡΟΙΓ ΠῸ 5867 
ΘηθηΊίροβ Παϑία 6] ριιηΐο αἀθ σϑιιβαῖηοβ ἄδῆο ἢ 
ΔΙΆΪΡΟΒ σΟΠΊΟ ρδῖὰ ΔΡιι581 46] ἰΓαΐο, ΓΘ ΘΟ ΠΊΟ5 406 56 
ὯΟ5 ἀθρογία ἀθνοίνου θῇ ἴα οἰγοιιηβίδηςσία ριθϑθηΐθ; 
σαδηο ἃηάδραῖβ βϑοᾶβοβ 46 ἤᾶνθ8 ὧδ βριιθῦσα, 6 
νυ θϑίγα πο σοῃ 105 δορί πηθίαβ δηΐθβ 46 [ὰ5 (σου ἃ 5 
Μέόαι!ςδ5, τϑο 15.615 46 1ο58 σουϊηΐοβ νϑηΐθ πᾶνθϑ.18, 
Ἐ86 ἔανοῦ Υ 6] ὧθ ἰοβ βϑαπηϊοβ --416 ρίδοίδβ ἃ 
ΠΟΒΟΪΙῸΒ. ΠῸ 165 ἀυιιάδβθη ἰο8 ρϑ] Ορο68108 --- Ο8 
ΡΙΟρΡοτγοίοηό ἰὰ νἱ]οίοτία 8οῦτΘ ἰο8 θρίποίαβ Υ ἰὰ 
Τορυϑίόῃ (46 Ϊο5 58 ΠΊ105, Υ 8ιισθαϊό θη 6588 οἰδᾶβθ 46 
Οσδϑίοηθ5 θῇ 188 416 ἰοβ ΠοπΊΡΙ65 ἃ] 1 σοπίγα 5115 
ΘηθηΪροβ 86 αρβίηίθγθθδη ἦθ ἰοάο τηθῆοβ (6 
οὈίθηθυ 1ὰ ν]οίοσία, ρι168 σοηϑίθύδη δηλῖρο ἃ] 416 
165 ἄρουϑ, δ Π 486 δηΐθ8 1658 ἤαθύὰ ΠΟΘΕ1), Υ μοῖρ ο 
8] 4116 86 165 οροῇθ, θῇ 6] ᾿ᾶ80 46 416 γθϑα ασα 567 
δΙηῖρο, γὰ 46 ᾿αϑία 8115 ὈΙθηθ5. ἰοβ δατη Ἰβίγδη 
ῬΘΟΥΙ͂ ΡΟΥ 6] διηϑία ἀθ ν]οίοτία 46] πηοηιθηίΐο. 


42.--- Ἰϑοβρυέβ 46 πηβαάϊ δ ΒΟΡΤΕ 6110 Υ 46 σοποςθυΐο 
6] Ἰονθῆ ροῖ 6] νίο]ο, ἀθοείαδβθ τϑαοροπάριμοβ 46 
ἰσαδ] τλοάο, Υ ἴΟ 86 οἴθᾶ 416 ϑϑίο 416 86 αἱςθ 68 ἴο 
Ἰυϑίο πηϊθηίγαβ ἰο σοηνθηϊθηΐθ θη σᾶ80 (6 βιιθυτᾶ 
βοά αἰβίιμηΐο. [ἃ σοηνθηϊθηςσία 511616 ἀδῦβθ σαδπηο 
ΤΊΘΠΟΒ ΘΙΤΟΙΌΒ 86 σοτηθίθη, Υ ἰα ροϑβϑι]] δα ἀ6 1ὰ 
ΒΌΘΙΓα, ΠΟ σαγΎ 6 ΠΊΟΙ 1058 σΟΙΟΙΓΘΊ565 Ο5 ΔΠΪΠΊ8η ἃ 


406 Τὰ ἀθίθοσϊόῃ 46 58Πη08 Υ᾽ 511 ροβίθυου βοιηθετηϊθηΐο ἐανίθιοη πρατ θη 440-439 4.(. 


41ὰ (οηο Οὔβοῦνα (ΟΠ ΠΊΘ θῇ 811 σοπηΊθηΐα ο ἃ θϑίθ ρᾶβ8]6, 65 ποίβθ!θ 6 δῇ 6] ἰόρίςο ἀθ ἰοβ ἔδνογεβ πηθποίοπθ θϑίθ 
ῥῬτέβίδηπιο τη ἰαπίο ᾿πϑὶ σηπία ἀθ νοὶ ηΐθ Πᾶν 65 Υ θῇ ΠΟ ΠΟ οαἰΐθ οἰἵῸ8 σΟΠΊΟ 511 οροϑβίοἰόῃ ἃ] ργογθοίο βϑραιΐδηο ἀθ 
τοϑίδα σα ἰὰ {ἰταπία ἀθ Η]ρία5 (Ηθγόσοίο Ν 91 55.) ο 81. πιβαάϊδοϊόῃ ἔβνογαθ]θ ἃ Αἴθπδβ δη 18 ἀϊβραία 416 θϑία βοϑίθπία σοὺ π 
ΤοΡδ5 ρου Ϊὰ ροβϑϑίόη ἀθ ΡΙαἴθα (Ηϑγόδοίο ΝΊ 108). 


ὧι φοβοῦντες ὑμᾶς Κερκυραῖοι κελεύουσιν 
ἀδικεῖν ἐν ἀφανεῖ ἔτι κεῖται, καὶ οὐκ ἄξιον 
ἐπαρθέντας αὐτῶι φανερὰν ἔχθραν ἤδη καὶ 
οὐ μέλλουσαν πρὸς Κορινθίους κτήσασθαι, 
τῆς δὲ ὑπαρχούσης πρότερον διὰ Μεγαρέας 
ὑποψίας σῶφρον ὑφελεῖν μᾶλλον [1.42.3] (ἡ 
γὰρ τελευταία χάρις καιρὸν ἔχουσα, κἂν 
ἐλάσσων ἦι, δύναται μεῖζον ἔγκλημα 
λῦσαι), [1.42.4] μηδ' ὅτι ναυτικοῦ ξυμμαχίαν 
μεγάλην διδόασι, τούτωι ἐφέλκεσθαι: τὸ γὰρ 
μὴ ἀδικεῖν τοὺς ὁμοίους ἐχυρωτέρα δύναμις 
ἢ τῶι αὐτίκα φανερῶι ἐπαρθέντας διὰ 
κινδύνων τὸ πλέον ἔχειν. 


[1.43.1] ἡμεῖς δὲ περιπεπτωκότες οἷς ἐν τῆι 
Λακεδαίμονι προείπομεν, τοὺς 
σφετέρους ξυμμάχους αὐτόν τινα κολάζειν, 
νῦν παρ' ὑμῶν τὸ ἀξιοῦμεν 
κομίζεσθαι, καὶ μὴ τῆι ἡμετέραι ψήφωι 
ὠφεληθέντας τῆι ὑμετέραι ἡμᾶς βλάψαι. 
[1.43.2] τὸ δὲ ἴσον ἀνταπόδοτε, γνόντες 


αὐτοὶ 


αὐτὸ 


τοῦτον ἐκεῖνον εἶναι τὸν καιρὸν ἐν ὧι ὅ τε 
ὑπουργῶν φίλος μάλιστα καὶ ὁ ἀντιστὰς 


ἐχθρός. 

[1.43.3] καὶ Κερκυραίους τούσδε μήτε 
ξυμμάχους δέχεσθε βίαι ἡμῶν μήτε ἀμύνετε 
αὐτοῖς ἀδικοῦσιν. [1.43.4] καὶ τάδε 


ποιοῦντες τὰ προσήκοντά τε δράσετε καὶ τὰ 
ἄριστα βουλεύσεσθε ὑμῖν αὐτοῖς." 


[1.44.1] Τοιαῦτα δὲ καὶ οἱ Κορίνθιοι εἶπον. 


Ἀθηναῖοι δὲ ἀκούσαντες ἀμφοτέρων, 
γενομένης καὶ δὶς ἐκκλησίας, τῆι μὲν 
προτέραι οὐχ ἧσσον τῶν Κορινθίων 


ἀπεδέξαντο τοὺς λόγους, ἐν δὲ τῆι ὑστεραίαι 
μετέγνωσαν Κερκυραίοις ξυμμαχίαν μὲν μὴ 
ποιήσασθαι ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ 
φίλους νομίζειν (εἰ γὰρ ἐπὶ Κόρινθον 
ἐκέλευον σφίσιν οἱ Κερκυραῖοι ξυμπλεῖν, 
ἐλύοντ' ἂν αὐτοῖς αἱ πρὸς Πελοποννησίους 
σπονδαί), ἐπιμαχίαν δ' ἐποιήσαντο τῆι 
ἀλλήλων βοηθεῖν, ἐάν τις ἐπὶ Κέρκυραν ἴηι 
ἢ Ἀθήνας ἢ τοὺς τούτων ξυμμάχους. 

[1.44.2] ἐδόκει γὰρ ὁ πρὸς Πελοποννησίους 


[ΑἸΤΑΥ ἃ ἴα Ἰμ5[1ςἴα, δύῃ 65 ἱποίθσία; πΠῸ πιθῖθοα ἰὰ 
Ρθπα 416 ᾿πηρι]βαάοβ ΡΟΣ 6110 δάαυϊγάϊβ τπᾶ 
Θηθηϑίδα πλϑηηθϑία, 416 πὸ ροϑίρίθ, σοὴῇ ἰὸβ5 
ΠΟΥ Π[105, 51Π0 “16 65 Πιάβ βθηϑαῖίο Θ᾽ 181 Ρρᾶτίθ 
ἀθ ἰὰ5 βιβρίςαςϊαϑβ γὰ θχίβίθηϊθβ ἀθ δηΐθϑ ῥοῦ σϑιι88 
ἄθ ἰοβ πηθραύθηβθϑίδ, ραθϑίο 486 6] ἀΠτπ|ὸ ἔανου 
ἤθοῆο Τοοῇ οροταηϊαδά, δπαθ 568 ρϑαμθῆο, 
Ριυθάθ αἀἸβίραῦ πη τπηοίνο τηᾶύοῦ ἀθ 4{6]8. 
ΤΑΠΊΡΟΓΟ οΟ8 Ἃ(ο]έϊ5. διυγαϑί γα ΡΟΥ 6] ἤθοπο ἀθ σὰθ 
ΟΠΤΘΖοδη τη ΟΥ̓Δ δἰϊδηΖα ΠλδΥ[π|8ὲ, γὰ 416 ΠΟ 
ΔΡΤΑΝΙΔΥ ἃ ἶοβ ἰριααῖὶθθ ἀβθριισα πιάβ 6] ΡῥιΌρΙο 
Ροάογίο χπθ, ᾿πηρ]ϑαάοβ ροῦ [ὰ5. Δρδυίθηςία8 α6] 
τηοτηθηΐο, ἰπἰθηΐαῦ δυτθϑρδάδηηθηΐθ δι π θη δ 185 
ῬΟΒΘΒΙΟΠ65. 

43.-- Νοϑβοίτοβ, 416 ἤθηηοβ νϑηϊάο ἃ δῖ θῇ [88 
αἰτοηβίδηςσιαβ ἀθ 416 Πδρίδηιοβ θῇ Ἐβρατχία, ἃ 
ΒΩΡΟῚ, σα6 σα τποὺ οδϑίίραϑθ ἃ 8:18 ΡΙΌΡΙΟΒ 
δαάοβ, δἤοτα ρϑαϊηιοβ οὐίθπου ἰο πηίϊϑηο ἂθ 
νοϑβοίτοβ, 68 ἀθοῖτ, 416 πὸ πο8 ἀδῆῤϊβ σοῇ νιιθϑίγα 
αἀθοϊϑίόη νοϑβοίοϑ 416 οβ Ὀθπρῆσίαβίθια ἀθ ἴὰ 
πιοϑίγα; ἀδάΠ08 ἰρτια] ρᾶρο ῥοΥ σοηοσο 416 όβία 685 
84.611 οςδϑίόη θη ἴα “16 68 βοῦτθ ἰοάο δηλῖρο 
4Ζαΐϊδη ἀροΥύἃ Υ ΘΠΘ ΠΡΟ 6] 416 86 οροῇθ. 


ΕΠ σπδηΐο ἃ θϑίοβ σου ΓΘΉ568, ΠΟ 168 Παρ άϊ5 δὺο 
ςοηΐγα παθϑίγα νοϊπηΐαα ηἰ 165 ἀθίθηαάϊβ σαδηάο 
ἸΠΠΘΎθη ἀρσανίοβ; 46 δοίπιδγ ἃ5ΐ Παγέϊβ ἰο 6 ἀθέϊ5 
γ Παρτέϊβ ἰοπιδᾶᾶο [δ πλοίου ἀθοϊϑιόη ραῖὰ ν οϑοίΟ9». 


44.-- Αϑί Πδ]αγοη 1ο5. σουηίοβ. ΡοΥ 588 ρασίθ, [ο8 
αἰθηίθηβθδ, πὰ νῸΖ 416 ΟΥ̓ΘΙΌΠ ἃ δηηρα5 ρϑιΐθϑ, 
ΤΟ 8 ἀο5 νθοθϑ ἰὰ ΑϑαηΊθ]θα, ΠΟ ἀἸΘΙΌΠ ΠΊΘΠΟΙ 
δοορια ἃ ͵δὰ8 τὰ Ζοῆῦθϑ ἀθ ἰοβ σουϊηίίοβ θῇ ἴὰ 
ΡΥ ΠΊΘΓα, ῬΡΕΥῸ 6 ἴα βεριιηπάδ, σαπιίδηο (6 1468, 
ἀθοϊαϊθοη ἢῸ 5611. τἢὰ δἰΐδηζα Ἷοὴ ἰοβ 
(ΟΙΟΓΘΠ565 Ραϑαάδ θη 1ὰ σοπαϊοϊόη ἀθ ἰθηθι ἃ ἰὸβ8 
ΤΆΪΒΠΊΟΒ. ΡΟΥΙ ΔΠΪρΟβ Υ Θηθιηροβίβ, γὰ σ16 81 ἰὸ8 
(ΟΙΟΙ͂ΘΉ5865 ἴθ Πυρίθιθη ρϑάϊάο “416 [65 
δοοπηραῆδβθθη θῇ τὴ ἱποιυτϑίόη σοηίτα (οΥ πο, 
Πυθίούδη 5140 νἱοδάοβ ἰο5 ἰγαίδαοβ 416 ἰθηΐδη σοη 
1.8 ρεϊοροηθϑίοβ, ΘΠ 4716 8ΐ ΠΙσίθσοη πὰ δἰϊδηΖα 
ἀοίθηβίνα ρᾶῖϑ 6] σβϑοὸ ἀθ 76 86 αἴδοαβϑθ (ουοῖτα, 


Αἰθηδβ8 ο ἰοβ δ]! δο8 46 όϑβίοϑβ. 


426 ῬγοΡ δ] πηθηΐθ 56 ΓΘ ἤρθη ἃ 185 ϑ5ρίςσδοῖαβ ριονοςδάδϑβ ρου 185 πηθάϊ 488 δἀορίαεαβ ρου 105 δἰθηΐθηβθβ θῇ σοηίγα 46 105 
ΤΊΘΡ Δ Ι͂ΘΉ568, Θη συγ νἰτίπα ασπθα δΙΌη θϑίοβ Θχο] 1405 46 ἰοα 5 108 ριιοτίοβ 46] ᾿πΊρουῖο αἰθπίθηβθ. 


446 Ο 568, 11Πὴ8 Δ] ηΖᾶ οΟἴθηβίνα Υ ἀθίθηβίνδ. 


πόλεμος καὶ ὡς ἔσεσθαι αὐτοῖς, καὶ τὴν 
Κέρκυραν ἐβούλοντο μὴ προέσθαι τοῖς 
Κορινθίοις ναυτικὸν ἔχουσαν τοσοῦτον, 
ξυγκρούειν δὲ ὅτι μάλιστα αὐτοὺς ἀλλήλοις, 
ἵνα ἀσθενεστέροις οὖσιν, ἤν τι δέηι, 
Κορινθίοις τε καὶ τοῖς ἄλλοις ναυτικὸν 
ἔχουσιν ἐς πόλεμον καθιστῶνται. [1.44.3] 
ἅμα δὲ τῆς τε Ἰταλίας καὶ Σικελίας καλῶς 
ἐφαίνετο αὐτοῖς ἡ νῆσος ἐν παράπλωι 
κεῖσθαι. 


[1.45.1] Τοιαύτηι μὲν γνώμηι οἱ Ἀθηναῖοι 
τοὺς Κερκυραίους προσεδέξαντο, καὶ τῶν 
Κορινθίων ἀπελθόντων οὐ πολὺ ὕστερον 
δέκα ναῦς αὐτοῖς ἀπέστειλαν βοηθούς: 
[1.45.2] ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Λακεδαιμόνιός 
τε ὁ Κίμωνος καὶ Διότιμος ὁ Στρομβίχου καὶ 
Πρωτέας ὁ Ἐπικλέους. προεῖπον δὲ αὐτοῖς 
μὴ ναυμαχεῖν Κορινθίοις, ἢν μὴ 
Κέρκυραν πλέωσι καὶ μέλλωσιν ἀποβαίνειν 
ἢ ἐς τῶν ἐκείνων τι χωρίων: οὕτω δὲ κωλύειν 
κατὰ δύναμιν. [1.45.3] προεῖπον δὲ ταῦτα 
τοῦ μὴ λύειν ἕνεκα τὰς σπονδάς. 

[1.46.1] αἱ μὲν δὴ νῆες ἀφικνοῦνται ἐς τὴν 
Κέρκυραν, οἱ δὲ Κορίνθιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖς 
παρεσκεύαστο, ἔπλεον ἐπὶ τὴν Κέρκυραν 
ναυσὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν. ἦσαν δὲ 
Ἠλείων μὲν δέκα, Μεγαρέων δὲ δώδεκα καὶ 
Λευκαδίων δέκα, Ἀμπρακιωτῶν δὲ ἑπτὰ καὶ 


ἐπὶ 


εἴκοσι καὶ Ἀνακτορίων μία, αὐτῶν δὲ 
Κορινθίων ἐνενήκοντα: [1.46.2] στρατηγοὶ δὲ 
τούτων ἦσαν μὲν καὶ κατὰ πόλεις ἑκάστων, 
Κορινθίων δὲ Ξενοκλείδης ὁ Εὐθυκλέους 
πέμπτος [1.46.3] ἐπειδὴ δὲ 
προσέμειξαν τῆι κατὰ Κέρκυραν ἠπείρωι 
ἀπὸ Λευκάδος πλέοντες, ὁρμίζονται ἐς 
Ξειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος γῆς. [1.46.4] ἔστι 
δὲ λιμήν, καὶ πόλις ὑπὲρ αὐτοῦ κεῖται ἀπὸ 
θαλάσσης ἐν τῆι Ἐλαιάτιδι τῆς Θεσπρωτίδος 
Ἐφύρη. ἐξίησι δὲ παρ' αὐτὴν Ἀχερουσία 
λίμνη ἐς θάλασσαν: διὰ δὲ τῆς Θεσπρωτίδος 
Ἀχέρων ποταμὸς ῥέων ἐσβάλλει ἐς αὐτήν, 
ἀφ' οὗ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχει. ῥεῖ δὲ καὶ 
Θύαμις ποταμός, ὁρίζων τὴν Θεσπρωτίδα 


αὐτός. 


Ιποϊαθο θῇ θ885 ςοπαϊοίοηθθ 1685 ρδῖθοία 616 
Θϑίδι]ασία ἴα φιιθιτα σοη ἰοβ ρϑορομθϑίοβ Κ᾽ ΠῸ 
4αθτγίδη ἀθ]αι ῥρᾶῦα ἰο5 σουϊηΐοβ (ούοῖτα, 4816 ἰθηΐα 
ἰδ ρύδη Ποία, 8170 4116 86 ροίρϑαβθῃ θηΐἋὋὉ 8ΐ ἴο 
Πηάβ ροϑίθ]θ ν, θῇ οἱ οᾶ8οὸ ἀθ σιὰ6 ἤιϑύδ ρίθοϊβο, 
Θηἰθηΐαθθ ἃ ἰοβ σουηϊίοϑ Υὶ ἀθπηάβ ἀτπθῆοβ ἀθ 
Ποίΐδϑ σὰδηάο θϑίμνίθύδη γὰ ἀθΠ1|4405. Ααἀθηγάβ 
ἄθ ῥοΥ 680, ἰὰ ἰβϑα 165 ραθοία πιαρη!σαπηθηΐθ 
βιὰ α θη ἴα ταΐὰ ἀ6 18118 γ᾽ 51ς 118. 


45.-- (οη 688 ἰάθ8 ἰοβ δἰθηΐϊθηβθθ δοθρίβι ἢ σΟΠΊΟ 
Δα ο5. ἃ ἰοβθ. σους ΓΘη565, Υ ΠῸ πιαςῃο ἀθβριέϑ, 
σαϑηο 56 ΠΠΔΙΌΠΔΙΌΏ ἰοβ. σου πηΐοδ, 165 ΘΗΝ] ΔΙΌΠ 
Ὧ16Ζ πάνθ θ᾽ βοςοῖῖο; ἴδῃ δ] τοηΐθ ἀ6. 61185 
Τδοραάθιηοηϊο 6] ἀθ Εἰπηιόμδα, Πιόϊπιο 6] ἀθ 
Ἐβίγόμηρίοσο Υ Ῥτγοίθαβ 6] 4ἀθ Ερίςθβ. [.65 Πμαρίδῃ 
ογάθηδαο 416 πο ᾿ποῃδβθη σοη ἰο5 σουϊηϊο5. ἃ ΠΟ 
561 4116 886 αἰ ρίθγδη ἃ (ΟυΟΓα Ο ἃ δἰριιηο (6 8118 
ἰουσ ΟΥἹΟ5 Υ ἰὰνίθγδη ᾿πἰθποϊόη 46 ἀθϑα Ῥ ΥΟΔΓ; 6 
686 σᾶ80 ἀθρογίδη ἱπηρθαϊτῖο θη ἰὰ πηθάϊάδ ἀθ 5118 
ΡοΟΒΙ ΠἋΔ6 465. [.65 ἀϊθσοη 6888 ὀγάθηθβ ρᾶῖα ΠΟ 
ν]οΙδτ Ιο5 ἐγαϊαοβ. Υ 185 πᾶν 65 δι Ρ ΙΌΠ ἃ (ΟΥ̓ΟΪΓΑ. 
46.-- ῬΟΙ 8381 ρετῖίθ, ἰοϑ σουϊηίίοβ, θη σπϑηΐο 
Θϑίανιθτοη ρΥθραίδάοβ, ΖαΙΡΘΙΌΠ ΓΠΠΊΡΟ ἃ (ΟΥΟΙτα 
ςοη αἰθηΐο (Ἰἰποπθηΐα πᾶνθ8; 416Ζ ούϑη 46 ]ο8 βθοϑ, 
ἄοςθ ἀθ ἰοβ πιθραίθηβθβ, ἀ16Ζ ἀθ ἰοβ ἰθιιςϑάϊοβ, 
νοι ηςϑιθίθ ἀθ ἰοβ δπιρίδοίοίαβ Υ τῆὰ (6 ἰοὸβ 
διΠΔο[οΙ ΘΠ565, θη ἰαηΐο 416 πονθηΐα ούϑη (6 ἴοὸβ 
ΤλΪβηηο5. σου] ηἰο5. ΑἹ τοηΐθ ἀθ δαμέ]]αβ θϑίαρδη 
ςοπιδηαηΐθ5 ἀθϑίρηδάοβ ΡΟΥ σαάδ οἰπαδά, ν ἀθ [ὰ5 
ςοτηΐ85, [οπός 1465 6] 46 Επές]θ5 σοῃ οἰγοβ σϑέτο. 
᾿οβριιέβ 486, ἰτ858 ρδᾶβϑδῦ θύςδαθ, δυ ΡΘΙΌΠ ἃ ἴα 
Ρατίθ 46] σοπίϊπθηΐθ α6 εϑίά τοηΐθ ἃ (ουοῖτα, 
Τομάἀθαύοη θῇ Οἰἰπιθτῖο, θη ἴα Τοϑργοίία (65. τῇ 
Ρυρτίο Υ 81 απάδα, Ἐῆτα; οϑίά ῥοῦ θποϊπηᾶ 
ἀοπιϊηάπαοϊο, ἰ6]05 46] πηι, θη 6] ἰθυτοσίο ἀ6 
ΕἸθα, θῇ Τοβρτοίία; [απίο ἃ ἴα οἰμαδαά νἱθτίθ 8115 
δρῖιαθ δ] τη ἰὰ ἰαρηπα Ασαθιιϑία θῇ ἰὰ 416 
ἀρθβϑοπροσα ἰτὰ8 ἿΤΈΟΟΙΤΘΙΓ ἰὰ Τοβργοίία 6] τίο 
Ασφαρτγοηΐθ 46] 416 ἰοπλᾶ οἷ ΠοΟΙΊΡΙΘ ἰὰ ἰαριιπδ; 811} 
86 Θδῃησπθηίζα ἰϑη Ἰέη 6] τίο Τίβιτ!β {16 βθραγα ἰὰ 
Ταβργοίία Υ ἰὰ ( ββϑίσπα; δ 6 6805 05 τίοβ 86 


Ιεναπία 6] ργοπηοηίοτσίο ἀθ (απ Θ το 65); 6] σᾶ80 65 


45 Ἐβίρ (]πηόῃ 65 6] [δ πΊοβο ρο]ίξοο, ργο ] πιθηΐθ οπηραγθηΐαάο σοη Τιςί 1465, Υ ρυΠΟΙρΑ] αἰτροπίθ 46 [ὰ Γασοϊόπ 416 56 


οροπία ἃ Ρευῖς!θβ. [6 16 ΠΟΥ, ροΥ 6] 450 ἃ.(. 


466. Α ῥϑβδῦ (68 1ὰ ἀθίδ δα ἀθβουροϊόῃ 46] ᾿πρᾶτ, ἰο οἰθτίο 65 416 τϑϑα]ία ἀ1Ης1] ἀπ σαν ἰοΟ8 105 ᾿πρᾶγΘ5 πη πο οηδ08. 


καὶ Κεστρίνην, ὧν ἐντὸς ἡ ἄκρα ἀνέχει τὸ 
Ξειμέριον. [1.46.5] οἱ μὲν οὖν Κορίνθιοι τῆς 
ἠπείρου ἐνταῦθα ὁρμίζονταί τε καὶ 
στρατόπεδον ἐποιήσαντο. 

[1.47.1] οἱ δὲ Κερκυραῖοι ὡς ἤισθοντο αὐτοὺς 


προσπλέοντας, πληρώσαντες δέκα καὶ 
ἑκατὸν ναῦς, ὧν ἦρχε Μικιάδης καὶ 
Αἰσιμίδης καὶ Εὐρύβατος, 


ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν μιᾶι τῶν νήσων αἤι 
καλοῦνται Σύβοτα: καὶ αἱ Ἀττικαὶ δέκα 
παρῆσαν. 

[1.47.2] ἐπὶ δὲ τῆι Λευκίμμηι αὐτοῖς τῶι 
ἀκρωτηρίωι ὁ πεζὸς ἦν καὶ Ζακυνθίων χίλιοι 
ὁπλῖται βεβοηθηκότες. [1.47.3] ἦσαν δὲ καὶ 
τοῖς Κορινθίοις ἐν τῆι ἠπείρωι πολλοὶ τῶν 
βαρβάρων παραβεβοηθηκότες: οἱ γὰρ 
ταύτηι ἠπειρῶται αἰεί ποτε αὐτοῖς φίλοι 
εἰσίν. 


[1.48.1] Ἐπειδὴ δὲ παρεσκεύαστο τοῖς 
Κορινθίοις, λαβόντες τριῶν ἡμερῶν σιτία 
ἀνήγοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ἀπὸ 
Ξειμερίου νυκτός, [1.48.2] καὶ ἅμα 
πλέοντες καθορῶσι τὰς τῶν Κερκυραίων 
ναῦς μετεώρους τε καὶ ἐπὶ σφᾶς πλεούσας. 
[1.48.3] ὡς ἀλλήλους, 
ἀντιπαρετάσσοντο, ἐπὶ μὲν τὸ δεξιὸν κέρας 
Κερκυραίων αἱ Ἀττικαὶ νῆες, τὸ δὲ ἄλλο 
αὐτοὶ ἐπεῖχον τρία τέλη ποιήσαντες τῶν 
νεῶν, ὧν ἦρχε «τῶν» τριῶν στρατηγῶν 
ἑκάστου εἷς. οὕτω μὲν Κερκυραῖοι ἐτάξαντο. 
[1.48.4] Κορινθίοις δὲ τὸ μὲν δεξιὸν κέρας αἱ 
Μεγαρίδες νῆες εἶχον καὶ αἱ Ἀμπρακιώτιδες, 
κατὰ δὲ τὸ μέσον οἱ ἄλλοι ξύμμαχοι ὡς 
ἕκαστοι: εὐώνυμον δὲ κέρας αὐτοὶ οἱ 
Κορίνθιοι ταῖς ἄριστα τῶν νεῶν πλεούσαις 


τοῦ 
ἕωι 


δὲ κατεῖδον 


κατὰ τοὺς Ἀθηναίους καὶ τὸ δεξιὸν τῶν 
Κερκυραίων εἶχον. 

[1.49.1] ξυμμείξαντες δέ, ἐπειδὴ τὰ σημεῖα 
ἑκατέροις ἤρθη, ἐναυμάχουν, πολλοὺς μὲν 
ὁπλίτας ἔχοντες ἀμφότεροι 
καταστρωμάτων, πολλοὺς δὲ τοξότας τε καὶ 


ἐπὶ τῶν 


416 ἰοβ σουϊηΐοβ [ΟπαάθῶιῸη Θη 688 ραῖΐθ 46] 
σοπεϊποηίθ Υ᾽ 811 Ἰοναηίβγοῃ 6] σα ραπιθηΐο. 


47.--- (υδηἋο ἴο5 ΠΟΙ ΓΘ 565 56 ΘηἰθιδΙΌη ἀθ 416 
86. αἰτ]ρίαη σοπίγα 6]]ο8, {88 Θααῖραῖ οἰθηΐο α6Ζ 
Πᾶνθ5 α16 πιᾶηάδραη Μ|ίοίδαθθ, Ἐδβίπηϊθϑ Υ 
Επτίραΐο Πιθύοη ἃ ΔΟδΠΡΘΙ ἃ τ1π8 ἀ6 Ϊδ5 5185 416 
ΠΠδπλδη ϑροίαβ,; ἰδ! όη 56. δ ]]αραη ρυθϑθηΐθβ 185 


αΙ16Ζ πᾶνθϑ8 ἀϊζϊς88. 


ἘΠ 6] ρτγοπιοηπίουϊο ἀθ Τ᾿ θιοϊπηηα 86. Θπσοηίγαρα 511 
ἰπίαηίθτία Ὑ ΠῚ] Πορ]τὰ5 ἀθ Ζαοϊπίο απ παρίδῃ 
δουαϊάο θη 858 ἀυιάδ. [)6] οἴτο ἰαάο, μαρία νϑηϊάο 
ἃ ἃγιιάδη165 ἃ ἴοβ. σουϊηίοβ πηισῆοβ Ὀάσρατοβ (6] 
σοπἐηθηΐθ, ρι65 ἰο8 παριζαηΐθβ ἀθ δα ι16 11 Ζοπᾶ 
ΒΙΘΠΊΡΙΘ 165 ΠιθΙΌΠ δίθοϊοβ. 


48.--- (υᾶπάο οΘϑίιν!θιοη ριθραίδάοβ Ϊο58 σου! ΠΈ05, 
ΖΑΙΡδΙΌΠ 6 ποςοῆα ἀθ ΟΠ Θο σῇ νίνοιθβ ρϑῖὰ 
ἰτθ5 ἀΐαβ σοῃ ἴὰ ἰπἰθησιίόη ἀθ θηΐααῦ σοπηραΐθ Υ 
Τα ἰτὰ5 πανθσδῦδη, δ] ἈΠ ΠΘΟΘΙ αἸν 158 1ΙῸΠ Θη δία 
ΤΊΔΙ ἃ ἰὰ58 ἤᾶνθ8 ἀ6 ἰοβ σου ΓΘ 565 ΓΠΠΊΡΟ ἃ 611]05. 
ΕΠ συδηΐο 86 ν]θΙῸΠ τη05 ἃ ΟἰτῸ58 δαάδορίδιοη ἰὰ 
[ουτηδοϊόη ἀθ σοπηραίθ: θη 6] δἷα ἀθύθοῆα ἀθ ἰοβ 
(ΟΓΙΟΙΓΘΠ565 Θϑίαϑη 1858 πᾶνθ85 ἀξ ςα8 θῇ ἰδηΐο 416 6] 
τοϑίο ἀθ ἴὰ ἐογπιδοϊόῃ ἰὰ οσαραῦθδη 61105 πλϊ5ΠΊ05, 
ἰγτῶ8 Ἂἀἰβίγρι 1Δ5 Πᾶνθ8 θῇ {65 ραῖΐθβ “6 
τλδηάαρα σδάδ τποὸ 46 ἰο58 {65 σοτηδπάδηΐθβ. Τὰ] 
οἵὰ 1α ἀἸϊβροβίοϊόῃ (6 ἰοβ σους ΓΘ η568. 

ΕΠ σπδηΐο ἃ ἴα 46 ἴοβ σουηΐίοβ, οσπραρδη 81 δ]ἃ 
ἀρθύθομα ἰὰ8 πᾶνθβ ΠΊΘΡΘΙΘΉ565 Υ διηργδϑοϊοίβϑ, 6] 
ΠΘΠῸ 6] τοϑίο Ὧἀθ ἰοβ αδἰἰδάοβ ἃριτραάοβ ΡΟΣ 
ςοπἐϊηρσοηΐθδ; σοηβούναρδη 6] αἷα ἰΖαιϊθγάα ἰῸ8 
(οὐ ηο5 σῇ ἰὰὼ85 πᾶν “16 ΠΊΘ]ΟΓ πανθραῦδη, 
β[ὰδο05 ἔτθηΐθ ἃ ἰοβ δἰθηίθη5685 γ᾽ ἃ] δὰ ἄθγθομα ἀθ 
1058 σοΙΟἸΓΘΠ565. 

49.--- ΤΙὰ5 θη γα Υ θη σοηΐεαςίο, ἀθϑραέβ 416 56 αἷο ἰὰ 
56ῆ.4] ἃ δ Ρροβ Ραηάοβ, [ΠΙΟΙΙΌΠ 6] σοηλραίθ: 105 
ἄοβ5 ςοπίδρϑη σοῇ πησῆοβ Πορ 858 5οῦτθ σαἱθσία 
δάθηγάβ θ᾽ ΠΙΠΠΘΙΌΘΟΒ. ΔΙ ΖΙΘΙῸΒ γ᾽ ἰδ ηΖαάοτθθ ἀθ 


(ΘΟΠΊΠΊΘ Θη 811 σοπηθηΐα το ἃ Θϑίθ ρϑ88]6 θη σα (ἸΠθυο σοη ἰὰ ροαπθῆδ Ραηία 46 δΠ ΔΙ θη ἰὰ 416 ἀθβοπίροοα 6] τίο 


(ουμ]ά ο ςοη ἰὰ 46 θδη [8 ἃ] ποτία 46 ἘδΠδΙ Ὑ ἃ τ1Π08 6 ΚΠ. ἃ] βϑίβ 48 Ραῦρδ. ΡειῸ ἀθβάθ 'πϑρο, σοῖο δριμπΐδ 6] ΠΊΪ5ΠΊ0 


(οΙηΠΊ6, Π8 616 βιροηατία ροῦ 185 ρϑαργαβ 48 Τιιοί 1465 46 6] ΤΊ 118 65 6] δοίιι8] Κα] απιάβ, θη (δοηΐδ, ἃ πιηὰ αἰβίδποϊα ἀθ 


50 Κη. γΥ πιραϊΐϊο ἀΐα ἀβ πανερδοίόη ἀθβϑάθ 1ὰ ἀθβοιηροςσδάϊτσα 46] Ασαθγοηΐθ. Ραῦὰ τὴ αἰβοιιβίόη πιάβ ἀθίβ! δα 46] 
ῬΙΌΌΙΘΠΊα νέαβε Α. νν. (σοπηπηθ, Α Ηἰϑἐουίοαὶ (οπιπιθη ἐαγῃ οὐ Του 41] 465, Οχίοτα 1945, νοὶ. 1, ΡΡ. 179-181. 


ἀκοντιστάς, τῶι παλαιῶι τρόπωι 
ἀπειρότερον ἔτι παρεσκευασμένοι. [1.49.2] 


ἦν τε ἡ ναυμαχία καρτερά, τῆι μὲν τέχνηι 


οὐχ ὁμοίως, πεζομαχίαι δὲ τὸ πλέον 
προσφερὴς οὖσα. [1.49.3 ἐπειδὴ γὰρ 
προσβάλοιεν ἀλλήλοις, οὐ ῥαιδίως 


ἀπελύοντο ὑπό τε τοῦ πλήθους καὶ ὄχλου 
τῶν νεῶν, καὶ μᾶλλόν τι πιστεύοντες τοῖς 
ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ὁπλίταις ἐς τὴν 
νίκην, οἵ καταστάντες ἐμάχοντο 
ἡσυχαζουσῶν τῶν νεῶν: διέκπλοι δ' οὐκ 
ἦσαν, ἀλλὰ θυμῶι καὶ ῥώμηι τὸ πλέον 
ἐναυμάχουν ἢ ἐπιστήμηι. 

[1.49.4] πανταχῆι μὲν οὖν πολὺς θόρυβος 
καὶ ταραχώδης ἦν ἡ ναυμαχία, ἐν ἧι αἱ 
Ἀττικαὶ νῆες παραγιγνόμεναι τοῖς 
Κερκυραίοις, εἴ πηι πιέζοιντο, φόβον μὲν 
παρεῖχον τοῖς ἐναντίοις, μάχης δὲ οὐκ ἦρχον 
δεδιότες οἱ στρατηγοὶ τὴν πρόρρησιν τῶν 
Ἀθηναίων. 

[1.49.5] μάλιστα δὲ τὸ δεξιὸν κέρας τῶν 
Κορινθίων ἐπόνει: οἱ γὰρ Κερκυραῖοι εἴκοσι 
ναυσὶν αὐτοὺς τρεψάμενοι 
καταδιώξαντες σποράδας ἐς τὴν ἤπειρον 
καὶ μέχρι τοῦ στρατοπέδου πλεύσαντες 
αὐτῶν καὶ ἐπεκβάντες ἐνέπρησάν τε τὰς 
σκηνὰς ἐρήμους καὶ τὰ χρήματα διήρπασαν. 
[1.49.6] ταύτηι μὲν οὖν οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ 


καὶ 


ξύμμαχοι ἡσσῶντό [τὲ] καὶ οἱ Κερκυραῖοι 
ἐπεκράτουν: ἧι δὲ αὐτοὶ ἦσαν οἱ Κορίνθιοι, 


ἐπὶ τῶι εὐωνύμωι, πολὺ ἐνίκων, τοῖς 
Κερκυραίοις τῶν εἴκοσε νεῶν ἀπὸ 
ἐλάσσονος πλήθους ἐκ τῆς διώξεως οὐ 
παρουσῶν. 

[1.49.7] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ὁρῶντες τοὺς 
Κερκυραίους πιεζομένους μᾶλλον ἤδη 


ἀπροφασίστως ἐπεκούρουν, τὸ μὲν πρῶτον 
ἀπεχόμενοι ὥστε μὴ ἐμβάλλειν τινί: ἐπειδὴ 
δὲ ἡ τροπὴ ἐγίγνετο λαμπρῶς καὶ ἐνέκειντο 
οἱ Κορίνθιοι, τότε δὴ ἔργου πᾶς εἴχετο ἤδη 
καὶ διεκέκριτο οὐδὲν ἔτι, ἀλλὰ ξυνέπεσεν ἐς 
τοῦτο ἀνάγκης ὥστε ἐπιχειρῆσαι ἀλλήλοις 
τοὺς Κορινθίους καὶ Ἀθηναίους. 


Ἰα δ] ηα5, ἰοάανία ρύθραίδάοβ 4ἀθ τῇ πιοάο τῇ 
ἰαηΐο ᾿ποχροσίο ἃ ἰὰ τι88ηΖα δηΐ ρα; [ἃ Ῥαΐδ]]ὰ πιὸ 
ΘησδιΖαάδ, ΠΟ ἰδηΐο ροῦ ἴα ἰάςίϊσα σπδηΐο ΡΟΥ 561 
Τηάβ ἀρτορίϑάδ ἃ τπὴ σοπηραίθ θη [ἰθστὰ. (θη 60 568 
Δρογάδρθαδη πὸ 86 8οίαραῃ [ἄς] πλθπίθ ΡΟ ἴα 
τα πα γ᾽ 6] ἀθϑογάθη ἀθ Πᾶνθβ8, δ8ί σοπλο ρού6 
ςοηῆδΡδη πιάβ θη οὈίθηθι [ὰ ν]ἱςίΐοσία σταςίθβ ἃ 105 
Πορ 858 46 185 συδϊογίαβ, Ζαῖθ 65 πσμαρδη ἃ Ρὶ6 
Πττὴθ τηϊθηΐγαβ 185 Πᾶν 8 ροϑυτηδηθοίδη ᾿ππγόν!]68; 
ΠΟ Παρία πλδηϊ οῦΎ88, 5110 “6 86 σοπηρδίία πγάβ ΠΟ 
ςογδΖόῃ Υ᾽ ΠιθῦΖα 416 σοῇ ἀθϑίϊθζΖϑ. 


ΤῸ αἰθτΐο 65 46 ροῦ ἰοάδϑ ραῦίθϑα παϊία ττῇ ρυῦδῃ 
ταπ]ῖο γ᾽ τοϑαϊίαρα σοηΐιβα ἰὰ Ῥαΐα]]α, ἀαταηίθ ἃ 
σ8] 1ὰ5 πᾶνθ8 ἄϊζϊςα8 ριθϑεηΐθβ, ἃ ἤπ ἀθ ἀυιάδῦ ἃ 
δΡυταάοϑ, 
ΔΘ ΠΔΖΕΡδη ἃ 5115 Οροηθηΐθβ δ Π716 ΠΟ οηἰγαρδη 


Ιοϑ οοϊοίγθηβθοθ σαπθηο δηάδῦδη 
6 ςοπλραίθ ΡΟΥΓ τοϑροίδι 8115 σοπιδηάδηΐθθ [ἃ 5 
ότάθῃθϑ 46 Αἰθῃδ8. 

Ετὰ 50016 ἰοάο οἱ αἷὰ ἀθύθοῆα ἀθ ἰοβ σουηίοβ [ἃ 
486 Θϑίαρα θῇ ἀϊῃουδα68: 105 σΟΥΟΙ ΓΘ 565, ἀθϑρέβ 
ἄθ Πδοθυΐθβ Πα σοη νοηΐθ Πᾶνθ8, ρΘΊΒΘρ 1168 
σαδηᾶο 856. ἀθβρογαάϊραοη θῇ αἰγθοσίόη ἃ [611 
Πττηθ, [Γ᾿ Παϑία 5 σαπιραιηθηΐο Υ ἀἀθβϑοι δ Ι ΔΓ, 
ῬΙθηϊθύοη ἤπιθρο ἃ [85 [[θπ4δ8 δραπάοπδάδβ Υ 
ΒΒΠΙΘΩΔΙΌΠ 51.1.5 ὈΙΘηθ5. [Ὸ 416 65 θῇ 686 δἷδ, 
Υ δ᾽ϊδάοβ ἰδηΐο απ6 


ἀοπηηδρδη ἰο8. σου ΓΘ 5865. 51η ΘΠΊΡαΥρο, ΡΟΥ 6] 


ΠΟΥ ΠΓ105 Ρεογαΐαηῃ θῇ 
Ιαάο θῇ 416 θϑίαρδη ϑδόϊο ἰοβ8 σουϊηΐοβ, θη 6] αἷὰ 
ἸΖχαΐϊογάα, πλισῆα οἵα 81 νϑηΐα]α, γὰ 4116 ἃ ἰὺ5 
(ΟΥΙΟ ΓΘΉ565, γὰ ἀθ ΡΥ] ΠΟΙΡΙΟ ΠΊΘΠΟΥΘ5. θη ΠΙΠΊΘΙΌ, 
165 [δ] αῦδῃ 185 νϑὶπίθ πᾶνθ8 σοπηρσοπιθί 85 θη ἰὰ 
Ρογβθοποϊόῃ. 

[05 δἰθηϊθηβθθ, σα ο ν]θΎοη 1845 ἀΙΠ σα] 465 46 
1ο8. σού ΓΘ Ή565, ΘΠ ΡΘΖδΙΌη ἃ δυιάδη165 46 ποάο 
Πηάβ τοϑιιθὶίο, τϊθητἃ8 16 ἃ] ρυϊποίρίο ονϊίαρϑη 
δοΓάδ πίηριιηαθ Πᾶνθ σου ηἰία; 581ὴ ΘΠΊΡΘΓΡΟ, 
ἀροβραπάδάα ἐδ 
(ΟΙΟΙΓΘΠ565 Υ [05 σου [105 56 165 ΘΟ δΙΌη ΠΟΙ Πη8, 


σαδηο ἴθ ραίθηίϊθ ἴἰὰ Ιο58 
βηΐοης685 ἰοά08 86 ἀἸΙΒριιβίθγοη ἃ πίθον ΠΙΓ Υ γὰ ΠΟ 
86. Πίοίθσοη αἰϊβίϊηροβ, Υ ϑίθηπάο γὰ ἱπϑνίίδθίο, 
δἰθηθη565 Υ σου [105 ΠΘΡΘΙΌη ἃ 85 ΠΊδΠΟΒ. 


49. Τ7ηδ Ὀτι6 πὰ ἀδβοροϊόη 46 ἰο Ζὰ6 Ταςσία! 465 σοηβί θα τη Ὀδίβ]]α Πᾶνα] «ἃ 1ἃ τιϑᾶηΖᾶ τη θ᾽ Π8» βογία [ἃ το αίδαάα δὴ Π 
839-84, ἘΠ 6 ΠΟΙΆ] 856 ριιθάθ ἄθοῖγ απ6 ἰὰ δνοϊποϊόη νὰ ἀθβδάθ τη Ῥαΐβ]]ὰ ἰθυτθϑίσα σϑΙθρτα δα ΒΟΌΓΘ Πᾶνθ8, θη ἴα 116 1Ὸ5 
Πορ! 85 Υ ἀθηγάβ ΠιουΖὰβ ἀθ ἱπίδηίθσία 801 ΠΊΙΟΟ Πηάβ ΠΙΠΠΊΘΙΌΒΟ5 41|6 105 {ΠΡ ]δηίθ5, ἃ τππᾶ δία] θη 46 185 ΤΟρδ5 46 ἃ 
Ῥὶβ 80ῃ ϑϑοδϑβίβ: Π188 Υ ἰο 46 ᾿ἱπηροσία 65 [ἃ πηδ ΠΟ Ὀ]ΠΠ1486 46 108 ὈδΊτΟΒ. 


[1.50.1 Τῆς δὲ 
Κορίνθιοι 


τροπῆς γενομένης οἱ 
τὰ σκάφη μὲν οὐχ εἷλκον 
ἀναδούμενοι τῶν νεῶν ἃς καταδύσειαν, 
πρὸς δὲ τοὺς ἀνθρώπους 
φονεύειν διεκπλέοντες μᾶλλον ἢ ζωγρεῖν, 
τούς τε αὑτῶν φίλους, οὐκ ἠισθημένοι ὅτι 
ἥσσηντο οἱ ἐπὶ τῶι δεξιῶι κέραι, ἀγνοοῦντες 
ἔκτεινον. 


ἐτράποντο 


[1.50.2] πολλῶν γὰρ νεῶν οὐσῶν ἀμφοτέρων 
καὶ ἐπὶ πολὺ τῆς θαλάσσης ἐπεχουσῶν, 
ἐπειδὴ ξυνέμειξαν ἀλλήλοις, οὐ ῥαιδίως τὴν 
διάγνωσιν ἐποιοῦντο ὁποῖοι ἐκράτουν ἢ 
ἐκρατοῦντο: ναυμαχία γὰρ αὕτη Ἕλλησι 
πρὸς Ἕλληνας νεῶν πλήθει μεγίστη δὴ τῶν 
πρὸ αὑτῆς γεγένηται. 

[1.50.33 ἐπειδὴ δὲ κατεδίωξαν τοὺς 
Κερκυραίους οἱ Κορίνθιοι ἐς τὴν γῆν, πρὸς 
τὰ ναυάγια καὶ τοὺς νεκροὺς τοὺς 
σφετέρους ἐτράποντο, καὶ τῶν πλείστων 
ἐκράτησαν ὥστε προσκομίσαι πρὸς τὰ 
Σύβοτα, οἷ αὐτοῖς ὁ κατὰ γῆν στρατὸς τῶν 
βαρβάρων προσεβεβοηθήκει: ἔστι δὲ τὰ 
Σύβοτα τῆς Θεσπρωτίδος λιμὴν ἐρῆμος. 
τοῦτο δὲ ποιήσαντες αὖθις ἁθροισθέντες 
ἐπέπλεον τοῖς Κερκυραίοις. 

[1.50.4] οἱ δὲ ταῖς πλωίμοις καὶ ὅσαι ἦσαν 
λοιπαὶ μετὰ τῶν Ἀττικῶν νεῶν καὶ αὐτοὶ 
ἀντεπέπλεον, δείσαντες μὴ ἐς τὴν γῆν σφῶν 
πειρῶσιν ἀποβαίνειν. [1.50.5] ἤδη δὲ ἦν ὀψὲ 
καὶ ἐπεπαιάνιστο αὐτοῖς ὡς ἐς ἐπίπλουν, 
καὶ οἱ Κορίνθιοι ἐξαπίνης πρύμναν 
ἐκρούοντο κατιδόντες εἴκοσι ναῦς 
Ἀθηναίων προσπλεούσας, ἃς ὕστερον τῶν 
δέκα βοηθοὺς ἐξέπεμψαν οἱ Ἀθηναῖοι, 
δείσαντες, ὅπερ ἐγένετο, μὴ νικηθῶσιν οἱ 
Κερκυραῖοι καὶ αἱ σφέτεραι δέκα νῆες ὀλίγαι 
ἀμύνειν ὦσιν. 

[1.51.1] ταύτας οὖν προϊδόντες οἱ Κορίνθιοι 
καὶ ὑποτοπήσαντες ἀπ' Ἀθηνῶν εἶναι οὐχ 
ὅσας ἑώρων ἀλλὰ πλείους ὑπανεχώρουν. 
[1.51.2] τοῖς δὲ Κερκυραίοις ἐπέπλεον γὰρ 
μᾶλλον ἐκ τοῦ ἀφανοῦς οὐχ ἑωρῶντο, καὶ 
ἐθαύμαζον τοὺς Κορινθίους πρύμναν 
κρουομένους, πρίν τινες ἰδόντες εἶπον ὅτι 


50.--- ξαβραέβ ἀθ6 ργοάμπογβα ἴα Πππ|Ὰ6, 105 σου Π05 
ὯΟ 86 ΡΙΘΟσαΡδΙΌΠ (6 ΤΕΠΊΟΪΟΔΙ ΠΟ Οδ]65. ἰῸ5 
ζᾶ8005 46 15 ἤᾶνθ8 76 παρίδῃ ἀνοιίδάο, βῖπο 46 
Ρᾶβϑαπάο ῥοῦ θηΐτθ ἰὰ8 ἤᾶνθ8, σοποθη ΓΒ ῸΠ 511 
αἰθηοίόη θῇ ἰοβ Ποπῆρτθθ σοη ἴα ἰπίθποιίόη ἀθ 
τηδίδι]ο5 πλάβ 416 46 ΠϑΟΘΙ]Ο8 ΡΒ ΟΠΘΓΟΒ Υ, ΡΟΙΓ ΠΟ 
ἄδύβϑθ σπθηΐα 4θ 416 παρίδῃ 5ϊ4ο ἀθιτοίδαοβ θῇ 6] 
αἰὰα ἀθύθομα ριορία, πιαίαρδη ἃ 81:18 δηΊϊροβ. 51Π 
ΤΟΟΟΠΟΟΘΙΪΟΒ. 

ΑΙ 5617 πιυςσῆδβ ἰὼ πᾶνθ8 ὧθ δῆροβ θαηάοβ Υ 
ΟΟΌΡΔΙ τπηᾶ στη οχίθηβϑίόη ἀ6 ΠΊδ, τὰ ν6Ζ 6116 
ἰγαδοη σοπλραίθ ΠῸ οὐὰ [ἄς] ἀἰβιϊηρι σαϊέπθβ 
βαηδΡδη Οο οὕδη νϑηςἄοβ; ροῦ 6] πύπηθσο ἀθ ἤᾶνθ8 
Θϑία Ῥαΐδ!]α πᾶνὰὶ πιὸ ἰὰ ΠΊΔΥΟΥ ἀθ ἰὰ5 ἀθ δηΐθϑ 
ΘΠ ΡΙΊΘΡΟΒ. 
[058 οογϊηίίοθ, ἀθθραέβ Ὧἀθ ρϑίβϑθριτ ἃ ἰοβ 
(ΟΙΟΙΓΘΠ565 Παϑβία {οστὰ, 86 ἀθα]σΌη ἃ 05 ρθοῖοβ Υ 
ἃ 8118 ΡΙΌΡΙΟΒ Πγιοῖΐοβθ, Υ 86 Ισίθσοη σοῆ ἰὰ 
Τηδυοτσία ἀθ 61105 ρᾶγὰ ΠΠ᾿Θνδυ]οβ ἃ ϑιροία, ἃ ἀοπαάβθ 
Παρία δοιαϊάο θη 81 γιά ροῦ {|θυτὰ 6] οἹέγοϊϊο ἀθ 
Ῥάτραιοβ (ϑίροία ὃο5 τἢ ραρῖΐο αθϑίοσίο ἂθ 
Τοβροία). ᾿οϑρέβ ἀθ ἤδοοῖ θϑίο, τη νθΖ 
Τοαρτιρδάο8, 858 ἀΙ ΤΙ ΊΘΙΌΠ σοπίτἃ 105 ΠΟΥ ΙΓΘΉ568; 


ἐβίοβ, σοῇ ἰὰ58 πᾶν8β8 δρίαβϑ ρᾶῖὰ παᾶνθρδῦ Υ σαδηΐαβ 
1605. συράδρδη δάθπιλάβ Ὧἀθ ἰὰ8 ἄϊζϊςαϑ, 58 ]]ΘΓῸ 
ἰαπηἱέη θη αἰγθοοίόη σοπίγατσία αηΐθ 6] ἰθΠΊΟΥ 6 
486 [πἰθηΐαγϑη ἀθβοη ΓΟ Ι ΘΠ 511 ἰουτ]ουο. ΕΤα γὰ 
ἰδτὰθ Υ 86 ἢερία ἰοςδάο 6] ρϑάῃ ρϑᾶῖΐβ 1π]ς δ 6] 
αἴδααθ 
ΘΙΠΡΘΖΘΙΌΠ ἃ ΟἰδΙδῦα 8] νθ΄ 716 856 δοθίσερδη νϑίηΐθ 


σὐαδηᾶο ἂὯ(θ ἱἰπηρίονίϑο ἰοβ Ἴουηΐο8 
Πᾶνο58 θηνίδδθ σΟΠΊΟ ΒΟΘΟΙΤῸ ΡΟΙ ἴο58 δἰθηίθηβθβ5 
ἀοϑριέβ 46 185 α16Ζ, ῥροὺ ἰθιηθυ, σοϑὰ 486 βιςραϊό, 
416 Πιθϑθη νϑποϊοβ ἰο8 σου ΙΓΘΉ5868 Υ 8115 (16Ζ 


ὭδνΘ5 Πιθύδη ροςδβ ρᾶτὰ ἀθίθη 461168. 


51.-- ΕἸ ᾿ςᾶ8ο0 68 416 ἃ] νϑυδβ [08 σου π[]08 Υ ΟΙΘΘΥ 
416 νοπίδῃ ἀθ Αἴϑθῃδβ πο [85 76 νϑίβῃ 5ῖπο πηάβ8 
δίῃ, 56 τϑ το. ΝῸ οϑίαρϑη ἃ ἰὰ νὶϑία 4θ 1οβ 
(ΟΙΟΙ͂ΘΏ565, Ρ65 856. δοθίσαρῶη ἢ ἰαηΐο 
Βα γθρ οἰ απιθηΐθ, Υ θϑίαδη οχίαῆἥδαοβ ἀθ 4816 1Ὸ8 
(οΥ [105 οἰαβθη Παϑία 46 δἰρίιηοβ 416 ὰ5 αἰνίβα- 


Ι͂Ὸη αἀοθιοη 16 856. δοϑύσαρθδη 86411611285 ἤᾶνθ8; 


δ0α (ΟΠΊΟ ας 6] ββοο] βία, 58 τθ Γαδ η ρΟςΟ ἃ Ροςο 5ϊη ν᾽ γα , 658 ἄθοῖτ οἴγθοίθηο 1858 Ρτοᾶβ ἃ] βποιηίρο, ρᾶτὰ 416 ΠΟ ἤπθβθη 


ΔΝ ΘΓ 05 ΠΟ τηδΥΟΥ [δ ο!]Π]48 4 5] οἰτθοίδη [ἃ θββρϑὶ δ ἃ] βθθπηῖρο. 


νῆες ἐκεῖναι ἐπιπλέουσιν. τότε δὲ καὶ αὐτοὶ 
ἀνεχώρουν: ξυνεσκόταζε γὰρ ἤδη, καὶ οἱ 
Κορίνθιοι ἀποτραπόμενοι τὴν διάλυσιν 
ἐποιήσαντο. [1.51.3] οὕτω μὲν ἡ ἀπαλλαγὴ 
ἐγένετο ἀλλήλων, καὶ ἡ ναυμαχία ἐτελεύτα 
ἐς νύκτα. 

[1.51.4] τοῖς δὲ Κερκυραίοις 
στρατοπεδευομένοις ἐπὶ τῆι Λευκίμμηι αἱ 
εἴκοσι νῆες αἱ ἐκ τῶν Ἀθηνῶν αὗται, ὧν 
ἦρχε Γλαύκων τε ὁ Λεάγρου καὶ 7 Ἀνδοκίδης 
ὁ Λεωγόρου 7, διὰ τῶν νεκρῶν καὶ ναυαγίων 


προσκομισθεῖσαι κατέπλεον ἐς τὸ 
στρατόπεδον οὐ πολλῶι ὕστερον ἢ 
ὥφθησαν. 


[1.51.5] οἱ δὲ Κερκυραῖοι (ἦν γὰρ νύξ) 
ἐφοβήθησαν μὴ πολέμιαι ὦσιν, ἔπειτα δὲ 
ἔγνωσαν: καὶ ὡρμίσαντο. 


[1.52.1] Τῆι δὲ ὑστεραίαι ἀναγαγόμεναι αἵ τε 
Ἀττικαὶ τριάκοντα νῆες καὶ τῶν Κερκυραίων 
ὅσαι πλώιμοι ἦσαν ἐπέπλευσαν ἐπὶ τὸν ἐν 
τοῖς Συβότοις λιμένα, ἐν ὧι οἱ Κορίνθιοι 
ὥρμουν, βουλόμενοι εἰδέναι εἰ 
ναυμαχήσουσιν. [1.52.2] οἱ δὲ τὰς μὲν ναῦς 
ἄραντες ἀπὸ τῆς γῆς καὶ παραταξάμενοι 
μετεώρους ἡσύχαζον, ναυμαχίας 
διανοούμενοι ἄρχειν ἑκόντες ὁρῶντες 
προσγεγενημένας τε ναῦς ἐκ τῶν Ἀθηνῶν 
ἀκραιφνεῖς καὶ σφίσι πολλὰ τὰ ἄπορα 
ξυμβεβηκότα, αἰχμαλώτων τε περὶ φυλακῆς 
οὗς ἐν ταῖς ναυσὶν εἶχον, καὶ ἐπισκευὴν οὐκ 
οὖσαν τῶν νεῶν ἐν χωρίωι ἐρήμωι:' 


οὐ 


[1.52.3] τοῦ δὲ οἴκαδε πλοῦ μᾶλλον 
διεσκόπουν ὅπηι κομισθήσονται, δεδιότες 
μὴ οἱ Ἀθηναῖοι νομίσαντες λελύσθαι τὰς 
σπονδάς, διότι ἐς χεῖρας ἦλθον, οὐκ ἐῶσι 
σφᾶς ἀποπλεῖν. 

[1.53.1] ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς ἄνδρας ἐς 
κελήτιον ἐσβιβάσαντας ἄνευ κηρυκείου 


προσπέμψαι τοῖς Ἀθηναίοις καὶ πεῖραν 


Θηΐϊοποθθ δηλ ίόη 856. το τη 6]]ο8, ρ685. 86 
οχίθπαία ἴα ορϑουτμαδά, θη ἰαηΐο 416 ἰο58 σουηο5 
Δ ἀοηδρδη 6] σα ΠΊροΟ. 

Αϑί 886. ΒθρδΙὩΙΌΠ 11Π05 (6 οἰἵῸ5 Υ ἃςαρό ἰὰ Ὀαΐδ]]α 


Πᾶν] 8] δ οσἤθορυ. 


[Δ5 νοίηΐθ. πᾶνθ8 ριοοθάθηϊθθ 4θ Αἴθηδβ 4116 
τηδηάδρδη (ἰδποόη 6] ἀθ Τθαρτὸ Υ Απάόος! 68 6] 
ὧἀθ Τιρόρογεαϑβοια, πανθρᾶηάο οηΐτθ οϑάάνοιθθ Υ 
8] ἀθ ἴοβ 
ΠΟΙΟΙΓΘΠ565 Θη Το ηγηδ, ΠῸ πλιοῆο αἀοϑριιόβ ἀθ 


ῬΘοῖοθ ΕΠ ΡΘΔΙῸΠ 8] τη ραπιθηίο, 
486 Πυρίογδη 540 ἂν]βίαδοβ; 


1ο8 σους ΓΘη568, σοπῖο οὐὰ ἀθ ΠοΟςΠΘ, ἰθΠ]ΘΙῸΠ 46 
ξαθβθη ΘηΘ Πρ 88, ροΙῸ ἀθβριιέβ 1858 ΓΘΟΟΠΟΟΙΘΙΌΠ Υ͂ 
Γοπμἀθδίοηῃ 185 Πᾶνθ8. 


52.-- ἄΑΙ αἀΐα 5ἰρυϊοπίθ, ἰγα8 ἰθνδῖῦ ἃ ΠοἾ85 185 ἰγοηΐα 
Πᾶνο5. ἄξίςαϑ Υ 1ὰ5 σους Γθη865 “16 θϑίαρδθη θῇ 
β[ὰδοϊόη ἀθ πανθρϑῖ, 56 αἰ ρίθσοη ἃ] ριοτίο ἀθ 
σιροία, ἀομάθ δησίαρδη ἰοβ5 σου ηίοθ, ἃ πη ἀ6 
ἈΝΘΙΙΡΊΙΔΥΙ 51 ἰβθηίδη ἰπίθηοίοπθβ Ὧθ βηΐίδ] δῦ 
ςοπλραΐθ; ΡΘΙῸ θϑίοβ, [{88 816]81 188 πᾶν ἀθ ΠΘΥΎα Υ 
ΔΙ Γ]858 θη αἰΐα ΠΊΔῚ, 86 πχδηϊθηίΐδη ἰγαη 1105 γὰ 
416 πὸ ἰθπίδηῃ ᾿ἰπἰθποίοηθϑ 46 σΟΠΊΘηΖΘΙ ΡΟΙ 511 
σαβίο ἰὰ Ῥαΐδ!]α ἀθϑριιέβ ἀθ νϑὺ 416 86 165 παρίδῃ 
Βα ἃ ἴοβ ΟσΟΙΟΓΘη865 ἤᾶνθ8 ἰποόϊαπιθ5 
ΡῥΙΓοςράθηΐθβ ἀθ Αἰθπδβ, ΠπλθἰΓὰ8 4116 61105 ἰθηίδη 
αἀΙΠου]α 468 


νἱρι!]δηςία ἀθ ἰο5 ρίθ805 46 ἰθηίδῃ θῇ 185 ΠᾶνΘ85 


Θ͵ΑΝΘ5 τηοϊϊνααβ ἰδαηΐο ῥΡοῸ ἰὰ 
(ΟΠΊΟ ροΥ ἴα πῃ ροϑιΠ1Δ444 46 τοραῖδῦ 185 ἤᾶνθ5 θη 
τη πραγ ἀθβίοσίο. 

Ἐβίαρδῃ πηάβ ροηάϊθηΐθϑ 46 ἰὰ να ο]α ἃ σα88, 46 ΡΟΥῦ 
ἀόπασ 1ὰ οιπρτοπηαοσγίδη, δηΐθ 6] ἰθ ποῦ 46 486 1ο8 
δἰθηΐίθηβθβ σοηβίἀθύδϑθη 46 Παρία βίο νϊοΐδαο 6] 
ἰγαϊαάο, ρούσχμθ ἢαρίδη Θραάο ἃ θηίτθηΐαίβθ, Υ ΠΟ 
165 Ῥϑυ ΠΘΥ8 ῬΑΙΓ. 

53.-- ΕἸ ςᾶ80 65 46 ἀθοϊἀϊθσοη ΘΠ ΘΔ ΟΔΙΓ [105 
ΠοΙΉΡΙ65 θη πη Ῥοΐθ Κ θην 7105 ἃ 058 δἰθη!θη865 510 
σϑαπισθοϑϑλ ράγὰ ἰδ θ 1105. [05 ΘΠ ]581105 ἀἤΠθγοη ἰο 


δῖα ΝΟ 68, ΠΟΠῆΊΟ ΒΡΟΠΘ 6] ββϑοο βία, 6] ἔαπιοβο οἵϑάου, γὰ 416 θϑίθ Παρία παοῖάο θη 440 ἃ.(.β ν ἰθὺπάτσγία θπίομοθβ 9 δῆοϑβ. 5ί 
Ροατία 561 81 ἈΡιι6]ο, 46] πηϊϑηηο ΠΟΙΊΡΥΘ, χαΐθη Παρία 540 βϑίγαίθρο οὴ 446 Υ 440. ἔπ ἰοάο ςᾶϑο, ββθ πΠΊοΟ5. ῥοῦ τ1πᾶ 
᾿πβεαραϊόη (16. 12 295) 16 1ο5 βϑίγαίθροβ ἃ] πηϑηο 46 θϑίαϑ Πᾶν 5 ΠΟ ἢΠιθτΟη 605, 51Π0 {{Ὲ65 Υ 4116 5118 ΠΟΙ ΓΙῸ ΠΙΘΙΌΠ. 
Οἰδμπςοόπ, Μείάρθηθϑ ν τιαοόπιαθβ, αἰΐθγαπάο Ταυοίαϊ 465 (20 τῇ σορί βία) 6] ποιηριθ ἀθ τιπὸ 46 θϑίοβ ῥοῦ 567 ἰριιδὶ 6] 
ΠΟΙΊΡΓΙΘ 46] ρδάτο, Τθόρογαβ. 

588 ΕἸ σα πιοθο οἴὰ, βεση ἀθβοῦρα 6] θϑοο]δϑία, τη ράᾶῖο τθοΐο θη 6] σὰ6 μαρία βητοβοδαδβ ΚΥ θη Π πίδαδ5 405 βουρίθηΐθϑβ, Υ 
βόϊο ἰο ΠΠθναρϑη 1ο5 βηνίδαοβ ἀθ δ41161105 θηπίτα αι] 6 Π65 οχίβίία πᾶ ρίιθῦτα ἀθοϊαγαάδ. ΕἸ ἤθοπο ἀδ6 ΠΙονϑῦ 6] σδάτισθο 


ποιήσασθαι. 

[1.53.2] πέμψαντές τε ἔλεγον τοιάδε. 
ἀδικεῖτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολέμου 
ἄρχοντες καὶ σπονδὰς λύοντες: ἡμῖν γὰρ 
πολεμίους τοὺς ἡμετέρους τιμωρουμένοις 
ἐμποδὼν ἵστασθε ὅπλα ἀνταιρόμενοι. εἰ δ' 
ὑμῖν γνώμη ἐστὶ κωλύειν τε ἡμᾶς ἐπὶ 
Κέρκυραν ἢ ἄλλοσε εἴ ποι βουλόμεθα πλεῖν 
καὶ τὰς σπονδὰς λύετε, ἡμᾶς τούσδε 
πρώτους λαβόντες χρήσασθε ὡς πολεμίοις." 
[1.53.3] οἱ μὲν δὴ τοιαῦτα εἶπον: τῶν δὲ 
Κερκυραίων τὸ μὲν στρατόπεδον ὅσον 
ἐπήκουσεν ἀνεβόησεν εὐθὺς λαβεῖν τε 
αὐτοὺς καὶ ἀποκτεῖναι, οἱ δὲ Ἀθηναῖοι 
τοιάδε ἀπεκρίναντο. 

[1.53.4] ᾽οὔτε ἄρχομεν πολέμου, ὦ ἄνδρες 
Πελοποννήσιοι, οὔτε τὰς σπονδὰς λύομεν, 
Κερκυραίοις δὲ ξυμμάχοις οὖσι 
βοηθοὶ ἤλθομεν. εἰ μὲν οὖν ἄλλοσέ ποι 
βούλεσθε πλεῖν, οὐ κωλύομεν: εἰ δὲ ἐπὶ 
Κέρκυραν πλευσεῖσθε ἢ ἐς τῶν ἐκείνων τι 
χωρίων, οὐ περιοψόμεθα κατὰ τὸ δυνατόν." 


τοῖσδε 


[1.54.1] Ἀθηναίων 
ἀποκριναμένων οἱ μὲν Κορίνθιοι τόν τε 
πλοῦν τὸν ἐπ' οἴκου παρεσικευάζοντο καὶ 
τροπαῖον ἔστησαν ἐν τοῖς ἐν τῆι ἠπείρωι 
Συβότοις: οἱ δὲ Κερκυραῖοι τά τε ναυάγια 
καὶ νεκροὺς ἀνείλοντο τὰ κατὰ σφᾶς 
ἐξενεχθέντα ὑπό τε τοῦ ῥοῦ καὶ ἀνέμου, ὃς 
γενόμενος τῆς νυκτὸς διεσκέδασεν αὐτὰ 
πανταχῆι, καὶ τροπαῖον ἀντέστησαν ἐν τοῖς 
ἐν τῆι νήσωι Συβότοις ὡς νενικηκότες. 
[1.54.2] γνώμηι δὲ τοιᾶιδε ἑκάτεροι τὴν νίκην 
προσεποιήσαντο" μὲν 
κρατήσαντες τῆι ναυμαχίαι μέχρι νυκτός, 
ὥστε καὶ ναυάγια πλεῖστα καὶ νεκροὺς 
προσκομίσασθαι, καὶ ἄνδρας ἔχοντες 
αἰχμαλώτους οὐκ ἐλάσσους χιλίων ναῦς τε 
καταδύσαντες περὶ ἑβδομήκοντα ἔστησαν 
τροπαῖον’ 

Κερκυραῖοι δὲ τριάκοντα ναῦς μάλιστα 
διαφθείραντες, καὶ ἐπειδὴ Ἀθηναῖοι ἦλθον, 
ἀνελόμενοι τὰ κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ναυάγια 
καὶ νεκρούς, καὶ ὅτι αὐτοῖς τῆι τε προτεραίαι 


Τοιαῦτα τῶν 


Κορίνθιοι 


βισ]θηΐθ: 

«Ἰπουϊτί5 θη ἔα]ΐα, αἰθηίθηβ65, δ] πὶ οἰ δυ 1ὰ σΊΊΘΙΤΆ Υ 
ΝΟ] ἰοβ ἰταίδάοβ, γὰ “16 δἱ ἰοπΊδι ͵Δ58. ΔΙ 8 
᾿τηρϑαΐβ8 6 σαϑιριιθπΊοΟβ. ἃ ΠΘϑίῸ5 ΘΠΘΠΊΪΡΟΒ. 5] 
νυ ρθϑίγα ἰπἰθποϊόῃ 65 ΠΡΟ ΓΠΟ5 1Γ ἃ (ΟΥΟΙΓ Ο ἃ 
σα Ζα]ο ΟἰΤῸ 5ο 416 ἀθβθθηλοβ Υ νἱο]άϊβ. 6] 
ἰγαΐδαο, Ἀρτθβδάηοβ δηΐθ8 ἃ ἰ05 4116 βϑίαπηοβ δαί Υ 
ἰγαΐϊδπο8 σΟπΊΟ ΘΠΘΠΊ]ΡΌ5». 


Τοάδ Ἃ6] 
σδΙηΡαηθηΐο σΟΙΟΪΓΘη86. 416 165 ογό οεἶαπιό ἀθ 
᾿ππιθάϊαίο ρούαθ 856 165 δρΊΙΌ8856 Υ πηαίββθ, ΡΕΙῸ 
1ο58 δἰθηϊθηβθβ Γθϑροπα!θιΌη ἰο βἰρπθηίθ: 


Τὰη 8όϊο αϊἤθιοῃ 650. ΙΪὰ φϑηΐθ 


«ΝῚ ἀδηηοβ σοτηΐθηΖο ἃ ἴα βίιουγα, ρο] Οροηθβίοβ, ἢΪ 
ν]οΪ ΠγΟ5 105 ἰΓαΐδαοβ, 5170 716 ἤθπηοβ νϑηϊάο ρϑῖᾶ 
δ δ. ἃ 05 ΠΟΙ ΓΘη568, 416 500 ΠιΙΘϑ ΓῸ85 8]18105. 
51 ιογέϊβ. αἰ ρΊΤΟΒ ἃ σα] ] 161 οἶτὰ ραγΐίθ, ΠΟ Ο5 ἰἶο 
᾿ΤΠΡΘΑΙΓΘΠΊΟΒ, ΡΕΙῸ 51 658 ἃ (οοῖτὰ ο ἃ δἷριιπο (6 
81.1.8 ἰοΥΥΙΟΥΟ5, ΠῸ ἰο ζοπϑοη ]} Ὁ Π͵|ο5 ΘΟ ἰδηΐο 
Ροάδηιοβ». 


54.--ὀ Απηίθ ἰδ] τοϑριιθϑία 6 ἰοβ δἰθηίθηβθβ, ἰὺ8 
(ΟΥ̓ Π[105 856 ρΡΙ͂ΘΡαδΙ͂Όη ρᾶῖα νοΐνοι ἃ 81 ρϑίτα Υ 
Ἰοναηίδιοη τὰ ἰτοΐθο θη ἰὰ ϑίροία 46] σοπεποηίθ. 
Ῥοῦ 81 ραγΐίθ, ἰοβ σου ΓΘ η565 ΓΘΟΟρΊΘσοη [05 Ρθοῖοβ 
Υ «ςδάάνοιοβ διταβίγαοβ Παϑία 81:15 σοβίαβ ῥοῦ ἰὰ 
ΤΔΥΘα Υ 6] νϊθηΐο, 4π6 ἰθναηίάηοβθ Ροῦ ἰὰ Πος6 
1ο58 θββϑρδζοϊό ροῦ ἰοάδδβ ραζίθϑ, Υ ἰθοναηίδιοη ἃ 811 ν6Ζ 
τη ἰτοΐθο θῇ ἰὰ δίροία 46 1δ5 1515 ῬΟΥ σοηϑί θα 86 
νϑηςσθάοιθθ; πὰ Υ οἰἵᾶ ρεᾶῖΐθ. 86. αἰτ]οιιίδη ἰὰ 
ν]οἰοτία σοη 6] βἰρι!θηίθ οὐ] ο1Ἱο: 

[05 ςουηΐοβ ἰθναηίαγοη 6] ἰτοΐθο ΡΟΣ σϑηδι Θη ἶα 
Ῥαΐδ]]α μαϑία 4π6 Πρό ἰὰ ποςῇθ, μαϑβία 6] ρᾳῃπίο ἀθ 
Ποναῦθθ ἰὰ ΠΊΔΥΟΥ ρᾶῖΐθ ὧθ ἰοβ ρϑεῖίοβ Υ ἀθ ἰοὸβ 
ςδαάνοτοϑ, 
ῬΙΒΙΟΠΘΙῸΒ Υ 6] Πυπαϊπηηίθηΐο ἀθ τη858 βείθηΐα 


ςοηΐδηο σοὺ ΠπῸ ΠΊθῆοθ αἂθ τη1]} 


ΠΑΥΘ5 ΘΠΘΙΊΙΡ 88. 


Τ.05 σου Ο ΓΘ 565 ΡΟΥΙ ἀθβίγ ττηδ5 το ηΐα ἤᾶν68 Υ 
ΤΘΟΟΡΘΥ, ἀθϑριόέβ 46 ΠΠΘρδΙΌΠ 058 δἰθηθη568, [05 
ῬΘοῖοβ Υ ςδάάνοιοθβ δυταβίγαοβ Πδϑία 61105; ρούαιθ 
6] αΐα δηίθυϊου ἰο5 σουηίο5. 86 γϑ ΓΟ η ἃ] νοῦ [ὰ5 


᾿Ρ]Ἰσαρα 6] γθοοποσί πη] θπίο 46 486 6] ἰγαίβο Παρία 51ῖ140 ψμιθργαηίβαο, Υ ροῖ ἰαπΐο ραϑαῦδη ἃ σοπϑι ἄθυαῖβθ ΟΠ οἰ αἰ πηθηΐα 


ΘΠοΠηΪροΒ ἀρ Αἴθπδβ, σοϑὰ 416 46 πηοπηθηΐο ροι]παϊςαθα 108 ᾿πΐθυ 868 46 105 σοτ πίοβ ἀθ ϑιροίδ. 


πρύμναν κρουόμενοι ὑπεχώρησαν οἱ 
Κορίνθιοι ἰδόντες τὰς Ἀττικὰς ναῦς, καὶ 
ἐπειδὴ ἦλθον οἱ Ἀθηναῖοι, οὐκ ἀντεπέπλεον 
ἐκ τῶν Συβότων, διὰ ταῦτα τροπαῖον 
ἔστησαν. [1.55.1] οὕτω μὲν ἑκάτεροι νικᾶν 
ἠξίουν: οἱ δὲ Κορίνθιοι ἀποπλέοντες ἐπ' 
οἴκου Ἀνακτόριον, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῶι στόματι 
τοῦ Ἀμπρακικοῦ κόλπου, εἷλον ἀπάτηι (ἦν 
δὲ κοινὸν Κερκυραίων καὶ ἐκείνων) καὶ 
καταστήσαντες ἐν Κορινθίους 
οἰκήτορας ἀνεχώρησαν ἐπ' οἴκου, καὶ τῶν 
Κερκυραίων ὀκτακοσίους μὲν οἤι ἦσαν 
δοῦλοι ἀπέδοντο, πεντήκοντα δὲ καὶ 
διακοσίους δήσαντες ἐφύλασσον καὶ ἐν 
θεραπείαι εἶχον πολλῆι, ὅπως αὐτοῖς τὴν 
Κέρκυραν ἀναχωρήσαντες προσποιήσειαν" 
ἐτύγχανον δὲ καὶ δυνάμει αὐτῶν οἱ πλείους 
πρῶτοι ὄντες τῆς πόλεως. 

[1.552 ἡ μὲν οὖν Κέρκυρα 
περιγίγνεται τῶι πολέμωι τῶν Κορινθίων, 
καὶ αἱ νῆες τῶν Ἀθηναίων ἀνεχώρησαν ἐξ 
αὐτῆς: αἰτία δὲ αὕτη πρώτη ἐγένετο τοῦ 
πολέμου τοῖς Κορινθίοις ἐς τοὺς Ἀθηναίους, 
ὅτι σφίσιν ἐν σπονδαῖς μετὰ Κερκυραίων 
ἐναυμάχουν. 


αὐτῶι 


οὕτω 


[1.56.1] Μετὰ ταῦτα δ' εὐθὺς καὶ τάδε ξυνέβη 
γενέσθαι τοῖς Ἀθηναίοις 
Πελοποννησίοις διάφορα ἐς τὸ πολεμεῖν. 


καὶ 


[1.56.2] τῶν γὰρ Κορινθίων πρασσόντων 
ὅπως τιμωρήσονται αὐτούς, ὑποτοπήσαντες 
τὴν ἔχθραν αὐτῶν οἱ Ἀθηναῖοι Ποτειδεάτας, 
οἤι οἰκοῦσιν ἐπὶ τῶι ἰσθμῶι τῆς Παλλήνης, 
Κορινθίων ἀποίκους, ἑαυτῶν δὲ ξυμμάχους 
φόρου ὑποτελεῖς, ἐκέλευον τὸ ἐς Παλλήνην 
τεῖχος καθελεῖν καὶ ὁμήρους δοῦναι, τούς τὲ 
ἐπιδημιουργοὺς ἐκπέμπειν καὶ τὸ λοιπὸν μὴ 
δέχεσθαι οὗς κατὰ ἔτος ἕκαστον Κορίνθιοι 


Ὥδνο5 ἄϊζίςαδβ Υ ροίιθ ἀθϑριιόέβ ἀθ Ἰἰθραῦ 1ὸ8 
δἰθη!Θη565 ΠΟ 54]1Θ ΓΟ ἃ 51: ΠΟ ΘΗ ΠΟ ἀθθα6 διροίΐδ; 
ῬΟΥ 680 ἰθνεηΐδτοη πη ἰτοΐθο. [)6 θ88 ΠΊΘΔΠΘΙδ, ᾿1ΠῸ5 
Υ οΟἰῸ8 86 ἰθηΐίδη ρου νϑησθάοσϑϑ. 

55.-- ΕΠ ἴα ταΐὰ ἃ σα88 98 σου πηίίοβ. ἰΟΠΊΔΙΌΠ ΠΟΠ 
Θηρδῆοβ Απδοίοτο, 416 θϑίά ἃ ἴα θηἰταάδ ἀ6] ρο]ίο 
ἀθ Απιρίδοῖα Υ οἵὰ ροβθϑίόη ςοπτύῃ ὧθ ἰοβ 
ΠΟΙΟΙΓΘΏ565 Υ (6 61105, Υ ἰΓἂ8 βϑίβ ΘΟ θυ ΠΟ] ΟΠΟ5 
(ΟΥ̓ ἰ105. 56 ΓΘ ΓΙΌ ἃ σα88. [)6 ἰοβ. ὈΥΙΒΙ ΟΠΘΙῸΒ 
(ΟΙΟΙΙ͂ΘΠ5685, ΟΟποσίθηΐοβ 416 θύδη θϑοΐανοβοο [05 
νϑηάϊθσοη, πη Γ8.5 416 ἃ ἀοβοϊθηΐοβ οἰησαθηΐα ἰο5 
Ταδηἰ αν θη ΡΙΈ805 Υ 65 αρθαϊσδιοη ΠΟ Π 85 
αἰθησίοηθϑ σοῇ ἰὰ πλῖτα ἀθ 416 σαδηᾶο νοΪνίθβθη ἃ 
5811 ρδίγα ριιβίθσδη (ΟΟτα ἃ 81 αἰβροβι οόμϑϑ, γὰ 
406 ἴα πιαγοῖία ἀθ οἱΐοβ νϑπίδῃ ἃ 561 Ρῥοῖ 81 
1ΛΠῸΘη σία 1058 ΡΥ ΠΊΘΙῸ5 46 ἰὰ οἰπαδά. 


Επ ἤη, δ8ί 84116 ΠὈταάα (οοίσα 46 ἴα ριιθιτα σοῃ ἰῸ5 
ΠΟΥΠΓΟ5 Υ [858 Πᾶν 65 δἰθηϊθη865 56 ΓΘ ΓΙΌ (6 6118. 
Εδᾶ ἤιθ ἴα Ρυ]ΠΊθΥα σδῖιθὰ ἀθ ρα 416 {ν]ΘΙΌΠ 
1Ιο5 σου ηῇοβ σοηίτα ἰο5 δίθηϊθηβθϑ, ἰὰ οἰγοιιηϑίδηςσα 
ἄθ σπθ ᾿ποπάγδη ἃ] ἰαο αθ ἰοβ σοιοίγθηβθ5 σοηΐτα 
61105 ἃ ῥΡθϑδγὺ ἀθ 108 ἰγαίΐδαοϑβ. 


56.---ὀ Ἀ[ΪΙπηπιράϊαίαμηθηίθ αἀθϑριιέβ ἀθ θ80ὺ ἴοβ 
βίριιθηΐθβ ἤθοῆοβ [ΙΘρϑῖοη ἃ 5861: πιοίΐϊνο ἀ6 
αἀἰβοογάϊα παβία 6] ριιπίο 46 θϑία δι [ἃ σιθσγα Θπ γα 
1ο5 δἰθηϊθηβθϑ Υ ἰοβ ρθ οροῃδβίοϑ: 

ΜιΙθηΐταθ ἰοβ. σουϊηίίοβ ἰγαΐαραη ἀθ νθῆρδῖβθ ἀθ 
611ο05, Ιοβ δἰθῃῖθηβθβ, θαισαηςάη 0856 51 Θηθπηϊϑίδα, 
ΟΥ̓ἀΘΠΔΙΌΠ ἃ ἰο5 ρο[[ἀθαΐαβ --- πα ἰαηΐθβ 46] ἰβίπιο 
ἀβ Ῥαΐθῃα Υ σοΐοπμοβ ἀθ (ουἹπίο, δ Π 616 δ᾽ οβ ἀθ 
Ιο8 4868 


ἀουτ ρα ἰἴὰ πλισγα]]α 6 86 θχίοπαία [ιδϑία 


αἰθηῖθηθθ5 ϑοπιοίίαο ἃ {{ραίο-- 


Ῥδ]θηδ, ἃϑ8ί Γ5ΠΊΟ 


ἀοβϑρίαϊθβθη, Υ θη δαάρίδηϊθ πὸ δα) 1666 ἃ ἰῸ5 


Θηἰγθραβθθη ΤῸΠΘΠ65. 0 


ΘΡΙἀοιηπτροβϑθ 416 οαἄδ δἦῆο θηνίαρδη [Ὸ8 


ὅ58 ΝΟ οἵὰ Πδοιθηΐθ 4116 05 ΤΟ ΠΊΘΙῸΒ (6 1οβ ῬδῖοΟ8 ἤιθύδη Θϑοίανοβ, ἃ] ΠΊΘΠΟΒ θη Αἴθηδβϑ, ἀοπαθ 6] σᾶ80 416 86 οἰΐα ἀβ 
ὉΠ]ΙΖαοϊόπ ἀ6 ΓΘ ΠΊΘΙῸΒ 65 οἰανοϑ, ἰὰ θαΐβ]]ἃὰ ἀθ Αὐρίπιιβαβ (406), οϑδίά πχοϊίνααο ῥροὺῦ 108 ΔρΎΥ͂Θ 105 ἃ 4116 586 νθῇ 8Βοπηθ 408 105 
δἰθηΊθη868. ΕΠ 658 οσδϑίόη βθρίη σπθηΐίδη ]οάοιο (ΧΙΠ 97) ν Ἰεποίοηίο (Ηοϊόπίςπϑ 1 6.24) ρτοπηθίίθγοη ἰὰ οἰπα δά δηία ἃ 105 
Τηθίθοοϑ Υ᾽ ἃ ἰοο5β ἰοβ 416 χαϊβίθγδαῃ δ] ϑίαυβθ σΟΠΊΟ ΓΘΠΊΘΙΌΒ. 5ΐ 65 σαγδοίθσίβίςο 46 1ὰ οἸἹραγαιαία 6] 56 ν]Γ θη 1ὰ σα ]]οτία, 


ἀθ 1ὰ ἀδπιοοσίδοϊα τηοάθγαάδ ἀθίθπαου ἃ ἰὰ ραίτα σοπῖο Πορ] δ, τη ᾿ἰπηρι50 ἀθοϊϑῖνο Παςοία ἰὰ ἀθπηοοίδοῖα γα ]ςὰ] ἰο αΪο 6] 


βούνίοῖο ἀθ οἰπάδάδποβ θη ἃ πη τη ἀ6 ριιθῦγα δἰθηθηβθ. 
550 Το 486 ΠΙΘνδΙΌη ἃ σαΡΟ, σΟΠΊΟ 56 νεσά θη ΠΠ 70 γ᾽ 58. 


566 ΝῸ 88 6 ΠΊΟ5 σά] ροαία 561 ἰὰ πιποϊόπ ρύθοῖβα ἀθ ϑϑίοβ πηδρ βίγααοβ, γἃ 6116 5] θὰ ἴα 46 ᾿πβρθοοϊόῃ, ϑϑία ΠΟ 86 θχρ]]οατία 


Ὀίθη σιδηάο ἤιοῖὰ 6] το ἃ ΒΟΌΎΘ πη δ]1840 {ΠΡ αἴατῖο ἀ6 Αἰθηδ8. 


ἔπεμπον, δείσαντες μὴ ἀποστῶσιν ὑπό τε 
Περδίκκου πειθόμενοι καὶ Κορινθίων, τούς 
τε ἄλλους τοὺς ἐπὶ Θράικης ξυναποστήσωσι 
ξυμμάχους. 

[1.57.1] ταῦτα δὲ περὶ τοὺς Ποτειδεάτας οἱ 
Ἀθηναῖοι προπαρεσκευάζοντο εὐθὺς μετὰ 
τὴν ἐν Κερκύραι ναυμαχίαν: [1.57.2] οἵ τε 
γὰρ Κορίνθιοι φανερῶς ἤδη διάφοροι ἦσαν, 
Περδίκκας τε ὁ Ἀλεξάνδρου Μακεδόνων 
βασιλεὺς ἐπεπολέμωτο ξύμμαχος πρότερον 
καὶ φίλος ὦν. [1.57.3] ἐπολεμώθη δὲ ὅτι 
Φιλίππωι τῶι ἑαυτοῦ ἀδελφῶι καὶ Δέρδαι 
κοινῆι πρὸς ἐναντιουμένοις οἱ 
Ἀθηναῖοι ξυμμαχίαν ἐποιήσαντο. [1.57.4] 
δεδιώς τε ἔπρασσεν ἔς τε τὴν Λακεδαίμονα 
πέμπων ὅπως πόλεμος γένηται αὐτοῖς πρὸς 
Πελοποννησίους, καὶ τοὺς Κορινθίους 
προσεποιεῖτο τῆς Ποτειδαίας 
ἀποστάσεως: [1.57.5] προσέφερε δὲ λόγους 
καὶ τοῖς ἐπὶ Θράικης Ξαλκιδεῦσι καὶ 
Βοττιαίοις ξυναποστῆναι, νομίζων, εἰ 
ξύμμαχα ταῦτα ἔχοι ὅμορα ὄντα τὰ χωρία, 
ῥᾶιον ἂν τὸν πόλεμον μετ' αὐτῶν ποιεῖσθαι. 
[1.57.6] ὧν οἱ Ἀθηναῖοι αἰσθόμενοι καὶ 


αὐτὸν 


ἕνεκα 


βουλόμενοι προκαταλαμβάνειν τῶν πόλεων 
τὰς ἀποστάσεις (ἔτυχον γὰρ τριάκοντα ναῦς 
ἀποστέλλοντες καὶ χιλίους ὁπλίτας ἐπὶ τὴν 
γῆν αὐτοῦ, Ἀρχεστράτου τοῦ Λυκομήδους 
μετ' ἄλλων 7 δέκα στρατηγοῦντος) 
ἐπιστέλλουσι τοῖς ἄρχουσι τῶν νεῶν 
Ποτειδεατῶν τε ὁμήρους λαβεῖν καὶ τὸ 
τεῖχος καθελεῖν, τῶν τε πλησίον πόλεων 
φυλακὴν ἔχειν ὅπως μὴ ἀποστήσονται. 


[1.58.1] Ποτειδεᾶται δὲ πέμψαντες μὲν καὶ 
παρ' Ἀθηναίους πρέ σβεις, εἴ πως πείσειαν 
μὴ σφῶν πέρι νεωτερίζειν μηδέν, ἐλθόντες 
δὲ καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα μετὰ Κορινθίων, 
[ἔπρασσον] ὅπως ἑτοιμάσαιντο τιμωρίαν, ἢν 
δέηι, ἐπειδὴ ἔκ τε Ἀθηνῶν ἐκ πολλοῦ 
πράσσοντες οὐδὲν ηὕροντο ἐπιτήδειον, ἀλλ' 


ςοΥηϊοθ, δηΐθ 6] ἰθπιοῦ δἰθηϊθηθθ Ὧθ “6 
ΡοΙβαδαάϊοβ ροῦ Ῥεγαάϊοδϑϑόρ ν ΡΟΥ 105 σου Πί]ο05 86 
Β]Θνάβθη Υ σοπί ρυγθβθη ἃ ἰὰ τοροϊόηῃ (6 ἰὸβ 
ἀθηλγάβ ἰδ ο8 ἀβ Τγδοῖδ. 

57-- Ἐδθὲ5 τηθάϊάδβ ἀθ ριθοδιοιόη τοϑρθοίο ἃ ἰὸβ5 
Ρο([ἀθαΐαϑ 
᾿ηπηθαϊαίαμπηθηίθ ἀθϑριιέβ ἀθ ἴα Ῥαΐδ!]α πᾶνὰὶ ὧδ 
Ριι68 


δοιουατηθηίΐθ 8 αἰβοοηίοιτηϊ δα Ὑ 


165 [ΟΠ] ΔΙΌΠ. Ιο5 αἴθ! θη565 


(ΟΥΓΟΙ͂8, Ιοϑ Ἂουπῖοθ τηδηϊίθϑία θη 
δἀθηγάβ 
Ῥογαάϊοδβ 6] ἀθ ΑἸο)απάτο, τοὺ ἀθ ἰοβ πιδοθά οηἹοϑ, 856 
μαρία ϑπθηγϑίδαο δι 416 δηΐθ5 Παία 5140 δἰίδάο υ 
ΔΙΉΪΡΟ; 86 ἢαρία ϑηθηγϑίαδο ρούαᾳθ 105 δἰθηίθηβθ5 
Παρίδῃ ἤστηδάο τ1πᾶ δἰϊδηζΖα σοῃ 851 πϑύτηδηο ΕΠΠΡΟ 
Υ ςοη Ποιάδβϑϑτα, βμθηΊροβ ΒΥ 05 Υ δϑιιβίαο ῥοῦ 
6110, περοοϊό οοὴῇ [1 δοράθμπηοηΐα ροῦ πηθάϊο (6 
ΘΙΠΊΙΒΘΙΟ5 ἃ ἤη ἀθ 46 δϑϑίβι]αγα ἰὼ φίουσα ΘΠ ΓΘ 
δἰθηίθηβθ5 Κ᾽ ρϑοροηθβίοβ Υ ἱορτό αἰγβθῖθθ ἃ ἰὺβ 
ΠΟΥ Ε]Ο5 σῇ 185 ΠΊΪΓα5 ριιθϑίαβ θῇ ἴα τϑροϊόῃ ἀθ 
ῬΡοξ(άθδ. 


ςαἰοϊάθοβ ἀθ Τγδςία Υ ἃ ἷοβ θοϊθοβϑο ρᾶγὰ 416 856 


Ταιηθιέη ἤἶΖζοὸ ριοροβίοίοπθθ ἃ ἴοβ 
ΒΠΊΔ56η. ἃ ἰὰ 5] νδοϊόμ, ΡΟΥ ΟΥ̓ΘΘῚ 416 581] ἰθηΐα 
ζΟΠΊΟ δἰϊδοβ ἃ ἰοάοβ θϑίοβ θυ] ΟΥἹῸ5. 7116 οὐδ ἢ 
Ἰπλίτοΐθϑ, ροάτία δπΊριΘΠάο ἰὰ βιιθῖτα πγάβ 
ΓάςΠπθηΐθ σοῇ 51 ἀγιάδ. 

ΑΙ φηΐίθγδιθβθα ἀθ οἷο ἴοβ δἰθηίθηθθθ Υ Ἂἄἀθβθδῦ 
δἰ ΟΙραῖθ6 ἃ ἰὰ τορϑόη ἀὯἀθ ἰὰ8 οπάδάθβ -- 
σαϑαδίπηθηΐθ παρίδῃ θηνίδαο ἃ 811 ἰθυυ!ουσο ἰγεϊηΐα 
ΠΑΝΘΒ Υ᾽ Τ1] Πορ] 85 ἃ 168 όγάθποβ ἀθ Αὐαχμέβίγαίο 
6] ἀθ 
ςοπηδηδηί68 ---, ΟΥἀΘΠΘΙΌΠ ἃ ἰο8 σοπηδπάδηίΐθβ (6 


ΤἸοοπηθάθθ πηΐο τοῇ οἰτοὸθ σδ ΤῸ 


Ϊὰ8 πᾶνθβϑ 416 ἰοπίββθθη ΤῸ ΠΘΠ68 ροϊ[ἀθαΐβϑ, 
ἀουτθαβθη ἴα πλ1411Δ Υ νἱρι] θη 145 οἰπδαθβ 


ῥτόχιπηδϑ ρϑῖᾶ 4116 ΠΟ 86 ΓΘ θδβθῃ. 


58.-- ΑΙ ϑηνίδυ ἰοβ ἀθ Ῥοίίαἀθα βηϊρααάουθθ ἃ 
Αἰἴθπαβ Ροῖ 81 ροάίδῃ ρούϑιιδαάι 95 ὧἀθ 716 ΠΟ 
ἰοπλαβθη πιθἸ485 θϑρθοίαὶθθ γθϑρθοίο ἃ 61108, 6 11 
ἰδ ]έῃ ἃ [οθαθιηοηΐα δοοπηραῆδαοβ 46 σου Π 105 
Ῥᾶῖα 4.6 ἰανίθβθη ἀἰβριιθϑία ἀγιιάδ, ΡΥ 81 ᾿μδοία 
[αἰΐα, γὰ 416 πο παρίδῃ Ἰορταάο παάδ ροβιίϊνο 6 
1ο8. δἰθηϊθηβθθβθ ἃ ρϑϑδῦ ἀθ Πθροοίδυ ἰαῦρο {16ΠΊΡΟ, 


560 Ῥργαάϊςαβ Π, τὸν ἀθ Μαοθάοπίβ, ἐγθομθηίθπιθηΐθ Πηθ πο οπδο θη θϑία οὔτα (νέββθ 6] πάϊσθ 6 ΠΟΙ Γ65), Υ 416 δύῃ 


τοίπαρα θη 414 ἃ... (νέαβε ΝῚ 9). 88 ἢ] Ατάαποῖδο, βαρύη Τιςία! 465, σοπίτραγό ἀφο! ἀαπηθηΐθ ἃ ἰὰ οτρϑηϊζαοϊόμ Υ 


Θαυ!ραπηϊθηΐο 46] τοῖπο ἀθ Μδοθάοηίϊα (νέαβο ΠῚ 104). 


57. ἘΠΙΡΟ δῇ ἀϊἰβραίΐα ῥΡΟΥ 6] ΓΟ ΠΟ Ο ῥοῦ τιπὰ ρατίθ 46] τϑίπο ἀθ ἴὰ σι μαρία βίάο ἀθβρο͵δάο. ᾿θγάδβ, μ]ο ἀθ Αὐτίάθο Υ 


Ρτίπιο ἀθ Ρεγάϊςδβ, θὰ τοὺ ἀθ ΕἸ᾿ πᾶ, ἃ] ποτίθ ἀθ Μδοθάοηίβ, Υ ἄβθβθαρδ πιδηΐθηθυ 51 ᾿πΠἀθρθηαθποῖδ. 


δ70 ΕἸ [ουτουῖο ἀθ 1Ἰο5 Ῥοίίθοβ ϑϑίά βι[ὰϑάο {ἰοῦσα δἀθηίτο ἃ] οθϑίθ ἀθ ΟἸΪπίο, Υ πᾶ ἀ6 5115 οἰπδθ5 ρυ! ΠΟΙ ρ4165 68 Ἐβρδγίοϊο 


(νέαβθ ίπαάϊςθ ἀθ ποπλρΓ65). 


αἱ νῆες αἱ ἐπὶ Μακεδονίαν καὶ ἐπὶ σφᾶς 
ὁμοίως ἔπλεον καὶ τὰ τέλη τῶν 
Λακεδαιμονίων ὑπέσχετο αὐτοῖς, ἢν ἐπὶ 
Ποτείδαιαν ἴωσιν Ἀθηναῖοι, ἐς τὴν Ἀττικὴν 
ἐσβαλεῖν, τότε δὴ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον 
ἀφίστανται μετὰ Ξαλκιδέων καὶ Βοττιαίων 
κοινῆι ξυνομόσαντες. 

[1.58.2] καὶ Περδίκκας πείθει Ξαλκιδέας τὰς 
θαλάσσηι πόλεις 
καταβαλόντας ἀνοικίσασθαι ἐς Ὄλυνθον 
μίαν τε πόλιν ταύτην ἰσχυρὰν ποιήσασθαι: 
τοῖς τ' ἐκλιποῦσι τούτοις τῆς ἑαυτοῦ γῆς τῆς 
Μυγδονίας περὶ τὴν Βόλβην λίμνην ἔδωκε 
νέμεσθαι, ἕως ἂν ὁ πρὸς Ἀθηναίους 
πόλεμος ἦι. καὶ οἱ μὲν ἀνωικίζοντό τε 
καθαιροῦντες τὰς πόλεις καὶ ἐς πόλεμον 
παρεσκευάζοντο’ 

[1.59.1] αἱ δὲ τριάκοντα νῆες τῶν Ἀθηναίων 
ἀφικνοῦνται ἐς τὰ ἐπὶ Θράικης, καὶ 
καταλαμβάνουσι τήν τε Ποτείδαιαν καὶ 
τἄλλα ἀφεστηκότα. [1.59.2] νομίσαντες δὲ οἱ 
στρατηγοὶ ἀδύνατα εἶναι πρός τε Περδίκκαν 
πολεμεῖν τῆι παρούσηι δυνάμει καὶ τὰ 
ξυναφεστῶτα χωρία τρέπονται ἐπὶ τὴν 
Μακεδονίαν, ἐφ' ὅπερ καὶ 
ἐξεπέμποντο, καὶ καταστάντες ἐπολέμουν 
μετὰ Φιλίππου καὶ τῶν Δέρδου ἀδελφῶν 
ἄνωθεν στρατιᾶι ἐσβεβληκότων. 

[1.60.1] καὶ ἐν τούτωι οἱ Κορίνθιοι, τῆς 
Ποτειδαίας ἀφεστηκυίας καὶ τῶν Ἀττικῶν 


ἐπὶ ἐκλιπόντας καὶ 


τὸ πρῶτον 


νεῶν περὶ Μακεδονίαν οὐσῶν, δεδιότες περὶ 
τῶι χωρίωι καὶ οἰκεῖον τὸν κίνδυνον 
ἡγούμενοι πέμπουσιν ἑαυτῶν τε ἐθελοντὰς 
καὶ τῶν ἄλλων Πελοποννησίων μισθῶι 
πείσαντες ἑξακοσίους καὶ χιλίους τοὺς 
πάντας ὁπλίτας καὶ ψιλοὺς τετρακοσίους. 
[1.60.2] ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Ἀριστεὺς ὁ 
Ἀδειμάντου, κατὰ φιλίαν τε αὐτοῦ οὐχ 
ἥκιστα οἱ πλεῖστοι ἐκ Κορίνθου στρατιῶται 


ἐθελονταὶ ξυνέσποντο᾽ ἦν γὰρ τοῖς 
Ποτειδεάταις αἰεί ποτε ἐπιτήδειος. 
[1.60.3 καὶ ἀφικνοῦνται τεσσαρακοστῆι 


ἡμέραι ὕστερον ἐπὶ Θράικης ἢ Ποτείδαια 
ἀπέστη. 


[1.61.1] Ἦλθε δὲ καὶ τοῖς Ἀθηναίοις εὐθὺς ἡ 


588 Α τ11Πη05 32 ΚΠ 84] ποτίθ 4θ ΟἹ πΐο. 


Βῖηο 416 ὰ8 πᾶνϑβ αἰτιρ δ σοηΐτα Μδσοθάοηϊα 


ἰη θΙόη ΙΡ8ηὴ ςοπίτα 6110ο5, ἰδὼ85 διυίουἀδάθ5 
Ἰασθάθιηοηΐαβ 165 ργοσηθιθσγοη 486, θῇ σα80 46 4116 
105 δίθῃηιθηβθϑα δίδοδγδη ΡοΐἊθ8, 61105 ᾿πνδαι:τίδη 6] 
ἀΑξςα, Υ οπίοποθβ, θη 688 οροτίιπί δά, ροάτίαῃ 
ΤΘΡΘ]αγθ6 δοοπηραῆδάοβ 46 ἰοβ. σοι άθοβ Κὶ ἀθ ἰὸβ 
Ῥοίίθο5 θῇ ἴα σοπ, 78. 

Ταπιθιέη Ῥογαϊςαβ σοηνθηοὶό ἃ ἰο5 σας άθοβ ρϑίᾶ 
476 ἀοϑριέβ ἀθ δρδημοηδ Υ ἀθϑέγα!γ 5115 οἰ ἀδα65 
Ἰιΐο δ] ΠΊ81, 86 θϑίδ θοίθγδη [ἰθυτὰ δαάθηίτο, θη 
ΟἸΙΙπΐο, 6 Πίοίθσδη ἀθ θ88 81 {πίςϑ, Υ ΡΟΥ ἰδηΐο 
τοίοσΖζαάδ, οἰμάδα; ἃ ἰοϑ 7416 δρδπμοηδΊΙΌη 5118 
ΠΙΟΙΤῈ5 165 αἀἴο ραῖὰ σα] ναι πηϊθηΐγα8 ἀπσασα ἰὰ 
ΒΌΘΙΓα σοῇ 105 αἰθηϊθηβ65 ραῖΐθ 46 5118 ροβθϑίοῃθϑβ 
ἄρ Μιράοηϊα, ππίο αἱ ἰαῖρο Βοϊαϑδα,; βϑοβ, {88 
ἀΘΠΊΟΪΘΓ 8118 οἰπθάδαθθ 8586. θϑίαθοίθσοη [6 11ἃ 
ΔΘ ἰΤῸ Υ 86 ΡΙΘΡδΙδΙΌη ρᾶῖὰ ἰὰ ΘΈΘΙΤΑ. 

59.-- Ἐπίτε ἰδηΐο ἸΘρασοη ἃ Ττδσία [ἃ5 το ἴα Πᾶν 65 
δἰθηίθηθθ5 Κ᾽ ΘησοηἰΙΌη ἃ Ροί[ἄθα ᾧ ἰοβ ἀθηγάβ 
ἰουτ ΟΥἹΟ5. θη τορο]!όη. ᾿οϑραέβ ἀθ σοηβίθυδ τ 105 
ςοπιδηἀδηΐθϑ αἰθηθη86585 416 σοη ἰὰ5 ἔμοΥΖαβ 76 
ἰβηΐθη οὐὰ ἱπηροϑῖρῖα οηηΐαυβο ἃ Ρογάϊςαβ Υ ἂἱ 
ςσοπ͵μηΐο ἀ6 ἰουτουοβ β]θνδάοβ, 86 αἰ Ί ΘΓΌΠ ἃ 
Μδοθάοηϊα, σοπίτα ἴα 416 ρῥιθοϊϑαπιθηΐθ Παρίβη 
Βῖ40 δηνίδάοβ ἀθϑαθ 6] ριυϊποίρίο, Υ, πᾶ νθΖ 
ΠΘραάοβ, 8586. ἀἰβριιβίθσοη ἃ [ἰϑνδῖ ἴα φθυτα σοη ἰὰ 
δυάδα ἀθ ἘΠΙΡΟ γΥ ἀθ Ἰοβ πούπηδηοβ ἀθ οτδ5 4116 
6866 6] ᾿πἰθυῖου ἰὰ παρίδῃ ᾿πνδαϊο σΟΠ 5115 ἰΤΟΌΡ88. 
60.-- (απο Θϑίαρα βϑυθναάα Ροί θα Υ ἰὰ5 ἤανθ5 
ἄϊϊςαβ Ροῦ ΜαςἼοθάοηϊα, ἰο8 ςουϊηΐοβ, ᾿ἰΙθηὸβ 6 
ἰΘΠΊΟΙ ΡΟΙ 6] ἰουσιίουίο Κ᾽ σοπϑίάθσδηαο ΡὈΙΌΡΙΟΒ 
Θϑίοβ ρο]ρτοβ, θην] ΙΌη νο ἰδ 1105 ἃ 516140 ἀ6 58 
Ραΐίβ Υ Ἃ6] τοϑίο 46] Ῥοίορομθϑο, θῇ ἰοΐδὶ τη] 
σπααἰτοςσίθηΐοβ ἰπίδηϊΐθϑβ 


βθβοίθηίοβ Πορι ϊὰ8. Ὑ 


ΔΙΤΆ 08 ἃ ἴα ᾿ροσδ; 


ἴρὰ αἱ ἔτθηΐθ ἀθ 6]]ο58 Ατίβίθο 6] ἀθ Αἀϊπηδηΐο --ἰὰ 
τηδυοτία ἀθ ἰο58 νοϊπηΐατοβ 46 (ουϊηΐο θη ΠΟ θϑοδβᾶ 
τηθαάϊάα ἤαθΙῸΠ ΡοΥ δηγβίδα ἤδοῖα 6]-- γὰ 416 ἀθ 
ΒΙΘΠΊΡΙΘ ὰ6 ἀπλῖρο ἀθ ἰοβ ροϊάθαίβϑβ. 


ΠΠ]Θραῖοη ἃ Ττδοῖα σπδθηΐία ἴα ἀθβριιέβ ἀ6 ἰὰ 
το ρο!όῃ ἀθ Ροίάθδ. 


61.-- Ταπιθὶέῃ ἃ ἰο5 δἰθηίθηβθβ ΠΘρό ἀθ ᾿ἱππιθάϊαίο 


ἀγγελία τῶν πόλεων ὅτι ἀφεστᾶσι, καὶ 
πέμπουσιν, ὡς ἤισθοντο καὶ τοὺς μετ' 
Ἀριστέως ἐπιπαριόντας, δισχιλίους ἑαυτῶν 
ὁπλίτας καὶ τεσσαράκοντα ναῦς πρὸς τὰ 
ἀφεστῶτα, καὶ Καλλίαν τὸν Καλλιάδου 
πέμπτον αὐτὸν στρατηγόν, 

[1.61.2] οἱ ἀφικόμενοι ἐς Μακεδονίαν 
πρῶτον καταλαμβάνουσι τοὺς προτέρους 
χιλίους Θέρμην ἄρτι ἡιρηκότας καὶ Πύδναν 
πολιορκοῦντας. [1.61.3] προσκαθεζόμενοι δὲ 
καὶ αὐτοὶ τὴν Πύδναν ἐπολιόρκησαν μέν, 
ἔπειτα δὲ ξύμβασιν ποιησάμενοι 
ξυμμαχίαν ἀναγκαίαν πρὸς τὸν Περδίκκαν, 
ὡς αὐτοὺς κατήπειγεν ἡ Ποτείδαια καὶ ὁ 
Ἀριστεὺς παρεληλυθώς, ἀπανίστανται ἐκ 
τῆς Μακεδονίας, [1.61.4] καὶ ἀφικόμενοι ἐς 
Βέροιαν κἀκεῖθεν ἐπὶ Στρέψαν καὶ 
πειράσαντες πρῶτον τοῦ χωρίου καὶ οὐχ 
ἑλόντες ἐπορεύοντο κατὰ γῆν πρὸς τὴν 
Ποτείδαιαν, τρισχιλίοις μὲν ὁπλίταις 
ἑαυτῶν, χωρὶς δὲ τῶν ξυμμάχων πολλοῖς, 
ἱππεῦσι δὲ ἑξακοσίοις Μακεδόνων τοῖς μετὰ 
Φιλίππου καὶ Παυσανίου: ἅμα δὲ νῆες 
παρέπλεον ἑβδομήκοντα. 

[1.61.5] κατ' ὀλίγον δὲ προϊόντες τριταῖοι 
ἀφίκοντο ἐς Γίγωνον καὶ 
ἐστρατοπεδεύσαντο. 


καὶ 


[1.62.1] Ποτειδεᾶται δὲ καὶ οἱ μετὰ Ἀριστέως 
Πελοποννήσιοι τοὺς 
Ἀθηναίους πρὸς 
Ὀλύνθου ἐν τῶι ἰσθμῶι, καὶ ἀγορὰν ἔξω τῆς 
πόλεως ἐπεποίηντο. [1.62.2] στρατηγὸν μὲν 
οὖν τοῦ πεζοῦ παντὸς οἱ ξύμμαχοι ἥιρηντο 
Ἀριστέα, τῆς δὲ ἵππου Περδίκκαν: ἀπέστη 
γὰρ εὐθὺς πάλιν τῶν Ἀθηναίων καὶ 
ξυνεμάχει τοῖς Ποτειδεάταις, Ἰόλαον ἀνθ' 
αὑτοῦ καταστήσας ἄρχοντα. [1.62.3] ἦν δὲ ἡ 
γνώμη τοῦ Ἀριστέως τὸ μὲν μεθ' ἑαυτοῦ 
στρατόπεδον ἔχοντι ἐν τῶι ἰσθμῶι ἐπιτηρεῖν 
τοὺς Ἀθηναίους, ἢν ἐπίωσι, Ξαλκιδέας δὲ 
καὶ τοὺς ἔξω ἰσθμοῦ ξυμμάχους καὶ τὴν 
παρὰ Περδίκκου διακοσίαν ἵππον ἐν 


προσδεχόμενοι 
ἐστρατοπεδεύοντο 


1ὰ ποίοΐα ἀθ 416 ἰὰ5 οπάδαάθβ 86 μαρίδη γοροδάο Υ 
θην Όη, ἰδ ρΥοηΐο σοπηΟ ΒΡ ΥΟη 486 165 ΟΡ 5 
ἀθ Αγϑίθο 86. δριθϑασαραη ἤδοία 41], 98. πῈ1]} 
Πορ!]]ΐα8 ΡῬιΟρίοβ Υ σπδίθηΐα Ππᾶνθ8 σοηΐγα ἰοὺβ 
Βα] οναάοβ, δ πιαημάο 46 ( ]185 6] 4θ ( αἱίδαψθβ 
Ἰπίο οοη ΟἶΤῸ5 σπδίτο. 

ΤΙΔ8. ΠΠΘρα ὈΥΠΊΘΙῸ ἃ Μδοθάομία 856. Θποιθηίτδη 
σοὴ αι6 ἶοβ ἀοβ ΠΊ|}} Πορ]ϊα8 θηνίδοθ οοη 
διηἰουοσ δα ἀοαραη (6 ἰοπΊδ ΤΟΥΠΊδ 68 ν᾽ ΡΟΠΘη 
βΒ10 ἃ ΡιΙάπδ. Τπ)]έῃ 6]105 86 5:1 ΠΊΘΎΌη ἃ] δβθαάϊο 
ἀρ Ριάπαδ, ροῖο ροβίοοιτηθηΐθ, ἀθϑριιέβ ἀθ ΠἸΘραῦ ἃ 
ΠῚ δοιοίάο ΚΥ ἃ τιπᾶὰ δ᾽ίδηζε ἀθ πϑοθϑι δα σοη 
Ρογαϊσαδ, ρούσιθ 65 δριθηγίαρα Ῥοϊάθα γ ἰὰ 
ΠΘραάα ἀρ Ατὶβίθο, 88 τϑτᾶτοη ἀθ Μδοθάοηίΐδ. 


᾿αβϑραέβ ἀ6 ΠΠϑραῦ ἃ ΒοΙοδ Υ ἀθ 8111 ἃ Ἐβίγερϑβα, {Γὰ5 
τη ἰπἰθηΐο 6 ἰοπΊδ 6] ᾿ΠΡΩΙΓ Υ ΤῸ σοΟΠΒΘΡΊΪΤ1οΟ, 
ΠΟΠΕΪΠΙΘΙΌΠ ἃ ρΐ6 θη αἰγθοοίόηῃ ἃ Ροίἀθεα σοῇ 5118 
ἰτ65 ΠῚ] Πορ!]τΐα8 ἀραῦίθ ἀθ τησῆοβ δἰϊδάοβ Ὑ 
4.6 
Ῥαιιϑδηϊαϑόῖρ; δαθηηάβ, ἃ ἴο ἰαῖρο ἀθ ἰὰ Ἴοβία 


βθβοίθηΐοβθ 1ποίθ5 ἴρᾶὰῆ τοοὴ ΕΠΙρο συ 


πᾶνθραῦδη βοίθηΐα ΠΕΡ 68. 


Επ πη ἰθηΐο ἀνδῆςθ ΠΠΘρϑῖοη δ] ἰθυσοῦ αἀΐα ἃ αίροηο 
Υ ΘβϑἰδὈ]θοίθγοη 6] σαπιραπηθπίο. 


62.-- ΤοῸ5 ροξἀθαΐίαβ Ὺ ἰοβϑ ροἰοροηθϑίοβ “6 
Θϑίαρβῃ σοῇ Ατϊβίθο, δα ρδΙΌΠ ἃ ὰ Θβρϑῖα ἀθ Ϊοβ 
δἰθηῖθηβθ8. θῇ 6] ἰβίπιο ῥοῦ 6] ἰαάο ἂἀβ ΟἸϊπίο Κ 
ΘϑἰδὈ]θοΙθΙιῸη ἢ Πιοισαο θη 85 διθσαβ 46 ἰὰ 
οἰυπα δά. [05 Δ]16 405 6Π]ρΡΊΘΙΌη σοπΊο σοπηδηδηΐθ Θἢ 
Ἰεΐβ ἀθ ἰοάδ ἴα ἱπέαηίθσγία ἃ Ατὶβίθο, 46 1ὰ σα] θσγία 
ἃ Ρογάϊςαβ, ριᾳθ5 θηβοριᾶα παρία νι θ]ῖο ἃ ἤδοθῦ 
ἀοίθοοσϊόῃ ἀθ6 1ο8 αἰθηίθηβθϑ Υ πσῆδδ ἃ] ἰδ ο 6 1Ὸ5 
Ρο(ἀθαΐαϑ ἰΓὰ8 ῬΟηθ Θὴ 81 ΙΠΡῸῚ ἃ Ὑοΐδο. ΕἸ 
οὔ θσῖο ἀθ Ασὶϑίθο ούὰ 6] 416 έ] σοῇ 5115 [ΌΡ88 θῇ 6] 
ἰβίπηο ν]ρβι]α86 ἃ ἰοβ δἰβηίθη865 ῥοῦ 81 δἰασαδη, 6ῃ 
ἰδιηΐο 416 ἰοβ. δὶς άθοβ, ἰοβ. δδάοβ 4θ πιθύα (6] 
Ρεγαϊοδβ 
δριδάαραη θη ΟἸϊηΐο γν, σπδηάο ἰο5. δἰθηίθηβ865 


ἰϑίπμηο Κ᾽ ἰοβ ἀοβοϊθηΐοβ [ϊπείθ8 ἂβθ 


ΤΑΔΊ βθη σοηίτἃ 61105, δσιἀ!θβθη θη 58 γι ῥοῦ 


615 (ΠΊΟ ΠΟΒ αΪς6 6] βϑοο]αϑία «18 δοιαὶ] Τϑαϊόπίςα 56 ΠΠαπηαρα απ ριιδπηθηΐθ Τουτη8». [ἃ οσπρϑοϊόῃ 46 1ὰ οἰμάδα ᾿πηροάίΐα 


486 ῬΡογάϊςδβ βηνίαβα ἀυιάδ ἃ 198 Δ] 4105 το 6] 468, ἀιιπαιθ βουρτοπάθπίοτηθηίΐ Ατβίθο 8 ροάγά ργθβίατϊα, ψ1Ζά ραβαηᾶο 


Πηάϑ ἃ] ποτίοθ. 


610 Ῥργυβοηδ᾽θ ἀθβοοποςίαο. Ργορδ] θπηθηΐθ 868 πῇ ἢ] ἀθ ᾿ογάδ8. 


Ὀλύνθωι μένειν, καὶ ὅταν Ἀθηναῖοι ἐπὶ 
σφᾶς χωρῶσι, κατὰ νώτου βοηθοῦντας ἐν 
μέσωι ποιεῖν αὑτῶν τοὺς πολεμίους. 

[1.62.4 Καλλίας δ' αὖ ὁ τῶν Ἀθηναίων 
στρατηγὸς καὶ οἱ ξυνάρχοντες τοὺς μὲν 
Μακεδόνας ἱππέας καὶ τῶν ξυμμάχων 
ὀλίγους ἐπὶ Ὀλύνθου ἀποπέμπουσιν, ὅπως 
εἴργωσι τοὺς ἐκεῖθεν ἐπιβοηθεῖν, αὐτοὶ δὲ 
ἀναστήσαντες τὸ στρατόπεδον ἐχώρουν ἐπὶ 
τὴν Ποτείδαιαν. [1.62.5] καὶ ἐπειδὴ πρὸς τῶι 
ἰσθμῶι ἐγένοντο καὶ εἶδον τοὺς ἐναντίους 
παρασκευαζομένους ὡς ἐς μάχην, 
ἀντικαθίσταντο καὶ αὐτοί, καὶ οὐ πολὺ 
ὕστερον ξυνέμισγον. 

[1.62.6] καὶ αὐτὸ μὲν τὸ τοῦ Ἀριστέως κέρας 
καὶ ὅσοι περὶ ἐκεῖνον ἦσαν Κορινθίων τε καὶ 
τῶν ἄλλων λογάδες ἔτρεψαν τὸ καθ' 
ἑαυτοὺς καὶ ἐπεξῆλθον διώκοντες ἐπὶ πολύ: 
τὸ δὲ ἄλλο στρατόπεδον Ποτειδεατῶν καὶ 
Πελοποννησίων ἡσσᾶτο ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων 
καὶ ἐς τὸ τεῖχος κατέφυγεν. 


[1.63.1] Ἐπαναχωρῶν δὲ ὁ Ἀριστεὺς ἀπὸ τῆς 
διώξεως, ὡς ὁρᾶι τὸ ἄλλο στράτευμα 
ἡσσημένονν ἠπόρησε μὲν ὁποτέρωσε 
διακινδυνεύσηι χωρήσας, ἢ ἐπὶ τῆς Ὀλύνθου 
ἢ ἐς τὴν Ποτείδαιαν: ἔδοξε δ' οὖν 
ξυναγαγόντι τοὺς μεθ' αὑτοῦ ὡς ἐς 
ἐλάχιστον χωρίον δρόμωι βιάσασθαι ἐς τὴν 
Ποτείδαιαν, καὶ παρῆλθε παρὰ τὴν χηλὴν 
διὰ τῆς θαλάσσης βαλλόμενός τὲ καὶ 
χαλεπῶς, ὀλίγους μέν τινας ἀποβαλών, 
τοὺς δὲ πλείους σώσας. 

[1.63.2] οἱ δ' ἀπὸ τῆς Ὀλύνθου τοῖς 
Ποτειδεάταις βοηθοί (ἀπέχει δὲ ἑξήκοντα 
μάλιστα σταδίους καὶ ἔστι καταφανέσ), ὡς ἣ 
μάχη ἐγίγνετο καὶ τὰ σημεῖα ἤρθη, βραχὺ 
μέν τι προῆλθον ὡς βοηθήσοντες, καὶ οἱ 
Μακεδόνες ἱππῆς ἀντιπαρετάξαντο ὡς 
κωλύσοντες: ἐπειδὴ δὲ διὰ τάχους ἡ νίκη 
τῶν Ἀθηναίων ἐγίγνετο καὶ τὰ σημεῖα 
κατεσπάσθη, πάλιν ἐπανεχώρουν ἐς τὸ 
τεῖχος καὶ οἱ Μακεδόνες παρὰ τοὺς 
Ἀθηναίους: ἱππῆς δ' οὐδετέροις 


ἀριγάβ γΥ βουρυθη !θβθη ἃ ἰοβ Θμ ΘΠ ροβ Θη ΠΊΘαο. 


ϑη διρεῦρο (1188, 6] σοτηδπάδηΐθ δἰθηΐθηβθ, Υ 
5118 ζοΐθρδβϑ θην! θη ἃ 1ὰ σα] οτία τηδοθάοηϊα ν᾽ ἃ 
1105 ΡΟΟΟΒ 448 5115 8Δ]1Δ 608 ἃ ἰὰ Ζοηᾶ ἀθ ΟἸϊηΐο ρϑῖὰ 
᾿ΤΡΘΟΙΓ α16 ἰο5 ἀθ 411{ δοιιάϊθϑθη θη 81 ἀυπαδ, 
Τϊθηΐτα5 6]]ο5, αθϑριέβ ὧἀθ ἰθναηΐω. ο] 
σαπηραπιθηΐο, ἀνϑηζΖαραη σοηίτα Ροϊἄρα. (απο 
Θϑίαν!θΙΌη Θη 185 ρυοχί πη] ἀδ 465 46] ἰβίπηο Υ ν]ΘΙῸΠ 
416 ἰοβ ϑηθιηϊροβ θϑίαδη ριθρδίδαοβ σΟΠΊΟ 58] 
[αθύδη ἃ ἰποῆδῖ, ἰαπηριέη 6105 δάορίαιοη ἰὰ 
[ουτηδοϊόη ἀθ σοπιραΐθ Υ ΠῸ τηῦοῆο ἀοβριόβ 56 
ἰηϊςοϊό 1ὰ ας. 

ΕἸ αἷὰ ἀθ Ατὶβίθο γ᾽ ἰὰ Γορδ5 ἀθ ἐϊ16 σου πίαβ Υ ἀθ 
ΟἾΓῸΒ δἰἰδοβ 416 θϑίαρϑῃ σοῇ ἐ] ριιϑίθτοη θῇ Πιρὰ ἃ 
Ιο8 46 ἰθπίδη θηίγθηΐθ ν᾽ 86 δἰ θ᾽] ἡγασῆο θη 58 
Ρογβθοποϊόη; βίη θπΡαῦρο, 6] τοϑίο ἀθ 1ὰ58 ΠιθῦΖαβ 
Ρο([ἀθαΐαϑ Υ ρεϑοροπθϑίαβ τϑϑα!ό ἀθισγοίδαο ρου 
105 δἰθῃίθηδ68 Υ᾽ 86 τθξιρ!ό ἐγδ5 1ὰ πηιγα]]ό2, 


63.-- (παπάο Ατβίθο τορτοϑό (6 Ϊὰ ρουβθσποϊόῃ Υ 
νίο δ] γϑϑίο 46] οὐέγοϊίο ἀθυγοίδάο, ἢ 500 ἃ ἀόπαθ 
86. ΔΙΤΙΘβρατία ἃ [Γ, 851 ἃ ΟἸϊηΐο ὁ ἃ Ροίἄθδ; 
Ππαϊπιθηΐθ ἀθοϊάϊό ἔουΖδι ἃ ἴα σαυτοῦ ἰὰ θηἰταα Θ ἢ 
Ῥο([ἅθδ ἰγὰϑ γΓθαρτ ρα γ ἃ ἰ08 5 γ05 θη τ ΘΘΡδΟῖο ἰο 
τηά5 τϑάποϊάο ροβϑιρ]θ; θπίομςθϑ ραϑό ρου 6] ΠΊΔΓ 
Ἰᾳπίο δ] ΤΟ ρ ΘΟ 85, ἃἱ δἰσαησθ 46 ἰοβ ρυουθοι]θβ 
ςοῇ αΙΠομααα ν᾽ δυπααθ ρούαϊό ποθ ροςοὺβ 
Βοϊδ08 5βανό ἃ δα πηδυοσίδ. 


05 ϑΟςοΙΤῸ5 ρδῖὰ ἰοβ ρο[[ἀθαΐαϑ ργοσθαάθηΐθβ ἀθ 
ΟἸΙΙπΐο -- ἀϊδία τπηο05 βθϑθηΐα θϑίϑα!οβδϑα ν 86 ἀἰνίβα ἃ 
Ιο 16|05--- ὰδηάο 86 ρίόοάπη]ο ἰὰ Ῥαΐβ]]α Κ 86 ἰΖδῖΌ ἢ 
1ὰ5 βθῆδίθβϑ, ἀνδηΖδιοη τπ| ΡΟςΟ σοη ἰηἰθησϊόη ἀθ 
δΥδ 1165 πλθηίτα8. ἴα σα ]]Θτία πηδοθάοπΐα 868 
Δηθαρα θηΐγθηΐθ ρᾶτὰ ππρϑαΐγβοὶο, ροῖο, ἀθϑραέβ 
4186 16 ν]οϊοτία 856 ᾿ποιπό γάρ! ἀαπιθηΐθ 46] ἰδάο (6 
1ο8 δἰθη! θη 568 Υ 86 ΔΙΤΙ ΔΥΌ [85 56 ῆ8168, 856 ΓΘ ΓΘΙΌΠ 
ἄθ ἥπθνο ἃ ἴδα8 πΊι1411Δ5 θῇ ἰαηΐο απ6 ἰοβ 
ΤΔΟΘΟΠΪΟΒ 56 ΤΟΡΙΘραθδη }πηἴο ἃ ἰο5 δἰθηίθηβ65: ἃ 
ΠΪΉΡΊΙΠΟ 46 05 ἀο5 θᾶ πη6405 ἀγιαό 1ὰ σα Δ] οτία. 


628 Ἐβία Ῥαΐδ!]α ἰδπη ἔῃ 65 ἔδπλοβϑα ρούσαθ θη 6116 ραι οραιοη Υ ἃ 611 μᾶσθη τοίθγθηςσία ΑἸοϊ ία 88 Ὺ ϑόοσγαίεβ (Ρ] αἰόῃ 


(απ 465 153 ἃ-ο γ Βαπημοίο 220 ἀ-θ). 


635 Τ[]ὴ φϑίδαϊο θααΐναϊθ ἃ 177,6 πὶ, ρου ἴο 416 1ὰ αἰβίαποϊα 65 4θ ροςο πγάβ 46 10 Κηι. 


παρεγένοντο. [1.63.3] μετὰ δὲ τὴν μάχην 
τροπαῖον ἔστησαν οἱ Ἀθηναῖοι καὶ τοὺς 
νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς 
Ποτειδεάταις. ἀπέθανον δὲ Ποτειδεατῶν 
μὲν καὶ τῶν ξυμμάχων ὀλίγωι ἐλάσσους 


τριακοσίων, Ἀθηναίων δὲ αὐτῶν 
πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν καὶ Καλλίας ὁ 
στρατηγός. 


[1.64.1] τὸ δὲ ἐκ τοῦ ἰσθμοῦ [τεῖχος] εὐθὺς οἱ 
Ἀθηναῖοι ἀποτειχίσαντες ἐφρούρουν: τὸ δ' 
ἐς τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον ἦν: οὐ γὰρ 
ἱκανοὶ ἐνόμιζον εἶναι ἔν τε τῶι ἰσθμῶι 
φρουρεῖν καὶ ἐς τὴν Παλλήνην διαβάντες 
τειχίζειν, δεδιότες μὴ σφίσιν οἱ Ποτειδεᾶται 
καὶ οἱ ξύμμαχοι γενομένοις δίχα ἐπίθωνται. 


[1.64.2] καὶ πυνθανόμενοι οἱ ἐν τῆι πόλει 
Ἀθηναῖοι τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον οὖσαν, 
χρόνωι ὕστερον πέμπουσιν ἑξακοσίους καὶ 
χιλίους ὁπλίτας ἑαυτῶν καὶ Φορμίωνα τὸν 
Ἀσωπίου στρατηγόν: ὃς ἀφικόμενος ἐς τὴν 
Παλλήνην καὶ ἐξ Ἀφύτιος ὁρμώμενος 
προσήγαγε τῆι Ποτειδαίαι τὸν στρατὸν κατὰ 
βραχὺ προϊὼν καὶ κείρων ἅμα τὴν γῆν, 
[1.64.3] ὡς δὲ οὐδεὶς ἐπεξήιει ἐς μάχην, 
ἀπετείχισε τὸ ἐκ τῆς Παλλήνης [τεῖχος]. καὶ 
οὕτως ἤδη κατὰ κράτος ἡ Ποτείδαια 
ἀμφοτέρωθεν ἐπολιορκεῖτο καὶ ἐκ 
θαλάσσης ναυσὶν ἅμα ἐφορμούσαις. 

[1.65.1] Ἀριστεὺς δὲ ἀποτειχισθείσης αὐτῆς 
καὶ ἐλπίδα οὐδεμίαν ἔχων σωτηρίας, ἢν μή 
τι ἀπὸ Πελοποννήσου ἢ ἄλλο παρὰ λόγον 
γίγνηται, ξυνεβούλευε μὲν πλὴν 
πεντακοσίων ἄνεμον τηρήσασι τοῖς ἄλλοις 
ἐκπλεῦσαι, ὅπως ἐπὶ πλέον ὁ σῖτος ἀντίσχηι, 
καὶ αὐτὸς ἤθελε τῶν μενόντων εἶναι: ὡς δ' 
οὐκ ἔπειθε, βουλόμενος τὰ ἐπὶ τούτοις 
παρασκευάζειν καὶ ὅπως τὰ ἔξωθεν ἕξει ὡς 
ἄριστα, ἔκπλουν ποιεῖται λαθὼν τὴν 
φυλακὴν Ἀθηναίων. [1.65.2] καὶ 
παραμένων ἐν Ξαλκιδεῦσι τά τε ἄλλα 


τῶν 


ξυνεπολέμει καὶ Σερμυλιῶν λοχήσας πρὸς 


᾿λοβριέβ ἀ6 ἴα Ῥαΐδ]]α, ἰο8 δἰθηὶθη 568 ἰθνδηἑϑιΌ τ1Π 
ἰγοΐθο Υ βπίγθσδγοη τηθαϊδηΐθ ἰΓΘ ρα 5115 ΠῚ ΘσΟ8 ἃ 
ΙοβΒ ἀθ Ροϊἄθα. [)6. ἰοβ ροϊἀθαίαβ Κ 51.58 δ] δἄοβ 
ΤῊΠΠΘΙΌΠ ΡΟσΟ ΠΊθηο5. ἂθ ἰτθβοϊθηίοβ; ἀὯθ ἰὺβ 
αἰθηίθηβθθ οἰθηΐο οἰπσιθηΐα Υ 81 ςοπιδηάδηίθ, 
((81188. 


64.--- Τιο5 αἰθῃῖθηβθ8, {85 ᾿θνδηΐδυ 46 ᾿ηπηθαϊαίο πῃ 
ΤΎΠΤΟ ΡοΥ 6] ἰδο 46] ἰβίπηο, θϑίδ]θοίθσοη ρα 1885; 
ῬΘΙῸ θη αϊτγθοσϊόη ἃ Ραίθηδ πο Παρία τλτο, ρού 6 
ὯΟ 86 οἴδθίδη ϑιαῇοιθηΐθθ σοπο ρϑᾶῖὰ θϑία θοῦ 
ΒΌΔΙΑ α58 ΘΠ 6] ἰβίπιο, Οὐ1ΖῈ ἃ Ῥαΐθηδ Υ ἰθναηΐαῦ 
ΟἾΤῸ ΠΊαΙΌ, δηΐθ 6] ἰθΠΊΟΥ ἀθ 416 ἰοβ ρο[[ἀθαΐαϑ Υ 
81.185 8]]ΔὯ05 165 δἰδοβϑθηῃ σπδηᾶο θϑβίμνίθσδη 
Βορδῖδάοϑβ. 

(πδη6ο ἰο5 αἰθηίθηβθ5 46 ἰὰ οἰπάδα 586 ᾿πΠΙΟυ ΠΊΔΙΌΠ. 
ἄθ σιμθ Ραίθῃδ πο θϑίαρα Ὀ]οασαθαάδ σοῇ τ1Π ΠΊΙῸ 
ΘΗΝ ΔΙΌΠ ἃ οἰτὰ Θχρραϊοιόη σοὺπῃ ΠῚ] 56 βοϊθηΐοβ 
Βορ!ΐα5 ρτορίοβ Υ Βοιτηϊόπο 6] ἀθ Αβορίο σοῖο 
1εῖβ. Π]οραάο ἃ Ῥαίθπα, σοπάπο δἱ εἹέγοϊϊΐο ἀθϑάθ 
ΑΠΈΉ56Ρ σοηΐτα Ῥοϊίἄθα θοῇ ἢ ἀνᾶηςθ ἰθηΐο αἱ 
ΠοΡΟ 16 δβοίαρα [ἃ σοπΊδίσδ, Υ σοπηΟ Π8α16 6 
ΡῥΙΓοβοηίό Ῥαΐβ]]α ἰθναπίό τη ΠλαΤΟῸ ΡοΥ 6] ἰδάο ἀθ 
Ῥαίθηδ; δ8ί Ροϊἄθαε χιθάδρα βοπιθίάδ ἃ τη ἔποσίθ 
θα ῥοῦ δηῖροβ ἰαάοβ, δαιθηγχάβ θ᾽ β56110 θῇ ἴὰ 
Ῥᾶτγίθ 46] ΠδΓ ρου 185 πᾶν68 8111} [οπἀθδα88. 


65.-- (μδηάο ἰὰ οεἰμπάδά ααραάό Ὀ]οσιθαάα 51ΠῚ 
Πἰηριηα Θβϑρεύϑηζὰ ἀὯθ βαϊνδοίόη ἃ πίθῆοβ. 416 
νἱηῖθσα 46] Ροίορομθϑο ο ϑ8ΠΡΊ γα αἶρο ᾿ΠΘΘροΎδάο, 
ΑἸβίθο ρίόριϑο 416 ἰοάοβ βαῖνο ααυϊηϊθηΐοβ 
ΔρδΥ ἄδγδη ἃ 4116 ΒΟρίδ56 6] νἱθηΐο Υ ρδυ θσϑη ΡΟΥ 
ΓΔ’, ςοῇ οὐή]οίο ὧἀθ 416 ἰθ5 ἀιταβθθη πιάβ ἰὺ5 
γίνουθϑβ; θῇ συδηΐο ἃ έϊ], ἀθϑθαρα 561 ὧδ ἰοβ 416 86 
ααράετγεη. (ΟΠΊΟ ΠΟ 86 δἰθηαϊό 51 ργσοραθβία, θη τῇ 
ἄθϑθο ἀθ ϑησοηΐγαῦ βο ποθ 58. δἰ ουηδέϊναϑ Υ ἀθ 
486 ἤιοῖὰ ἀθ 41] 86. ἀϊθβθη 1ο8 ΠΊθ]ουΘ5 τϑϑα]ϑάοϑβ, 
Θϑοαρό Ροῖ ΠΊΔΙΓ ρδβϑαπάο ἱπδανοιίίο ἃ ἴα 
νἱρι] ποῖα δἰθπίθηβθ. ᾿ασταπίθ 81 Ρϑ ΔΘ Ποία 


ΘηἰΓ6 ἰοβ5. σα] άθοβ, ἀραῦίθ ἀθ ᾿πἰθύνθη θη ΟἰΓῸ5 


δ48 ἘργΠη]όηῃ 56Γἅά τιπῸ 46 1958 φϑῆθυα ]θβ πηάβ Δα ΠΊΪΓ 05 ΠΟ βόϊο ροῖ Τιυοία 465 θη σαγο ΠΠὈτῸ ΠῚ 65 οἰΐδάο το ἰογδάδιυιθηΐθ (νῸῚ 


πάσα 46 ΠΟΠΊΡΙ68) βῖπο ροριδτ, σοπΊο τονϑίδη 188 νδιῖδβ οἰΐαβ Ζὰ6 ἀθ 6] πᾶς Ατβίόξαμθβ θῇ (αθαίογοβ, Ραζ, Νπθο5, Υ 


ΒαΡδ]]οπῖοϑ. 


640 Ἐῃ ὰ σοβία οὐ θηΐαὶ ἀ6 ἴα ροπίηϑιια ἀθ Ῥαίθηδ, ἃ τ1πη08 12 Κη ἀβ Ρο(άθδ. 


τῆι πόλει πολλοὺς διέφθειρεν, ἔς τε τὴν 
Πελοπόννησον ἔπρασσεν ὅπηι ὠφελία τις 


γενήσεται. 
[1.65.3] μετὰ δὲ τῆς Ποτειδαίας τὴν 
ἀποτείχισιν Φορμίων μὲν ἔχων τοὺς 


ἑξακοσίους καὶ χιλίους τὴν Ξαλκιδικὴν καὶ 
Βοττικὴν ἐδήιου καὶ ἔστιν ἃ καὶ πολίσματα 
εἷλεν. 


[1.66.1] Τοῖς δ' Ἀθηναίοις καὶ 
Πελοποννησίοις αἰτίαι μὲν αὗται 
προυγεγένηντο ἐς ἀλλήλους, τοῖς μὲν 
Κορινθίοις ὅτι τὴν Ποτείδαιαν ἑαυτῶν 


οὖσαν ἀποικίαν καὶ ἄνδρας Κορινθίων τε 


καὶ Πελοποννησίων ἐν αὐτῆι ὄντας 
ἐπολιόρκουν, τοῖς δὲ Ἀθηναίοις ἐς τοὺς 
Πελοποννησίους ὅτι ἑαυτῶν τὲ πόλιν 


ξυμμαχίδα καὶ φόρου ὑποτελῆ ἀπέστησαν, 
καὶ ἐλθόντες σφίσιν ἀπὸ τοῦ προφανοῦς 
ἐμάχοντο μετὰ Ποτειδεατῶν. οὐ μέντοι ὅ γε 
πόλεμός πω ξυνερρώγει, ἀλλ' ἔτι ἀνοκωχὴ 
ἦν: ἰδίαι γὰρ ταῦτα οἱ Κορίνθιοι ἔπραξαν. 
[1.67.1] πολιορκουμένης δὲ τῆς Ποτειδαίας 
οὐχ ἡσύχαζον, ἀνδρῶν τὲ σφίσιν ἐνόντων 
καὶ ἅμα περὶ τῶι χωρίωι δεδιότες: 
παρεκάλουν τε εὐθὺς ἐς τὴν Λακεδαίμονα 
τοὺς ξυμμάχους καὶ κατεβόων ἐλθόντες τῶν 
Ἀθηναίων ὅτι σπονδάς τε λελυκότες εἶεν 
καὶ ἀδικοῖεν τὴν Πελοπόννησον. [1.67.2] 
Αἰγινῆταί τε φανερῶς μὲν οὐ 
πρεσβευόμενοι, δεδιότες τοὺς Ἀθηναίους, 
κρύφα δὲ οὐχ ἥκιστα μετ' αὐτῶν ἐνῆγον τὸν 
πόλεμον, λέγοντες οὐκ εἶναι αὐτόνομοι 
κατὰ τὰς σπονδάς. 
[1.67.3] οἱ δὲ 
προσπαρακαλέσαντες τῶν ξυμμάχων τε καὶ 
εἴ τίς τι ἄλλο ἔφη ἠδικῆσθαι ὑπὸ Ἀθηναίων, 
ξύλλογον σφῶν αὐτῶν ποιήσαντες τὸν 
εἰωθότα λέγειν ἐκέλευον. [1.67.4] καὶ ἄλλοι 
τε παριόντες ἐγκλήματα 
ἕκαστοι καὶ Μεγαρῆς, δηλοῦντες μὲν καὶ 
ἕτερα οὐκ ὀλίγα διάφορα, μάλιστα δὲ 
λιμένων τε εἴργεσθαι τῶν ἐν τῆι Ἀθηναίων 


Λακεδαιμόνιοι 


ἐποιοῦντο ὡς 


ἤθοῆοβ 46 δίη88, σαιιβό τη8 ρύϑη πλοιίαπη δα ἃ [08 
ΒΟΥ] ΟΒό 5. οῃ τηὰ ΘΠ ροβοδάα ἀθαηίθ ἀθ 81 
οαἰμάδα γ᾽ ἰταίό σοὺπ 6] Ῥεϊοροῆθβο εἱ πιοάο ἂβθ 
ζοηΒορ ἀγιάδ. 

᾿οβϑραέβ 46] ὈΪοχιθο ἀβ Ῥοίθεα, Εουπηϊόμῃ σῇ 5115 
ΤῊ] βοἰβεϊθηΐοβ βοίϊαδάοβ 86 ἀθάϊοςό ἃ ἀθναβίεγ ἰὰ 
( ἰἱείάϊσα Υ ἴὰ Βοίϊςα, 6 ἰποΐιιϑο 88. δροάθτγό Ἂβθ 


δἰριιηδβ ρΡ[8ΖΒ8. 


66.--- Ῥατὰ 
ΘΠ ΘΙ ΟΥῸ5 86 αἤδαίΐδη βϑίοβ πιοίϊνοβ ἀθ 416 ἴδ : 


δἰθηίθηθθθ Υ Ρϑὶοροηθϑίοβ ἃ ἴοβ 


ΡῬᾶῖὰ ἰοβ σου πί]08 6] πθοῆο 468 416 5 {1686 η Ῥοιάθδ, 
ςοἱοηΐα ϑαγα, σοῇ ΠΟΥ 05 Κ᾽ ρΡο]οροηθβίοβ ἀθη Ὁ 
ἄἀθ ε1]1ὰ; ρᾶῖὰ ἰοβϑ δἰθηίθηβθβ τϑϑρθοίΐο ἃ ἴἰὸβ 
ῬΘΙΟρο Θ5105 6] 416 β ]θναβθη, πᾶ οἰπ δά δ] ἀἃ 
Υ ἰπΠρυζαγία ϑαγα Υ δα θηγάβ πσπαγδη δου πιθηΐθ 
ςοηΐγα 61105 46] ἰαάο ἀθ ἰοβ ροϊἀθείαβ. (οη ἰοάο, 
Ιο 4116 65 ἴα ριιϑῖσα, δίιη ἢο παρία θϑίδι]δαο, 81η0 
486 ἰοάανία ρεγβϑίβίία [ἴα βιβρεηϑιόηῃ ἀ6 ποϑί]]ἀδαθ8 
γὰ 416 Ϊο58 σουϊηἰο05 οί δη ἃ {{{π|0 ρδγε σα]. 


67.--- δῖἴη ϑβιραῦρο, δηΐθ 6] δβθάϊο ἀθ Ροϊἄθα ΠΟ 868 
σΠαραδιΌη ααϊθίοβ γὰ 4116 81:15 ΠΟΠΊΡΙῸ58. θϑίαρδῃ 
ἀθηίτο Υ δάθπγάβ 86 βθηϊίδη ριθοσιρδάοβ ῥοῦ οἷ 
ἰουτοσῖο. (οηνοσδιΌη Θηβθριαδ ἃ 05 δ᾽ἰδοβ Θἢ 
ΤιΑοραθπτοηΐδ, Υ, τπηᾶ ν6Ζ Το 408, 86 46] ΔΙΌ ἀ6 
416 Ἰοβ. δἰθηίθηβθβ παρίδῃ ν]οϊδάο 1ο58 ἐταίδοβ Υ 
δρτανίδάο δἱ Ῥοίοροπθϑο; ἰοβ θρίποίαβϑοα -- 81ὴ 
Τοριβϑθηϊδοϊόῃ οἤσίδὶ ροῦ πο ἃ 105 δἰθ 6568 -- 
ὧδ πιδῆθτα βοϊαρϑάαδ ἢ 165 ρουδθδη ΓΘ ΠΟ8 θῇ 8115 
Θχμογίδοιοηθβ ἃ ἴα ριιθῦτα, δἰθραηᾶο “16 ΠΟ οὐδ 
᾿Ἰπάθρϑηαϊθηίθβ 46 δοιιθγάο σοη ἰο θϑιρα]δάο θη 6] 
ἰγαΐδάο. 

[05 ἰἸδσθαάθιηοηΐοβ, {858 σοηνοσδῦ ἀθ ἤππθνο ἃ ἰοβ 
δα ἀο5 416 δῆτα ΠΑΡΘΙ τοο θ᾽ ο ἀρσγανίοβ 468 
ΙοβΒ δἰθηίθηβϑθβ Υ ΔΌΣ 81 δϑαηλρῖίθα Παιδὶ 
ΠοΠοθάἸθοη ἰὼ ραϊαῦτγα; ἰοπχάηοϊα ῥιθβθηίΌ ἢ 
αἀϊβηΐαβ5 Θβρθεῖίδὶ 
ΤΊΘΡΘΓΘΠ565 416 τη 8 6 ϑίϑιοη ΠΟ ΡΟΟΟΒ πηοΐϊνοβ ἀ6 


ΤΟΟΪδηἸδοίοηθθ, Υ θη Ιο8 
ἀθϑανθηθηςσίαβ, ΒΟΡΓΘ ἰοάο 6] 416 56 165 νϑίδβθηῃ ἰοβ5 
Ριυοτίοβ 46] ἱπηρϑιῖο αἰθηίθηβθθ Υ οἷ πιούσδάο Ἃ6] 


ἀπῖςα ςοπέγα ἴο ββῆραϊδάο 6π 1ο5 ἰγαίϑάοϑβ. 


658 ΘΘΙΤΉ]]Π1ὰ ἀθρὶό θϑίδυ ἃ ᾿Π05 12 ΚΠῚ ἃ] ββϑίβ ἀθ ΟἸ᾿πίο, μαπίο ἃ 1ὰ σοβίδ γ᾽ ἃ ὰ οὐἹ]]ὰ 46] τίο 76 δίπογα 868 ΠΠαπηὰ Μη]δάδ. 

678 Τ05 δρί πϑίαβ, σοπΊΟ 86 νϑῖά θῇ 6] σδρίξα!ο 108, πο ροάίδῃ ἰγ οῇ ἰδ πιθπίθ, ριαθβίο 416 Πσία ἐἰθπηρο 416 παρίδῃ 5ἰ4ο 
ΟΡ] ραάο5 ἃ δπέγασ θη 1ὰ σοπέραογδοίόμ ἀεἰςο- Πέτα ν ἐβέαραμ βοπιθεοβ ἃ ἐγ ραΐο, ἀιπααα ρου ἰὸ 486 86 ἀϊςε αχαί ἀθρίαπ 
σοηβοῖν δ οἰοσία διιοποτηίδ. 


ἀρχῆι καὶ τῆς Ἀττικῆς ἀγορᾶς παρὰ τὰς 
σπονδάς. παρελθόντες δὲ τελευταῖοι 
Κορίνθιοι καὶ τοὺς ἄλλους ἐάσαντες πρῶτον 
παροξῦναι τοὺς Λακεδαιμονίους ἐπεῖπον 
τοιάδε. 


[1.68.1] Τὸ πιστὸν ὑμᾶς, ὦ Λακεδαιμόνιοι, 
τῆς καθ' ὑμᾶς αὐτοὺς πολιτείας καὶ ὁμιλίας 
ἀπιστοτέρους ἐς τοὺς ἄλλους ἤν τι λέγωμεν 
καθίστησιν: καὶ ἀπ' αὐτοῦ σωφροσύνην μὲν 
ἔχετε, ἀμαθίαι δὲ πλέονι πρὸς τὰ ἔξω 
πράγματα χρῆσθε. [1.68.2] πολλάκις γὰρ 
προαγορευόντων ἡμῶν ἃ ἐμέλλομεν ὑπὸ 
Ἀθηναίων βλάπτεσθαι, οὐ περὶ ὧν 
ἐδιδάσκομεν ἑκάστοτε τὴν μάθησιν 
ἐποιεῖσθε, ἀλλὰ τῶν λεγόντων μᾶλλον 
ὑπενοεῖτε ὡς 
διαφόρων λέγουσιν’ καὶ δι' αὐτὸ οὐ πρὶν 
πάσχειν, ἀλλ' ἐπειδὴ ἐν τῶι ἔργωι ἐσμέν, 
τοὺς ξυμμάχους τούσδε παρεκαλέσατε, ἐν 
οἷς προσήκει ἡμᾶς οὐχ ἥκιστα εἰπεῖν, ὅσωι 
καὶ μέγιστα ἐγκλήματα ἔχομεν ὑπὸ μὲν 
Ἀθηναίων ὑβριζόμενοι, ὑπὸ δὲ ὑμῶν 
ἀμελούμενοι. 

[1.68.3] 'Καὶ εἰ μὲν ἀφανεῖς που ὄντες 
ἠδίκουν τὴν Ἑλλάδα, διδασκαλίας ἂν ὡς οὐκ 
εἰδόσι προσέδει: νῦν δὲ τί δεῖ μακρηγορεῖν, 
ὧν τοὺς μὲν δεδουλωμένους ὁρᾶτε, τοῖς δὲ 
ἐπιβουλεύοντας αὐτούς, καὶ οὐχ ἥκιστα τοῖς 
ἡμετέροις ξυμμάχοις, ἐκ πολλοῦ 
προπαρεσκευασμένους, εἴ ἄρα 
πολεμήσονται; οὐ γὰρ ἂν Κέρκυράν τε 
ὑπολαβόντες βίαι ἡμῶν εἶχον καὶ 
Ποτείδαιαν ἐπολιόρκουν, ὧν τὸ μὲν 
ἐπικαιρότατον χωρίον πρὸς τὰ ἐπὶ Θράικης 
ἀποχρῆσθαι, ἡ δὲ ναυτικὸν ἂν μέγιστον 
παρέσχε Πελοποννησίοις. 

[1.69.1] καὶ τῶνδε ὑμεῖς αἴτιοι, τό τε πρῶτον 
ἐάσαντες αὐτοὺς τὴν πόλιν μετὰ τὰ Μηδικὰ 
κρατῦναι καὶ ὕστερον τὰ μακρὰ στῆσαι 
τείχη, ἐς τόδε τε αἰεὶ ἀποστεροῦντες οὐ 
μόνον τοὺς ὑπ' ἐκείνων δεδουλωμένους 
ἐλευθερίας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑμετέρους ἤδη 
ξυμμάχους: οὐ γὰρ ὁ δουλωσάμενος, ἀλλ' ὁ 


ἕνεκα τῶν αὑτοῖς ἰδίαι 


καὶ 
ποτε 


69. (ἔτ, 107-108. 


ΡΟΙΓ 81 ρατίθ 1οβ σουϊηοβ ἰοπηδτΌη ἰὰ ρα] Ότα ἃ] 
ΠΠδΐ, ἰτὰ8 Πα ΡοῚ ἀοίαο “6 ἰο8 οἰτοβ θχαϊζαβθῃ ἃ 
1ο5 ἰδσθἀθηιοηίοϑβ, Υ αἤδάϊθσγοη ἰοὸ ϑἰραϊθηίο: 


68.-- 
δοι νι δἀ65 ρά]1ςα8 Υ ρτῖναάδϑ ο8 ἤᾶοθ ἀθβοοηῆδῦ 


«ἴὰ σοπμῆδβηζα 4116 86. δ. θῇ νιθβίγαβ 
ἀδηγαϑίδάο ἀθ ἰοβ ἀθπιάβ σαδπάο [δ] πηοβ; 
δΌΠαα6 θη νιτίπα αἀ6 61] δάορίάϊ τιὴὰ ροβίισα 
ςοηβούνδαάοιδ, δὴ θη ραῦρο ςοποςέϊθ ῥθοΥ ἴα 
Τοδ δα οχίθυου: ἃ ρθϑδῖ 46 ἂνίβϑαι 8 ΠΟΒΟΪῸ5 ἀθ 
4.16 ἰραπιοβ ἃ 8{Π ἀδῆοβ ροῦ ραῖΐθ ἀθ ἰοὸβ 
δἰθηίθηβθ5 ΠῸ οβ ἀδραῖθ ροῖ θηΐθσδάοβ ὧθ δ46 110 
ἀθ ἴο 4116 ο8 ἱπίουτηά η1ο5 6ῃ σδᾶ σ880 51Π0 4116 
ΒροηίαϊβΒ 416 πιιθϑίγαθ ραϊαγαθ τϑϑροπηαίδη ἃ 
ΤΘΠΟ11165 Ῥαυ σα] 765. ΡΟΙ 680 ΠΟ σοηνοσςδβίρβ ἃ 085 
ΔΙΙαοβ δηΐθϑ ἀθ το 61] ἀδῆο, δῖπο σπδηάο 
Θϑίδμηοβ γὰ δηΐθ ἤθοῆοβ σοηϑαμηδάοβ, Υ 68 δηΐθ 
6805 Δ᾽Ιδ 05 δηΐθ ἰο8 6 ᾿ηΐθσθϑα θῇ ΠῸ ρϑαιθῆο 
βΥύδάο 416 ΠΑΡ] ΠΊΟ5 ΠΟΒΟΙΓΟΒ θη ἰὰ τηθαϊ 8 θη 416 
ἰδ όη ϑοπΊοβ ἰοϑ 16 ἰθῆθπηοβ 188 ΠΊΔΥΟΙΘΒ 
ΤΟΟΪα πηδοίοηθθ, οἰθηάιἄοθ ΡΟΥΓ ἰοβ δἰθηίθηβθϑ, 
δα ἀοηδαοβ ροῦ νΟβΟίΓΟ8. 

51 αἰθηΐαίδη σοηίτα τθοῖα ἀθ πηδηθῦα βοϊαρδάδ, 
Βαρστία σὰθ ἀθπιιποϊάγοβϑίο σΟΠΊΟ 51 ΠΟ ἰο 5110168618; 
ῬοΙῸ ὠ4ιμέό προορϑιάδά ἤὰν δἤοία 46 ρϑίβγα8 
σὐαδηάο νοῖὶβθ ἃ ποὺ8 Ορτηϊίάοβ, ἰταηιαηάο 
ΔϑθοῆδηζΖεθ σοηίτα ΟἰῸ8 --Ὃὥἷ ΠΟ ΠΊΘη058 ΤοηἑΓἃ 
ΠιΘϑίτοβ δ] 408-- Κ ἀθϑάθ ἤδοθ πγισῆο ἰοπλδηάο 
Τα] 85 ΡΟΥ 51 θηΐγαη 6 ριουταῦ ΡΟΥ βιριθβίο 716 
ΠΟ φσοηβοίνδίδη (οΥοτα σοπίτα Πιιθϑίτο ἄ6560 
ἀροϑρυόβ ἀθ δροάθγαιβθο ἀθ 611 Ροὺ ἰὰ πιϑύζΖα, ἢ 
βθρείτίδη βιθηάο Ῥοίάθα, [ἴα πᾶ 6] θποίανθ πγάβ 
ΔΡτορίδαο ῥρᾶῖβα ὀρϑῖδ θῇ Ττδσία θη ἰαηΐο 486 1ὰ 
οἶτα ΠαΡίούα ρτοροζοίοηδάο ἃ ἰο5 ρϑὶοροηθβίοβ 6] 
ΠΔΥ ΟΥ̓ ΠΠΊΘΙῸ ἀ6 Πδν68. 

69.-- [)6. 680 8018 νοβοίγοβ ἰοβ σα] ρα ]65, ΡΓΙΠΊΘΓΟ 
ῬΟΙ ὈΘΙΤΆ 1165 ἐου Πα γθ5 5 οπἀδα ἀδβριιέβ (6 
1ὰ5 (ποτα Μέαϊςαβ Υ ἴπθρο οὐὶριῦ ἰοβ Μϊοβ 
Τύροβόῦ, ν᾽ Παϑία οϑίθ πιτοιηθηΐο ῥΡΟΥΓ 5Θρ. 
ΡΙναπάο ἀ6 ἴὰ ᾿Προγίδα πὸ βόϊο ἃ 1οβ8 βϑοϊανζααάοβ 
ῬΟΙ 8Δ41161108 51Π0 ΙΠοΙτ150 ἃ νυ θβίΓῸ85 δ]]8 405 δοσ8; 


Ῥιι65 ΠΟ 68 6] 406 Θϑβϑεϊανίζα, βίπο 6] 4.6 ριιθάθ 


690 Το8 ΜιιῸ5 ΓιΥροβ πύθῃ ἰθναηίδοβ ρᾶῦα πΠ1Γ Αἴθπδβ σοῃ 6] ῬΙΤΘΟ Υ σοῇ Ἐδίθσο βηΐτο Ϊοβ δῆοβ 459 Υ 456 ἃς. 


Ῥοβίθυουπιθηΐθ, θη 445, 56 θά! ῆσό τ [θυ θοῦ ΠΠΠΓΟ ῥά γα ]6]0 ἃ 6505 Υ 4816 86 θχίθπαία ἀθϑαθ Αἴθηδβ δἱ ΡΙτθο. 


δυνάμενος μὲν παῦσαι περιορῶν δὲ 
ἀληθέστερον αὐτὸ ὃρᾶι, εἴπερ καὶ τὴν 
ἀξίωσιν τῆς ἀρετῆς ὡς ἐλευθερῶν τὴν 
Ἑλλάδα φέρεται. 

[1.69.2] μόλις δὲ νῦν γε ξυνήλθομεν καὶ οὐδὲ 
νῦν ἐπὶ φανεροῖς. χρῆν γὰρ οὐκ εἰ 
ἀδικούμεθα ἔτι σκοπεῖν, ἀλλὰ καθ' ὅτι 
ἀμυνούμεθα: οἱ γὰρ δρῶντες βεβουλευμένοι 
πρὸς οὐ διεγνωκότας ἤδη καὶ οὐ μέλλοντες 
ἐπέρχονται. [ 


1.69.3] καὶ ἐπιστάμεθα οἵαι ὁδῶι οἱ Ἀθηναῖοι 
καὶ ὅτι κατ' ὀλίγον χωροῦσιν ἐπὶ τοὺς πέλας. 
καὶ μὲν οἰόμενοι 
ἀναίσθητον ὑμῶν ἧσσον θαρσοῦσι, γνόντες 
δὲ εἰδότας περιορᾶν ἰσχυρῶς ἐγκείσονται. 
[1.69.4] ἡσυχάζετε γάρ, μόνοι Ἑλλήνων, ὦ 
Λακεδαιμόνιοι, οὐ τῆι δυνάμει τινά, ἀλλὰ 
τῆι μελλήσει ἀμυνόμενοι, καὶ μόνοι οὐκ 
ἀρχομένην τὴν αὔξησιν τῶν ἐχθρῶν 
διπλασιουμένην δὲ καταλύοντες. 

[1.69.5] καίτοι ἐλέγεσθε ἀσφαλεῖς εἶναι, ὧν 
ἄρα ὁ λόγος τοῦ ἔργου ἐκράτει. τόν τε γὰρ 
Μῆδον αὐτοὶ ἴσμεν ἐκ περάτων γῆς 
πρότερον ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον ἐλθόντα ἢ 
τὰ παρ' ὑμῶν ἀξίως προαπαντῆσαι, καὶ νῦν 
τοὺς Ἀθηναίους οὐχ ἑκάς, ὥσπερ ἐκεῖνον, 
ἀλλ' ἐγγὺς ὄντας περιορᾶτε, καὶ ἀντὶ τοῦ 
ἀμύνεσθαι βούλεσθε 
μᾶλλον ἐπιόντας, καὶ ἐς τύχας πρὸς πολλῶι 
δυνατωτέρους ἀγωνιζόμενοι καταστῆναι, 
ἐπιστάμενοι καὶ τὸν βάρβαρον αὐτὸν περὶ 
αὑτῶι τὰ πλείω σφαλέντα, καὶ πρὸς αὐτοὺς 
τοὺς Ἀθηναίους πολλὰ ἡμᾶς ἤδη τοῖς 
ἁμαρτήμασιν αὐτῶν μᾶλλον ἢ τῆι ἀφ' ὑμῶν 
τιμωρίαι περιγεγενημένους, γὲ 
ὑμέτεραι ἐλπίδες ἤδη τινάς που καὶ 
ἀπαρασκεύους διὰ τὸ πιστεῦσαι ἔφθειραν. 
καὶ μηδεὶς ὑμῶν ἐπ' ἔχθραι τὸ πλέον ἢ αἰτίαι 
νομίσηι τάδε λέγεσθαι: αἰτία μὲν γὰρ φίλων 
ἀνδρῶν ἐστὶν ἁμαρτανόντων, κατηγορία δὲ 
ἐχθρῶν ἀδικησάντων. 


λανθάνειν διὰ τὸ 


ἐπελθεῖν αὐτοὶ 


ἐπεὶ αἵ 


[1.70.1] "Καὶ ἅμα, εἴπερ τινὲς καὶ ἄλλοι, ἄξιοι 
νομίζομεν εἶναι τοῖς πέλας ψόγον 


ΘΟΔΌΔΙ σΟη 611ο γ᾽ ἰο σοπϑβίθηϊθ 6] 16 γθαϊ πηθηΐθ ἰὸ 
ςοπιοίθ, Κ᾽ Πτάβ 81 ϑηοίπηᾶ ρι θη 46] ΠΟΠΟΥ ἀ6 
ΠΡ τίδυ ἃ Οτθοῖΐδ. 


1ἃ νεοτάδά 65 σι6 ἃ ἄιτ88 ρθῆδ8 ἤῸ8 ΓΘΙΠΠΠΠ7Ο5 
ΔΠοΙαὰ Υ Πἰ 5ἰαιίΐίθτα θη βϑία πιοιηθηΐο σοη τῇ 
οδ]θνο οἷαῖο, γὰ 416 ΠΟ 86 ἀθρογία θχϑιηηδῦ 51] 
ΠοπΊοβ δίάο δρσανίδοβ, δίπο 4θ συῃό πιοάο ΠΟΒ 
Ροάτθηιοβ ἀθίθησοθυ; 61105, ραβϑαημἄο ἃ ἴα δοοϊόῃ, 
ἰοπλαδ8 81:15 ἀθοϊβίοηθβ Υ δῆ νϑοῖ]δγ 86 ἰδῆΖθη 
ςοηίγα ἰο5 δύῃ ᾿ἰτγθϑοϊπίοβ. Ταμηθιόη βαρθπλοβ ααό 
τηόΐζοαο θπιρίθδη ἰο8 δἰθηίθηβθθθ Υ 416 ἶο ἤδοθη 
ῬοςΟ ἃ Ροςο. 

ῬΟΙ οἴ ῦ 46 ραβδη ᾿πδάνθυοβ σγᾶςίαβ ἃ νιθϑίγα 
᾿ποοηϑβοίθηςία, πηαθϑίγαη ΠΊΘΠΟ8 οϑδαία, ΡρΘΙῸ 51 56 
Θηΐθγδη ἀ4θ6 416 ἃ ρϑβδῖ ἀβ βϑαθυΐο ἰο σοῃβεηίίβ, 858 
ἀραϊςαγάῃ ᾿πἰθηϑδιηθηΐθ ἃ 6110. 1 ,οθἀθ ΠἸΟΉ]Ο58, 5015 
Ιο8 ἀπίσοβ 46 ἰπίθηξάϊβ σοπβοῖνα ἰὰ ΡᾷΖ πο 
ἀοίοπηαϊέηαοοβ σῇ νιθϑ1Ὸ ρου 5170 σοῃ ἴα 5018 
᾿ηἰθησϊόῃ, Υ ἰοβ {πίσοβ 416 πὸ ἀθϑίγιίβ 6] ροάθσίο 
ἀθ8 1ο8 βποιηὶροβ σα πο σοΠΊΘηΖῶ, 5170 σπδηάο.568 
ἃ ἀπρ]]ςαάο. 


(οη ἰοάο, 856 ἀθοία 416 θύδὶβ ἀθ ἤδι, νοβϑοίτοβ σαγα 
ἔατλα ϑιροσα ἰὰ τα] δα, ριιθ5 νίπιοβ 486 6] πιθάο 
ἀοβϑάθ ἰοβ σοπῇη65 46 ἰὰ ἔοττὰ ᾿Θρό ἂἱ Ρϑίορομθϑο 
ἄθ αὰθ 
αϊρῃαπιθηΐθ, Υ ποῖα οδ ἀθϑριθοςσιράϊβ ἀθ ἰοὸβ 


διηΐ88 γοβοίοθ ἴθ ἢ οίθϑθῖὶβ [τϑηίε 
δἰθηίθηβθθϑ 416 πῸ θϑίάῃ |6]05 σοπῖο δ4μπέϊ, βῖπο 
ΠοΙσδ, Υ θῇ νῈΖ (8 αἴδοδυΐθθ νοβοίτοβ ῥυθίθυβ 
ἀρίθηαθιοβ σαδηᾶο ο5 δίδοδη Υ ΡῬΡΟΠΘΙΌῸΒ 6 ΠΊΔΠΟΒ 
ἄθ ἰὰ βιοσίθ θῇ πᾶ ἰπομα σοπίγα “αίθηθ5 βογάῃ 
Το ΠοΟ Πιάβ [πουΐθβ, βϑαρθάοσθϑ 46 406 6] Ῥάγρειο 
[τᾶςαϑό 185 πλάβ ἀθ ἰἴὰ8 νθοθβ8 ῥοῦ σα]ρα ϑιγα Υ ἀθ 
416 ποϑβοίτοβ ΠΘΠΊΟβ 581|140 θῇ Πλοα5 οσδϑίοηθ5 
νἱοϊογίοϑοβ ἔτθηΐθ ἃ ἰοβ δἰθηΐθηβθθθ πηάβ ῬΟΥ 5115 
ΘΙΓΟΙΘΒ 416 ΡΟΙΓ νιρϑϑίγα αγάδ, γὰ 16 νιιθϑίγαβ 
Θϑρϑύδηζδβ θη δἱσύιη σᾶ80 σϑιιβθσοη ἰὰ Γιὰ α6 105 
486 πο δϑίαρδη ρίθρδίδαοβ ροῖ ἤδίβο ἀθ νοϑβοίγοϑβ. 

Οσπ6 πίηριιπο ἀθ νοβϑοίτοβ ρίθηβθ 4116 θϑίο 86 αἷςθ ἃ 


ΓΛΘΙ ὧἀθ θηθπΊλρο πλάβ 416 σοπΊο α66]8, γὰ 416 ἰὰ 


48ε]α 
Ταϊθηἰτα8 46 ἰὰ δοιϑδοϊόη 65 σοηίτα ΘΠΘΠΊΪρο5 46 


αἴαῦθ ἃ ἰἴοβ δπηῖροθ 416 86. θααϊνοςβη, 


ΔΘΤΑΝΊΔΗ. 


70.--- Αἀθηγάβ, πῸ5 σΙΘΘπΠΊοβ θῇ 6] ἀθύθοῇο, σοπηο 
Ρυράδη ἰθηθυΐο οἰτοβ, 46 θχροηθ πιιθϑίταβ οὐ] τὰ 5 


ἐπενεγκεῖν, ἄλλως τε καὶ μεγάλων τῶν 
διαφερόντων καθεστώτων, περὶ ὧν 
αἰσθάνεσθαι ἡμῖν γε ὃοκεῖτε, 
ἐκλογίσασθαι πώποτε πρὸς οἵους ὑμῖν 
Ἀθηναίους ὄντας καὶ ὅσον ὑμῶν καὶ ὡς πᾶν 
διαφέροντας ὁ ἀγὼν ἔσται. 

[1.70.2] οἱ μέν γε νεωτεροποιοὶ καὶ ἐπινοῆσαι 
ὀξεῖς καὶ ἐπιτελέσαι ἔργωι ἃ ἂν γνῶσιν. 
ὑμεῖς δὲ τὰ ὑπάρχοντά τὲ σώιζειν καὶ 
ἐπιγνῶναι μηδὲν καὶ ἔργωι οὐδὲ τἀναγκαῖα 
ἐξικέσθαι. 

[1.70.3] αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν 
τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ 
ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες: τὸ δὲ ὑμέτερον τῆς 
τε δυνάμεως ἐνδεᾶ πρᾶξαι τῆς τε γνώμης 
μηδὲ τοῖς βεβαίοις πιστεῦσαι τῶν τε δεινῶν 
μηδέποτε οἴεσθαι ἀπολυθήσεσθαι. 

[1.70.4] καὶ μὴν καὶ ἄοκνοι πρὸς ὑμᾶς 
μελλητὰς καὶ ἀποδημηταὶ πρὸς 
ἐνδημοτάτους: οἴονται γὰρ οἱ μὲν τῆι 
ἀπουσίαι ἄν τι κτᾶσθαι, ὑμεῖς δὲ τῶι 
ἐπελθεῖν καὶ τὰ ἑτοῖμα ἂν βλάψαι. 


οὐκ 
οὐδ' 


[1.Χ00..5] κρατοῦντές τε τῶν ἐχθρῶν ἐπὶ 
ἐξέρχονται καὶ νικώμενοι ἐπ' 
ἐλάχιστον ἀναπίπτουσιν. 
[1.70.6] τοῖς μὲν σώμασιν 
ἀλλοτριωτάτοις ὑπὲρ τῆς πόλεως χρῶνται, 
τῆι δὲ γνώμηι οἰκειοτάτηι ἐς τὸ πράσσειν τι 
ὑπὲρ αὐτῆς. 
[1.7Χ0.7͵] καὶ ἃ μὲν ἂν ἐπινοήσαντες μὴ 
ἐπεξέλθωσιν, οἰκείων στέρεσθαι ἡγοῦνται, 
ἃ δ' ἂν ἐπελθόντες κτήσωνται, ὀλίγα πρὸς 
τὰ μέλλοντα τυχεῖν πράξαντες. 
ἣν δ' ἄρα τοῦ καὶ πείραι σφαλῶσιν, 
ἄλλα ἐπλήρωσαν τὴν 
χρείαν: μόνοι γὰρ ἔχουσί τε ὁμοίως καὶ 
ἐλπίζουσιν ἃ ἂν ἐπινοήσωσι διὰ τὸ ταχεῖαν 
τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖσθαι ὧν ἂν γνῶσιν. 
[1.7Χ0.8] καὶ ταῦτα μετὰ πόνων πάντα καὶ 
κινδύνων δι' ὅλου τοῦ αἰῶνος μοχθοῦσι, καὶ 
ἀπολαύουσιν ἐλάχιστα τῶν ὑπαρχόντων διὰ 
τὸ αἰεὶ κτᾶσθαι καὶ μήτε ἑορτὴν ἄλλο τι 
ἡγεῖσθαι ἢ τὸ τὰ δέοντα πρᾶξαι ξυμφοράν 
τε οὐχ ἧσσον ἡσυχίαν ἀπράγμονα ἢ 
ἀσχολίαν ἐπίπονον: ὥστε εἴ τις αὐτοὺς 
ξυνελὼν φαίη πεφυκέναι ἐπὶ τῶι μήτε 


πλεῖστον 


ἔτι δὲ 


ἀντελπίσαντες 


ἃ ἷοβ ἀθηγάβ ΚΥ θϑρθοϊδίπηθηΐθ σαδηᾶο 856 ρ᾽δηΐίθδη 
ἀϑιιηΐοβ 46] πιάχίπιο ᾿ηἰογέβ, 46 195 46, θῃ πθϑίσγα 
ορίηϊόῃ ἃ] πιθῆοβϑ, ποὺ ραίθοόιβ ἄδῖοβ σιθηΐα ἢ 
ῬΘηβδι 8: ποτα σόπτο 80η ἰο95 δἰθηίθηβθβ σοηίτα [05 
406 Ἰυςῃγέϊβ, Υ θη ααό πιραϊάδ, ΡΟΣ πὸ ἀθοτ 
τοί] τηθηΐθ, ἀἸ!ογθηΐθϑ 46 νοβοίτοϑ. 

ΕΠ.Ο5 80ῃ ἱππονδάοιθβ γ᾽ γάρ 4ἀοβ. δῇ ρίδηθαι Υ 
οἸθσαΐε ἀθ ἤθοῆο ἴο 46 ἀθοϊίάθη, νοβοίτοβ Θῃ 
ῬΙΘβούνδῦ ἴο 416 ἰθηέϊβ, πο ῥιουθοίω πδάδ Υ ἢΪ 
βΒΙ]ιίθσα αἰθη θυ ἃ ἰο ρυθοῖβο, ρύθοῖβο. 


Α 81: νθΖ, ϑ0ῆ οϑϑάοβ ηγάβ 4]] 6 46 5115 ἔθ ΎΖϑϑ, 
ΔΤ Θϑραάοβ πγάβ 4114 ἀθ ἰο γαζΖοηδϊθ Υ ορἐπιϊϑίαϑ8 
6η ἰο5 ρϑ]ρσοβ,; ἰο νι 65[1Ὸ 65 δοίπιδυ ροῖ ἄθρδ]ο 46 
νυ θϑίτο ροάθυ Υ οὐἹϊθτῖο, ΠΟ σοπῆδγ ϑἰαίθσα θη ἰὸ 
416 65 ΒΘΡ ΤΟ Υ ΟΙΘΟΥ 416 Ππαηςᾶ Ο5 νογόϊ5 0165 ἀθ 
ΡΘΙΙρτοϑβ. 

Υ ἰὰ νεγταδά 68 416 βοῇ 16 56][05 ἔγτθηΐθ ἃ νοβοίτοϑβ, 
ΤΟΙΊΪ508, Υ Ρῥιθϑίοβ ἃ 5811 (6 81 ρϑΐίβ ἰτεπίθ ἃ 
νοϑβοίτοβ, θβηιρθοίϊηδϑαάοβ ροῦ ΠΟ Ἃ6|υ]ο ριχ65 61105 
οΥ̓ΘΘη 416 σοῇ 8811 ροάγάῃ σϑῆδι αἷρο, Υ νοβοίῸ 5 
486 ςοη 611ο ρει]μαϊ!ςαγίαϊβ ᾿ποίτι80 ἰὸ 416 ἰθηέϊβ ἃ 
ΤΘΠΟ. 

51] νϑῆσθη ἃ 81:18 θηθπηϊροβ ἰο δΔριΙ͂Όνθοῆδη 8] 
τηάχΙίτηο; νϑηςο8 511 σθϑίόῃ 65 ΠΥ Π1ΠΊ8. 


Μᾶβ δύῃ, ροῖ ἴα ραίγία θηίτθρδη 8115 νἹ85 σοη 6] 
ΤΊΔΥΟΥΙ Δ᾽ ἰΓΠ|5Π|0, ΡΘΙῸ ρᾶτᾶὰ ΠΘρΡΌΟΙΔΙ θη ἔανου ἀ6 
6114 86 βίγνθῃ ἀθ 88 οὐἹίθυίο σοπῆο ἀθ δἷρο ΠΊΌΥ 
Ροβοηβϑί. 

(υδηάο 0 ἰορίδη ἰο 4116 86 ρΡΙΟροηθη ρίθηβδη 416 
Πδη ρογάϊάο δἷἱρο ριόρίο, ρϑῖο σπδηάο σοηβίρίιθη 
Ιο 486 ἰπἰθπίδη, 4.6 ἤδη ἰορταάο ροςοὸ ρϑᾶῖἃ ἰο 4116 
Θϑροσδρδη ονίθῃθυ. 

51] ζοΟΠΊοΟ 658 ἀθ βϑρϑίδι, ἤΙασαϑαη δἱ ᾿πἰθηΐδυ αἷρο, 
ςδιηαηἄο 46 οὐ]θίϊνοβ βαρϑαηδη ἰὰ ἀθῆςσίθησίδ. 
ΘΟΠ ἰο8 πΠῖσο8 ΘΠ Γ6 4αΙΘ 65 ἰθηθῦ Υ ΘΒΘΡΘΙΘΙ ἰθΠΘΥ 
Ιο 46 86 ρΡΙΌροηθῃ 65 ἰἀόηίςοο ροῖ ἴὰ τα ρί6Ζ θῇ 
ΠΘνδγ ἃ οαῦο ἰο 46 ἀθοϊάθῃ. 

ΡοΙ ἰοάο 680 8868 δίδμϑδῃ σἿοῇ ΘβΠΊΘΓΖΟ Υ Π6ΒΡῸ ἃ ἰο 
Ιαῦσο ἀθ ἰὰ νίάδα βπίογα, Υ ἀϊἰβίαϊδη τ πηδπηθηΐθ 
ἀθ 8185 Ὀΐθηθβ ροῖ ἀθάϊσαιθθ σοπἐπαδηθηΐθ ἃ 
Δα αΙΤ]Ο5, Κ᾽ ΡΟΥ͂ ΠῸ σοηϑβίθυδσ ἢ θϑία ἰο 16 ΠΟ 
8568 ΟἸΠΊΡΙΙΓ σὴ 81 ἀθροῦ Κ ἀθβϑρίδοία πιάβ ἰὰ 
γα 1484 οοΐοβα 416 ἰὰ οσαρδοϊόῃ ρθηοθβδ. 

[06 πιοάο 416 81 ρϑῖδ γϑβϑιιΠ11 856 ἀΠΠοτὰ 416 61105 
Πδη πδοῖάο ρᾶτα ΠΟ ἰθηθυ γα 4.11 Δ486 Ηἰ 4676 1 486 


αὐτοὺς ἔχειν ἡσυχίαν μήτε τοὺς ἄλλους 
ἀνθρώπους ἐᾶν, ὀρθῶς ἂν εἴποι. 

[1.71.1] “Ταύτης μέντοι τοιαύτης 
ἀντικαθεστηκυίας πόλεως, ὦ 
Λακεδαιμόνιοι, διαμέλλετε καὶ οἴεσθε τὴν 
ἡσυχίαν οὐ τούτοις τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ 
πλεῖστον ἀρκεῖν οἱ ἂν τῆι μὲν παρασκευῆι 
δίκαια πράσσωσι, τῆι δὲ γνώμηι, ἢν 
ἀδικῶνται, δῆλοι ὦσι μὴ ἐπιτρέψοντες, ἀλλ' 
ἐπὶ τῶι μὴ λυπεῖν τε τοὺς ἄλλους καὶ αὐτοὶ 
ἀμυνόμενοι μὴ βλάπτεσθαι τὸ ἴσον νέμετε. 
[1.71.2] μόλις δ' ὁμοίαι 
παροικοῦντες ἐτυγχάνετε τούτου νῦν δ', 
ὅπερ καὶ ἄρτι ἐδηλώσαμεν, ἀρχαιότροπα 
ὑμῶν τὰ ἐπιτηδεύματα πρὸς αὐτούς ἐστιν. 
[1.71.3] ἀνάγκη δὲ ὥσπερ τέχνης αἰεὶ τὰ 
ἐπιγιγνόμενα κρατεῖν: καὶ ἡσυχαζούσηι μὲν 
πόλει τὰ ἀκίνητα νόμιμα ἄριστα, πρὸς 
πολλὰ δὲ ἀναγκαζομένοις ἰέναι πολλῆς καὶ 
τῆς ἐπιτεχνήσεως δεῖ. δι' ὅπερ καὶ τὰ τῶν 
Ἀθηναίων ἀπὸ τῆς πολυπειρίας ἐπὶ πλέον 
ὑμῶν κεκαίνωται. 


ἂν πόλει 


[1.71.4] μέχρι μὲν οὖν τοῦδε ὡρίσθω ὑμῶν ἡ 
βραδυτής: τοῖς τε ἄλλοις καὶ 
Ποτειδεάταις, ὥσπερ ὑπεδέξασθε, 
βοηθήσατε κατὰ τάχος ἐσβαλόντες ἐς τὴν 
Ἀττικήν, ἵνα μὴ ἄνδρας τε φίλους καὶ 
ξυγγενεῖς τοῖς ἐχθίστοις προῆσθε καὶ ἡμᾶς 
τοὺς ἄλλους ἀθυμίαι πρὸς ἑτέραν τινὰ 
ξυμμαχίαν τρέψητε. [1.71.5] δρῶιμεν δ' ἂν 
ἄδικον οὐδὲν οὔτε πρὸς θεῶν τῶν ὁρκίων 
οὔτε πρὸς ἀνθρώπων τῶν αἰσθανομένων:" 
λύουσι γὰρ σπονδὰς οὐχ οἱ δι' ἐρημίαν 
ἄλλοις προσιόντες, ἀλλ' οἱ μὴ βοηθοῦντες 
οἷς ἂν ξυνομόσωσιν. 

[1.71.6] βουλομένων δὲ ὑμῶν προθύμων 
εἶναι μενοῦμεν: οὔτε γὰρ ὅσια ἂν ποιοῖμεν 
μεταβαλλόμενοι οὔτε ξυνηθεστέρους ἂν 
ἄλλους εὕροιμεν. [1.71..ῦ.] πρὸς 
βουλεύεσθε εὖ καὶ τὴν Πελοπόννησον 
πειρᾶσθε μὴ ἐλάσσω ἐξηγεῖσθαι ἢ οἱ 
πατέρες ὑμῖν παρέδοσαν." 

[1.7γ2.1] Τοιαῦτα μὲν οἱ Κορίνθιοι εἶπον. τῶν 


νῦν δὲ 


τάδε 


δὲ Ἀθηναίων ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον 
ἐν τῆι Λακεδαίμονι περὶ ἄλλων παροῦσα, 


105 ἀθηγάβ ἰὰ ἐθῆρϑῃ, 56 ἰθπάτγία γαζόῃ. 


71.--- δίη θβραγρο, ἰδσθ ἀθΠΊοηΪΟ8, ἃ ρθβαῦγ ἀθ ἰθποῦ 
Θηΐθηΐθ τπὰ οἰσθαδαά «6 ἰαῖθ5 οδγδοίθσίϑισαθ Ο 
πηοϑβέγάϊβ ΓΘ 805 Υ ΠῸ ἰθηέϊβ θῇ σπθηΐα 4816 ἰὰ 
σαἰπλα 65 σοῇ ΠΊΟΠΟ ΒαῇΠςσθηΐθ ραῖᾶ 6805 ΠΟΠΊΡΙΘ5 
416 ρῥιδοίίσδη ἰο 416 65 ι8ῖο ἀθ δοιιθῦάο σοῇ 811 
Ροάθυ, ρεῖο 486 δϑίά οἰαγὰ 81 ᾿πἰθηοόη ἀθ ΠΟ σθαθυ 
581 τθοίρθη τῇ ἀρσανίο; νοϑοίγοβ, θη σϑρῖο, ἰαϑάϊ5 
ο [ᾳ5ἴο θῇ πὸ ἀδῆδγ ἃ ἰοβ ἀθηγάβ ν ἀθίθηοιβθ ρδϑσὰ 
ΠΟ 567 ρει]! 05. 

(οη ἀιϊησαϊίαά ᾿ο ΠυὈΙΘ 15 Ιορταάο α6 567 νϑοϊῆοβ 
ἄθ τᾶ οἰπαά δα 511Π1187 ἃ 1ὰ νιιϑϑίγα; ροῖο, ἰο 46 
Ριυιϑίπιοβ 46 πηδηϊ θϑίο ἤδοθ πη πιοιηθηΐο, νι ιθϑίΓἃ 8 
δοιίαα65 τϑϑα!ίδη δη σαδα 85 ἔτθηΐθ ἃ 6]105. (οπΊο 
51 86 ἰταίατα ἀθ τῇ οἤσίο 886. δὴ ὧδ ἀοπηηδ ἰο8 
δ] δηΐοβ, Υ τηϊθηίτ858 ραῖὰ ττηἃ οἰ δα Θη ΡδΖ ἰ88 
ΠΟΙΤΉ88 ᾿πηγαΐα 0165 50 [85 ΠΊΘ]ΟΥ65, ρᾶτα [05 416 856 
νϑῇ οὈ]ραάοβ ἃ δἰθηάθυ πλά] 0165 οὐ]θίϊνοβ 65 
ΠΘΟΘβατῖα ἰδπη Ιέη τπὰ Θβρθο δ] Ζαοίόη πυά ρ]6, 
Τα Ζόῃ Ροῦ ἴἰὰ 416 ῥιθοϊβαπηθηΐθ 105. δἰθπ!θη565 σΟῃ 
58. νϑϊδα θχρουθηςσία 856. ἤδη τοπονδάο θη τη 
ΔΙΆΡΙ μα ταύ οῦ 46 νοβοί[Ό8. 

Επ ἀρῆηινα, πάρ]θϑθθ μαϑία θϑίθ πιοπιθηΐο 46 
νυρθϑίσα ἰθηζὰα; ρεῖὸ ἰἴο 716 65 δἤοιδα, ἃ ἴοὸβ 
Ροϊἀθαΐαϑ Υ ἃ ἰοβ ἀθιηηάβ, ςοπῖο ριομπηθ ϊβίε!5, 
ἀνά ά165 ᾿πνδάϊθπάο τάρί4απιθπίθ 6] ἀξοα ραᾶγὰ 
416 πο οηἰγθριέϊβ ἃ ΠΟΠΊΡΓΘ5 416 80 δΙΠΙΡΟΒ Υ̓ 
ΡῬδγθηΐθβ ἃ ἰοβ ΠΊΔΥΟΥΘ8 ΘΠΘΪροβ ΠῚ ΠῸ8 Παᾶράϊβ ἃ 
105 ἀθηηάβ, ἀθϑαϊθηΐδάοβ, Ὀι βου οἶτὰ 8]1ΔΖδ. 

Νο Παγίδηιοβ πδάδ ᾿π]αβίο Πἰ δηΐθ ἰο5 ἀϊοβθ5 ἀθ 105 
Ἰυταπηθηΐοβ ΠῚ δηΐθ ἰοβ ΠοΟΠΊΡΙ65 α6 οηἰθ πάθη, 
Ῥι165 ΠΟ ΤΟΙΊΡΘη ἰο5 ρδοίοβ ἰοβ 416 ροῖ δραηάοῃο 
86 Ρββ8η ἃ ΟἰγΌ8, 8170 [05 416 πο δυιάδη ἃ θη 685 
86 σοΠ] ΓΘ ΙΌη σΟῇ 61105. 


51 ἰοπέϊβ ἰπίθηοίόη «(6 θϑίδ αἰβριιθϑίοβο ΠῸ5 
σαράδγθιηοϑβ, γἃ 416 ἃ] πηι. 5 ὯῸ δοί !}8 105 
ΤΟΙ ρΙ οϑαηθηΐθ πὶ ΘΠ ΟΠ ΓΘ ΠΊΟ5 ΟἰΓῸΒ Πηά8 Δ[Π65. 
ἘΠ βϑίβ βοπίο «6 ]Π]}Ρογδά Ὀΐθη Ὑ ρτοσιυτγδαά ΠΙΘΓὰΓ 
τη Ῥεοροῆθβθο 416 ΠῸ 868 ἰπΠΙΘΙΟΥ ἃ] 16. Ο5 
Ιθοραίοη νι Θβίγοβ ρ86165». 


72.--- Αϑ5ϑΐί δ] οη ἰο8. σου ποβ. (αϑαδ]πηθηΐθ 56 
Θησοηίγαρα σοῇ δηἰθυ! σα θῇ δορά θη ἃ τ1η8 
ομηρα͵αάδ αἰθηίθηβθ ροῦ οἰτο5 πιοίίνοβ Υ σπδηο 56 


καὶ ὡς ἤισθοντο τῶν λόγων, ἔδοξεν αὐτοῖς 
παριτητέα ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους εἶναι, 
τῶν μὲν ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν 
ἀπολογησομένους ὧν αἱ πόλεις ἐνεκάλουν, 
δηλῶσαι δὲ περὶ τοῦ παντὸς ὡς οὐ ταχέως 
αὐτοῖς βουλευτέον εἴη, ἀλλ' ἐν πλέονι 
σκεπτέον. καὶ ἅμα τὴν σφετέραν πόλιν 
ἐβούλοντο σημῆναι ὅση εἴη δύναμιν, καὶ 
ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῖς τε πρεσβυτέροις 
ὧν ἤιδεσαν καὶ τοῖς νεωτέροις ἐξήγησιν ὧν 
ἄπειροι ἦσαν, νομίζοντες μᾶλλον ἂν αὐτοὺς 
ἐκ τῶν λόγων πρὸς τὸ ἡσυχάζειν τραπέσθαι 
ἢ πρὸς τὸ πολεμεῖν. [1.72.2] προσελθόντες 
οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔρασαν βούλεσθαι 
καὶ αὐτοὶ ἐς τὸ πλῆθος αὐτῶν εἰπεῖν, εἴ τι μὴ 
ἀποικωλύοι. οἱ δὲ ἐκέλευόν τε παριέναι, καὶ 
παρελθόντες οἱ Ἀθηναῖοι ἔλεγον τοιάδε. 


[1.7ΧχΆ3.1] Ἥ μὲν πρέσβευσις ἡμῶν οὐκ ἐς 
ἀντιλογίαν τοῖς ὑμετέροις ξυμμάχοις 
ἐγένετο, ἀλλὰ περὶ ὧν ἡ πόλις ἔπεμψεν: 
αἰσθανόμενοι δὲ καταβοὴν οὐκ ὀλίγην 
οὖσαν ἡμῶν παρήλθομεν οὐ τοῖς ἐγκλήμασι 
τῶν πόλεων ἀντεροῦντες (οὐ γὰρ παρὰ 
δικασταῖς ὑμῖν οὔτε ἡμῶν οὔτε τούτων οἱ 
λόγοι ἂν γίγνοιντο), ἀλλ' ὅπως μὴ ῥαιδίως 
περὶ μεγάλων πραγμάτων τοῖς ξυμμάχοις 
πειθόμενοι χεῖρον βουλεύσησθε, καὶ ἅμα 
βουλόμενοι περὶ τοῦ παντὸς λόγου τοῦ ἐς 
ἡμᾶς δηλῶσαι ὡς 
ἀπεικότως ἔχομεν ἃ κεκτήμεθα, ἥ τε πόλις 
ἡμῶν ἀξία λόγου ἐστίν. 


καθεστῶτος οὔτε 


[1.73.2] 'Καὶ τὰ μὲν πάνυ παλαιὰ τί δεῖ 
λέγειν, ὧν ἀκοαὶ μᾶλλον λόγων μάρτυρες ἢ 
ὄψις τῶν ἀκουσομένων; τὰ δὲ Μηδικὰ καὶ 
ὅσα αὐτοὶ ξύνιστε, εἰ καὶ δι' ὄχλου μᾶλλον 
ἔσται αἰεὶ προβαλλομένοις, ἀνάγκη λέγειν' 
γὰρ ἐδρῶμεν, ᾿ς ὠφελίαι 
ἐκινδυνεύετο, ἧς τοῦ μὲν ἔργου μέρος 
μετέσχετε, τοῦ δὲ λόγου μὴ παντός, εἴ τι 
ὠφελεῖ, στερισκώμεθα. 


καὶ ὅτε ἐπ 


[1.7χ3.3] ῥηθήσεται δὲ οὐ παραιτήσεως 
μᾶλλον ἕνεκα ἢ μαρτυρίου καὶ δηλώσεως 


Θηἰθύδσοη (6 188 σοηνθυβδοίοηθβ ἀθο ἀἸθῸη [Γ ἃ 
ΠΑΡ ΑΙ αηΐθ 1οβ Ἰδοθάθπιοηΐοβ, ΠΟ ρᾶτὰ ἀθίθη θ 86 
ἀθ 1ὰ58 γϑοϊαπηδοίοηθβ 16 ριθϑοηΐαρδη [ὰ5 οἰπαδ- 
68, 81πη0 ρϑῖϑ πιδη] ϑϑίδι θη (στο 5. ρθη ἃ 168 
7116 πὸ ἀοθρίαη ἄθεοι α!γ σοη ρτθεϊριαοϊόῃ, ϑῖπο 
ΤΟ ΠΘΧΙΟΠΔΙ πιάβ [ἰΙ6πλρο. Αἀθηγάβ χιθγίαδη [Πα ἸσΔΥ 
Τοβρθοΐο ἃ 88 οἰπάδα σά] ούὰ 58 ροάοϑσίο, γθοογάδυ 
ἃ. ἰοβ ΠΊΔΥ ΟΥΘ5 ἰο 416 βαρίδῃ Υ θχρ σα ἃ 105 Ἰόνθηθϑ 
Ιο σὰ6 ἀθβοοποσίδῃ, ῥροὺ σοπϑί θαυ 416 στδςίαβ ἃ 
5115 Ῥδ ΙΑ ΌΓα5 856 ΠΟ] ]Πδτίϑη πλάβ ρου ἃ ρᾶΖ 4116 ΡΟΥ 
Ιὰ ριιθῦσα. ΕἸ σᾶ80 65 416 δρτγοχίπηάπαοβο, ἀπ θοη ἃ 
1058 ἰδοθαθιηοηο8 416 61105 ἰαπιθέη σαθγίϑη αἰ ΤΊΡῚΣ 
Ιὰ ῬαΙαΡτα ἃ 811 88 16 ἃ 51] πὸ Παρία πρϑαϊπιθηΐο. 
ΕἘ5805 ᾿ἰοϊθιοη 416 886 δἀθαηίαγαη ἃ Πα] δ, Υ τιηὰ 
ΝΖ 416 ἰο ΠΙσίθοηῃ ἀ 7} 6 τΌη ἰο βἰρθηίθ: 


73.-- «Ναρβίτα οπιρααάα πὸ ἰθηία ΡΟΣ τηϊϑίόῃ 
ΤΘΡΙΙΟΔΙΓ ἃ νιθϑίο8. δ᾽δοβ, 5170 864116110 ραῖδ ἰο 
486 Ππο5 ϑην!ό ἰὰ οἰπα δά. δ1ὴ θθαῦρο, ἂἱ ϑαροι σ6 
ΠΟ Οἵα Θϑοῶθο 6] οἸδηοΥ σοηΐτα ποϑοίοβθ, ΠΟῸ8 
δαἀθαηΐαπηοβ ἃ ΠΘΌΪΔΓ πὸ ρᾶῖἃὰ Υ͂ΘΡΙΪσΓ ἃ [88 
ΤΘοΟΪ πλδοῖο 658 46 1ὰ5 οπἀδαθ5. --- Ρι165 Πἰ Πιιθϑίτα8 
ῬδΙαΌΤα8. πὶ 1885 θ᾽ 6808 86. ῥι Πποϊδιΐίαη δηΐα 
νοβοίοβ σΟΠΊΟ {[πθ6065--ὀ 5π0ὺ ρεῖὰ 4116 π|δ] 
Ροιβδαάϊοβ ροῖ νι θϑεΓῸ5 δ] ἀο5 πὸ ἀθοϊάϊ5 ἃ ἰδ 
Ἰίρούα βδοῦῖθ ἰθηηὰθ ἀθ σαρίΐαὶ ἱπιρογίδηςία, δ] 
ΤΪΒπΊΟ ἰἰθρο 416 ΠῸ85 πλιιθνα 6] ἄθβθο ἐἂθ 
ΤλΔΠΙΘϑίδυ τοϑρθοίο ἃ ἰοάο ἷἴο σὰ6 86 αἷςθ ἀθ 
ΠΟΒΟΙΙΌΒ5, 416 ἢῸ ἰθηθιηοβ 8 τὰἀΖόη ἰο 416 
ῬΟΒΘΘΙΊΟΒ Υ 416 πιιθϑίτγα οἰ δα ΠΊΘΙΘ 6 56 ἰθηϊάα 
Θη σπθηΐδ. 

[06 ἶο παν τοπτοΐο, ἑαμέ 86 νὰ ἃ ἄθοῖγ σαδπάο (6 
6110 80 πιάβ ἰθϑι!οηΐο [ὰ5 {τ ἀἸσίομ65 οὐα 65 46 
108 οἦοβ ἀβ συΐϊθηθβ νδῃ ἃ βϑοποῃδηοβὺ ΕΠ σπαδηίο ἃ 
1α5 (ποτὰ Μέαϊςαβ Υ ἰοάο ἰἴο σιθ6 ςοποοσέϊϑ, 
τ ϑαϊ σά ἰ[ἀϑἀϊοθο ε] 


δΔΠα6 ΘΧΡΟΠΘΙΟ 


ςοΠ ΔΙ ηΐθ, 68 ΠΘΟΘΘΩΙΊΟ ἀθοτο. 
ΕΓθομνδιηθηίΐθ, σϑηᾷο πίθου ν Π] ΠΊΟ5, 856 ςοατό ἢ 
Τίθβρο ρᾶῖἃ ἰορυδι τη ῬΘηθῆσίο 46] 46 ἰδ έῃ 
αἰδίτιιςϊ5 νοβοίτοϑσι. πὸ 8586. πο8 “υ1{6 ἰοάδ 
Ροβι 1444 ἀθ ΠΡ] 8. ἀθ 6110 ρου 81 γθϑαϊία {8|. 

Ηδρτά χὰ ἀθοῖγ, πὸ πγάβ σοη νἰβίδβ ἃ τιπὴηἃ 5611 ἃ 


416 ΡΟΓ ΠΊΟΙ 46 ἐθϑεϊπηοηΐο Υ οἰ! Ἰςδςοϊόπ, σοπέγα 


πρὸς οἵαν ὑμῖν πόλιν μὴ εὖ βουλευομένοις ὁ 
ἀγὼν καταστήσεται. [1.73.4] φαμὲν γὰρ 
Μαραθῶνί τε μόνοι προκινδυνεῦσαι τῶι 
βαρβάρωι καὶ ὅτε τὸ ὕστερον ἦλθεν, οὐχ 
ἱκανοὶ ὄντες κατὰ γῆν ἀμύνεσθαι, ἐσβάντες 
ἐς τὰς ναῦς πανδημεὶ ἐν Σαλαμῖνι 
ξυνναυμαχῆσαι, ὅπερ ἔσχε μὴ κατὰ πόλεις 
αὐτὸν ἐπιπλέοντα τὴν Πελοπόννησον 
πορθεῖν, ἀδυνάτων ἂν ὄντων πρὸς ναῦς 
πολλὰς ἀλλήλοις ἐπιβοηθεῖν. [1.73.5] 
τεκμήριον δὲ μέγιστον αὐτὸς ἐποίησεν" 
νικηθεὶς γὰρ ταῖς ναυσὶν ὡς οὐκέτι αὐτῶι 
ὁμοίας οὔσης τῆς δυνάμεως κατὰ τάχος τῶι 
πλέονι τοῦ στρατοῦ ἀνεχώρησεν. 

[1.7ζ4.1] τοιούτου μέντοι τούτου ξυμβάντος, 
καὶ σαφῶς δηλωθέντος ὅτι ἐν ταῖς ναυσὶ 
τῶν Ἑλλήνων τὰ πράγματα ἐγένετο, τρία τὰ 


ὠφελιμώτατα ἐς αὐτὸ παρεσχόμεθα, 
ἀριθμόν τε νεῶν πλεῖστον καὶ ἄνδρα 
στρατηγὸν ξυνετώτατον καὶ προθυμίαν 


ἀοκνοτάτην: ναῦς μέν γε ἐς τὰς τετρακοσίας 


ὀλίγωι ἐλάσσους τῶν δύο μοιρῶν, 
Θεμιστοκλέα δὲ ἄρχοντα, ὃς αἰτιώτατος ἐν 
τῶι στενῶι ναυμαχῆσαι ἐγένετο, ὅπερ 


σαφέστατα ἔσωσε τὰ πράγματα, καὶ αὐτὸν 
διὰ τοῦτο ὑμεῖς ἐτιμήσατε μάλιστα δὴ ἄνδρα 
ξένον τῶν ὡς ὑμᾶς ἐλθόντων: [1.74.2] 
προθυμίαν δὲ καὶ πολὺ τολμηροτάτην 
ἐδείξαμεν, οἵ γε, ἐπειδὴ ἡμῖν κατὰ γῆν 
οὐδεὶς ἐβοήθει, τῶν ἄλλων ἤδη μέχρι ἡμῶν 
δουλευόντων ἠξιώσαμεν ἐκλιπόντες τὴν 
πόλιν καὶ τὰ οἰκεῖα διαφθείραντες μηδ' ὡς 
τὸ τῶν περιλοίπων ξυμμάχων κοινὸν 
προλιπεῖν μηδὲ σκεδασθέντες ἀχρεῖοι 
αὐτοῖς γενέσθαι, ἀλλ' ἐσβάντες ἐς τὰς ναῦς 
κινδυνεῦσαι καὶ μὴ ὀργισθῆναι ὅτι ἡμῖν οὐ 
προυτιμωρήσατε. 

[1.7γ4ᾳ4.3] ὥστε φαμὲν οὐχ ἧσσον αὐτοὶ 
ὠφελῆσαι ὑμᾶς ἢ τυχεῖν τούτου. ὑμεῖς μὲν 
γὰρ ἀπό τε οἰκουμένων τῶν πόλεων καὶ ἐπὶ 
τῶι τὸ λοιπὸν νέμεσθαι, ἐπειδὴ ἐδείσατε 
ὑπὲρ ὑμῶν καὶ οὐχ ἡμῶν τὸ πλέον, 
ἐβοηθήσατε (ὅτε γοῦν ἦμεν ἔτι σῶοι, οὐ 


4έ οἰπάεδά 56γά νι ϑϑίτὰ ᾿ὰσἢδ 51 πὸ ἀθ] Προγάϊ5 ὈΪ θη. 
ΑΠττηδηιοβ 46 οη Μαζδζόῃ ἔπ] Πη05 ἰο5 ἀπ ο5738 Θῃ 
ΟΟΙΤΘΙ͂ 6] ΡΓΙΠΊΘΥ Τθ8ρο πο ηΐθ ἃ] θάγρατγο, Υ συαδπάο 
νἱηῸ ΡΟΙΓ βοριιπᾶδ νθΖ, ἃ' ΠΟ 861 βΠςσ]θηΐθϑ ραγᾶ 
ἀοίθπαθιπμοβ θῇ {ΟΥὙ8, [185 ΘΙ ΔΙΟΩΓ ἰοάα Ϊὰ 
Ῥοθ]δοϊόη θη ἰὰ5 πᾶνθβ, [πο ηλοβ θη ϑϑ]διηΐηδ, ἷοὸ 
ΔΙΤΆ8886. 6] 


4786 ᾿ηριαϊό απ6 


Ῥεϊοροηθβο, δἰδοδηᾶο ῥοῦ ΠΊδΙ [85 οἰ 48 4465 τιηᾶ ἃ 


ῬΙΘαΙβαιηθηΐθ 


1168, δ] 861 ἰποδρϑοθβ ἀθ δυιιάδτοβ πλαςπδηηθηΐθ 
ἐτθηΐθ ἃ ἰδηΐαβ8 Πᾶνθ8; ἴα ΠΊΔυΟΥ ῥα θα ἴα αἷο ό] 
Τΐϑηο: νϑησίο ἢ 6] πηι 86 γοιϊτό γάρ ἀδιηθηΐθ 
ζςοῇ ἰὰ ΠΊΔΥΟΥ ραῖΐθ (16] οἹέγοϊΐο σοπλο 5ϊΪ γὰ πο 
ἔν 6856 6] πλίβηιο ροάθσίο 416 δηΐθϑ. 


,4.-- βΒιαςοάϊό ἃβϑί ᾧῪ 
ἀοτηοϑίγααο οἰαγαηηθηΐθ “6 ἰο5. δϑιμηΐοβ οιθροβ 
Θϑίανθτοη οοπῆδάοβ ἃ ἰὰὼ5 πᾶνθϑ, πΠοΟβΟΐΟΒ 
ςοΠ ΠΡ πΊο5. σῇ [δ 5 {{65 σοϑὰ8 πιάβ {{11605 ρδῖὰ 


(οπμῆττηδαο 416 θϑίο 


6110: 6] πύμπηεγο τηϑυοῦ 46 Πᾶνθβ, 6] σοπιαηάδηΐθ 
τηάβ ἰηἰο!ροηΐθ γΥ ἰὰ θηίτθρα πγάβ [θπΊθγα σία. Ἡ βία 
6] οί] 46 σπαἰγοσιθηΐαθ πανθϑῦα, ροςο ΤηθηοῸ5 αθ 
ἀο5 ἰθγοῖοβ; ἃ Τοηηίβίοοϊθβϑ σοπΊο 6Θίθ, ψαΐίθη ἤπια 6] 
ῬΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ᾿ἰπηϑιϊραάου ἀθ σὰ6 886. ἰπσῇᾶ86 θη ε] 
Θβίγθομο, ἰο 416 ἀθ πιδῆθία οἰδγίβίπηα βδαϊνό ἴὰ 
β[πδοϊόῃ, Υ ΡοΥ 680 [ὰ6 6] οχίγαπ)οο, ἀθ θηςΓ6 ἰοὸ8 
486 ο5 ν]ϑΐδη, ἃ] 416 πγτάβ Ποποσθ5 σοποθαϊϑίθιϑ, 
ΕΠ συδηΐο ἃ οπίτερα ἀθηγοβίγαπηοβ ἰὰ πηάβ οϑαάδ 
σοῇ πηοῇο, ΠΟΒΟΐΓῸ5 416 σαδηο Πδ616 δοιάία ρΟΥ 
ἘΘΙΤᾺ ἃ ΒΟΓΟΙΤΘΙΏΟΒ, Θϑο]ανιΖαάοβ ἰο5 ἀθηγάβ αϑία 
ΠΘΡΩῚ ἃ ποβοίγοβ, ἢ ἀθοι ἀϊ π|οϑ8, {Γἃ5 δρδη ἀοη δ Υ ἰὰ 
οἰπμάδα γ᾽ ἀἀθϑίγι" ΠιΘϑ ΓῸ5. ὈΙθηθ5, Πὶ βἰιίθσα θη 
688 ϑἰζπδοιόη, Δρδηἄοη ἰὼ σοηλπηϊἀδα Ὧ6 ἰο5 
[ο[: 


(ΟΥΤΘ 6] 


τοοίδηΐθ δ᾽᾽δάοθ ἢἰ 56 1165 {{Π|65 


ἀοβϑροσγαϊράπαομοβ, ΤΊΘβρο 
ΘπἸραισάπμαοηοβ Θη ἰδὰ8 ἤᾶνθθ Ὁ ΠῸ [ΠῚ ΔΙΠΟΒ 


ἀρ] δῦ 
5170 


ῬΟΙΖῸΘ. ΠπΠῸ Πυρίογαῖβ δοπαϊάο δηΐθβ θη Πιιθϑίγα 
αγαάα. ἘΠ᾿ σοπβθοιθησία οἸΘΟΠΊΟ5 416 ΠῸ Ο8 
ΡΙΓΘβία ΠΠΟ8 τ1Π 56 νΊΟῖο ᾿ΠίθΙΟΥ ἃ] α6 ον] ΠΊΟ08. 

Μοβοίτοβ δοια βίο ἀθϑάθ οἰπάδαάθϑ Παρ ἰδ5 Κ ἢ 
δάθαηΐθ Παρ 165, σπθᾶπᾶο ἰθηηβίθῖβ πγάβ ῥοῦ 
νΟΒΟΙΓΟΒ Υ ΠΟ ΡΟΙ ΠΟΒΟΙΙῸΒ ([ἴο οἰθυίο 65 416 συαδηάο 
δύμι οϑίάραπηιοβϑ ἃ ϑαῖνο πὸὺ οδ ριδβθηίαδϑβίθίϑ). 
ἸΝΟΒΟΙΙῸΒ θῇ σϑηηθίο, ραγθηάο ἀθ τηὰ οἰπα δά 46 
γὰ ΠΟ οθχίβϑἧί γ᾽ αιτθϑράπηοηοβ ροῦ ἃ 41|Η6 οχίϑίία 


73. ΝΟ ΠΙΘΓΌΠ 6108 1058 πίσο8, ΒῖΠ0 486 ἰδ πη έῃ ραγ ο!ρᾶτοη 98 ρ] αίθθπβθβ (νέδβε Ἡθγόσοίο ΝΊ 108). 


74. δρρίῃ Ἡοσγόσοίο Ν]Π 48, Πιογοη 378 185 πᾶν68. 


“0 (’, Ἡοτγόσοίο ΝΊΠ 124, ἀοπαθ 86 ἀϊςθ 486 τιπὰ ββοο]ία 46 300 Ποπηρτ68 δοοιηρδῆό ἃ Τοπηίβίος 68 Παβία 1 ἐγοπίοθγα. 


παρεγένεσθε) ἡμεῖς δὲ ἀπό τὲ τῆς οὐκ 
οὔσης ἔτι ὁρμώμενοι καὶ ὑπὲρ τῆς ἐν 
βραχείαι ἐλπίδι οὔσης κινδυνεύοντες 
ξυνεσώσαμεν ὑμᾶς τε τὸ μέρος καὶ ἡμᾶς 
αὐτούς. 

[1.7χ4.4] εἰ δὲ προσεχωρήσαμεν πρότερον τῶι 
Μήδωι δείσαντες, ὥσπερ καὶ ἄλλοι, περὶ τῆι 
χώραι, ἢ μὴ ἐτολμήσαμεν ὕστερον ἐσβῆναι 
ἐς τὰς ναῦς ὡς διεφθαρμένοι, οὐδὲν ἂν ἔδει 
ἔτι ὑμᾶς μὴ ἔχοντας ναῦς ἱκανὰς 
ναυμαχεῖν, ἀλλὰ καθ' ἡσυχίαν ἂν αὐτῶι 
προυχώρησε τὰ πράγματα ἧι ἐβούλετο. 


[1.75.1] "Ἄρ' ἄξιοί ἐσμεν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, 
καὶ προθυμίας ἕνεκα τῆς τότε καὶ γνώμης 
ξυνέσεως ἀρχῆς γε ἧς ἔχομεν τοῖς Ἕλλησι 
μὴ οὕτως ἄγαν ἐπιφθόνως διακεῖσθαι; 
[1.7γ5.2] καὶ γὰρ αὐτὴν τήνδε ἐλάβομεν οὐ 
βιασάμενοι, ἀλλ᾽ ὑμῶν μὲν οὐκ 
ἐθελησάντων παραμεῖναι πρὸς τὰ ὑπόλοιπα 
τοῦ βαρβάρου, ἡμῖν δὲ προσελθόντων τῶν 
ξυμμάχων καὶ αὐτῶν δεηθέντων ἡγεμόνας 
καταστῆναι [1.75.3] ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἔργου 
κατηναγκάσθημεν τὸ πρῶτον προαγαγεῖν 
αὐτὴν ἐς τόδε, μάλιστα μὲν ὑπὸ δέους, 
ἔπειτα καὶ τιμῆς, ὕστερον καὶ ὠφελίας. 
[1.75.4] καὶ οὐκ ἀσφαλὲς ἔτι ἐδόκει εἶναι τοῖς 
πολλοῖς ἀπηχθημένους, καί τινων καὶ ἤδη 
ἀποστάντων κατεστραμμένων, ὑμῶν τε 
ἡμῖν οὐκέτι ὁμοίως φίλων, ἀλλ' ὑπόπτων 
καὶ διαφόρων ὄντων, ἀνέντας κινδυνεύειν" 
καὶ γὰρ ἂν αἱ ἀποστάσεις πρὸς ὑμᾶς 
ἐγίγνοντο. πᾶσι δὲ ἀνεπίφθονον τὰ 
ξυμφέροντα τῶν μεγίστων πέρι κινδύνων εὖ 
τίθεσθαι. 

[1.76.1] ὑμεῖς γοῦν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, τὰς ἐν 
τῆι Πελοποννήσωι πόλεις ἐπὶ τὸ ὑμῖν 
ὠφέλιμον καταστησάμενοι ἐξηγεῖσθε: καὶ εἰ 
τότε ὑπομείναντες διὰ παντὸς ἀπήχθεσθε 
ἐν τῆι ἡγεμονίαι, ὥσπερ ἡμεῖς, εὖ ἴσμεν μὴ 
ἂν ἧσσον ὑμᾶς λυπηροὺς γενομένους τοῖς 
ξυμμάχοις καὶ ἀναγκασθέντας ἂν ἢ ἄρχειν 
ἐγκρατῶς ἢ αὐτοὺς κινδυνεύειν. [1.76.2] 
οὕτως οὐδ' ἡμεῖς θαυμαστὸν οὐδὲν 


θη ὰῃ Ροηαθῆο ρύδάο ὧ6 βϑροίδηζδ, σοπ τ] 1108 
ἃ 58] ν81Ὸ8 θη ρασίθ Υ ἰδηλ!όῃ ἃ Πποβοίτο8 ΠηΪ5ΠΊ08. 


51 ἃ] ἰθπΊΘ ΡΟΙ Πιιθβο ρϑίβ πὺ8. Πέτα ΠΊΟῸ8 
Ῥαβϑαᾶο δηΐθϑ ἂδἱ πιθάο, σοπιο [ίσίθσοη οἰτοβ, ὁ 
ἀοϑραέβ 
ΘΠΊΡΔΙΌΔΙΠΟΒ ΡΟΙΓ ΠΟ 5 ἄθύδυποβ ρεγάϊοθ, ΠῸ 


ΠΟ πὺὸ95 Παριόταπημοϑ δἰονιο ἃ 


ΠυΡίοτα ἰθηϊάο ποϑορϑίάδα ὧἊθ ἰπομ οοπίγα 
γΟΒΟΙΓΟΒ 4116 ΠΟ ἰθηΐβ᾽8 πᾶνθβ 8} οἰ θηΐθβ, 81Π0 4116 
16 βἰπδοϊόῃ Παρτία θνοϊποίοημδάο ἰγαηα!]αηθηΐθ 


Θη 51. ἔδνου βορύῃ ἄθϑβϑθαδθᾶδ. 


75.- 25 4.16 0 ΠΊΘΙ͂ΘΟθΠΊΟβ, ἰΔοθ ΘΠ ΟΠΪΟ8, 567 
ἰδ Θηναϊδάοβ ΡΟ ἰοβ ρυίθροβ θῇ τὰ ζΖόη Ἃ6] 
᾿ΠΠΊΡΘΙ͂Ο 4116 ρΡοβθθπῖοβ, οιδοῖα8 ἃ πιιθϑίσγα θηΐγθρα 
ἄθ ϑηΐοῃςββ Υ᾽ ἰὰ ᾿πἰθ!ρθηςσία ἀθ πιιθϑίγα ἀθοϊϑιόην 
Νο ἴο ορίυνίπιοβ σοὺ ν]ο οποία 51Π0Ὸ 8] ΠῸ σΌΘΥΕΥ 
νοϑβοίτοβ βθρϊ 6 α σὰ σοηίτα ἰο 4.6 σιθάαρα 
Ἃ61] Ῥάτρετγο Υ νϑῃϊγ ν᾽ ρϑάϊη08 ἰο5 δ] δοβ 416 ἤῸ5 
ςοην ἘΠ τ ΠΊο5 θη 511. 665. Ροῦ ἰὰ τϑα!]} δα 6 ἰο8 
Πθοῆοβ ριοηΐο ἢο5 ν]πΊο5 ἐοΥΖαοβ ἃ ἀθϑδίτο ] 110 
Βιαϑβία βϑίβ ριιπίο, βοῦτθ ἰοάο ῥοῦ ἰθ που, ἰπθρὸ ΡΟΥ 
ΠΟΠΟΙ, ροβίθυοιτηθηΐθ ρου Ό|ΠΠ| 484, Υ γὰ ΠΟ ΠΟΒ 
ΡδΙθοία ΒΘΡ ΤῸ ΔΙΤΓΙΘΒΘΘΓΠΟΒ ἃ 501{8 7 185 τη 485 -- 
Ιο8 βιρίθναάοβ 8586 Πυρίθσαη ἰῴο σὺ νΟΒβοΟίΓΟΒ -- 
σαδηο τοϑα! ρα ηγλο5 οα]ο508 ἃ ἰα πιανοσία, παρίδῃ 
514ο βοιηθίἀοβ δἱριιῆοβ γὰ ϑ0]Θναάοβ, Υ νΟΒΟΙΓῸ5 
γὰ ΠΟ οὐδῖ58 Παθϑ ΓῸ5 δΠηροβ ἰραδὶ απ16 δηΐθϑ, 5170 
416 οδ5 πιοϑίγαραὶθ ϑιιϑρίσαοθθ Υ θῇ ἀθϑδοιθσαο. 
Ῥαῖὰ ουδίαϊθτα 65. ΠΥΘΡΙ͂ΟσΠΪΘ δάορία, [85 
αἰβροβίςομθβ σοηνθηϊθηΐθβ δηΐθ ΓΙΘ5ΡῸ5 ΘΧΙΓΘΠΊΟΒ. 


76.-- Τὸ αἰοτίο 685 16 νοβοίτοβ, ἰδοθαθπΊ ΟΠ Ο8, 
οπἀΔ465 46] 


Ρεϊοροηθβο, οὐρϑηϊζΖάπαοίαθ ΟΠ ΠΠΪΓα5. ἃ νιιθϑίστα 


ε]ογοέϊβ ἴα ἰθίαϊατα δ8οῦτθ [88 
ὉΠΠῸ6δ4. Ὑ 51 θηϊομοθϑθ, ΡΟ ρϑιπηδηθοου ἰοάο 6] 
ΠαΠΊΡΟ 6 ἴα ]ο δίατα, Πα ΊΘΓα15 5140 οαϊαάοβ σΟπΊο 
ΠΟΒΟΙΙΌΒ5, 88 ΡθπΊοβ Ὀίθη 4716 ποὺ ἢθΙοαῖ5. 8140 
ΤΏΘΠΟ5 πιοϊθϑίοβ ρϑῖίδ ἰοβ δἰϊδάοβ Υ 716 Παρ τίαὶβ 
5Ϊ4ο ἰούζαβδοβ ο ἃ πιδησδι [ΠἸΡΟΙ]οϑαηηθηΐθ ὁ ἃ 


ΘΠΟΔΙΔΥ ἰο5 τίθϑροβ. ΕΠ 686. βθηῇαο, ΠΟβΟῸ5. ΠΟ 


πεποιήκαμεν οὐδ' ἀπὸ τοῦ ἀνθρωπείου 
τρόπου, εἰ ἀρχήν τε διδομένην ἐδεξάμεθα 
καὶ ταύτην μὴ ἀνεῖμεν ὑπὸ «τριῶν» τῶν 
μεγίστων νικηθέντες, τιμῆς καὶ δέους καὶ 
ὠφελίας, οὐδ' αὖ πρῶτοι τοῦ τοιούτου 
ὑπάρξαντες, ἀλλ' αἰεὶ καθεστῶτος τὸν ἥσσω 
ὑπὸ τοῦ δυνατωτέρου κατείργεσθαι, ἄξιοί τε 
ἅμα νομίζοντες εἶναι καὶ ὑμῖν δοκοῦντες 
μέχρι οὗ τὰ ξυμφέροντα λογιζόμενοι τῶι 
δικαίωι λόγωι νῦν χρῆσθε, ὃν οὐδείς πω 
παρατυχὸν ἰσχύι τι κτήσασθαι προθεὶς τοῦ 
μὴ πλέον ἔχειν ἀπετράπετο. 
[1.76.3] ἐπαινεῖσθαί τε ἄξιοι 
χρησάμενοι τῆι ἀνθρωπείαι φύσει ὥστε 
ἑτέρων ἄρχειν δικαιότεροι ἢ κατὰ τὴν 
ὑπάρχουσαν δύναμιν γένωνται. [1.76.4] 
ἄλλους γ' ἂν οὖν οἰόμεθα τὰ ἡμέτερα 
λαβόντας δεῖξαι ἂν μάλιστα εἴ τι 
μετριάζομεν: ἡμῖν δὲ καὶ ἐκ τοῦ ἐπιεικοῦς 
ἀδοξία τὸ πλέον ἢ ἔπαινος οὐκ εἰκότως 
περιέστη. 


οἵτινες 


[1.7.7.Ψ1] 'Καὶ ἐλασσούμενοι γὰρ ἐν ταῖς 
ξυμβολαίαις πρὸς τοὺς ξυμμάχους δίκαις 
καὶ παρ' ἡμῖν αὐτοῖς ἐν τοῖς ὁμοίοις νόμοις 
ποιήσαντες τὰς κρίσεις φιλοδικεῖν 
δοκοῦμεν. [1.77.2] καὶ οὐδεὶς σκοπεῖ αὐτῶν 
τοῖς καὶ ἄλλοθί που ἀρχὴν ἔχουσι καὶ ἧσσον 
ἡμῶν πρὸς τοὺς ὑπηκόους μετρίοις οὖσι 
διότι τοῦτο οὐκ ὀνειδίζεται: βιάζεσθαι γὰρ 
οἷς ἂν ἐξῆι, δικάζεσθαι οὐδὲν προσδέονται. 
[1.77.3] οἱ δὲ εἰθισμένοι πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 
ἴσου ὁμιλεῖν, ἤν τι παρὰ τὸ μὴ οἴεσθαι 
χρῆναι ἢ γνώμηι ἢ δυνάμει τῆι διὰ τὴν 
ἀρχὴν καὶ ὁπωσοῦν ἐλασσωθῶσιν, οὐ τοῦ 
πλέονος μὴ στερισκόμενοι χάριν ἔχουσιν, 
ἀλλὰ τοῦ ἐνδεοῦς χαλεπώτερον φέρουσιν ἢ 
εἰ ἀπὸ πρώτης ἀποθέμενοι τὸν νόμον 
φανερῶς ἐπλεονεκτοῦμεν. ἐκείνως δὲ οὐδ' 
ἂν αὐτοὶ ἀντέλεγον ὡς οὐ χρεὼν τὸν ἥσσω 
τῶι κρατοῦντι ὑποχωρεῖν. [1.77.4] 
ἀδικούμενοί τε, ὡς ἔοικεν, οἱ ἄνθρωποι 
μᾶλλον ὀργίζονται ἢ βιαζόμενοι: τὸ μὲν γὰρ 


ἔμαθα ἊἋ6] 
δοθρίδηοβ τῇ 


Ποπῖοβ ἤθοῦο πδάδ δϑοιηρτοβθο ἢΐ 
ςοπιροτχίαηγίθηΐο Πιπιδηο"α, 5] 
ἸΠΊΡΟΙΟ 416 886 ΠοῸ5 εβπηίγτθραρα Υ ΠΟ ἰο 580] 8108 
ΟὈΠΡαο5 ρου ἴο5 {{68 πιοίίνοβ πιάβ ᾿τπηροτγίβηζθϑ: 6] 
ΒΠοηοΟΥ, 6] ἰθ ΠΊΟΥ γ᾽ α υἱΠ]Π]1Δ861; 51Π 561 5] Ζιῖοσα [05 
Ἰη]οσδοΥθ5 (6 ἴα] τι80, πο “6 θϑίά ᾿πϑεςαϊαο ἀθ 
ΒΙΘΠΊΡΙΘ 416 6] πηάβ 4601] 568 βοϊαΖραάο ροῦ 6] πηάβ 
Ροάρτοβο, δαθηγάβ 46 σθουηο8 ΠΊΘΙ͂ ΘΟ ἄοσθϑ 46 6110 
Υ ἀθ ρδύθοθίῸβ Ὀίθη ἃ νοβοίοβ Παϑία 76 πλίταηο 
ἃ Μιιθβίοβ ἰπίθιθϑοθ οδ ροῃέϊβ ἃ Θηρία ε] 
διρυτηθηΐο 46 ἴα [5[1ςἷὰ, ΡΟΙ σαγο τοϑρείο πδα!θ, 
ἄδάδ ἴὰ Ροβϑι]Π]Δ64 ἀθ δα! 111 αἰρὸ ῥοῦ 1α ἤιουΖᾶ, 
ἀθϑίϑειό 46 ἰθῆθῦ πηάϑβ. 

ὈΙΡΠΟΒ 46 οἱορίο Ζι16 68 86 ςοπτρογίδη ἀθ ἃσθσάο 
το ἰὰ παίμσγαϊθζε ἤιιπηαηὰ ἀθ [ἃ] τηοάο “6 
τηδηάδη ἃ ΟἰΤῸ5 Πιάβ [ιιϑἰδηιθηΐθ ἀθ ἰο 4116 165 
Ῥουτηϊίθ 6] ροάθυ 416 [ἰθπθη. ΕΠ σοπογϑίο, ΟΥΘΘΠΊΟΒ 
ΤΟ ΟΡ η ΠιιΘβΤῸ 


α.6 5851 οἶτοβ 


ἀριηοϑίγασίδη γα θηΐθ 51 ΒΟΠΊΟΒ σοι 05, ρΡοΙῸ 


ἸΠΊΡΘΙΊΟ 


ἃ ΠΟΒΟΓΙῸΒ ροῦ Πιδβίγα σοπἀθβοθηάθησία 8η τα Ζόῃ 
86 Π08 Το ν]βίθ πγάβ 46 ᾿ηΐδηγία α16 ὧδ β]ορίο. 


77.--- [ϑᾶπηο8 ἰὰ ᾿πηρτθϑίόῃ (6 861 τ1πη05 [ΠΡ 65, ἃ 
ῬΘβδῚΓ ὧδ βϑίδ θῇ ἀθβνθηΐαζα ἰγθηΐθ ἃ ΠιιΘΒίΓῸ5 
Δ] 405 6 195 ρ]θίἴοβ σοπιθυς 165 Κ ἀθ Ππ ΖΡ 165 θη 
ΠΘβίΓῸ5 {ΠῚ ΡυΠ8165 σοη ἰΘΥ6 5 51Π|118 7658. ΝΙΠΡΊΙΠΟ 
ΘΧΘΠΊΪηδ ΡΟ από ΠΟ 56 ΟἿ σα 680 6 ἴ058 416 {Θηθη 
ΠῚ ᾿ΠΠΡΟΙΟ θη σα σα Υ οἶγα ραῦΐθ Υ 80ὴ ΠΊΘΠΟΒ 
ςοπΊθα 408 416 Ποβοίτοβ ραῖὰ σοῇ 8115 ϑάραϊίοβ; 
ΖυῖθΠη65 ρθάθῃ τι581 ὧδ ἴὰ ἤιθῦΖζα ΠΟ ριθοίβδη (6 
Ἰυϊςῖοβ. δίῃ θιλραῦρο, 61105, παρ π8808 ἃ ἰΓαΐδι σοη 
ΠΟΒΟΪΓΟΒ5. θη ςοπαϊσοη65 ἀθ ἰριδ] δά, 51 σοηίτα ἴο 
486 61105 σἴθϑη 486 65 ἰο ἀθρίάο βιΐθη σι] ΘΓ 
ΤΊΘΠΟΒΟΘΡΟ, 568 ροῦ, ΓαζΖόῃ ἀθ πιιθϑίγο οὐ θυῖο, 568 
ῬΟΙΓ 6] ροάθι' 7σ16 ποβ δ 6] ᾿ππΠρουῖο, ΠῸ ΠΟΒ 
δρτδάθοθη 6] πο νϑῖβ6 ρυϊναάοβ 46 ἴα ΠΊαυΟΥ ρδτΐο, 
5170 416 βϑορογίδῃ ῥρϑοῦ ἷο 416 165 [αἰϊΐα “6 5] 
διιβάγταπιοβ ἀθ846 6] ρυϊπορίο ἀδἼαηάο ἃ πη ἰδάο 
Ιὰ ἴθ, ριᾳ88 486 θ88 πΠΊδΠθσα Πὶ 5 Ζαϊθτα 61105. 8568 
Πυθία ορθϑίο Τρ] Ισαηάο 486 6] πτάβ 4601] πο 
ἄοθρθ βοπηθίθιβθ δἱ ροάριοβο. ϑορίίη ρδῖθοθ, ἰῸ5 
ΠοΙΊΡΙ65 86 θηοΐδη ἢγάβ ῥοῦ 8561 οδ᾽]θίο ἀθ 1π}ιϑ.1ς]ὰ 
486 ἀθ ν]ο]οησίδ, ρι165 ἰοὸ 1Π0 ρδΊθοΘ 486 65 Δριιβαῦ 


768 1.4 Ἰάθδ 46] ἄθγθοῖο 46] πγάβ ἔπιϑσΐίθ, βπ το πιο Ζοϊδάδ σοη 6] ρυοίθητα ἀθ 1 ἀπ ποῖα παίιγα θΖαςοηνθησίόῃ Υ σοη ΟἰΓῸ5 
ἰθπλᾶβ σαΙῸ8 ἃ ἰὰ βοἤϑιιςα ἀθ ΄ἴὰ ὄροςβ 886 δβποοπίγαγά ἀθβδιτΟ δα σῇ ΠΊΔΥΟΥ ΔΠΊρΡΙ πα Βοῦτο ἰοάο θη 6] αϊάϊορο 46 1ὸβ 
ΤΉΘ]1ο5 (Ν᾽ 85 Υ 58.). 


ἀπὸ τοῦ ἴσου δοκεῖ πλεονεκτεῖσθαι, τὸ δ' 
ἀπὸ τοῦ κρείσσονος καταναγκάζεσθαι. 
[1.7..58] ὑπὸ γοῦν τοῦ Μήδου δεινότερα 
τούτων πάσχοντες ἠνείχοντο, ἡ δὲ ἡμετέρα 
ἀρχὴ χαλεπὴ δοκεῖ εἶναι, εἰκότως: τὸ παρὸν 
γὰρ αἰεὶ βαρὺ τοῖς ὑπηκόοις. [1.77.6] ὑμεῖς γ' 
ἂν οὖν εἰ καθελόντες ἡμᾶς ἄρξαιτε, τάχα ἂν 
τὴν εὔνοιαν ἣν διὰ τὸ ἡμέτερον δέος 
εἰλήφατε μεταβάλοιτε, εἴπερ οἷα καὶ τότε 
πρὸς τὸν Μῆδον δι' ὀλίγου ἡγησάμενοι 
ὑπεδείξατε, ὁμοῖα καὶ νῦν γνώσεσθε. 
ἄμεικτα γὰρ τά τε καθ' ὑμᾶς αὐτοὺς νόμιμα 
τοῖς ἄλλοις ἔχετε καὶ προσέτι εἷς ἕκαστος 
ἐξιὼν οὔτε τούτοις χρῆται οὔθ' οἷς ἡ ἄλλη 
Ἑλλὰς νομίζει. 


[1.78.1] 'Βουλεύεσθε οὖν βραδέως ὡς οὐ περὶ 
βραχέων, καὶ μὴ ἀλλοτρίαις γνώμαις καὶ 
ἐγκλήμασι πεισθέντες οἰκεῖον πόνον 
πρόσθησθε. 

τοῦ δὲ πολέμου τὸν παράλογον, ὅσος ἐστί, 
πρὶν ἐν αὐτῶι γενέσθαι προδιάγνωτε:" 

[1.78.2] μηκυνόμενος γὰρ φιλεῖ ἐς τύχας τὰ 
πολλὰ περιίστασθαι, ὧν ἴσον τε ἀπέχομεν 
καὶ ὁποτέρως ἔσται ἐν ἀδήλωι κινδυνεύεται. 


[1.78.3] ἰόντες τε οἱ ἄνθρωποι ἐς τοὺς 
πολέμους τῶν ἔργων πρότερον ἔχονται, ἃ 
χρῆν ὕστερον δρᾶν, κακοπαθοῦντες δὲ ἤδη 
τῶν λόγων ἅπτονται. [1.78.4] ἡμεῖς δὲ ἐν 
οὐδεμιᾶι πω τοιαύτηι ἁμαρτίαι ὄντες οὔτ' 
αὐτοὶ οὔθ' ὑμᾶς ὁρῶντες λέγομεν ὑμῖν, ἕως 
ἔτι αὐθαίρετος ἀμφοτέροις ἡ εὐβουλία, 
σπονδὰς μὴ λύειν μηδὲ παραβαίνειν τοὺς 
ὅρκους, τὰ δὲ διάφορα δίκηι λύεσθαι κατὰ 
τὴν ξυνθήκην. [1.78.5] εἰ δὲ μή, θεοὺς τοὺς 
ὁρκίους μάρτυρας ποιούμενοι πειρασόμεθα 
ἀμύνεσθαι πολέμου ἄρχοντας ταύτηι ἧι ἂν 


ὑφηγῆσθε.ϑ" 


[1.79.1] Τοιαῦτα δὲ οἱ Ἀθηναῖοι εἶπον. ἐπειδὴ 


δὲ τῶν τὲ ξυμμάχων ἤκουσαν οἱ 


θη ςοπαϊοίοηθβ ἀθ ἰριιδ] δα, τηϊθηΐταβ ἰο οἴτῸ 
᾿τηροϑβίοϊόη ἀθ866 πη ββϑίδαο 48 βιρογοσ δά. 

ΤῸ αἰοσίο 685 416 ἃ ρεϑδῖ ὧ8 51: 6 ἰοβ πΊθάοβ 
ζοβϑᾶβ Πγάβ ἰθυτ] 65 “16 6888, δριιδηΐιοη, Υ ΘΠ 
ΠΔΙΆΡΙΟ ΠιιΘϑΟ ἰΠΡΟΙΟ 165 ρδῖθοθ ΟΠΘΙΌΒΟ; 68 
ςοηρτιθηΐθ, γὰ α6 6] «6] πιοπηιθηΐο ργθβοηΐα 
Τοϑαϊία ρϑϑαᾶο ἃ ἰοβ βύραϊίοβ. ΡΟΥ β] Προ, 51 ἐγὰ5 
ΘΙ] ΠΔΙΠΟ5. ΕἸθΟοαῖ5. 6] ροάθυ νοβοίγοβ, ἰὰ 
βηραίία ἀθ σὰ ροζΖάϊβ ῥοῦ 6] θοῦ ἃ ΠΟΒΟΙ͵ΟΒ, 
τάρΙΔατηθηΐθ Πδγίδβ 116 σα 1856, 51 ργθοβαπιθηΐθ 
νυ ΘϑΕ1Ὸ οὐ] ουο ἔμαθα δοσα 6] τ]5ηῖο 486 ριιβἰϑίθὶ5 
ἀβ τηδηϊ!θϑίο δπίδῆο, σαϑηο αἰτὶρ βίο ΡΟΣ Ῥσανα 
ΠΘΠρΡο ἰὰ ᾿πσῆὰ σοημίγα 6] πλθάο, γὰ “6 νιθϑίγαβ 
Ιαγ8 8 ᾿πίθυ 88 8500 ᾿ΤΥΘΟΟΠΟΙ 18 0165 σοη [ὰ5 ἀ6 108 
ἀβηγάβ γ, θβποϊπια, σα τηὸ ἀθ νοβοίτοβ σαδηο 
εϑίά ἤιθσὰ 48 Τδοθαθιηοηϊα ΠΟ 86 Γῖρο ΠΙ ΡΟΥ 61185 
ἨΪ ῥοῦ [85 4116 568 ΡΟΌΙΘΓΠΔ 6] τοϑίο 46 σσθοῖαἤ, 


78.--- ὨοΙΡουδά ριι65 σοῇ οἰ πγᾶὰ ΡΟΥΠΖ116 ΠΟ 856 ἰΓαΐα 
ἀθ τλϊπιιοῖβϑθ, Υ ΠῸ δϑιιπγάϊβ τηὰ σοῦρα 4116 56 Γά 
νυθδίτα ᾿πἀποιάοβ ΡοΟΥΓ τϑοϊαπηδοίοηθθ Υ ΟΥΘΙΟΒ 
876 05. 

Απίθβ ἀθ βηίγαι θῇ βΊΊΟΙΤα Θχϑηηϊηδα ρον πη θηΐθ 
Ιἴὰ πιαρηϊαα ἀθ ἴοβ ϑἱθπηθηΐοβ. ΡΥ ν 510165, γὰ 
486 Δ΄416118, αἱ ργοϊοηρδῦβθ, 811616 σοηῆδτ ἃ] ἀΖϑι ἴα 
Τηδυοτία 6 185 οἰγοιιηβίϑηςίαβ, ἃΖΘΥ 6] 416 ΠΟΒ 
ΘΠΟΟΠΕΓΘΠΊΟΒ ἃ ἴα Πγΐβηγα αἀἸβίδηςία Υ ΒΟΌΓΘ 6] 46 56 
Οἰθσπ6 ὰ ᾿ποο ἀπ γ6 τοϑρθοΐο ἃ σαάϊ ἀθ Ϊοβ ἀο8 
86 νοσά [ἀνογσθοῖάο. 

(πδηάο ἰοβ ΠοηλρΙο5 θηΐτϑη ἢ πᾶ ΘΊΘΙΤΆ 
αἰἰθηάθη ΡΥ ΠΊΘΙῸΟ ἃ ἰὰ8 ορϑίδοίοηθβθ, σοϑᾶ 66 
ἀθθῖοτα παοθῖβο ἀθϑριέβ, ρου θη σαδηΐο ϑγθη ἰο5 
ἀαδῆοβ θηΐοηςθβ γὰ ρίθηβϑδη θῇ σοηϑα] 67. ᾿ΝΟΒΟίΓΟ5, 
416 δύῃ πὸ ἤθηηοβ ἱποι τ] 0 Θἢ ἢ ΘἸΤΟΥ͂ ἀθ ἰδ] 
οἶαβθθ, Υ νϑηῖοβ 416 νοβοίο5 ἰβηΊροςο, ο5 ἀθοίπηοβ 
486, πλϊθηἰγ858 ΡΟ ΠΊΟΒ ἰΟΠΊΔΙ ΔΠΊΡΟΒ τ1π8 ἀθοϊϑιόῃ 
δοοτίαάδ, ΠΟ 86 ΤΟΠΊρϑη [ὰ5 ἰγαριιᾶβ ἢΪ 86 ν] θη 105 
Ἰυταπηθηΐοβ, 81Π0 416 86 αἰτ]πΊδη 1ὰ5 ἀθϑανθηθης 88 
6η τὴ ΔΙ ἴγ8]6 ἴα] σοπῖο θϑρα]α 6] ἰγαΐααο. [)6 πὸ 
56 δ8ΐ, ροῃίθηδο ῥοῦ ἰθϑίίροβ ἃ ἰοβ ἀϊοβθβ 46 Ϊοβ 
(οἷς 
νοϑβοίγοβ, “Ζυ 665 ἰη]ο άϊ5 ἃ ριιθυσα, ροΥ 05 σϑῖι 68 
486 5ϊ]5άϊ5». 


Ἰυταπηθηΐοθ, ἰπίθηΐαθπηοθ αθίθη θυ πο 8 


79.--- Αϑί δ ]δγοη [ἰο5 δἰθηίθηβθβ. ᾿θϑριιέβ 416 1Ὸ5 


Ἰασθάθιηοηϊο οὐθῖοῦ ὧθ 8.5 δἰϊδάοθο [88 


77. ΕἸ] οΥ̓δου ρᾶγϑοθ θϑίδι δ᾽] θη Ὁ ΒΟΌΓΘ ἰοάο 8] γϑὺ ἰἸαδσθάθηηοπίο Ραιιβδηΐδ8, ἔα ΠΊΟ50 ΡΟ 5118 αρι1508 (νόέδϑβο 1 95 Υ 128 55.). 


Λακεδαιμόνιοι τὰ ἐγκλήματα τὰ ἐς τοὺς 
Ἀθηναίους καὶ τῶν Ἀθηναίων ἃ ἔλεξαν, 
μεταστησάμενοι πάντας ἐβουλεύοντο κατὰ 
σφᾶς αὐτοὺς περὶ τῶν παρόντων. [1.79.2] καὶ 
τῶν μὲν πλεόνων ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἱ γνῶμαι 
ἔφερον, ἀδικεῖν τε τοὺς Ἀθηναίους ἤδη καὶ 
πολεμητέα εἶναι ἐν τάχει: παρελθὼν δὲ 
Ἀρχίδαμος ὁ βασιλεὺς αὐτῶν, ἀνὴρ καὶ 
ξυνετὸς δοκῶν εἶναι καὶ σώφρων, ἔλεξε 
τοιάδε. 


[1.80.1] 'Καὶ αὐτὸς πολλῶν ἤδη πολέμων 
ἔμπειρός εἰμι, ὦ Λακεδαιμόνιοι, καὶ ὑμῶν 
τοὺς ἐν τῆι αὐτῆι ἡλικίαι ὁρῶ, ὥστε μήτε 
ἀπειρίαι ἐπιθυμῆσαί τινα τοῦ ἔργου, ὅπερ 
ἂν οἱ πολλοὶ πάθοιεν, μήτε ἀγαθὸν καὶ 
ἀσφαλὲς νομίσαντα. [1.80.2] εὕροιτε δ' 
τόνδε περὶ οὗ νῦν βουλεύεσθε οὐκ 
ἐλάχιστον γενόμενον, εἰ σωφρόνως τις 
αὐτὸν ἐκλογίζοιτο. [1.80.3] πρὸς μὲν γὰρ 
Πελοποννησίους καὶ τοὺς ἀστυγείτονας 
παρόμοιος ἡμῶν ἡ ἀλκή, καὶ διὰ ταχέων 
οἷόν τε ἐφ' ἕκαστα ἐλθεῖν: πρὸς δὲ ἄνδρας οἱ 
γῆν τε ἑκὰς ἔχουσι καὶ προσέτι θαλάσσης 
ἐμπειρότατοί εἰσι καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν 
ἄριστα ἐξήρτυνται, πλούτωι τε ἰδίωι καὶ 
δημοσίωι καὶ ναυσὶ καὶ ἵπποις καὶ ὅπλοις 
καὶ ὄχλωι ὅσος οὐκ ἐν ἄλλωι ἑνί γε χωρίωι 
Ἑλληνικῶι ἐστίν, ἔτι δὲ καὶ ξυμμάχους 
πολλοὺς φόρου ὑποτελεῖς ἔχουσι, πῶς χρὴ 
πρὸς τούτους ῥαιδίως πόλεμον ἄρασθαι καὶ 
τίνι πιστεύσαντας ἀπαρασκεύους 
ἐπειχθῆναι; [1.80.4] πότερον ταῖς ναυσίν; 
ἀλλ' ἥσσους ἐσμέν: εἰ δὲ μελετήσομεν καὶ 
ἀντιπαρασκευασόμεθα, χρόνος ἐνέσται. 
ἀλλὰ τοῖς χρήμασιν; ἀλλὰ πολλῶι πλέον ἔτι 
τούτου ἐλλείπομεν καὶ οὔτε 


ἂν 
ἂν 


ἐν κοινῶι 
ἔχομεν οὔτε ἑτοίμως ἐκ τῶν ἰδίων φέρομεν. 

[1.81.1] τάχ' ἄν τις θαρσοίη ὅτι τοῖς ὅπλοις 
αὐτῶν καὶ τῶι πλήθει ὑπερφέρομεν, ὥστε 
τὴν γῆν δηιοῦν ἐπιφοιτῶντες. [1.81.2] τοῖς δὲ 
ἄλλη γῆ ἐστὶ πολλὴ ἧς ἄρχουσι, καὶ ἐκ 
θαλάσσης ὧν δέονται ἐπάξονται. [1.81.3] εἰ 
δ αὖ᾽ τοὺς ξυμμάχους ἀφιστάναι 
πειρασόμεθα, δεήσει καὶ τούτοις ναυσὶ 


ΤΘΟΙ δ οΙΟΠ65 486 ἰθηΐδη σοπίγα 105 αἰ θη! Θη8685 Υ ἰο 
4.6 ἀΠογοη 1ο5 δίθηίθηβθ8, [Γ858 ἀθβρϑα!γ ἃ ἰοάο85, 
ἀρ]! Ρθγασοη 61105 8οῖοβ 8Βοῦτ6 ἰοβ ἰθπια8 46] 
τηοτηθηΐο. [.88 ΟΡ ποη65 ἀ6 ἰὰ πϊαγοτσία δριαπίαρδη 
ἃ ἷο Πιίϑπηο, ἃ 416 ἰοβ δἰθηϊθηβθβ [δ] σα ἃ ἰὰ 
Ἰυϑέςϊα γν μαρία σὰ6 θηίγαι θηβορᾶδ θη ἴα ΡΊΙΘΙΤΔ. 
ΤοπΊδησο ἰὰ ραϊαρτγα Αὐααϊάδηῖο, 58 τον, 486 ἰθηίΐα 
ἔατα ἀθ [ηἰο]!]ρθηΐθ ν βοηϑαίο, 410 ἰο ϑδἰριθηίθ: 


80-- «ΥὙὰ ἴδηρο βχρϑυϊθποῖα 46 τηοδ8 ριθυγαβδθα, 
Ἰασθάθιηοηΐοβ, Υ νθῸ θη τ νοϑοίοβ σθηΐθ (6 τηὶ 
τηΐϑθηα θαάδά, 4θ πιοάο “16 πὶ ἄθβϑθδῃ ρᾶϑδῦ ἃ ἰὰ 
δοσϊόῃ ῥοῦ ἔαϊία ἀθ θχρουϊθηςία, σοπῖο 16 ραβδία ἃ 
Ια τηϑυοσία, πὶ ρούσαθ 1α σοπβίἄθύθη αἰροὸ ῬΊΘΠΟ Υ 
ΒΘΡΊΠΌ. 51 86 ΘΧϑΠ]ΠΔ γα ΠΟ 56 η8862Ζ ἀθϑοι ΤΙ Τί 15 
416 οϑία ρα 0016 ἰὰ σι Ἂἀο]Προγάϊβ ΠῸ 
τοϑα] ατία πλαν Ὀτονθ. Εγθηΐθ ἃ ἰοβ ροϑ οροηθϑίοβ Υ 
Ιο8 νθεοίποβ, πιιθϑίοβ οἰθοϊνοβ 80η 51Π}1|6 6800 
δια θηγάβ 65 ροϑβϑίρ]θ δοάτ τάρΙἀαπιθηΐθ ἃ σα 51{10, 
ῬοΙῸ ςοηΐτα ΠΟ ΡΙῸ5. σαγὰ ἰἰθυτὰ θϑίά ἰθοβϑ, σὰ 6 
Ῥοβθθῇ τιὴᾶἃ Θχίγδου 1 δ 11ἃ ΘΧΡΘΙ ΠΟΙ ΠΊΔΓΠΠη8 Υ 
βϑίάη πιαρηΐΠσατηθηΐθ ἀοίααοβ 46 ἰοάο, 46 τίψιθΖα 
᾿πλαϊνάπδ] ν᾽ οοϊθοῖῖνα, ἀθ πάνθ, 4θ σὰ 8]1ο8, ἀθ 
ΔΙΎΆ 5, σΟη τη ΡΟ ]δοϊόῃ σοπλο ΠΟ οχίϑίθ ἃ] ΠΊΘΠΟΒ 
Θη ἢ ρϑΐίβ ρυίθρο, Υ ϑοῦρῖθ ἰοάο σοῦ πΠΊΙΟΟΒ 
δὰ 085 5υ}6ἴοβ ἃ τ ραίο, ἐςόπιο 86 νὰ ἃ ῬΥΟΠΊοΟνοΥ ἃ 
ὰ ᾿ἴσϑῦα τ1ὴ8 ΘΊΙΘΙΤα σοηίτἃ 61105 Υ θη από ΠΕπΊο5 46 
Ῥᾶβδι πιιθϑίγα σοπἤδηζΖα ρᾶῦα ΔΡΙ ΘΒ ΓΑΙΠΟΒ σα η 10 
δύῃ ΛΟ θϑίδπιοβ ριθραύδάοβύ ἘΠ ἰὰ5 πανθϑὺ [ὈῬ6ΙῸ 
581 ΒΟΠΊΟΒ 1 ΠΙΘ ΟΥ̓ 8, Υ τ] θηἰΓἃ 8 ΠῸ5 ἀθα] ]ΘΠη085 ἃ 
ῬΙΓΔΟΙΟΩΙ Κ᾽ ἃ ΡΙΓΘΡΑΙΔΙΠΟΒ ρᾶῖὰ Πϑοθιΐθ5 Ποπΐθ 
Ρᾶβϑαγά [ἰθηρο. Ὁ ΪΖά θη 6] ἀϊποοῦ Νιυδβίγα 
᾿π[ουϊου δα 65 δύῃ ΠΥ ΟΣ θη 6580, Υ᾽ πὶ ἰο ἰθ ΠΘΠΊΟΒ 
6 6] βίο ρύ ]]σΟ ΠῚ θϑίδπηοβ θη αἰβροβίοιόηῃ (46 
ςοη ΠΡ 11 ΠΟ 105 οη 405 ρτνδάοβ. 


81.-- ΤᾺ] νθΖ 86 θηνδίθηϊοηδιία πὸ ρούα6 65 
ΒΙΡΘΙΘΠΊΟΒ ΘΠ ΔΙΤΠΔ5 Υ ΠύΠΊΘΙΟ 6 ἴα τηραϊάᾶ 
Βα Πςἰθηΐθ σοπΊΟ ρϑῖὰ ΡοαΘΥ 584] 68 7 511 ἰΘΥΤΊ ΓΟΥΊΟ 
Θη τᾶ ἰπηναδϑίόπ; δϊπ θπιραῖρο ἰἰθῆθη ΟἰῸ5 
ἸΘΥΓΙΓΟΥΟ5. ΒΟῦΤΘ ἰοθ “16 δ]θύσθη 85. ἀοπηηο Υ 
ἰγδαθυάῃ 46] ΠΊΔῚΓ ἰο 7.6 πθοθϑίίθη. 51, θῇ σϑηΐο, 


1ηἰθηΐπηοβ ΘΙ ν ἃ 8115 δ] οβ, 86 πθοθϑιίγάῃ 


806 ῬΆΤΘΟΘ 7416 Αὐχυίάδπιο ἔανο οροτγίαπ] ἀδά ἀθ ᾿πίθυνθηϊτ πο] 150 6 αἰριιπα σαπηραῆδ σοπίγα [05 ροῖ588, γ8 416 δϑιιπηϊό 6] 


ῬοάοΥ ροΥ 6] 470 βιισθαϊθηάο ἃ 1, θοϊχα! 85. 


βοηθεῖν τὸ πλέον οὖσι νησιώταις. τίς οὖν 
ἔσται ἡμῶν ὁ πόλεμος; 

[1.81.4] εἰ μὴ γὰρ ἢ ναυσὶ κρατήσομεν ἢ τὰς 
προσόδους ἀφαιρήσομεν ἀφ' ὧν τὸ ναυτικὸν 
τρέφουσι, βλαψόμεθα τὰ πλείω. [1.81.5] κἀν 
τούτωι οὐδὲ καταλύεσθαι ἔτι καλόν, ἄλλως 
τε καὶ εἰ δόξομεν ἄρξαι 
διαφορᾶς. 


μᾶλλον τῆς 


[1.81.6] μὴ γὰρ δὴ ἐκείνηι γε τῆι ἐλπίδι 
ἐπαιρώμεθα ὡς ταχὺ παυσθήσεται ὁ 
πόλεμος, ἢν τὴν γῆν αὐτῶν τέμωμεν. 
δέδοικα δὲ μᾶλλον μὴ καὶ τοῖς παισὶν αὐτὸν 
ὑπολίπωμεν: εἰκὸς Ἀθηναίους 
φρονήματι μήτε τῆι γῆι δουλεῦσαι μήτε 
ὥσπερ ἀπείρους καταπλαγῆναι ἢ 
πολέμωι. 


οὕτως 


τωι 


[1.82.1] ᾿Οὐ μὴν οὐδὲ ἀναισθήτως αὐτοὺς 
κελεύω τούς τὲ ξυμμάχους ἡμῶν ἐᾶν 
βλάπτειν ἐπιβουλεύοντας μὴ 
καταφωρᾶν, ἀλλὰ ὅπλα μὲν μήπω κινεῖν, 
πέμπειν δὲ καὶ αἰτιᾶσθαι μήτε πόλεμον 
ἄγαν δηλοῦντας μήθ' ὡς ἐπιτρέψομεν, κἀν 
τούτωι καὶ τὰ ἡμέτερ' αὐτῶν ἐξαρτύεσθαι 
ξυμμάχων τε προσαγωγῆι καὶ Ἑλλήνων καὶ 
βαρβάρων, εἴ ποθέν τινα ἢ ναυτικοῦ ἢ 
χρημάτων δύναμιν προσληψόμεθα 
(ἀνεπίφθονον δέ, ὅσοι ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ὑπ' 
Ἀθηναίων ἐπιβουλευόμεθα, μὴ Ἕλληνας 
μόνον, ἀλλὰ καὶ βαρβάρους προσλαβόντας 


καὶ 


διασωθῆναι), καὶ τὰ αὑτῶν ἅμα 
ἐκποριζώμεθα. 
[1.82.2] καὶ ἢν μὲν ἐσακούωσί τι 


πρεσβευομένων ἡμῶν, ταῦτα ἄριστα: ἢν δὲ 
μή, διελθόντων ἐτῶν δύο καὶ τριῶν ἄμεινον 
ἤδη, ἢν δοκῆι, πεφραγμένοι ἴμεν ἐπ' αὐτούς. 
[1.82.3] καὶ ἴσως ὁρῶντες ἡμῶν ἤδη τήν τε 
παρασκευὴν καὶ τοὺς λόγους αὐτῆι ὁμοῖα 
ὑποσημαίνοντας μᾶλλον ἂν εἴκοιεν, καὶ γῆν 
ἔτι ἄτμητον ἔχοντες καὶ περὶ παρόντων 
ἀγαθῶν καὶ οὔπω ἐφθαρμένων 
βουλευόμενοι. 

[1.82.4] μὴ γὰρ ἄλλο τι νομίσητε τὴν γῆν 
αὐτῶν ἢ ὅμηρον ἔχειν καὶ οὐχ ἧσσον ὅσωι 


ὭδνΘ5 ρϑῖίδ υι81165 ΡΟΥ 567 ἰὰ Ππλδυο σία ᾿Π81118165. 
Επ ἤπ, ἐςμά! βογά πιιθϑίγα ἰάςεϊςαῦ 

51 ΠΟ 168 ΒΡ ΙΔ ΠΊΟΒ Θἢ ΠΔΥΘΒ Ο ΠΟ 51ΡΤῚ ΠΪΠΊΟΒ Ϊ08 
ΤΟ Γ505 ΠΟ ἰο8 4816 πιδηξθηθη 81 Ποία, Βα] ἀγΘ ΠΊῸ5 
Ρο]υα]οδάο8 ἰὰ5 Πγάβ 46 185 νϑοθ5 γ᾽, θῇ 686 Ἷᾶϑ80, ἢΪ 
ΒΙΖιαίοσα τοϑαϊαγά Ποηγοθο ϑαϑροπθυ 185 ΠΟϑα]1- 
ἀδάθ58, ββϑρθοϊδπηιθηΐθ 81 856 [16πὴ6 ἰὰ ἱπιηργθϑίόῃ (6 
416 ΒΟΠΊΟΒ Πγάβ ὈΙθη ΠΟΒΟΙΓΟΒ [058 4116 1Π] σα ΠΊΟ5 ἃ 
ςοηίτοηίδοϊόηῃ. 

ἘΠ ἰοάο ᾿ῶᾶ8ὺ ἢὺ Ποὼ8 ΘχϑὶἰθπΊοβ ΡΟΣ 8611611ἃ 
Θβϑρείδηζα ἀθ “16 581 δϑοϊδηιοβ 81 ἰθιτ]ουο ἰὰ 
ΘάρΙτα δοαραγά ργοηΐο; ἰθηλο σοπΊο Ππηάβ ΡΙΌΔΡΪΘ 
486 πο] 50815 56 ἴα ἰθριιθΠΊΟ5 ἃ Πθϑίο5 ἢἤοβ. ΕΠ 
Θϑίθ βθηΐἋ0 65 4θ ββρϑῖδῦ 4816 1ο5 δἰθηΐθηβθβ ροῦ 58 
τηθηΐ!! δ ἃ Πἰ 86 θϑοϊανίοθη ἃ 581. [611ὰ Ωἰ 86 
δϑιιβίθη (6 ἴα βΊ ΘΙ σοηο σϑηΐθ 81η θχρϑυιθηςσίδ. 


82.-- ΡΟΙΓ βαριιοβίο, ἰδπροσο δοοῆβο]ο 4116 165 
ςοηϑιηΐαηο8 σϑι581 ἄδῆοβ ἃ ΠιθϑίΓῸ5. δ᾽ ο8. 511 
ἀδΥΟΒ ΡΟΥ Θηΐογδάοβ Υ 416 ΠΟ 165 ἀθϑοιθταπΊοβ Θἢ 
58.1.5 ΔϑθοῃδηζΖαβ, ϑΐπο “16 ἰθ8 ἀθρθπιοθ θην δῦ 
ΘΙΠΊΪΒΘΙΟΒ Ὑ ΓΟΟΪΔΠΊΔΙ, 51Π ΘΧΟΘΟΘΙΏΟΒ Θἢ ΠΊΔΠ ΓΘ ϑίδυ 
ῬοΙΙοίθπηο δπηη]ι6 ἰδροσο Ππυθϑο ςοπβθηΐί- 
Τηϊθηΐο, Υ πηθηίταβ ἰαηΐο 1Γ δοπίδηο Πιιθϑίγοβ 
ΡΙΓΘραγαίνοβ σοη ἰὰ τϑοϊαία ἀθ δἰϊδάοβ στίθροβ ὁ 
Ῥάτρατοβ, ἃ ΝἝῚ 51] ροάθηγχοβ ᾿ποθιηθηΐδυ Πα ϑίτα 
ςαρδοϊαδά ἄρρθ 
ΤΟΡΙΌΟΠδΙΒ6. 6 Πιίθηθθ, σΟπΊο ΠΟβΟίΟ5, 8506 


Πᾶν] ὦ ἢπδηςσίοῖα --Πὸ 
νίς[{π|8ὲ5 46 165 πηδα δοίη 65 δἰθηΐθη565 ὈιΒα 6 
1ὰ ϑαϊνδοϊόῃ αἰαγέμαοβθ ΠΟ βόϊο ρτίθροβ 5ῖη0 ἢαϑία 
Ῥάτθατοϑ --- ἂἱ πῖβπηο {ΘΠΡΟῸ 4116 ΠΟ5 ῬΙΟΟ ΓΔ ΠΊΟΒ 
ΠΟΘ ΓῸ5 ΡΙΟΡΙΟΒ ΓΘΟΓ808. 

51 δἰἰθηάθη ἃ Πιιθϑίτοβ ΘΠ 158 1105, 680 65 ἰο ΠΊΘ]ΟΥ; 
ῬΘΙῸ 46 ΠΟ 861 δ8ί, ραβαοβ 405 ο {{65 δὔοβ, σαδηᾶο 
Θϑίθηγο8 ΠΊΘ]ΟΥ Θαυϊρδάοβ, δἰδαιέηγοβθϑ 51 ραθοΘ 
ΟαϊΖά βδθρβὲὴ ἂθ 
ΠΘϑΙΓῸ5 ρυθραΐδίνοβ Υ ἀθ πιιθϑίγαβ ρϑίασαβ, 4116 


ορογίμηο. ᾿ποῖ8ο, σαδηᾶο 
ΒΌΡΙΘΙΘη ἰο ΤΪΒΠ|0Ο 4116 6505 ριθραζαίνοβ, 5687 
Πηάβ ςοη ἀθϑοθηα!θηΐθβ θη 8115 ἀθοϑΙ 685 Γοϑρθοίο ἃ 
5115 ὈΪΘη68 ἰοάανία οχίβίθηΐθβ 6 ᾿ποόϊιπι65, ροσα6 
ςοηβοίνδη τῇ ἰουτοτο 4116 δύῃ πὸ δὰ 5140 
ΔΙΤΑΒ8άΟ. 

Νο σοπϑβίθγέϊβ 81 {|ϑύτὰ οἶγα σοϑα 4116 τὴ τοπέῃ Υ 


ΠΟ ἀθ πῆθῆοβ νδίοῦ ροῦ οσπδηΐο θϑίά πΠΊΘ]ΟΥ 


81. ΑἸρίιηο5 βία! οϑοβ 46 1ὰ οὗτὰ 46 Τιαςία! 465 μη νὶ βίο θη θϑίαϑ ρα 5 τ1ηἃ ρυθΡα ἀθ 6116 6] ρᾶβα]6 πὸ ριιθάθ ΠαΡῸΥ 


5140 Θϑουίο ΡΟΥ ἰο ΠΊΘΠΟΒ8 δηΐθ8 46] 412. 


ἄμεινον ἐξείργασται: ἧς φείδεσθαι χρὴ ὡς 
ἐπὶ πλεῖστον καὶ μὴ ἐς ἀπόνοιαν 
καταστήσαντας αὐτοὺς ἀληπτοτέρους ἔχειν. 
[1.82.5] εἰ γὰρ ἀπαράσκευοι τοῖς 
ξυμμάχων ἐγκλήμασιν ἐπειχθέντες 
τεμοῦμεν αὐτήν, ὁρᾶτε ὅπως μὴ αἴσχιον καὶ 
ἀπορώτερον τῆι Πελοποννήσωι πράξομεν. 
[1.82.6] ἐγκλήματα μὲν γὰρ καὶ πόλεων καὶ 
ἰδιωτῶν οἷόν τε καταλῦσαι: πόλεμον δὲ 
ξύμπαντας ἀραμένους ἕνεκα τῶν ἰδίων, ὃν 
οὐχ ὑπάρχει εἰδέναι καθ' ὅτι χωρήσει, οὐ 
ῥάιδιον εὐπρεπῶς θέσθαι. 


τῶν 


[1.83.1] 'Καὶ ἀνανδρία μηδενὶ πολλοὺς μιᾶι 
πόλει μὴ ταχὺ ἐπελθεῖν δοκείτω εἶναι. 
[1.83.2] εἰσὶ γὰρ καὶ ἐκείνοις οὐκ ἐλάσσους 
χρήματα φέροντες ξύμμαχοι, καὶ ἔστιν ὁ 
πόλεμος οὐχ ὅπλων 
δαπάνης, δι' ἣν τὰ ὅπλα ὠφελεῖ, ἄλλως τε 
καὶ ἠπειρώταις πρὸς θαλασσίους. [1.83.3] 
πορισώμεθα οὖν πρῶτον αὐτήν, καὶ μὴ τοῖς 
τῶν ξυμμάχων λόγοις πρότερον 
ἐπαιρώμεθα, οἵπερ δὲ καὶ 
ἀποβαινόντων τὸ πλέον ἐπ' ἀμφότερα τῆς 
αἰτίας ἕξομεν, οὗτοι καὶ καθ' ἡσυχίαν τι 
αὐτῶν προΐδωμεν. 


τὸ πλέον ἀλλὰ 


τῶν 


[1.841] καὶ τὸ βραδὺ καὶ μέλλον, ὃ 
μέμφονται μάλιστα ἡμῶν, μὴ αἰσχύνεσθε. 
σπεύδοντές τε γὰρ σχολαίτερον ἂν 
παύσαισθε διὰ τὸ ἀπαράσκευοι ἐγχειρεῖν, 
καὶ ἅμα ἐλευθέραν καὶ εὐδοξοτάτην πόλιν 
διὰ παντὸς νεμόμεθα. καὶ δύναται μάλιστα 
σωφροσύνη ἔμφρων [1.84.2] 
μόνοι γὰρ δι' αὐτὸ εὐπραγίαις τε οὐκ 
ἐξυβρίζομεν καὶ ξυμφοραῖς ἧσσον ἑτέρων 
εἴκομεν: τῶν τε ξὺν ἐπαίνωι ἐξοτρυνόντων 
ἡμᾶς ἐπὶ τὰ δεινὰ παρὰ τὸ δοκοῦν ἡμῖν οὐκ 
ἐπαιρόμεθα ἡδονῆι, καὶ ἤν τις ἄρα ξὺν 
κατηγορίαι παροξύνηι, οὐδὲν δὴ μᾶλλον 
ἀχθεσθέντες ἀνεπείσθημεν. 

[1.84.3] πολεμικοί τε καὶ εὔβουλοι διὰ τὸ 
εὔκοσμον γιγνόμεθα, τὸ μὲν ὅτι αἰδὼς 
σωφροσύνης πλεῖστον μετέχει, αἰσχύνης δὲ 
εὐψυχία, εὔβουλοι δὲ ἀμαθέστερον τῶν 
νόμων τῆς ὑπεροψίας παιδευόμενοι καὶ ξὺν 


τοῦτ' εἶναι’ 


οχρίοίδαα; παᾶὺ απ ον διΎα βιὰ αἀπταηΐθ 6] 
ΤΊΔΥΟΙ {ἰΘπηρο ροϑίρίθ Υ πὸ ρυϑοϊρίίαυϊοβ θη ἴα 
ἀοϑοβροίδοίόη Παϑία 6] ριιηίΐο ἀθ 416 τϑϑαϊίθη 
᾿τγθἀπ 0165. 51 σπαπάο ἰοάδνία σαίθοθηῖοβ 6 
ΡΙΓΘρατγδοϊόῃ, πὐρίο5 ροΥ [85 ΓΟ ΘΟ Π65 46 105 
ΔΙ ο5, ΔΙ ΘΔ ΠΟ5 511 στὰ, [θη α σαἱάδάο ΠΟ 568 
486 ἀθϑῃοησοθο 6 


᾿ΤΊΘΡΑΙΔΡ]6 ρᾶτὰ 6] Ροοροηθβο. 56 ρῃᾳθαάθ ροηθῦ ΠῚ 


ΡΙΟνοσαθπΊο5 αἷρο πιάβ 
ἃ ἰὰ58. τϑοϊδηιδοίοημθθ ἀθ ἰὰ5 οἰπάδάθα Υ ὧδ ἰοὸβ 
ΡῬαιγ σ]αγθ5, ΡΘΙῸ ΠΟ β8ογά ἔάς!]! 8118 τπὰ 5611Ἃ48 
ΒΠοηγοβϑᾶ 5851 ῥοῦ ἰοβ ᾿ἰπίθιθϑθοθ 46 τῇ βθοίου ἰὰ 
τοί! ]484 ἀφ ἰοβ δἰϊδοβ θβῃρυθηαθ πᾶ ΘΊΙΘΙΓα σαν Ὸ 
ἀΘϑδ ΤΟ 10 65 ΠΡΟ 1016 σοΠΟςθυ. 


83.-- Α πδάϊθ ἄθρϑε ραίθορι τιπὴηὰ σοραγαίΐα 6] 416 πὸ 
86. δίαψιῃθ ὧἀθ ᾿πηιθάϊαίο ἃ ρϑϑῶῦ (6 8561 τηοῆοβ 
ςοπίγα τιηἃ 5018 οπα δά. ΤαμηθἸέῃ 8 61161108 [6 ΠΘη, Υ 
Θῃ ΠύπΊΘΙΟ ΠΟ [ΠΙΘΙΊΟΥ, δἰδοβ 46 σοπἐ θη 
ΠΟη ΑἸ ΠΘΙΌ, Υ ἰὰ σιουτα ΠΟ 86 80ϑ[1[6Π6 πηάβ8 σοῇ 188 
ΔΙΤΆἃ5 4116 σοῇ 6] ργθϑαραθϑίο, ρύϑοίαβ ἃ] σι] 1ὰ5 
ΔΙΤΆα5. 50η {{1|65, Θβϑρθοϊδ πηθηΐθ 81 8θοη ρϑηΐθ ἂθ 
τοῦτα ἰοβ σὰ6 ϑϑίάη θηϊτθηΐδαάοβ ἃ ἰοβ 46] ΠΊΔΓ; 
ῬΙΟσαΙόμηοβηοβίο, ρ68, ΘΟ ΡΙΠΊΘΓ ΠΡΩΙῪ δηΐθ5 6 
6110 πὸ πο8 θχϑίίθμπηοβ ρου 188 ραϊασταβ ἀθ ἰὸβ 
δ] ἀο8; ΠοβοίΓῸ5 416 νΔΠΊΟΒ ἃ σΔΥΡ ΘΙ σΟη ἰὰ ΠΊΔΥΟΥ 
Ρατγίθ ἀθ ἴὰ γθϑροηβα 1 Δα ἀθ ἰο 406 ϑιισθάδα θη 
ΠΟ τὶ ΟἶΤῸ βθπηίο, ἀθρθπηο5 5617 ἰδ !έμῃ 416 65 
ΡΙΓΘνὶπιθηΐθ ἰο θϑίπμ]θηγο8 δῇ ΤΙ] ΠΊδ. 

84.-- Νὸ ο8 αἀό νογρίθηζε ἀθ θ580 416 ἀθ πιοάο 
ἀρϑίαδσδαο οδ ΤΙΘριοσἤδη, ἀθ ναρϑίτα θη πᾶ 6 
᾿ΓΥΘβο ποόῃ, γὰ 4116 51] ΟΒ ΔΡ Ι͂ΘΒΙΓΑΓ815 ΘΟΘ ΓΙΑ 15 ἃ 
Θριτα πιά ἰαάθ ΡΟΣ Παρουΐα οι ρτθπάϊαο 51η 
ΡΙΓΘρατδοϊόη. Αἀθηγάβ, 46 816 ΠΊΡΙΘ ΠοπΊοβ Παριίαο 
Θη τπηὲὰ οἰπάἀδα ΠΠΡῚῸ ν᾽ ΠΊαΥ ρ]ογίοβα; 650 πάσα 
τηοαογδοϊόῃ σαρα], γὰ 4116 ΒΟΠΊΟΒ [05 {πῖσοβ 416 ἢῸ 
ὯΟ5 νοΪνΠ1Ο05 ΒΟΡΘ 1Ο5 θη ἰὰ ρι βροι δά ν᾽ θη 6] 
᾿πὲουίαηϊο σθάθπλοβ ΠΠθηῸ8 “πὸ Οἰτοβ; ΠῸ ΠΟΒ 
Θχαϊίαηλοβ ΡοΥ 6] ἀθθιίθ 416 ριοσσδη “1665 ΠΟ 
8115 οἰορίοβ Π05 ἰποϊΐδῃ δ] ρείϊρτο θῇ Ἴοηΐτα ἀθ 
ΠιιΘΘ ΤῸ ῬΘΥ̓ΘΟΘΥ, Υ᾽ 51 86 ΠῸ5 ρίΙΌνουσδ σοῇ ΓΤΟΡΙΌΓΠ65, 
δ αἀἰδριιβίδαοβ ρου 6110, ἤῸ ἢϑΟΘΠΊΟΒ Πηά8 (Δ80. 
Οὐδοίαϑβ ἃ παθϑίγα σοπηροϑίμσα βοπΊο8 Πάδ1165 θῇ ἴὰ 
ΘΌΘΙΤΕΑ Υ αἰϊηδοβ θη πιιθϑίγαβ ἀθοϊϑίοηθϑ; ἰο πὸ 
ῬΟΙΠΖῸ6 6] ΠοποΥ 658 ραῖίθ ἱπιρογίαπίβίμηα 6 ἰὰ 
τηοαοιδοίόη Υ, ἃ 81 νϑΖ, 46] Ποηοῦ 6] Ἴοῦδΐθ; 
αἰϊμαοβ θῇ 1ὰ58 ἀθοϊβίοημθβ ρούσιθ [θη ΠΊΟ5. τη8 
εἀὐποδοϊόη ἀθηταβίδαο θβϑοᾶβϑα σΟπΊΟ ρᾶ γα ἀθβρυ οί δ 


χαλεπότητι σωφρονέστερον ἢ ὥστε αὐτῶν 
ἀνηκουστεῖν, καὶ μὴ τὰ ἀχρεῖα ξυνετοὶ ἄγαν 
ὄντες τὰς τῶν πολεμίων παρασκευὰς λόγωι 


καλῶς μεμφόμενοι ἀνομοίως ἔργωι 
ἐπεξιέναι, νομίζειν δὲ τάς τε διανοίας τῶν 
πέλας παραπλησίους εἶναι καὶ τὰς 


προσπιπτούσας τύχας οὐ λόγωι διαιρετάς. 
[1.84.4] αἰεὶ δὲ ὡς πρὸς εὖ βουλευομένους 
τοὺς ἐναντίους ἔργωι παρασκευαζόμεθα" 
καὶ οὐκ ἐξ ἐκείνων ὡς ἁμαρτησομένων ἔχειν 
δεῖ τὰς ἐλπίδας, ἀλλ' ὡς ἡμῶν αὐτῶν 
ἀσφαλῶς προνοουμένων. πολύ τε διαφέρειν 
οὐ δεῖ νομίζειν ἄνθρωπον ἀνθρώπου, 
κράτιστον δὲ τοῖς 
ἀναγκαιοτάτοις παιδεύεται. 


εἶναι ὅστις ἐν 


[1.55.1] Ταύτας οὖν ἃς οἱ πατέρες τε ἡμῖν 
παρέδοσαν μελέτας καὶ αὐτοὶ διὰ παντὸς 
ὠφελούμενοι ἔχομεν μὴ παρῶμεν, μηδὲ 
ἐπειχθέντες ἐν βραχεῖ μορίωι ἡμέρας περὶ 
πολλῶν σωμάτων καὶ χρημάτων καὶ 
πόλεων καὶ δόξης βουλεύσωμεν, ἀλλὰ καθ' 
ἡσυχίαν. ἔξεστι δ' ἡμῖν μᾶλλον ἑτέρων διὰ 
ἰσχύν. 

[1.85.2] καὶ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους πέμπετε 
μὲν περὶ τῆς Ποτειδαίας, πέμπετε δὲ περὶ ὧν 
οἱ ξύμμαχοί φασιν ἀδικεῖσθαι, ἄλλως τε καὶ 
ἑτοίμων ὄντων αὐτῶν δίκας δοῦναι: ἐπὶ δὲ 
τὸν διδόντα οὐ πρότερον νόμιμον ὡς ἐπ' 
ἀδικοῦντα ἰέναι. παρασκευάζεσθε δὲ τὸν 
πόλεμον ἅμα. ταῦτα γὰρ καὶ κράτιστα 
βουλεύσεσθε καὶ τοῖς ἐναντίοις 
φοβερώτατα." 

[1.85.3] καὶ ὁ μὲν Ἀρχίδαμος τοιαῦτα εἶπεν: 
παρελθὼν δὲ Σθενελαΐδας τελευταῖος, εἷς 
τῶν ἐφόρων τότε ὦν, ἔλεξεν [τοῖς 
Λακεδαιμονίοις] ὧδε. 


[1.86.1] "Τοὺς μὲν λόγους τοὺς πολλοὺς τῶν 
Ἀθηναίων οὐ γιγνώσκω: ἐπαινέσαντες γὰρ 
πολλὰ ἑαυτοὺς οὐδαμοῦ ἀντεῖπον ὡς οὐκ 


18ὰ5 ἰθγεβ Κ᾽ τπὰ αἰβοιριηα ἃ88Ζ βϑίγιοία ῥρϑῖᾶ 
ἀθβορθάθοθιϊαβ; Πιιθϑέτο σδγάςσίου 65. ἴδ 7216 ΠΟ 
ΟΠ ἸσαηΟ58. σοη τπη8ἃ ἰο ΠΟ] σία θϑρθοίοβα, σοπηο 
51 Πιέταπηοβ ἀθπηδϑίδο οπίθη 408 θη σΟβ88 
᾿πύ{1|65, Ιο5 ριθραγδῖνοβ 46] βμοπηῖρο ρᾶγᾶ δοί8 Υ 
ἀοϑραόβ θῇ ἀθϑαοιθσάο σοῇ 6888 ρδασαβ, 51Π0 46 
ῬΘηΒΔΠΊΟΒ 486 05 Ρίδηθβ 4θ ἰοβ ΟοἰἴἵῸ8 50. 51Π|118165 
ἃ ἰοβ πιιθϑίτοϑ Κ᾽ 486 δ5 οἰγοιιηβίβηςίαβ ἀ6] ἃ Ζδῦ ΠΟ 
86. ριθαρίθγηγηδη σοη ραϊαργαβ. 6 ἤθοῆο ΠῸ5 
ΡΙΘΡΑΙΔΠΊΟΒ σοηΐγα 6] Θπμο προ θη 1α βαροβίοϊόῃ ἀ6 
416 ὰ ἤϑοῆο Ὀΐθῃ 818 ρίδπθϑ Υ 416 πιιθϑίγαβ 
ΘϑρϑύδηζΖδαθ 0 ἄθρθῃ θϑίβι θαβαάδβ θῇ ἰὰ ἰάθα ὧδ 
416 856 ϑαυϊνοςαίάῃ 8170 θῇ ἴα ὧθ 716 ΠΟβοίΓΟ5 
Ποπῖοβ δάορίαδἀο πηράϊαθ βΘριτᾶ8. 
ἀρθπΊοβ ρθη 581 416 τ)8 ΡΘΙΒΟΠΔ 65 ΠΊαΥ αἸξοσθηΐθ 


ΤαΡροΟςΟ 


ἄθ οἴτα, ῥεῖο 8ΐ 416 65 πιάβ ἔιϑτίθ σαΐϊθη θϑίά 
βαἀποδάο σοη 05 ΡΥ ΠΟΙΡΙΟΒ τηά8 τίρ! 405. 


85.--- Επ᾿ ςοηπϑθοιθηςσία, θ8858 ῥγάσειςαβ “16 ἢΟ5 
ΙθρϑῖίῸη πιιθϑίοβ ρϑᾶάτθθ Υὺ 416 
ἄθβϑαθ βἰθπρῖθ ρϑϊῖᾶ 
Πυθϑίο, πῸ ἰὰ5 ἀθρθηγοβ ΔρΡδπἀοδ:, ΠῚ ΘΟ 5 46 
ἀθ ΠΡ ΘΥΑ σοη ΡῥΥΪβϑα8 θῇ 6] σοτίο θβϑρϑεῖο ἀθ πῇ αΐα 
870 σοῇ {τα 1 4Δ ἃ σπαηάο 86 ἰγαΐα ἀθ πλοα5 
νίἄδ8, ἀΐποτο, οπάδαάθϑθ ΥῪ ποηοῦ. ΤΟΠΘΠΊοΟβ. πγάβ 


ΠΟϑΘΟίΓΟ5 


ΤηΔηΘΠΘΠΊΟΒ Ῥοπθῆσο 


Ροβι 144 465 486 οἰτο5, ργδςοίδβ ἃ Πιιθϑίγα ΠιΘΓΖδ. 
ΕΠ σπδηΐο ἃ ἰοβ δἰθῃηῖθῆβθθ, θην δα] θ5. ΘΠ ]5811085 
Ῥᾶΐα ἰγαῖαυ ἀθ Ροϊάθα, Υ πϑροοίδι' ἀθ δ4116110 θῇ 
486 1ο5 δ]ΙΪϑο8 856 ἀϊσθη ἀργανίδοβ, Υ ἢάβ σιδηάο 
Θϑίάῃ ἀἰβριθϑίοβ ἃ βοπιθίθυβο ἃ τπὴ δι {1Γ8]6; ἃ] 6 
86 Βοπιϑθίθ ἃ τη ὰ]ςῖοὺ ΠΟ 68 Ἰ΄οἰΐο αἰδοατῖο δηΐθϑ 
ΠΟΠΊΟ 51 γὰ ἤιθῖαὰ τ60ο. ΑἹ πγίϑπηο ἤδθιηρο [ἰά 
ΡΙθραίδηάᾶο ἴα ριιθῦτα; νυ ϑϑίταβ ἀθοϊϑοη6 58. βουάῃ 
δι8ί πηάβ βθρι 185 Υ [ΘΠ 0165 ρϑῖὰ [05 ΘΠΘΠΊΪΡΟ5.» 


Αϑί μαρ]ό Ατγχυϊάδπιο. ΑἹ ἤπα] ἰοπιό ἰὰ ραϊδαρσα 
Ἐβίθηρ δ ἄδ8, 416 οὕ θϑηΐοηςσθϑ 1ΠῸ 46 105 ἐϊογοβϑδϑα, 
Υ ΠδΡΙ]ό αϑί θβηἰτ6 195 ἰδοθαθιηοηΐοϑ: 


86.-- «Νο ςοϊηρίθηάο ἰο5 πησῇοβ ταΖοηδηη!θηΐοβ5 
ἄθ ἴοβ δἰθηίθηβθθ, ριᾳθ8, διηη]ι6. 86. δα ΘΙ ΌΠ 
ταοῇο, 6η πἰηράῃ πιοπιθηΐο αἰ ]ΠΘΥῸΠ 416 ΠῸ Παρίϑη 


85 Τ05. ἐϊοτοβ θύδῃ οἴποο τηδρ βία οβ ἃπιι8165 46 Εβραγία, πὸ 46 105 σιι8]65 οὐὰ 6] βρόηίπιο 46] δῆο. ΕἸθρίοβ ῥοῦ 108 
οἰμάδαδποβ, ΟΠ ΠΌ] θη 1ὰ σοπάπιοϊα 46 105 ΓΟ 65 ἃ 4116 Π65 ροάίδη δσιι581 δηΐθ 6] (οπβα]ο 46 Αποίδηοϑ, Υ ἰὰ [α]ία 46 ἰθ γε 
Θβοῦίαβ δογθοθηΐαθϑ 5115 ροάθ 8 ο]θοιίνοβ, [α]ς18]658 γ Π]]]1Δγ65. ΕΠ τ] δα 86 σοην Γ]ΘΎΟη 6 [88 τπηάχΙ Πη88 δου 8665 
δατηϊπἸβίγαϊναβ 46 ἔβρασζία, σαγο ροάοτ βόϊο φιθάδθα [πο ροῖ 5811 ςαγάςίοι θ᾽ θοίίνο γ᾽ ἃπιιδ]. 


ἀδικοῦσι τοὺς ἡμετέρους ξυμμάχους καὶ τὴν 
Πελοπόννησον: καίτοι εἰ πρὸς τοὺς Μήδους 
ἐγένοντο ἀγαθοὶ τότε, πρὸς δ' ἡμᾶς κακοὶ 
νῦν, διπλασίας ζημίας ἄξιοί εἰσιν, ὅτι ἀντ' 
ἀγαθῶν κακοὶ γεγένηνται. 

[1.56.2] ἡμεῖς δὲ ὁμοῖοι καὶ τότε καὶ νῦν 
ἐσμέν, τοὺς ξυμμάχους, ἢν 
σωφρονῶμεν, οὐ περιοψόμεθα 
ἀδικουμένους οὐδὲ μελλήσομεν τιμωρεῖν: οἱ 
δ' οὐκέτι μέλλουσι κακῶς πάσχειν. 

[1.86.3] ἄλλοις μὲν γὰρ χρήματά ἐστι πολλὰ 
καὶ νῆες καὶ ἵπποι, ἡμῖν δὲ ξύμμαχοι 
ἀγαθοί, οὗς οὐ παραδοτέα τοῖς Ἀθηναίοις 
ἐστίν, οὐδὲ δίκαις καὶ λόγοις διακριτέα μὴ 
λόγωι καὶ αὐτοὺς βλαπτομένους, ἀλλὰ 
τιμωρητέα ἐν τάχει καὶ παντὶ σθένει. [1.86.4] 
καὶ ὡς ἡμᾶς πρέπει βουλεύεσθαι 
ἀδικουμένους μηδεὶς διδασκέτω, ἀλλὰ τοὺς 
μέλλοντας ἀδικεῖν μᾶλλον πρέπει πολὺν 
χρόνον βουλεύεσθαι. 

[1.86.5] ψηφίζεσθε οὖν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, 
ἀξίως τῆς Σπάρτης τὸν πόλεμον, καὶ μήτε 
τοὺς Ἀθηναίους ἐᾶτε μείζους γίγνεσθαι 
μήτε τοὺς ξυμμάχους καταπροδιδῶμεν, 
ἀλλὰ ξὺν τοῖς θεοῖς ἐπίωμεν ἐπὶ τοὺς 
ἀδικοῦντας. 


καὶ 


[1.87.1] Τοιαῦτα λέξας ἐπεψήφιζεν αὐτὸς 
ἔφορος ὧν ἐς τὴν ἐκκλησίαν τῶν 
Λακεδαιμονίων. [1.87.2] ὁ δέ (κρίνουσι γὰρ 
βοῆι καὶ οὐ ψήφωι) οὐκ ἔφη διαγιγνώσκειν 
τὴν βοὴν ὁποτέρα μείζων, ἀλλὰ βουλόμενος 
αὐτοὺς φανερῶς ἀποδεικνυμένους τὴν 
γνώμην ἐς τὸ πολεμεῖν μᾶλλον ὁρμῆσαι 
ἔλεξεν 'ὅὕτωι μὲν ὑμῶν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, 
δοκοῦσι λελύσθαι αἱ σπονδαὶ καὶ οἱ 
Ἀθηναῖοι ἀδικεῖν, ἀναστήτω ἐς ἐκεῖνο τὸ 
χωρίον͵, δείξας τι χωρίον αὐτοῖς, 'ὅτωι δὲ μὴ 
δοκοῦσιν, ἐς θάτερα. [1.87.3] 
ἀναστάντες δὲ διέστησαν, καὶ πολλῶι 
πλείους ἐγένοντο οἷς ἐδόκουν αἱ σπονδαὶ 
λελύσθαι. [1.87.4] προσκαλέσαντές τε τοὺς 
ξυμμάχους εἶπον ὅτι σφίσι μὲν δοκοῖεν 
ἀδικεῖν οἱ Ἀθηναῖοι, βούλεσθαι δὲ καὶ τοὺς 
πάντας ξυμμάχους παρακαλέσαντες ψῆφον 
ἐπαγαγεῖν, ὅπως κοινῆι βουλευσάμενοι τὸν 
πόλεμον ποιῶνται, ἢν δοκῆι. 


τὰ ἐπὶ 


ἀρτανίδάο ἃ ΠιιΘΒ [Ὸ5 δ] 405 ν ἃ] Ῥείοροπμθϑο. (οη 
ἰοάο, 51 θηΐοησθϑ 86 ρογίδιοη Ὀίθη ἔγθηΐθ ἃ ἰὺ8 
Ιηθἄοβ Κ᾽ δῇ σϑπλρίο ἃἤοῖα 856 ροιϊΐδηῃ τηδ] σοη 
ΠΟΒΟΙΓΟΒ, ΠΠΘΥ͂ΘΟΘη πη σαϑίϊσο ἀοΌ]6 ρούαμθ, θη ν6Ζ 
ἄθ Ὀπθηοϑ, 586 ἤδη νπο]ῖο ΠΊ4]105. 

ἸΝΟΒΟΙΓῸΒ βΒθρ ΪΠΠηΟΒ ἰρτια] δοσα 4116 ΘΟ ς68 Υ,, 5] 
ΒΟΙΊΟΒ β8θηβαίοβ, ΠῸ ἀθρθπηοβ σοηβθη 1 4116. 868 
ΔΡΤΑνΊΘ ἃ ἰο5 δ]δοβ ἢἰ γί γαβαη 05 Θἢ ρ θϑίατ]θβ 
δυιιάδ, ραθϑίο απ6 6] ἀδῆο πὸ ἰο τϑοϊρθη τη 
Τοίγαϑβο. 

Οἰο5 ἤρθῃμθῃ πλισῆο αἰϊποῖο, πάνθ, οᾶΡρ 1105; 
ΠΟΒΟΪΓΟΒ ὈΊΘΠΟΒ δ] οβ 416 ΠΟ ἀθθεπΊοβ βηΐγθρα 
ἃ ἰοβ δἰθηϊθῆβθβ; ἰβηΊροσο 86 ἀθῦθηῃ αἰ ΤΊ Π117 185 
406 Γ611858 σοη ΔΙ] Γ8765 Υ ρα ατα5 σαδηο ΠΟ 65 ἀθ 
Ῥδίαρταὰ 6] ἀδῆο “6 τϑοϊ πιο, 8170 “1.6 86 165 μὰ 
ἀθ ςαϑίραι τάριἀαηιθηΐθ Υ σοη ἰοάδ8 188 ΠιθΓΖδβ. 
Οπ6 πδαϊθ 08 θῆβθῆθ 4716 ἃ Ποϑβοί[08, ἰοβ οἴθησι- 
ἄοβ, πῸ8 σοηνίθηθ ἀθ] ΠΌΘΓΔΙ, 8ΠῸὺ α16 ἃ “1668 
σοηνίθη6 416 ἀ6]]}ΡΘΥ͂Θη πλάβ θχίθβαπηθηΐθ 65 ἃ 08 
486 {6π6η ἰὰ ᾿πἰθποϊόη 46 σοπηϑίοι ἰὰ οἴθηβδ. 

ΕΠ ςοηϑθομπθησίδ, ἰδσθάθιηηοηΐοβ, νοΐδα ἴα ρίιθυτα ἀθ 
δΟιοΓο σοη ἰὰ αἀϊρηϊἀδα ἀ6 Ἐβρατῖία Υ ΠΟ ρευπη 418 
486 ἰο5 αἰθηΐθηβθβ 86 θρηρτδηάθΖοδη ηἱ θηἰτθριέϊβ ἃ 
ΠπΘϑίΓΟΒ δ]δἀοβ; ροῦ 6] σοπίγασίο, σοη ἴα ἀγαάδ ἀθ 
1058 ἀϊο5865 ΠΊΔΙΟΠΘΠΊΟ5 ΠΟ Γἃ [05 ἈΡΥΘΒΟΓΘΒ.» 


87.-- Ποϑβριιέβ ἀθ ἔδ]θ8 ρϑίδρτγαβ, 6] πηίϑπιο, θη 58 
καἰ ἀδα ἀθ ἐΐοτο, ἰο ριίόριιϑο ρϑᾶῖὰ 81 νοϊδοϊόῃ ἃ ἃ 
Αϑδρ]θα ἀθ ἰοβ ἰδσθάθπηοηΐοβ. (οσηο νοΐϑῃ ῥοῦ 
δαϊαπηδοϊόῃ Κ᾽ ΠΟ σοη νοΐοβ, 0 416 πο ἀἰϊβίπριία 
σά! ἀθ ἴοβ οβ ουϊζουτίοβ ούὰ ΠΊΔΥΟΥ, Υ σΟη ἰὰ 
ἰπἰθποίόη ὧἀθ α6 θχριιβϑίθβθη οἱαγαπηθηΐθ 81 
ορίπἰόῃ ρᾶῖὰ ΘπΊρι]8 1165 Πλά8 ἃ 1α ΘΊΙΘΙΤΑ ΡὈΙΌΡΙΙΒ8Ο: 
«Οπΐθη ἀθ νοβϑοίοβ ορίπθ σὰ6 ἰοβ ἰταΐδοβ ἤδη 
5140 ν]οΙδοβ Υ 4116 95 αἰθῃίθη565 ἤδη [α]ΐδαάο ἃ ἃ 
Ἰυϑέςϊα τοιζγθθθ ἃ 686 ϑἰ[ῖο» --- ϑδϑοπαϊάπαοϊθθ τη 
Ἰᾳραῖ-- «Ὑ ααΐίθη ορίπθ 416 πο, νάγαβθ δ] οἰτο 
Ιαάο». Μιάδπαο ἀθ ἰπρϑῦ, 856. βθρδίδιοη Υ ἤπαρο 
ΤΑ ΟΠΟ5 Πτάβ 716 ΟρΙ ΠδΙ͂Όη 416 ἰο5 ἰγαίδαοβ παρίδῃ 
5ϊ4ο ν]οἰαοβ. [δεϑραέβ ἀθ σοηνοσαῖ ἃ ἰοβ8 δἰἰδοβ 
165 σοπηπη] δ ΙΌη 4116 Θη 81 ορἰπἰόῃ ἰο5 δἰθηίθη865 
Παρίδῃ ἔαϊίαάο ἃ ἰἴὰ [π8{1|ςἷἰὰ, ρϑοῖὸ 416 ἀθβθαρδῃ 
ΠΠΔΠλΓ ἃ ἰοάοβ ἰοβ. δἰίΐδαι οβ ραῖὰ 416 νοΐίδβθῃ Υ, 
ἀοϑριέβ ἀθ ἀθ!]Όθυα ςοΙ]θο ναπηθηΐθ, Πϑοθυ ἃ 
ΘΌΘΙΤΑ 51 δ8ί 56 ἀθοϊαΐδ. 


[1.87.5] καὶ οἱ μὲν ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου 
διαπραξάμενοι ταῦτα, καὶ οἱ Ἀθηναίων 
πρέσβεις ὕστερον ἐφ’ ἅπερ ἦλθον 
χρηματίσαντες: [1.87.6] ἡ δὲ διαγνώμη αὕτη 
τῆς ἐκκλησίας, τοῦ τὰς σπονδὰς λελύσθαι, 
ἐγένετο ἐν τῶι τετάρτωι καὶ δεκάτωι ἔτει 


τῶν τριαικτοντουτίδων σπονδῶν 
προκεχωρηκυιῶν, αἱ ἐγένοντο μετὰ τὰ 
Εὐβοϊκά. 


[1.88.1] ἐψηφίσαντο δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰς 
σπονδὰς λελύσθαι καὶ πολεμητέα εἶναι οὐ 
τοσοῦτον τῶν ξυμμάχων πεισθέντες τοῖς 
λόγοις ὅσον φοβούμενοι τοὺς Ἀθηναίους μὴ 
ἐπὶ μεῖζον δυνηθῶσιν, ὁρῶντες αὐτοῖς τὰ 
πολλὰ τῆς Ἑλλάδος ὑποχείρια ἤδη ὄντα. 


[1.59.1] Οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι τρόπωι τοιῶιδε 
ἦλθον ἐπὶ τὰ πράγματα ἐν οἷς ηὐξήθησαν. 


[1.89.2] ἐπειδὴ Μῆδοι ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς 
Εὐρώπης νικηθέντες καὶ ναυσὶ καὶ πεζῶι 
ὑπὸ Ἑλλήνων καὶ οἱ καταφυγόντες αὐτῶν 
ταῖς ναυσὶν ἐς Μυκάλην διεφθάρησαν, 
Λεωτυχίδης μὲν ὁ βασιλεὺς 
Λακεδαιμονίων, ὅσπερ ἡγεῖτο τῶν ἐν 
Μυκάληι Ἑλλήνων, ἀπεχώρησεν ἐπ' οἴκου 
ἔχων τοὺς ἀπὸ Πελοποννήσου ξυμμάχους, 
οἱ δὲ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ἀπὸ Ἰωνίας καὶ 
Ἑλλησπόντου ξύμμαχοι ἤδη ἀφεστηκότες 
βασιλέως ὑὕὑπομείναντες 

ἐπολιόρκουν Μήδων ἐχόντων, 
ἐπιχειμάσαντες εἷλον αὐτὴν ἐκλιπόντων 
τῶν βαρβάρων, καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέπλευσαν 
ἐξ Ἑλλησπόντου ὡς ἕκαστοι κατὰ πόλεις. 
Ἀθηναίων δὲ τὸ κοινόν, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ 


τῶν 


ἀπὸ Σηστὸν 


καὶ 


βάρβαροι ἐκ τῆς χώρας ἀπῆλθον, 
διεκομίζοντο εὐθὺς ὅθεν ὑπεξέθεντο παῖδας 
καὶ γυναῖκας καὶ τὴν περιοῦσαν 


κατασκευήν, καὶ τὴν πόλιν ἀνοικοδομεῖν 
παρεσκευάζοντο καὶ τὰ τείχη τοῦ τε γὰρ 
περιβόλου βραχέα εἱστήκει καὶ οἰκίαι αἱ μὲν 
πολλαὶ ἐπεπτώκεσαν, ὀλίγαι δὲ περιῆσαν, 


(οη 686 τϑϑαϊίδαο 86 γϑ Γ ΓΟ η ἃ σᾶϑ Υ ἀθϑριέβ ἰὸ 
ΠΙοίθσοη ἰοθ οιηρδίδάάοσθθ δἰθηῖθηθθ8 πὰ νΘΖ 
ΤΟϑ ΘΟ Δ4116110 ρᾶτὰ ἰο 4.6 παρίδῃ νϑηϊάο. 

Ἐβία αθοϊϑίόη ἀὯἀθ ἷἴὰ Αϑβδαῃπίρίθα τεβρθοίΐο ἃ ἴὰ 
ν]οἸδοϊόη ὧδ ἰοβ ἰγαΐδοβ ἕανο ἰὰραῖ θη 6] ἀέοίπιο 
σαδτΐο ἃῆο 446] σοπλθηΖΟ α6 105 ἰγαίδοβ ῥοῦ ἰγϑιηΐα 
δἤοβ 416 856 Εἰ διΌη ἀθϑριέβ α6 ἰο ἀθ Επρθδδὅζι, 


88.--- Το5 Ἰασθάθπγοηΐοβ νοΐδγοη 416 ἰοβ ἰταίδαοβ 
Παρίδῃ 514 νϊἱοϊδαοβ Υ 86 ἀθρία [γΓ ἃ ἴα βιιθῦσα, ΠΟ 
ἰδιηΐο ροῦχα Παρίθγδη 8140 σοηνθησίἄοβ ροῦ [δὰ5 
Ῥδίαρτὰ5 ἀθ 18 δἰΐδοβ σαδηΐο ρου 6] ἰθπλοῦ ἀθ 4116 
Ιο8 δἰθηΐίθηβϑθθ δοθηΐϊαδίαη δύῃ πιάβ 81. ροάϑ{, 
νίθπάο 486 γὰ ἰθπίϑη βοπιθίἃ ἃ [ἴα παν οῦ ρᾶτία 46 
Ουραῖϊδ. 


89.-- ἴο5 δἰθηίθηβθβ παρίδῃ ΠΘραάο ἃ ἴα βἰϊπδοϊόῃ 
ἄθ ῥιοβρο δα θῇ 16 86. ϑηςοηίγαρδη 6 ἴα 
βισι]Θηΐθ ΠΊΘΠΘΙΔ: 

᾿θοϑριέβ 46 ἰοβ ρϑῖβϑεβ 56 τϑί σατο ἀ6 ΕἸΠΌρα 
νϑηςίἄοβ ΡΟΥ ἰοβ βφιίθροβ θῇ 6] ΠΊΔΙ Υ θῇ {6 ἃ Υ 
ΠαθῸη δηϊαι!]δάοβ ἰο 416 ὧἊθ6 θηΐγθ 6]105 
ΘΒΟΒΘΡΘΙΌΠ ἃ Μ|ίςδΙδ δ ν Τθοϊ χα! δ589Ὁ, 6] γθὺ αἱ 1οβ 
Ἰασθάθιηοηΐοβ, 416 ρυθοϊβαπιθηΐθ Παρία ππαπάδαο 
1ὰ5 ΤΟρᾶ5 ρτίθραβ θῇ Μίςδἰα, 86 τϑεισό ἃ 81 ραίτἃ 
Ἰᾳπΐο σοῃ ἰο5 δἰΐδα οβ ριοσθάθηϊθϑ ἀθ ῬΡϑοροῇθβο. 
ΘΙὴ ΘΠ Υρο, [05 αἰθη:Θη565 γ᾽ [05 δ]1Δ405 46 Ἰοηΐα Υ 
6] Ηο]θϑροπίο 416 παρίδῃ ἤθοῆο ἀθίθοοσϊόη 46] τον 
Ῥούβϑα σοπ 81 ῸΠ Υ 51 {1ὰῦοη ϑϑϑίοδοο, ρῇ ροάδθυ ἀθ 
Ιο8 ροϑίβϑαβ, ἡ, ἀθϑρῃόβ 4θ ρβϑδῦ οἱ ἰῃνίθιηο, 
δραπάοηάπαοίϊα ἰοβ ρϑίβαβϑ, ἴα οσιρδιθη 6108. 
Ῥοϑβίθσϊουτηθηΐίθ ραγίθγοη 46] ἩΙθϑροηΐο ΓαπηΡο ἃ 


5815 στ ἄδαθ5 γοϑρθοίίν 88. 


᾿λοβριέβ 46 ἰο8 Ὀάγρατοβ 56 ΓΘ ΠΓΘΙΌΠ ἀ6 511 {|6ΥΤ8, 


Ιὰ58 δυο ἀδάθθ δἰθηϊθηβθθθ {τϑηϑρούίδσοη αθ 
ἸηΠθαϊαΐο ἃ 8115 ᾿Π]Πο8, Πλυθθ5 Κ Θηβοῖθ5. ἀθβϑαθ 
ἀοπάθ 1ο5 παρίδῃ ἀθ͵αο ἃ 8αῖνο Υ 86 δριϑϑίδιοη ἃ 
ΤΟΘαΙΠσΩῚ ἰὰ οπἀδα Κ᾽ ἰὰ5 πλαγ811645, γὰ απ ϑβόϊο 
΄αράαρα θῇ ρίθ πὰ ροαμποῆδ ρατγίθ 46] τθοϊηΐο Υ 
Το 88 τα888 86. παρίδῃ αἀθυσατηραάο, διιηηι16 


Ῥοιπιδηθοίδη τηὲ8 Ρροσῶθ5 θη ἰδ8 716 Παρίδῃ 


878 Ε] ἐγαΐδο 4816 86 ἢττηό βὴ ε] 445 ἃ.(᾿. σοπῖο 86 νἱο 6 6] σδρίξι]ο 23. 


89 ΜΊς 818 65 ιιὴᾶ ρϑηίΐηβιι]α 48π6 βϑίά ἔγθηΐθ ἃ ϑᾶ Πη05 θη Αβϑία Μϑῆπου Υ ἀοπάβ 856 αἷο 1ὰ θαΐδ!]α θη 479 ἃ.(.. (νεγ Ἡδγόδοίο ΙΧ 


114 55.). 
890 Ἐβ 6] σι16 ργβοθαϊό σοπΊοΟ ΤΟΥ ἃ 81 πἰείο Αταυϊάἄδπιο. 


ὃς Θρϑίο ϑϑίά θῇ 6] (Οὐ θΥ͂βΟηθ6580, θη ἰδ οὐ] ποιίθ 46] Ἠθὶθβροηίο. 


ἐν αἷς αὐτοὶ ἐσκήνωσαν οἱ δυνατοὶ τῶν 
Περσῶν. 


[1.90.1] Λακεδαιμόνιοι δὲ αἰσθόμενοι τὸ 
μέλλον ἦλθον πρεσβείαι, τὰ μὲν καὶ αὐτοὶ 
ἥδιον ἂν ὁρῶντες μήτ' ἐκείνους μήτ' ἄλλον 
μηδένα τεῖχος ἔχοντα, τὸ δὲ πλέον τῶν 
ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων καὶ φοβουμένων 
τοῦ τε ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆθος, ὃ πρὶν 
οὐχ ὑπῆρχε, καὶ τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν 
πόλεμον τόλμαν γενομένην. [1.90.2] ἠξίουν 
τε αὐτοὺς μὴ τειχίζειν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξω 
Πελοποννήσου μᾶλλον ὅσοις εἱστήκει 
ξυγκαθελεῖν μετὰ σφῶν τοὺς περιβόλους, 
τὸ μὲν βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς γνώμης 
οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς Ἀθηναίους, ὡς δὲ τοῦ 
βαρβάρου, εἰ αὖθις ἐπέλθοι, οὐκ ἂν ἔχοντος 
ἀπὸ ἐχυροῦ ποθέν, ὥσπερ νῦν ἐκ τῶν 
Θηβῶν, ὁρμᾶσθαι: τήν τε Πελοπόννησον 
πᾶσιν ἔφασαν ἀναχώρησίν τε καὶ ἀφορμὴν 
ἱκανὴν εἶναι. 


[1.90.3] οἱ δ' Θεμιστοκλέους 
γνώμηι τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους ταῦτ' 
εἰπόντας ἀποκρινάμενοι ὅτι πέμψουσιν ὡς 
αὐτοὺς πρέσβεις περὶ ὧν λέγουσιν εὐθὺς 
ἀπήλλαξαν: ἑαυτὸν δ' ἐκέλευεν 
ἀποστέλλειν ὡς τάχιστα ὁ Θεμιστοκλῆς ἐς 
τὴν Λακεδαίμονα, ἄλλους δὲ πρὸς ἑαυτῶι 
ἑλομένους πρέσβεις μὴ εὐθὺς ἐκπέμπειν, 
ἀλλ' ἐπισχεῖν μέχρι τοσούτου ἕως ἂν τὸ 
τεῖχος ἱκανὸν ἄρωσιν ὥστε ἀπομάχεσθαι ἐκ 
τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕψους: τειχίζειν δὲ 
πάντας πανδημεὶ τοὺς ἐν τῆι πόλει [καὶ 
αὐτοὺς γυναῖκας παϊδασΊ], 
φειδομένους μήτε ἰδίου μήτε δημοσίου 
οἰκοδομήματος ὅθεν τις ὠφελία ἔσται ἐς τὸ 
ἔργον, ἀλλὰ καθαιροῦντας πάντα. 

[1.90.4] καὶ ὁ μὲν ταῦτα διδάξας καὶ ὑπειπὼν 
τάλλα ὅτι αὐτὸς τἀκεῖ πράξοι ὥιχετο. 
[1.90.5] καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα ἐλθὼν οὐ 
προσήιει πρὸς τὰς ἀρχάς, ἀλλὰ διῆγε καὶ 
προυφασίζετο. καὶ ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο 
τῶν ἐν τέλει ὄντων ὅτι οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ 
κοινόν, ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις ἀναμένειν, 


Ἀθηναῖοι 


καὶ καὶ 


ΤΟΙ α1Ἃ0 195 πη ηο05 ρο 888. 


90.-- Τιοϑ8 ἰασθἀθηγοηΐοβ, δἰ ἄδύβο σπθηΐα ἀθ ἰο 6 
ἴρὰ ἃ ϑιοράθυ, δοιἀἸθοη σΟη τιπᾶ Θπιρα]δάδ, 6 ἢ 
Ρατῖΐθ ρούχιθ Πυρίθγαη νἰβίο σοη πιάβ ἀρτδάο 4116 
ὯΙ δαμέ!οβ πὶ πἰησύιη οἷτο ἰανίθσα ΠΊιΔ1188, 
ΔΌΠΑΠΘ πιάβ δίῃ ρογη86 165 θπιρυή͵αῦδη 5115 δ]Ἰα 05 
ἰΘΠΠΘΙΌΒΟΒ (61 πύπιοιοὸ 6 5115 πᾶνθβ, 46 ἰὰ8 4116 
διηΐθ5. οδύθοίδη, ν᾽ 46] δίτοϊο πιαηϊ ϑϑίαδο θη ἴα 
ΘΌΘΙΤα σοηΐτα 05 Ρ6 588. [.658 ρί ἀϊθιοη ηο βόϊο 76 
ὯΟ ΘαΙἤσαβθη 8115 ΠῚ γα 1185 ϑῖηὺ “16 δαθηηάβ 165 
δυιιάδθθη ἃ αἀθϑίιγ ἰοθ τοοϊηΐοθ 4716 86 
τηδηἰανίθσαη θη ρίθ ἔπούα Ἃ(6] Ῥείοροπμθϑο, 581Π 
(ΟΠΊΙΠΙΟΩΙΓ ἃ ἶοβ δἰθηίθηβθθθ ἰὰὼ8 ἰπίθποίοηθ5. Υ 
Βιϑρίσδοῖαβ απ6 δησαρτία ἴα] ῥδίθοθῦ; ῬΟΥ 6] 
ςοη Γατῖο, σοη ἴα ΠΠΔ]1Δ86 -- ἀ!ΠΘτοη --- (6 486 81] 6] 
Ῥάτρατο δἴασαρα 46 πιθνο πὸ ἰὰνίθβα τηὰ Ὀᾶ86 
βοριτα ἀρ ὀροϑιδοίοηθθ σοπῆο ἰὰ Παρία ἰθηϊάο θῇ 
ΤΟΡα 5.8 ῬΟΓ ϑιυραθοίο «-“-- 


δια ϊθσοη.--- 6] ῬοΙορόπθθο βοτὰ τῇ τοαρίο Υ θᾶ 56 


Τοαϊθηἐθηηθηΐθ; 


ἀθ ορϑίδοίοῃμθβ ϑιΠςθηΐθ. 

Α ἰοβ Ἰδςθα θπιοηΐοβ 416 θχροπίβῃ θϑίδβϑβ ΓΆΖΟΠΘΒ [05 
δἰθηΐθη5865 165 ἀροϑρί ἀ!θῸη Θηβοραα 
Τοϑροπαϊόπαάοίθδ, ἀθ δοιθσάο σοη 6] οτϊϊοιίο ἀ6 
Τοπιίβίοςθϑ, σὰ6 165 θηνίατίδη θα οῦθ5. ρϑῖὰ 
ἰγαΐο ἀθ 8115 ριοριιθϑίαβ. Τοπγίϑίοςθϑ 165 Παρία 
δοοηβοίαάο 416 6 θηνίδβθθῃ σοπλο θα οῦ ἃ 
Τιοράθπιοηΐα ἰο πηάβ ργοηΐο ροϑβϑίρίθ, ἀπηθ ΠΟ 
ἀδρογίδη βηνίαῦ οπβοριδ ἃ 95 ΟἰἴῸ5 ἘΠΊ δ] ἀο 65 
οἰθριοβ ππίο σοη ἐϊ], ϑίπο τϑίθηθιοϑ θῇ Αἰθηδβ 
Παβϑία 416 ἰθναηΐαδθθηῃ ττηὰ Πγι811Δ σοὺ δἰ ιτὰ 
Βα Ποϊθηΐθ ρᾶτὰ ἀθίθπαοβθ; 88 ἀθρογίδη ἀθαϊσαυ ἃ 
5811 σοηδίταςσοϊόη ἰοαάο5 ἰο5 παριαπίθϑ 46 1ὰ οἰπάδά 
8ῖη θχοθροϊόη, πὸ ϑδϑόϊΐο ε6]1ο58, Ϊοβ ΠοπΊρυθθ, ϑπὸ 
ἰδ! 185 Πλ]6 65 νὶ ἰο5 πἰῆοβ, 81ὴ ρου ἀμ 105 
πλδίθσ 5 ἀθ θαϊῆςίοβ ρυϊναάοβ ο ρύ]ςοβ, δῖηοὸ 
ἀριηοϊίθπαο ἰοάο. 

᾿οϑραέβ ἀθ ἀδγ 6588 ᾿πϑί ΓΟ Οη65 Υ ἄθοῖγ τοϑρθοΐο 
ἃ ἶοβ ἀθηηάβ ριηΐοβ 16 6] 8586. θηρία αθ 
ΤΟβοΐνου ἷἴο ἀθ Α]]ΐ, 86. πιασομό. (πᾶηάο ᾿ἰορό ἃ 
Τοραἀθιηοηϊα ΠΟ ἴθ ἃ νοοῖ ἃ [85 διιϊου δα θϑ, 5170 
4116 ἀείαρα ρᾶϑϑβϑαῦ 6] προ Κ ἄδρα ὄχειι588. 51 
δἰριιμα ἀθ 185 δου ἀδαάθβ 16 ργθριηίαρα ρου ααέ 


ὯΟ 86 ρτϑϑοηΐαρα δηΐθ οἱ ροδίθιηο, ἀθοία 416 


906 Τὰ οηίταρα 46 Τ 85 ἃ [98 ρεῦβᾶβ βοιία α]Ζά τιπὰ 46 185 ᾿πέδπηϊαβ πγάβ τεσογά δ 88 δὴ [οα5 108 ἀἸβοιτβο8 Παβία 6] ραηΐο 


ἄθ σοηνθυεγβα θη πη ἰόρ᾽ςο 46 ἰαπίο έχίο σοπηο ἰο βοτία θῇ βεπίάο σοπίγατίο [ἃ ρεϑία ἀθ Μαγαίόηῃ. 


ἀσχολίας δέ τινος οὔσης αὐτοὺς 
ὑπολειφθῆναι, προσδέχεσθαι μέντοι ἐν 
πάχει ἥξειν καὶ θαυμάζειν ὡς οὔπω 
πάρεισιν. 


[1.91.1] οἱ δὲ ἀκούοντες τῶι μὲν Θεμιστοκλεῖ 
ἐπείθοντο διὰ φιλίαν αὐτοῦ, τῶν δὲ ἄλλων 
ἀφικνουμένων καὶ σαφῶς κατηγορούντων 
ὅτι τειχίζεταί τε καὶ ἤδη ὕψος λαμβάνει, οὐκ 
εἶχον ὅπως χρὴ ἀπιστῆσαι. [1.91.2] γνοὺς δὲ 
ἐκεῖνος κελεύει αὐτοὺς μὴ λόγοις μᾶλλον 
παράγεσθαι ἢ πέμψαι σφῶν αὐτῶν ἄνδρας 
οἵτινες χρηστοὶ καὶ πιστῶς ἀναγγελοῦσι 
σκεψάμενοι. 


[1.91.3] ἀποστέλλουσιν οὖν, καὶ περὶ αὐτῶν 
ὁ Θεμιστοκλῆς τοῖς Ἀθηναίοις κρύφα 
πέμπει κελεύων ὡς ἥκιστα ἐπιφανῶς 
κατασχεῖν καὶ μὴ ἀφεῖναι πρὶν ἂν αὐτοὶ 
πάλιν κομισθῶσιν (ἤδη γὰρ καὶ ἧκον αὐτῶι 
οἱ ξυμπρέσβεις, Ἁβρώνιχός τε ὁ Λυσικλέους 
καὶ Ἀριστείδης ὁ Λυσιμάχου, ἀγγέλλοντες 
ἔχειν ἱκανῶς τὸ τεῖχος) ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ οἱ 
Λακεδαιμόνιοι σφᾶς, σαφῶς 
ἀκούσειαν, οὐκέτι ἀφῶσιν. 


ὁπότε 


[1.91.4] οἵ τε οὖν Ἀθηναῖοι τοὺς πρέσβεις, 
ὥσπερ ἐπεστάλη, κατεῖχον καὶ ὁ 
Θεμιστοκλῆς ἐπελθὼν τοῖς Λακεδαιμονίοις 
ἐνταῦθα δὴ φανερῶς εἶπεν ὅτι ἡ μὲν πόλις 
σφῶν τετείχισται ἤδη ὥστε ἱκανὴ εἶναι 
σώιζειν τοὺς ἐνοικοῦντας, εἰ δέ τι βούλονται 
Λακεδαιμόνιοι ἢ οἱ ξύμμαχοι πρεσβεύεσθαι 
παρὰ σφᾶς, ὡς πρὸς διαγιγνώσκοντας τὸ 
λοιπὸν ἰέναι τά τε σφίσιν αὐτοῖς ξύμφορα 
καὶ τὰ κοινά. [1.91.5] τήν τε γὰρ πόλιν ὅτε 
ἐδόκει ἐκλιπεῖν ἄμεινον εἶναι καὶ ἐς τὰς 


ναῦς ἐσβῆναι, ἄνευ ἐκείνων ἔφασαν 
γνόντες τολμῆσαι, καὶ ὅσα αὖ μετ' ἐκείνων 
βουλεύεσθαι, οὐδενὸς ὕστεροι γνώμηι 


φανῆναι. [1.91.6] δοκεῖν οὖν σφίσι καὶ νῦν 
ἄμεινον εἶναι τὴν ἑαυτῶν πόλιν τεῖχος 
ἔχειν, καὶ ἰδίαι τοῖς πολίταις καὶ ἐς τοὺς 


δριδτάαρα ἃ 51.1.5 σοπΠραἤοΙο5 46 οηρααάδ, 416 56 
Δα 6 
Θβϑροαρα 416 Ἰ]θραιΐδῃ ῥτοηίο Υ 86 θχίγαῆαρα ὧδ 


Βαρίαδῃ τοίγαθϑαασο ῥροῦ αἱρύῃμ δϑιπίο, 


416 πο βϑίανιθυδη γὰ 8111. 

91.-- Τὸβ αὰ6 6 οἴδη χιράδραη σοηνθηςίο8. 6 ἢ 
Ταζόη ἀθ 8 δηγίϑίδά; δῆ θπλραῦρο, σαδηᾶο 
ΠΘρδοη οἰτῸ5 Υ ἀθπιιποίδιοη δοθυίαπηθηΐθ 416 8568 
Θϑίαρα βαἀϊῆςσαηάο 1ὰ τηι7811 Ὺ 416 γὰ δἰσδῆζΖεαρα 
αἰΐατα, πὸ προ ροβι 184 ἀθ ἀπάδτ. (πδηᾶο ἰὸ 
ΒΌΡΟ Τοπηγίϑίοςϊθϑ 165 δοοηβο)ό 416 ΠΟ 86 ἀδ͵δγδη 
ΔΙΎΔΒΘΙΓΑΥΙ ΡΟΙΓ δόϊο ρϑίδρταθ δηΐθβ θ᾽ θην]δῦ 
[οἷς ῬΙΌΡΙΟΒ 
οἰμθάδάδημοβ ραᾶῖᾶὰ 416 ἷἶο (ςοΟΙΠΡΙΌΡαβθη Ὑ ἶο 


Ποιηρῖθθ Ποηρϑβίοβ Θηἰ6 5118 
ποιίΠσαβθη ἀθ πιοάο Παάραϊρηο. 
ἙἘπίομοθβ ἰθ5 θην ΔΙῸ Υ 8] πἸϊϑηο {6 ΠΊρΡῸ 
Τοπγίβίοςθϑ ἰδηλοιέη τπαπάό τοοδάο τΟϑρθοίο ἃ 
ἔβίοβ ἃ ἰοβ δίθηϊθηβθβ, δῖπ 716 ἰο βιρΊ σα [05 
Ἰασραθπιοηίοβ, σοη ἴα σοπϑίρηα ἀθ γϑίθηθι ἰὸ πιάβ 
αἰϑι πη ]δάδτηθηΐθ ροϑίρ]θ ἃ ἰοβ θη ρα οσθ5 Υ ἀθ 
ΠΟ ἀ6]4 1165 ραγι Παβϑία 416 61105 νοϊνίθδη (6 
Ἐβρατία --ὰ παρίδῃ ἸΙΘραάο 5115 σοπηραῆθιοβ 46 
επτραϊαάδ, Ἡρτόηϊςο 6] ἀθ 1. 151ς]165 Υ Αὐίβι 6591 6] 
ἄθ 1 ἰβίπηδοο σοῇ α ποίϊςϊα ἀθ 7.6 1ὰ πλισα]]ἃὰ οσὰ 
ΒΕ οἰ θηΐο --- αηΐθ 6] ἰθΠΊΟΥ ἀθ 4116 ἰο8 ἰἸδσθ ἀθηηοηοβ 
γὰ ΠΟ ἴθ5 Ἂ«θήαγδη 1Γ σαθηάο ἰνίθγαη ποίϊοϊα5 
ΟἰαΓδ8. 

ΕἸ ςᾶϑο 68 416 ἰοβ δἰθηΐίθηβθβ, ζοτῆο 86 [65 ρίαϊό, 
τοίανιθοη ἃ ἰοβ θπιραίδάοιθθ θῇ ἰδηΐο 416 
Ταπηίβίοςθβ, ργθϑδθηϊάηοβο ἃηΐθ 105 ἰδοθ ἀθη Π]08, 
165 αἴο δριθυίαπηθηΐίθ σὰ6 81 οἰπάδα γὰ θϑίαρα 
ΔΙ ΤΑ]. ἀα ἰο ϑαῇοϊθηίθιηθηίθ σοπο ρϑίδὰ 567 
ζὰΡρὰΖ ἀθ ριοίθροι ἃ 81:.8 Παριίαηΐθθ γ, 51 ἰἴοβ 
Ἰασθάἀθιηοηΐοβ Ο 8115 δ] Δ 4ο5 σαθγίδη θην] 1165 τη 
ομηρααάδ, 46 ἤπθύδη θῇ δάθίδηΐθ σοπηο Πα ]6 68 
νη ἃ οηἰγονίβίαθθο σοῆ ρϑίβϑοηδϑ “716 ϑδῦθη 
αἀἰϑπρ οηΐθ 8115 ΡιΌρίοβ ἰπΐθιθϑοθ Υ ἴοβ 
ΘΘηΘα 165, ριιθ5 σπδηάο 56 ἀθοϊάϊό α16 θὰ ΠΊΘ]ΟΥ 
δα ἀοηδῦ ἴα οἰπἀδα γ᾽ ΘΠ ΔΓ ΔΙ Θη 1858 Πᾶνθ8, 51Π 
ςοηΐδι σοη ἰοβ. ἰασθάθηηοηΐοβ ἰο ἀθοϊ ἀϊθσοη Υ 86 
αἰτονι θη ἃ ἤδοθιΐο, ἀραῖίθ ἀθ σὰ6 θῇ σπδηΐαβ 
ἀρ! Προγαοίοηθβ ρα ΠΟΙ ρδίοη ἃ 58 ἰδο θῇ ϊηριηδ 
ΕΠ 


ςοποϊαβιόη, 46 165 ραΐθοία ΠΊθ]οῦ 486 58. οπάδα 


Ῥδιθοίθιοη ἂἊθ. ῥϑοῦ οαὐὔΐοο 416 πδαῖθ. 


518 Ἐβ 6] Ασίβε!θϑ ἀροάδάο 6] [πιϑίο, {ψι1Ζά ρουὺ σοηίγαροβίοιόῃ ἃ] πλδυτ 6 τὸ Τοηγίβίος! 68, ἀιιηα16 ΡΟ 6] το]αΐο ἀ6 Ταοία]α 65 
ΠΟ ρδῖθοθ ΠΌΘΟΥ ρταπάθβ αἰ ουθησίαβ. Πππίο σοη Τοπγίβίος!θϑ 56 16 ριθαάθ σοηβι ἀθΓᾺΓ 6] σγθδάου 46] ἱπηρϑτῖο αἰθηίθηβθ, ἃ 
σαγοβ βύραϊίοβ «4]144105» Η]ό 1ὰ σαοία σοττθβροπαϊθηία 46 ἐγ ραίο. ΘΟΡΓΘ 6] Πρ] ο δπμθοάοίατιο τοίθγθπίθ ἃ θϑίθ ρθυβοδ]6 
Ῥαθαθ νοῖβ6 ἰὰ Ὀϊορτδῆα χπ6 6 ἀθαϊςό ΡΙαἴατοο. 


πάντας ξυμμάχους ὠφελιμώτερον ἔσεσθαι: 
[1.91.7Χ]ϑ Ά οὐ γὰρ οἷόν τ' εἶναι μὴ ἀπὸ 
ἀντιπάλου παρασκευῆς ὁμοῖόν τι ἢ ἴσον ἐς 
τὸ κοινὸν βουλεύεσθαι. ἢ πάντας οὖν 
ἀτειχίστους ἔφη χρῆναι ξυμμαχεῖν ἢ καὶ 
τάδε νομίζειν ὀρθῶς ἔχειν. 


[1.92.1] οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἀκούσαντες 
ὀργὴν μὲν φανερὰν οὐκ ἐποιοῦντο τοῖς 
Ἀθηναίοις (οὐδὲ γὰρ ἐπὶ κωλύμηι, ἀλλὰ 
γνώμης παραινέσει δῆθεν τῶι κοινῶι 
ἐπρεσβεύσαντο, ἅμα δὲ καὶ προσφιλεῖς 
ὄντες ἐν τῶι τότε διὰ τὴν ἐς τὸν Μῆδον 
προθυμίαν τὰ μάλιστ' αὐτοῖς ἐτύγχανον), 
τῆς μέντοι βουλήσεως ἁμαρτάνοντες 
ἀδήλως ἤχθοντο. οἵ τε πρέσβεις ἑκατέρων 
ἀπῆλθον ἐπ' οἴκου ἀνεπικλήτως. 


[1.93.1] Τούτωι τῶι τρόπωι οἱ Ἀθηναῖοι τὴν 
πόλιν ἐτείχισαν ἐν ὀλίγωι χρόνωι. [1.93.2] 
καὶ δήλη ἡ οἰκοδομία ἔτι καὶ νῦν ἐστὶν ὅτι 
κατὰ σπουδὴν ἐγένετο: οἱ γὰρ θεμέλιοι 
παντοίων λίθων ὑπόκεινται καὶ οὐ 
ξυνειργασμένων ἔστιν ἧι, ἀλλ' ὡς ἕκαστόν 
ποτε προσέφερον, πολλαί τε στῆλαι ἀπὸ 
σημάτων λίθοι εἰργασμένοι 
ἐγκατελέγησαν. μείζων γὰρ ὁ περίβολος 
πανταχῆι ἐξήχθη τῆς πόλεως, καὶ διὰ τοῦτο 
πάντα ὁμοίως κινοῦντες ἠπείγοντο. 

[1.93.3] ἔπεισε δὲ καὶ τοῦ Πειραιῶς τὰ λοιπὰ 


καὶ 


ὁ Θεμιστοκλῆς οἰκοδομεῖν (ὑπῆρκτο δ' 
αὐτοῦ πρότερον ἐπὶ τῆς ἐκείνου ἀρχῆς ἧς 
κατ' ἐνιαυτὸν Ἀθηναίοις ἦρξε) νομίζων τό τε 
χωρίον καλὸν εἶναι, λιμένας ἔχον τρεῖς 
αὐτοφυεῖς, καὶ αὐτοὺς ναυτικοὺς 
γεγενημένους μέγα προφέρειν ἐς τὸ 
κτήσασθαι δύναμιν [1.93.4] (τῆς γὰρ δὴ 
θαλάσσης πρῶτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν ὡς 
ἀνθεκτέα ἐστί), καὶ τὴν ἀρχὴν εὐθὺς 
ξυγκατεσκεύαζεν. 

[1.93.5] καὶ ὠικοδόμησαν τῆι ἐκείνου γνώμηι 
τὸ πάχος τοῦ τείχους ὅπερ νῦν ἔτι δῆλόν 


ἰανίθσα πΊι181125 Υ 416 6860 δάθηγχάβ 5ετία 
ΡΙΟνΘοῆοθο πὸ ϑδ8όϊο ρᾶῖὰ ἰἴοβ δἰθηΐϊθηβϑθθ ἢ 
Ῥδγςσ18 1 ϑῖπο ἑαηηθόη ρᾶῖὰ ἰοάοβ ἰοβ8 δἰϊδοβ, γὰ 
416 ΠΟ οἵἃ ροβί]θ ἃοοῆβεϑΊίδι (6] πηϊβηλο τποο ὁ 
ΠΟ ᾿ἰριιδὶ ᾿πΠποποῖα θη ᾿ηἰθγέβ 46 ὰ σο] ον 86 ἃ 
ΤΏΘΠΟΒ 486 856 ρδι 1656 46 τῇ Θαπ] ρα ΠΊ]ΘηΐοΟ 5: ΠΉ118 Γ΄. 
Ροῦ ἰαπίο --- ἤο-- ο ἰοάοβ ἰοβ δἰϊδίοβ σαθοίδη ὧθ 
ΤΆΤ ]1ὰ5. ο 86 σοηϑίἄθσαρα 46 ἰο δηϊθυοῦ θϑίαρα 
Ὀίθῃ ἤθοῃο. 

92.-- (δηαο ἴο8 ἰδοθαθιηοηΐοβ [6 οὐ ΤῸ 86 
{ΠῚ ΤΟη ἀθ πηοάο οβίθηϑι]6 σοπίτα ἰο5 δἰθη!θη565, 
Ρι165 θη δρϑβοϊπίο παρίδῃ θηνίδαο ἰὰ θηλρααάα ρϑῖὰ 
486 ἱπιρίάϊθογα ἰὰ σοπϑίγαςσοϊόη 46 1ὰ τηιΓ8118, 51Π0, 
ῬΟΙΓ ϑιριιοδίο, ρᾶῖα δβθϑοῦδ ἃ ἶἴὰ Αϑββῃλοϊθα 
δἰθηΐθη86 ΒΟΡΙΘ 81 ορπἰόμ, δάθηγάβ ἀθ 416 ῥΡουῦ 6586 
ΠοΠΊρο νϑηΐδη ἃ 561 ΠΥ δηλροβ θη τὰ Ζόῃ α6 5811 
ναϊθηϊία ἔγτθηΐθ ἃ ἰοβ. ρϑίβϑαϑ; 8η δι ραῖρο, ῥοῦ 6] 
ἔτᾶσαϑοὸ ἄθ 81.1.8 ᾿πἰθησίοηθθ 86. Δρθβδαπ ΓΔ ΓῸΠ 
1ηἰθυουτηθηΐθ. Υ οβ θα οτθ5 46 ἀηλρα5 ρδγίθβ 
86 ΠΊΔΙΌΠΔΙΌΠ ἃ 8118 ραίτ185 Γθϑρθοῖναβ 81ὴ ΠΘΟΘΥ 


ΤΟΟΪ Δ ΟΙΟΠ68. 


93.-- [6 688 ΠΊΘηΘΓα ΔΙΊ ΠΓΔ]]ΔΙΌΠ [05 αἰθη!Θ 5685 511 
εἰσ δα φη Ῥῖθνο Πθρο Υ δύῃ δοῦα 856 ποΐβ 416 ἰὰ 
ςοηϑειισοίόη ἔπ ἀριθϑατσαάδ, ριιθ5 ἰο8 οἰπηϊθηΐοβ 
Θϑίάηῃ ἤθοῆοβ ἀ4θ ρίθάγαβ ἀθ ἰοάάδϑ οἴδϑθβ Κ' Θῃ 
δἰριιμαβ ραῦΐίθϑ ϑίη {γα ρδ]αταθ ρᾶτὰ 46 ϑηςβήθῃ, 
βίηπο βθρίιη 5856. ἰὰ5 ἰἴρα δπιοηίοπδησο; ἰδπιριέῃ 
ξαθύοη τηϑί485 πλυςσῆδβ ἰάρι 85 ἀθ βορυϊίαταβ Υ 
ΡΙθάγαβ {γὰρ α8 σοη οἰτοβ ριορόβίίοβ, ρ685 ο] 
τροϊηΐίο ἀθ ἴα οἰυαδα ἴθ δηιρ]αο θη ἰοάοβ ἰὸ8 
Ἰπραῖθθ Υ ΡΟΙΓ 680 ζοῇ ͵ἴδ5 ρι1885 δΙΓΔΠΊ ] ΔΙΌΤΙ 
1ΠΛα βου πη ἀδιιθηΐθ σοῇ ἰοάο. 

Τοπηηίβίοςϊθθ ἑαπηθιέη ἰθὸ5 Ἴςοηνθηοὶό ὧθ 616 
ςοηϑίτανθβθη ἰὸ 416 [αϊΐαρα 46] Ρίσθο ---ἰο Παρία 
ςοπηθηΖαᾶο δηΐθβϑ, 6] δῆο 716 πιθ δισοηΐθθα (6 
Αἰθηδ88--- 6η ἴα ςοπϑιθγδοϊόη ἀθ 46 6] ᾿πρὰγ θὰ 
Ῥίιθῆο ρύϑοϊαϑ ἃ ἰθῆθι {{65 ριιθῦίοβ πδίασαϊθϑ Υ, 
Ριυθβίο 4.6 ἰοβ. δἰθηϊθηβθθβ 86 παρίδῃ νοϊσαάο ἃ] 
ΤΔΙ, β8θτ! τη ἀθ ούῶη πἰΠ|48 4 σοη νἱβίαβ ἃ ἰὰ 
δα αιαϊϑιοῖόη ὧθ ροάθχ, 
αἰτθνϑῖβθ ἃ ἄθοῖτ 46 ἀθροσγίδη ἀθάϊσαγβθο ἃ] ΠΊ87 -- 


π-ῆιθ 6] ρυϊπιθῖο θῇ 


ῬΟΙΓ ἰο 416 σοπίτραγό ἃ ἴα ἰπιοδοϊόη ἱππιραϊαΐα (46 
185 ΟΌ ἃ 5. 

6 δοιθῖάο ἼἿοῆῇ 811 ρβϑίθοθυ ςοηβίγαγθοη [ἃ 
ΤΌ ΓΔ]1ἃ θη ἰοΥηΟ δἱ ΡΙῦθο 46 1ὰ δησῆασα 4816 δύῃ 65 


3388 δβρίῃ Π]οηϊβίο 46 ΗΔ] σασηδ8ο (Απηοάπά65 Κοπιαηαβ ΝῚ 34) βογία 6] ἀτοοπίθ θρόπίπηο 46] αἦο 493. 


ἐστι περὶ τὸν Πειραιᾶ: δύο γὰρ ἅμαξαι 
ἐναντίαι ἀλλήλαις τοὺς λίθους ἐπῆγον. 
ἐντὸς δὲ οὔτε χάλιξ οὔτε πηλὸς ἦν, ἀλλὰ 
ξυνωικοδομημένοι μεγάλοι λΛίθοι 
ἐντομῆι ἐγγώνιοι, σιδήρωι πρὸς ἀλλήλους 
τὰ ἔξωθεν καὶ μολύβδωι δεδεμένοι. τὸ δὲ 
ὕψος ἥμισυ μάλιστα ἐτελέσθη οὗ διενοεῖτο. 
[1.93.6] ἐβούλετο γὰρ τῶι μεγέθει καὶ τῶι 
πάχει ἀφιστάναι τὰς τῶν πολεμίων 
ἐπιβουλάς, ἀνθρώπων τε ἐνόμιζεν ὀλίγων 
καὶ τῶν ἀχρειοτάτων ἀρκέσειν τὴν 
φυλακήν, τοὺς δ' ἄλλους ἐς τὰς ναῦς 
ἐσβήσεσθαι. 

[1.93.7] ταῖς γὰρ ναυσὶ μάλιστα προσέκειτο, 
ἰδών, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τῆς βασιλέως στρατιᾶς 
τὴν κατὰ θάλασσαν ἔφοδον εὐπορωτέραν 
τῆς κατὰ γῆν οὖσαν: τόν τὲ Πειραιᾶ 
ὠφελιμώτερον ἐνόμιζε τῆς ἄνω πόλεως, καὶ 
πολλάκις τοῖς Ἀθηναίοις παρήινει, ἢν ἄρα 
ποτὲ κατὰ γῆν βιασθῶσι, καταβάντας ἐς 


καὶ 


αὐτὸν ταῖς ναυσὶ πρὸς ἅπαντας 
ἀνθίστασθαι. 
[1.93.8] Ἀθηναῖοι μὲν οὖν οὕτως 


ἐτειχίσθησαν καὶ τάλλα κατεσκευάζοντο 
εὐθὺς μετὰ τὴν Μήδων ἀναχώρησιν. 


[1.94.1] Παυσανίας δὲ ὁ Κλεομβρότου ἐκ 
Λακεδαίμονος στρατηγὸς τῶν Ἑλλήνων 
ἐξεπέμφθη μετὰ εἴκοσι νεῶν ἀπὸ 
Πελοποννήσου: ξυνέπλεον δὲ καὶ Ἀθηναῖοι 
τριάκοντα ναυσὶ καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων 
πλῆθος. [1.94.2] καὶ ἐστράτευσαν ἐς Κύπρον 
καὶ αὐτῆς τὰ πολλὰ κατεστρέψαντο, καὶ 
ὕστερον ἐς Βυζάντιον Μήδων ἐχόντων, καὶ 
ἐξεπολιόρκησαν ἐν τῆιδε τῆι ἡγεμονίαι. 

[1.95.1] ἤδη δὲ βιαίου ὄντος αὐτοῦ οἵ τε ἄλλοι 
Ἕλληνες ἤχθοντο καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ Ἴωνες 
καὶ ὅσοι ἀπὸ βασιλέως νεωστὶ ἠλευθέρωντο: 
φοιτῶντές τε πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἠξίουν 
αὐτοὺς ἡγεμόνας σφῶν γίγνεσθαι κατὰ τὸ 
ξυγγενὲς καὶ Παυσανίαι μὴ ἐπιτρέπειν, ἤν 
που βιάζηται. [1.95.2] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι 
ἐδέξαντό τε τοὺς λόγους καὶ προσεῖχον τὴν 
γνώμην ὡς οὐ περιοψόμενοι τἄλλά τε 


ν 51016; (05 σαῖῸ8 θη αἀἰϊτθοοϊόηῃ οριιθϑία οι θα 8 ἢ 
145 ρβάσγαϑθ; ροὺ ἀθηίΐτο ποὺ Παρία σύανα πὶ ὈΔΙΤΟ, 
ΡὈΙθαάταθ δοορίδαδβ 
τοίη ρ ]δυτηθηΐθ Υ ππ|4δ8 δχίθυουπηιθηΐθ σοη 


βΒῖπο φιδΠα468 ςοτίδ 88 
Θ͵ΆΡ68 48 ΠΙθῖτο γ᾽ ΡΙοπιο; θῇ αἰτπισα 86 ἀο]ό πηάβ ο 
ΤΏΘΠΟΒ ἃ ἴα πιϊίδα ἀθ ἶο 4.6 856 ρίαπθό ριιθ5 
Ταπηίβίοοϊθθ χαθτία οὗν ἰο8 δἴδαιιθβ ἀθ ἰὸβ 
ΘΠΘΠΊΪΡΟΒ ΠΟ 511 δἰΐπ17ἃ Κ᾽ ΘΙΌΒΟΙ Υ ρϑῆβερα 416 
τηὰ φσιυιδιηϊοϊόη ἀθ ρόοσοὺβ. ΠΟΠΊΡΓΘΒ, ἰο8 ΠΊΘΠΟΒ 
{{1|65, Ῥαβίατγία, θη ἰαπίο 46 ἰοβ ἀθηγάβ ἀθρθγίαη 


ΘΙ ΓΟΔΙ Θη [65 Πᾶνθ8. 


Πράϊςαρα τηὰ αἰθησίόῃ θϑρθοα]βίπγα ἃ 1ὰ58 ἤᾶνθ85, 
βθϑίη οἴθο, ροῦ ν ΟῚ 416 ἰὰ ᾿ην δϑιόῃ 46] εἹέγοϊζο 46] 
ΚοΥ οἵδ πιάβ [άς!] ΡΟΣ ΠΊΔΙ “6 ΡΟΥ [οΥὙὰ; ῥΟΥ 
Βιριιθϑίο σοηϑίάθγαερα ἃ] Ῥίγθο πιάβ {{Π ααθ 1ὰ 
οἰυαδαά αἰΐα Υ σοῦ [ποιθηςσία δοοηβοαρα ἃ ἰὸβ 
αἰθηίθηβθθθ 716 851 θῇ δἱριιῆᾶ οζδϑίόῃ 86 νϑίδῃ 
ΤοοΠαΖαάοβ θῇ ἰἰθῖτῶ, Ὀαδίαϑβθῃ δἱ Ρίσθο ᾧΥ 86 


Θηΐθηΐαβθη σοῇ [185 Πᾶνθ85 ἃ ἰοάοϑ. 


ΕΠ ἤπ, ἃϑί 65 σοπΊο ἰοβ8 δίθηϊθηβϑθϑ ἰθνδηΐδίοη 5115 
ΤῊ 181185 Ὑ ΟΠ ΡΊΘΟη 185 ἀθηγάβ ἐου Πσδοίοπθ5 
᾿πηπθαϊαίαπηθηΐθ ἀθϑριιέβ ἀθ ἴα τοι τα ρϑίϑᾶ. 


ο4 -- [οἴ- ἄς 
Τιἀςραθπηιλοηΐα, 6 θηνίδάο ἀθϑάθ 6] Ῥεϊοροῆθϑβο 


Ῥαδιιϑαηῖα5. 8 6] (Ιθόμηρτοίο, 
ζΟΠΊΟ σοπιδηάδηΐθ ἀ6 195 ρτίθροβ σοῇ νϑίηΐθ Πᾶνθ8; 
16 δοοιηραῆαρδη ἰο05 αἰθηίθη5865 σοῃ ἰγοηΐα Πᾶν 68 Υ 
Το ῃοβΒ ἀθ ἰοβ ἀδθηιάβ αἰϊδάοβ. Ἡ]σθΙΟη. τιπᾶ 
οχρθαϊοϊόη σοηίτα ΓΠΙΡΙΘ γΥ ϑοπηθ θη ρύϑη ραγΐθ 
ἀθ 6118; Υ ἀθϑραέβ σοηίγα ΒΙΖαποῖο, θη ροάθϑι ἀθ ἰοβ 


Ῥοίβδ8, Υ ἰὰ ἰοπηδΙΌη πηθαϊδηΐθ δ8θα!ϊο. 


95.-- 
ἀοβοπιροῆο γὰ ἀθ 688 θαϊίασα, ἰοβ ἀθηγάβ ρυϊθροβ 


ΑΙ ροτίαϊϑβα θ πιοάο νἱ]ἱοϊθηίΐο θῇ ε] 


86. ΘΠΟ]ΔΙΌΠ, Υ ϑοτθ ἰοάο ἰο5 Ϊοπῖοϑ Υ σϑηΐοβ 
τοοϊθηίθπιθηΐθ παρίδῃ χαθάδαάο 065 ἀ6] θυ. Ἐπ 
[τϑοθηΐθθ. σοην ΒΟ ΟΠ 65 σο ἰο5. δἰθπίθη868 165 
Ροαΐδηῃ απ ἤιθϑθὴ 581..58 θίθϑ. θῇ τὰζΖόη ἀθ 81 
Ῥδγθηΐθθοο Υ ΠῸ οοηβίπθιδη ἃ Ραιιβδηΐδβ 4116 
σοπηθίθσα ἱτορο]ία5. [95 δἰθηῖθ 865 ἀϊθγοη δοορία 
ἃ 81.585 ρϑίδαριαθϑ Υ ἀθαϊσδίοη 81 αἰθησίόη ἃ πῸ 


548 ΘΟΡΤΠΟ 46 Τ,Θόπ] 85, 6] Πέτοσ ἀ6 1858 Τϑιτη ρΙ] 88, Υ ρούβοηδ]θ ἀθ ᾿πἰδιιβία ΠΊΘ ΠΟΥ (οἔγ. 128 γ᾽ 55.) ρϑ 1 105 ἰδοθ πη οἱ 5, 
γὰἃ 416 86 σοηνοσῆγά ἰαπηἰέῃ θη 6] ἰόρίςο ραγδαϊρηπηάζιςο ἀθ 1α ροϑβϑίρ]θ δοιπά 46 Ἰο5 Ἰασθάθηηοηοβ σπδηᾶο ϑϑίάῃ ἔπιθσὰ 46 
581 ρδίγα Υ ἀθ 1ὰ ν]ρι] ποῖα 46 8115 σοποϊ πα δά δ η08. 


καταστησόμενοι ἧι φαίνοιτο ἄριστα αὐτοῖς. 


[1.95.3] 
μετεπέμποντο Παυσανίαν ἀνακρινοῦντες 
ὧν πέρι ἐπυνθάνοντο: καὶ γὰρ ἀδικία πολλὴ 
κατηγορεῖτο αὐτοῦ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τῶν 
ἀφικνουμένων, τυραννίδος μᾶλλον 
ἐφαίνετο μίμησις ἢ στρατηγία. 

[1.95.4] ξυνέβη τε αὐτῶι καλεῖσθαί τε ἅμα 
καὶ τοὺς ξυμμάχους τῶι ἐκείνου ἔχθει παρ' 
Ἀθηναίους μετατάξασθαι πλὴν τῶν ἀπὸ 
Πελοποννήσου στρατιωτῶν. [1.95.5] ἐλθὼν 
δὲ ἐς Λακεδαίμονα τῶν μὲν ἰδίαι πρός τινα 
ἀδικημάτων ηὐθύνθη, μέγιστα 
ἀπολύεται μὴ ἀδικεῖν: κατηγορεῖτο δὲ αὐτοῦ 
οὐχ ἥκιστα μηδισμὸς καὶ ἐδόκει σαφέστατον 
εἶναι. 


ἐν τούτωι δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι 


καὶ 


τὰ δὲ 


[1.95.6] καὶ ἐκεῖνον μὲν οὐκέτι ἐκπέμπουσιν 
ἄρχοντα, Δόρκιν δὲ καὶ ἄλλους τινὰς μετ' 
αὐτοῦ στρατιὰν ἔχοντας οὐ πολλήν: οἷς 
οὐκέτι ἐφίεσαν οἱ ξύμμαχοι τὴν ἡγεμονίαν. 
[1.95.7. οἱ δὲ αἰσθόμενοι ἀπῆλθον, καὶ 
ἄλλους οὐκέτι ὕστερον ἐξέπεμψαν οἱ 
Λακεδαιμόνιοι, φοβούμενοι μὴ σφίσιν οἱ 
ἐξιόντες χείρους γίγνωνται, ὅπερ καὶ ἐν τῶι 
Παυσανίαι ἐνεῖδον, ἀπαλλαξείοντες δὲ καὶ 
τοῦ Μηδικοῦ πολέμου καὶ τοὺς Ἀθηναίους 
νομίζοντες ἱκανοὺς ἐξηγεῖσθαι καὶ σφίσιν 
ἐν τῶι τότε παρόντι ἐπιτηδείους. 


[1.96.1] Παραλαβόντες δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τὴν 
ἡγεμονίαν τούτωι τῶι τρόπωι ἑκόντων τῶν 
ξυμμάχων διὰ τὸ Παυσανίου μῖσος, ἔταξαν 
ἅς τε ἔδει παρέχειν τῶν πόλεων χρήματα 
πρὸς τὸν βάρβαρον καὶ ἃς ναῦς: πρόσχημα 
γὰρ ἦν ἀμύνεσθαι ὧν ἔπαθον δηιοῦντας τὴν 
βασιλέως χώραν. 

[1.96.2] πρῶτον 
Ἀθηναίοις κατέστη ἀρχή, οἵ ἐδέχοντο τὸν 
φόρον: οὕτω γὰρ ὠνομάσθη τῶν χρημάτων 
ἡ φορά. ἦν δ' ὁ πρῶτος φόρος ταχθεὶς 
τετρακόσια τάλαντα καὶ ἑξήκοντα. ταμιεῖόν 


καὶ Ἑλληνοταμίαι τότε 


Ῥο ΤΙ {ς}ς5610 Υ ἃ ΟΥ̓ΡΔΠΙΖΟΙ ἰο ἀθηγάβ ἀθ ἃ ΠηδΠΘΓα 
486 165 ραϊθϑοία ΠΊ6]Ου. 

ἘπΙΓΘ ἰδηΐο, ἰο5 Ἰδοθ θη ηΟ5 ΠΠΘΠἀΔΙΌΠ [12 ΔΙ ἃ 
ῬΡαιϑαηϊῶβ ρϑῖδ 80016 [85 
Ἰπέογπιδοίομθβ 46 ἰθηΐδη, ρῖ165 οἵα δοιβαᾶο (6 
ΠΌΙΊΘΙΌΒΟΒ. ἀ6]1105 ΡΟΙΓ ρα Ὧθ ἰοβ ρυίθροβ 4116 


ΠΘραρδη ἃ Ἐβραγία γΥ πηάβ 410 [οἰ δΐασα ραίθοία ττπὰ 


1Π[θυΟρ 116 


᾿γηϊαοϊόῃ 46 {ἰδ ηίδ. 

Ταπηθιέη ϑαςθαϊό, ρου 6] πηίβηλο {ἰθ Προ θη 486 56 
16 ςοηνοςαρδ, 416 Ϊο5 δἰδάοβ, οοη θχοθροϊόη 46 1ἰοβ8 
βοϊάδοβ ρϑϊοροηθϑίοβ, Ροῖ οὐαΐο ἤαςία ἐϊ 86 
ῬΑΒΔΙΌΠ ἃ ἰοβ δίθηϊθηβθβ. [᾿οραάο ἃ Ἐβρατιία ἴὰθ 
ἸυΖραάο ῥοῦ ἰοβ ἀρσύανίοβ ραγίσα]αγθθ σοπιθί 408 
ςοηΐγα δἰρίιηοβ, ΡΟΙῸ ρου ἰοβ ἀθ! 05 46 ἱπηρογίδηοία 
4Ζιραό Δρϑιιθὶίο σοπτο ΠΟ σα]ρϑΌ]θ; 86 1Θ ἀσιϑαρα θα 
ὯΟ ΡΘοααθῆο ρύϑάο 46 [νούθοοῦ ἃ [95 ρεῖβ88 Υ ἄδᾶ 
Ια ἰπυρτθϑίόῃ (6 416 βϑίο βϑίεθρϑ οἰ δγίβίπιο. 


Υὰἃ ΠΟ 6 θην] ΟΠ σΟΠΊΟ ςοηδηάεδηίθ, 51η0 ἃ ΠΟΥΓ 5 
Υ ἃ αἰριιηοβ οἰτῸ8 δῇ πηϊόῃ 468 τη εοἹέγοϊίο πὸ παν 
ΠΙΕΠΊΘΙΌΒΟ; ΡΘΙῸ [05 818 405 πο 165 σοηῆδτγοη γἃ 6] 
Τλδηπἄο ϑιρτῖθπιο. Ἐπ᾿ σδηΐο ἴο 5.ΡΊθοη 86 
ΤΑΔΙ ΟΠ ΔΙΌΠ Υ᾽ ἰο58 ἰΔΟΘἀΘ ΠΟ ΪΟ5 γἃ ΠΟ Θην ]ΔΙΌΠ ΠΟΠ 
Ῥοβίοτοι δα ἃ οἰϊΌβ, ΡΟΣ ἰθπιοῦ ἃ 46 5115 
οἰμάἀδάδηοβ 856 νον θυδη θη 6] Θχίθυιοῦ ρΘΟΥ65 ---ἰο 
416 ργϑοϊβαπηθηΐθ σΟΠΠΡΓΟΡΘΙΌΠ σοη Ραιιβ8 188 -- 
δ8ΐ σοπΊο ῥΟΥΓ 6] ἄθβθο 46 ἃρδηοηδσ ἃ ΘΊΙΘΙΤΑ 
ςοηΐγα ἰο5 Ρϑ 888 Υ ροῦ σοηϑίἀθυδ τ ἃ [05 δίθηϊθη865 
ςαρδοϊζαοβ ρᾶῖα δ]θσθυ 6] πλαηο Υ 561 δηΊΙΡΟΒ 
ΒΌΥΟΒ 6η ἰὰ οἰγοιηβίδηοϊα ριθϑεηΐθ. 


96.-- [πὰ ν6Ζ 4116 Ϊοβ αἰθηϊθ 565 ΓΟ ΙΘΙΌη 46 658 
ΤδηΘΥα 6] πλαηο Βαρτ πο, σῇ 6] ἀρτδάο 46 ἰὸβ 
δαάοβ Ροῦ 81 οὐΐο ἃ Ῥαιιβαηϊαδθ, ἢ]δαοη 4μέ 
οἰμάδαθβ ἀθρίβη δροσίαγ ἀϊποῖο ρᾶῦὰ ἰὰ ἰποῃᾶ 
ςοηίγα 6] Ὀάτρατο Υ σαάϊθ8 πανθϑϑόβ, Τ,ἃὰ θχοιι88 θἃ 
νΘηρΡαΙ56. ΡΟΥΓ ἰο 46 παρίδῃ βυΐτάο διγαβαηάᾶο 6] 
Ρᾶΐίβ (61 θυ. 

Ἑπίομοθβ 856 ἰηϑεςπγό ῥΟΥ ΡΥ ΠπΊοῦα νῸΖ θη ἰοὸ5 
δἰθηῖθη565 6] σαῦρο ἀθ ἰοβ πο θηοίαπγίαβρ, ψα] 6 65 
τραρίδη 6] ἰπραΐο, γὰ απὸ ἃϑί 86 ἀθηοπηηό ἰὰ 
ἀροτγίδοιόη Επαηοῖθσα. ΕἸ ΡΥ ΠΟΥ ἐπραίο ααραό 
Π]αάο 6δη σπαἰγοσίθηΐοβ βοβοηΐα ἰδ] θηϊοβ"θς; 6] [ΘΒΟΓῸ 


965 Ἐϑ[6 65 6] πηοπιθηΐο, 477 ἃ.(᾿., θῇ 4116 86 οὔθὰ ἰὰ (οπίθαργδεοϊόῃ ο [ρα ἀξςοο- έϊςδ. 


560. 1 1ογ] πηθηΐθ «Δα Π] Π|ϑ γα ἀογ65» Ο «ἰΘΒΟΓΘΙῸΒ 46 1ο5. ρυϊθροβ», αι ηθ5 θη ΠύΠΊΘΙΟ 46 αἷ6Ζ γ᾽ ϑἰθρίἄοβ δηπαὶπηθπίθ 6 


ΘπέΓ6 108 οἰπἀδδΠο08 δἰθη θη 568 886 Θποδσραῦρδη 46 δΔατη] ηἸβίταῦ [958 [ΟΠ ο85 46 δ 168. 


9ός Ἐ] ξα]Θπίο ϑααίν]ία ἃ 6.000 ἀγδοπιδϑ, ᾽ο μι ἱπαάϊςα ἴο οἰθναάο 46 βϑἕα βι1π|ᾶ 8ὶ 56 ρίθηβα δῃ ἴο χιθ ἀπίπλοβ θῇ ἴὰ ποία ἃ] 


τε Δῆλος ἦν αὐτοῖς, καὶ αἱ ξύνοδοι ἐς τὸ 
ἱερὸν ἐγίγνοντο. 

[1.97.1] ἡγούμενοι δὲ αὐτονόμων τὸ πρῶτον 
τῶν ξυμμάχων καὶ ἀπὸ κοινῶν ξυνόδων 
βουλευόντων τοσάδε ἐπῆλθον πολέμωι τε 
καὶ διαχειρίσει πραγμάτων μεταξὺ τοῦδε 
τοῦ πολέμου καὶ τοῦ Μηδικοῦ, ἃ ἐγένετο 
πρός τε τὸν βάρβαρον αὐτοῖς καὶ πρὸς τοὺς 
σφετέρους ξυμμάχους νεωτερίζοντας καὶ 
Πελοποννησίων τοὺς αἰεὶ προστυγχάνοντας 
ἐν ἑκάστωι. [1.97.2] ἔγραψα δὲ αὐτὰ καὶ τὴν 
ἐκβολὴν τοῦ λόγου ἐποιησάμην διὰ τόδε, ὅτι 
τοῖς πρὸ ἐμοῦ ἅπασιν ἐκλιπὲς τοῦτο ἦν τὸ 
χωρίον καὶ ἢ τὰ πρὸ τῶν Μηδικῶν Ἑλληνικὰ 
ξυνετίθεσαν ἢ αὐτὰ τὰ Μηδικά: τούτων δὲ 
ὅσπερ καὶ ἥψατο ἐν τῆι Ἀττικῆι ξυγγραφῆι 
Ἑλλάνικος, βραχέως τε καὶ τοῖς χρόνοις οὐκ 
ἀκριβῶς ἐπεμνήσθη. ἅμα δὲ καὶ τῆς ἀρχῆς 
ἀπόδειξιν ἔχει τῆς τῶν Ἀθηναίων ἐν οἵωι 
τρόπωι κατέστη. 


[1.98.1] Πρῶτον μὲν Ἠιόνα τὴν ἐπὶ Στρυμόνι 
Μήδων ἐχόντων πολιορκίαι 
ἠνδραπόδισαν, Κίμωνος 
στρατηγοῦντος. [1.98.2] ἔπειτα Σκῦρον τὴν 
ἐν τῶι Αἰγαίωι νῆσον, ἣν ὥικουν Δόλοπες, 
ἠνδραπόδισαν καὶ ὥικισαν αὐτοί. [1.98.3] 
πρὸς δὲ Κρυστίους αὐτοῖς ἄνευ τῶν ἄλλων 
Εὐβοέων πόλεμος ἐγένετο, καὶ χρόνωι 
ξυνέβησαν καθ' ὁμολογίαν. 


εἷλον καὶ 
τοῦ Μιλτιάδου 


[1.98.4] Ναξίοις δὲ ἀποστᾶσι μετὰ ταῦτα 
ἐπολέμησαν καὶ πολιορκίαι παρεστήσαντο, 
πρώτη τε αὕτη πόλις ξυμμαχὶς παρὰ τὸ 
καθεστηκὸς ἐδουλώθη, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν 
ἄλλων ὡς ἑκάστηι ξυνέβη. 


Θϑίαα θη [6 ].ϑ" δ γ 185 88:16 85 86 σθ] γα η 6 
6] βϑιη 8110. 

97.-- - ΕΠΙο5, 416 δἱ ρι!ποῖρίο οἠθιοίδη 58 1οίαασα 
ΒΟΡΤΘ [1705 Δ] 405 ᾿πΠἀθροηα]θηΐθβ Υ 486 ἰοπΊαΡ 
18ὰ8 Ἃαθοϊβίομθθ δὴ δβ8 1688 ΘΘΠΘΙα165. θη 6] 
Ροτίοάο 4.6 νὰ 46 ἰὰ58 (σουταβ Μέαϊςδβ μαϑβία όβία, 
᾿πἰουν ΠΙΘΙΌΠ 6 105 βριιθηΐθβ ἤθοῆο5 το] δοίη 05 
σοη ἰὰ σίιοιτα Υ ἰὰ οὐρδηϊΖεοϊόῃ ρο] σα, μθοῆοβ5 θη 
Ιο8 46 πνίθγοη σΟπΊΟ Οροπθηΐ68 δἃἷ Ῥάγρατο, ἃ 5115 
ΡῬΙΌΡΙΟΒ δἰϊδοβ βιθναάοβ ο ἃ ἰοβ ρε]οροηθβίοβ 
416 6η οδάδ σοπηῆϊςοίο ἐανίθγοη οηΐτθηΐθ. Ἐβουί 650 
Υ πὶ δραῖίέ Ἂ(6] τοϊαίο ροΐαιαθ ἃ ἰοάοβ ἰοὸβ 
ΔΘ ΟΥ65 ἃ Πηΐ 165 ἔα] αρα θϑίθ θβϑραςίο σσοποϊόριςο 
Υ ἰγαϊαθδῃ ο ἴο διηίθυῖου ἃ 145 (σθτὰ5 Μέαϊςοδβ ο 1ἃ5 
τ ϊϑθηῶθ (οιτα8 Μέαϊςαϑ; 6] 7Ζὰ6 ρῥιθοϊβαπιθηΐθ 
ἐγαϊό θϑὲ ἰθπια θῇ 81. Ηἰδίογία 46] ἀποιϑτα, ἩἨο]άπίςο, 
Ιο ἤίζο οοὴῇ ὑιθνραδά κ᾽ δἰηπ θχδοιπα θη ἴὰ 
σατο ποϊορία. Αἀθηγάβ, δία τοῖο σοπίίθηθ τη 
οχροϑβιοίόη (46] πηοάο θῇ 416 86 σοηϑείαγό 6] 
᾿ΠΊΡΕΘΙ͂Ο δἰθ 6 η56. 


98.--- ΕΠ τ ρῥΙΠπορίο, θα]ο 6] πιαηάο ἀθ (ἰπιόῃ, 
ἢ ο ἀθ Μιοία6598., 566 ἀροάθγδσοη ἀθ Εόῃ, [μηἴο ἃ] 
Ἐβιππηόμϑϑρ, 6 θϑίαρα θῇ πιαῆοβ 4θ ἰοβ ρϑῖβ88, 
ἰγῶ8 ϑοπΊθίθυϊα ἃ δϑθαᾶϊο Υ θϑοϊανζαοη ἃ 5115 
Παρ αηΐθϑ; ροβίθυουσηθηΐίθ Ἐβοϊτοβη ὅς, 16 151 (6] 
ἀόϊορθϑθ, ἃ ὄοὐγοβ 
ΒΟΙΠΠΘΙΘΙῸΠ ἃ ἴα Θϑοϊανιπὰ ν᾽ ἴὰ 


Ερθο 416 Βαρίζαραηῃ [Ὸ8 
Παρ αηΐθ8 
ΠΟΪΟΠΙΖΔΙΌΠ 05 δἰθηίθ 5865. 56 ΘΠ ΘΠ ΔΙΌ Θἢ τΠἃ 
ΒΌΘΙΓΑ σΟη 05 σδ βί] 5. δ. 581ὴ 16 ραγ!οϊρδοϊόη ἀ6 
Ιο8 ἀθηγάβ βιαρθοβ, Υ σοὺ 6] {προ Π]ΘρΘΙΌΠ ἃ τ1Π 
δοιυοίάο. (οη ο5 Παχίοβ, 416 86 μαρίδη δ θναάο 
ἀρϑρυαέόβ ἀὯθ 680, 165 


ΒΟΠΊΘΕΙΘΙΌΠ ἃ δ58θαϊο; θϑία πιθ ἰὰ ρυπιθύα οἰπάἀ δά 


ἰδ όη ἰπομαίοη ὅς τ 


δαάα 416 ςοπίτα ἰο θϑείριαϊδαο ροιαϊό 51 
᾿Ἰπάθροηάρθποῖΐα; ροϑβίθτοιτηθηίθ ἰὰ ρεγάθγίδη σα 


σδρίτα]ο 27(6) τθϑρθεοίο ἃ 416 ἰοβ βοίάδάοβ ἀυταηίθ 1ὰ ριιοῖτα 6η [οπΐα πιιησα σΟΠΒΙ ρ Π]ΘΙΌΠ ΠΟ ΓΑΙ Ηἱ 5 ΖαΊογα τ1πὰ ἀγϑοηγᾶ 


ῬΟΥΙ Ρϑύβομδ Υ᾽ αἴα (εἴτ. ΝΊΠ 29). (θη εἰ ἰσραίο τοοαιάδάο Παρτία ρατὰ ρᾶραγ ἰὰ βοϊά δά (6 τη δῆο ἃ 7.562 Πορ] 188. 


964 ἔδέαινο 6η [)6105 Παϑβία 6] 454, αἴο θῇ 416 πιο ἰγαϑ᾽αάδάο ἃ Αἰθηδβ. 


97. Ἐῃ φϑῆθδὶ 86 βϑίά 46 δοιοσάο θὴ 416 ἨἩρ]άηϊσο ρι]1οό 51 οὔτα σοη ροβίθυιομ δα ἃ] 407-406, γὰ α16 ρδῖθοθ ΠᾶΡΟΥ 


πο] 1Ἃ}ὁ 6ἢ 81 οὔτὰ δοοηίθοι θη ΐοβ ΟΟΠΙΤΟ5 656 δῆο. 


986 Ἐξ 6] ἔδπῖοβο (ἰπιόῃ γὰ πηθποίοπμθαο θη 6] σαρίςα]ο 45. 588. ραάτθ Μηοίδάθβ, χαΐθη Ππαρία δία ἔἴσαηο θη 6] Οθύβθοηθ580 


ἐγᾶςῖο, ἔπ 6] νθποθάου 4θ Μαεζαίόηῃ. 


980 Ἐχροίατηθηίθ ᾿απίο ἃ [ἃ ἀθϑοηηθοσδάπτγζα 46 ϑϑίθ τίο 416 βερϑῖὰ 105 ἰθυτουοβ ἀθ Τταςῖα Υ ΜαδςἼθαοηίΐα. Ἰκίο δυτῖρα, ἃ Ῥοςο 


τηάβ 46 4 Κη1. 588 βποπθηΐγα ΑΠΗ͂ροἹ 5, οπἀδα θη ἴοσηο ἃ ἴὰ σιι8] 56 ἀθϑδσγο!]δη θιθ πα ρατίθ 46 1ὰ5 Ορθυδοί 65 46 105 ΠΠΌΤῸ5 


Ιν ΥνΝ (ψεγ ίπαάϊςθ 46 ΠΟΠΊΡΓ68). 

98. Α τιη05 30 Κη. 8] Θβίθ 46 ΕπΡρθᾶ. 

984 ( γ]βίο βϑΐά θῇ 6] βχίγεπηο 51 ἀθ ΕΠΡθᾶ. 
98ς Ῥογ 6] 467 ἃ.(. 


[1.99.1] αἰτίαι δὲ ἄλλαι τε ἦσαν τῶν 
ἀποστάσεων καὶ μέγισται αἱ τῶν φόρων καὶ 
νεῶν ἔκδειαι καὶ λιποστράτιον εἴ τωι 
ἐγένετο: οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι ἀκριβῶς ἔπρασσον 
καὶ λυπηροὶ ἦσαν οὐκ 
βουλομένοις ταλαιπωρεῖν προσάγοντες τὰς 


ἀνάγκας. 


εἰωθόσιν οὐδὲ 


[1.99.2] ἦσαν δέ πως καὶ ἄλλως οἱ Ἀθηναῖοι 
οὐκέτι ὁμοίως ἐν ἡδονῆι ἄρχοντες, καὶ οὔτε 
ξυνεστράτευον ἀπὸ τοῦ ἴσου ῥάιδιόν τε 
προσάγεσθαι ἦν αὐτοῖς τοὺς ἀφισταμένους. 
ὧν αὐτοὶ αἴτιοι ἐγένοντο οἱ ξύμμαχοι: 
[1.99.3] διὰ γὰρ τὴν ἀπόκνησιν ταύτην τῶν 
στρατειῶν οἱ πλείους αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀπ' 
οἴκου ὦσι, χρήματα ἐτάξαντο ἀντὶ τῶν νεῶν 
τὸ ἱκνούμενον ἀνάλωμα φέρειν, καὶ τοῖς μὲν 
Ἀθηναίοις ηὔξετο τὸ ναυτικὸν ἀπὸ τῆς 
δαπάνης ἣν ἐκεῖνοι ξυμφέροιεν, αὐτοὶ δέ, 
ὁπότε ἀποσταῖεν, ἀπαράσκευοι καὶ ἄπειροι 
ἐς τὸν πόλεμον καθίσταντο. 


[1.100.1] Ἐγένετο δὲ μετὰ ταῦτα καὶ ἡ ἐπ' 
Εὐρυμέδοντι ποταμῶε ἐν Παμφυλίαι 
πεζομαχία καὶ ναυμαχία Ἀθηναίων καὶ τῶν 
ξυμμάχων πρὸς Μήδους, καὶ ἐνίκων τῆι 
αὐτῆι ἡμέραι ἀμφότερα Ἀθηναῖοι Κίμωνος 
τοῦ Μιλτιάδου στρατηγοῦντος, καὶ εἷλον 
τριήρεις Φοινίκων καὶ διέφθειραν τὰς πάσας 
ἐς διακοσίας. [1.100.2] χρόνωι δὲ ὕστερον 
ξυνέβη Θασίους ἀποστῆναι, 
διενεχθέντας περὶ τῶν ἐν τῆι ἀντιπέρας 
Θράικηι ἐμπορίων καὶ τοῦ μετάλλου ἃ 
ἐνέμοντο. καὶ ναυσὶ μὲν ἐπὶ Θάσον 
πλεύσαντες οἱ Ἀθηναῖοι ναυμαχίαι 
ἐκράτησαν καὶ ἐς τὴν γῆν ἀπέβησαν, 
[1.100.33 ἐπὶ δὲ Στρυμόνα πέμψαντες 
μυρίους οἰκήτορας αὑτῶν καὶ τῶν 
ξυμμάχων ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ὡς 


αὐτῶν 


10θα Ἐξ 1ὰ τϑριόῃ βἰίπδαα θη 6] βισοθβίο 46 Αϑία Μϑηουσ. 
1000 ῬγΟΡΔ] πθπίθ ΘΠ ΓΘ 6] 468 γ᾽ ε] 466. 
Ἰοῦς ἘΉ 465 ἃ.(. 


τ1πὰ ἀθ ἰὰ8 οἰἵὰβ βρη 51:58 οἰγοιηβίδηςσβ 
Ρδγ σα] Γ68. 

99.-- Το πηοίϊϊνοβ ἀθ 188 ϑιθίθνδοίοηθϑ ΠΙΘΙΌΠ 
αἸογθηίθβ, ἀΠ 4116 ΘΠ 16 105 πηά8 ἱπηρογίαηΐθβ θϑίάῃ 
ἴα τϑηπθηςσία θη ἰὰ θπίσορα ἀθ ἰπ]ραΐοβ Υ ἤᾶν68 Υ᾽ 6] 
ἤθοθο ἀ6 τρυγῶ 5115 σοη !πρθηΐθβ ἀ6 {ΠΌΡδ85 6] 416 
1.8 ἰθηία, γὰ 416 ἰοβ δἰθηΐίθηβθβ δοίπια ρθη σῸῃ 
βονϑια δα γ᾽ 86 πηοβί γα 8η Τ]ΡΊΙΓΟΒΟ5 Θη ἴα οχὶρθησία 
ἀθ 8:15 ἄθροῖθϑ ἃ αιίθηθβ Πἰ 80] πὶ σαθγίδη 
ΘϑίουζΖαίβθ. 

ΕΠ αἰοτίο πηοάο, 6] τηδηᾶο 46 Ϊοβ δίθηϊθη865 γἃ 0 
τοϑα]αρα ἰριιαὶ ἀθ ργαΐο, πὶ ρα οι ραδαη θη [ὰ5 
ΘΧΡΘαΙΟΙΟΠ65 6 ρίθ ἀθ ἰριιδ] δά γΥ δα ἰθηγάβ οίὰ [άς"] 
ΤΘαπΟΙΓ ἃ ἰο5 δἰϊδαοβ. βιιθθναάοβ. [6 680 [ιΘΙῸη 
σα] ΡΑΌ]65 ἰοβ πλίϑπηοβ δἰϊδάοβ, γὰ “716 ῥοῦ 688 
ΤΟηπθησία ἃ ἰηίθυνθη! 6 ἰὰὼ85 Θχρθαϊοίοηθβ 
ΤΑΙ ΠΙἴατθ5, ἴα ταυοτία ἀθ 6]105, ρᾶῦτὰ πο 5841 ἀθ 81 
Ραίσία, ἀθίθυ ΔΙΌΤΙ ρου θη νῈΖ 46 185 Ππᾶν85 
ἀΙΠΘΙῸ 6η τιπᾶ σδηίία Θααϊναϊθηΐίθ Υ δ8ΐί, σοῃ 6] 
ΡΙΓΘΒαριιθϑίο ἃ] απ δαιθ]ϊοβ ςοπίπριίαη, 86 
δοιθοθηΐαρα ἰὰ Ποία δἰθηίθηβθ θη ἰδηΐο 416 ἰὸβ8 
δα ο5 σπᾶηᾶο 56 5] θναῦδη ἸΡδη ἃ ἰὰ ριθιτα 51 


ΘαΌΙΡΘΠΙΘηἴΟ ΠῚ ΘΧΡΘΙΊΘΠΟΙΔ. 


100.--- Ποβριόβ ἀ6 680, θη οἷ τίο Επτπηθαοηΐθ, θη 
ῬδηΠ]1αἾθθα,. 56. ἀἴο τπὰ Ὀδίβ]] 1000 ἐρυγθϑίσθ Υ οἰγὰ 
Πᾶν] ἀθ ἰοβ αἰθηίθηβθθβ Υ 81.1.8 δ᾽ίαοβ σοηίσγα ἰῸ5 
ῬοΙβαβ, Υ θῇ δηρα5 νϑησΘΌη 6] πηίϑπηο αΐα ἰο5 
δἰθη θη5865 δ] πηδηάο ἀθ (πλόῃ 6] ἀθ Μιϊοίβα 65, 56 
ΔΡοάθυδιοη ὧἀθ ἰοβ {ΠῚ ΠΊΘ5. 6 ἰοβ [θηϊοῖο5 Υ 


ΔΝΘΙΔΙΌΠ αϑία ἢ ἰοίΐαὶ δρτοχίπημδάο Ἂἂθ 
ἀοβοϊθηΐοβ. Τίθπιρο ἀθϑριιόβιθθς δοοηΐθοιό 6 1οῸ5 
ἰαϑίοβ᾽ θά. Ἰηϊθηΐαιοη 586ρΡΘΥα56 (ὧἊ6 6]]10ο85 ῥοῦ 


αἀἰδρυΐζατ]θ5 ἰο5 πηθυσδάοβ 6 Ϊὰ σοβία ἰγαςσῖα ἔτθηΐθ ἃ 
61105 Υ 188 πηϊπ85 416 θβχρίοίδρϑῃ. [.05 δίῃ! η868 568 
αΙΓΙΡΊΘΓΟη ἃ Τά808, νθ ΠΟΙ ΘΙΌη 6 τπιηὰ Ὀδΐα]]ἃ πᾶν] 
Υ ἀθβϑιη δ δΙΌΠ. 


ῬΟΙΓ ἰὰ πιίβηγα ἔρος θην ΙΌΠ πᾶ Θχρθαϊοϊόηῃ 8] 
Ἐβίσιπιόη ἰογπιαάα ΡΟΣ αἴ6Ζ ΠῚ] σοϊοποβ θπίγα 
ῬΙΌΡΙΟΒ Υ αἰϊδάοβ σοῇ οἱ ἢπ ὧδ σοϊοῃίζαι [08 


1004 ΤΆ5ΟΒ 65 16 Πηά5 ΒΘρί6 ΠΙΠΊΟΠΔ] 6 185 15188 46] ἔρθο γ᾽ βϑίά βἰξπδαάδ θῇ 185 ρυοχί πη] 8665 46 1ὰ ςοβία 46 Ττϑσῖδ. 


οἰκιοῦντες τὰς τότε καλουμένας Ἐννέα 
ὁδούς, νῦν δὲ Ἀμφίπολιν, τῶν μὲν Ἐννέα 
ὁδῶν αὐτοὶ ἐκράτησαν, ἃς εἶχον Ἤδωνοί, 
προελθόντες δὲ τῆς Θράικης ἐς μεσόγειαν 
διερθάρησαν ἐν Δραβησκῶι τῆι Ἠδωνικῆι 
ὑπὸ τῶν Θραικῶν ξυμπάντων, οἷς πολέμιον 
ἦν τὸ χωρίον [αἱ Ἐννέα ὁδοὶ] κτιζόμενον. 
[1.101.1] Θάσιοι δὲ νικηθέντες μάχηι καὶ 
πολιορκούμενοι Λακεδαιμονίους 
ἐπεκαλοῦντο καὶ ἐπαμύνειν ἐκέλευον 
ἐσβαλόντας ἐς τὴν Ἀττικήν. [1.101.2] οἱ δὲ 
ὑπέσχοντο μὲν κρύφα τῶν Ἀθηναίων καὶ 
ἔμελλον, διεκωλύθησαν δὲ ὑπὸ τοῦ 
γενομένου σεισμοῦ, ἐν ὧι καὶ οἱ Εἵλωτες 
αὐτοῖς καὶ τῶν περιοίκων Θουριᾶταί τε καὶ 
Αἰθαιῆς ἐς Ἰθώμην ἀπέστησαν. πλεῖστοι δὲ 
τῶν Εἱλώτων ἐγένοντο οἱ τῶν παλαιῶν 
Μεσσηνίων τότε δουλωθέντων ἀπόγονοι: ἧι 
καὶ Μεσσήνιοι ἐκλήθησαν οἱ πάντες. 
[1.101.3 πρὸς μὲν οὖν τοὺς ἐν Ἰθώμηι 
πόλεμος καθειστήκει Λακεδαιμονίοις, 
Θάσιοι δὲ τρίτωι ἔτει πολιορκούμενοι 
ὡμολόγησαν Ἀθηναίοις τεῖχός τε 
καθελόντες καὶ ναῦς παραδόντες, χρήματά 
τε ὅσα ἔδει ἀποδοῦναι αὐτίκα ταξάμενοι καὶ 
τὸ λοιπὸν φέρειν, τήν τε ἤπειρον καὶ τὸ 
μέταλλον ἀφέντες. 


[1.102.1] Λακεδαιμόνιοι δέ, ὡς αὐτοῖς πρὸς 
τοὺς ἐν Ἰθώμηι ἐμηκύνετο ὁ πόλεμος, 
ἄλλους τε ἐπεκαλέσαντο ξυμμάχους καὶ 
Ἀθηναίους. οἱ δὶ ἦλθον Κίμωνος 
στρατηγοῦντος πλήθει οὐκ ὀλίγωι. [1.102.2] 
μάλιστα δ' αὐτοὺς ἐπεκαλέσαντο ὅτι 


1006 ψράβα ποία 980. 


Θηΐοησθθ [᾿απαάοθ Νιθνο (διηϊηοθ, δῇἤοῖα 


ΑΠΗΡοΙΙ5100., 86. Δροάθιβδιοη ὧθ ἶἴοβ Νιενο 


(δηγίηοβ, 416 οσπραρδη ἰο8 θαἀομποϑιθθέ, ρούὸ δἱ 


ἄθ 
ΔΙ Ζα]Π]αἄο58 θῇ Ὠγαρθϑοοῖθθε, ρη Ἑαἀοηΐα, ΡΟΥ ἰοάο5 


ΔνΔΏΖΩΙ Ὠδοία 6] [1ΠΙΘΙΊΟΥ Τταςῖα ἔΘΙ͂ΌΠ 
1ο5 ἰτϑοίοβ τη] ἄοϑβ, ραῦα συ] 665 ἰὰ πιηπἀδοϊόη 46 ἰὰ 
ςοἱοηΐα γϑϑαϊίαρα πὰ δηιθηδΖᾶ. 

101.--- Το5 ἰδϑίοβ, ἀθϑραέβ 46 πθσοη νϑηςσίἄοβ θη 
Ιὰ Ῥαΐα!α Υ ϑοῃιθίίοβ ἃ ἰ[ίο, [1ΔΠΊΔΥῸ ἃ ἰῸ8 
Ἰασθάἀθιηοηΐοβ Υ [65 θχπογίαγοη ἃ 416 δοιάίθβθη θη 
5. ἀγιιάα ἰηνδάϊθπαο 6] ἀπίσα; 6805 165 Ηἰοίθγοη 
ῬΙΟΠΊΘΒ85 ἃ θϑραί δ ὧθ ἰοβ δἰθηΐίθηβθβ 6 ἰδῇ ἃ 
σα Ρ]111858, ΡΘΙῸ 86 ἰο ἱπιρίαϊό τη ἰουταπιοίο 1018 
ἀυταμίθ 6] σι ἰδηΐο 81:15 ἢ] οΐαϑορ σοηλο ἰῸ5 
(οἷ 


τοι τάπμαοβο Αἱ Ποπλα τα Τὰ πλαγοσία 46 ἰοβ Π]οΐδβ 


ῬΟΙΙΘΟΟϑ101ς Τυμα γ᾽ Εἴθα 856. δηιοΟ Π8ΙΌΠ 
οἵδ αἀθβοθηαϊθηΐθθ ἀθ ἰοβ δηϊΐριιοβ ΠΊΘΒΘΠΊΟΒ 
Θηΐοηςθ5 βοπιθίἄοβ ἃ ἰὰ βϑοϊαν πα, ταΖόμ ΡΟΥ ἰὰ 
486 ἰοάοβ ιθίοη [1] ηλαάοϑ ἰδ! όη «πηθβθηηοϑ». ΕἸ 
ζᾶ80 65 416 Παρία θϑίβ]δο ττηὰ ριιθῦτα θηἰΓ6 ἰῸ5 
Ὧ6] Ιοπλὰ Υ ἰοβ ἰασθάθιηηοηΐοβθ, Κ᾽ θηΐοησθβ ἰῸ5 
ἰαϑίοβ, δ] ἰθύσθυ. ἃῆο ἂὧθ δϑθαάϊοῖθο, ΠΠΘρατοη ἃ τη 
δοιαθτάο σοὺ ἰοβ δἰθηΐίθηβθθ δοῦρῖθ ἴα Ῥᾶ86 ἂθ 
ἀἰββϑίγι" 5118 πη 181188, οπίτθραῦ 188 Ππᾶνθ8, ἢ] 1ὰ 
Βπηα 46 αἀορία ραραῦβθ ἀθ ἰηπηθαϊαίο Υ ἴα 416 
ΕἸΡυΐ Θη δαοίδηΐθ, 8 σοπο δρδηοη 6] 
ςοηἐηθηΐθ ν᾽ [85 ΠΊΪΠ88. 


102.--- [ο5 Ἰδοθἀθηηοηίοβ, δ] ρτοϊοηραῖβθθ 1α ΘΊΊΘΙΤΑ 
ςοηΐτα ἰοβ. 446] Ἰίοπηα, 1]: ΙῸΟΠ ἃ ἰοβ. δίθῃϊθηθ685 
Θητ6 οἰἵοβ δἰϊδαοβ, Υ ΠιΘΙῸΠ θῇ ΤῸ Θβ8ς880 
ΠύΠΊΘΓΟ 28. 4] πηδηἄο ἀθ (ἰπτόηῃ. 1,65 1] ΔΙΌ. 
Β0016 ἰοάο ρούπαθ ἰθηΐδη ἔδηια 46 561 ἢάδ1165 θῇ 
1095 δβθάϊοβ, ΡθΙῸ δ] ρυοϊοηρδίβθ 6] δβθάϊο ραζθεϊό 


1006 Οσαρδθδη ἰὰ ρατία ἀ6 Τγδςία βἰϊα δά ἃ] ποτίθ Υ πογάθβί 46 Απῆρο]ίβ. 


1006 Α ᾿1Π08 16 ΚηΊ. ἃ] ποτορβία ἀθ ΄ο 416 πιάβ ἰαγάθ βογία ἘΠΊΡΟβ. 

1014 β]ό 46 ὁσυυτιτ θη 6] 464 ο 46} ἃ.(. 

1010 1.058 ΠΙ]οΐα5. ούδη 195 ἀθϑοθπαϊθηΐθβ 46 1ὰ8 ρου] οίοπθ5 βοπιθί 485, ργθἀομηηδηϊθιηθηΐθ ΠηΘ 56 Π108, Υ᾽ 511 οπαϊοϊόη οσὰ 
ΤΊῸΥ 51ΠῚ]181 ἃ ἰὰ 46 ββοίανοβ, δι η6 ΠῸ ούᾶπ θχϑοίαπηθηίΐθ ἰα]68, γὰ 4116 86 165 ρϑυπηϊ 4 τϑ] οί 68. [δ ]Π]1αγῸ 8 Υ ἀ6 
ςομππί δα, Θβϑίδηαο βοπιθίο8 δ] βουνίοϊο 46] θβϑίβαο δῇ Ιοαιιθ Υ ΠΟ 8] 46 ρϑίβοπμβδϑβ ἱπάϊν! ἀπιὰ165. Ἐβίαραη οὔ] ραάοβ ἃ 
88 [15{Δ θοῦ τπὰ σποία ἢ] 46 5115 ργοάιιοίοβ Υ ἃ ριθϑίδυ δ ρίιΠο8 50 ΓΝ] Ο 05 ἴα]65 σΟΠΊΟ 6] 46 ἀὐιιάδηίθ ἀθ Πορ]]ΐα Ο ΓΟ ΠΘΙΌ. 

1θις Το 8. ρϑιίθοοβ, {ουα πιθπίθ «ροδ]αοϊόπ 46 ἰο8 σοπίοιποβ», σοπϑητξαίδη τπηὰ οβρθοῖα 46 οἰμάδαάδηοβ 46 βοριιηάδ οἰα86 
Τοϑρθοίΐο ἃ 198 βαραχαΐαβ, σοη 95 416 σοπηραγίίδη ἰὰ σοπχάη ἀθπομηϊηδοϊόῃ 46 ἰδοθάθηηοηΐοβ, 6] 5ουνοῖο θη 6] οἹέτγαϊίο, γ᾽ 6] 
Ῥᾶρο ἀθ {τπἰρυΐοβ. Νοὸ ραγοραραη θη σαπηρίο 46 ἰὰ αἀϊτθοοίόη 46 1ὰ ροϊ]ίξςα, αιπαμθ 5 ροζαραη 46 οἰοσία δαϊοποπηία 
δατηϊηϊβίγαϊνα, Υ απ1Ζά ἀθ τιπὰ πλᾶγοῦ ΠΠροτίδα 76 105 ββραγ δίαβ 6 ἢ 5118 δο ν 48 6468 ᾿Πατπιβέγ1 8165 Υ ΠΟ ΘΥΟ[ 868. 

1014 Μοπίεῆα 5ἰ[πδάδ 6 6] σθηίτο 46 Μϑβοηΐδ, τοριόῃ 416 οσιρα 18 Ζοπᾶ βιιτοθϑίθ 46] Ρε]οροόπθβο. 

1016 ἘῊ 6] 463 ο 464 8.(. 

102 σρριῃ 18 [,1ϑἰϑίγαία ἀθ Ατὐὶβϑίόίαηθβϑ πθγοη 4.000 Πορ]]ΐά8. 


τειχομαχεῖν ἐδόκουν δυνατοὶ εἶναι, τοῖς δὲ 
πολιορκίας μακρᾶς καθεστηκυίας τούτου 
ἐνδεᾶ ἐφαίνετο: βίαι γὰρ ἂν εἷλον τὸ χωρίον. 


[1.102.3] καὶ διαφορὰ ἐκ ταύτης τῆς 
στρατείαλς πρῶτον Λακεδαιμονίοις καὶ 
Ἀθηναίοις φανερὰ ἐγένετο. οἱ γὰρ 
Λακεδαιμόνιοι, ἐπειδὴ τὸ χωρίον βίαι οὐχ 
ἡλίσκετο, δείσαντες τῶν Ἀθηναίων τὸ 
τολμηρὸν καὶ τὴν νεωτεροποιίαν, καὶ 


ἀλλοφύλους ἅμα ἡγησάμενοι, μή τι, ἢν 
παραμείνωσινν, ὑπὸ τῶν ἐν Ἰθώμηι 
πεισθέντες νεωτερίσωσι, μόνους ἢ 
ξυμμάχων ἀπέπεμψαν, τὴν μὲν ὑποψίαν οὐ 
δηλοῦντες, εἰπόντες δὲ 
προσδέονται αὐτῶν ἔτι. 


των 


ὅτι οὐδὲν 
[1.102.4] οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἔγνωσαν οὐκ ἐπὶ τῶι 
βελτίονι λόγωι ἀποπεμπόμενοι, ἀλλά τινος 
ὑπόπτου γενομένου, καὶ δεινὸν ποιησάμενοι 
καὶ οὐκ ἀξιώσαντες ὑπὸ Λακεδαιμονίων 
τοῦτο παθεῖν, εὐθὺς ἐπειδὴ ἀνεχώρησαν, 
ἀφέντες τὴν γενομένην ἐπὶ τῶι Μήδωι 
ξυμμαχίαν πρὸς αὐτοὺς Ἀργείοις τοῖς 
ἐκείνων πολεμίοις ξύμμαχοι ἐγένοντο, καὶ 
πρὸς Θεσσαλοὺς ἅμα ἀμφοτέροις οἱ αὐτοὶ 
ὅρκοι καὶ ξυμμαχία κατέστη. 


[1.103.1] Οἱ δ' ἐν Ἰθώμηι δεκάτωι ἔτει, ὡς 
οὐκέτι ἐδύναντο ἀντέχειν, ξυνέβησαν πρὸς 
τοὺς Λακεδαιμονίους ἐφ' ὧι ἐξίασιν ἐκ 
Πελοποννήσου ὑπόσπονδοι καὶ μηδέποτε 
ἐπιβήσονται αὐτῆς: ἢν δέ τις ἁλίσκηται, τοῦ 
λαβόντος εἶναι δοῦλον. [1.103.2] ἦν δέ τι καὶ 
χρηστήριον τοῖς Λακεδαιμονίοις Πυθικὸν 
πρὸ τοῦ, τὸν ἱκέτην τοῦ Διὸς τοῦ Ἰθωμήτα 
ἀφιέναι. 

[1.103.3] ἐξῆλθον δὲ αὐτοὶ καὶ παῖδες καὶ 
γυναῖκες, καὶ αὐτοὺς οἱ Ἀθηναῖοι δεξάμενοι 
κατ' ἔχθος ἤδη τὸ Λακεδαιμονίων ἐς 
Ναύπακτον ἣν ἔτυχον 
ἡιρηκότες νεωστὶ Λοκρῶν τῶν Ὀζολῶν 
ἐχόντων. [1.103.4] προσεχώρησαν δὲ καὶ 
Μεγαρῆς Ἀθηναίοις ἐς ξυμμαχίαν 


κατώικισαν, 


1020 ῃ 6] 462 ο 461 ἃ. (. 


416 οδίθοίδη ὧἀθ ο8ὰ ἢδΠ]Π]48Δ4, γὰ 416 ἀθ ἰο 
σοί γατῖο ἰὰ Πα ογδη ἰοπηϑο ΡΟΥ ἰὰ ἤΈΓΖϑ. 


Ῥοῦ 688 θχρϑαϊοϊόῃ βιυῦριό 1ὰ ρυπλθῖα ἀθϑανθηθησία 
οἰατα θηΐτθ ἰδασθάἀθηγοηΐοβθ Υ δἰθηίθηβθ8, ρ.65 ἰὺβ 
Ἰασθάθιηοηΐοβ, ἀδάο 416 6] ᾿ρ δι ΠΟ 86 ἰοπλαρα ΡΟΥ͂ 
Ιὰ ἔμουζΖα, ἰθπηθΙΌϑοβ αἀθ 1ὰ οβδαίΐα Υ βϑῃηςπηϊθηΐο 
[οἴ [ὁ 
ζοηΒ: ἀθ δ 1105 ἀΠοθηἴθ5 ῥοῦ 51. ΘϑὈΡ6, ἰοπλίδη 416 


᾿Ἰππονϑάου Ιοβ δἰθηΐίθῃβϑεβ δαάθηηάβ 
81 σοπἐηπα ϑη, ᾿ΠΊρι 5: θυδη σα ᾽Ο5. ρουβι 108 
ῬΟΙΓ ἰοβϑ 6] ἸΙἰοπῆὰ ῥοῦ ἶἴο 4.16 5οϊαπιθηΐθ 168 
ἀοϑρί!θοη ἃ 61105 θη Γ6 105 δ]18 408, 51ὴ Ππλδ ΓΘ ϑίδυ 
5118 ΒΟβρθοῇδ85 Υ ἀϊοιϊόμο]65 4116 γὰ ἢο πϑοθϑίζαρϑη 


θ 611ο5. 


05 αἰθῃίθηβθθβ σοπΊρΙ͂ Πα] θΙΟη 46 58 ἀθϑρίἄο ΠΟ 
Τοβϑροπαία ἃ 1858 ΠΊΘ]ΟΥΘ5 Τα ΖΟΘ5. 5170 416 θχίϑίία 
αἰοσγία βϑιιβρίςδοϊα; ἰοπχάμοϊο ἃ πιὰ] Υ βϑιϊπηδηάο 
4.6 
ἸΔοθ θη ηΪΟ5, 


ἰταῖΐο ὧἊθ ἰοβ 
ἀθϑριέβ ἀθ 
ΤΟΊ Γα56. ρα ΠἀοΠδΙΌΠ [ἃ δ᾽ ηΖα πηδηΐθηϊ δ. σΟἢ 


ΠΟ αἀορίωηῃ {ΘΟ ρϑίθ 


1ηΠπραϊαίαπηθηΐθ 


61105 θῇ {Προ 5 46] πιθάο γ᾽ 86 ἢϊεθύοη δδάοβ ἀθ 
Ιο8 δἵρίνοβ, θηθιηϊροθ Ὧἀθ δαημπέοβ, Υ δηλραβ 
οἰυαααάθ8 ΠΙοιθΙοη σοη ἰοβ ἰθβα]ῖοβ ἰοθ ΠΊΪΒΠΊΟΒ 
Ἰυγαπηθηΐοϑ ν᾽ ΔΙ Ζεῦ, 


103.--- Το5 46] Τοπλᾶ ἃ] ἀέοϊ ηγο 038 αῆο, σοῖηο γὰ ΠΟ 
Ροαίδη τοϑίβί, ΠΠΘραίοη ἃ τῇ δοιοῦάο σοη ἰο5 
Ἰασθάθιηγοηϊοβ 670 ἰὰ σοπαϊοϊόῃ ἀθ 416 88]|]16 86 ἀ6] 
Ρεϊοροπθβδο ριοίθρίἄοβ Ροῦ τὴ ρϑεΐο, Υ πῆς 
Ρυδβίθγαη 6] ρίθ θῇ έΈ]; 51 οδη Ἴςορίἄοβ βϑι!δη 
Θϑεοΐανοβ (6] χσὰθ ἰοβ δρίθϑαβϑθ. Αηΐθβϑ 46 βϑίο, ἰοβ 
Ἰασθάθηηοηϊοβ παρίδῃ τϑοθο τῇ ογάσαϊο ρί[ςο 
ςοη ἰὰ ογάθῃ 46 βοϊίδι ἃ] βιριοαηΐίθ 46] Ζθαβ 6] 
ΠοπΊδ. 

ΘΔ ]Θτοη 611ο08, ἰο8 Ὡἰῆοβ Υ ἰδ5 τυ] οῖθβ, Υ ἀάμαο]θ5 
δοορίάα ἰοβ. δἰθῃιθηθθ8 ροῦ ἴα θηθηηϊβδίαδα σὰ6 γὰ 
ἰρηΐδη σῇ ἰοβ ἰδοθαάθιηοηΐϊοβ, [65 Θϑί Ὁ] ΘΟ θη Θἢ 
Νιαμπρδοίο ϑρ,, 46 ἃ ἰὰ βϑαζόη παρίδῃ διτοραίαο 
τΤοαοϊθηἰθιηθηΐθ ἃ [05 ἰΟοτῸ5 ΟΖοΟΙοβ 416 ἰὰ οσπραθδη. 
Ταπιόῃ 105 Πρ η568 56 ρα ϑδΙΌ ἃ δὰ δ᾽ἰδηΖα ἀθ 
1ο58. δἰθηίθηβθβ, βδθραάηοβθ 4θ ἰοβ ἰδοθθ πη ηΪΟ5 


1036 Τα ᾿ΤηρτΟΡΔΌΙΠ δα ἀθ 7416 ττπᾶ ριιοῖτὰ ἄτιγαβα ἰαπίο ἢ προ μὰ ἱπάπιοάο ἃ δἰρίιποβ ϑυιιάἸοβ ἃ σα πΊ ἰδγ 1ἃ οἰἔτα. Κα σου 
ῬΙΌΡιΙΒΟ 5 ι8{{{π|0 «ἀέοϊπιο» ροῦ «σπατγίο» Υ ϑίθιρ ροῖ «Ββοχίο» (10 416 ἀσθρία (σοπηπ16). ΓΎθοπο5 4816 διιησαθ ἃ ποίοἷα 568 
ἸΠΟΙΘίΌ]6 γ᾽ [4] νθΖ ᾿πϑχϑςία ὯῸ ΠδῪ ῥοῦ αό σουγΘρῚΓ 6] ἰθχίο, αι σοϊησϊ ἀθ σοη ἰο 416 Π08 αἷςο Ὠ]οάοτο. 

1030 Ναιαρδςίο ϑϑίά θῇ 1ὰ σοβία ποιΐθ 46] ρο]ίο 46 (οχϊηίο, Υ βοιά οἰΐααψδα τθρϑί 485 νϑοθβ (νέββε ἱπά]σθ 46 ΠΟΙΠΊΡΙ65) ΡΟΥ 511 
σα] 84 46 ᾿πηρογίδηίθ Ῥα56 πᾶν] δἰθηίθηβθ. 


αὐτοὺς 
Κορίνθιοι περὶ γῆς ὅρων πολέμωι κατεῖχον" 
καὶ ἔσχον Ἀθηναῖοι Μέγαρα καὶ ηγάς, καὶ 
τὰ μακρὰ τείχη ὠικοδόμησαν Μεγαρεῦσι τὰ 
ἀπὸ τῆς πόλεως ἐς Νίσαιαν καὶ ἐφρούρουν 
αὐτοί. 


Λακεδαιμονίων ἀποστάντες, ὅτι 


καὶ Κορινθίοις μὲν οὐχ ἥκιστα ἀπὸ τοῦδε τὸ 
σφοδρὸν μῖσος ἤρξατο πρῶτον ἐς 
Ἀθηναίους γενέσθαι. 


[1.104.1] Ἰνάρως δὲ ὁ Ψαμμητίχου, Λίβυς, 
βασιλεὺς Λιβύων τῶν πρὸς Αἰγύπτωι, 
ὁρμώμενος ἐκ Μαρείας τῆς ὑπὲρ Φάρου 
πόλεως ἀπέστησεν Αἰγύπτου τὰ πλείω ἀπὸ 
βασιλέως Ἀρταξέρξου, καὶ αὐτὸς ἄρχων 
γενόμενος Ἀθηναίους ἐπηγάγετο. [1.104.2] 
οἱ δέ (ἔτυχον γὰρ ἐς Κύπρον στρατευόμενοι 
ναυσὶ διακοσίαις αὑτῶν τε καὶ τῶν 
ξυμμάχων) ἦλθον ἀπολιπόντες τὴν Κύπρον, 
καὶ ἀναπλεύσαντες ἀπὸ θαλάσσης ἐς τὸν 
Νεῖλον τοῦ τε ποταμοῦ κρατοῦντες καὶ τῆς 
Μέμφιδος τῶν δύο μερῶν πρὸς τὸ τρίτον 
μέρος ὃ καλεῖται Λευκὸν τεῖχος ἐπολέμουν" 
ἐνῆσαν δὲ αὐτόθι Περσῶν καὶ Μήδων οἱ 
καταφυγόντες καὶ Αἰγυπτίων οἱ μὴ 
ξυναποστάντες. 


[1.105.1] Ἀθηναίοις δὲ ναυσὶν ἀποβᾶσιν ἐς 
Ἁλιᾶς πρὸς Κορινθίους καὶ Ἐπιδαυρίους 
μάχη ἐγένετο, καὶ ἐνίκων Κορίνθιοι. καὶ 
ὕστερον Ἀθηναῖοι ἐναυμάχησαν ἐπὶ 
Κεκρυφαλείαι Πελοποννησίων ναυσί, καὶ 
ἐνίκων Ἀθηναῖοι. [1.105.2] πολέμου δὲ 
καταστάντος πρὸς Αἰγινήτας Ἀθηναίοις 
μετὰ ταῦτα ναυμαχία γίγνεται ἐπ' Αἰγίνηι 
μεγάλη Ἀθηναίων καὶ Αἰγινητῶν, καὶ οἱ 
ξύμμαχοι ἑκατέροις παρῆσαν, καὶ ἐνίκων 
Ἀθηναῖοι καὶ ναῦς ἑβδομήκοντα λαβόντες 
αὐτῶν ἐς τὴν γῆν ἀπέβησαν καὶ 


ἐπολιόρκουν, Λεωκράτους τοῦ Στροίβου 
στρατηγοῦντος. 
[1.105.3]. ἔπειτα Πελοποννήσιοι ἀμύνειν 


ΡοΟΥΠ6 ἰοβ. σουϊηΐίοβ τηδηϊθηΐδη τὰ ΘΊΙΘΙΤα ΠΟΠ 
61105 ῥοῦ σπϑϑίίοηθθ ἀθ ᾿΄πηϊῖ65. [98 αἰθηῖθη565 
οσπρδίοη Μέρατγε γΥ Ρεραβ᾽93.ς ν βαΠσδτοη ρᾶῖὰ ἰῸ85 
ΤΊΘΡΘΓΘΏ565 1Π85 ΠΊ1141185 ἰαῖραβθ σπ6 ἴραη ἀθϑάθ 
Ια απάδα Παϑία Νίβθα ᾧ 88 σιβίοαϊαραη 61105 
ΤῊΪ]5ΠΊΟΒ. 

Ἐ5 ΒΟΡ16 ἰοάο ἃ ρδιξ 46 θϑίθ πηοηιθηΐο σπδηο ἰοὸ5 
ΠΟΥ 105 ΘΠΊΡΘΖΘΙΌΠ ἃ 56 {1 τη ἰπίθηβο οὐϊο ῥοῦ 
1058 δίθῃϊθη868. 


104.--- [Π81Ὸ, 6] ἢο ἀθ Ῥϑαηιέξιςο, αῇ ᾿Πρῖο, τον ἀθ 
Ιο8 ΠΡίοθ. χπθ [ἰπηϊΐδη οοη Ἐρὶρίο, ἃ ραγ ἀθ 
Μᾶδΐθα, οπἀδα οδαδάδα πηάβ δὐαρα ἀ6 δῖο, ἤΪΖὸο 
ΤΟ ΘΙ Υβο θα ἃ 1ὰ πηαυΟΥ ρᾶτία ἀ6 Ἐρὶρίο σοπίγα 6] 
ΤΟΥ Ατγδ]θι]θϑθρ, ν σοηνοσο θῇ 81 6ἴθ ρίαϊό 
δυάδα ἃ ἴοβ αἰθηΐίθηβθβ. Ἐβίοβ -- ο Θοϊβαηθηΐθ 
αἰτρίαθ πὰ οχρραϊοίόη οοπίτα (Προ οοη 
ἀοδβοϊθηΐαβ πᾶνθ5 θη 6 ΡΙΌΡΙδ5 Υ ἀθ Ϊοβ δ 408 -- 
δοπαάθσοη ἀραηἀοπδηάο (Πίρσθ, Υ ἰΓὰ5 ρᾶβ8 1 (6] 
ΤΊΔΙ ἃ] τίο ΝΠ]ο, Υ παοθῦβο ἀπθῆοβ 6 έϑίθ Υ ἀθ (95 
ἰούοίοβ ἀθ ἰἴὰ οπάδαά ὧἀθ Μοεϑηῆβ, αἰ τ ρΊθσοη 5118 
δἰδαιθθ σοηίγα ἰὰ ἰθύσούα ραῖΐθ σι 1]Ἰαπλαη ἃ 
Εογίαϊθζα Βίδαποδ. Ἐβίαδη αἀθηίτο ἴοβ τοιρίδαοβ 
ΡῬΟΙβθα5 Υ πΠιθάοβ Υ ἰοβ θρίροεοίοβ σὰ6 πὸ παρίδῃ 
Ρατοῖραάο θη ἰὰ βι]θναοϊόηῃ. 


105.-- 
ἀθβοιραῖοο θη ΗΔ]16151058 δοβϑίιν!θσοη ττηὰ Ὀαΐδ]]α 
ςοηΐγα 105 σου] 105 Υ ἰο5. δρί ἀδιιτοβ Υ νθ ΠΟΙ ΘΟ η 


ΤαπΊθΙόη ἰο5 δἰθηϊθηθοθ ἰΓ8ἃ85 δΟΟ πῃ 


Ιο5 ςουϊηΐοβ. Ροϑβίθυουπηθηΐθ, θῇ (ρογ4 14 1050, ]ο5 
δἰθηΐθηβθϑ πο Πβτοη σοηΐτα ἤᾶνθ8 ροΙ οΟροηθβῖ885 Υ 
ΒΑΠΔΙΌΠ [05 δἰθηθη5685. οϑρέβ 46 δϑβίο, ἃ] θϑίβ!]δῦ 
πᾶ ΡΊΙΘΙΤΩ ΘηἰΓ6 ἴο5 θριηθίαβϑ Υ ἰοβ δἰθηΐθηβθϑ, 
ΠΡΟ τπὰ ρύϑη Ὀαία]]α Πᾶνα] θη 185 ὑυοχί πη 8465 
ἀθ Ἐρίπα Υ ἃ οδάδ απο δυιὰάδγοη 5118 δ]18 4085; 
νϑησίθοη ἰο5 δἰθηΐθηβθϑ, 416 65 86 ΔρΡΟαθΥ͂δΙΌη ἀ6 
βοίθηΐα ἤᾶνθ8 θρίποίαβ Ὑ ἰΓ88 (ἀθβϑθη) ΙΓ [685 
ΒΟΙΠΘΕΪΘΙΌΠ ἃ δ5661Ἴο ἃ 85 ὀγάθῃββ 46 1 θόοσγαϊθϑβ 6] 
ἀε Ἐβίγερο. 


Α ςοπεπαεοϊόηῃ, ἰο5 ρϑοροπθϑίοβ, σοη Ϊα ᾿ἰπἰθησόῃ 


103. 685 Υ ΪΝΙίβθ8 80ὴ ριιϑσΐοβ ρουξθπθοϊθπίθβ ἃ Μέραγα, 6] Ρ ΓΙ ΠΊΘΙῸ θη 6] βο]έο ἀθ (ουϊηΐο, 6] οἶτο δῇ 6] ρο]ο ϑαγόπίςο. 


1048 1,8 Το 6] πη σοτηθηζΖό ριο Ὀ]οπηθηΐθ θη 6] 464 ἃ.(. 
1040 Αγίβ)θυ]65 τοῖπό 46] 464 ἃ] 424. 
1θδα Θ᾽ ιδ4ἃ ΘΠ 6] Θχίγθπηο 887 ἀθ ΄ὰ ρεπίηβι]α ἀύρῖνᾶ. 


1050 (βου ἔ8]1ἃ 68 τηὰ ροααθῆα 1518 βἰϊαδά δ οηίτο ΕρΙ ἀδιιῸ γὙ᾽ [ἃ 1581. 46 Ερίπδ. [ἃ Ὀαΐα]α ἀθθὶό ἀδγβ6 ρου 1ὰ πλίβπια ἔρος 4116 
Ια οἰϊδαα ἃ ςοηεπιδοϊόῃ 6η 185 ρτοχί πη δά65 ἀθ Ἐρίπα, Ππᾶςίδ 6] 458 ἃ.(, 


βουλόμενοι Αἰγινήταις ἐς μὲν τὴν Αἴγιναν 
τριακοσίους ὁπλίτας πρότερον Κορινθίων 
καὶ Ἐπιδαυρίων ἐπικούρους διεβίβασαν, τὰ 
δὲ ἄκρα τῆς Γερανείας κατέλαβον καὶ ἐς τὴν 
Μεγαρίδα κατέβησαν Κορίνθιοι μετὰ τῶν 
ξυμμάχων, νομίζοντες ἀδυνάτους ἔσεσθαι 
Ἀθηναίους βοηθεῖν τοῖς Μεγαρεῦσιν ἔν τε 
Αἰγίνηι ἀπούσης στρατιᾶς πολλῆς καὶ ἐν 
Αἰγύπτωι: ἢν δὲ καὶ βοηθῶσιν, ἀπ' Αἰγίνης 
ἀναστήσεσθαι αὐτούς. 

[1.105.4] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τὸ μὲν πρὸς Αἰγίνηι 
στράτευμα οὐκ ἐκίνησαν, τῶν δ' ἐκ τῆς 
πόλεως ὑπολοίπων οἵ τε πρεσβύτατοι καὶ οἱ 


νεώτατοι ἀφικνοῦνται ἐς τὰ Μέγαρα 
Μυρωνίδου στρατηγοῦντος. [1.105.5] καὶ 
μάχης γενομένης ἰσορρόπου πρὸς 


Κορινθίους διεκρίθησαν ἀπ' ἀλλήλων, καὶ 
ἐνόμισαν αὐτοὶ ἑκάτεροι οὐκ ἔλασσον ἔχειν 
ἐν τῶι ἔργωι. [1.105.6] καὶ οἱ μὲν Ἀθηναῖοι 
(ἐκράτησαν γὰρ ὅμως μᾶλλον) ἀπελθόντων 
τῶν Κορινθίων τροπαῖον ἔστησαν: οἱ δὲ 
Κορίνθιοι κακιζόμενοι ὑπὸ τῶν ἐν τῆι πόλει 
πρεσβυτέρων παρασκευασάμενοι, 
ἡμέραις ὕστερον δώδεκα μάλιστα ἐλθόντες 
ἀνθίστασαν τροπαῖον ὡς 
νικήσαντες. καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκβοηθήσαντες 
ἐκ τῶν Μεγάρων τούς τὲ τὸ τροπαῖον 
ἱστάντας διαφθείρουσι καὶ τοῖς ἄλλοις 
ξυμβαλόντες ἐκράτησαν. 

[1.106.1] οἱ δὲ νικώμενοι ὑπεχώρουν, καί τι 
αὐτῶν μέρος οὐκ ὀλίγον προσβιασθὲν καὶ 
διαμαρτὸν τῆς ὁδοῦ ἐσέπεσεν ἔς του χωρίον 
ἰδιώτου, ὧι ἔτυχεν ὄρυγμα μέγα περιεῖργον 
καὶ οὐκ ἦν ἔξοδος. [1.106.2] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι 
γνόντες κατὰ πρόσωπόν τε εἶργον τοῖς 
ὁπλίταις καὶ περιστήσαντες κύκλωι τοὺς 


καὶ 


καὶ αὐτοὶ 


ψιλοὺς κατέλευσαν πάντας τοὺς 
ἐσελθόντας, καὶ πάθος μέγα τοῦτο 
Κορινθίοις ἐγένετο. τὸ δὲ πλῆθος 


ἀπεχώρησεν αὐτοῖς τῆς στρατιᾶς ἐπ' οἴκου. 


[1.107.1] Ἤρξαντο δὲ κατὰ τοὺς χρόνους 
τούτους καὶ τὰ μακρὰ τείχη Ἀθηναῖοι ἐς 
θάλασσαν οἰκοδομεῖν, τό τε Φαληρόνδε καὶ 


ὧδ ἀυιάδι ἃ ἷοβ θρίπϑίαϑ, ΠΙσΙθοη ρᾶβδι ἃ Ἐρίηᾶ 
ἰγθϑοίθηΐοβ Πορ 5 76 δηΐθ8 παρίδῃ ἀνυάδάο ἃ 
1ο58 σου ηίο8 Υ ἃ ἰοβ θρί δι 1108. [05 ΠΟΥ] Ε105 Υ 5118 
δ] ἀο5 8586 Δροάθσδιοη 46 185 αἰϊασταβ 46 (σθυδηϊαῖῦδς 
Υ Ὀαϊαῖοη ἃ ἴα Μοράϊτιαρ, ῥοῦ οὐθοῦ αὰ6 ἰοβ 
αἰθηίθηβϑθ5. ΠῸ ροστγίϑηῃ δοια θη ἀγιάδ ἄθ 1Ὸ8 
ΤΊΘΡΔΓΘΠ568, γὰ 416 τιη8 σΙδη ρατία 46 5115 ἰτορδβ8 
86 ΘηςσοηἑΓΡ8 θη Ερίηδ Υ θῇ Ἐρ!ρίο, Υ θῇ 6] σββϑο ἀθ 
406 δοπάϊοδη ἰθηαάἀτίαη αὰ6 ἰθναηΐαι 6] διὸ ἀθ 
Ερ!Πδ. 

Ῥοίὸ ἰοβ αἰθηΐίθηβθθθ 0 πλον θη ἰὰ5 ΌΡρῶ5 αθ 
Ἐρίηδ, 81Π0 416 Ζαΐϊθηθβ δοιάϊθσοη ἃ Μέρατγα ἃ 188 
όγάθηθβ ἀθ Μιγόπι 465 Πιθιοη ἰο8 16 86. παρίδῃ 
συράδάο 6οη ἴα απάδαά, δηοίδηοβ Υ ἀθπηηδϑίαο 
Ἰόνϑθμθϑ. Ἐπίδρι δα τπὰ Ὀδίαα ἂθ τϑϑαϊίαάο 
᾿λαθοῖβο σοηΐγα 105 σου 108, 86 ΒΘΡΘΙΔΙΌΠ 51 4116 
ςαἄα Ὀᾶηάο οἴθυοῖαὰ [ἰϑνὰὺ ἰἴὰ ῬΘΟΥ ραᾶῖΐθ θῇ ἴὰ 
δοσϊόη. Ἐπίομςθϑ ἰο5 δἰθηΐθηβ685 ---ἃ ρϑϑδῦ ἀθ ἰοάο, 
ἴὰ6 ΠΊαΥΟΥ 881 νϑηΐαα -- ἰθναηίδγοη τη ἰτοῖθο 
σαδηο 856 ΠΊΔΙΌΠΔΙΌΠ ἴο5 σου] 08; ΡΘΙῸ ὄϑίοϑβ, 
ἰδοπαάοβ ἀθ οοραγάθϑ ῥοῦ ἴοβ δηςσίδηοβ ἀθ 811 
οἰυα δά, ΡῬΙΘρδίδάοϑ, 
νοϊνθοη ἄοςθ αἀΐα5 ἀθβριιέβ Υ ἰδηϊοϊέη ἰθνδηΐαιοη 


6 σὐδηΐο δϑίμνθΙΌη 
τη ἰτοῖθο, ΡοΟῦ σοπϑί θα δ ἃ81 ΠΊ5Π10 νϑ ποθ οΥ̓68. 
ϑίη οραῦρο, θη ττπὰ 58114Δ α16 ἢοθσοη ἰὸ8 
αἰθηΐθηβθϑ ἀθϑάθ Μέραϊα δηϊ αι] ] οη ἃ ἰοβ. 46 
Ἰοναηίαδη 6] ἰγτοΐίθο Υ νϑησὶθΙΌη ἃ ἰο8 ἀθηγάβ θῃ 


τη αίδ]]α. 


106.--- Το 5 
Ῥαῦΐθ πὸ θϑοᾶϑὰ 4θ οἱΐοβ, δοοϑαδ Υ δἱτϑηᾶο οἱ] 


νϑηςίἄο8 ᾿πἰοδιοη ἰὰ τοιϊσαα Υ πᾶ 


σϑηίηο, νη ἃ ρδγὰΓ ἃἷ ἰθ ΓΘ ΠΟ 46 τη ρδγσα181 6 ἢ 
6] σι Παρία τὴ ρύϑδῃ ἔοϑο δτθάθαου Κ᾽ ΠΟ ἰθηία 
5881148. (ὰδηο 105 αἰθηθη565 856 ἀϊθγοη σπθηΐα (46 
6110, ὈΪοαιθασοη 6] ἰγθηΐθ σοη ἰοβ Πορ]ὰ8. Ὑ 
ςοἰοσδηάο 6 ἴοῦηο [ὰ58 ΤΟρδ5 ᾿Ιρϑῦα8 ἰαρι ἀδύοη ἃ 
ἰοάοβ ἷοβ σι παρίδῃ βπίγαάο; θϑίθ πιθ τη οτδῃ 
ἀθϑαϑεθ ρᾶτα ἰο5 σουϊηςοβ. ΕἸ ρύθδθο 6 5115 ΓῸΡ88 
86 Το τό ἃ 81 ραίτδ. 


107.--- Το58. αἰθηίθηβ865 σΟΠΊΘΠΖΔΙΟΠ ΡΟΥΙ͂ 686 ΠΪ5ΠΊΟ 
ἘΠ Θρο ἰὰ ςοπϑίγαςοιόη 46 ἰο8. Μιτοβ [αῦροβ 46 
ΠΘρδϑη Παϑβίδ 6] Πλδυ, 6] ἀθ δίθσο ν᾽ 6] 46] Ρίσγϑο. 


1θ5ς ρδ 18 65 ἢ ΡΙΡΟ πιοηίεῆοϑβο δ] οθϑίε 46 Μέραγα 4816 ἰὰ βθρϑαῖᾶ 46] ἰϑυτ ἰοσῖο ἀ6 (οιϊπίο. 


τὸ ἐς Πειραιᾶ. 

[1.107.2] καὶ Φωκέων στρατευσάντων ἐς 
Δωριᾶς τὴν Λακεδαιμονίων μητρόπολιν, 
Βοιὸν καὶ Κυτίνιον καὶ Ἐρινεόν, καὶ ἑλόντων 


ἕνν τῶν πολισμάτων τούτων, οἱ 
Λακεδαιμόνιοι Νικομήδους τοῦ 
Κλεομβρότου ὑπὲρ Πλειστοάναικτος τοῦ 
Παυσανίου βασιλέως νέου ὄντος ἔτι 
ἡγουμένου ἐβοήθησαν τοῖς Δωριεῦσιν 


ἑαυτῶν τὲ πεντακοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις 
καὶ τῶν ξυμμάχων μυρίοις, καὶ τοὺς Φωκέας 
ὁμολογίαι ἀναγκάσαντες ἀποδοῦναι τὴν 
πόλιν ἀπεχώρουν πάλιν. [1.107.3] καὶ κατὰ 
θάλασσαν μὲν αὐτούς, διὰ τοῦ Κρισαίου 
κόλπου εἰ βούλοιντο περαιοῦσθαι, Ἀθηναῖοι 
ναυσὶ περιπλεύσαντες ἔμελλον κωλύσειν: 
διὰ δὲ τῆς Γερανείας οὐκ ἀσφαλὲς αὐτοῖς 
ἐφαίνετο Ἀθηναίων ἐχόντων Μέγαρα καὶ 
Πηγὰς πορεύεσθαι. δύσοδός τε γὰρ ἡ 
Γερανεία καὶ ἐφρουρεῖτο αἰεὶ ὑπὸ Ἀθηναίων, 
καὶ τότε ἠσθάνοντο αὐτοὺς μέλλοντας καὶ 
ταύτηι κωλύσειν. [1.107.4] ἔδοξε δ' αὐτοῖς ἐν 
Βοιωτοῖς περιμείνασι σκέψασθαι ὅτωι 
τρόπωι ἀσφαλέστατα διαπορεύσονται. τὸ δέ 
τι καὶ ἄνδρες τῶν Ἀθηναίων ἐπῆγον αὐτοὺς 
κρύφα, ἐλπίσαντες δῆμόν τε καταπαύσειν 
καὶ τὰ μακρὰ τείχη οἰκοδομούμενα. 

[1.107.50] ἐβοήθησαν δὲ ἐπ' αὐτοὺς οἱ 
Ἀθηναῖοι πανδημεὶ καὶ Ἀργείων χίλιοι καὶ 
τῶν ἄλλων ξυμμάχων ὡς ἕκαστοι: 
ξύμπαντες δὲ ἐγένοντο τετρακισχίλιοι καὶ 
μύριοι. [1.107.6] νομίσαντες δὲ ἀπορεῖν ὅπηι 
διέλθωσιν ἐπεστράτευσαν αὐτοῖς, καί τι καὶ 
τοῦ δήμου καταλύσεως ὑποψίαι. [1.107.7] 


ἦλθον δὲ καὶ Θεσσαλῶν ἱππῆς τοῖς 
Ἀθηναίοις κατὰ τὸ δξυμμαχικόν, οἱ 
μετέστησαν ἐν τῶι ἔργωι παρὰ τοὺς 
Λακεδαιμονίους. 


[1.108.1] γενομένης δὲ μάχης ἐν Τανάγραι 
τῆς Βοιωτίας ἐνίκων Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ 
ξύμμαχοι, καὶ φόνος ἐγένετο ἀμφοτέρων 
πολύς. [1.108.2] καὶ Λακεδαιμόνιοι μὲν ἐς 
τὴν Μεγαρίδα ἐλθόντες καὶ 


ΕΠ πη δἰδαμθ 416 αἰ τ] ρΊ ΘΙΌΠ 105 ΓΟσθη5651075 σοη Γᾶ 
108 ἀουίοβιρ ]6 σοπϑιϊαίδη 1ὰ πιθίγόρο!!β 46 Ἰὸ5 
Ἰασθάθιηοηΐοβ, οοηίτα Βθο, (πο Κ Ετΐπθο, Υ 
δροάργαιθϑθου ἀθθ 'πὺὸ ὧθ. θ805 ροδίδάοβ, ἰοβ 
Ἰδσθάθπηοηΐοθ δ τπᾶπάο Ὧθ ΝΙςοπιθάθθ 6] (6 
(Ἰθόπηρτοίο --- θη ἰπραῖ 46] τοὺ Ρ]ϑίοαπαςίθ 6] ἀθ 
Ῥαιβδηΐαβ, 46 δύῃ πο ἰθηία θαδά --- δοια!θΓῸ 6 
ΔΌΧΙΪΠΟ ἀθ ἰοβ ἀουίοβ σῇ ΤῚ1] σαϊηϊθηΐοβ Πορ]]ΐ5 
ῬΙΌΡΙΟΒ Υ α16Ζ 111] 48 105 δἰἰδίοβ, Υ ἰΓᾶ58 ΟὈΪ]ΙΡΩῚ ἃ 
1ο58 [Ὀσθῆβ868 ῥοῦ τῇ δοιοῦάο ἃ ἀθνοῖνου ἰὰ οἰπά δά, 
π᾿ ΟΊ ΔΓΌη 6] τθίουπο; ΡΘΙῸ ῥΟΥ Πηδῖ,, 81 Ζαθυίδη δ ΟΘΥ 
16 ἰγανϑϑία ἀ6] ρο]ίο 46 (υῖβα το 105 δἰθη!θη865 ΠΟ 
5115 Πᾶν 65 56 ἰο ἱπιηρϑαϊτίδη; ἃ ἰγανέβ ἀθ θγϑηΐα ΠῸ 
165 ραϊθοία βθριτὼ ρᾶβϑῶῦ σαδηᾶο ἰοβ. δἰθηίθηβθ5 
οσαραραη Μέραϊα Υ Ῥϑρδαβ, ριι65 (ὐσϑύδηϊα ἰθηΐα 
ΤΔ]Ο58. σΘΠ1Π05 Υ οἵὰ νἱρ] δα σοπἐ πα πηθηΐθ ΡΟΥ 
Ιο5 δἰθηίθῃϑθθ, Υ θῇ 861|61Δ οςϑϑίόη ἰἴἰοὸβ 
Ἰασθάθιηοηϊοβ ϑαρίαδη απ ἰθηΐίδη ἰπἰθησίόη ἀθ 
᾿τυρΘαἸ1165 6] ρᾷβθο ροῖ 81]. Ἐπίοποθϑ ἀθοϊ ἀϊθιοη 
ΔΡΊΙΔΙΔΥ Ομ ἰοβ Ὀθοσίοβ Υ θχδηηηῶ ἀθ απέ 
τηοάο ρδϑαιΐδη σοη τλᾶυοῦ βορατδά. Ταπι ἔῃ 86 
ἄδρα οἱ ἄθ 416 


“Ια πμαἀθϑιηδπηθηΐθ [65 δηϊπΊα ρα ἃ 


(850 αἰσιιηοθ δἰθηίθη865 
1 τοῇ ἰὰ 
Θβϑρϑίδηζα Ὧθ ΡοπΘΥ ΠῚ ἃ ἴα ἀθπιοσίδοϊα Υ ἃ ἰὰ 


ςοηϑίχαιςσοϊόηῃ 46 195 ΜιιῸ5 1 ΔΙΡΟΒ. 


ΘΔ]ΙΘΓΟη ἃ 81. ΘησαθηἰΓΟῸ ο5. αἰθηίθηβθ5. σοη ἰοαο5 
1ο58 οἰθοξνοβ, Π11] αὐρίνοβ Υ ἀϊνθβοβ σοηἐπηρθηΐθβ 
ἄθ Ἰοβ ἀθπιάβ δ᾽ δοβ; θῇ ἰοΐδὶ ἤιθῦοη σαίουσθ 611] 
ΠοΙηΡΙθ5. [.65 δἰδοδιοη ρθηβαηο “16 ΠῸ βαρίδῃ 
ΡοΙ ἀόπαθ ρϑϑδγ, ρϑῖῸ δηλ έῃ ρου ἴα ϑοβρθοῆα ἀθ 
486 ᾿πἰθηΐαρδη ἀθισραῦ 1ὰ ἀθπιοοίδοία. Επ νὶτίαα 
ἀθ 81. δἰίδῃζΖα δοιἀθσοη θη για ἀ6 ἰοβ δἰθηίθηβθ5 
Ἰποίθ8 ἰθϑα]οβ 486 ἀπτγαηίθ 1α δοοίόῃ 856 ραβϑῖοη ἃ 
1ο5 ἰἸασθἀθηιοηίοβ. 


108.--- Ἐπίδ!αάα 1 Ῥαΐδ!]α θῇ Ταπάαρτα 8, ΒΘοοσίδ, 
νϑησίθοη 05 ἰδοθ ἀθΠΊ ΟΠ]Ο5 Υ 8118 δ] δἄοβ, Υ αρο 
Ῥαῖΐίθϑ. [05 
Ἰασθάθιηοηϊοβ ἀθϑριιέβ ἀθ Ἰἰθραγ ἃ ἰὰ Μοράτιαθ Υ 


Ρῖδθ πιοΐδηαδα ΡῸΓ δηιρδ5 


ἰδ] 105 ἄστρο νοὶ] θΓῸη ἃ 81 ραίτα ῥοῦ (σθδηΐα 


1θγα Το58 ἔοσθη8685 46 Βόοσϊάο, τορ!όῃ βἰϊαδαάδ θη ἴα ρατίθ ποτίβ 46] ρο]ο 46 (ουϊηίο ν᾽ Πἰπλίἐγοΐθ σοη Βθοοίδ. 


1070 1.05 46 )ότ! 6, τοριόῃ βἰϊπδαδ ἃ] πογοθβία 46 Βόςϊ 6. 


1οῦο Εϑ 6] σο]ο 46 (ζοτπίο, 4.16 γθοῖρ6 θῇ 656 Ἷᾶ80 511 ΠΟΙΊΡΓΘ ἀθ (υῖδ8, ἰοσα!] 484 46 Εόοσϊάθ ρτγόχί πη ἃ [)6]{05. 


10δα Ἐπ 1ὰ ῥρατγίθ οὐἱθηΐδὶ 46 Βθοςῖδ. [.ἃ Ῥαΐδ]]ἃ 886 ἀἴο δῇ 6] 457 .(. 


δενδροτομήσαντες πάλιν ἀπῆλθον ἐπ' οἴκου 
διὰ Γερανείας καὶ Ἰσθμοῦ: Ἀθηναῖοι δὲ 
δευτέραι καὶ ἑξηκοστῆι ἡμέραι μετὰ τὴν 
μάχην ἐστράτευσαν ἐς Βοιωτοὺς Μυρωνίδου 
στρατηγοῦντος, [1.108.3] μάχηι ἐν 
Οἰνοφύτοις τοὺς Βοιωτοὺς νικήσαντες τῆς τε 
χώρας ἐκράτησαν τῆς Βοιωτίας καὶ Φωκίδος 
καὶ Ταναγραίων τὸ τεῖχος περιεῖλον καὶ 
Λοκρῶν τῶν Ὀπουντίων ἑκατὸν ἄνδρας 
ὁμήρους τοὺς πλουσιωτάτους ἔλαβον, τά τε 
τείχη ἑαυτῶν τὰ μακρὰ ἀπετέλεσαν. 

[1.108.4] ὡμολόγησαν δὲ καὶ οἱ Αἰγινῆται 
μετὰ ταῦτα τοῖς Ἀθηναίοις, τείχη τε 
περιελόντες καὶ ναῦς παραδόντες φόρον τε 
ταξάμενοι ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον. 

[1.108.5] καὶ Πελοπόννησον περιέπλευσαν 
Ἀθηναῖοι 


καὶ 


Τολμίδου τοῦ Τολμαίου 


στρατηγοῦντος, καὶ τὸ τῶν 


Λακεδαιμονίων 


νεώριον 
ἐνέπρησαν καὶ Ξαλκίδα 
Κορινθίων πόλιν εἷλον καὶ Σικυωνίους ἐν 
ἀποβάσει τῆς γῆς μάχηι ἐκράτησαν. 


[1.109.1] Οἱ δ' ἐν τῆι Αἰγύπτωι Ἀθηναῖοι καὶ 
οἱ ξύμμαχοι ἐπέμενον, καὶ αὐτοῖς πολλαὶ 
ἰδέαι πολέμων κατέστησαν. [1.109.2] τὸ μὲν 
γὰρ πρῶτον ἐκράτουν τῆς Αἰγύπτου οἱ 
Ἀθηναῖοι, καὶ βασιλεὺς πέμπει ἐς 
Λακεδαίμονα Μεγάβαζον ἄνδρα Πέρσην 
χρήματα ἔχοντα, ὅπως ἐς τὴν Ἀττικὴν 
ἐσβαλεῖν πεισθέντων τῶν Πελοποννησίων 
ἀπ' Αἰγύπτου ἀπαγάγοι Ἀθηναίους. 

[1.109.3] ὡς δὲ αὐτῶι οὐ προυχώρει καὶ τὰ 
χρήματα ἄλλως ἀνηλοῦτο, ὁ μὲν 
Μεγάβαζος καὶ τὰ λοιπὰ τῶν χρημάτων 
πάλιν ἐς τὴν Ἀσίαν ἀνεκομίσθη, Μεγάβυζον 
δὲ τὸν Ζωπύρου πέμπει ἄνδρα Πέρσην μετὰ 
στρατιᾶς πολλῆς: 

[1.109.4] ὃς ἀφικόμενος κατὰ γῆν τούς τε 
Αἰγυπτίους καὶ τοὺς ξυμμάχους μάχηι 
ἐκράτησε καὶ ἐκ τῆς Μέμφιδος ἐξήλασε τοὺς 
Ἕλληνας καὶ τέλος ἐς Προσωπίτιδα τὴν 
νῆσον κατέκληισε καὶ ἐπολιόρκει ἐν αὐτῆι 
ἐνιαυτὸν καὶ ἕξ μῆνας, μέχρι οὗ ξηράνας 


Υ 6] ἰβίπιο. [95 δίθῃθη865, βθβθηΐα Υ πιῇ αΐαβ 468- 
Ριέβ ἀθ 1ὰ Ῥαΐβι]α, Πἰςίθσοη τιπᾶ ᾿ποιυτϑιόμ σοη γα 
108 Ῥθοςῖοβ ἃ] πιδηάο ἀθ Μιγόπι 465 Υ, ἰτ88 νθΠΟΘΥ 
Θη Εποῆϊξε!0δρ ἢ Ἰο5 θθοςίοβ, 86 ΠΙσίθσοη ἀπθῆοβ 66] 
ἰουτϊοσίο ἀθ Βεβοςσία Υ ἀθ Βόςσϊάθ, ἀθβϑίγαγθγοη ἰὰ 
Τὰ ἀθ Τάπαρτα, τΘΟΙΘῸη 6 ἰο8. ἰοΌτοβ 
ΟΡ Ϊο5. οἴθη ΠΟΠΊΡΙΘ5. σΟπΊΟ ΤΟἤθηθβ, ἰο8. πιάβ 
ΤΊΠΟΒ, Υ᾽ ἰθΥΠΛ] ΠΘΤΟΠ 5115 ΜΊΙῸΒ [ΑΥΡΟΒ. 


(οη ροδίοηοσ ἀδά δϑίο, ἰο5 θριπϑίαβ σοην] ΊΘΥΌΉ Τῦδς 
ΠΟη ἰο8 δἰθηῖθηβ65 ἀἰθϑΕΓ1111 5118 ΤΠ 181188, ΘΓ σὰ Γ 
5115 Πᾶν 68 Υ ρᾶρδῖ {Πραΐο θη δα θ᾽ δηίθ. 


058. δἰθηΐθηβθβ ἰδ έμ ἢ σίθοη ττηὰ οχρεαϊοϊόῃ 
βίριθηάο ἰὰ σοβία ἀ46] Ῥείοροῃβθβο ἃ [858 ὀγάθῃηββ ἀθ 
Τόϊπ] 465 6] ἀθ Τοίηθο, ΠΟΘ] ΙΌΠ 6] δύθθ 8] 46 
1ο8 ἰἸδασθἀθηγοηΐοβ, 88 Δροάθιδιοη ἀθ ( δ] ς 5088. ηδ 
Ρίαζα ἀθ ἰοβ σουηΐοβ, Υ ΝΘ ΠΟΪΘΙΌΠ ἃ 1058 5] ] ΟΠ]Ο5 
Θη ἶὰ Ὀαΐδ]]α 416 86 θβηΐδ]ό ἃ] ἀθϑθηλραγοδτ. 


109.-- ΜΙρηΐταβ ἰδηΐο 195 αἰθηθηβ65 Υ 8118 818 1085 
βοριιίΐδηῃ θη Ἐρὶρίο θῇ τιπὲ βιιοῖτα α16 ἴπνο 
αἀϊϑι πίω ἴαϑθϑ: θη τῇ ΡΠ ΠΟΙρίο ἰοβ δἰθηϊθϑθϑ 
ΠΘρδγοη ἃ 561 ἀποῆοβ 4θ Ἐριρίο Κ θηϊοηςθβ 6] ΓΘ Ὺ 
ΡῬοῦβϑα θην!ὶό δἱ ρούϑα ΜϑρβῦᾶζΖο ἃ 1,δοθαάθιηοηΐα ΠΟ 
αἴποῖο ρᾶῖα σοηνθησθι ἃ ἰοβ ρϑοροηπθϑίοβ ἀθ 
ἰπνδάϊγ 61 ἀξποα Υ Πᾶςοῖ αθ ἴοθ. δἰθηίθηβοβθ 56 
το ταβθη ἀθ Ἐριρίο. 


(οπλο πο ἰὰνίθβο ὄόχιο Υ 86 ραϑβϑίαβϑθ 6] ἀϊηθΙῸ Θῃ 
ΟἰΤῸ8. τι1305, ΜϑράραζΖο νοϊνὶό ἃ Αϑβϑία Ἷοῇ ἴο α6 
συράερα Ἃ6] ἀϊποίο; θηΐομοθβ θηνὶό δ] ροϑῖβα 
ΜοράρᾶΖο 6] ἀθ ΖΟρΤῸ σοη πη οἠέγοϊζο ΠιιΠΊΘΓΌ50; 


γθηαο ροΙ Ϊα τΐὰ 46 ἔθυσα νϑηοὶό ἃ [ο5 θρι!ροίοϑ Υ ἃ 
5115 δ]ΙΪδἄοβ, θχριιϊδό ἃ ἰοβ ριίθροβ ἀθ Μϑεηῆβ Υ 
ΠΑ πιθηΐθ 165 διτπσοηό θη ἰδ ἰ5]α ἀθ Ῥγοβορι 5105, 
1.65 βοιηθίό ἃ δϊΐο ἀπτδηΐθ τῇ ἃῆο Υ 8618 ΠΊΘ5Θ5 
Πιαβία 416, ἰγὰ58 ἀθβθοδῦ 6] απ] Υ θησδιιΖαῖ 6] ἀριιᾶ 
ῬοΥ οἴτο 5:0, ἀθ]ό 188 ἤᾶνθ8 θῇ 5600 Υ ςοηνιτό 


1080 ἘῊ 185 ρτοχί πη δά 68 ἀθ Ταηᾶρτα. [ἃ θαΐδ!]ἃ 6 6] πηΐβπλο δῆο 7486 ἰὰ ἀβ Ταηᾶρτα, 6] 457 ἃς. 


1οδς ΕἸ τηβπηο δῆο ο ἃ] βίριιϊθπίθ (6 185 θαΐδ]]α8 46 Ταπᾶρτα Υ Ἐποῆΐαδ. 


1084 ΝΟ 1 οἰπάδα 46 Ετιθθα, 5ἰπο 1ὰ βἰϊπδαα θη 1ἃ οὐὔἹ]]ὰ ποσί 46] ρο]ο 46 (οιπίο. 


1094 ἘῊ 6] ἀ6]ὰ 46] Ν1]ο. 


τὴν διώρυχα καὶ παρατρέψας ἄλληι τὸ ὕδωρ 
τάς τε ναῦς ἐπὶ τοῦ ξηροῦ ἐποίησε καὶ τῆς 
νήσου τὰ πολλὰ ἤπειρον, καὶ διαβὰς εἷλε 
τὴν νῆσον πεζῆι. 

[1.110.1 οὕτω μὲν Ἑλλήνων 
πράγματα ἐφθάρη ἕξ ἔτη πολεμήσαντα: καὶ 
ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν πορευόμενοι διὰ τῆς 
Λιβύης ἐς Κυρήνην ἐσώθησαν, οἱ δὲ 
πλεῖστοι ἀπώλοντο. [1.110.2] Αἴγυπτος δὲ 
βασιλξα ἐγένετο πλὴν 
Ἀμυρταίου τοῦ ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως: 
τοῦτον δὲ διὰ μέγεθός τε τοῦ ἕλους οὐκ 
ἐδύναντο ἑλεῖν, καὶ ἅμα μαχιμώτατοί εἰσι 
τῶν Αἰγυπτίων οἱ ἕλειοι. [1.110.3] Ἰνάρως δὲ 
ὁ Λιβύων βασιλεύς, ὃς τὰ πάντα ἔπραξε 
περὶ τῆς Αἰγύπτου, προδοσίαι ληφθεὶς 
ἀνεσταυρώθη. 

[1.110.4] ἐκ δὲ τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς ἄλλης 
ξυμμαχίδος πεντήκοντα τριήρεις διάδοχοι 
πλέουσαι ἐς Αἴγυπτον ἔσχον κατὰ τὸ 
Μενδήσιον κέρας, εἰδότες 
γεγονότων οὐδέν: καὶ αὐτοῖς ἔκ τε γῆς 
ἐπιπεσόντες πεζοὶ θαλάσσης 
Φοινίκων ναυτικὸν διέφθειραν τὰς πολλὰς 
τῶν νεῶν, αἱ δ' ἐλάσσους διέφυγον πάλιν. 
τὰ μὲν κατὰ τὴν μεγάλην στρατείαν 
Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς Αἴγυπτον 
οὕτως ἐτελεύτησεν. 


τὰ τῶν 


πάλιν ὑπὸ 


οὐκ τῶν 


καὶ ἐκ 


[1.111.11 Ἐκ δὲ Θεσσαλίας Ὀρέστης ὁ 
Ἐχεκρατίδου υἱὸς τοῦ Θεσσαλῶν βασιλέως 
φεύγων ἔπεισεν Ἀθηναίους ἑαυτὸν 
κατάγειν: καὶ παραλαβόντες Βοιωτοὺς καὶ 
Φωκέας ὄντας ξυμμάχους οἱ Ἀθηναῖοι 
ἐστράτευσαν τῆς Θεσσαλίας ἐπὶ Φάρσαλον. 
καὶ τῆς μὲν γῆς ἐκράτουν ὅσα μὴ προϊόντες 
πολὺ ἐκ τῶν ὅπλων (οἱ γὰρ ἱππῆς τῶν 
Θεσσαλῶν εἶργον), τὴν δὲ πόλιν οὐχ εἷλον, 
οὐδ' ἄλλο προυχώρει αὐτοῖς οὐδὲν ὧν ἕνεκα 
ἐστράτευσαν, ἀλλ' ἀπεχώρησαν πάλιν 
Ὀρέστην ἔχοντες ἄπρακτοι. 

[1.111.2] μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῶι ὕστερον 


1106 (γι11Ζά 6] αῆο 454 ἃ.(. 


ΘΥδη ραῖΐα ἀρ ἴα 818 δῇ ἔἰθῖτα ΠΤΤῚΘ σοη ἶο 4116 
Ριᾶο ρᾶβδῖ ἃ ρῖΘ θηαΐο Υ ἀροάθχδγϑθ (6 Ϊὰ 1518. 


110.--- Αϑί 86 δι τα] δΙΌη ἰὰ5 ροβι 1846 465 6 ἰο8 
ΒΥΘΡΟΒ ἰγ85 5615 δῆοβ 4θ ριιθυγαῖ θα, [)6 105 πη ΠΟ 5 
4186 ΠιΘΙ͂ΌΠ, 1705 ΡΟςΟΒ 86 886] νδῖόη γθΠ60 ἃ ἰΓανόβ 
ἀθ Τρία ἃ Εἰγθηθῖθρ ροῖοὸ ἰὰ πηδγοτία ροτθοϊό. 
Ἐρι!ρίο οαγό ἀθ πιονο Ὀδ]ο 6] ἀοπηίηϊο (6] γοΥ 
Ροῖβα, σοῃ ἴα θχοθροϊόη ἀθ Απηϊγίθο, 6] τθὺ ἀθ 1οβ8 
Ραπίδποβ, ρ68 ΠΟ 86 ἰα ριιάο δριθϑία ἀδάδ ἰὰ 
οχίθηβιόη 46] ραπηίδηο, αραῖΐθ ἀθ 4116 Ϊοβ θβρίροϊοβ 
ἀβ Ιοβ ραῃπίδποβ 8500 108 Πγάβ Ὀ6]]σΟ505. ΠΠΔΙΌ, 6] ΓΘ Ὺ 
ἄθ Ἰοβ Πρῖοβ 4.6 ροϑίό ἰοάο ϑϑίο ἀθ Ἐρ!ρίο, ἔθ 
ΔΡτΎΙΘβδάο ἃ ἰγαϊοϊόῃ Υ θπηραΐδάο. 


Εἰπσαρηΐα ἰπΠὙΘη165 ἀθ τοῖθνο ριοοθάθηΐϊθο ἀθ 
Αἰθηδ8 Υ 46] τϑϑίο 48 ἴα σοπίβαθγδαοϊόμ σοῃ ΤΠ Ὸ 
ἃ Ἐρ!ρίο δυρατοη ἃ ἰὰ Ὀοσα Ὧἀθ Μεηάθβιῖθε 51Ὶ 
56 61 πδάδ (6 ἰο βιισθαϊάο; θηἰοηςθϑ, θη τη δἰδααθ 
β' πη] άπ6ο ΡΟΥ {ΘΟ Τὰ Κ᾽ ΡΟΥ ΠΊδΙ (6 Ϊὰ ἱπίδηϊοσία Υ 
ἄθ ἴὰ Ποία ἰθηϊςϊα, ἀθϑίγαγθγοη ἰὰ πηαγογία 6 185 
ΠᾶνΘ65 Υ τπηᾶἃ ΠΪΠΟΤΙία Θϑοαρό 46 ντοϊίδ. 

Αϑί δοδρδύοηῃ ἰοβ ϑ:10θ805 τοίαϊνοβ ἃ ἰὰ φῖδῃ 
εχρϑαϊοϊόη ἀθ ἰοβ δἰθβηίθηβθβ Υ 6 8115 δ᾽ ο8 ἃ 
Ἐρ!ρίο. 


111.--- Οτδϑίθϑ, 6] 
Ἐσαθρογάϊ 4885, 416 
Το54116, σοηνθησὶό 


Π]ο ἀ6] τὸν ἂἀθ ἰοβ ἰθϑ88]108, 
μαρία δἰάο αθϑίοτσταάαο ἐδ 
ἃ ἶοβ αἰθηίθηβθβ ἀθ 4116 ἰθ 

ΤΟ] ΘΟ θβθθη θῇ 6] ἰτοπο; Θηζοηςθ5 [ο5 δἰθη]θη565, 

Θη πηϊόῃ ἀθ ἰοβ Ὀθοςῖοβ Υ 6 ἰοβ ἔόσθῆβθ5 46 θύδῃ 

5115 816 405, Πἰςίθτοη ττηὰ Θχρϑαϊοϊόῃ Ππαϑβέα Εάγϑβαϊο, 

θη Τϑβα]1α. Εταη ἀπθῆοβ 46] ἰθύσθηο θη ἰδηΐο 4116 

ὯΟ 86. δἰ θ᾽αβθη 46] ρύιιθϑο 6 85 ἐτΌρᾶ8, γὰ 486 ἴοὸ 

᾿τηρϑαΐία [ἃ σα] θτία ἰθ588118; ΠΗ σοΠβ Ρ ]ΘΓΟη ἰΟΠΊΔΥ 

Ιὰ οἰπάδα ηἰ τοϑα]ό Ὀίθη παάα ἀθ δα 6110 ρου ἴο 

486 Παρίδηῃ 140, 8170 416 56 τϑ τατοη 46 Παθνο σΟη 

Οὐἰδϑϑίθβ βίη ἰΙορτδῦ πδάδ. 

Α ςοπεπιιοϊίηῃ (6. οϑίο, πο πιῦᾷσῆο αδβρυέϑδ, 


πον Ῥγόχ! πηδ ἃ ἰὰ δαί] ΕἸ Βοίαα, θὴ ἰὰ πον Ἰλβράριςα 46 [ΠΡ ῖ8. 


1ος ἘῊ 14 Ζοῃδ οὔἹθηΐδὶ 46] ἀθ] α 46] Ν1]Ο. 


χίλιοι Ἀθηναίων ἐπὶ τὰς ναῦς τὰς ἐν ΠΠηγαῖς 
ἐπιβάντες (εἶχον δ' αὐτοὶ τὰς [Πηγάσ) 
παρέπλευσαν ἐς Σικυῶνα Περικλέους τοῦ 
Ξανθίππου στρατηγοῦντος, καὶ ἀποβάντες 
Σικυωνίων τοὺς προσμείξαντας μάχηι 
ἐκράτησαν. 

[1.111.3] καὶ εὐθὺς παραλαβόντες Ἀχαιοὺς 
καὶ διαπλεύσαντες πέραν τῆς Ἀκαρνανίας 
ἐς Οἰνιάδας ἐστράτευσαν καὶ ἐπολιόρκουν, 
οὐ μέντοι εἷλόν γε, ἀλλ' ἀπεχώρησαν ἐπ' 
οἴκου. 


[1.112.1] 
τριῶν σπονδαὶ γίγνονται Πελοποννησίοις 
Ἀθηναίοις πεντέτεις. [1.112.2] 
Ἑλληνικοῦ μὲν πολέμου ἔσχον οἱ Ἀθηναῖοι, 
ἐς δὲ 
διακοσίαις αὑτῶν τε καὶ τῶν ξυμμάχων 
Κίμωνος στρατηγοῦντος. [1.112.3] 
ἑξήκοντα μὲν νῆες ἐς Αἴγυπτον ἀπ' αὐτῶν 
ἔπλευσαν, Ἀμυρταίου μεταπέμποντος τοῦ 
ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως, αἱ δὲ ἄλλαι Κίτιον 
ἐπολιόρκουν. [1.112.4] Κίμωνος δὲ 
ἀποθανόντος καὶ λιμοῦ γενομένου 
ἀπεχώρησαν ἀπὸ Κιτίου, καὶ πλεύσαντες 
ὑπὲρ Σαλαμῖνος τῆς ἐν Κύπρωι Φοίνιξι καὶ 
Κυπρίοις καὶ Κίλιξιν ἐναυμάχησαν καὶ 
ἐπεζομάχησαν ἅμα, καὶ νικήσαντες 
ἀμφότερα ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου καὶ αἱ ἐξ 
Αἰγύπτου νῆες πάλιν [αἱ] ἐλθοῦσαι μετ' 
αὐτῶν. [1.112.5] Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ 
ταῦτα τὸν ἱερὸν καλούμενον πόλεμον 
ἐστράτευσαν, καὶ κρατήσαντες 
Δελφοῖς ἱεροῦ παρέδοσαν Δελφοῖς: καὶ 
αὖθις ὕστερον Ἀθηναῖοι ἀποχωρησάντων 
αὐτῶν στρατεύσαντες καὶ κρατήσαντες 


Ὕστερον δὲ διαλιπόντων ἐτῶν 
καὶ καὶ 


Κύπρον ἐστρατεύοντο ναυσὶ 


καὶ 


τοῦ ἐν 


παρέδοσαν Φωκεῦσιν. 


[1.113.1] Καὶ χρόνου ἐγγενομένου μετὰ 
ταῦτα Ἀθηναῖοι, Βοιωτῶν τῶν φευγόντων 


- 


- 


10 6 Ασαγᾷᾶ, 6 1ὰ ςοβία ποτίθ 46] Ῥβίοροπββο. 


- 


- 


26 (ὐἸ11Ζά 6η 6] 451 ἃ.(. 
20 Ἐβίά θῇ 1ὰ ραγίθ βιτοσγίθηΐαὶ 46 1ὰ 15]. 
2: ῃ 6] 451 ἃ.(. 


- 


- 


-“- 


ΘΙΠΔΙΟΔΙΌΠ ΠῚ] δἰθηίθηθθθ ἃ ἰὰ8 ὀϊάθηθβ ἐδ 
Ῥοσῖς]θβ1118 6] ἀθ Τδηερο θῇ 185 ἤᾶνθ8 46 θϑίαρδη 
6 Ῥερβδ8 --- 6]]05 σοηβθύνερδη ΡΕρ88 ---, ΓΘΟΟΙΤΙΘΙΌΠ 
1ὰ ςοβία 46 δἰοϊόῃ Κ θῇ τῇ ἀθβοιηρδῦσο νΘ ΠΟΙ ΘΙΌΠ ἃ 
105 βἰσοηΐοβ 46 165 ργθϑθηΐασγοη δία ]]δ. 


Επβθριάδ, ἀθϑριιέβ 46 ἄρθρα ῸΡ85 δαιθαβϑῖρν 
ῬᾶΒ86Ι δἱ οἶτο ἰδάο (6] βϑίγβοῃο, 856 ἀἰβριιβίθιοη ἃ 
δἴδοδυ Ἐπίδαδβις, θη ΑσδΥΠδηΐαᾶ Υ ἰὰ Δ5ΘΑ]ΔΙΌΠ, 
ῬΘΙῸ ΠΟ σοηϑβίριθσοη ἰοπηδτ]α Κ᾽ ΝΟ] ]ΘΓΌη ἃ οδ8δ. 


112.-- 
ΒΠΥΤΛδΟ 1128. ἰο5 ρϑοίοβ συϊπαιθηδῖθθ θη θ ἰοῸ8 


ῬΡοβίοτιοιτηθηΐθ, ραϑαάοβ {[685 δῇῆοβ, 86 


ΡῬΘΙοροηθβῖοβ ν᾽ ἰοβ αἰθηϊθηβ865. Εβίοβ 856 δρϑί πνοῇ 
ἀ8 Πδοου ἃ βρίΊουσα θη 6] πλιη60 ρουίθρο Υ αἰ] ρΊθοη 
ςοηΐτα (Πίρτα τιπὰ οχρϑαϊοϊόηῃ 46 ἀοβοϊθηΐαβ πᾶνθ8 
ΘηἰΓ6 ΡΙΌΡΙα5 Υ δα ἃ] πιαηάο ἀθ (ἰπηόη. [)6 
61145, βδθβθηΐα ἔπθσοῃ Παϑία Εριὶρίο θη γϑϑριιθϑβία ἃ ἰὰ 
ἀδηλαηάα ἀρ Απηϊτίθο, 6] τοὺ ἀθ ἰοβ ραῃπίδποβ, 6ῃ 
ἰδιηΐο 41 ἰὰ5 ἀθηγάβ βιὰ ραη (ἸΕ1ο0112Ρ᾽ 51 ΘΠ ΓΡΟ, 
ΠΟΠΊΟ ΠΊΤΘτα (ἰπγόῃ Υ ΒΟ ν ΠΙθτὰ τιπὰ ὄροςα (6 
ςαΙθϑίία, 86. γϑι σατο ἀθ (Ἰἶἰο Κ᾽ ἃ ἶὰ αἰΐατα ἂθ 
ϑαϊαπηηδα θη ΓΠΙΡΙ͂Ο, ϑοβίανθγοη τ1ηἃ Ὀαΐα!]α Πᾶνα] 
οἶτα [οι βίο, βηγα! άηθαϑβ, σοη Γθηϊςοῖοβ, σι ρυοίαϑ 
Υ αΠΠἸοῖοβ; ἀθϑριέβ 46 νβϑῆσου Θἢ ΔΠΠΡΟΒ ΘΠΟΙΘΠΙΤῸΒ 
586 ΤΟΕ ΓΟ 1125 ἃ 511 ραίγία θῇ τππηϊόῃ 46 185 πᾶνθ8 
486 γὰ παρίδῃ να οθ]ίο ἀθ Ἐρὶρίο. 


᾿οϑρπέβ ἀδ 680, 105 ἰβοθἀθπιοηΐοβ ΘΠ ρΡ ΘΠ ΙΘΎΌη ἃ 
Παπλαάα (σιοστὰ ϑαρτδάα 1128 ν [5 Πδοθῦβ6 ἀπθῆοβ 
6] βαπίιδτίο ἀθ [)6]}05, 886 ἰο βηίγεσδῖοη ἃ ἰοβ 
ἀρ]ῆοβ; δίη θηιραῦρο, ροϑβίθυοστηθηΐθ, σαδηᾶο 856 
Παρίδῃ τοτγαάο, ΠΠΘραίοη 185 ΠΟρῶ5. δἰθηθη865 0 
ἰγτὰ8 δάπιθῆδυβο 46] βδηιδ το ἰο θη ΓΘρΥΌη ἃ [05 
[ΟςΘη8685. 


113.--- Ραϑδάο δἱρίῃ [προ ἀθϑριόβ ἀθ 680, σοῖο 


Ιοβ οχ]!δάοβ Ῥθοςίοβ οσιραραη ΟὐἰἸςόπτθμο, 


1ὰ {7η0 46 105 ρυ τ ΠΟΙρα165 ργοίαροηϊβίαβ 46 1ὰ οὔτὰ ἀθ Τιιοία 1465 (νέδβο πάτο 6 ΠΟ Γ65). 


ῖς Ἐπίδα88 ββϑίά ργόχίπηο ἃ ἴα ἀθβοιηροςσδάτπτα 46] Ασάθίοο θη ἃ ΖΟΠᾶ 511 46] πλᾶγ [ὀηίςο. 


24 Ἐῃ 449 ἃ.(᾿,, τηοἐϊναα ροῦηαθ 105 [οσθῆβθ8, ΘΠ ΠΊΪΙρΟβ (6 195 ᾿δοθ ἀθ ΠΊΟΠΪΟΒ Υ ἐγ ἀ] οἱ οΠ168 δ] οβ 46 195 αἰθῃί 865, 86 


Παρίδη δα πιθῆδαο 66] βαπίπατο ἀθ Αροΐο, 416 ρογίθηθοία ἃ ἰο5 46 [)6]08. 


ἐχόντων Ὀρχομενὸν καὶ Ξαιρώνειαν καὶ 
ἄλλ' ἄττα χωρία τῆς Βοιωτίας, ἐστράτευσαν 
ἑαυτῶν μὲν χιλίοις ὁπλίταις, τῶν δὲ 
ξυμμάχων ὡς ἑκάστοις ἐπὶ τὰ χωρία ταῦτα 
πολέμια ὄντα, Τολμίδου τοῦ Τολμαίου 
στρατηγοῦντος. καὶ Ξαιρώνειαν ἑλόντες καὶ 


ἀνδραποδίσαντες ἀπεχώρουν φυλακὴν 
καταστήσαντες. 
[1.113.2] πορευομένοις δ' αὐτοῖς ἐν 


Κορωνείαι ἐπιτίθενται οἵ τε ἐκ 


τῆς 
Ὀρχομενοῦ φυγάδες Βοιωτῶν καὶ Λοκροὶ 
μετ' αὐτῶν καὶ Εὐβοέων φυγάδες καὶ ὅσοι 
τῆς αὐτῆς γνώμης ἦσαν, καὶ μάχηι 
κρατήσαντες τοὺς μὲν διέφθειραν τῶν 
Ἀθηναίων, τοὺς δὲ ζῶντας ἔλαβον. [1.113.3] 
καὶ τὴν Βοιωτίαν ἐξέλιπον Ἀθηναῖοι πᾶσαν, 
σπονδὰς ποιησάμενοι ἐφ' ὧι τοὺς ἄνδρας 
κομιοῦνται. [1.113.4] φεύγοντες 
Βοιωτῶν κατελθόντες καὶ οἱ ἄλλοι πάντες 


αὐτόνομοι πάλιν ἐγένοντο. 


καὶ οἱ 


[1.114.1] Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῶι ὕστερον 
Εὔβοια ἀπέστη ἀπὸ Ἀθηναίων, καὶ ἐς αὐτὴν 
διαβεβηκότος ἤδη Περικλέους στρατιᾶι 
Ἀθηναίων ἠγγέλθη αὐτῶι ὅτι Μέγαρα 
ἀφέστηκε καὶ Πελοποννήσιοι μέλλουσιν 
ἐσβαλεῖν ἐς τὴν Ἀττικὴν καὶ οἱ φρουροὶ 
Ἀθηναίων διεφθαρμένοι 
Μεγαρέων, πλὴν ὅσοι ἐς Νίσαιαν ἀπέφυγον" 
ἐπαγαγόμενοι δὲ Κορινθίους καὶ Σικυωνίους 
καὶ Ἐπιδαυρίους ἀπέστησαν οἱ Μεγαρῆς. 


εἰσὶν ὑπὸ 


ὁ δὲ Περικλῆς πάλιν κατὰ τάχος ἐκόμιζε τὴν 
στρατιὰν ἐκ τῆς Εὐβοίας. [1.114.2] καὶ μετὰ 
τοῦτο οἱ Πελοποννήσιοι τῆς Ἀττικῆς ἐς 
Ἐλευσῖνα καὶ Θριῶζε ἐσβαλόντες ἐδήιωσαν 
Πλειστοάνακτος τοῦ Παυσανίου βασιλέως 


Οπθόηθα Υ αἰρσιιηα8 οἰγα8 ἰοσδ δ 465 ἀθ6 Βθοοσίδ, 
105. δἰθηίθηβθθβ θην ΓΙΌ τπᾶ Θχρθαϊοϊόη ἔοστηδάδ 
ῬΟΙ ΠῚ] Πορ!]ὰ58 ρυορίοβ Υ αἀϊνθίβοβ σοππηρθηΐθβ 
ἀθ τορ88 δ᾽ϊδαβ ἃ] πιᾶπάο ἀθ Τόϊηλι 65. 6] (6 
ΤΟΙΠΊΘΟ σοηΐτἃ 6585 ἰοσ δ 48 4465 Θημθιηϊραβ; ἀθϑριιέβ 
ἄθ ἀροάρθγαιϑο ἀθ Οποίοηθα Υ βοπηθίοι ἃ 5115 
Παρ αΐθ8 ἃ ἰὰ θϑοϊανι πὰ, 856. θυ ττοη πΘρῸ (6 
ἀο]αῦ ηὰ ριιδγηϊοϊόη. 

Α 511 ρᾶβ8ο0 ροῦ (οϊΌπθδ [65 δίδοδιοη 195 ὌΧ!!! 085 
Ῥθοςῖίοβ ἀθ Οτοόπιθηο δοοηιραῆδαάοβ 46 Ἰοςῖοβ, ἀθ 
ΘΧΙΠ Πα ο5. θαρθοβ Υ ἀθ σαδηΐοβ οὐδ (6 α πηϊβπηᾶ 
Ἰἀθοϊορία 15, γ, ἃ] νϑῆσθυ ἐβίοβ δῇ ἴα Ὀαΐίδβ]ϊ]α, 
τηδίδτοη ἃ ραῦΐθ ἀθ ἰοβ δἰθηϊθηβθθθ Υ ΔΡΙ͂ΘΘΘΙΌΠ ἃ 
οἶτΌ8. ΕΠίΟΠ 65 105 δἰθηΊΘη568 856 γϑ τϑτΌη 6 ἰοάα 
ΒΘοςία 113. τηραϊαηΐίθ τῇ δοιοίάο ῥοῦ 6] 416 86 
ροάτίδη Πϑνὰγ ἃ ἰο08 51:18 ΠΟΠΊΡΥΓΘ5; ΓΘΡΤΘΒΘΙΌΠ [05 
ἀθϑίθσγαοβ ὈθΟςΙοΒ Υ᾽ [μπίο σοη ἰο5 ἀθηγάβ θθοςῖοβ 
νΟΪνΙΘΙ͂ΌΠ ἃ 561 ᾿πΠἀθροπαϊθηίθβ. 


114.-- Ἰοβρυέβ ἀθ θϑίο, πὸ πιισῆο πιάβ ἰασάθ, 
Επρθὰ 86 βϑιυρίθνόπη σοηίτα ἰο8 δἰθῃηίθηβθβ, ΥἍ, 
σαδηᾶο Ῥουῖοϊθϑ γὰ παρία ραβϑᾶᾶο ἃ ἰὰ ἰ518 σοῇ 
ἰτορᾶ8 δἰθηίθηβθβ, 586. ἰα ποίίῆοό χιθ ἰαπιθϊέῃ 
Μέρατγα 56 μαρία βιιρίθναάο, σπ6 ἰο5 ρϑοροηθβίοβ 
56. ἀἰδροπίαδῃ ἃ ἰπνααάϊ 61 ἀξίοα Υ 4μ6 μαρία 
Ῥούθοῖάο ἄς 
ΘαδΙαϊδη65 αἰθηΐθηβθϑ, σοη θχοθροϊόηῃ 46 Ϊοβ 486 56 
Βαρίδη τοίιρίθαο θῇ Νῖίβθα; [98 πΠΊθρδίθη865. 56 
Παρίδῃ Βο]]οαπάο ἴα αγιιάα ἂθ 
ΠΟΙ ΠΓ105, 51 ]ΟΠ]ΟΒ5 Υ ΕΡΙ ἀδι11108. 

Ἐπίοποθβ, Ῥοσίςθβ ἰγαβϑίδάό σοη ἰοάα τὰρίθΖ 6] 
ἄρ ΕπΡθδ. Ῥοϑβίθυϊοιτηθηΐοθ, 105 
ΡΕΙοροηρθβίοβ ἃ ἰδὰ8 ὀγάθηθβ 4β Ῥ]βίοαδπδοίθ 6] (6 


ἃ ΠΊΔΠΟΒ ΪΙοβ πιθρδίθηθθ8 ἰοβ 


ΒΡ] οναάο 


ε]έταϊίο 


Ῥαιιβϑηΐδβ, ΤΟΥ ἀα8 105 ἰδσθἀθπηοηίοβ, ΠΠΘρᾶσγοη 6η ἰὰ 
ἰηναϑίόῃ 46] Αἰΐσα μαβία ΕἸθιυιϑι5᾽ 13 γ᾽ Τταῖ τς, 1ὰ 


1188 ΜΙρηΐγαβ. 1058 ἰδοθάθηηοηΐοβ ἰθπίδη σοπηο οΟμ]θίῖνο ρα ποσὰ] ἀθ 81 ροϊίσα οχίθιου 6] ἄρονο ἃ ἰοβ Γϑρί ΠΊΘΠ685 
οἰ] ράγαμίςοβ, ἰο5 αἰθηίθηβθ5 βοβίθηίβη 105 βἰβίθπιαβ θαβαοβ θη 6] σοῦ θΠΟ 46 185 ΠιανΟσα5. ρορι]δΓ68, βἰβίθπηαϑ 4116 ΠΟ 
ΒΙθπΠΊρΙ ἀθροιηίϊδη 561: Ἂς] Πσαάοβ ἀθ ἀθπιοογάϊοοβ ἃ] τθποὺβ ἴα] σοπῖο δηίθπάθπιοθ ΠΟΥ 6] ἰέγμηϊπο, διιηπ6 
ΘΕ πιοϊόρ] σαπιθηίθ βογία 6] πγάβ θχϑοίο (νέβϑθ θη [6 τπΠἃ ΔΙΊΡΙ]1ὰ ὈΪΡ]]ορταῆα 6] Πρτο ἀθ ΥΥ. (. Ἑογτθϑί, [κα ἀθηιοούαοϊα ουΐοσα, 
Μαδάπά 1966). 

1180 Θαῖνο ἰὰ ΠΠ᾿ 6] βίπηα Ρ]αΐίθα, {16 σοπίϊππό θη ἴὰ ἃ] ϑηΖα αἰθηῖθηβθ. 

1146 Εη 446 .(. 

140 Ε]οα515, ἃ πιξαα ἀδ σαπλῖπο θπτο Μόραγα Υ Αἰθπδβ, ουὰ [ὰ ροδ]δοϊόῃ πηάϑ ἱπιροτίαπίθ 46] ἅςα ἀθϑριιόβ 46 Αἰθπαβ Υ ἀε] 
Ρίτθο. οίαάα ἀθ πιουίθϑ ἀθίθηϑαβ δηΐθ8 46 51. ἀθρεηάθποϊα ἀθ Αἴθηδβ, ἴθ 6] τοπιρῖο 46 105 σαθο ]]85 οἱ] ράγααϊςοβ σαθηάο 
86 ἀοιτοοό ἃ [95 Ττγοϊηΐα θη 403. ΡΕΙῸ 811 ΓΕ ΠΟΠΊΡΙΘ 65 ἀθί ἄο βοῦτα ἰοάο ἃ 561 [ἰὰ 5666 46 198 Μίβίθιοβ 4116 86 σϑίθρσαθαη ΘΠ 
ΠοΟΠΟΥ ἀ6 Π)επλέίου γ Ροιβέξομο. 

114ς Ττία 65 πὰ ροααθῆδ Ἰοςδ]! δά ἃ] πογθβίθ 46 Ε]θιιβί8. 


Λακεδαιμονίων ἡγουμένου, καὶ τὸ πλέον 
οὐκέτι προελθόντες ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου. 
[1.114.3] καὶ Ἀθηναῖοι πάλιν ἐς Εὔβοιαν 


διαβάντες Περικλέους στρατηγοῦντος 
κατεστρέψαντο πᾶσαν, καὶ τὴν μὲν ἄλλην 
ὁμολογίαι κατεστήσαντο, Ἑστιαιᾶς δὲ 


ἐξοικίσαντες αὐτοὶ τὴν γῆν ἔσχον. 


[1.115.1] ἀναχωρήσαντες δὲ ἀπ' Εὐβοίας οὐ 
πολλῶι ὕστερον σπονδὰς ἐποιήσαντο πρὸς 
Λακεδαιμονίους τοὺς ξυμμάχους 
τριακοντούτεις, ἀποδόντες Νίσαιαν καὶ 
Πηγὰς καὶ Τροιζῆνα καὶ Ἀχαΐαν: ταῦτα γὰρ 
εἶχον Ἀθηναῖοι Πελοποννησίων. 

[1.115.2] Ἕκτωι δὲ ἔτει Σαμίοις καὶ Μιλησίοις 
πόλεμος ἐγένετο περὶ Πριήνης, καὶ οἱ 
Μιλήσιοι ἐλασσούμενοι τῶι πολέμωι παρ' 
Ἀθηναίους ἐλθόντες κατεβόων τῶν Σαμίων. 
ξυνεπελάβοντο δὲ καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς Σάμου 
ἄνδρες ἰδιῶται νεωτερίσαι βουλόμενοι τὴν 
πολιτείαν. [1.115.3] πλεύσαντες οὖν 
Ἀθηναῖοι ἐς Σάμον ναυσὶ τεσσαράκοντα 
δημοκρατίαν κατέστησαν, ὁμήρους 
ἔλαβον πεντήκοντα μὲν 
παῖδας, ἴσους δὲ ἄνδρας, καὶ κατέθεντο ἐς 
Λῆμνον, φρουρὰν ἐγκαταλιπόντες 
ἀνεχώρησαν. [1.115.4] τῶν δὲ Σαμίων ἦσαν 
γάρ τινες οἱ οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ' ἔφυγον ἐς 
τὴν ἤπειρον, ξυνθέμενοι τῶν ἐν τῆι πόλει 
τοῖς δυνατωτάτοις καὶ Πισσούθνηι τῶι 
Ὑστάσπου ξυμμαχίαν, ὃς εἶχε Σάρδεις τότε, 
ἐπικούρους τε ξυλλέξαντες ἐς ἑπτακοσίους 
διέβησαν ὑπὸ νύκτα ἐς τὴν Σάμον, [1.115.5] 
καὶ πρῶτον μὲν τῶι δήμωι ἐπανέστησαν καὶ 
ἐκράτησαν τῶν πλείστων, ἔπειτα τοὺς 
ὁμήρους ἐκκλέψαντες ἐκ Λήμνου τοὺς 
αὑτῶν ἀπέστησαν, καὶ τοὺς φρουροὺς τοὺς 


καὶ 


καὶ 
τῶν Σαμίων 


καὶ 


- 


1158. Α ΟΠ] ΘΏΖΟΒ 66] 445 Δ.(. 


- 


- 


ὅς 440 ἃ (. 


σϑηληο ἀ6 ΜΙοίο γ᾽ ἀθ Ϊὰ οοϑβία ἔγθηΐθ ἃ 1ὰ 1518 46 θα πΊοβ. 


γι 


ΔΙΤΑΒΘΙΟΏ Υ ΤΟΡΤΘΘΘΙΌΠ ἃ 511 ρϑΐβ δ'η ἀνϑῆζα πηάβ. 
Ροῖ 51 Ραδγίθ, Ιο5 δίθῃιθηβθϑ, {[85 ῬδΒ6Γ ἄθ πιθνο ἃ 
Επρθὰ ἃ ἰὰ5 όγάάθμϑβ 46 Ῥϑυῖς 68, ἰὰ βοπηθίθγοη ῥοῦ 
Θηΐοιο; πλθηΓ88 6] τοϑίο 6 Ϊὰ 1518 ἴχθ οὔραηϊζΖααο 
βορίιη 6] δοιιθσάο ἃ] 716 ᾿Ιθραίοη, Κ᾽ θῇ ἴο 416 
Το ϑρθοία ἃ ἷοβ ᾿ϑϑίίθοβιτα, 168 Θχρυ βασοη (46 5115 
Πουτὰ 5 Υ [85 ΟσπρδΙΌη. 


115.-- εβριέβ ἀθ τογασβο ἀθ Επρθα, πῸ πλισηο 
πηάβ ἰδΙ 6 1158, ΠΥΤ ΔΙΌ σΟη 05 ἰΔΟΘ ἀΘ ΠΊΟΠΪΟΒ Υ 5115 
Δ] 405, ἰο5 ταί οβ ρου ἰτοϊηΐα αἴοβ, ἀθνοϊνιθηάο 
Νῖδβθα, Ρθραβ, Τγθοόῃτϑρν Αςᾶγϑ, ρ65 θϑίοβ θίιδη 
1ο8 ἰθυσουῦοβ ρϑοροπθϑίοθ θῇ ροάθ' Ὧθ ἰοβ 
δἰθ 6568. 

ΑΙ βθχίο δὔο δ ρϑίδ!]ό ττηὰ ριιουτα ΘΠ 6 58 ΠΊ105 Υ̓ 
ΤΙ]Θϑίοϑ ΡΟΣ ἰὰ ροβεϑίόη ἀθ Ῥυίθηθ βάν Ἰοβ 
ΤΆ]]Θ 5105, 416 ϑιίτίδη ἴα ῬθοΥ ραῖΐθ, γθοϊηγαρδη 
διῃΐθ 1ο5 αἰθηῖθηβθβ σοηΐτἃ [05 88: Π1105. 56 1658 παρίδῃ 
ἀρτθραάο ργοςσθαάρθηίοθβ 46 [ὰ Πλϊθη1α ΘΘ 105 δἰ ρΊΙΠΟ5 
Ῥδιγ σα] γ658 ἀθβθοβοβ 46 σι ΙΓ 6] τόρ! πθη ρο]1- 
ΓΟ; θῇ ἤπ, ἰοβ δἰθῃηϊθῆϑθθθ ΠΙΘΙ͂ΟΏ ἃ ϑ8ηΊο5. ΓΟ 
σαδίθηΐα Πᾶνθ8, ἰπιριιβϑίθσοη ἰἴὰ αθιηοσίδοίδ, 
ἰΟΠΠΔΙΌΠ ΠΟΠΊΟ ΤῸΠΘΠ658 οἰπομπθηΐα Πἰῆοβ. 6 ἰριια] 
ΠύΠΊΘΙΟ 6 ΠοΟΠΊΡΙ65, 46 ἀθ]διοη θη πη β᾽ 1, Ὑ 


86 ΠΊΔΙΌΠδΙ͂Όη ἀθβριιέβ 46 ἀο]ατ τηὰ σιιδγηϊοόη. 


ϑίη οραῖρο, παρὸ δἰριιηποβ ϑαπλῖοβ 416 ΠῸ 
ΘΒΡΘΙΔΙΌΠ, 51Π0 4116 ΘϑοβρδίΌη δἱ σοηἐηθηΐθ Υ, {Γἃ5 
Ῥοηθῖθθ ἀθ δοιιθσάο σὺπΠ ἶοβ ΠοιηρΙθ5 πιάβ 
ἸΠΠαγεθηΐίθβ ἀθ ἴα οἰπμάδα Υ σοη Ρίβιιΐηθβ 6] (6 
ἨἩϊϑίαϑρθϑ 416 ρορϑύπαρα ῥοῦ ϑηΐοησθβθ σαι θϑ᾽, 
ΤΘοΟΪ αἰ ΓΟ τ1Π05 βοίθοιθηΐοβ ΠΟ ΊΥΘ58 σΟΠΊΟ {ΠΌΡἃ5 
ΔΌΧΙΠΙΙΘ5 Υ ΟΠ ΖΔΙΌ ἃ ΘΔ ΠΊΟ5 ἀθ Πος6. ΡΥ ΠΊΘΙΟ 
56 Θῃηγθηΐσοη ἃ ἰο58 ἀθπιόςσγαξεαβ 6 ΠΙσΙΘΙΌΠ ΡΊΘ505 ἃ 
Ιὰ πλαγοσία; πθρο, {Γ858 ἤδοθῖβθθ ἃ θϑοοηάίδ8 ΠΟ 
5118 ΤΌΠΘη65 ἀθ ΤΠ Ο5, ᾿πρτ]5Β8ΙΌΠ ἰὰ το ]Ἰόη, 
θη ΓΘΡ ΔΙΌ ἃ Ρίϑιαίη65 1ὰ ριιδυἸοόη αἰθηῖθη86 γ᾽ [85 


44 Ἡρβίθα, Ιπθρο Π|δπλαάα ΟΥθο, 56 Θποοηΐγαδα θη ὰ σοβία ποῖΐθ ἀ6 [ἃ 1518 46 ΕπΡθα. 
δ Τγθοέῃ δϑϑίά θῇ 1ὰ ρεπίηϑβιϊα ἀθ ἰὰ Ασρόϊαθ, ργόχίπηδ ἃ ἰὰ σοβίδ ἔγτϑπία ἃ Ερί πᾶ. 


154 ΜΙηδίο ϑϑίά θῇ 18 οοβία 46 Αϑία Μϑποῦ δ] 51 4ἀθ Μίσδϊα Υ ἀθ ϑαπῖοβ. ΡυΊθηθ θϑίά ἃ οὐὔἹἹ]αβ 46] τίο Μϑδηαῖο, ἃ πιθάϊο 


56 Τ᾽ ΘΠἼΠΟΒ 68 18 518 46 6ϑἰά βίϊπδαςδ ἔγθηΐθ ἃ] Ἡθ]βροπίο. 


- 


ὅΕ ΘαΤά 68, ἃ τῇ σοπίθπαι ἀθ Κη. θη 6] ἰπίθυου 46 Αϑία Μϑποῦ ογὰ 1ὰ σαρίίαὶ ἀθ 1ὰ βαίγαρία ἀθ 1618. Ἡ ια] πλθπίθ 1Ὸ8 
Ῥοῖβαβ δρουδάῃ ἃ 1058 ἰδοθ θη 105 Υ ἃ 08 ΓορίπΊθηθ5 οἰράταμϊςοβ ἀ4θ 185 οἰπάδαθβ, πο ἰδηΐο ΡΟΣ τα Ζοηθβ ἀθ ρο]ίσα 
Ἰπίθυηδ σαϑηΐο ΡΟΥ 6] ἰθ Ποῦ 486 165 ἰηπιπαία ἃ Θχραηβίοηϊβία ρο σα ἀθ Αἴθπαβ, δοῦσα ἰοάο θη 1ὰ Ζοῆδ σοβίοσα ἀθ Αϑία 
Μϑῃου. 


Ἀθηναίων καὶ τοὺς ἄρχοντας οἵ ἦσαν παρὰ 
σφίσιν ἐξέδοσαν Πισσούθνηι, ἐπί τε 
Μίλητον εὐθὺς παρεσκευάζοντο στρατεύειν. 
ξυναπέστησαν δ' αὐτοῖς καὶ Βυζάντιοι. 


[1.116.1} Ἀθηναῖοι δὲ ὡς ἤισθοντο, 
πλεύσαντες ναυσὶν ἑξήκοντα ἐπὶ Σάμου 
ταῖς μὲν ἑκκαίδεκα τῶν νεῶν οὐκ ἐχρήσαντο 
(ἔτυχον γὰρ αἱ μὲν Καρίας ἐς 
προσκοπὴν τῶν Φοινισσῶν νεῶν οἰχόμεναι, 
αἱ δὲ ἐπὶ Ξίου καὶ Λέσβου περιαγγέλλουσαι 
βοηθεῖν) τεσσαράκοντα δὲ ναυσὶ καὶ 
τέσσαρσι Περικλέους 
στρατηγοῦντος ἐναυμάχησαν πρὸς Τραγίαι 
τῆι νήσωι Σαμίων ναυσὶν ἑβδομήκοντα, ὧν 
ἦσαν αἱ εἴκοσι στρατιώτιδες (ἔτυχον δὲ αἱ 
πᾶσαι ἀπὸ Μιλήτου πλέουσαι), καὶ ἐνίκων 
Ἀθηναῖοι. [1.116.2] ὕστερον δὲ αὐτοῖς 
ἐβοήθησαν ἐκ Ἀθηνῶν νῆες 
τεσσαράκοντα καὶ Ξίων καὶ Λεσβίων πέντε 
καὶ εἴκοσι, καὶ ἀποβάντες καὶ κρατοῦντες 
τῶι πεζῶι ἐπολιόρκουν τρισὶ τείχεσι τὴν 
πόλιν καὶ ἐκ θαλάσσης ἅμα. [1.116.3] 
Περικλῆς δὲ λαβὼν ἑξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν 
ἐφορμουσῶν ὥιχετο κατὰ τάχος ἐπὶ Καύνου 
καὶ Καρίας, ἐσαγγελθέντων ὅτι Φοίνισσαι 
νῆες ἐπ' αὐτοὺς πλέουσιν: ὥιχετο γὰρ καὶ ἐκ 
τῆς Σάμου πέντε ναυσὶ Στησαγόρας καὶ 
ἄλλοι ἐπὶ τὰς Φοινίσσας. 


ἐπὶ 


δεκάτου αὐτοῦ 


τῶν 


[1.117.1] ἐν τούτωι δὲ οἱ Σάμιοι ἐξαπιναίως 


ἔκπλουν ποιησάμενοι ἀφάρκτωι τῶι 
στρατοπέδωι ἐπιπεσόντες τάς τε 
προφυλακίδας ναῦς διέφθειραν καὶ 
ναυμαχοῦντες τὰς ἀνταναγομένας 


ἐνίκησαν, καὶ τῆς θαλάσσης τῆς καθ' 
ἑαυτοὺς ἐκράτησαν ἡμέρας περὶ τέσσαρας 
καὶ δὃδέκα, ἐσεκομίσαντο 
ἐξεκομίσαντο ἃ ἐβούλοντο. 

[1.117.2] ἐλθόντος δὲ Περικλέους πάλιν ταῖς 
ναυσὶ κατεκλήισθησαν. καὶ ἐκ τῶν Ἀθηνῶν 
ὕστερον προσεβοήθησαν τεσσαράκοντα μὲν 
αἱ μετὰ Θουκυδίδου καὶ Ἅγνωνος καὶ 


καὶ καὶ 


δυϊοτἀδθ5 416 ἰθηίδη 41} γ 8586 αϊβριιβίθσοῃ (6 
Ἰλπιραϊαίο ἃ 1 σοηίτα Μ|]δίο. πο σοῃ 61105 56 
ΤΟΙ δύοη δηλ Ιέῃ 195 ὈΪΖαη!ηο8. 


116.-- (υδηάο ἰο8. δἰθῃῆϊθηθθοθ 856. βηἰθΙΌη, 56 
αΙΓΙΡΊΘΓΟΙ ἃ 58 ΠΊ08 σοη βθβϑοηΐα ΠπᾶνῈ5 ὧ6 1858 4116 
αἰϊθοϊβέϊβ το τπ|ΠΠ|ΖαῖΌῃ, ρ165 τ1η858 Ραι ΘΥΟη τ Ὸ 
ἃ (ἰδῇῖα ρᾶῖὰ ν᾽ριδι 1858 Πᾶνϑ8 [θη οΙα5116 ν ΟἰΓὰ5 
ΘϑίανιθΙοη ροῦ πίοβ Υ [5005 θῇ Ῥιιβοὰ 46 δυιάδ; 
ζοη [85 συδθηΐα Υ σαδίτο τϑϑίδηϊΐθϑ, ἃἱ τηδπάο ἀθ 
Ῥευῖο]658 Ὑ οἰτο8 πιιθνα σοπηδηδηΐθβ, 58 σηΠοηΐα- 
ΤΌΠ ππἴίο ἃ ἰὰ ἰ51α 4θ Τγαρία᾽Ρ ἃ βϑίθηΐϊα ΠᾶνῈ8 
58:1188, ἀθ 185 716 νϑηΐθ ούδη ὧθ ἰγαπϑροσίθ ἀθ 
ἰτορᾶ8 --ἃ α βαΖζόῃ νοϊνίδη ἰοάδ8 ἀβ Μιηείο-- 
νΘΠΟΙΘΓΌΏ 105 δἰθη!θη8685. 


(οη ροβίθιη σά δοιαϊθιοη θη 81 ἀγιιάδ σπδυθηΐα 
Ὥδνο5 ἀθ Αἴθηδϑ Υ νϑιηἰοίησο ἀθ ἰοβ σαϊοίαϑ Υ 
Ιοβϑῦίοβ; ἀθϑριιέβ ἀθ νϑῆςθυ, ἐτῶ8 οἴθοξϊιιδι 6] 
ἀββοπηρδῖοο, 886 ἀθα!σδΙΌΠ ἃ σΘΙΌΔΓ ἴα οἰ δα ΡΟΥ 
Πἰοτα σὴ {68 ΠΊΙῸΒ δραῖΐθ 6 θϑίβ!θΟοσ τιη 
ὈΙοσαθο πιαγίξπιο. δῖη θηλραῦρο, Ῥϑυῖοῖθθ ραγό 
τάριαατηθηίθ τῆρο ἃ (διιποῖός ν (δῖα (ΟΠ 
βοϑθηΐα ἀθ ἰἴδὰ8 πᾶνθθ αθϑίίηδάδθ ἂἱ Ὀϊοπιθο 
Τλδτ πὸ σπδηάο 856. ἴθ σοπγπηϊοό 416 Πᾶνθ5 
θηϊςῖδ5 56 ἀϊτρίαη σοπέγα 61105, γα 7416 Ἐβίθθάρογαβ 
Υ οἰτοβ παρίδῃ Ζαραάο ἀθ δᾶ πηο8 σοῇ οἴποο Πᾶν68 
6η Ὀιτιβοὰ 46 185 Πᾶν 65 ἔβη] Ο[8 5. 

117.--- Ἐπίτε ἰδηΐο ἰοβ βαπηῖοθ, σαυθηάο θη τιηᾶ 
581148 τϑρϑπίηδ 8ΟῦτΘ 1ὰ5 ἰτορᾶ8. δἰθηιθηβθβ 416 
ςαΙθοίδη ἀθ ἀθίθηβαϑ, ἀθϑίιγθίοη ἰΔ85 πᾶνθ8 ἀθ 
νἹρ]] ποῖα Υ νϑ πο θοη θη Ὀαΐα]]α Πᾶνα] ἃ ἰὰ58 46 
ΒΔΙΠΙΘΙΌΠ ἃ 81: ϑησιθηΐίο; ἀυταηΐθ οδίοτοθ αΐαβ 
σαραδιοη ἀπθῆοβ 46] ΠΊΔῚ 416 165 τοάθα Παϑβία 6] 
Ρυπίο ἀθ σὰθ ρυσίοθιοη θηΐτα Κ᾽ ϑδσῶῦ ἶο 46 
αα]5ΙΘΙΌη; ΡΕΙῸ 
τοί θοῖό 6] ὈΙοχαθο πλδτγίξηιο. 


σαδηο νοῖϊνιό Ὀροιῖςοίθθ, 586 


Ῥοσϑίθυιοσσηθηΐθ 56 165 ΒΘ ΠΊΘΙΌΠ σπδθηΐα ἤᾶνθ5 α6 
Αἰθηδβ ἃ ἰὰ5 ὀγάθηθβ ἀθ Τυοία 65:15, ἩἨδρπόῃ Υ 
ῬΟΙ 


{τοιηΐα 


τιδηάδαδβ 
ἄρ 


Ἐογπηόη, οἴἵδβδ νοἰπῇσίηςο 


ΤΙορόϊθπημο Υ Απίϊοϊθβ, δάβθηγάβ 


1168 1.8 Ποία ρϑῦϑα βϑίαθα [ουπιδάα σαὶ Θχοϑἰναπιθηΐθ 46 Πᾶν68 Υ᾽ {ρα ] οίοηθ5 ἔθηϊοαβ, Ππαϑία 6] ριηΐο ἀθ απ16 58 ροάτχία 


Θϑίδ! σοῦ [ὰ ἰἀθπι δα πᾶνθ5 ἔθ] ο 85 Ξ- Πᾶν 8 ΡρΘ 588. 
1160 Ἡςέω 1518 ϑϑίά ἃ] ϑιασθϑίθ 46 8 ΠΊΟβ. 


116. (δίιηο 6Θϑίά θῇ ἰὰ σοβίβ πηθι] ἀἸοηα] 46 Αϑία Μϑπου, 6 05 1{πη1165 Θπίγο ( αγί γ᾽ Γ1ςοϊα, σαϑὶ θηγθηΐθ 46 οαδ8. 


1176 ΝΟ 65 6] βίου οὐ Υ ΠΟ ἰθ ΠΘΠΊΟ5 πγάβ ἀδίοβ 5Ο0ΡΓῸΘ ἐΪ. 


Φορμίωνος νῆες, εἴκοσι δὲ αἱ μετὰ 
Τληπολέμου καὶ Ἀντικλέους, ἐκ δὲ Ξίου καὶ 
Λέσβου τριάκοντα. 

[1.117.3] καὶ ναυμαχίαν μέν τινα βραχεῖαν 
ἐποιήσαντο οἱ Σάμιοι, ἀδύνατοι δὲ ὄντες 
ἀντίσχειν ἐξεπολιορκήθησαν ἐνάτωι μηνὶ 
καὶ προσεχώρησαν ὁμολογίαι, τεῖχός τὲ 
καθελόντες καὶ ὁμήρους δόντες καὶ ναῦς 
παραδόντες καὶ χρήματα τὰ ἀναλωθέντα 
ταξάμενοι χρόνους 
ξυνέβησαν δὲ καὶ Βυζάντιοι ὥσπερ καὶ 
πρότερον ὑπήκοοι εἶναι. 


κατὰ ἀποδοῦναι. 


[1.118.1] Μετὰ ταῦτα δὲ ἤδη γίγνεται οὐ 
πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον τὰ προειρημένα, τά 
τε Κερκυραϊκὰ καὶ τὰ Ποτειδεατικὰ καὶ ὅσα 
πρόφασις τοῦδε τοῦ πολέμου κατέστη. 
[1.118.2] ταῦτα δὲ ξύμπαντα ὅσα ἔπραξαν οἱ 
Ἕλληνες πρός τε τὸν 
βάρβαρον ἐγένετο 


ἀλλήλους καὶ 
ἐν ἔτεσι πεντήκοντα 
μάλιστα μεταξὺ τῆς τε Ξέρξου 
ἀναχωρήσεως καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦδε τοῦ 
πολέμου: ἐν οἷς οἱ Ἀθηναῖοι τήν τε ἀρχὴν 
ἐγκρατεστέραν κατεστήσαντο καὶ αὐτοὶ ἐπὶ 
μέγα ἐχώρησαν δυνάμεως, οἱ δὲ 
Λακεδαιμόνιοι αἰσθόμενοι οὔτε ἐκώλυον εἰ 
μὴ ἐπὶ βραχύ, ἡσύχαζόν τε τὸ πλέον τοῦ 
χρόνου, ὄντες μὲν καὶ πρὸ τοῦ μὴ ταχεῖς 
ἰέναι ἐς τοὺς πολέμους, ἢν μὴ 
ἀναγκάζωνται, τὸ δέ τι πολέμοις 
οἰκείοις ἐξειργόμενοι, πρὶν δὴ ἡ δύναμις τῶν 
Ἀθηναίων σαφῶς ἤιρετο καὶ τῆς ξυμμαχίας 
αὐτῶν ἥπτοντο. τότε δὲ οὐκέτι ἀνασχετὸν 
ἐποιοῦντο, ἀλλ' ἐπιχειρητέα ἐδόκει εἶναι 
πάσηι προθυμίαι καὶ καθαιρετέα ἡ ἰσχύς, ἢν 
δύνωνται, ἀραμένοις τόνδε τὸν πόλεμον. 
[1.118.3] αὐτοῖς μὲν οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις 
διέγνωστο λελύσθαι τε τὰς σπονδὰς καὶ 
τοὺς Ἀθηναίους ἀδικεῖν, πέμψαντες δὲ ἐς 
Δελφοὺς ἐπηρώτων τὸν θεὸν εἰ πολεμοῦσιν 
ἄμεινον ἔσται: ὁ δὲ ἀνεῖλεν αὐτοῖς, ὡς 
λέγεται, κατὰ κράτος πολεμοῦσι νίκην 


καὶ 


1170 96] 439 ἃ.(. 
118 1.5 ἀφθηπομηηδάδ Ροηϊθοοηίθοϊδ. 


ΡΙΓοςράθηίΐθβ ἀθ Ομῖο8 Υ [.65005. 


08 88ΠΊ105 86 165 βηϊγτθηίδσοη θη αἱρίη ὕτανα 
ςοπηραίθ ἤᾶναὶ, ρϑῖθ, ᾿ἰποῶρᾶςθθ θ᾽ γθϑιβε 1, δἱ 
ΠοΟνΘῆΟ ΠΊΘ5 πθΙΌη ΟὈ]ραο5. ἃ Γϑη11Γ561170, γ᾽ 56 
ΔΙ ΘΙΌη ἃ ἢ δοιοίάο ῥοῦ 6] 416 ἀθπλο δ 8115 
Τα 781185, ΘΓ σαδη 105 ΓΕΘ Π65, ἀδΌδη 8118 Πᾶν 65 
Υ σιράδρδη ΟΡ] ραάοβ ἃ ρᾶρϑῦ 195 ραϑίοβ 46 ριιθῦτα 
6 ρίαζΖοβ ἀθίθιτηϊπδάοβ. Ταπιθιόη 1ο5. ὈΙΖαηἑηο8 
ΠΟΙ] ΠΙΘΙΌΠ Θη 861 νϑ58105 σΟΠΊΟ δηΐθϑ. 


118.--- Ποβραέβ ἀθ 680, πο Πλοῃο5 δῆοβ πγάβ ἰαγάθ, 
Πθηθη ἰπραῦ ἰοβ ἤθοῆοβ δηίΐίεβ οἰϊαάοβ, ἰοβ (6 
(ογοῖτα, Ῥοϊάθα, Υ συπδηΐοβ ἔπθοη σοπβίἀθυδαοβ 
ςαι88 46 ϑϑία ριιθῦσα. Τοάοβ 61105, σδηΐοβ ΠΠΘνδοη 
ἃ σαῦο ἴοβ ρυῖθροβ 6 η 16 8ΐ ο σοηίτα 6] Ὀάγρατσο, 868 
ΡΙΓΟαυΠ]ΘΙΌΠ Δρτοχίπηδάδιηθηΐθ θη τη δβρϑοῖο (6 
αἰποαθηΐα δἤοβ᾽18., 6] 6 νὰ 46 ἴὰ γϑιτὰ8 ἀθ 6165 
81 σοπηίθηΖο ἀθ θϑία ριιθῦτα. ΕΠ 686 θϑρδοῖίο ἀθ 
ἘΠ ορο [ογίαθοίθγοη ἰο8. αἰθηῖθηθ65 811 ἱΠΠΡΟΙΟ Υ 
Ροάοθτίο. 1.05 
Ἰασθάἀθιηοηΐοβ, Δ Π4116 ούϑη σοηϑβοίθηΐθβ 46 6110, ΠΟ 


ΔΠΊΡΙΙΔΙΟΠ ΒΟ ΓΘ ΠΊΠΘα 581 
Ιο ἱπιρραΐδη, ἃ πῸ 561. 6 δϑοᾶϑα πιθαϊάδ, Κ 86 
πηδηἰθηΐδη θη σαἰπγὰ ἰὰ ΠΥ ΟΥ̓ ρατίθ 46] προ, Θῃ 
Ραῖίθ ρούψιῃρ ᾿αβία εηίομοθθ ΠῸ 86 τηοβίγαρδη 
ἀΠροπίθβ ρᾶῖὰ 11 ἃ ἰἴὰ ΘΊΊΘΙΤ ἃ ΠΠΘΠΟΒ 4116 868 νΊθβθη 
ΟὈΠραἄο5. ἃ 6110, θῇ ραῖΐθ ἰαπηθόη ροΐπμθ 56 ἰἴο 
μαϑία εἰ 
τηοτηθηΐο θῇ 416 οπιροζό ἃ ἀθβίαδσαγβθο οἰδιαπηθηΐθ 


᾿ηρραΐδη 1ὰὼ85 αἰϊβοογαάϊαθ ἰπίθιπηδϑ, 
6] ροάοτχίο δἰθῃηίθηβα Υ αἰσδηζό ἃ 8115 δ] οβ. ΕΠ 686 
τηοτηθηΐο σοπϑί ἀθύδσοη 416 γὰ ΠΟ οἵδ ἰοϊθυα]θ υ 
ῬΘΗΒΔΙΌΠ 6416 86 ἀοία δοίαδι σοη ἰοάα θηρία Υ 
ΘΙ] ΠΔ11Ο 51 ροάίδη, οι ρυθη!θηάο ϑϑία ρου. 

ΕἸ ςᾶϑ8ο 65 416 ροῦ ραιΐθ 46 ἰοβ ἰδοθἀθηηοηῖοβ γὰἃ 56 
μαρία αϊοίαπηιηδά οἱἹδ ]ὰ6 105 ἐταίαἄοβ Πμαρίδη 8140 
νἱοϊδάοβ Υ 4.6 ἰοβ δἰθηίθηβθθθ οὐδ σα] ρα 165 
σαδηάο ἀθοϊἀθγοη θην ΔΙ ΘΠΊ]Β8 1105 ἃ [)6]05 ρδᾶῖὰ 
σΟΠ 5] [ΔΓ ἃ] ἀ105 81 Βα ΠΊΘ]ΟΥ ρᾶγα 61105 βιηἰγασ 6 ἢ 
ΘΌΘΙΤΑ; [65 Τοϑροπαϊό, βϑορύῃ 86 σπθηΐα, 4116 ἰὰ 


νἱοίοτία βοῦΐα ραῦὰ “1665 ᾿ποῃαβθη σοη ἰοα85 5115 


1180. 56. ψΊΘΙν 6 ἃ ΓΘΟΟΡΘΥ 6] ΠΠ]1Ο 46] τοϊαΐο, τοῖο θῇ 6] σαρίζα]ο 89 σοῃ 1ὰ θχροβίἰόῃπ (6 1οβ πθοηοβ ρου ἰοβ 416 105 αἰθηϊθῆβθβ 


Δα ΓΊΘΓΟΠ 511 πη ροσῖο. (οη ϑϑία ἔγα86 56 ΓΘ 1ΠΊ6 1ὰ ἀθοϊδίόη δἀορίααάεδ δὴ 1958 σαρίςι]05 87 γ 88. 


ἔσεσθαι, καὶ αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσθαι καὶ 
παρακαλούμενος καὶ ἄκλητος. 

[1.1191] αὖθις δὲ τοὺς ξυμμάχους 
παρακαλέσαντες ψῆφον ἐβούλοντο 
ἐπαγαγεῖν εἰ χρὴ πολεμεῖν. καὶ ἐλθόντων 
τῶν πρέσβεων ἀπὸ τῆς ξυμμαχίας καὶ 
ξυνόδου γενομένης οἵ τε ἄλλοι εἶπον ἃ 
ἐβούλοντο, κατηγοροῦντες οἱ πλείους τῶν 
Ἀθηναίων καὶ τὸν πόλεμον ἀξιοῦντες 
γίγνεσθαι, καὶ οἱ Κορίνθιοι δεηθέντες μὲν 
καὶ κατὰ πόλεις πρότερον ἑκάστων ἰδίαι 
ὥστε ψηφίσασθαι τὸν πόλεμον, δεδιότες 
περὶ τῆι Ποτειδαίαι μὴ προδιαφθαρήῆι, 
παρόντες δὲ τότε καὶ τελευταῖοι 
ἐπελθόντες ἔλεγον τοιάδε. 


καὶ 


[1.1201] "Τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους, ὦ 
ἄνδρες ξύμμαχοι, οὐκ ἂν ἔτι αἰτιασαίμεθα 
ὡς οὐ καὶ αὐτοὶ ἐψηφισμένοι τὸν πόλεμόν 
εἰσι καὶ ἡμᾶς ἐς τοῦτο νῦν ξυνήγαγον. χρὴ 
γὰρ τοὺς ἡγεμόνας τὰ ἴδια ἐξ ἴσου νέμοντας 
τὰ κοινὰ προσκοπεῖν, ὥσπερ καὶ ἐν ἄλλοις 
ἐκ πάντων προτιμῶνται. 


[1.120.2] ἡμῶν δὲ ὅσοι μὲν Ἀθηναίοις ἤδη 
ἐνηλλάγησαν οὐχὶ διδαχῆς δέονται ὥστε 
φυλάξασθαι αὐτούς: τοὺς δὲ τὴν μεσόγειαν 
μᾶλλον καὶ μὴ ἐν πόρωι κατωικημένους 
εἰδέναι χρὴ ὅτι, τοῖς κάτω ἢν μὴ ἀμύνωσι, 
χαλεπωτέραν ἕξουσι τὴν κατακομιδὴν τῶν 
ὡραίων καὶ πάλιν ἀντίληψιν ὧν ἡ θάλασσα 
τῆι ἠπείρωι δίδωσι, καὶ τῶν νῦν λεγομένων 
μὴ κακοὺς κριτὰς ὡς μὴ προσηκόντων εἶναι, 
προσδέχεσθαι δέ ποτε, εἰ τὰ κάτω πρόοιντο, 
κἂν μέχρι σφῶν τὸ δεινὸν προελθεῖν, καὶ 
περὶ αὑτῶν οὐχ ἧσσον νῦν βουλεύεσθαι. 
[1.120.3] δι' ὅπερ καὶ μὴ ὀκνεῖν δεῖ αὐτοὺς 
τὸν πόλεμον ἀντ' εἰρήνης μεταλαμβάνειν. 
ἀνδρῶν γὰρ σωφρόνων μέν ἐστιν, εἰ μὴ 
ἀδικοῖντο, ἡσυχάζειν, ἀγαθῶν δὲ 
ἀδικουμένους ἐκ μὲν εἰρήνης πολεμεῖν, εὖ 
δὲ παρασχὸν ἐκ πολέμου πάλιν ξυμβῆναι, 
καὶ μήτε τῆι κατὰ πόλεμον εὐτυχίαι 


[ΟΓΖα5 Υ 416 ἐΪ πιίβηιο σο]αρογατία 586 16 Πα πηᾶ86 ὁ 
ΠΟΙ ὅς, 

119.-- Τυροϊάϊθγοη σοηνοςδῦ 46 Πιιθνο ἃ [08 δ]8 05 
Υ βϑοπιϑίοθυ ἃ νοϊδοϊόῃ 51 86 ἀθία 1" ἃ ἰὰ ρίιθῖσα. [1πἃ 
Νν6Ζ ριθβθηΐθβ ἰοβ θα άογθϑ α6 ἴα δἰϊδηζα, θη ἰδ 
ἈΒΘΙΊΌΪΘα 6116 856 ςοΙορτό, ἰο5 ἀθηγάβ ΘΧΡΙΘΘΘΙΌΠ 5115 
ΟΡ ΟΠ68, ἰὰ Πλαγοτγία ἀοιβαηο ἃ ἰο8 δἰθη!θ Π565 Υ 
80] οἱ δηο ΘΠ ΓΔ, ΘΠ ΘΊΘΙΤΑ, Υ ἰο5 σου ηΐοβ, 4816 
ςοη δηϊουοσ δα γὰ παρίδῃ ρϑάϊαο ἃ 85 οἰυααδάθ5, 
118 ῬΟΙ τιῆδ, 46 νοΐαβθη ἰὰ ριιθῦσα δηΐθ 6] ἰθ ΠΟΥ 
ἀθ 416 Ϊὰ βἰἰυδοϊόη ἀθ Ροϊἄθα 86 ἀθίθυσαβθθ ροῦ 
ςοπιρὶθίο δηΐθβ ὧἀθ ροάθι' δοιαϊτ θη 81 ἀγααβ, 
ἰδ] ἔῃ ἃ ϑἰβεϊθιοη γ᾽ ἰοπιαηᾶο ἴα ρϑίαρσα θῇ {{Π|π|ὸ 
Ιραγ ἀ!Π] ΓΟ ἰὸ βριθηίε: 


120.--- «ΑἸἸαάοθ,α ἰοβ ἰδσθάθηηοηῖοθ γὰ ΠῸ 
ΡῬοάθπιοβ δοιιθ8 1165 ἀθ 416 πὸ ἤδγδη νοΐϑάο ἰὰ 
ΘΌΘΙΤΕ Υ (6 4116 ἢ0 Π05 ἤδύδη θη ο ρδτὰ 611ο. Ἐβ 
ῬΙΘοῖβο 486 108 665 ἀθάϊχαθη ἰρδὶ αἰθησιόῃ ἃ 105 
᾿ηΐθθ865 ρδυ σ118 168 406 ἃ ΓΙ ΓΔΙ ΡΟΥ [05 θη 8 165 
Θη ἰὰ τηϑθάϊαδ θῇ 4116 θῇ οἰἵδβ σοϑ88 856 [65 σοηςθάθ 
ΡΟΙ ἀο᾽αηίθ ἀθ Ϊοβ ἀθηγάβ ἰὰ ρτθίθγθησία θῇ ἰὺβ 
ΠΟΠΟΙΘ5. 

Α οσπδηΐοβ Ὧἀθ Ποβοίτο8 ἰγαίδτοη γὰ Ἷοὺῃ ἰῸ8 
αἰθηΐθηβθθ, Π0 ἤδοθ [αϊία δάοσι τ ηδιῖοβ. ρᾶτὰ α6 
ἰοπΊθη ΡῬΥΘΟδιισοηθ8, σΟΠΊΟ ααῖθηθ65 Παριΐαη θη 6] 
ἸΠίθυΙοΥ Υ ἤιθσὰ 46 5115 ταΐαβ ἄθθθη 5806 1 416 5ΐ πὸ 
δΔΡρουδῇ ἃ ἰοβ ἀθ Ϊὰ ςοβίδα, γϑϑα]!αγά πγάβ ας] οἱ] 
ἰγδϑροτῖίθ ἀθ 8115 ριαπιοίοβ ἃ] ΠλδΙ ἃ8ί σοηΊο ἰὰ 
τΤοοθροϊίόη ὧθ ἰοβ 416 6] πιδῦ δηΐτθρα ἃ ἴα {ἰΘΥΤὰ 
Πτστηθ. Ταπίροςο ἄθρθη 5617 [6065 ΠηΔ]]οΙοβο5 46 ἰὸ 
486 86 ἄϊρα ῥου οὐθοῦ 4116 ΠΟ 165 ἱπηροτία, 581η0 “6 
Πδη ἀθ βϑιροηθῦ 6406, 81 αραηἀδοηδη ἃ ἰο5 46] Πτοτὰ], 
6] ροίίρτο ροᾶγά [Ιορὰγ μαϑία 61105 δῇ δἱριιπᾶ 
οςδϑίόῃ, Υ, θῇ 686 βθηίίαο, πο θϑίάῃ ἀθ!]Π}Ροσαπηάο 
ῬΟΙ 5118 ΡΙΌΡΙΟΒ ᾿πΐθιθϑθθ ΠΊΘΠΟΒ 4116 ῥοῦ ἰοβ 6 
ΟἰΤΌ8; ΤαζΖόη ῥοῦ ἴα σ16 πὸ ἤδὴ ἐδ πλοϑίγαιβα 
ΤΘδΟΙΟ5 ἃ Θϑοορθῦ ἶὰ βιιουσα θῇ νΘΖ 46 Ϊὰ ΡᾷΖ, γἃὰ 46 
65 ὧἀθ6 βθηϑαΐοβ πηδηΐίθηθίθθ θῇ ΡῈΖ 81 ΠΟ 86 685 
ἀρτανίδάο, ρεῖὸ 46 νδ]θηΐθβ 6] ραϑδι, σαθη 0 56 68 
ἀρτανίαάο, ἀθ ἰἴὰ ΡὰΖ ἃ ἰὰ βριιθῖτα, Υ θῇ ἰὰ οςδϑβίόῃ 


ΡῬΙΟΡΙοΪα ῥᾶβϑ8Γ πιθνδηθηίΐθ ἀθ ἰὰ φριιθῦτὰ δἷ 


118. (86 ᾿πἰοσργθίαυ οἰθσία ᾿ἰτΤοπία θη 185 ραϊαῦταβ 46 Τιιοία! 465 σοπηΟ σδϑ] 816 ΠΊΡΙΘ 486 δἰι46 ἃ 105 ογάςιι]05 ο ρι ϑαρίοβ. ΕΠ 
ἰοάο σᾶ80 ΠΟ ἀθ ἰὰ 46 861 δα πη Γ0]6 ἴα α]ρ]οπηδοῖα σοῃ 4116 516 ρα δοίπό 6] Ογάσαϊο ἀ6 Π6]οβ, Υ Ῥθπα ριθρᾶ ἀ6 6110 65 
16 τοϑριθϑία 416 ἀα δῇ βϑία οςδϑίόπμ, ἀοηάθ 811 5101} ᾿πο! !πδοϊόη ρου 105 Ἰδσθάθιποπίοβ ββϑίά 5 Πσαα ρούσαθ ἀθβάθ ἰὰ 
ἀριτοία 46 (όούοηθδ, [08 αἰθπίθηβθβ παρίδῃ ρογάϊάο ᾿πππθηοία θη ατθοία (θη γα] γ, ΡΟΣ ΘΠ α46, ΒΟΡΤΘ 6] ογάσα]ο 46 [)61{08. 


ἐπαίρεσθαι μήτε τῶι ἡσύχωι τῆς εἰρήνης 
ἡδόμενον ἀδικεῖσθαι. [1.120.4] ὅ τε γὰρ διὰ 
τὴν ἡδονὴν ὀκνῶν τάχιστ' ἂν ἀφαιρεθείη 
τῆς ῥαιστώνης τὸ τερπνὸν δι' ὅπερ ὀκνεῖ, εἰ 
ἡσυχάζοι, ὅ τε ἐν πολέμωι εὐτυχίαι 
πλεονάζων οὐκ ἐντεθύμηται θράσει 
ἀπίστωι ἐπαιρόμενος. [1.120.5] πολλὰ γὰρ 
κακῶς γνωσθέντα ἀβουλοτέρων τῶν 
ἐναντίων τυχόντα κατωρθώθη, καὶ 
πλείω καλῶς δοκοῦντα βουλευθῆναι ἐς 
τοὐναντίον αἰσχρῶς περιέστη: ἐνθυμεῖται 
γὰρ οὐδεὶς ὁμοῖα τῆι πίστει καὶ ἔργωι 
ἐπεξέρχεται, ἀλλὰ μετ' ἀσφαλείας μὲν 
δοξάζομεν, μετὰ δέους δὲ ἐν τῶι ἔργωι 
ἐλλείπομεν. 


ἔτι 


[1.121.1] Ἡμεῖς δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενοι τὸν 
πόλεμον ἐγείρομεν καὶ ἔχοντες 
ἐγκλήματα, ἀμυνώμεθα 
Ἀθηναίους, καταθησόμεθα αὐτὸν ἐν καιρῶι. 
[1.1212] κατὰ πολλὰ δὲ ἡμᾶς εἰκὸς 
ἐπικρατῆσαι, πρῶτον μὲν πλήθει 
προύχοντας καὶ ἐμπειρίαι πολεμικῆι, ἔπειτα 
ὁμοίως πάντας ἐς τὰ παραγγελλόμενα 
ἰόντας, [1.121.3] ναυτικόν τε, ὧι ἰσχύουσιν, 


ἱκανὰ 


καὶ ὅταν 


ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης τε ἑκάστοις οὐσίας 
ἐξαρτυσόμεθα καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Δελφοῖς καὶ 
Ὀλυμπίαι χρημάτων: δάνεισμα γὰρ 
ποιησάμενοι ὑπολαβεῖν οἷοί τ' ἐσμὲν μισθῶι 
μείζονι τοὺς ξένους αὐτῶν ναυβάτας. ὠνητὴ 
γὰρ ἡ Ἀθηναίων δύναμις μᾶλλον ἢ οἰκεία: ἡ 
δὲ ἡμετέρα ἧσσον ἂν τοῦτο πάθοι, τοῖς 
σώμασι τὸ πλέον ἰσχύουσα ἢ τοῖς χρήμασιν. 
[1.121.4] μιᾶι τε νίκηι ναυμαχίας κατὰ τὸ 
εἰκὸς ἀντίσχοιεν, 
μελετήσομεν καὶ ἡμεῖς ἐν πλέονι χρόνωι τὰ 
ναυτικά, καὶ ὅταν τὴν ἐπιστήμην ἐς τὸ ἴσον 
καταστήσωμεν, τῆι γε εὐψυχίαι δήπου 
περιεσόμεθα. ὃ γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν φύσει 
ἀγαθόν, ἐκείνοις οὐκ ἂν γένοιτο διδαχῆι: ὃ δ' 
ἐκεῖνοι ἐπιστήμηι προύχουσι, καθαιρετὸν 
ἡμῖν ἐστὶ μελέτηι. 

[1.121.5] χρήματα δὲ ὥστε ἔχειν ἐς αὐτά, 
οἴσομεν: ἢ δεινὸν ἂν εἴη εἰ οἱ μὲν ἐκείνων 
ξύμμαχοι ἐπὶ δουλείαι τῆι αὑτῶν φέροντες 


ἁλίσκονται: εἰ δ' 


ΘΟιοΓο, 581η θχϑ ίαιβα ΡΟΥ 6] ἐχιίο δῇ ἴὰ βρίιθῦσα Πὶ 
567 τ1ὴ8 νἱοἰ]Πλὰ 4116 86 σοπΊρΡδςο6 θη ἰὰ ἰγα πα] ]]} δα 
ἄἀβ ἴὰ ρᾶΖ. υΐϊθηῃ 86. ἤπᾶςθ τϑηοϊόη ῥοῦ 688 
ΠΟΙΡΙ οθησίδ, 851 ρϑυϑίβίθσα θη ἴα ρᾶΖ, ριοηΐο 86 
σαραδτγία 5ϊπ 6] ἀθ᾽οιίθ ἀθ θϑὰ σοπιοάϊ δά, ν, ῥοῦ 
οἰτῸ ἰδάο, σαΐϊθη 856 πΐδηδ ρου 6] έχιἴο θῇ 18 βίιθισα 
ὯΟ δ ρϑῆβ84ο 486 56 θχαϊία ροῦ τ1ὴἃ ζοπἤδηζα 4116 
ΠΟ 65 4ἀθ ἢδι: σοῦ ἤδθοιθηςία, ἀθοϊϑίομθθ Πη8] 
ἰοπιδαθ ἰπνίθσοη ὄχιϊο ροΐῆιθ ἰοβ θῃοπΊροβ 
ἔΘΓΟ ΠΊΘΠΟΒ ἃν 5805, Υ, ΠΟη Πηά8 ἔγθοιθηςία δύῃ, 
Ιο σι ραΐθοία θίθῃ δοοηβοίαάο δοαρό, ῥου 6] 
ςοηίγατῖο, ἀθϑῃοητζοβαηθηΐθ; δ 16 ἤδοθ πῇ ΡῥΪδη 
ςοη ἴὰ πλίβητα σοηῇδηζΖα 486 ἰο ο]θοαΐα, βῖπ0 486 6] 
Ῥτουθοΐο 8ΐ ἴο πδοθπητοβ σοη βοριπίάδα, ρϑῖῸ ἰὰ 
εἸθσαοϊόη, ἃ σα88 46] πηϊθάο, τθϑαϊία ἀθηοϊθηίΐο. 


121.--- Νοβοίοβ δποία θπρΙ ΘΠ ΘΠΟ05 τ1Πηἃ ΘΊΙΘΙΓΆ 
θη οἰ ἀδἃα ἀθ δρτίανίδάοθ. Υ σοὺὴ ϑιΠοθηΐθβ 
ΤΘΟΪα Πλδοίοημθ5 Κ, σαδπάο ἤαγᾶπηῆοθ ἰοπΊδάο 
ϑα ϑίδοοιόῃ 46 Ἰοβ δἰθῃιθηβθβ, ἰὰ 4θ 1ὰ γΌ πηο8 θῇ 6] 
τηοιηθηΐο οροϊΐπαηο. ΕΒ ἀ6 ββϑρϑῖδι 416 φβποηο8 
ῬοΥ ΠΊΟ 88 ΓΑ ΖΟΙΘΒ: 

ἘΠ ΡΓΠΊΘΙ ἰπΡΔῚ 165 ΘΒ ρΡΟΙΓ ΠΊΟΒ θη ΠύπΠΊΘΙΟ Υ 6 
Θχρϑυίθηοία τα] 1 Κ δά θηγάβ ἰο 05 51η αἰβποϊόμ 
ΟΠ ΡΙ]ΪΠ1οὸ8 ἰὼ5 ὀγάθηθϑ; θῇ σπδηΐο ἃ ἴα ἢοία, 
ΘἸοπηθηΐο θῇ 6] αι τοϑ]4θ6 81 ἔμθῦΖα, ΠῸ5. ἰᾶ 
ῬΙΓΟΟΓΔΙΘΠΊΟΒ ΡΥΘΟΙ85 8] ρθομ]1ο ΡΓΌΡΙο Υ δἱ ἀἸΠθΙῸ 
ἀδροβίίδάαο θῇ [6] ο8125 ν ΟἸπηρία. ζοη πῃ 
ῥΙΓέβίαπηο ροάθηιοβ δἰγβθπηοβ ἃ Ἷϑηλρίο 6 τη 
8610 ΤΊΔΥΟΙ ἃ 8118 ΠΊΘΙΠΘΙῸΒ ΟΧί ΓΔ Π]ΘΓΟΒ, ΡΙ168 6] 
Ροάοσγίο δἰθηϊθηβθ 65 πΠγάβ ΠΊΘΙ ΘΠ ΔΙΟ 416 ΡΙΌΡΙΟ, 
Ταϊθηΐγαβ 416 δἱ πθϑίτο [6 ραβδία τηθηῸ5 680, γἃ 
486 πιιθϑίγα ἔμθυΖα ββϑίγρα πηά8 6 05 ΠΟ Γ65 116 
Θη 61 ἀϊποίο. Ἐβ ργόρδῦ]θ 6 σοη τιπὰ 8018 ν]οίουία 
Πᾶνὰ] 856 165 ρᾷῆθ, ῬΘΙῸ 581 τϑϑίβίθη, ρυδοι συ ΠΟ 8 
ΠΟΒΟΙΙῸΒ ἰαηιρίέη ἀπταηίθ πηάβ [θη ρο, Υ σπδηάο 
πιοϑίγα ἀθϑίθΖα 568 5: ΠΊ118Γ ηῸ ΠὰΥ ἀπά ὧ6 416 
165 ΘΠ ΡΟΙ ΔΙ ΠΊΟΒ, ἃ] ΠΠΘΠΟ5 ΡΟΙ 6] σοΐδἼθ, ρι65 θϑἃ 
οὐδ] Δα 416 ροβθθηιοβ ἰππαία ΠΟ 86 ἀαδτία θῃ 
84 61105 ΡΟΥ ΔΡΥΓΘΠαΙΖα]Θ Υ, θη σαπηῖο, 658. νϑηΐα]α 
486 [Θηθη ροῦ 58 ἀθϑίίθζΖα 8586 ριιθάθ γϑ ρα] αυ σοη ἰὰ 
ΡγΓάς[ςδ. 

ἩρπΊοβ 46 σοπίτ 111 σοη ἀἴποῖῸ ἃ ἤη 46 ἰθηθυ ρϑῖᾶ 
611ο; ἰὰ νογάδα 65 416 βουΐα ἰθυσ 0 ]6 4116 5115 δἰ ο5 


ΠΟ Ἃο]αγαη ἀ6 ἰπρυιίαι ρᾶῖὰ τηϑηΐθηθυ 811 ρτορία 


121ὰ Ἐβίο σοπῆττηδ ἰο ἄϊσπο τϑϑρθοίο ἃ ἰὰ ρέγαϊα ἀθ ἰὰ ᾿λΠπθποῖα αἰθηΐθηβθ θη [6] 05, γἃ 416 βουΐα πη ρθη58 016 416 (6 861 


ΟἾΤῸ 6] σᾶ80 ἰο5 ρεοροπθβίοβ ριι θύῃ Δοσθ θυ ἃ 6505 [ΘΒΟΙΌ8. 


οὐκ ἀπεροῦσιν, ἡμεῖς δ' ἐπὶ τῶι 
τιμωρούμενοι τοὺς ἐχθροὺς καὶ αὐτοὶ ἅμα 
σώιζεσθαι οὐκ ἄρα δαπανήσομεν καὶ ἐπὶ 
τῶι μὴ ὑπ' ἐκείνων αὐτὰ ἀφαιρεθέντες 


αὐτοῖς τούτοις κακῶς πάσχειν. 


[1.122.1] ὑπάρχουσι δὲ καὶ ἄλλαι ὁδοὶ τοῦ 
πολέμου ἡμῖν, ξυμμάχων τε ἀπόστασις, 
μάλιστα παραίρεσις οὖσα τῶν προσόδων αἷς 
ἰσχύουσι, καὶ ἐπιτειχισμὸς τῆι χώραι, ἄλλα 
τε ὅσα οὐκ ἄν τις νῦν προΐδοι. ἥκιστα γὰρ 
πόλεμος ἐπὶ ῥητοῖς χωρεῖ, αὐτὸς δὲ ἀφ' 
αὑτοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται πρὸς τὸ 
παρατυγχάνον: ἐν ὧι ὁ μὲν εὐοργήτως 
αὐτῶι προσομιλήσας βεβαιότερος, ὁ δ' 
ὀργισθεὶς περὶ αὐτὸν οὐκ ἐλάσσω πταίει. 


[1.122.2] ᾿Ενθυμώμεθα δὲ καὶ ὅτι εἰ μὲν ἡμῶν 
ἦσαν ἑκάστοις πρὸς ἀντιπάλους περὶ γῆς 
ὅρων αἱ διαφοραί, οἰστὸν ἂν ἦν: νῦν δὲ πρὸς 
ξύμπαντάς τε ἡμᾶς Ἀθηναῖοι ἱκανοὶ καὶ 
κατὰ πόλιν ἔτι δυνατώτεροι, ὥστε εἰ μὴ καὶ 
ἁθρόοι καὶ κατὰ ἔθνη καὶ ἕκαστον ἄστυ μιᾶι 
γνώμηι ἀμυνούμεθα αὐτούς, δίχα γε ὄντας 
ἡμᾶς ἀπόνως χειρώσονται. καὶ τὴν ἧσσαν, εἰ 
καὶ δεινόν τωι ἀκοῦσαι, ἴστω οὐκ ἄλλο τι 
φέρουσαν ἢ ἄντικρυς δουλείαν' 


[1.122.3] ὃ καὶ λόγωι ἐνδοιασθῆναι αἰσχρὸν 
τῆι Πελοποννήσωι καὶ πόλεις τοσάσδε ὑπὸ 
μιᾶς κακοπαθεῖν. ἐν ὧι ἢ δικαίως δοκοῖμεν 
ἂν πάσχειν ἢ διὰ δειλίαν ἀνέχεσθαι καὶ τῶν 
πατέρων χείρους φαίνεσθαι, οἱ τὴν Ἑλλάδα 
ἠλευθέρωσαν, ἡμεῖς δὲ οὐδ' ἡμῖν αὐτοῖς 
βεβαιοῦμεν αὐτό, τύραννον δὲ ἐῶμεν 
ἐγκαθεστάναι πόλιν, τοὺς δ' ἐν μιᾶι 
μονάρχους ἀξιοῦμεν καταλύειν. 


[1.122.4] καὶ οὐκ ἴσμεν ὅπως τάδε τριῶν τῶν 
μεγίστων ξυμφορῶν ἀπήλλακται, 
ἀξυνεσίας ἢ μαλακίας ἢ ἀμελείας. οὐ γὰρ 


Θϑοϊανιίαα Υ Ποβοίοβ ἢῸ ἴο ρϑϑίάβθπιοβ ρϑῖἃ 
5 να ΠΠΟ5. 8] ΠΊΪ5ΠΊΟ ἐἰθηρο απ ςαϑιϊράραπιοβ ἃ 
ΠΘΒΙΓῸ5 ΘΠΘΠΊΙΡΟΒ, οΟη 6] Πῃ δάθηγάβ 46 16 ΠΟ 
ΠΟΒ διτΘαίθη Πιιθϑίγο αἀἴΠθΥΟ Υ πθρὸ 88|Π 8 108 
ἀαῆοβ σαυβαάοβ ῥοῦ 6] θπρίθο θ᾽ 686 τηϊβΠηΟῸ 
αΐποτο. 


122.-- Ταπηρθέη σοπίδηγοβ σοη οἰγα8 ροϑι 1848 4165 
ἄθ Ἰἰθνῶῦ ἃ ᾿ῶρο ἴα φρίιθιτα: ῥοῦ βαριιθϑίο ἴὰ 
Βα] οναοιόη ὧθ 8115 αδἰϊδάάοβ, ἰο 46 δηΐθ ἰοάο 
βρη σα ἰὰ βαργθϑίόη ἀ6 ἴοβ ΓΟ 505 σοη ἰο5 116 
ςοηδβίγασοίόη ἂδθ 
ΓουΠΠ σδοίοηθ5 θη 818. ἰθυ τ] οὐο Υ οἰγὰ5 ἀϊνθῦβαβ 6 


δάσυαϊθίθη 81: Πιοῖζε; [ἃ 
Δποτὰ ΠΟ 86 ροάτίδη ρίθνοι. [ἃ σιθυσα θη πιοάο 
αἰριιθο νὰ ῥοῦ σϑῖιοθ5 ργθάρίθιτη!ηδάοβ, 8170 σ6 
6114 ἀθ ροῖ 8ί δ ρίθ ἃ πιά! !ρ165 θϑίγαΐθρίαβ α6 
δοιυοτο σοη ͵δ5 οἰγοαηβίθαηςία8, Θη 1458 486, Παρ 56 
ρηΐϊτοηΐα ἃ 6]]1285 σοὺ ἄπίπηο 8θῦθηο, τοϑα]α πηάβ 
ΒΘΡΙΠΌ, ΤΠ] ΘΠ Γ85 416 “αΐθη 86 ᾿γτΐα ΡΟΥ 61185 ΠῸ 
Π|ονὰ ΠἸΘ ΠΟ 65 ἀθϑοδί ΤΌ. 


Ῥρηῃβθηῖοβ 4116 81] τὸ «(6 ποβοίοβ {πν]θᾶ 


ΡΟΥ 
Θηθηροβ ἀθ ἰριιαὶ ἤιθυΖᾶ, 650 86γὲῖα ἰΟ] θυ 16; ρΡθΙῸ 


ἀθϑανθηθηςία8 Ἰπῖθ5 ἰθυτ του ]65 τοη 
6] ᾿ᾶ80 ἀθ δμοία 68 4116 ἰοβ. δίθηϊθηβθ5 86 Ῥδϑβϑίδῃ 
80.958 [τϑηΐθ ἃ ἰοάοβ ΠοβοίΟ5 [πηΐοϑ, Υ οπἀδα ΡΟΥ 
οἰπΔ4 5ο0η δίῃ πηάβ [ποῦΐθϑ. ΕΠ σοπβθΟιΘηςΙ8, 51 ΠῸ 
Πο5 ἀοίθπαάθμπηοβ ἀθ ο]οθ Ὧ4θ ΠπηδηθΙἃ τπάπΠ|]ΠΊ6, 
Ἰυπίοβ. σα ρΌΘΡΙο, σά οἰμἀδα, πο5 βοιηθίθγάῃ 
51ὴ φϑἤιθῖζο, δ] ΤΙΘη 85 ΘϑίθπΊοβ 
ἀθϑιηίαοβ; Υ 86 ἢὰ ὧδ βϑαῦϑὺ σπ6 ἰὰ ἀοθυτοία -- 
δΌΠα]αΘ. ρᾶῖὰ αἰρηο τϑϑα]6 ἰθυτρ]6. οἶτ]ο-- πο 


ΤΊΘΠΟ5 


Πονὰ ἃ οἰγτὰ σοϑὰ 46 ἃ τιπὴηᾶἃ οβίθηβιθίθ θϑοϊανιπά. 
Ααοιηάδβ, 84116110 4116 ᾿Πο] 1150 ΒΌΡΟΠΘΙΟ 46 ρϑία τὰ 
τοϑα]α νουροήΖοβθο ρϑῖδ 6] Ῥϑίοροῃθϑο, οἱ 416 ἰδ] 
πύπηοτο ἀθ οἰπάἀδάθ5 δαπηΐαη ἰο5 ἀρσανίοβ ἀθ πὰ 
8018; Θἢ 6886 οᾶ80 δα ΠΊο8 1α ᾿πηργθϑίόῃ ἀ6 γθο ΙΓ 
6] ἀρύανίο πιϑυθοϊἀδιηθηΐθ ὁ ἀθ βορογίαι]ο ῥοῦ 
ςοΡατγαάία, ἃραῖίΐθ Ὧἀβι πιοβίγαιηοβ ἰπίθυοσο5. ἃ 
Ππθϑίοθ ρδάτθθ απ [Προύαοη Οὐἴϑοία, γΥ, θῇ 
σΔΙΆΪΟ, ΠοΟβοίΓοβ. ΠΙ 5: Ζ ]ΘΥα ΠΟῸΒ5 ΔΒΘΡΊΓΘΠΊΟ5. Θ588 
416 


ῬΘΙΓΆΙ ΠΊῸ8 ἃ πιπηᾶἃ οἰμδα ΠΠΡΟΠΘΙ͂86. σΟΠΊΟ {ΠῚ 8 Π0, 


ΠΡοσία ἃ ρᾶῖὰ ποϑοίοθ πΠΊβπΊΟΘ, 51Π0 
ΔΌΠΟΙΘ ΠῸ5 δοίθπλοβ 46 ἀοαδῖ ΠΟ 105 {ἰΓ8Π08 416 
ΘοΟΡΙΘΥΉδη θη οδάδ οἰπάδά. 

ΤΑΠΊΡΟΓΟ 88 ΠΊΟ5 σόπιο 88 δοιπᾶ ριιθαάθ θϑίδι 
ΠΡτΘ ἀθ 185 ἐΓ65 ἀθϑνθηΐασαβ Πα ΟΥ68, ἰὰ ΘϑίρΙά62Ζ, 


Ιὰ ςοραγαία γ ἴὰ ἀθϑριθοσαρδοϊόμ; ἄθβϑαθ ἱπθρὸ ΠῸ 


δὴ πεφευγότες αὐτὰ ἐπὶ τὴν πλείστους δὴ 
βλάψασαν καταφρόνησιν κεχωρήκατε, ἣ ἐκ 
τοῦ πολλοὺς σφάλλειν τὸ ἐναντίον ὄνομα 
ἀφροσύνη μετωνόμασται. 

[1.123.1] τὰ μὲν οὖν προγεγενημένα τί δεῖ 
μακρότερον ἢ ἐς ὅσον τοῖς νῦν ξυμφέρει 
αἰτιᾶσθαι; περὶ δὲ τῶν ἔπειτα μελλόντων 
τοῖς παροῦσι βοηθοῦντας χρὴ 
ἐπιταλαιπωρεῖν (πάτριον γὰρ ὑμῖν ἐκ τῶν 
πόνων τὰς ἀρετὰς κτᾶσθα)).χ μὴ 
μεταβάλλειν τὸ ἔθος, εἰ ἄρα πλούτωι τε νῦν 
καὶ ἐξουσίαι ὀλίγον προφέρετε (οὐ γὰρ 
δίκαιον ἃ τῆι ἀπορίαι ἐκτήθη τῆι περιουσίαι 
ἀπολέσθαι), ἀλλὰ θαρσοῦντας ἰέναι κατὰ 


καὶ 


πολλὰ ἐς τὸν πόλεμον, τοῦ τὲ θεοῦ 
χρήσαντος καὶ αὐτοῦ ὑὕποσχομένου 
ξυλλήψεσθαι καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος 


ἁπάσης ξυναγωνιουμένης, τὰ μὲν φόβωι, τὰ 
δὲ ὠφελίαι. 


[1.123.2] σπονδάς τε οὐ λύσετε πρότεροι, ἅς 
γε καὶ ὁ θεὸς κελεύων πολεμεῖν νομίζει 
παραβεβάσθαι, ἠδικημέναις δὲ μᾶλλον 
βοηθήσετε: λύουσι γὰρ οὐχ οἱ ἀμυνόμενοι, 
ἀλλ' οἱ πρότεροι ἐπιόντες. 


[1.124.1] Ώστε πανταχόθεν καλῶς ὑπάρχον 
ὑμῖν πολεμεῖν καὶ ἡμῶν κοινῆι 
παραινούντων, εἴπερ βεβαιότατον τὸ ταὐτὰ 
ξυμφέροντα καὶ πόλεσι καὶ ἰδιώταις εἶναι, 
μὴ μέλλετε Ποτειδεάταις τε ποιεῖσθαι 
τιμωρίαν οὖσι Δωριεῦσι καὶ ὑπὸ Ἰώνων 
πολιορκουμένοις, οὗ πρότερον ἦν 
τοὐναντίον, καὶ τῶν ἄλλων μετελθεῖν τὴν 
ἐλευθερίαν, ὡς οὐκέτι ἐνδέχεται 
περιμένοντας τοὺς μὲν ἤδη βλάπτεσθαι, 
τοὺς δ', εἰ γνωσθησόμεθα ξυνελθόντες μέν, 
ἀμύνεσθαι δὲ οὐ τολμῶντες, μὴ πολὺ 
ὕστερον τὸ αὐτὸ πάσχειν: [1.124.2] ἀλλὰ 


τάδε 


νομίσαντες ἐς ἀνάγκην ἀφῖχθαι, ὦ ἄνδρες 
ξύμμαχοι, καὶ ἅμα τάδε ἄριστα λέγεσθαι, 
ψηφίσασθε τὸν πόλεμον μὴ φοβηθέντες τὸ 
αὐτίκα δεινόν, τῆς δ' ἀπ' αὐτοῦ διὰ πλείονος 
εἰρήνης ἐπιθυμήσαντες: ἐκ πολέμου μὲν γὰρ 
εἰρήνη μᾶλλον βεβαιοῦται, ἀφ' ἡσυχίας δὲ 
μὴ πολεμῆσαι οὐχ ὁμοίως ἀκίνδυνον. 


65 ῥοῦ θνϊίδῦ 6588 ρου ἶο 46 Πεαρέϊβ οδίάο θῇ ἰο 4116 
σαιι8ἃ ἃ τὰ]ηδ ἀθ Πλ ΟΠ Ο5, ΘΠ 6] οὐρι]]ο ἀδβρεοῖνο, 
416 ῥοῦ Πδοοῦ ἔτϑσαβαῦ ἃ Πλισπο5. δὰ τϑοΙάο 6] 
ΠΟΙΏΡΙΘ οριιοβίο ἀθ ᾿ἰπβθηβαίθζ. 

1223.-- ἐμέ προορϑίάδά ἤν Ἂθ 
ΤΘΡΙΌΓ65 ἃ] ραϑϑάο πγάβ ἃ1]]1ά ἀθ ἰο 16 σοῃνίθηθ δ] 


ῬΡεῖο, τ τὴν 
τηοπηθηΐο δοίπια] 7 ΕΒ σοῃ ἴα πλταάδ ριιθϑία θη 105 
ἤθοθοβ Πιΐατοβ σΟΠΊΟ 65 ΡΙ͂ΘΟῖ80 416 ο8 θϑίογοέίβ -- 
Υ Θ΄ νοβοίτοβ 68 ἰγϑα!σοΠ8] σοηβαρι τηέσχοβ ἃ 
ἔχογΖα ἀθ ἰγαρα]ο --- ρου δα βοϊποϊόῃ ἀθ ἰοβ ρύθδθη- 
65, ἄθ 
ΠΟΘ ΡΙΘ5, 851 65 416 δἃῆοίδ Ἴοηίάϊβ. σοῇ πιάβ 


δϑί οοῆο ἰδπροσο Ἂαοίρέϊβ Ἴδη 8 
τ] θΖα8 γ᾽ αἰβροηι θη! Δδ65 --- Ρ65 ΠΟ 65 μ8ἴο 
ῬΟΙΓΩ͂ΘΙ Θη ἰὰ αρυπαάδηςία ἰο 416 86. ραπό θῇ ἴα 
ΡΟΌΓΘΖδ--- βῖηο 416 ἀθρέ!5 1" ἃ ἰὰ βίιθῦσα [6 Πη05 6 
ςοηῆδηΖα ῥοῦ ΠΊΙΟΪ 658 ΤΆ ΖΟΠΘ8: ρΟΥΠΖῈ6 6] ἀ]ο5 ο8 
Τοϑροηαϊό Υ ρτομηθίϊό χὰ6 Παβία 6] οβ αἀγιάαδτγία; 
ΡΟΙΠΖῈ6 [ποσὰ ἃ νιθ51Ὸ ἰδάο ἰοάα Οσγθοῖα, 868 ΡΟΥ 


ἰΘ ΠΟΥ Ο ΡοΥ ἰηἰοσόβ; 


Ῥοίιθ πῸ ϑ8θγέϊβ ἴοϑ ΡΥ ΠΊΘΙῸ5. θῇ νίοϊ ἰοῸ8 
ἰγαΐδαοβ --- 416 ἃ] ΠΊΘΠΟΒ 6] ἀ1ο58 σοηϑίθιὰ ν] οἰ δ08 
σαδηᾶο ο5 δοοήβοία ἰὰ ΘΊΙΘΙΤΙΕ --- 5170 486 Πγάβ8 ὈΙΘη 
δοιαϊτόϊβ θη 81 ἀθίθηβα τπηἃ νθΖ ν]οϊδάοβ, γὰ “6 
108 νοϊδῃ πὸ αιίθηθβ 886 ἀθῇθπάθη 8ἴηο σαίθηθβ 
δἰἴδοδη ὈΙΙΠΊΘΙΌ. 


124.-- ῬοΙ ἰδηίο, γὰ 416 οβ 65 Ῥθηθῆσίοβο ἀθβάθ 
σα] ]αῖου ραπίο 46 ν]βία ΠᾶσοΥ ἃ ΘΊΙΘΙΤΑ Υ ΠΟΒΟΪΓΟΒ 
Ο8 ΔΟΟΠΒ6] Δ ΠΠΟ5 650 ΡΟΥ 6 ᾿πίθγέβ σοϊθοίίνο --- 8 65 
νογάδα 486 [ὰ ραιδηξία πηά8 ΕΓΤῚΘ 65 46 σοϊποἄδη 
Ιο8 ἰπίθγθϑοβ 46 οἰπάδαθϑ 6 ᾿παϊν!πο8--- ΠῸ Ο8 
ἀοηηοσόϊβ θη ριθϑίαυ για ἃ ἰοβ ρο[[ἀθαΐαβ “6 
800 ΟΟΥΟΒ Υ δϑίάῃ δἰ οβ ΡΟΥ Ἰοηΐοβ ---σαδηᾶο 
διηΐθ5 ϑιςθαία ἃ] τονέβ-- ηἰ ἰαγάέϊβ θη ΠδΟΘΥ ἃ ΪῸ8 
ἀοτηάβ ρατς!ρθ5 46 ἰὰ Προγίδα, ροΐσιαθ γὰ ΠΟ σὰρ6 
486, πηϊθηΐτα5 ἀριιδιἀδιηοϑ, τΠΠη05 Τοοθδη 6] ἀδῆο Υ 
Οἰο8, πῸὺ πιιςῆο ἀθβριιέβ, βδθαῆ νίςςπιὰ85 ἀθ 
ΙΔέμίϊσο ργοσθάθυ θῇ σπϑηΐο ἰο8 αἰθπίθη565 5θρδῃ 
4116 ΠΟΒ ΓΘ ΠΠΟ5 ΡΕΙῸ 4116 ΠΟ ΠΟῸ5 δον ΠΊΟ58 ἃ 
ἀρίθηοιϊοβ. Ἐπ ἴα ςοηϑιἀθύδοίόη ἀθ “16 86. [ἃ 
ΠΘραάο ἃ ἶο ᾿πϑνιίϑ]θ, δ᾽ οβ, Υ ἀθ 6 θϑίαϑ 80 
1Δ5 τθ]οῦ 5 ριοριιθϑίαβ, νοϊϑα ἴα ραθυσα 81ὴ [ΠΟΙ 
6] ροίρτο 46] πτοπιθηΐο ριθϑθηΐθ, 81η0 ἄθβθοβοβ ἀθ 
Ϊὰ ΡὰΖ 416 βιιῦρε ἀθ ἰὰ βιιθιτα Κ᾽ ῬΟΥ 6110 πιάβ 
ἀυταάθτα, ρι168 ἃ ρΡῈΖ 416 ἢδςθ 46 Ϊὰ ριιθῦτα Ζιθάα 
Τηάβ σοπβο ] ἀδάδ, θη ἰδηΐο 16 ΓΘ ι88γ 1ἃ ΘΊΙΘΙΤΑ 


[1.124.3] καὶ τὴν καθεστηκυῖαν ἐν τῆι 
Ἑλλάδι πόλιν τύραννον ἡγησάμενοι ἐπὶ 
πᾶσιν ὁμοίως καθεστάναι, ὥστε τῶν μὲν 
ἤδη ἄρχειν, τῶν δὲ διανοεῖσθαι, 
παραστησώμεθα ἐπελθόντες, καὶ αὐτοί τε 
ἀκινδύνως τὸ λοιπὸν οἰκῶμεν καὶ τοὺς νῦν 
δεδουλωμένους Ἕλληνας ἐλευθερώσωμεν." 
τοιαῦτα μὲν οἱ Κορίνθιοι εἶπον. 


[1.125.1] Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἐπειδὴ ἀφ' 
ἤκουσαν γνώμην, ψῆφον 
ἐπήγαγον τοῖς ξυμμάχοις ἅπασιν ὅσοι 
παρῆσαν ἑξῆς, καὶ μείζονι καὶ ἐλάσσονι 
πόλει: καὶ τὸ πλῆθος ἐψηφίσαντο πολεμεῖν. 
[1.125.2] δεδογμένον δὲ αὐτοῖς εὐθὺς μὲν 


ἁπάντων 


ἀδύνατα ἦν ἐπιχειρεῖν ἀπαρασκεύοις οὖσιν, 
ἐκπορίζεσθαι δὲ ἐδόκει ἑκάστοις ἃ 
πρόσφορα ἦν καὶ μὴ εἶναι μέλλησιν. ὅμως 
δὲ καθισταμένοις ὧν ἔδει ἐνιαυτὸς μὲν οὐ 
διετρίβη, ἔλασσον δέ, πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν 
Ἀττικὴν καὶ τὸν πόλεμον ἄρασθαι φανερῶς. 


[1.126.1] ἐν τούτωι δὲ ἐπρεσβεύοντο τῶι 
χρόνωι πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἐγκλήματα 
ποιούμενοι, ὅπως σφίσιν ὅτι μεγίστη 
πρόφασις εἴη τοῦ πολεμεῖν, ἢν μή τι 
ἐσακούωσιν. 

[1.1262] Καὶ πρῶτον μὲν πρέσβεις 
πέμψαντες οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκέλευον τοὺς 
Ἀθηναίους τὸ ἄγος ἐλαύνειν τῆς θεοῦ: τὸ δὲ 
ἄγος ἦν τοιόνδε. [1.126.3] Κύλων ἦν 
Ἀθηναῖος ἀνὴρ Ὀλυμπιονίκης τῶν πάλαι 
εὐγενής τε καὶ δυνατός, ἐγεγαμήκει δὲ 
θυγατέρα Θεαγένους Μεγαρέως ἀνδρός, ὃς 
κατ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐτυράννει 
Μεγάρων. [1.126.4] χρωμένωι δὲ τῶι Κύλωνι 
ἐν Δελφοῖς ἀνεῖλεν ὁ θεὸς ἐν τοῦ Διὸς τῆι 
μεγίστηι ἑορτῆι καταλαβεῖν τὴν Ἀθηναίων 
ἀκρόπολιν. [1.126.5] ὁ δὲ παρά τε τοῦ 
Θεαγένους δύναμιν λαβὼν καὶ τοὺς φίλους 
ἀναπείσας, ἐπειδὴ ἐπῆλθεν Ὀλύμπια τὰ ἐν 
Πελοποννήσωι, κατέλαβε τὴν ἀκρόπολιν ὡς 
ἐπὶ τυραννίδι, νομίσας ἑορτήν τε τοῦ Διὸς 
μεγίστην εἶναι καὶ ἑαυτῶι τι προσήκειν 


1266. Αἴρηθδ, ραίτοπδ 46 1ὰ οἰπάϑα. 
1260 Ἐῃ 16 ΟἸπιρίϑαα 46] 640 ἃ.(. (ςἤ. ΗἩογόσοίο Ν᾽ 71). 


ΡοΙηΠ6 856 ἄθβθα ἰὰ ΡΖ ἢῸ ζαῖθοθ 4θ τθϑροβ θῇ ἰδ 
Τΐϑηηδ πιθα 18. 

Απίθ ἴα ἰάθα ἀθ σὰ6 ἰὰ εἰμ δα ϑϑίδ!θοῖάα θη Ούθοῖα 
ΠΟΠΊΟ 11 {ΠΓ8ΠῸ 86 ἱπΊροηθ Βοῦτα ἰοοβ ῥοῦ ἰριαῖ, 
Παϑία 6] ριιηΐο ἀθ 416 50016 ττῆοὺ8 γὰ βροῦίθηδ Υ 
ΒΟΡΙΘ ΟἰϊῸ5. [16η6 οἱ ρτουθοίο, μαράπηοϑίθ ἔγθηΐθ 
αἰδσάηοία, νἱνᾶπιοβ 81Π ῥϑΙρσο 6ῃ 6] Πιίπο Ὑ 
ΘΥΪΘΡῸΒ ΒΕ ΓΓΘΠ 
Θϑεϊανιαα». Α58ί ΠΡ] γοη 1ο5 σου Π 105. 


ΠΡούθποθ ἃ ἴἰοβ 4116 δοΐα 


125.--- Ἐπίοηςθ8 ἰοβ ἰδοθάθιηοηΐοβ, σαϑηο ΟὐΘΊΌη 
6] ῥδίθοθυ ἀθ ἰοάοβ, ριοραβίθσοη ἰὰ νοϊδοϊόῃ ἃ 
ἰοάοβ ἴο58 δϊδάοβ 4.16 βϑίαδη ριθβϑθηΐθβϑ, ιπηῸ {{8ἃ8 
ΟἶτΌ, ἤιθῦα ΠΊΔΥΟΥ Ο ΤΊΘΠΟΥ ἴα οἰπαάδά; [ἃ τηδγογία 
γοίό ροῖ ἴα ριιθιτα. 51Π ΘΠΊΡΑΥρο, θὰ ἱπΠΊρΟΒ10 16 
οἸθσαΐ ὧἊθ ἰπηιθάϊαίο ἰἴὰ Ἂἀθοϊϑίόη πη θϑίδι 
ΡΙΓΘραΙδοβ, Υ αἀθίθιτ! ΠΥῸη 416 σα τΠῸ 86 
ῬΙΟσΌ͵ΪΑ56 ἰο 416 πϑορϑίξατα Υ ΠΟ 856 ἀθιηογαβθ; ΟΠ 
ἰοάο, 6δῃ ἰὰ οἵραηϊΖζαοίόη ἀθ ἷο σι ριθοίβαρδη 
ἐγδι 5 ΥὙἹό 51 ΠΟ πη δῆο, αἰρὸ τηθηοβ, δηΐθ5 46 86 
Ραάίοτδη ἱπνδάϊτ 6] ἀπςα ν βϑίδ τα αρίθσίαπηθηΐε 
ὰ σιιουτᾶ. 


126.-- Ἐπ ρηνίδηᾶο 


ΘΠΊρα]α 85 ἃ Αἴθῃδβ σοῇ γθΟΪδ μη ΟΊ ΟΠ65 σοη οὐ]θίο 


686 ἰπίθγναϊο βϑριίδη 
ὧδ Ἰορυδῖ ἰἴὰ ΠΊαυοΥ {ι51Ππσϑοϊόηῃ ροϑίρθ ραᾶῖὰ ἰὰ 


ΒΌΘΙΓΕ, 51 ΠΟ 165 αἰθπαίδη θη αἷρο. 


ῬΡοῖ πηθάϊο ἀθ 81:15 οι ρδἼδαοιθϑ ἰο5 ἰἸδοθ ΘΠ ΟΠΪΟ5 
οχίρίδη δηΐα ἰοάο 416 105 δίθηϊθηβθβ 856 ΠΡσαβθη ἀ6 
Ιὰ σα]ρὰ ϑδοῦίθρα σοηίζα ἰὰ ἀἸοβϑα "26, Ἐβθ βϑου]θρῖο 
ςοηβίβιό θῇ ἶο βἰριαθηίθ: (Π]Πόπ, αἰθηίθηβα ΠΟΌΪΘ 6 
᾿ΛΠΌγθηΐθ, πιθ πῇ νϑησθάου οἰπηρίσο 6 {6 ΠΊΡΟῸ5 
[ο(: 
Τράρρηθϑ, πῇ ΠΊΘΡ ΥΘη86 416 ροῖ 841|6118 ὄρος θὰ 


Ρτοίόσγιοβ'θρ; 586. μαρία σαβϑαάο σοὴ ἴα ἢ 8 


ἔταηο ἀθ Μέραγα, ἔπ ττπᾶ οςδϑίόῃ θη 4π6 (Π]όπ 
ΤΟΙ] Ζαρα τη σοηϑα18 οη 6] 05, 6] ἀϊοβ [6 ογάθηό 
486 ἀυταηίθ ἰὰ Πθϑία πϊανοῦ ἀθ Ζθιιβ 86 Δροάθιδβθ 
ἀθ ἴὰ Αςγόρο!!β αἰθηίθηβθ. ΤΥὰ8 ΓΘ ΟΟΙΓ 6] ἀρογο ἀθ 
Τβάρθηθθ Κ᾽ σοῆνθηοθ ἃ ἰοβ διηίΐροβ, σπδηᾶο 
ΠΘράτοη 1ὰ5 ἢ θϑίαβ ἀθ ΟἸ ρα θη 6] Ρθοροῆθβο 856 
δροάοτό ἀθ ἰὰ Ασζόροιβ. σοὴ ἴα ἰπίθποιίόη ἀθ 
Ἰμϑίδισαυ ἰὰ {Γαηΐα, σοηβίαθύδηάο 416 688 οἵδ ἰδ 
ΤΔΥΟΥ [ρϑιϊνι δα θῇ ἤοπΟΥ ὧἊθ Ζθϑιιβ Κ᾽ 416 
τοϑα]ίαρα ἀρτορίδαάδ ἃ έ] θη 81 ςδ]] δα 4θ νϑποθάου 


Ὀλύμπια νενικηκότι. [1.126.6] εἰ δὲ ἐν τῆι 
Ἀττικῆι ἢ ἄλλοθί που ἣ μεγίστη ἑορτὴ 
εἴρητο, οὔτε ἐκεῖνος ἔτι κατενόησε τό τε 
μαντεῖον ἐδήλου γὰρ καὶ 
Ἀθηναίοις Διάσια ἃ καλεῖται Διὸς ἑορτὴ 
Μειλιχίου μεγίστη ἔξω τῆς πόλεως, ἐν ἧι 
πανδημεὶ θύουσι πολλὰ οὐχ ἱερεῖα, ἀλλ'« 
ἁγνὰ» θύματα ἐπιχώρια), δοκῶν δὲ ὀρθῶς 
γιγνώσκειν ἐπεχείρησε τῶι ἔργωι. [1.126.7] οἱ 
δὲ Ἀθηναῖοι αἰσθόμενοι ἐβοήθησάν τε 
πανδημεὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐπ' αὐτοὺς καὶ 
προσκαθεζόμενοι ἐπολιόρκουν. [1.126.8] 
χρόνου δὲ ἐγγιγνομένου οἱ Ἀθηναῖοι 
πτρυχόμενοι τῆι προσεδρίαι ἀπῆλθον οἱ 
πολλοί, ἐπιτρέψαντες τοῖς ἐννέα ἄρχουσι 
τήν τε φυλακὴν καὶ τὸ πᾶν αὐτοκράτορσι 
διαθεῖναι ἧι ἂν ἄριστα διαγιγνώσικωσιν": 
τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα 
ἄρχοντες ἔπρασσον. 

[1.12690] οἱ δὲ μετὰ 
πολιορκούμενοι φλαύρως εἶχον σίτου τε καὶ 
ὕδατος ἀπορίαι. [1.126.10] ὁ μὲν οὖν Κύλων 


οὐκ (ἔστι 


τοῦ Κύλωνος 


καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐκδιδράσκουσιν: οἱ δ' 
ἄλλοι ὡς ἐπιέζοντο καί τινες καὶ 
ἀπέθνηισκον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, καθίζουσιν ἐπὶ 
τὸν βωμὸν ἱκέται τὸν ἐν τῆι ἀκροπόλει. 
[1.126.11] ἀναστήσαντες δὲ αὐτοὺς οἱ τῶν 
Ἀθηναίων ἐπιτετραμμένοι τὴν φυλακήν, ὡς 
ἑώρων ἀποθνήισκοντας ἐν τῶι ἱερῶι, ἐφ' ὧι 
μηδὲν κακὸν ποιήσουσιν, ἀπαγαγόντες 
ἀπέκτειναν: καθεζομένους δέ τινας καὶ ἐπὶ 
τῶν σεμνῶν θεῶν τοῖς βωμοῖς ἐν τῆι 
παρόδωι ἀπεχρήσαντο. καὶ ἀπὸ τούτου 
ἐναγεῖς καὶ ἀλιτήριοι τῆς θεοῦ ἐκεῖνοί τε 
ἐκαλοῦντο καὶ τὸ γένος τὸ ἀπ' ἐκείνων. 
ἤλασαν μὲν οὖν καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς 
ἐναγεῖς τούτους, ἤλασε δὲ καὶ Κλεομένης ὁ 
Λακεδαιμόνιος ὕστερον μετὰ Ἀθηναίων 
στασιαζόντων, τούς τε ζῶντας ἐλαύνοντες 
καὶ τῶν τεθνεώτων τὰ ὀστᾶ ἀνελόντες 
ἐξέβαλον: κατῆλθον μέντοι ὕστερον, καὶ τὸ 


12ός ἘῊ 6] ἰίαῦ 46] ἰθυῆρίο 46 Αἴθηθᾶ δὴ ἴα Ασγόρο]!β. 


οἸΐτηρίςο. 51 858 τϑίοσία ἃ ἰὰ Πθϑία παν οῦ ἀ6 Ζθριιβ θῇ 
6] ἀπςα ο οπ σδ χαΐθι οἶτο 5ἰεῖο, πὶ ἰο θιπέθπα!ό ἐ] 
ΠΙ ἰο δοίαγό 6] ογάσιαϊο (θη Αἴθηδβ 56 σϑίθργδη 185 
Τ]δ 5188, 4116 68 6] ΠΟΠΊΙΘ 416 56 (ἃ ἃ 848 ΠΠ᾿ϑϑίαϑ 6ἢ 
ΠΌΠΟΙ ἀθ Ζϑθιβ ΜιΠ]σααίο, θη ἰδ8 δἤιθῖαβ ὧἀθ ἰὰ 
οἰυθαδά, Θη σαυγὰ οςδϑίόη ἰὰ ἰοία!! δα αὧθ ἴα 
Ροδδοϊόη ἤδοθ 8115 βϑουῇηςίοβ, 416 ποὺ 80η Ἂ(6 
νίς[π|88, ϑδίπο ἱπουιθηΐοβ, ἀθ ριοάαοίοβ ἀθ ἴα 
ἘΘΥΓΔ); 510 θπλραῦρο, σοπτο οἵογό θηΐθηάθι]ο ὈΪΘη 
886 ἀἴβριιϑο ἃ ἰὰ δοοϊόῃ. (πο ἰο8 δἰθηί θη 568 568 
ΘηἰοΙΌη δοιαϊθοη θη πλᾶϑα 46 Ϊὺβ. ᾿βΠΊροϑβ, Υ̓ 
ΘΟδρδηαο 8] ρίθ ἀθ ἰἴὰ Ασγόροϊβ, ἰ6 ριιβίθσοῃ 
β51[1ο; ραϑϑάο τῇ {ἰΘπρο, ἰο5 δἰθηίθηβθϑ, σα ηϑϑᾶοβ 
61] αβϑθαΐο, 86 ΠΊΔΙΟΠδΙΌη θη 81: πλαυοτῦία ἀθϑραόβ 
ἄθ ϑῃςοιηθηάεδτγ ἰὰ ν]ρ]] ποία ἃ ἰο5 ἤπθν δυσοηΐίθϑ 
ἀο]ατ]θ5 ρίθμοβ ροάθγθ ραΐδ ἀἸβρόπθῦ ἰοάο σοπΊο 
ΤΆΘ]ΟΙ νίθγδη, γὰ 416 θῇ δ 41611ὰ ἔρος ἰοβ ππθνα 
δισοηΐθ5 ἀθϑοπηροῆαρδη ἰὰ πιαυοῦ ραῖΐθ ὧθ ἰδὰ5 
Γαποϊοηθβ ρύ]1ς 88. 

ῬΟΥΙ 51. ἰαάο, ἰοβ δι!δοθ θῇ ππϊόη ἀθ (]όπῃ 86 
Θησοηίγαρδη ἀΈ01165 ρΡοῦ 1 θϑοβ86Ζ Ὧθ σοιηϊάδ Υ 
αριᾶ; Θσηΐοηςθ8 (Π]όῃ Υ 81 πϑύτηδθηο Πγθτοη Υ᾽ 08 
ΟἰΓΌ8, σοΙηΟ ϑϑίαρδηῃ δροίδβοβ Υ δίριιηοβ 'ποι80 ἃ 
Ρυμπίο 48 ΠΊΟΥΓ ἀθ ΠαηΊρΊθ, 86. 86 ηίδιοη. σΟΠΊΟ 
ΒΡΙΙσαηΐ65 θη 6] δἰζαγῖθός 46 1ὰ Αςτόρο!!β. (απο 
Ιο8. αἰθηίθηβθθ θησαίρδαοβ ἀθ 81 νἱρι]δηςία 165 
νοῦ ἃ ριηΐο 46 ΠΊΟΙΙΓ θη 6] ϑαρτδάο ἰπρῶῦ, 165 
τρετασοη ἃ σοπαϊοϊόη ἀθ πο Πδοθιθβ πἰπηρίη ἀδῆο, 
ΡῬΘΙῸ τιὴἃ ν6Ζ δἰθαοβ 1658 πγαίδιΌη; ἃ δἰσίιηοβ 46 
8] ῥῬᾶβδι [ππΐο ἃ ἰοβ δἰίαιθϑ ἀθ 188 Νῃθγα] 65 
Τ]οβ88.5126 4 886 ΔΟΟΡΊΘΙΌΠ ἃ 61105 [απ] ἔῃ 165 πγαίδγοη. 
Α ρδγί ἀθ βηΐοποθβ 61108 Υ 811 ἀθβοθηάθησία 50η 
Παπλαοβ βδοθροβ Υ Τ605 ἀθ πιδηςσῆδα σοηΐτα ἰδ 
ἄϊοϑθα. Ἐπ ἔῃ, ἰοβ δίθῃηιθηβθϑ ἀθϑίθι ΔΙῸ ἃ 6505 
58 ΟΥΠΠΘροβ Υ ροϑίθυουπιθηΐθ 165 νοϊνὶό ἃ ἀἰθϑίθυσοῦ 
(Ἰθόπιθηθϑἑϑθε 6] Ἰδσθαθπιοηΐο 16 ἀρογαρα ἃ τ1ΠῸ 
ἄθ Ιοβ θαηάοβ δίθηϊθηβθϑ ἀπσδηΐθ 185 πο 85 οἰν!]65, 
ὯΟ [ἰπἀηἀοβθ ἃ Ὄχρι θαι ἃ ἰοβ νίνοβ, 51ῖη0 416 
ΘΧΠι ΔΙΌ ἰοβ ἤιθθὸ5Β Ὧθ ἰοβ ἡγαθιΐοβ Κ᾽ ἰὸ8 
ΔΙΤΟΪ]ΔΙΌΠ Πιθὰ (6 105 [{πη1[65 46] ραίβ. (οη ἰοάο, 
νον! θοη 46] ἀθβίθυσο Υ 81 ἔα ΠΊ11Π1ὰ ἰοαανία βίριαθ 


1264 185. «νη Έ 0165 Π)]οβα8» ο Επιπηόπ! 465 ούδη τπΠη88 ΡΥ πη ἴνα5 ἀϊοβϑαβ ἀθ ἴα νθηρϑῆζΖᾶ Υ ἀθ ἴα 58 ΠΡ, σα ο ἔανοῦ 58 
Ῥτοίθησία σοηο 181 σοη πη ΘΙ ΘΠ Ϊ8ΠΊ0, 8] ἰριια] χα 6 1ὰ πιθποϊόη ἀ6 Ϊὰ ἰσχαίϊογάαδ, 46 «16 ϑ[1Ὸ» διιριτῖο, 8586 ργθίθπαθ ον ίδγ, 
ἀρϑίρηάηαοϊ]α σοπηο [δ «Πη6]0 1» ο [ἃ 416] «Ὀαθη ΠΟΙΊΡΤΘ» (ΡΥ. “σμόπίπιοη). {Ππὰ ΘΧρ!]]σδοϊόη «δα ΠΟΟ» 68 ἰὰ ἱγαρβαϊα 4β ἔβααῆο, 
Εππιόπ! 468. 

126ς (Ἰοόπηθπϑβ, τοὺ ἀθ Εβρατγία, ἀρογό θῇ 6] 508 δ.(. ἃ ᾿ἰβάροτδβ, ἀϊτίρεηΐθ ἀθ 1ὰ Γαςοϊόῃ σοηβοινδάογα, ϑηΐθ ἃ 88: οροπθηΐθ 
6] δἱσπηιθόπι δ (] ϑἔθηθϑ, ΠΟΙ Δ οΥ 46 ἃ γτοίογπηα ἀθπιοογάξοα δἰθη!θη856. 


γένος αὐτῶν ἔστιν ἔτι ἐν τῆι πόλει. 

[1.127.1] τοῦτο δὴ τὸ ἄγος οἱ Λακεδαιμόνιοι 
ἐκέλευον ἐλαύνειν δῆθεν τοῖς θεοῖς πρῶτον 
τιμωροῦντες, 
Ξανθίππου προσεχόμενον αὐτῶι κατὰ τὴν 
μητέρα καὶ νομίζοντες ἐκπεσόντος αὐτοῦ 
ῥᾶιον «ἂν» σφίσι προχωρεῖν τὰ ἀπὸ τῶν 
Ἀθηναίων. 

[1.127.2] οὐ μέντοι τοσοῦτον ἤλπιζον παθεῖν 


εἰδότες δὲ Περικλέα τὸν 


ἂν αὐτὸν τοῦτο ὅσον διαβολὴν οἴσειν αὐτῶι 
πρὸς τὴν πόλιν ὡς καὶ διὰ τὴν ἐκείνου 
ξυμφορὰν τὸ μέρος ἔσται ὁ πόλεμος. 
[1.127.3] ὧν γὰρ δυνατώτατος τῶν καθ' 
ἑαυτὸν καὶ ἄγων τὴν πολιτείαν ἠναντιοῦτο 
πάντα τοῖς Λακεδαιμονίοις, καὶ οὐκ εἴα 
ὑπείκειν, ἀλλ' ἐς τὸν πόλεμον ὥρμα τοὺς 
Ἀθηναίους. 


[1.128.1] Ἀντεκέλευον δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι 
τοὺς Λακεδαιμονίους τὸ ἀπὸ Ταινάρου ἄγος 
ἐλαύνειν" οἱ γὰρ Λακεδαιμόνιοι 
ἀναστήσαντές ποτε ἐκ τοῦ ἱεροῦ 
Ποσειδῶνος [ἀπὸ Ταινάρου] τῶν Εἱλώτων 
ἱκέτας ἀπαγαγόντες διέφθειραν, δι' ὃ δὴ καὶ 
σφίσιν αὐτοῖς νομίζουσι τὸν μέγαν σεισμὸν 
γενέσθαι ἐν Σπάρτηι. [1.128.2] ἐκέλευον δὲ 


τοῦ 


καὶ τὸ τῆς Ξαλκιοίκου ἄγος ἐλαύνειν 
αὐτούς: ἐγένετο δὲ τοιόνδε. 

[1.128.3] ἐπειδὴ Παυσανίας ὁ Λακεδαιμόνιος 
τὸ πρῶτον μεταπεμφθεὶς ὑπὸ Σπαρτιατῶν 
ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐν Ἑλλησπόντωι καὶ 
κριθεὶς ὑπ' αὐτῶν ἀπελύθη μὴ ἀδικεῖν, 
δημοσίαι μὲν οὐκέτι ἐξεπέμφθη, ἰδίαι δὲ 
αὐτὸς τριήρη λαβὼν ἙἝρμιονίδα ἄνευ 
Λακεδαιμονίων ἀφικνεῖται ἐς Ἑλλήσποντον, 
τῶι μὲν λόγωι ἐπὶ τὸν Ἑλληνικὸν πόλεμον, 
τῶι δὲ ἔργωι τὰ πρὸς βασιλέα πράγματα 
πράσσειν, ὥσπερ καὶ τὸ πρῶτον 
ἐπεχείρησεν, ἐφιέμενος τῆς Ἑλληνικῆς 
ἀρχῆς. [1.128.4] εὐεργεσίαν δὲ ἀπὸ τοῦδε 
πρῶτον ἐς βασιλέα κατέθετο καὶ τοῦ παντὸς 


Θη ἶὰ οἰπαδά. 

127..-- Ριι65, 61 ϑδοθριο 486 
Ἰασθάθιηοηΐοβ οχὶρίϑη θχρίδυ, βίη ἀπά Υ δηΐθ ἰοάο, 
ΡοΙ4ι6 ἀθβϑθαρδη (ΔΓ δα ϑίασοιίόη ἃ [ὰ58. [)]1Οβ88, 
Ῥοῖὸ ἰαηιθίέῃ ρούππθ βαρίαη 46 Ῥουῖοϊθϑ 6] ἀθ 
Ἰαπίρο αἰβθοίαηο ῥροὺῦ 8:1 ἰίηθα 
Τλδ θυ 4127, ν ροηβϑαρδη 416 πὰ ν6Ζ ἀθϑίοσσδαο ἐ] 
1ὰ Ῥο {τὰ αἰθηῖθηθ86 86 ᾿ΠΟ] Πατΐα ἃ 51 ἔα ου. 

5΄Ιη ΘΠ ΥΡΟ ΠΟ Θϑρϑυδθδη 4116 ΟΟΠΤΘ56 ἃ ΡΟ ΊΟ]65 
680 ἰδηΐο σοπῖο οἱ ἤθοῆο 46 4116 ςοπϑίρα!θβθη 
ἸΛΙΠΟΙΓ θῇ ἰὰ οἰπάδα 6] βϑηϊπηθηίο ἀθ 58 


Ἐθ86 65, 105 


ΤΟϑ ΡΠ 


σα]ρα Πα, 65 ἀθοῖγ, σὰ6 ἴὰ ρίαθιτα θϑίβ]δτία 
ἀρθιάα θη ραῖΐθ δ] ἀθβριδοίδα ο ϑᾳσθθο. Ἐπ ἴα 
τηθαάϊάα θη 4116 οὐαὶ 6] Ποιῆρτα πιάβ ᾿πΠπγοηΐθ (6 
Ιο8 ἀθ 81 {προ ᾧ ᾿ἰΙθναρα ἰὰ αϊτθοοίόη ἀθ ἴὰ 
Ροϊΐσα, πιδηϊθϑίαρα τπὰ ἰοΐαὶ οροβίοιόῃ ἃ ἰοὺβ 
ἸΔοθἀθΠ ΟηΪ08 Υ ΠΟ σοηβθηζία θη γϑΠ81 ΟῚ, 81Πη0 4116 
οιηριυήαῦᾶ ἃ ἰο5 δἰθηϊθη8685 ἃ [ἃ βΊΙΘΙΤΩ. 


128.--- ῬοΥ 88 ρατζίθ, ἰοβ δἰθηϊθηβθβ θχἰρίβηῃ 416 1Ὸ5 
Ἰασθάθιηοηΐϊοβ θχρίδϑθη 6] βδο!]θρῖο 46] Τόμπασγο 285, 
γὰ 116 ἰο58 ἰδοθα πη ηΪΟ8 θη τιπὰ οςσδϑβίόη, ἀθβριιέβ 
ἀβ Ἰθνδηΐαι Υ ΘΈΑΙ ἃ ᾿1Π0Ὸ5 ΠΙ]οΐα8 416 856 παρίδῃ 
δΟΟρΊΟ ΠΟΠΊΟ 510|1|σαηΐθ5 ἃ] βαη αδῖῖο ἀθ Ροβιάόῃ 
Θη 6] Τέπαο, ἰοβ πιαίδιοη; θϑία 65 ἰὰ τα Ζόῃ ρου ἰἴὰ 
486 ᾿ποΐπ80 61105 σύθθη 416 165 βοῦν ηο 6] ρύδῃ 
ἰθυσθπιοίο ἀθ Εβραγία 28Ρ,. Τα ]έμη 165 ρραΐδη αὰ6 
δχρίββϑθη 6] βϑδου]θρῖο σοπιθίίάο σοπηίτα Αἰθηθᾶ 
(δε! θοο 2δε, φι σθα!ό 851: 

Τἃ ὈΤΊΠλθσὰ ν6Ζ 46 Ρδιιβθηΐδβ ἴχ6 πηϑηἄδαο [18 ΠΊΔΥ 
ῬΟΙ ἴο5 ββραυίδποβ πδοϊέηο]8 νϑηῖ ἀθ 81 6 σα 
Θη 6] Ἡρὶθβϑροηίο υ, {Γἃ8 561 βοπιθίϊάο ἃ [π]ςῖο, 858116 
ΠΠ|0γθ ἀθ συ]ρᾶ, γὰ ΠΟ 86 6 βηνὶό ἀθ πιοάο οἤοσϊαδὶ; 
517 ΘΠΊΌΔ,ΡΟ Ἔ], ἃ {{{π|0 ῥῬδιι σα] δῦ γὙ 51η σοπηίδυ ΠΟ 
Ια δυϊοτΖαςϊόμ 46 ἰοβ ἰδοθαθιηοηίοβ, Πρό θη πῃ 
{γττθπῖθ ἀθ Ἡρυτηϊοηδ 284. 41] Ἡρ]βροπίο, βοράῃ 
ἀθοία, ρᾶῦδὰ ἤδΟθυ ἴα ριΟΥτα ἃ 95 ρϑῖβ888, διηηπ6 ἀθ 
ἤθοθο ἔπθ ρϑῖὰ {Γαΐδι' σοῇ 6] ΓΘΥῪ ρεῖϑδ, ζοπΊΟ γὰ ἰο 
μαρία ἱπίθηίαδάο θῇ τῇ ρτπορίο Ποναάο ἀθ 58 
ΔΠΠΘΪΟ ῥροῦ ἰδ οίαίαστα ἀθ σσθοῖα. ΕΠ ρυπορίο 86 
μαρία ἤθοῆο δοίθθάου δἱ ἔανου 46] Κθὺ γΥ σοπιθηζό 
ἴοάο 6] δϑιιηΐο ρου ἰο βίραἱθηΐθ: 


1278 1.8 τΤηϑα16 ἀρ Ῥοιῖο]θβ5, Αραγϑία, ούὰ ἢ1}]ὰ ἀθ Ηϊρόογαίθϑβ, πϑύτηδηο 46 (]!5βίθη 68. 


128ὲ οΠ46 ΔΠΟΓᾶ 56 ποιητὰ 6] σαρο Μαίαράηῃ, ἃ] 8111 46] ΡῬεοροπϑϑβο. 


1280 Ἐϑ 6] ἰθυσοιηοίο 46] 416 856 Π8 0] δῇ 6] σδρίζαϊο 101 ν ἴπανο ᾿πρϑγ 6] αῆο 464 ἃ.(. 


128. Αἰθῆθδ «Ϊὰ 46 1ὰ σαϑὰ 4θ Ὀγοπςθ». 


1284 (Ἰπα δά 5ἰϊπδά δ Θη ἴα ρατγίθ τηθυ] ἀ] πα] 46 1ὰ ρεπίηϑαϊα 46 Ασὐρό]αβ. 


πράγματος ἀρχὴν ἐποιήσατο: 

[1.128.5] Βυζάντιον γὰρ ἑλὼν τῆι προτέραι 
παρουσίαι μετὰ τὴν ἐκ Κύπρου ἀναχώρησιν 
(εχον δὲ Μῆδοι βασιλέως 
προσήκοντές τινες ξυγγενεῖς οἱ 
ἑάλωσαν ἐν αὐτῶι!) τότε τούτους οὗς ἔλαβεν 
ἀποπέμπει βασιλεῖ κρύφα τῶν ἄλλων 
ξυμμάχων, τῶι δὲ λόγωι ἀπέδρασαν αὐτόν. 


αὐτὸ καὶ 


καὶ 


[1.128.6] ἔπρασσε δὲ ταῦτα μετὰ Γογγύλου 
τοῦ Ἐρετριῶς, ὧι πὲρ ἐπέτρεψε τό τε 
Βυζάντιον καὶ τοὺς αἰχμαλώτους. ἔπεμψε δὲ 
καὶ ἐπιστολὴν τὸν Γόγγυλον φέροντα αὐτῶι: 
[1.128.7] ἐνεγέγραπτο δὲ τάδε ἐν αὐτῆι, ὡς 
ὕστερον ἀνηυρέθη: 
'Παυσανίας ὁ ἡγεμὼν τῆς Σπάρτης τούσδε 
τέ σοι χαρίζεσθαι βουλόμενος ἀποπέμπει 
δορὶ ἑλών, καὶ γνώμην ποιοῦμαι, εἰ καὶ σοὶ 
δοκεῖ, θυγατέρα τε τὴν σὴν γῆμαι καί σοι 
Σπάρτην τὲ καὶ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα 
ὑποχείριον ποιῆσαι. δυνατὸς δὲ δοκῶ εἶναι 
ταῦτα πρᾶξαι μετὰ σοῦ βουλευόμενος. εἰ 
οὖν τί σε τούτων ἀρέσκει, πέμπε ἄνδρα 
πιστὸν ἐπὶ θάλασσαν δι' οὗ τὸ λοιπὸν τοὺς 
λόγους ποιησόμεθα." 
[1.129.1] τοσαῦτα μὲν ἡ γραφὴ ἐδήλου, 
Ξέρξης δὲ ἥσθη τε τῆι ἐπιστολῆι καὶ 
ἀποστέλλει Ἀρτάβαζον τὸν Φαρνάκου ἐπὶ 
αὐτὸν τήν τε 
παραλαβεῖν 
ὃς πρότερον 


θάλασσαν καὶ κελεύει 


Δασκυλῖτιν σατραπείαν 
Μεγαβάτην ἀπαλλάξαντα, 
ἦρχε, καὶ παρὰ Παυσανίαν ἐς Βυζάντιον 
ἐπιστολὴν ἀντεπετίθει αὐτῶι ὡς τάχιστα 
διαπέμψαι καὶ τὴν σφραγῖδα ἀποδεῖξαι, καὶ 
ἤν τι αὐτῶι Παυσανίας παραγγέλληι περὶ 
ἑαυτοῦ πραγμάτων, πράσσειν ὡς 
ἄριστα καὶ πιστότατα. [1.129.2] ὁ δὲ 
ἀφικόμενος τά τε ἄλλα ἐποίησεν ὥσπερ 


τῶν 


εἴρητο καὶ τὴν ἐπιστολὴν διέπεμψεν' 
ἀντενεγέγραπτο δὲ τάδε: 
[1.129.3] ᾿ὧδε λέγει βασιλεὺς Ξέρξης 


Παυσανίαι. καὶ τῶν ἀνδρῶν οὕς μοι πέραν 
θαλάσσης ἐκ Βυζαντίου ἔσωσας κείσεταί σοι 
εὐεργεσία ἐν τῶι ἡμετέρωι οἴκωι ἐς αἰεὶ 
ἀνάγραπτος, καὶ τοῖς λόγοις τοῖς ἀπὸ σοῦ 


1288 Ἐῃ 6] 478 ἃ.(. 


ΑΙ ἰοπλᾶῦ ΒΙΖθησίο Θἢ 511 ὈΓΙΠΊΘΥ ΔΙΤΊΡΟ 288 ἡΘϑριιέβ 
ἀθ ἰὰ το τα ἀθ ζῃιρίο ([ὰ οσαραῦδη ἰο58 τηθάοβ 
αἰριιθοβ ἀθιάοβ Υ ρδιϊθηΐθθ 6] θυ, σιίθηθβ 
[αούοη ἃρτθβαάοβ θηΐοησθβ 8111}, ἰγὰ8. σαρίασαυ ἃ 
Θϑίοβ ἰοβ θϑηνὶό δ] 'θῪ ἃ βϑραϊἄδβ ἀθ ἰοβ ἀθηγάβ 
δα οβ, ἀθπααθ ἀθοία 486 86 16 παρίδῃ θϑοαρϑάο. 
Εδβο ἰο ἰταπλό σοη (σόπριο ἀθ Ἐγοίσία 8 ἃ. χαΐθη 
ῬτΙθοϊβαπηθηΐθ σοηῆό ΒΙίΖαηςίο Υ ἰοβ ῥ 51 ΟΠΘΙΌ5; 
θηνὶό ἃ (ὐόηῃρηο ρογίδαου ἀθ τιὴᾶ οατία θη ἴα 4116 
Θϑίαα θϑοῦϊίο ἴο βίριιθηίθ, σοῖο ἀθϑραέβ 86 
δνοσίραό: 


«Ῥαιβδη185, ]οία 46 Εβρατγία, ἄθβθοβο 46 [ανογθοθσίθ 
ἰ6 ϑηνία θϑίοβ ρι ϑοπμθῖοθ 46 ρίιοῦσα; ἴθηρο ἰὰ 
ἰπἰθποϊόμῃ, 51 65 ἰδ πιθιέη ἀ6 ἐπ ἀρταάο, ἀθ ἀθϑροβδῦ 
ἃ ἴῃ Π]ὰ γ᾽ Πᾶςοι ἰὰ νᾶ5811ὰ Ἐβραγία Υ 6] τθϑίο ἀθβ 
Οτθοῖβ. Μ οοηβίἀθιο ΤὰρὰΖ ὧἀθ ἤδοοῖ θβίο 
ςοηΐδηαο ςοπέρο. ΕΠ ἤη, 51 65 ἀθ ἴα ἀρτδάο, θϑηνία 
ἃ ἢ Ποηρτο ἄΐρηο ἀθ σοπμῆδηζα δἱ Πλδι ρᾶῖὰ 416 


ῬοΥ 58 1πἰθυτηθαϊο ἰγαίθπγλοβ θη δα δηΐθ». 


129.-- ΕἸ οϑουίο βϑόϊο πιδαηϊ θϑίαρα 680. 6 1168. 86 
αἰθρτό ἀθ ἴὰ πιίϑίνα Υ θηνίό ἃ Ατΐαραζο 6] ἀθ 
ἙδΙΉδσΘ5. δἱ ΠΊΘΥ, ἰΘ ογάθηό θησδύραῖβθθ ἀθ ἰὰ 
βαίγαρία ἀθ [8 58ς1110 1255 ἔγὰ8 σθϑϑῖ ἃ Μϑραραίθβ 4116 
Ια ἰθιηία δηΐθϑ, 6 ᾿ποαγό τηὰ σατία ραῖὰ Ῥδιιβδηῖδ5 
6 ΒΙΖβϑηςίο ἃ πῃ ἀθ σ16 886 ἴα ἰγαϑηη 6 γα ἰο πηάβ 
τΤάρΙΔατηθηΐθ ροϑίρ]θ γ [6 πποϑίγασα 6] 86110, γ, θῇ οἱ 
σα80 ἀθ 416 Ῥαιιβϑδηΐαβ 6 σοπηηίσαβα αἷροὸ ΒΟΥ 
1ο58 δϑιιηΐοβ ΓΘ 165, 46 ἰο ΠΙθναβ86 ἃ σαρο 46] πτοάο 
ΤΊΘ]ΟΥ Υ᾽ Πγάβ θα]. [πᾶ νεΖ 4π6 Θρό ἢῖΖο ἰο ἀβηγάβ 
(ΟΠΊΟ 56 6 μαρία ογάθηδάο ᾧ ἰγαηβη 16 16 σατΐδ. 
ΕΠ 611 86 τθϑροπαΐία ἰο βἰριῖθηίθ: 


«Αϑ8ί ἤδρῖα 6] θν 61]165 ἃ Ῥαιιβαηΐαϑ; ῥοῦ [188 
ῬΟΙβοηδ5 416 πὴ ϑαϊναϑδίθ δ]]Θηθ 6] πΊδῖ, θῇ 
ΒΙΖαποῖο, ψιθάα τορβίγααο θῇ πιιθϑίτα σαϑᾶ τ1Π 
Τοοοποσπθηΐο οἴθσπο; ἰαπλθίόη πὸ ἀργϑάδη [118 
Ῥτορᾳαθρϑίαβ. Οτ6 ἢἰ ἴα ποςῆθ ἢἰ 6] αΐα ἴθ γοίθηρϑῃ 


128. (πα δα α116 86 Θπσθηΐγα 6 α ρατίθ σθηΐγα] 46 1ὰ 1514 ἀθ Επθα, μαπίο ἃ ἰὰ σοβίδ. 


129 δαίταρία 4116 σοιηρτθπαία 1ὰ ρατίθ ποιοθϑίθ 46 Αϑία Μϑηου. 


ἀρέσκομαι. καί σε μήτε νὺξ μήθ' ἡμέρα 
ἐπισχέτω ὥστε ἀνεῖναι πράσσειν τι ὧν ἐμοὶ 
ὑπισχνῆι, μηδὲ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου 
δαπάνηι κεκωλύσθω μηδὲ στρατιᾶς πλήθει, 
δεῖ παραγίγνεσθαι, ἀλλὰ μετ' 
Ἀρταβάζου ἀνδρὸς ἀγαθοῦ, ὅν σοι ἔπεμψα, 
πρᾶσσε θαρσῶν καὶ τὰ ἐμὰ καὶ τὰ σὰ ὅπηι 
κάλλιστα καὶ ἄριστα ἕξει ἀμφοτέροις." 

[1.130.1] ταῦτα λαβὼν ὁ Παυσανίας τὰ 


εἴ ποι 


γράμματα, ὧν καὶ πρότερον ἐν μεγάλωι 
ἀξιώματι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν 
Πλαταιᾶσιν ἡγεμονίαν, πολλῶι τότε 
μᾶλλον ἦρτο καὶ οὐκέτι ἐδύνατο ἐν τῶι 
καθεστῶτι τρόπωι βιοτεύειν, ἀλλὰ σκευάς 
τε Μηδικὰς ἐνδυόμενος ἐκ τοῦ Βυζαντίου 
ἐξήιει καὶ διὰ τῆς Θράικης πορευόμενον 
αὐτὸν Μῆδοι καὶ Αἰγύπτιοι ἐδορυφόρουν, 
τράπεζάν τε Περσικὴν παρετίθετο καὶ 
κατέχειν τὴν διάνοιαν οὐκ ἐδύνατο, ἀλλ' 
ἔργοις βραχέσι προυδήλου ἃ τῆι γνώμηι 
μειζόνως ἐς ἔπειτα ἔμελλε πράξειν. 

[1.130.2] δυσπρόσοδόν τε αὑτὸν παρεῖχε καὶ 
τῆι ὀργῆι οὕτω χαλεπῆι ἐχρῆτο ἐς πάντας 
ὁμοίως ὥστε μηδένα δύνασθαι προσιέναι: δι' 
ὅπερ καὶ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους οὐχ ἥκιστα ἣ 
ξυμμαχία μετέστη. 


[1.1351.1] Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι αἰσθόμενοι τό 
τε πρῶτον δι' αὐτὰ ταῦτα ἀνεκάλεσαν 
αὐτόν, καὶ ἐπειδὴ τῆι Ἑ ρμιονίδι νηὶ τὸ 
δεύτερον ἐκπλεύσας οὐ κελευσάντων αὐτῶν 
ἐφαίνετο ποιῶν, ἐκ 
βίαι ὑπ Ἀθηναίων 
ἐκπολιορκηθεὶς ἐς μὲν τὴν Σπάρτην οὐκ 
ἐπανεχώρει, ἐς δὲ Κολωνὰς τὰς Τρωιάδας 
ἱδρυθεὶς πράσσων τε ἐσηγγέλλετο αὐτοῖς ἐς 
τοὺς βαρβάρους καὶ οὐκ ἐπ' ἀγαθῶι τὴν 
μονὴν ποιούμενος, οὕτω δὴ οὐκέτι ἐπέσχον, 
ἀλλὰ πέμψαντες κήρυκα οἱ ἔφοροι καὶ 
σκυτάλην εἶπον τοῦ κήρυκος μὴ λείπεσθαι, 
εἰ δὲ μή, πόλεμον αὐτῶι 
προαγορεύειν. 
[1.131.2] ὁ δὲ βουλόμενος ὡς ἥκιστα ὕποπτος 


τοιαῦτα καὶ τοῦ 


Βυζαντίου 


Σπαρτιάτας 


ἰδηΐο σοῖῆο ρδῖδ (6761 6 ΠδοθΥ αἰρὸ ἀ6 ἰο 416 πὶθ 
Ῥτοπιθίθϑ, ηἱ 6] ραβίο 46 οἵῸ Υ᾽ ρἰαΐα ἰθ ἰο ᾿ἱπιρί δ, πὶ 
ἰδηΊρΡοςο ἰὰ σπϑηἰία 46 1845 ΓΟΡ48 51 86 ἃ 46 δοια!τγ 
ἃ αἰσύμῃ ϑἰ{1ο, 8170 416 σοῇ ἰὰ αγιιάδ ἀθ Ασΐαρεζο, 6] 
Ποίηρῖθ ἀθ Ὀίθῃ 4π6 ἰθ θηνὶό, ἰταία [ἰθπὸ ἂθ 
ςοηἤδηΖα Π118 δϑιηΐοβ Υ ἷο5 ἔπγοβ ἀθ ἰὰ ΠΊΔΠΘΥα 
486 ΤΟ 5116 ΤΠ Θ]ΟΥ Υ Πγάβ ὈΘπθῆοοϑα ραῖὰ 05». 


130.-- ΑΙ 
βοΖᾶρα ἀθ ρίδϑη σοπϑιίἀθύδοιίόη ῥροΥ ραῖΐθ ἀθ8 ἰὸ8 


ΤΘΟΙΡΙΓ Ἰο5 θϑογίοβ, Ραιιβϑαηΐαβ, 416 γὰ 


ΘΥθροβ ρύϑοίαβ ἃ 81 είαίατα δῇ Ρ]αΐθα, 868 
Θηνδηθοιό τλῦσῆο πηάβ θηΐοηςσθβ Υ γὰ πο ροάία 
ΙΝ ἀθ ἰὰ ἰογηια παίίαὶ, ϑίπο 416 588]14 ἀθ 
ΒΙΖαηςίο νϑϑίάο ἃ ἰὰ πηοάδ ρϑῦβα, Υ σπαηάο ἴρὰ ῥοῦ 
Ττδοία 16 Θϑοοϊαραη ρθΊβ885 Υ θρίροϊοβ, 811 ΠΊ688 56 
Ροπία ἃ ἰὰ 88ηΖϑ ρϑίϑδ, Υ̓ ΠΟ δἵἃ σῶρδζΖ ἀθ τϑίθηθυ 
ἀθηίσο 81.1.5 ἰπίθποϊοηθβθ, ϑδίπο “16 θῇ ρϑηαθῆοβ 
Πθοῆοβ τνϑίαρα ἰο σὰ6 θη οἱ {πίατο, ἀθ δοαθσάο 
(Οῇ 5115 ἰάθδϑβ, παγίδα θῇ πλαυοῦ πηιθα 168. 


56 πγοβίγαδ ᾿ΠϑΟσΘ51016 ν 86 ςοπηρογΐαρα σοῇ ἰοο5 
ῬοΥ ἰριιαὶ ἀθ ὰἂπῇ πιοάο ἰδ ἰγαβοῖ]θ σὰ6 πδαΐϊθ 
Ροαΐία δοουσάγϑβοίθ, ταζόη ΠΟ ρθαμαθῆδ ρου ἰα 416 1ο8 
Δ] 405 86 Ριι5ἰθσοη 46] ἰδο αθ6 1ο5 δἰθηϊθη868. 


131.--Το5 δορά θπηοηϊοβ, σαδηο 856 ΘηἰθΥΌη [ἃ 
ῬΙΓΊΘΓα ν6Ζ 16 Π]Δπλδύοη, Υ ἰπθρο 6486, ἐΓἃ5 ῬδΙ ΙΓ 
ζΓοῦ ἰἶὰ πᾶν Ὧἀθ ἨἩδριτηϊοηα 510 85:15 ὀγάθῃθρϑ, 
τηοβίγαρα ἰα] σοπηροσγίαηηθηΐο γ, ΘοΠδ4ο ἃ δ ἔπούΖα 
ἄθ ΒΙιΖδηςίο πηθάϊδηΐθ ἀϑθαάϊο 46 ἰοβ δίθηι θη 865, ΠῸ 
νοϊνία ἃ Εβρατγία, βῖπο 416 86 φῃθάδεα θῇ (οἱοηϑϑ, 
θη ἰὰ Ἰτόδαάθ, Υ δάθπηάβ 56. 165 σοπγιηϊοςό 616 
ἰγαΐαρθαε τὸπ ἰοβΒ Ὀάϊραγοβ, δϑί ςοπῖο 716 81 
ῬΘΙΙΠΔΠΘησα ΠῸ οἵὰ ρϑῖὰ Ὀιθη ἔπ, γὰ πο 
ΔΡΊΔΙΔΥΟΠ Πγάβ, 51Π0 481. [05 ἐϊοτοβ, ροῦ πιθάϊο ἀθ 
τη Πούα]ἄο Υ τ1πὰ βϑοϊία δ 515, 16 ογάἀθηδτοη 4116 ΠῸ 
86 δραιΐαβϑθ 46] ἤθγαϊο, ρίιθ5 θῇ σᾶ80 σοῃίγατο 6 


ἀθοϊαγασίδη [ἃ ρΊΊΘΙΤα ἰ05 Θβρδυίδποϑβ. 


ΕΙ, ΠῚ πλιοῇο τθῆοθ ἄθϑθθοϑο αὅ(6 ΠΟΤ ΘΠ 


1816 1.8 φϑοϊία]α οίὰ τη Ῥαβίόῃ οἰ] σῖσο αἰ ΠΊ]Ζαάο ρᾶτὰ 1ἃ σοΙΘϑροπάθποϊα βθογθία θηΐτ6 105 ἐξοτοβ Υ᾽ [05 6 88 πλΠ]1{8 768 θα 
εσαπιραῆα. ἸλοπἸἰθη65 γ τοσθρίογθβ ἰθπίϑη Ῥαβίοπϑϑ 46 ἰἀέπίϊοα Ἰοπρι πα θη ἰουΠΟ ἃ 105 4116 86 ΘηΓΟ Πρ η οἰ πίδβ 46 σι Θ1Ὸ, ΘΠ 
145 716 86 βϑουίδη 105 πηθ 5865 ἰοηρ πα] πα] πηθηΐθ. Ρᾶγὰ ΙΘ ΟῚ 6805 τη θη58}685 Παρία 116 ΘηΤΌ]]ὰ 48 πιιθνο 185 Γὰ8 ἀ6 σιι61Ὸ 
6ἢ τ Ῥαβίόῃ 46 5] Π}}18 165 πηθα 4488. 


εἶναι καὶ πιστεύων χρήμασι διαλύσειν τὴν 
διαβολὴν ἀνεχώρει τὸ δεύτερον ἐς Σπάρτην. 
καὶ ἐς μὲν τὴν εἱρικτὴν ἐσπίπτει τὸ πρῶτον 
ὑπὸ τῶν ἐφόρων (ἔξεστι δὲ τοῖς ἐφόροις τὸν 


βασιλέα δρᾶσαι τοῦτο), ἔπειτα 
διαπραξάμενος ὕστερον ἐξῆλθε καὶ 
καθίστησιν ἑαυτὸδ ἐς κρίσιν τοῖς 


βουλομένοις περὶ αὐτῶν ἐλέγχειν. 

[1.132.1] καὶ φανερὸν μὲν εἶχον οὐδὲν οἱ 
Σπαρτιᾶται σημεῖον, οὔτε οἱ ἐχθροὶ οὔτε ἣ 
πᾶσα πόλις, ὅτωι ἂν πιστεύσαντες βεβαίως 
ἐτιμωροῦντο ἄνδρα γένους τε τοῦ βασιλείου 
ὄντα καὶ ἐν τῶι παρόντι τιμὴν ἔχοντα 
(Πλείσταρχον γὰρ τὸν Λεωνίδου ὄντα 
βασιλξα καὶ νέον ἀνεψιὸς ὧν 
ἐπετρόπευεν), [1.132.2] ὑποψίας δὲ πολλὰς 
παρεῖχε τῆι τε παρανομίαι καὶ ζηλώσει τῶν 
βαρβάρων μὴ ἴσος βούλεσθαι εἶναι τοῖς 
παροῦσι, τά τε ἄλλα αὐτοῦ ἀνεσκόπουν, εἴ 
ἐξεδεδιήιτητο τῶν καθεστώτων 
νομίμων, καὶ ὅτι ἐπὶ τὸν τρίποδά ποτε τὸν ἐν 
Δελφοῖς, ὃν ἀνέθεσαν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τῶν 
Μήδων ἀκροθίνιον, ἠξίωσεν ἐπιγράψασθαι 
αὐτὸς ἰδίαι τὸ ἐλεγεῖον τόδε: 


ἔτι 


τί που 


Ἑλλήνων ἀρχηγὸς ἐπεὶ στρατὸν ὥλεσε Μήδων, 
Παυσανίας Φοίβωι μνῆμ' ἀνέθηκε τόδε. 


[1.132.3] τὸ μὲν οὖν ἐλεγεῖον οἱ 
Λακεδαιμόνιοι ἐξεκόλαψαν εὐθὺς τότε ἀπὸ 
τοῦ τρίποδος τοῦτο καὶ ἐπέγραψαν ὀνομαστὶ 
τὰς πόλεις ξυγκαθελοῦσαι 
βάρβαρον ἔστησαν τὸ ἀνάθημα: τοῦ μέντοι 
Παυσανίου ἀδίκημα καὶ τότ' ἐδόκει εἶναι, 
καὶ ἐπεί γε δὴ ἐν τούτωι καθειστήκει, 
πολλῶι μᾶλλον παρόμοιον πραχθῆναι 
ἐφαίνετο τῆι παρούσηι διανοίαι. [1.132.4] 
ἐπυνθάνοντο δὲ καὶ ἐς τοὺς Εἵλωτας 
πράσσειν τι αὐτόν, καὶ ἦν δὲ οὕτως: 
ἐλευθέρωσίν τε γὰρ ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς καὶ 
πολιτείαν, ἢν ξυνεπαναστῶσι καὶ τὸ πᾶν 


ὅσαι τὸν 


ξυγκατεργάσωνται. 
[1.132.5] ἀλλ' οὐδ' ὡς οὐδὲ τῶν Εἱλώτων 
μηνυταῖς τισὶ πιστεύσαντες ἠξίωσαν 


νεώτερόν τι ποιεῖν ἐς αὐτόν, χρώμενοι τῶι 


ΒΟΒΡΘΟ88 Υ ἤδάο θῇ ἴα ροϑβϑι 1 ἋΔ466 46 ἀθϑῆδοθυ [ὰ5 
ἸΠΟΠ]ρΡδοίοηθ5 σοη αἰ ΠΘΊΌ, νον ροῦ βϑοραπηαᾶδ νῸΖ 
ἃ Εβρατγία. Επ ὰἂῇ ρα πορίο ρᾶ8ὰ ἃ ρῥυϊϑίόῃ ῥοΥ 
οὐἵάθῃ ἀθ ἰοβ ἐΐοϊοβ. (ριι65 ριᾳθάθῃ ἤδοθῦ 680 δἱ 
ΚΟΥ), προ, πιθαϊδηίθ ἰΓαΐοϑ, 8816 ροβίθυϊουτηθηίθ Υ 
86 Οἴτθοθ ρᾶῖδ τὴ }πἰοῖο ἃ Ζαΐϊθηθβ σαϊθύδη ἤδΟΘΥ 
ΓΟΠΊΡΙΌΡΔΟΙΟΠ65 ΓΟβρθοίο ἃ ἐΪ. 


132.--- Ργμθραβ τηϑηϊῆθϑίαβ πὸ ἰὰ8 ἰθπίαη ἰὸ85 
Θϑρδιίδηοβ, ΠῚ 8118 θβῃθηηϊροβ Πἰ ἰὰ οἰυα δα οηΐθτα, 
ῬΙΌΘΡα5 θῇ ἰὰ8 416 8586. δρούϑβϑθῃ ζςοῇ βϑριτἊαδά 
ΡᾶΙὰ σδβίραῦ ἃ τ1Π ΠΟΠΊΡΙΘ 6 11Π8]6 ΓΟρῖο Υ 4116 ΡΟΥ 
6] πιλοιηθηΐο ριθϑθηΐθ ἀθβοιηροῆδρα τη σαῦρο, -- 
αὐὰ (ἴοι, ΡΟΙ 561 81 ριΐπιο, 46 Ρ]βίαστοο 6] (6 
Τρόπί88, 46 ο.Υἃ 6] γϑύ, δι 4116 ΠΊΘΠΟΥΙ ἀ6 βάδά -- 
ῬΘΙῸ Τοῇ 81. ἄθβαρθρο ἃ ἰδ58 ΠΟΙΠΊ85 Υ 58. ἰπηϊδοϊόῃ 
ἀθ ἴοβ θάγρατιοβ, μαρία πλισῆοβ τθοθῖοβ τοϑρθοΐο ἃ 
486 4υΐϊδίοσγα βοπιθίθιβθ ἂἱ οὐἀθηδηλθηΐο ργθϑθηίΐθ. 
ΕΠ 


ΘΧΘΠΊΪΠΔΌΘΙΠ 


σαδηΐο ἃ 8:15 ἀθηηάβ ρϑτι!ςσαϊατ δά65, 
851 θῇ δἷριιῆα ογδϑίόη 86. ἢαρία 
σοΙΠροτίδαο 8] τ ρθη 46 165 ΠΟΙ85 βίο 88 
Ο 6] ἤθοῦο ἀθ 4π6 τ1πᾶ νῈΖ ἀθοϊάϊό συαραῦ ἃ {{{π|0 
Ῥδυ σα] 81 6] βἰριθηΐθ αΐβίϊοο θη 6] ἰτίροάθ 416 105 
βυίθροβ ἀθαϊσδιοη 6 [6] 08 σοπτο ρυ ποῖα (6] 


Ῥοϊίῃ ςορίαο 8 1ο5 ρεϑῖβδϑ8. 


«(πμδηάο αἀθβίσιγό 6] οἠέγοϊϊο ἀθ ἰοβ ρϑίϑβδβϑ, 6] 
ςοπιδηἀαηΐθ θη θίθ ἀθ ἴοβ ουίθροβ, Ῥαιιβδηΐδβ 
ςοηϑαρτό θϑίθ πΠηοπιηηθηΐο ἃ ΕΘΡο». 

Ι͂ο οεἷοτίο ὃὁ5 “16 6] αΐβςο ἴο ὈΟΙΓΔΙΌΠ 
᾿ηπηραϊδίαπιθηΐθ 46] ἐτροάθ ἰοβ ἰδοθαθιηοηΐοβ 6 
ΒΟ Ι ΘΟ 6] Πποιλρτθ 46 οσπδηΐαβ οἰπδ658 {τὰ 5 
ΓΟΙΔΡΟΓδΓ ἃ α ἀθϑίσγιςοιόη 46] θάσρατο ἀθαϊςδτοη 6] 
οχνοίο.. Ρου βαριθϑίο, ἰαπιθιέμ θηΐοποθβ ραῖθοῖό 
τηδἃ ἱτορο]ία ἀθ Ραιιβδηΐαβ Υ ἀθβριιέβ 16 θϑέανο θῇ 
ἴδ] ϑἰπϑοϊόη, πλισῆο πιάβ ρεΐθοίό 716 Παρία 
δοίπδἀο 46 δοιιθῦάο οοῆ 8115 ριουθοίοβ δοίμ8168. 
Ταπιθὶέῃ 86 ἰπίοσυτηδιοη ἀθ 46 ἀηάπνο θῇ ἰγαίοβ 
(Οῇ ἰοβ Πιϊοΐαβϑ, Υ δϑί οἵδ, ριιθ8 165 ρτγοπηθίϊό 
ΠΠΡΟτατ]65 νΥ ἰὰ οἰπάἀδάδηίΐία θη 6] σᾶϑὸ ὧἀθβ 4116 88 
ὈΠΙΘΥαη ἃ ἰὰ ϑιιδθνδοίόη Υ σοϊαθούδϑθη θη ἰὰ 
εἸεσποϊόη 468 ἰοάο 51 ρίδη. 


ῬεῖῸ πὶ δϑ8ΐ, πὶ δπαπ6 σὐθυθύδη 6η ἴα ἀρ δοϊόῃ ἀθ 
δἰριιθμοβ Π]οΐδβ, ἀθοίἀϊθγοη οχίμθηδυ 188 ΠΊΘ 1488 
ςοηίτα Έ] ---͵αθ δοιούάο σοῇ [85 ΠΊΔΠΘΙ 85. σῇ 46 


τρόπωι ὧι περ εἰώθασιν ἐς σφᾶς αὐτούς, μὴ 
ταχεῖς εἶναι περὶ ἀνδρὸς Σπαρτιάτου ἄνευ 
ἀναμφισβητήτων τεκμηρίων βουλεῦσαί τι 
ἀνήκεστον, πρίν γε δὴ αὐτοῖς, ὡς λέγεται, ὁ 
μέλλων τὰς τελευταίας βασιλεῖ ἐπιστολὰς 
πρὸς Ἀρτάβαζον κομιεῖν, ἀνὴρ Ἀργίλιος, 
παιδικά ποτὲ ὧν αὐτοῦ καὶ πιστότατος 
ἐκείνωι, μηνυτὴς γίγνεται, δείσας κατὰ 
ἐνθύμησίν τινα ὅτι οὐδείς πω τῶν πρὸ 


ἑαυτοῦ ἀγγέλων πάλιν ἀφίκετο, καὶ 
παρασημηνάμενος σφραγῖδα, ἵνα, ἢν 
ψευσθῆι τῆς δόξης ἢ καὶ ἐκεῖνός τι 


μεταγράψαι αἰτήσηι, μὴ ἐπιγνῶι, λύει τὰς 
ἐπιστολάς, ἐν αἷς ὑπονοήσας τι τοιοῦτον 
προσεπεστάλθαι καὶ αὑτὸνδΘἨ ηὗρεν 
ἐγγεγραμμένον κτείνειν. 


[1.133.1] τότε δὴ οἱ ἔφοροι δείξαντος αὐτοῦ 
τὰ γράμματα μᾶλλον μὲν ἐπίστευσαν, 
αὐτήκοοι δὲ βουληθέντες ἔτι γενέσθαι 
αὐτοῦ Παυσανίου τι λέγοντος, ἀπὸ 
παρασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ Ταίναρον 
ἱκέτου οἰχομένου καὶ σκηνησαμένου διπλῆν 
διαφράγματι καλύβην, ἐς ἣν τῶν [τὲ] 
ἐφόρων ἐντός τινας ἔκρυψε, καὶ Παυσανίου 
ὡς αὐτὸν ἐλθόντος καὶ ἐρωτῶντος τὴν 
πρόφασιν τῆς ἱκετείας ἤισθοντο πάντα 
σαφῶς, αἰτιωμένου τοῦ ἀνθρώπου τά τε 


περὶ αὐτοῦ γραφέντα καὶ τάἀλλ' 
ἀποφαίνοντος καθ' ἕκαστον, ὡς οὐδὲν 
πώποτε αὐτὸν ἐν ταῖς πρὸς βασιλέα 


διακονίαις παραβάλοιτο, προτιμηθείη δ' ἐν 
ἴσωι τοῖς πολλοῖς τῶν διακόνων ἀποθανεῖν, 
κἀκείνου αὐτά τε ταῦτα ξυνομολογοῦντος 
καὶ περὶ παρόντος ἐῶντος 
ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ πίστιν ἱεροῦ 
διδόντος τῆς ἀναστάσεως καὶ ἀξιοῦντος ὡς 
τάχιστα πορεύεσθαι καὶ μὴ τὰ πρασσόμενα 
διακωλύειν. 

[1.134.1] ἀκούσαντες δὲ ἀκριβῶς τότε μὲν 
ἀπῆλθον οἱ ἔφοροι, βεβαίως δὲ ἤδη εἰδότες 
ἐν τῆι πόλει τὴν ξύλληψιν ἐποιοῦντο. 
λέγεται δ' αὐτὸν μέλλοντα ξυλληφθήσεσθαι 
ἐν τῆι ὁδῶι, ἑνὸς μὲν τῶν ἐφόρων τὸ 
πρόσωπον προσιόντος ὡς εἶδε, γνῶναι ἐφ' 
Ὧι ἐχώρει, ἄλλου δὲ νεύματι ἀφανεῖ 


τοῦ οὐκ 


ἐκ τοῦ 


ὧι 


1826 [)6. ΑὙΡΊΪΟ, Ἰοςα] 1446 ρῥτόχίπια ἃ ΑΠΗ͂ΡΟΙΙ5. 


ΘΈΘΙΘη {τΓαΐαϑθ θη 6 6]105 πηϑηγοϑβ, σαιδοίοσΖαάα5 
ῬΟΙΓ ΠΟ ρΙθοριίίατβα ἃ ἀθοα αἷσο ΓΘ 180 16 
Τοβρθοΐο ἃ τῇ θϑρδγίδΐα 51 ΡΠ 1Θ 085 ἰθυτ δ [68 -- 
Παβία χὰ6, βθρίιη 86 αἷςθ, 6] μποῦρτθ σι ἀθρία 
Π|ονδγ ἃ Ατΐαραζο [85 ἀ]{{π||858 σαγίαϑ ρϑῖὰ 6] Ιὰϑυ, ἢ 
ΔΙΡΊ]]1ο 528, αηΐαῆο «ρτοίθριο» βαγο γ᾽ Πα 6]1511π|0, 16 
ἀο]αίό; σοπλο βοϑηΐία πιθάο, {τ85 το ΠΘΧΙ ΟΠ ΔΙ ΒΟΌΥΘ 6] 
ἤθοῦο ἀθ σιθ πὸ παρίογα νιθὶΐο πίηριιηο 46 1Ὸ5 
ΘΠ ΘΟ ΟΥΘ5. ΘΠ βατοβ, ἀθϑριιέβ (6 σορίδυ 6] 56110 
ΡδΓᾶ 486, 51] 586 Θ]φυίνοςαρα θη ἰὰ βϑιροβιοϊόῃ ο δ64πέ] 
50 ]Π]οἸἴαρα πιο ΙΗ σδγ 6] ἰθχίο, πὸ ἰο ποΐδβθ, δρτῖό 185 
σαΙΐαβ θῇ 185 416 ϑοβρθοῆδθα 416 86 μαρία αἥδαϊάο 
πὰ οἵάθη ἀθ ἰδ] ἴθῆοῦ Υ θηςοηίτό 4816 θϑίαρα 
Θβϑοῦο 4116 86 [6 πγαίδβθ. 


133.--- ΕΠπίοηςθ5, σπδηο 165 πτοϑίτό ἰο5 θϑοῦίοϑ, ἰΙῸ5 


ἔξοτοβ 8588. ἤδοηῃ πιάβρΘ ἃιπαιθ σαποηίαη οἱγ 
Ῥουβοπδίτηθηΐθ ἰὼ8 ρδίαρταβ ἀθ Ῥαιβϑηΐαβϑ: 6] 
ΠορΙθ 8586. ἴθ σοπῖο βιριϊςαηίθ ἂἱ Τόμπαιο ἐδ 
δουοΓο σοη ἀη ρίδη ρῥγονίβίο, Υ [[85 ἰθναηΐα τη 
ςαραῆα ἀθ ἀοβ Περι ίδοίομθϑ, βοραύδαδαθ σοῇ τῇ 
ἰδρίσαθ, θη ἴα 416 δβϑοοπαϊό ἃ δἱριιηποβ ἐϊοϊοϑ, 
ἀοβϑραόβ 46 ῬΡαιιβϑαηΐαβ 86 ἰϑρό ἃ ἐ] γ ἰθ6 ριθριιηίό 
Ια ταζόη ὧθ 811 δοϊπ4 σοπτο βαρ !ςαηΐθ, 586 
Θηΐθύδσοη ρογίθοίαπιθηίθ ἀρ ἰοάο, σπᾶπηάο δἱ 
ΤΟΡΙΟΟ 6116 185 ρϑίαρταβ θϑοῦίαβ τοίθγθηΐθθ ἃ ἔϊ νυ 
ΘΧΡΟΠΘΥΙ͂ ΡαπΠίο ροΥ ριηίο ἰο ἀθπηάβ --- 716 πῆς [6 
Παρία θχραθϑίο ἃ πῇ ρϑ]ρυο θῇ 51. βού νι οῖο ἃ] του, Υ 
51ηὴ ΘΠΊΡΔΓΡΟ οἵὰ ΓΘΟορΘηβδο σοη 6ἷ ΠΟΠΟΥ (6 
ΤΊΟΙῚΓ ἀθ ἴα πλῖβηγα πλδηθΙα 4116 ἰο5 ἀθηγάβ βουνί ἄο- 
165--- Εηΐοηςσθβ Ραιιβϑηΐαβ σοηΐθϑό 680 ΠΊΪΒΠΊΟ Υ ΠῸ 
16 ἀο]ό χι8 886 ἰγτϊίαστα ῥοῦ ἴα βἰπδοϊόη ργθβθηΐο; 
δάἀθηγάβ ἴα οἴτθοίό ραγδηϊίαθ ρᾶστὰ τϑγασβθ (6] 
ἰθπηρίο, Υ ἰἴΘ τορό “ὰ6 86 ριιβίοία8:. θῇ σδηΊηΟ 
τάριατηθηΐθ Υ Ποὺ οὐϑβίδοι! Ζασα 105 ἰγαΐοβ σο 6] 
Κου. 


134.-- (ὑᾶπάο Ϊο5 ἐΐξοτοβ ογϑοη ἰοάο σοη ἀθίβ]ο, 
86 ΠΠΔΙΌΠΘΙΌη Ὧ6 πιοπιθηΐο, δηαιθ ρθηβαῦδη 
ΔΡΙΘΒ6Ι]6 θη ὰ οἰπάδα ῥοῦ βδθυϊο γὰ σοῇ ςοιΐθΖᾶ. 
56. συιρηΐα 46 σαδηάο ἴρὰ ἃ 561 δρίθϑδδάο θῇ ἰὰ 
(8116, φῇ σαδηΐο νίο ἰὰ σῶα ἀθ τιῆοὺ 46 Ϊοβ ἐΐοιοβ 
486 56 16 ἀσϑύσαδ, 5100 ἃ 4έ 1Ρ8, γ᾽ ἃ] δοθυΐθ τ1ΠηῸ 
τηὰ 86ῆα ϑβϑυριθροϊαπηθηίΐθ 6 ἱπαϊσάγβοίο ῥοῦ 


χρησαμένου καὶ δηλώσαντος εὐνοίαι πρὸς 
τὸ ἱερὸν τῆς Ξαλκιοίκου χωρῆσαι δρόμωι καὶ 
προκαταφυγεῖν: ἦν δ' ἐγγὺς τὸ τέμενος. καὶ 
ἐς οἴκημα οὐ μέγα ὃ ἦν τοῦ ἱεροῦ ἐσελθών, 
ἵνα μὴ ὑπαίθριος ταλαιπωροίη, ἡσύχαζεν. 
[1.134.2] οἱ δὲ τὸ παραυτίκα μὲν ὑστέρησαν 
τῆι διώξει, μετὰ δὲ τοῦτο τοῦ τε οἰκήματος 
τὸν ὄροφον ἀφεῖλον καὶ τὰς θύρας ἔνδον 
ὄντα τηρήσαντες αὐτὸν καὶ ἀπολαβόντες 
ἔσω ἀπωικοδόμησαν, προσκαθεζόμενοί τε 
ἐξεπολιόρκησαν λιμῶι. [1.134.3] καὶ 
μέλλοντος αὐτοῦ ἀποψύχειν ὥσπερ εἶχεν ἐν 
τῶι οἰκήματι, αἰσθόμενοι ἐξάγουσιν ἐκ τοῦ 
ἱεροῦ ἔμπνουν ὄντα, καὶ ἐξαχθεὶς 
ἀπέθανε παραχρῆμα. [1.134.4] καὶ αὐτὸν 
ἐμέλλησαν μὲν ἐς τὸν Καιάδαν [οὗπερ τοὺς 
κακούργους] ἐσβάλλειν: ἔπειτα ἔδοξε 
πλησίον που κατορύξαι. 

ὁ δὲ θεὸς ὁ ἐν Δελφοῖς τόν τε τάφον ὕστερον 
ἔχρησε τοῖς Λακεδαιμονίοις μετενεγκεῖν 
οὗπερ ἀπέθανε (καὶ νῦν κεῖται ἐν τῶι 
προτεμενίσματι, ὃ γραφῆι στῆλαι δηλοῦσι) 
καὶ ὡς ἄγος αὐτοῖς ὃν τὸ πεπραγμένον δύο 


ἔτι 


σώματα ἀνθ ἑνὸς τῆι Ξαλκιοίκωι 
ἀποδοῦναι. οἱ δὲ ποιησάμενοι χαλκοῦς 
ἀνδριάντας δύο ὡς ἀντὶ Παυσανίου 
ἀνέθεσαν. 


[1.135.1] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ τοῦ θεοῦ 
ἄγος κρίναντος, 
Λακεδαιμονίοις ἐλαύνειν αὐτό. 


ἀντεπέταξαν τοῖς 


[1.135.2] Τοῦ δὲ μηδισμοῦ τοῦ Παυσανίου οἱ 
Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις πέμψαντες παρὰ 
τοὺς Ἀθηναίους ξυνεπηιτιῶντο καὶ τὸν 
Θεμιστοκλέα, ὡς ηὕρισκον ἐκ τῶν περὶ 
Παυσανίαν ἐλέγχων, ἠξίουν τε τοῖς αὐτοῖς 
κολάζεσθαι αὐτόν. [1.135.3] οἱ δὲ πεισθέντες 
(ἔτυχε γὰρ ὠστρακισμένος καὶ ἔχων δίαιταν 
μὲν ἐν Ἄργει, ἐπιφοιτῶν δὲ καὶ ἐς τὴν ἄλλην 


διηϊβίαα, σουτὶό δ] βϑαηίιδιίο ἀθ ἰὰ ( ίσίθοο Υ 86 
τρίαπρ!ό δηΐθβ ἀθ 416 16 Ἀρὺθβδβθῃ, ρι165 6] γϑοϊηΐο 
Βαρυϑάο θϑίαρα σϑῖσδ. ΤΥ85 θη 81 Θη τ1ηἃ ὨδΙ δοϊόῃ 
ὯΟ ΠΊᾺΥ ρύδηᾶθ 46] βαηίπιδιῖο ρδιὰ ΠΟ 50{{170 [85 
᾿ΠΟΪοηθηςία8. 46] ἐ|Θπλρο, 86 πηδηΐανο ἰγαη 8110. 
[058 ἐϊξοιοβ. ἀθ τηοπιθηΐο 856 το γαϑθοη Θη ἰδ 
Ροιβθομποίόη, ρεοῖὸ ἴπθθρο ὯἊθ θ80 σααϊζαιοη ἰὰ 
ἰθοΠΊΌΥΘ Υ ἐΓδ8 ΠΟΙ ΡΙΌΡΔΙΓ 6 ϑϑίαρα ἀθηῸ Υ 
416 φυαράεαρα ςορίο θῇ οἱ ᾿πίθυϊου, ἰαρίδτοη [ὰ5 
Ραογίαβ Υ δροϑβίδαοβ 6 βοῃπηθ θυ ἃ 11 ΠΘΙΌῸΟ ΡΟΥ 
Βαρτθ. (πᾶπάο οϑίαρα ἃ ρυπίο 6 Ὄχρί γα ἰδ] 
ζοΙῆο οϑίαρα θῇ ἰὰ παρ δοϊόῃ, ἃ] ἀδῦβθθ σπθηΐα ἰῸ8 
ἐξοτοϑβ, [6 ϑδοδίΌη 46] ϑαιηξπδτο 38 δ σΟη δ] θηΐο 
Υ δἱ πιοπιθηΐο θ᾽ 86 βϑαοϑάο πγατό. ΡῬθηβαῦδη 
ΔΙΎΟ] 116 ἃ] (ραάδβ'5Ρ, ἀοπμαθ ρυθοϊϑαπιθηΐθ δυτ ἢ 
δ ἰοβ πιΠθοῆοῦθθ, ρεοῖὸ αθϑριόέβ ἀθο ἀ!θοη 
ΘηἰΘΙΎ Ιο 81]]} σούσδ. 


Ῥοϑβίθυιουπηθηΐθ, 6] ἀἰοθ ἀθ Πο]οβ ογἵάθηό ἃ ἰὸβ 
Ἰασθάθιηοηϊοβ 46 ἰΓαϑδάδβθη ἰὰ ππῖρὰ 411 ἀοπάθ 
ταυτό (Υ ἃπούα γϑςθ ἃ ἰὰ βπίγαάα 6] βδη 110, 
σοβ8 416 πα] σδη 185 Θϑίθ] 85 σοῃ τ1Π8 ᾿ΠβοροϊόΠ) Υ, 
ῬοΥ σοηϑίαθύδι 4116 81 δοίο πιθ τη 8δο τ] θρίο, 4116 
Θηἰτθραβθη ἃ ἰὰ ( δίσίθοο 05 σοῦροβ θη πρῶ 6 
το. ΕΠ]ο5. Πἰοϊθοη ἀο8 θϑίαϊιιαϑ ἀθ ὈΓΌηςΘ Υ [88 
ἀραϊςδτοη ἃ σα Ρῖο ἀθ Ραιβδηῖ88. 


135.--- Τοϑ αἰθηΐίθηβθϑ, θη ἰὰ σοπηϑιἀθυδοϊόη 46 4116 
Παβϑία 6] αἷοβ μαρία αἰϊοίαπηίηδαο 416 ἴθ πῇ 
58 Ἱ]θρίο, [απ !έη οχίρίδη ἃ 95 ἰδσθθιηοηΐοβ 416 
86 ΠΡτΤάβθη 46 έ]. 

ΡοΟΙ ἴὰ ἔροςα δῇ 416 56 δοιιϑαῦα ἃ Ραιιβδηΐαβ ἀθ 
ΠΟΙΔΡΟΙΩΙΓ σΟῸΠ ἰο8 ρϑῖβδβ, [958 ἰδοθθιηοηῖοβ. ρΟΥ 
Τηθαϊο ἀθ ΘΒ 1108 ἃ ἰο8 δἰθηίθ 5658 δοιβαῦδη (6] 
Τη5Π|ο ἀ6]1ἴ0 ἃ Τοηγίϑίοςϊθθ, σοηο αθοίϑη ΠΌΘΟΥ 
δνουσιιδο ρου 185 ῥ Θὰ 5 γΓοΙουθηΐθβ ἃ αι ιβθ 188, 
Υ Ρτοίθπαίδη 416 ἴθ οδϑίίσαβθη ὧἀθ ἰἴὰ πΊΙ5Πη8 
ΤΟΙ. [08 δἰθη!θη565 86 τηοϑίγδιοη 46 δοποταο, 
ῬΘΙῸ (ΟΠΊΟ {88 561 ἀθβίθισϑο ρου οϑίγδο5Π10 1558 


1846 511 πγιθτίθ Πα οτὰ «σοηίαπηϊ π8 40» 6] Βαρταάο [πιρὰγ ν᾽ ΠΙ οΓὰ 8160 τιηἃ ρτοίαπδοϊόμπ. 


1840 Τ)ὴ6 οϑίδ 8111ἃ 5ό]0 8806 ΠΊ08 ἰοὺ 4116 Π0Ὸ5 αἷς Τιιοία] 65 Υ πὰ ποίοϊα θη Ραιιβϑηΐαβ ΙΝ 18.4-7. 


1856. Ἐ] Οβί γα ΟΙ5Π10 οὐὰ τπη8 Θβρθοῖθ ἀθ 'ο 16 πον Π]Δπλατίαπλοβ πη }α]οῖο ΡοΥῦ ᾿πἰθηοίοηθβ, γα 4116 σοη δία ργοσθαϊπηθηΐο 58 


ςοΠπάθπδθα ἃ τη ἀΘϑ οῖτο ἀθ ἀ16Ζ ἃἤοβ ἃ σι] 16 Γ οἰμαάδάδηο 46] 416 56 ΒΟβρθΌῇδ86 ἰὰ ᾿πἰθηοϊόηῃ 46 σοηνο 786 θη {Γϑηο. 


[ἃ νοϊδοϊόπ 856 Ποία πὰ νῈΖ ἃἱ δῆο Υ Ἷοῇ πῇ πιίπίπιο τραμποάο ἀθ 6.000 οἰπάδάδποβ, τγθοϊίθπμο [8] ΠΟΠΊΡΙΘ, 


«ΟΒΓδΟΙ5Πη0», ΡΟΙα 6. 6] ΠΟΙ 46] ρῥιοριιθϑίο ρᾶσγὰ ἀθϑι οι το 56 βϑοῦρία θη τῇ ΌΖΟ ἀθ σογάμηϊςα, «ὀβίγακοη». ΕΠ 


τϑ δ] 64, Πμαβία 416 86 δρ!ὶςό ἃ Ηϊρέγροϊο, τ ἀθπιαρορο θη 6] ῥΡθουὺῦ βθηῇο 46] ἰέγμηϊπο δοίπαὶ (νέαβο ΝΠ 73), 8ἰθπιρτο 


Γαοίοη νίοςπη88 46 Θϑίθ ργοσθαϊπηθηΐο 105 πγά8 1Ππ|8[Γ65 ρϑυβοηδ]θ5 46 ἰὰ ἀθπιοσγδοία δἰθηθηβθ. 


Πελοπόννησον) πέμπουσι μετὰ τῶν 
Λακεδαιμονίων ἑτοίμων ὄντων ξυνδιώκειν 
ἄνδρας οἷς εἴρητο ἄγειν ὅπου ἂν 


περιτύχωσιν. 


[1.136.1] ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς προαισθόμενος 
φεύγει ἐκ Πελοποννήσου ἐς Κέρκυραν, ὧν 
αὐτῶν εὐεργέτης. δεδιέναι δὲ φασκόντων 
Κερκυραίων ἔχειν αὐτὸν ὥστε 
Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις ἀπεχθέσθαι, 
διακομίζεται ὑπ' αὐτῶν ἐς τὴν ἤπειρον τὴν 
καταντικρύ. 

[1.136.2] διωκόμενος 
προστεταγμένων κατὰ πύστιν ἧι χωροίη, 
ἀναγκάζεται κατά τι ἄπορον παρὰ Ἄδμητον 
τὸν Μολοσσῶν βασιλέα ὄντα αὐτῶι οὐ 
φίλον καταλῦσαι. [1.136.3] καὶ ὁ μὲν οὐκ 
ἔτυχεν ἐπιδημῶν, ὁ δὲ τῆς γυναικὸς ἱκέτης 
γενόμενος διδάσκεται ὑπ' αὐτῆς τὸν παῖδα 
σφῶν λαβὼν καθέζεσθαι ἐπὶ τὴν ἑστίαν. 
[1.136.4] καὶ ἐλθόντος οὐ πολὺ ὕστερον τοῦ 
Ἀδμήτου δηλοῖ τε ὅς ἐστι καὶ οὐκ ἀξιοῖ, εἴ τι 
ἄρα αὐτὸς ἀντεῖπεν αὐτῶι Ἀθηναίων 
δεομένωι, φεύγοντα τιμωρεῖσθαι: καὶ γὰρ ἂν 
ὑπ' ἐκείνου πολλῶι ἀσθενεστέρου ἐν τῶι 
παρόντι κακῶς πάσχειν, γενναῖον δὲ εἶναι 
τοὺς ὁμοίους ἀπὸ τοῦ ἴσου τιμωρεῖσθαι. καὶ 
ἅμα αὐτὸς μὲν ἐκείνωι χρείας τινὸς καὶ οὐκ 
ἐς τὸ σῶμα σώιζεσθαι ἐναντιωθῆναι, 
ἐκεῖνον δ' ἄν, εἰ ἐκδοίη αὐτόν (εἰπὼν ὑφ' ὧν 
καὶ ἐφ' ὧι διώκεται), σωτηρίας ἂν τῆς ψυχῆς 
ἀποστερῆσαι. 


καὶ ὑπὸ τῶν 


[1.137.1] ὁ δὲ ἀκούσας ἀνίστησί τε αὐτὸν 
μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ υἱέος, ὥσπερ καὶ ἔχων 
αὐτὸν ἐκαθέζετο, καὶ μέγιστον ἦν ἱκέτευμα 
τοῦτο, καὶ ὕστερον οὐ πολλῶι τοῖς τὲ 
Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις ἐλθοῦσι καὶ 
πολλὰ εἰποῦσιν οὐκ ἐκδίδωσιν, ἀλλ' 
ἀποστέλλει βουλόμενον ὡς βασιλέα 
πορευθῆναι ἐπὶ τὴν ἑτέραν θάλασσαν πεζῆι 
ἐς Πύδναν τὴν Ἀλεξάνδρου. [1.137.2] ἐν ἧι 


186. ῬΏΘΌ]ΟΒ 46] ΕρΡίτο. 


τοϑιαΐα θῇ Αὐροβ Δ Π4ι6 ποπθηΐαρα οἰτῸ5 ἰππρῶ 165 
6] Ῥείοροπβδϑο, 
ἸΔοθ θη ηΪΟϑ, 


ΘΗΝΙΔΙΌΠ [ππΐο οὺη ἰο8 


αἀϊθριαθϑίοβ ἃ Ἂοϊδροῦα θῇ ἴα 
ΡῬοιβθομποίόη, ἃ τπηῸ8 ΠΟΙΡΓΕ5 σοη ἰὰ οἵάθη «6 
ἰγᾶθυῖθ ἀοηθηαίθσα 4116 16 Θησοηίγαβθῃ. 

136.--- δίη ορεαῦρο, Τοηηΐβίοςθθ, δρουορίαο ἀρ 
δῃηἰθιηδηο, θϑοαῶρα 6] Ῥείοροπμθϑθο ἃ (ούοίτα, ῥοῦ 
ΘΟΖΩΙ͂ 411 6 ἴὰ σοπϑι ἀθγσδοίόη 46 Ὀεποίδοϊου. ΑἹ 
ἀθοῖτ]θ ἰοβ σουο Γ!Θη865 16 ἰἰθῆθη πιίθάο ἀθ 
ΡΙΓοΐθρουθ ν σοηβθοπθηίοιηθηΐθ 46 Θπθηβίαιβα σΟη 
Ἰασθἀθιηοηῖο5 Υ᾽ αἰθ θη 5868, 65 ραβϑδᾶο ρου 61105 ἃ ἰὰ 
τοῦτα στο 46 θη ηΐθ. 

Ῥεύβθριᾶο ρου ἰο8 416 παρίδῃ γθοράο 6] θηοαῦρο, 
ἀβ δοιθσάο σοη 88 ᾿πίουτηδοίοηθβ 6 ροῦ ἀόπαάθ 
ἴρα, δηΐθ αἱριιηὰβ αἰ Ποα]θ5, 5886. να οὐ] ραάο ἃ 
Ποβθρθάδιϑθο δῇ οῶϑὰ ὅθ Ααἀπιηοίο, ἴθὸῪ ὧδ ἰοβ 
ΤΛΟ]οβοβ᾽ "δα, 46 Ζαῖθη ΠΟ οἵὰ δπηῖρο. Αἀπηθίο ΠΟ 86 
ΘησοηΐγαΡα θη οᾶϑδ, ΡΘΙῸ {85 δα ορίατ ἰὰ δοι πα ἀθ 
ΒΌΡΙΙσαηΐθ δηΐθ ἰὰ ἡγυήθι, τοῖο 1ὰ ᾿παἀϊςσαοιόη ΡΟΥ 
51. ρατίθ 4θ 4716 86 σοϊοαᾷθ θῇ 6] πορδῦ ἰοτηδηάο δ] 
ἢ ο ἀθ 611οβ. [Ποραάο Ααἀπιοίο ποὺ ἤϊαςοπο ἀθϑραόϑ, 
16 πιδηϊηθϑία χαϊέη 65 Υ ἰ6 ρί4θ 4116 ἢο 86 νϑθῆριιθ 
ἀἄἀθ τῇ Πιριίνο, δαηηαθ ἐ] 856. οριϑίθτα ἃ ἰδὰ5 
Ρϑοίομθ8 απ Αὐἀπιοίο ἢΪΖο ἃ ἰοβ δἰθηιθηβθβιβθο, 
Ρι65 ἀθϑδάθ ἴπθρο ροάτγία ϑιισθάθυ αὰ6 8 {1656 
αἱρύῃ ροϑιηαϊοϊο ἀθ δαμέϊ χιθ θῇ ἰὰ οἰγτοιηβίδποϊα 
Ῥτθϑθηΐθ οὐαὶ τισῆο πιάβ 4601], ροῖοὸ σὰθ ἰο πΠοΪ6 
ο΄ἵὰ νθηραῖβα 8 81:15 ἰβρῖια]68. 6ῃ σοπα]σίοΠθ5 (6 
ἰρα δ] δά. Π)ϑοία δἀθηγάβ 416 έ] 86 16 μαρία οριιθϑίο 
ῬοΥ πὰ ροἐϊοόη Κ ΠΟ ῥοῦ αἷρο τϑίθσγθηξθ ἃ 88 ῖνδι 
51 να, 6η ἰδηΐο 416 ἐ] 51 [6 θηίγθραρα (θχρ]]σαηο 
ΡΟΙΓ αυϊέῃ Κ᾽ ραῖὰ 4μό οἵὰ ρϑύβθρια0) 6 ρυϊνατία 
ἀθ 51 νἱ δ. 

137.-- Αὐἀπηροίο, ἀθϑραέβ ἀθ οἰτ]θ, 16 Ἰθναηΐα [ππΐο 
(ΟΠ 511 ΡΙΌΡΙΟ Πΐο (ἴα] σοπλο 56 μαρία βοηίαβαο σοῃ 
5811 ἢ 0 6 ὈΓΆΖΟΒ οὺὰ 1ὰ δοί{πᾶ πιάχίπηα 46 βύρ]]1ς) 
Υ ΤῸ ἴο οπίγορα ἃ ἰο95 ἰδοθἀθπηοηΐοβ Κ᾽ δἰθη!θη865 
416 ἸΙορᾶη πὸ πλιοῆο ἀθϑριέβ ἃ ρϑϑαῖ (6. 8115 
ΤΊ ΟΠΟ5. γα Ζοπδηϊθηΐοβ, 8ῖηΠ0 416 ἴο θηνία ῥοῦ 
ΠΟΙ 4] οἷο πλδι}3575, ἃ Ριάπα, ἰὰ οαπἀδα ἀθ 
ΑἸΙο]απάσο ϑΡ, ρούχαθ ααθγία [Γ ἃ ἰὰ σοτίθ 46] ΓΘ Ὺ 
ΡΘΙ͂88. 


1860 ΝΟ 58 ΠΊΟ5 Πϑδ Πγάβ ΞΟΡΓΘ θϑία δϑιμηΐο, γὰ 416 ἢ] 5] Ζ 16 Γὰ 56 ΠΊΘΠΟΙΟΠδ 6 6] Τεηηϑίοοί 5 ἀθ Ῥ] αἴδγοο. 


1876 Ἐ] ΟἰΤῸ ΠΊΔΙ 65 θη θϑίθ σ880 6] Εἔρθϑο, γὰἃ 6116 1058 ΠΊΟ] 808 θϑίδρϑῃ πιάβ σϑῦσα 46] Αἀτάϊζςο. 


1870. ΑἸο]απάτο ΕΠΟΠΘΙθπο, τον ἀθ Μδοθαοηΐα θπίτο 6] 495 γΥ 6] 450 δρτοχίπηδάδηηθηΐθ ΚΥ ράσο 46 Ρογάϊςδβ, σαΐθη ἴανο τπὰ 


ἱπηροτίαπίθ ραγορδοϊόπ θη θϑία ριθῦγα (νέδβ86 6] πα ἴσα ἀθ ΠΟΠΊΡΓΘ68). 


ὁλκάδος τυχὼν ἀναγομένης ἐπ' Ἰωνίας καὶ 
ἐπιβὰς καταφέρεται χειμῶνι ἐς τὸ 
Ἀθηναίων στρατόπεδον, ὃ ἐπολιόρκει 
Νάξον. καί (ἦν γὰρ ἀγνὼς τοῖς ἐν τῆι νηΐ) 
δείσας φράζει τῶι ναυκλήρωι ὅστις ἐστὶ καὶ 
δι' ἃ φεύγει, καὶ εἰ μὴ σώσει αὐτόν, ἔφη 
ἐρεῖν ὅτι χρήμασι πεισθεὶς αὐτὸν ἄγει τὴν 
δὲ ἀσφάλειαν εἶναι μηδένα ἐκβῆναι ἐκ τῆς 
νεὼς μέχρι πλοῦς γένηται: πειθομένωι δ' 
αὐτῶι χάριν ἀπομνήσεσθαι ἀξίαν. ὁ δὲ 
ναύκληρος ποιεῖ τε ταῦτα καὶ ἀποσαλεύσας 
ἡμέραν καὶ νύκτα ὑπὲρ τοῦ στρατοπέδου 
ὕστερον ἀφικνεῖται ἐς Ἔφεσον. [1.137.3] καὶ 
ὁ Θεμιστοκλῆς ἐθεράπευσε 
χρημάτων δόσει (ἦλθε γὰρ αὐτῶι ὕστερον ἔκ 
τε Ἀθηνῶν παρὰ τῶν φίλων καὶ ἐξ Ἄργους ἃ 
ὑπεξέκειτο) καὶ μετὰ τῶν κάτω Περσῶν 
τινὸς πορευθεὶς ἄνω ἐσπέμπει γράμματα 


ἐκεῖνόν τε 


πρὸς βασιλέα Ἀρταξέρξην τὸν Ξέρξου 
νεωστὶ βασιλεύοντα. 
[1.137.4] ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ ὅτι 


Θεμιστοκλῆς ἥκω παρὰ σέ, ὃς κακὰ μὲν 
πλεῖστα Ἑλλήνων εἴργασμαι τὸν ὑμέτερον 
οἶκον, ὅσον χρόνον τὸν σὸν πατέρα ἐπιόντα 
ἐμοὶ ἀνάγκηι ἠμυνόμην, πολὺ δ' ἔτι πλείω 
ἀγαθά, ἐπειδὴ ἐν τῶι ἀσφαλεῖ μὲν ἐμοί, 
ἐκείνωι δὲ ἐν πάλιν ἡ 
ἀποκομιδὴ ἐγίγνετο. καί μοι εὐεργεσία 
ὀφείλεται (γράψας τήν τε ἐκ Σαλαμῖνος 
προάγγελσιν τῆς ἀναχωρήσεως καὶ τὴν τῶν 
γεφυρῶν, ἣν ψευδῶς προσεποιήσατο, τότε 
δι' αὑτὸν οὐ διάλυσιν), καὶ νῦν ἔχων σε 
μεγάλα ἀγαθὰ δρᾶσαι πάρειμι διωκόμενος 
ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν σὴν φιλίαν. 
βούλομαι δ' ἐνιαυτὸν ἐπισχὼν αὐτός σοι 
περὶ ὧν ἥκω δηλῶσαι." 


ἐπικινδύνωι 


[1.138.1] βασιλεὺς δέ, ὡς λέγεται, ἐθαύμασέ 
τε αὐτοῦ τὴν διάνοιαν καὶ ἐκέλευε ποιεῖν 


ΤΙὰ5. ΘΠΟΟΠ ἐγ Θη ΡΙάηδ τηὰ πᾶνθ 46 σαῖρα 46 
ΖΑΙΡὰ ΤΌΤΊΡΟ ἃ [οηΐα Υ ΘΠ ΡΔΙΌΔΙ56, 65 ΔΙ ΓδβίΓθ 0 
ΡΟΓ τι|ηὰἃ ἰεπτροβίδα ἃ] σαπιραπιθηΐο δἰθηίθηβθ 416 
βία ΝΝᾶχοβ. [16Ππὸ 46 ἰθπιοῦ σοπηηΐσα ἃ] σαρ᾿ἐάῃ 
--ἰοβ ἀβ ἴα πᾶνβ πο [6 ςοποαίδη--- ααϊέῃ 658 Υ ῥοῦ 
4.έ ἤυγο, Υ δάδθηγάβ 4116 81 πο 16 βϑαῖνα, αἰγά 486 6 
Πονὰ ῥοῦ θϑίδ βϑοροιηδάο; 7Ζ16 81 βορυτ δά 
Θβϑί ρα θῇ 416 πδαῖθ ἀθϑοιραίηπο ἀθ ΄ὰ πᾶνθ πδϑία 
416 86 ριιθάδ νοϊνοῦ ἃ πᾶνθραῦ; Υ 416 81 [6 ἤδςθ 
σᾶ80 ἰ6 τϑοοιηρθηβαγά αἱρηδηιθηΐθ 6] ἔανοσ. ΕἸ 
καρ! άῃ ἰο ἤδςο, Υ ἀθβριιέβ ἀθ ΠΡ Ὶ δηοΐδάο πη αΐα 
Υ πᾶ ΠΟ(ΠΘ ἃ ἰδὰ αἰζασα 46] σδπιραιηθηίο, [ἰθρὰ ἃ 
ΕΓθβο ϑσς Τοηγίϑίοςϊθϑ ἴθ τθοοπηρθηβό σοῇ ἀϊποῖο -- 
Ῥιι65 ροβίθηιογηιθηΐθ ἰΘ θρό ἀθ ἰοβ δπηῖροβ ὧδ 
Αἰἴθηδ8 γ᾽ ἀθ ἴο σὰ6 μαρία ἀθροβιίίδαο θῇ Αὐροβ-- ὺῦ 
νἱδαημάο σοη πῇ ρϑῖβα ἀ6 ὰ σοβία ἤδοίδ 6] πίθου 
Θηνία τῇ Θϑοῦίο δ] ον Ατίαδι]θι]θβ, ἢ] ο ἀθ [6τ]|68, 
τροϊθηϊθιηθηΐθ σοτοπδάο θα, 


Τ1ἃ ςατία πλδη!ϑϑίαρδ: 

«Αηΐθ ἢ πιὸ ριθβοηΐο, γο, Τοηγίϑίοςϊθθ, σὰ6 ἀθ 
ἰοάοβ ἰοβ οιίθροβ 65 6] 4716 πΠΊαΥΟ πύπιθιο ἀ6 
ΤΊ8165 δ ᾿πΠ]ρΡΊ4ο ἃ πὰ οα88 ἀπταηίε ἰοάο 6] [θη ρο 
6 416 ροῖ' πϑοβϑι δα τὴΒ ἀθίεηαί 46 ἴα ρϑάτθ χπ6 
ΤῊΘ αἴδοαρδ; ρεῖὸ ἰαπηιέμ πλισΠο5 πηάβ ὈΘΠΘΗσΙΟ5 
Ριυσϑίο 416 ἰὰ τρί ταδα ραῖὰ πιΐ θϑίαρα δϑϑρισδάδ, 
Τϊθηἰτὰ5. 416 ρϑᾶῖὰ 6] γϑϑα]αρα τη τίθϑρο. 56. Πη6 
αρθρθ 6] τϑοοποοϊπηθηΐο ἀθ πῇ ἔανου (56 τοίθτία ἃ] 
αινίβο ἀθ γϑιταάα 46 58] ηλ1η8157 ν ἃ] ἤθοῆο ἀθ πὸ 
ἀρϑίσγαϊτ ἰο5 ραθηίθβ θηἰοηςθβ, σοϑα 486 56 αἰσιριία 
ΓαἸϑαπιθηΐθ3π, ΑΠοσὰ, σοη ἰὰ ροϑι 1686 46 Πμδοοσίθ 
τ 65 ὈΘΠΘΗΟςΙΟΒ Τη6 ριθβδθηΐο ροίβθριαάο ρου ἰο5 
δυίθροβ δῇ ταζΖόῃ ἀθ ἰὰ ἀπηϊβίδα. Οὐ] θΙῸ ἀριιδγ δῦ 
ΠῚ ἃῆο Υ ἀοθϑραέβ πιδηϊθϑίασίθ ρϑιβοηδί πηθηΐθ 
ΔΟΏΘΙ1Ο ΡοΥ ἰο 4π6 νβηρο». 


138. --- ΕἸ τοὺ ρϑῖβα, βϑθριίη 56 ἄϊςθ, 86 δϑοπηρτό ἀθ 
5115 ᾿ηἰθησΙΟηΘ5 Υ 6 ἀο]ό δοίιιδι δϑί. ΕἾ, Ροσ 81 


187ς Ἡέβϑο ϑϑίά θῇ 1ὰ σοϑία 4θ Αϑία Μϑῆοσ Ἷδ8ὶ βηΐτοηΐθ 46 18 1514 46 ϑδηηοϑ. 


1574. Αγίαβ)θι]θ5 ᾿πἰοϊό 81 τϑίπδαο θη 6] 464, οἰγοιιηβίαποϊα 6 σοπίγδαϊςθ 1ἃ γϑίθγθησία 8] ἀβθαϊο ἀ6 1ὰ ἰ8]α ἀθ Ναᾶχοβ, γὰ 416 


οϑίθ δοαρό βρῇ 467. 


1876 Το ηηΐβίοςο!θ5, ἀραθηΐαπαᾶο γα σοηδ ἃ 105 ϑυγοβ, ἀϊο ἀνίβο ἃ [95 ρϑίβ88 (6 4116 195 ρτίθροβ 56 τ ταρδη Υ θϑίο ὮΪΖο 4116 


Ιο5 ρϑῖβ88, ΘΠ 811 6560 46 σορβϑῦ ἃ [05 ριίθροϑβ, 56 ΠΊΘ[ΘΓ8Π 6 6] θϑίτθοπο 46 ϑα]απηίηα ἀοπαάθ 51 πΠπατθοβα Ποία 56 νϑία θη 


αΙΠου] δ 465 ρᾶγὰ πλδη] ΟΌΤΑΤ Υ τοϑα]ό ἀθττοίδάδ. 


137 δρρίιη Πο5 σπθηΐα Ἡοθγόδοίο (οἴ. ΝῚΠ 108 55.), Τοπηίβίος!θβ ργθίθπαϊό 486 56 σογΐαγδη 1058 ριιθηΐθβ 46 Ῥδῦοαβ ἰθπα 405 


ΒΟΌΓΘ 6] Ηρ θϑροηΐο ρᾶτγὰ ἱπιρθα!ϊγ ἰὰ το σααα ρου 811 46] οἹέγοϊϊο ρϑῖβα, ρϑῖὸ ἱστπηῖό 1 ορίπἰόῃ σοπίγατία ἃ 5118 ΠΟΘ ρϑ8, 


ορίἰπἰόῃ 486 δῇ βϑίβ σᾶ80 86 δἰγίριι γα []βαπηθηίθ. 


οὕτως. ὁ δ' ἐν τῶι χρόνωι ὃν ἐπέσχε τῆς τὲ 
Περσίδος γλώσσης ὅσα ἐδύνατο κατενόησε 
καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων τῆς χώρας: 

[1.138.2] ἀφικόμενος δὲ μετὰ τὸν ἐνιαυτὸν 
γίγνεται παρ' αὐτῶι μέγας καὶ ὅσος οὐδείς 
πω Ἑλλήνων διά τε τὴν προὐπάρχουσαν 
ἀξίωσιν καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐλπίδα, ἣν 
ὑπετίθει αὐτῶι δουλώσειν, μάλιστα δὲ ἀπὸ 
τοῦ πεῖραν διδοὺς ξυνετὸς φαίνεσθαι. 
[1.138.3] Ἦν γὰρ ὁ Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα 
δὴ φύσεως ἰσχὺν δηλώσας καὶ διαφερόντως 
τι ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρου ἄξιος θαυμάσαι: 
οἰκείαι γὰρ ξυνέσει καὶ οὔτε προμαθὼν ἐς 
αὐτὴν ἐπιμαθών, 
παραχρῆμα δι' ἐλαχίστης βουλῆς κράτιστος 
γνώμων καὶ τῶν μελλόντων ἐπὶ πλεῖστον 
τοῦ γενησομένου ἄριστος εἰκαστής: καὶ ἃ 
μὲν μετὰ χεῖρας ἔχοι, καὶ ἐξηγήσασθαι οἷός 
τε, ὧν δ' ἄπειρος εἴη, κρῖναι ἱκανῶς οὐκ 
ἀπήλλακτο: τό τε ἄμεινον ἢ χεῖρον ἐν τῶι 
ἀφανεῖ ἔτι προεώρα μάλιστα. καὶ τὸ ξύμπαν 
εἰπεῖν φύσεως μὲν δυνάμει, μελέτης δὲ 
βραχύτητι κράτιστος δὴ οὗτος 
αὐτοσχεδιάζειν τὰ δέοντα ἐγένετο. 


οὐδὲν οὔτ' τῶν τε 


νοσήσας δὲ τελευτᾶι τὸν βίον: [1.138.4] 
λέγουσι δέ τινες καὶ ἑκούσιον φαρμάκωι 
ἀποθανεῖν αὐτόν, ἀδύνατον νομίσαντα 
εἶναι ἐπιτελέσαι βασιλεῖ ἃ ὕὑπέσχετο. 
[1.138.5] μνημεῖον μὲν οὖν αὐτοῦ ἐν 
Μαγνησίαι ἐστὶ τῆι Ἀσιανῆι ἐν τῆι ἀγορᾶι: 
ταύτης γὰρ ἦρχε τῆς χώρας, δόντος 
βασιλέως αὐτῶι Μαγνησίαν μὲν ἄρτον, ἣ 
προσέφερε πεντήκοντα 
ἐνιαυτοῦ, Λάμψακον δὲ οἶνον (ἐδόκει γὰρ 
πολυοινότατον τῶν τότε εἶναι), Μυοῦντα δὲ 


τάλαντα τοῦ 


Ρατίθ, ἀπτδηΐθ 6] θπρο 406 Θϑροσό, αρτθπαϊό ἰοάο 
ΪΙο ΄σιὸ ρυᾳάο 46 ἰὰ ἰθῆριιὰ ρϑῖϑα Υ Ὧ4θ [88 
σοβίιπ πη 168 66] ρδΐβ. 

᾿οβριέβ 46 ργθβϑθηΐαίδθ ἃ] σαῦρο 46 τῇ δῆο, ροζό ἀθ 
φίδι ᾿πΠπθηςία βϑοῦτθ ό], σοπῖο παῆςὰ ἴα Παρία 
ἰθηϊάο τῇ ροτίθρο, ἰδηΐο ροῦ 8:1 ριθοθάθηϊθ 
ςοηβιἀθσϑοϊόμ σΟΠΊΟ ρΟΥ 1858 θϑρϑίδηζΖαβθ 716 δρᾶ 
ὧδ βοπιθίθι ἃ 511 ἀοῃπηηϊο ἃ] πλιηο στίθρο, ΡΕΙῸ 
ΒΟΌΓΘ ἰοαο ΡΟΥΓ ρδίθορι ποθ]! ρθηΐθ, 46 ἰο 6 μαρία 
ἄδάο ρύιθραβ. Εἰθοϊναηϊθηΐθ, Τοπηΐίβίοςϊθβ Παρία 
ἀοτηηοϑίααο σοη ἰοάδ ἤιτηθΖζα οἷ ροάθυ ὧθ 8118 
συ ]]1484658 Πδίαγα]65 Υ θη 6586 βθηΐἋο ούὰ ἀθ πιοάο 
ἀδϑβίδοδαο πιάβ ἀΐρηο ἀθ δα πη γΓδοιόῃ 4116 σα] ΘΓ 
οἶτο. Ῥοῦ 81 [ηἰθ]ρθηοία ᾿πηδία, 51Π ΡΥ Π1Ζδ]65 
ῬΙΘνίοθ ΩἸ ςοποοσϊπηϊθηΐοβ Ρῥοϑίθιιοσθθ 416 ἰο 
ΔΠΊΡΙΙ Υ η, οὐὰ 6] πγάβ σοτηραοίθηΐθ σοῃ ἴα πη] ΠΊὰ 
τοηθχιίόη ρᾶῖὰαὰ ἰὰ8 αθοϊβίοηθβο τοίθγθηϊθϑθ δἱ 
τηοπιθηΐο, πιϊθηΐταβ 16 δὰ 6] πιάβ Πάδ1] ρϑᾶῖὰ 
ἸΤΛΔΡΊΠΑΓΒΘ 188 46 παρίδῃ 46 ἰΟΠΊΔΥΓ ἃ ΠΊΙΥ ἰαῦροὸ 
Ρίαζο. [.ο 416 σοιηριθ Παία ἰδ ὶέμ οὐαὶ σαρὰΖ ἀ6 
ΘΧΡΙΙσδτο Υ θη ἶο 46 ἀδβοοηοσία πὸ ἄδαρα ἂθ 
δύ ἀπ 7πϊοῖο ϑαῇοϊθηΐθ, Υ ἀθ πιοᾶο θβρθϑοϊδὶ 
ΡΙΓΘνοία ἴοβθ ρίῸβ Υ ἴοβ Ἴοπίταβ διηαιθ ΠΟ 
Θϑίανιθθθη πιδηϊΠ]θϑίοβ. ἘΠ ΤΟϑαΘη, ΡΟΥΓ 5118 
Γοα] 465 πδίασαθθ Υ ἴα πιίηϊητα οχίρθηςσία ἀθ 
ΡΓΘραγδίνοβ θὰ 6] πιάβ σοπηροίθηΐθ ρᾶτὰ ἀθοα τ 
ἀθ ᾿ηπτϑαϊδίο ἰο ρΥ͂θοῖβο. 

Αςαρό 81 να 46 ϑηΐοιτηθάδά, δα πααθ δἰριιηοβ1388 
αϊςθη 486 86 βιίςϊάό σῇ τῇ νθηΘΠΟ, δ] ρθηβ8Γ 4116 
οΓἃ ἱπΠροβιῦ]6. ΤῸ Δ]1ΖΩΙ ἰοὸ 416 ργοπηθίό δ] ἴχϑυ. 
(οπο Ζυΐοτα 416 568, 811 ἐπππῖρα θϑίά θη ἴα ρίαζα ἀθ 
Μαρηθϑβία 38, 1ὰ ἀθ Αϑία, ριιθ5 ρορϑύηαρα 686 
ἰού] οΥἹο, ἃ] ἀδιῖθ 6] 'λϑν σοπῖο ρβὴ Μαρῃηδβίδ, 4116 
16 ργοάποία οἰποιθηΐα ἰα]θηίοβ δηι181658, σΟπΊΟ νηοῸ 
Τάτηρϑασο, ρᾳ685 86 οἵϑθία 4716 οἵὰ 6] ΠΊΘΔΥΟΙ 
Ῥτοάποίου ἀθ νίπο 4θ δ6ι61 [ἰπρο, Υ ἃ Μίπηίθ 
ςοπΊοΟ ν]δη4 138. 


1388 1.8 Ιαγεηάδ 46] 5] ο]α]ο 65 1ὰ 416 τθοορθη ροβίουοιτηθηΐο ΡΙαἴαγοο θη 51 ΤεηηϑίοοΙο5 (21.3-5) ν Ι]οάοιο δίςσα]ο (ΧΙ 58.3). 


1380 Μαρηθϑία 46] Μϑδπαάτο, οἰπάδα 46 Αϑα ΜϑπΟΥ ἃ οὐ] 5 46 656 τίο, αρτοχίπιδδηηθηΐθ θη 6] ΠΊΪ5ΠΊ0 ρδΊΆ 1610 4116 58Π108. 


18δς Μοάο ἰγδάϊοίομδὶ θηΐτα 108 ροῦβα8 ἀθ ᾿πά συ [05 ῥυ πο ρα 165 ἔθ ἀδίατίοβ 46 τη ροϑύβοπαΊθ. 6 βάθ τἀπὶ ραηίΐο 46 νἱβία 


Θ͵ΘρΟ 6] ρϑῇ θὰ 6] δἰ ᾿πχθπίο ρα] Ποσ18] Υ ἀθ δαπί α16 παγὰ ἀθ σοπϑίθυαιβθ Μαρηθϑίδ σΟΠΊΟ 6] ἔθιιάο πηάβ ἱπηροτίαπίθ ἀθ 


Τοπιίϑίος!θϑ. 


(οη νἰαπάδ ποπῖοβ ργοίθπαϊάο ἰγαάτιοῖτ όρϑοη, 6 ἈΡασσα σα] αϊο Προ 6 δ] πιθηΐο 416 δοοπηραῆθ ἃ] ρϑη, βοῦτθ ἰοάο 


Ῥοβοβάο, Παβία 6] ριιηΐο 46 4816 51. ἀθυίνααο τη θΠο, ρϑβάτϊ, 5! σα «ροϑοδάο». 


Τιάτηρϑαοο δϑβίά ἃ ἰὰ θεπίγαάδ 46] Ἠθθϑροηίο γοπάο ἀθ8646 ἰὰ Ργορόπεαρ (πλὰῦ ἀθ Μάγτηδγα) Υ ΜΙπηΐθ θϑίά πο ἰ6]ο05 ἀθ 


Μαρπθβία Ποῖ 6] 801. 


ὄψον. 

[1.138.6] τὰ δὲ ὀστᾶ φασὶ κομισθῆναι αὐτοῦ 
οἱ προσήκοντες οἴκαδε κελεύσαντος ἐκείνου 
καὶ τεθῆναι κρύφα Ἀθηναίων ἐν τῆι Ἀττικῆι" 
οὐ γὰρ ἐξῆν θάπτειν ὡς ἐπὶ προδοσίαι 
φεύγοντος. τὰ μὲν κατὰ Παυσανίαν τὸν 
Λακεδαιμόνιον Θεμιστοκλέα 
Ἀθηναῖον, λαμπροτάτους γενομένους τῶν 
καθ' ἑαυτοὺς Ἑλλήνων, οὕτως ἐτελεύτησεν. 


καὶ τὸν 


[1.139.1] ἐπὶ μὲν τῆς 
πρώτης πρεσβείας τοιαῦτα ἐπέταξάν τε καὶ 
ἀντεκελεύσθησαν περὶ τῶν ἐναγῶν τῆς 
ἐλάσεως: ὕστερον δὲ φοιτῶντες παρ' 
Ἀθηναίους Ποτειδαίας τε ἀπανίστασθαι 
ἐκέλευον καὶ Αἴγιναν αὐτόνομον ἀφιέναι, 
καὶ μάλιστά γε πάντων καὶ ἐνδηλότατα 
προύλεγον τὸ περὶ Μεγαρέων ψήφισμα 
καθελοῦσι μὴ ἂν γίγνεσθαι πόλεμον, ἐν ὧι 
εἴρητο αὐτοὺς μὴ χρῆσθαι τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν 


Λακεδαιμόνιοι δὲ 


τῆι Ἀθηναίων ἀρχῆι μηδὲ τῆι Ἀττικῆι 
ἀγορᾶι. 
[1.139.2] οἱ δὲ Ἀθηναῖοι οὔτε τἄλλα 


ὑπήκουον οὔτε τὸ ψήφισμα καθήιρουν, 
ἐπικαλοῦντες ἐπεργασίαν Μεγαρεῦσι τῆς 
γῆς τῆς ἱερᾶς καὶ τῆς ἀορίστου καὶ 
ἀνδραπόδων ὑποδοχὴν τῶν ἀφισταμένων. 

[1.139.3] τέλος δὲ ἀφικομένων 
τελευταίων πρέσβεων ἐκ Λακεδαίμονος, 
Ῥαμφίου τε Μελησίππου 
Ἀγησάνδρου, καὶ λεγόντων ἄλλο μὲν οὐδὲν 
ὧν πρότερον εἰώθεσαν, αὐτὰ δὲ τάδε ὅτι 


τῶν 


καὶ καὶ 


'Λακεδαιμόνιοι βούλονται τὴν εἰρήνην εἶναι, 
εἴη δ' ἂν εἰ τοὺς Ἕλληνας αὐτονόμους 
ἀφεῖτε,' ποιήσαντες ἐκκλησίαν οἱ Ἀθηναῖοι 
γνώμας σφίσιν αὐτοῖς προυτίθεσαν, καὶ 
ἐδόκει ἅπαξ περὶ ἁπάντων βουλευσαμένους 
ἀποκρίνασθαι. 

[1.139.4] καὶ παριόντες ἄλλοι τε πολλοὶ 
ἔλεγον ἐπ' ἀμφότερα γιγνόμενοι ταῖς 
γνώμαις καὶ ὡς χρὴ πολεμεῖν καὶ ὡς μὴ 
ἐμπόδιον εἶναι τὸ ψήφισμα εἰρήνης, ἀλλὰ 
καθελεῖν, καὶ παρελθὼν Περικλῆς ὁ 
Ξανθίππου, ἀνὴρ κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον 


5115 ἢι16508, ἀΐσθη 416 86 ἰοβ ΠΠϑΘνϑίοη 5115 ρδι!θηΐθϑ 
ἃ (ᾶ88, ἃ ρϑιϊοὶόῃμ βιγα, Υ ἔμθσοη θηΐθσγαάοβ θη 6] 
Αξςα ἃ ββοοπαϊδ5 46 195 δίθπίθῃβθϑ, γὰ 416 ΠΟ διᾶ 
ῬοβΙρ]6 θηΐθυταιθ ΡΟ ςοηϑίἀθγάγβοίθ τοὺ αθ 
ἰγαϊοϊόη. Αϑί ἢ] Ζαύοη 1058 ϑσθϑοβ γοίθιθηΐθϑ ἃ 
Ῥαιϑαηΐαβ 6] ἰασθάθπηοηϊο Υ ἃ Τοπηίβίοςϊθϑ. οἱ] 
δἰθηΐθηβθ, 416 η65 ἔπΘΙ͂Όη 105 ρτίθροβ Πγάβ σθ] ΘΟ Ὁ 5 
ἄθ 81 ἔροςϑ. 


139.--- Τοϑ ἰδοθάθπιοηΐοβ θη 811 ρυΙΠπΊοσα οηλρα͵αάα 
αἀἰθυοη Υ τθο θγοη ἰ81651395 οχΊρθηςίδβ Γοβρθοίο ἃ ἰὰ 
Θχρυϊβϑιόῃ 6 ἰοβ βασγίθροβ; ἀθϑριέβ, θη το θυ δ 
Θηἰτον βία σῇ ἰοβ δἰθηΐθηβθβθ, [65 ρϑαΐδῃ 416 
Ιθνδηΐαθθη 6] σ10ὼ Ὧθ Ῥοξάθω, σοῃοθαάϊθϑθῃ [ἃ 
᾿Ἰπάθροηάθηοία ἃ Ἐρίπδ, Υ ῥγοοϊαπηαῦδη Βοῦτα ἰοάο 
Υ ἀθ 1ὰ πλδηθῦα πιάβ οἰαῦα 416 ἢῸ Παρσία ριιθυτα 5] 
ἀοτοραρδη 6] ἀθογθίο γοίθγθηΐθ ἃ οβ. ΠΊΘΡ ΓΙ Π568, 
ῬΟΙ 6] σι] 86 165 ρι Ιία τ{ΠΠ1Ζῖ ᾽ο8 ριιθσίοβ 6] 
᾿ΤΊΡΘΙΊΟ δἰθηίθη86 Υ᾽ 6] πιούσαάο ἄϊξοο. 


Ι,ο5 δἰθηϊθηβϑθα πὶ [65 δἰθηάίδηῃ θῇ ἴο ἀθηγάβ ηἰ 


ἀροιόραῦῶη 61] ἀθογοίο, τϑρ]]Ισαηάο 416 ἰοβ 
ΤΊΘΡΑΓΘΉ865 σαἸ νὰραη ἰὰ ἰἰούτὰ βϑαρύδάδα Υ ἴἰὰ 
ςαΙθηΐθ ἀθ 1Πη6446513Ὁ, ἃϑί σοῦῆο 416 ἀδαη σορῆο ἃ 
1058 βϑεΐανοβ πιρινοβ. 

ΕἸπΑΙπιθηΐθ, ΠΘρατοη ἰο5. ἀΠ πο. οπηραἠαάοτοβ 6 
Τιοράθπιοηΐα, Ἀθη 85, Μϑ θϑῖρο Υ Αρεβαπαῖο, 5[Π 
ἄθοῖῦ παάδ ἀθ ἷο 416 δηΐθβ β8ο]ΐδη, ϑῖπο βϑόϊο θϑίο: 
«[.08 ἰδοθάθπιοηϊοβ σΖυΐϊθύθη 416 ἤᾶγὰα ρὰΖ Υ ἰὰ 
Ροάτία αρο 51 Ἂἀσ͵αγαϊβ ᾿πἀθροηάιθηΐθθ ἃ ἰὸβ5 
βυθροβ»; ἰο8. δίθβηϊθηβθβ, σοηνοσδάδ ἰὰ ΑβδηΊΡ]θᾶ. 
ΟΡΙΠΙΟΉ65, Ουαἡ 


ἀθοϊαϊθύοη ἀδγΓ τπᾶἃ τοϑραθϑβία {Γ85 ἀ 6] ΠΡ δ" ἀθ τη 


(οπϑα!δοη οπθ 05 5118 


ΝΘ Ζ 5001 ἰὰ ἰοἰδ]] 84 46 195 ραπίοβ. 


Μίομοβ 86 δαθ᾽δηίδιοη ἃ ἰοπΊδυ ἰὰ ῥα Ότα σῸη 
ΟΡΙΠ]ΟΠ65 Θη ΔΠΊΡΟ5 βθη 405, ἃ 58 ΘΓ, 46 86 ἀθρία 
1Γ ἃ ἴὰ ΘΊΘΙΤΑ Ο 416 6] ἀδογθοίο πὸ ἀδθία 561 τῃ 
οΡϑίάςσιιϊο ραῖὰ ἰὰ ρᾶΖ, βῖπο 76 ἀδθρία ἀθίόρδβθ,; 
Θηΐοποθθ, ἰοπιθηδο ἰὰ ραΐίαργα Ῥϑυίοϊθϑ 6] ὧδ 
]απίρο, θῇ δαθὶ ἤθιηρο εἱ ΡὈυπΊθΙῸ αὧ6 ἰοβ8 


189 ΨΟΪνΘΠΊΟΒ ἃ ΤΕΟΟΡΘΙ 6] Π1]Ο 46] το]δίο τοΐο δῇ 6] σαρίξα]ο 126. 
1890 Τἃ {οΥτὰ βαρυδα δ 65 1ὰ 46 Ε]θιιβῖ8, σοηϑαρταάδ ἃ 185 405 ἀΐοββϑβ, [ϑδοπηέϊου Υ Ῥοιβέϊομθ, θη σαγα Ζοηᾶ θϑίαρδη 108 1{π||1{68 
Θπέτο 6ἱ Ασα γ᾽ εἰ ἐουτιοτίο 46 Μέρατα. 


πρῶτος Ἀθηναίων, λέγειν τε καὶ πράσσειν 
δυνατώτατος, παρήινει τοιάδε. 


[1.140.1] Τῆς μὲν γνώμης, ὦ Ἀθηναῖοι, αἰεὶ 


τῆς αὐτῆς ἔχομαι, μὴ εἴκειν 
Πελοποννησίοις, καίπερ εἰδὼς τοὺς 
ἀνθρώπους οὐ τῆι αὐτῆι ὀργῆι 


ἀναπειθομένους τε πολεμεῖν καὶ ἐν τῶι 
ἔργωι πράσσοντας, πρὸς δὲ τὰς ξυμφορὰς 
καὶ τὰς γνώμας τρεπομένους. ὁρῶ δὲ καὶ 
νῦν ὁμοῖα καὶ παραπλήσια ξυμβουλευτέα 
μοι ὄντα, καὶ τοὺς ἀναπειθομένους ὑμῶν 
δικαιῶ τοῖς κοινῆι δόξασιν, ἢν ἄρα τι καὶ 


σφαλλώμεθα, βοηθεῖν, ἢ μηδὲ 
κατορθοῦντας τῆς ξυνέσεως μεταποιεῖσθαι. 
ἐνδέχεται γὰρ τὰς ξυμφορὰς τῶν 


πραγμάτων οὐχ ἧσσον ἀμαθῶς χωρῆσαι ἢ 
καὶ τὰς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου: δι' ὅπερ καὶ 
τὴν τύχην, ὅσα ἂν παρὰ λόγον ξυμβῆι, 
εἰώθαμεν αἰτιᾶσθαι. 

[1.140.2] 'Λακεδαιμόνιοι δὲ πρότερόν τε 
δῆλοι ἦσαν ἐπιβουλεύοντες ἡμῖν καὶ νῦν 
οὐχ ἥκιστα. εἰρημένον γὰρ δίκας μὲν τῶν 
διαφορῶν ἀλλήλοις διδόναι καὶ δέχεσθαι, 
ἔχειν δὲ ἑκατέρους ἃ ἔχομεν, οὔτε αὐτοὶ 
δίκας πω ἤιτησαν οὔτε ἡμῶν διδόντων 
δέχονται, βούλονται δὲ πολέμωι μᾶλλον ἢ 
λόγοις ἐγκλήματα διαλύεσθαι, 
ἐπιτάσσοντες ἤδη καὶ οὐκέτι αἰτιώμενοι 
πάρεισιν. [1.140.3] γὰρ 
ἀπανίστασθαι καὶ Αἴγιναν 
αὐτόνομον ἀφιέναι τὸ Μεγαρέων 
ψήφισμα καθαιρεῖν: οἱ δὲ τελευταῖοι οἵδε 
ἥκοντες καὶ τοὺς Ἕλληνας προαγορεύουσιν 
αὐτονόμους ἀφιέναι. 

[1.140.4] ὑμῶν δὲ μηδεὶς νομίσηι περὶ 
βραχέος ἂν πολεμεῖν, εἰ τὸ Μεγαρέων 
ψήφισμα μὴ καθέλοιμεν, ὅπερ μάλιστα 
προύχονται, εἰ καθαιρεθείηγ μὴ 
γίγνεσθαι τὸν πόλεμον, μηδὲ ἐν ὑμῖν αὐτοῖς 
αἰτίαν ὑπολίπησθε ὡς μικρὸν 
ἐπολεμήσατε. [1.140.5] τὸ γὰρ βραχύ τι 
τοῦτο πᾶσαν ὑμῶν ἔχει τὴν βεβαίωσιν καὶ 
πεῖραν τῆς γνώμης. οἷς εἰ ξυγχωρήσετε, καὶ 
ἄλλο τι μεῖζον εὐθὺς ἐπιταχθήσεσθε ὡς 
φόβωι 


ἀπισχυρισάμενοι δὲ σαφὲς ἂν καταστήσαιτε 


τὰ καὶ 


Ποτειδαίας τε 


κελεύουσι 
καὶ 


ἂν 


διὰ 


καὶ τοῦτο ὑπακούσαντες; 


αἰθηῖθηβο5. Υ 6] πηάβ σδρδοϊίζαάο ρᾶῖὰ δ] ῦ ὙΥ 
δαί, 165 ἀςοηβε]ό ἰο ϑβἰραϊθηΐθ: 


140.--- «ϑῖρο αἰθηϊέμαοπηλθ ἃ] πηίβπιο οὐ ἰουῖο ἀθ ΠΟ 
(ΘΩ͂ΘΥ δηΐθ ἰοβ ροϑϊοροηθϑίοβ, δηΠ4ι6 8ό σὰ6 ἴοβ 
ΠοΟΙΡΙΘ5 ΠΟ 856 σοηνθηςθη 46 1“ ἃ α ριιθῦτα σοη 6] 
ΤΪβηηο βθηςπηθηΐο σοη 416 ἰὰ ροηθη θη ο]θοποϊόη, 
Βῖηο 416 6 δοιθῦάο σοὺ 1858 αἰγοιηβίδηςί 8. δ8ΐ 
ΤηοαἸἤσδη 5118 ορ᾽ ποηθβ. θο 416 ἰαπιθιέῃ όσα 
ἢθ ἀθ ἄδι σοῆβε]οβ ἰριῖιαῖθβ ο 5: Π1]|8 165, Υ σὔθοὸ ἀθ 
Ἰυβέςϊα 4.6 σαΐϊθηθ8 ἀθ νοβοίτοβ θϑίόϊβ σοηνθηςσ ἄο8 
δρογόέϊβ8, 851 65 4.16 ἢο58 θηαϊνοςδηιοβ θῇ αἷρο, [858 
ἀθαοϑίοηθϑα ἰομηδά 88 θῇ σοηγίη ο, σᾶ80 ἦθ6 {πη Έ87, 
πο ρτοίθηάϊ8 ραγίοραι ἀθ ἴα ρίοτία ἀθ τιπηὰ 
ἀθοϊϑίόη ἰπίο!ροηίθ. ΕΒ ὧἊ(θ βϑρεῖϑ 416 88 
αἰγοηβίδηςσίαβ ρο {1τὰ5 86 ἀθϑδυτ θη 46 τηοάο ΠῸ 
Πηάβ. σορ ΒΟ] 6 416 15 ᾿πἰθησίοηθϑ ΠιΠΊ8Π88, Υ̓ 
688 68 ἰὰ Τα Ζόῃ ρου δὰ 4116 806 105 σα] ραῦ ἃἱ ἀΖῶῦ ἀθ 
σαδηΐο 806 646 ἃ] Ππλάύρθη (6 ἰο σϑ] σα] δάο. 

Ἰδοθ ἀθ ΠΟ ΪΟ5 


Απίθϑ Ραϊθηίθ. 416 [ἴοβ 


σοηΒρΙΓΡαη σοηἰτᾶ ΠΟΒΟΪΓῸΒ Υ Δ΄ἤοτα ΠΟ ἴἶο 68 


ΕΥ̓́Ω 


ΤΏΘΠΟΒ, Ρι165 Δ Π41|6 86 θϑίρηα θη 6] ἐταίαο 4116 
86 οἴϊθΖοδῇ Υ δοθρίθη πιαίαδπιθηΐθ δι 1 [Γ8]65 ΒΟΌΤΘ 
1ὰ5 ἀθϑανθηθηςσίαβ Υ 416 σοηβοῖνο σδάδ ρδτΐθ ἰο 4116 
ἰθΠΘ ΠΟ, πιησᾶ 61105 ΠῸ5 ῥ᾽ ΘΙΌΠ τη ΔΙ Γ8]6 Ἢ 
Ιο δοθρίδῃ ἃ ρϑϑδῦ 46 οἴγθοθιο ΠοβοίΟ8, 51Π0 4116 
ΡΙΘΗΘΙ͂ ἢ ΓΘΒΟΙΝΘΥ [ὰ5. το πλδοῖοηΘ5. Πλάβ. σοη ἰὰ 
ΘΌΘΙΤΑ 416 σΟη 85 Ρϑϊδοσαβ, Υ 86 ριθδθηΐδη γὰ σοῇ 
οχίρθησίαθ, πῸὺ σὺη ρροίϊοίοπθθ. Νὸβθ οὔγάθηδῃ 
Ροξάθεϑ, 


᾿Ἰπάθροηάρθηοία ἃ Ερίηα Υ ἀθιόραῦ 6] ἀθογθίο ΒΟΡΤΘ 


Ιθναηΐα 61 δἰ Ἂἂθ ζοησθαάθ. ἰὰ 
1.8 τηθρδῖθηβθ8; Υ ἰοβ {{ΠΠπ|ὸθ 7406 ἤδη νϑηϊάο 
4.6 


᾿Ἰλαθροηάθησίδ ἃ 98 ρυῖθροϑβ. 


ΡῬΙΓΟΟΪασηθη δαθπηάβ ςοποθάδπηοθ ἴἰᾶ 
ΝΙηριηο 46 νοβοίοβ σοηϑίθ᾽6 716 Πα σία ριιθυτα 
ΡῬΟΙΓ πᾶ ΠΙπηϊο δά, 51 ΠΟ ἀθι ΟΡ ΠΊΟΒ 6] ἀθογοίο 46 
08 ΠΊΘΡδΙ͂Θη5685 --σοϑὰ 6 ἷο 4116 ἰπϑἰβίθῃ 500 16 
ἰοάο, Θῃ 4186 51 ἔ1θ86 ἀθίόρδαο, πὸ Παρτία ρίιουτα -- 
1 ἀο]έϊ5. βϑαϊπηθηΐαι θη νοϑβοίτοβ ἴα σα]ρὰ ἀθ 416 
οηἰγαβίθίβ θη ΘΙ ΡΟΥΓ τηἃ ΡΘΠμΘΗ͂ΘΖ, ριι65 6588 
ΡΘααθῆθζ [ἰθνὰ ἱπιρ!ίοϊα ἰὰ ςοπῆτγπηδοϊόη Υ 
ςοπιρτοδοϊόη ἀθ νι ϑϑίτο οὐἹοσῖο ροϊςο, γὰ 4816 
81 88 ἰὰ σοπηοραάέϊβ, ᾿ἱηπηθαϊδίαμηθηΐθ ο8 ργθβϑθηΐασγάῃ 
οἶα οχίρθησία ΠΊΔΥΟΥ ΡΟΙΓ ῥθῆβϑ8 “6 Παρέϊβ 
αἰθηάϊάο 680 ρου ἰθηλου. 51, θη σϑηῖο, ο5 τ Π άϊ5, 
ααράετία τηάβ οἰαιὸ ρϑῖὰ 61105 416 86 οβ ἄθθ ἰγαΐβυ 


αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ ἴσου ὑμῖν μᾶλλον 
προσφέρεσθαι. 

[1.1411] αὐτόθεν δὴ διανοήθητε ἢ 
ὑπακούειν πρίν τι βλαβῆναι, ἢ εἰ 


πολεμήσομεν, ὥσπερ ἔμοιγε ἄμεινον δοκεῖ 
εἶναι, καὶ ἐπὶ μεγάληι καὶ ἐπὶ βραχείαι 
ὁμοίως προφάσει μὴ εἴξοντες μηδὲ ξὺν 
φόβωι ἕξοντες ἃ κεκτήμεθα" τὴν γὰρ αὐτὴν 
δύναται δούλωσιν ἥ τε μεγίστη καὶ ἐλαχίστη 
δικαίωσις ἀπὸ τῶν ὁμοίων πρὸ δίκης τοῖς 
πέλας ἐπιτασσομένη. 

[1.141.2] “Τὰ δὲ 
ἑκατέροις ὑπαρχόντων ὡς οὐκ ἀσθενέστερα 
ἕξομεν γνῶτε καθ' ἕκαστον ἀκούοντες. 
[1.141.3] αὐτουργοί τε γάρ 
Πελοποννήσιοι καὶ οὔτε ἰδίαι οὔτ' ἐν κοινῶι 
χρήματά ἔπειτα χρονίων 
πολέμων καὶ διαποντίων ἄπειροι διὰ τὸ 
βραχέως αὐτοὶ ἐπ' ἀλλήλους ὑπὸ πενίας 
ἐπιφέρειν. [1.141.4] καὶ οἱ τοιοῦτοι οὔτε ναῦς 


τοῦ πολέμου καὶ τῶν 


εἰσι 


ἐστιν αὐτοῖς, 


πληροῦντες οὔτε πεζὰς στρατιὰς πολλάκις 
ἐκπέμπειν δύνανται, ἀπὸ τῶν ἰδίων τε ἅμα 
ἀπόντες καὶ ἀπὸ τῶν αὑτῶν δαπανῶντες 
προσέτι θαλάσσης εἰργόμενοι: 
[1.141.5] αἱ δὲ περιουσίαι τοὺς πολέμους 
μᾶλλον ἢ αἱ βίαιοι ἐσφοραὶ ἀνέχουσιν. 
σώμασί τε ἑτοιμότεροι οἱ αὐτουργοὶ τῶν 
ἀνθρώπων ἢ χρήμασι πολεμεῖν, τὸ μὲν 
πιστὸν ἔχοντες 
περιγενέσθαι, τὸ δὲ οὐ βέβαιον μὴ οὐ 
προαναλώσειν, ἄλλως τε κἂν παρὰ δόξαν, 
ὅπερ εἰκός, ὁ πόλεμος αὐτοῖς μηκύνηται. 


καὶ καὶ 


ἐκ τῶν κινδύνων κἂν 


[1.141.6] μάχηι μὲν γὰρ μιᾶι πρὸς ἅπαντας 
Ἕλληνας δυνατοὶ Πελοποννήσιοι καὶ οἱ 
ξύμμαχοι ἀντισχεῖν, πολεμεῖν δὲ μὴ πρὸς 
ὁμοίαν ἀντιπαρασκευὴν ἀδύνατοι, 
μήτε βουλευτηρίωι ἑνὶ χρώμενοι παραχρῆμά 
τι ὀξέως ἐπιτελῶσι πάντες τε ἰσόψηφοι 
ὄντες καὶ οὐχ ὁμόφυλοι τὸ ἐφ' ἑαυτὸν 
ἕκαστος σπεύδηι: ἐξ ὧν φιλεῖ μηδὲν ἐπιτελὲς 
γίγνεσθαι. 


ὅταν 


[1.141.7.] καὶ γὰρ οἱ μὲν ὡς μάλιστα 


Θη ζοπαϊοοΠ68 46 Ἰἰριιδ] δά. 


141.-- Ἰρορέϊ8 ρθῆβδ ἀθ ᾿ππιραάϊαΐο θῇ ᾿δΟΘΙ]68 
σᾶ80 δηΐθβ 46 σὑϑοῖριῦ 6] ἀαῆο ο βηίγαι ἢ ΘΊΙΘΙΓᾶ, 
(ΟΠΊΟ ΠΊΘ ΡΔΙΘΟΘ 4116 658 ΠΊΘ]ΟΥ, 81η σθά θυ, ἰο τ βηηοῸ 
Ῥοῦ πιοίϊνο ρτδηάθ 716 ρϑααθῆο Υ ἴῃ ἰθῆθῖ ΠΟ 
ἰθπΟΥ ἶο 416 ἢθπιοβ σοηβθριϊάο, ριι65 βίρηϊῆσα 
ἴσιι8] οἰαϑα 48 βουν}]]βηιο ἰὰ γϑοϊαπηδοϊόη ρυαηάθ ο 
Ρθοααθῆδ οχίρι ἄδ ροῦ τ1Π08 ἰρτι8165 ἃ 5118 ν ΘΟ 08 51η 
ΔΡΘΙΔΓ ἃ ἴα [ι8.1ςδ. 


ἘΠ σπδηΐο ἃ ἴα βιιουτα Υ ἰοβ8 ΤΟ Γ505 σοῇ 616 
σαρηΐα οαάδ ραῖΐθ, σ16 ἰἴοβ πιιθϑίτοθ ΠῸ βδοάῃ 
ΛΘ τ οΥ65, ϑαθαΐο, αἰθπαϊθπάο ἃ σα ραπίο: 

[08 ῥρεϊοροπθϑίοβ ἰγαραίαη 6]105 ᾿ηϊΒΠΊΟ8. 5115 
ῬΟΒΘΒίομΘ5 Υ πὶ ρυϊναα ἢ σο]θοςναηιθηΐθ ἐἰθηθη 
αἀΐποτο; δάθηγάβ ἤῸ [16 η6η Θχρουίθησία θῇ βΊΘΥΓΩ5 
Ιαῦρα8 Υ ὧδ Ὁ] ΓΔ ΠΊΔΙ, ῬΟΥ 561 8118 δίδαιιθβ βη 6 
61105 Υ ἀθ ὕῬτθνο ἀπσζδοϊόῃ ἃ σϑιιϑὰ 46 5 ροῦῖθζΖᾶ. 
(ὐσοηΐθϑ ἀθ ἰαϊθϑ σι! ἄδαθθ ἢΠῸ 80 σϑρϑοθβ ἀθ 
ΘαΌΡαΓ Πᾶνθ5 ἢἰ ἀθ βηνίδῦ ἐγθσπθηίθιηθηΐθ ΡΟΥ 
Πουτα ΘΧρθαϊοίοη68 ἃ] θχίθιου, ΠῸ ϑδόϊο ῥοῦ ἰθπϑῦ 
486 δρδηδοηδῦ 5115 ΠΠίου 565 ρδΥ ΓΙ ]8 65, 5110 ΡΟΥ 
ἴθῆθ 416 Πδοθιΐο ἃ Ἴοβία ὧἀθ 81 ριθϑδιρῃοβίο, 
δαἀθηγάβ ἀθ βϑίδυ!θβ νϑίδαο 6] π181...ἕ Μάβ βοβίίθμθη 
1885 βΊΘΙΤαΒ ἰοβ θχοθάθηΐθϑ ΠΠΔΠΟΙΘΙῸΒ. 46 [ὰ5 
ςοηἰ Πρ οίοη65 [ουΖοβϑαβ, γὰ 46 ἰοβ 4.6 σα] νη 
5115 {161188 θϑίάῃ πηάβ ἀϊβριιθϑίοβ ἃ ἤδοθῦ 1ὰ βιιοισα 
(ΟΠ 5118 σΠΕΙΡΟΒ 416 ςοΟη 511 ἀἸΠΟΙΌ, ριῖ165 τοβρθοίο ἃ 
Ιοβ8 ὈΥΙΠΊΘΙῸ5. ἰἰθῆθη ἴθ θῇ “πὸ 46 ἴοβ ρε]ρτοβ 
ρΡοάτίδῃ βορτονίν!, ροΙῸ 6η σπδηΐο ἃ ἰοὺ ΟἰΤῸ ΠΟ 68 
ΒΘΡΙΠῸ 6116 ΠΟ 86 ραϑίθ δηΐθ8 46 δοαρδῖ, βοῦτθ ἰοάο 
581, ΟΠΊΟ 65 46 βϑρϑύδι, ἰὰ βιιθῦσγα 856 165 δίδασρα πηάβ 
ἄἀθ ἴο 46 σύθθῃ. 

05 Ρϑ] οροῃθβίοβ Υ᾽ 8115 δΙδοβ ριιθάάθῃ γθϑ 5{1 Θἢ 
πὰ 8014 Ὀαδΐβ]α ἃ ἰοάοβ ἰοβ οιίθροβ, ῬΡΕΙῸ 80 
᾿ποαρᾶσθθ ἀθ πιδηΐθηοῦ τπηὰ ΘΌΘΙΓα σοΟηΐΓα τ1Πη8 
οΥ̓ΡΔΠΙΖαοϊόῃ ΠΛΠ]Π1Ὑ αἰδεπέα, γὰ 416 ΡΟΙ ΠΟ ἰθπθῦ 
ὉΠ σοηβ6]ο ἀπίςο, πο ριθάθη ο]θοπίαν δ] ᾿ἰπϑίδηϊθ 
σα] οι ἀθοϊϑιόη σοη θπορία, Υ ἂἱ ἰθηθι Ἰἀέπεςο 
ν ΔΊΟΥ 1ο5 νοΐοϑ Υ ΠΟ 861 ἀθ ἴα πηϊβπιδ θϑα ΡΟ, οαάδ 
σα] 86 δίδπδ ῥου ἰο ϑιι0[ἁὁ; ἃ σοῃπϑθαοιπθηςσία 46 6]1Ὸ 
ὯΟ 86 ΓΘ 411Ζὰ Πϑάδ, Ρῖ165 11Π08 ο 416 πιά ἀθϑθδῇ 685 
νϑηραῖθθ, πη θη Γἃ5 416 ἰοβ οἰτοβ ΖΘ 4116 5115 
ὈΙΘΠ68 86 ἀθίθοσθη ἰο ΠΊΘΠΟ8 ροϑβίθ 6. 

Αραδτγίθ ἀθ ἰθηίοβ ραῖα τθιιηἶγθθ, σοησθάθη Ροςο 


τιμωρήσασθαί τινα βούλονται, οἱ δὲ ὡς 
ἥκιστα τὰ οἰκεῖα φθεῖραι. χρόνιοί τε 
ξυνιόντες ἐν βραχεῖ μὲν μορίωι σκοποῦσί τι 
τῶν κοινῶν, τῶι δὲ πλέονι τὰ οἰκεῖα 
πράσσουσι, καὶ ἕκαστος οὐ παρὰ τὴν ἑαυτοῦ 
ἀμέλειαν οἴεται βλάψειν, μέλειν δέ τινι καὶ 
ἄλλωι ὑπὲρ ἑαυτοῦ τι προϊδεῖν, ὥστε τῶι 
δοξάσματι 


λανθάνειν τὸ κοινὸν ἁθρόον φθειρόμενον. 


αὐτῶι ὑπὸ ἁπάντων ἰδίαι 


[1.142.1 'Μέγιστον δέ, τῆι τῶν χρημάτων 
σπάνει κωλύσονται, ὅταν σχολῆι αὐτὰ 
ποριζόμενοι διαμέλλωσιν: τοῦ δὲ πολέμου οἱ 
καιροὶ οὐ μενετοί. 

[1.142.2] καὶ μὴν οὐδ' ἡ ἐπιτείχισις οὐδὲ τὸ 
ναυτικὸν αὐτῶν ἄξιον φοβηθῆναι. [1.142.3] 
τὴν μὲν γὰρ χαλεπὸν καὶ ἐν εἰρήνηι πόλιν 
ἀντίπαλον κατασκευάσασθαι, ἢ που δὴ ἐν 
πολεμίαι τε καὶ οὐχ ἧσσον ἐκείνοις ἡμῶν 
ἀντεπιτετειχισμένων: [1.142.4] φρούριον δ' εἰ 
ποιήσονται, τῆς μὲν γῆς βλάπτοιεν ἄν τι 
μέρος καταδρομαῖς καὶ αὐτομολίαις, οὐ 
μέντοι ἱκανόν γε ἔσται ἐπιτειχίζειν τὲ 
κωλύειν ἡμᾶς πλεύσαντας ἐς τὴν ἐκείνων 
καί, ἧιπερ ἰσχύομεν, ταῖς ναυσὶν ἀμύνεσθαι: 
[1.142.5] πλέον γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν τοῦ κατὰ 
γῆν ἐκ τοῦ ναυτικοῦ ἐμπειρίας ἢ ἐκεῖνοι ἐκ 
τοῦ κατ' ἤπειρον ἐς τὰ ναυτικά. [1.142.6] τὸ 
δὲ τῆς θαλάσσης ἐπιστήμονας γενέσθαι οὐ 
ῥαιδίως αὐτοῖς προσγενήσεται. [1.142.7] οὐδὲ 
γὰρ ὑμεῖς μελετῶντες αὐτὸ εὐθὺς ἀπὸ τῶν 
Μηδικῶν ἐξείργασθέ πω: πῶς δὴ ἄνδρες 
γεωργοὶ καὶ οὐ θαλάσσιοι, καὶ προσέτι οὐδὲ 
μελετῆσαι ἐασόμενοι διὰ τὸ ὑφ' ἡμῶν 
πολλαῖς ναυσὶν αἰεὶ ἐφορμεῖσθαι, ἄξιον ἄν 
τι δρῶιεν; [1.142.8] πρὸς μὲν γὰρ ὀλίγας 
ἐφορμούσας κἂν διακινδυνεύσειαν πλήθει 
τὴν ἀμαθίαν θρασύνοντες, πολλαῖς δὲ 
εἰργόμενοι ἡσυχάσουσι καὶ ἐν τῶι μὴ 
μελετῶντι ἀξυνετώτεροι ἔσονται καὶ δι' 
αὐτὸ καὶ ὀκνηρότεροι. 


[1.142.9] τὸ δὲ ναυτικὸν τέχνης ἐστίν, ὥσπερ 
καὶ ἄλλο τι, καὶ οὐκ ἐνδέχεται, ὅταν τύχηι, 
ἐκ παρέργου μελετᾶσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον 
μηδὲν ἐκείνωι πάρεργον ἄλλο γίγνεσθαι. 


ΠΘΠΊΡΟ ἃ] θβχϑῆθη (468 105 ᾿πίθυθβϑεβ σΟΠΊΠ68 Υ Θἢ 
ΠΔΠΊΡΙο ἴα ΠΊΘΟΥΣ ρατίθ ἀθ έ] 56 ἀθαϊςδῃ δ] 46 1ο5 
ῬΙΌΡΙΟΒ; Υ σα 10 οἴθ6 4116 ΠΟ σδιιϑᾶ ρϑι]ὶςῖοβ 
ζοη 81 ἀθϑίηἰογόβ, 5170 46 αἱσύῃ οἴτο ἰοπιαγά [δὰ 5 
ΡῬΙθνιϑίοηθϑβ θῇ 88. ἰυραι, 4θ πιοάο 416 ἢο 86 ἄδῃ 
σαθηΐα ἀθ 4116 86 διτ]Π8η [05 [πο Θ565 ΡΘΉΘΓΘ 65 ἃ 


Ιδηο5 ὧθ ἰοάοβθ, ΡΟ [ϑοθῖθθ ἰὰ8 ΠΊΪΒΠΊΔ5 
ΒΡΟΒοοη65 ᾿ηΠαἸν! ἀπ] πηθηίθ. 
142.-- Ῥοῖὸ οἱ ριυηΐο πιάβ ἱπιρογίαδηΐθ 65. 416 


ἰθηατάῃ τη ᾿πηροαϊπηθηΐο θη ἴα θϑοδβθ6Ζ ἀθ ἀἸΠΟΙῸ, 
συαδηπάο ΡΟΥΓ ΡΙοσυ,άϊβοὶο σοη τϑίγαβο 856 ἀθπηοσὲθη. 
1.45 ορογίππη!8465 (6 1 ρΊΙΘΥΤα ΠΟ Θβρϑίδη. 

ἃ νογάδα 65 486 ηἰ 6] 46 ἰθναηίθη ἐου Πα οί 65 
Θἢ ΠΙΙΘΒΙΓΟ ἰουτ ΟΥἽο ηἰ 81 Ποία ΠΊθΥ͂ΘΌθη ἰδ ΠΊΟΥ. 
Κοβρθείο ἃ ἰο ρυπηθῖΌ, ἰποί8ο θη ἴα ρ8Ζ, 65 ας] 
486 ἰὰΔ5 ἰθναηΐθ τιῆὰ οἰπα δα ρδύδηροηδ]6 σοη ἰὰ 
ππθϑίγα, ΡΟΙῸ ΠλῦσῆΟ Πγάβ θῇ ΘΊΙΘΙΤΑ Υ᾽ 5Ϊ ΘΠ σα ΠΟ 8 
ΠΟΒΟΙΪΙῸΒ ΠῸ ΠΊΘΠΟΒ ΠΊΙΓΑ]185 ἔγτθηΐθ ἃ 6]]ο8. 51 
ςοηϑίγανθη τῇ ἔποτίθ σδιιβασίδη ρθι]]οῖοβ. ἃ τη8 
Ρατίθ (61 ἰθυυίουο σοὺῆ 81:18 Ὁουτοα5. Ὑ [ὰ5 
ἀρϑουοίοηθα ἀθ θϑοΐανοβ, ρεῖο, σοῇ ἰοάο, ΠΟ 56γά 
Ῥαβίαηίθ ρᾶῦα ᾿πηρθα!τ 416 ποβοίτοβ, γϑπάο ῥοῦ 
Τ,δΙ, ἰθνηθη1ο8 ΓοΥΠΠ σαοίο65 θη 8118 ἰθΘΥΤΙ [ΟΥΟΒ Υ 
168 Τεβϑροπηάβηιοβ σῇ Πιιθϑίαβ Πᾶνθ8, θη ἰο “116 
ΡῬΙΘοϊβϑαπηθηΐθ οϑίά ηϊθϑία ἔπποῖζα. ΪΝΟϑβοί"Ο5 
ἰθῆθηηο8 πηάβ ἀουη!ηῖο ἀ6 1858 οροϑύδοίοηθβ θη {6 Ὺὰ 
ΘΥδοῖα5. ἃ Ππιιθϑίτα οχρουθησία πᾶν] 4116 ἃ 41161108 
Ῥᾶΐῖαὰ ἷἴο πᾶνδὶ ρτδοίαβ ἃ 81 θχρϑιϊθποία ἀθ ἴο 
ἰουσθϑίγθ. ΕἸ σοην 786 6 Θχρθυΐοβ ΠΠΔΙΠΟΒ ΠΟ ἴὸ 
ςοηδβοριτάη [άς]] πλθηΐθ, ρι165 Πἰ βἰψαΐϊθα νοβοίῸ5 
416 ἰἴο ρδςίςάϊΒ ἀθϑάθ οἱ τηοϊηθηΐο θῇ α6 
δοαρδτοη 188 (ὐουτὰβ Μέαϊςδϑ ἰο ἀογηϊηάϊβ. ἃ ἴὰ 
Ροτθςοϊόη. ἑ όμπηο ΠοπΊΓ65 4116 50η δ 5 ΠΟ5 Υ̓ 
ὯΟ ΠΊΘΙΠΠΟΒ, Υ ἃ Πυ]16Π65 δἀθηγάβ ΠΟ 56 1658 ῬΘΥΤΆ1ΠΓά 
416 ρτδςσίσαθη, Ὀ]οασιθαάοβ ἀθ σοηϊηο σοη 
Τα 85 ἤᾶνθ8, παιΐδη αἷρο ἀθ πιόσγιοὐ Ἐσγθηΐθ ἃ] 
ὈΙοσιθο ἀθ υπὰ8 ροςῶβ ἤᾶνθβ, ἰδ] νθΖ ροάτχίδῃ 
ΔΙΥΙΘΘραΙ86, δἃἱ δὴ 6] πύπηθο σοηῆδηζα ἃ 81 
ἸΠΟΧροτθησίδ, ΡΘΙῸ 51 βοὴ Ὀ]Ϊοαιθδάοβ ΡΟΥ ΠΊΟΠἃ5 
ὯΟ 86 πιονοάη, Υ δἱ πο ρῥιδοίίσαι, ἰθη ἀγάη ΠΊΘΠΟΒ 
ΘΧροιθησία Υ ροῦ ΘΠ46 βουάῃ ἢγάβ ΓΘ Ϊ508. 

ἃ πανϑρδοϊόῃ 65 τ1ὴηᾶ ἰέσηϊσα σΟΠΊΟ σι] 4161 οἶγᾶ 
Υ ΠΟ δαμπηϊῖθ 8561 ριδοίςαα οσδϑί οΠδτηθηΐθ σΟΠΊΟ 
τη ΡῬᾶϑβδ 6 ΠΊρο; 65 Πιάβ, ΠῸ δπηϊῖθ Πἰ βψαίθσα 416 
Πᾶνα οἰτὰ δοι νι 4Δ4 βϑοιηάατῖα ἀρατγίθ 46 6118. 


[1.143] ἝΪΓ[ τε καὶ κινήσαντες τῶν 
Ὀλυμπίασιν ἢ Δελφοῖς χρημάτων μισθῶι 
μείζονι πειρῶιντο ἡμῶν ὑπολαβεῖν τοὺς 
ξένους τῶν ναυτῶν, μὴ ὄντων μὲν ἡμῶν 
ἀντιπάλων ἐσβάντων αὐτῶν τε καὶ τῶν 
μετοίκων δεινὸν ἂν ἦν νῦν δὲ τόδε τε 
ὑπάρχει, καί, ὅπερ κράτιστον, κυβερνήτας 
ἔχομεν πολίτας καὶ τὴν ἄλλην ὑπηρεσίαν 
πλείους καὶ ἀμείνους ἢ ἅπασα ἡ ἄλλη 
Ἑλλάς. 

[1.143.2] καὶ ἐπὶ τῶι κινδύνωι οὐδεὶς ἂν 
δέξαιτο τῶν ξένων τήν τε αὑτοῦ φεύγειν καὶ 
μετὰ τῆς ἥσσονος ἅμα ἐλπίδος ὀλίγων 
ἡμερῶν ἕνεκα μεγάλου μισθοῦ δόσεως 
ἐκείνοις ξυναγωνίζεσθαι. 

[1.143.3] 'Καὶ τὰ μὲν Πελοποννησίων ἔμοιγε 
τοιαῦτα καὶ παραπλήσια δοκεῖ εἶναι, τὰ δὲ 
ἡμέτερα τούτων τε ὧνπερ ἐκείνοις 
ἐμεμψάμην ἀπηλλάχθαι καὶ ἄλλα οὐκ ἀπὸ 
τοῦ ἴσου μεγάλα ἔχειν. [1.143.4] ἤν τε ἐπὶ τὴν 
χώραν ἡμῶν πεζῆι ἴωσιν, ἡμεῖς ἐπὶ τὴν 
ἐκείνων πλευσούμεθα, καὶ οὐκέτι ἐκ τοῦ 
ὁμοίου ἔσται Πελοποννήσου τε μέρος τι 
τμηθῆναι καὶ τὴν Ἀττικὴν ἅπασαν: οἱ μὲν 
γὰρ οὐχ ἕξουσιν ἄλλην ἀντιλαβεῖν ἀμαχεί, 
ἡμῖν δ' ἐστὶ γῆ πολλὴ καὶ ἐν νήσοις καὶ κατ' 
ἤπειρον: μέγα γὰρ τὸ τῆς θαλάσσης κράτος. 
[1.143.5] σκέψασθε δέ: εἰ γὰρ ἦμεν νησιῶται, 
τίνες ἂν ἀληπτότεροι ἦσαν; καὶ νῦν χρὴ ὅτι 
ἐγγύτατα τούτου διανοηθέντας τὴν μὲν γῆν 
καὶ οἰκίας ἀφεῖναι, τῆς δὲ θαλάσσης καὶ 
πόλεως φυλακὴν ἔχειν, καὶ Πελοποννησίοις 
ὑπὲρ αὐτῶν ὀργισθέντας πολλῶι πλέοσι μὴ 
διαμάχεσθαι (κρατήσαντές τε γὰρ αὖθις οὐκ 
ἐλάσσοσι μαχούμεθα καὶ ἢν σφαλῶμεν, τὰ 
ξυμμάχων, ὅθεν ἰσχύομεν, 
προσαπόλλυται: οὐ γὰρ ἡσυχάσουσι μὴ 
ἱκανῶν ἡμῶν ὄντων ἐπ' αὐτοὺς στρατεύειν), 
τήν τε ὀλόφυρσιν μὴ οἰκιῶν καὶ γῆς 
ποιεῖσθαι, ἀλλὰ τῶν σωμάτων: οὐ γὰρ τάδε 
τοὺς ἄνδρας, ἀλλ' οἱ ἄνδρες ταῦτα κτῶνται. 


τῶν 


143.--- 51 ΤΘΟυΤΤΊΘΠη60 4] ἰθβοῖὸ ἀθ ΟἸπρία ο ἃ] ἀθ 
6] ο8, ἰπἰθηΐαβθθη ϑιιβίγαθύηο8. ΠΟ τὰ ΠΊΔΘΥΟΙ 
βοϊάδάα 1958 ΠΊΔΙΠΟ5. Θχ γα Π] ΓΟ 51.385, ϑοσία σοϑα ὧθ 
ἰΘ ΠΊΘΙ 51 θα αγσάηοηο5. ΠΟΒΟΙΓΟΒ Υ᾽ ἰο5 πιθίθοοβι"Ρ 
ὯΟ [πιέβοπιοβ Θαπρα 165. ῬΕτῸ δοτα θϑίάη σοῃ 
ΠΟΒΟΙΓῸΒ Υ, ἰο 46 65 Πιάβ ἱπηροτίδηίΐθ, σοηίϑπηοβ 
ςοη οπάδάδηοβ 46 80η Ρῥ!]οΐοβ Υ ρϑῖὰ 6] τϑϑίο ἀθ 
Ιὰ υἱρυ]δοϊόμ σοη πιάβ Υ ΠΊΘ]οΘ5. ΠΟ ΡΙΘ5. 4116 
ἴοάο 6] τϑϑίο 468 θεῖα. 


Α ἰἴὰ ἤοΐδὰ ἀ6] ροίῖρτο πἰηρύῃ οχίγαη)οο δοθρίασία 
561 ἀθϑίθιτδαάο 46 51 6178 Υ [πο Γ ἃ] ἰδ ο ἀθ6 61105 
ςοη θχρθοίαίίναβ ρθοῖθ8 46 νἱ]οίοσία ροῦ τῇ 56 140 
βταπάθ ἀπταηΐθ ροςο8 αἴ88. 


Μδθ ρϑῖϑοθ 416 ἴο ἀθ ἰοβ ρεϊοροῃθϑβίοβ {16η6 ἰδ]68 ο 
51 ΠΠ16.Θ5 σαγδο θυίϑεςαβ, Υ 416 ἰο Πιιθϑίτο σϑῦθοθ αθ 
650 486 οὐ] 4ὰέ οη δααέ!!οβ, δα θηηάβ 46 ἰθηοῦ οἰταβ8 
νϑηΐααβ πὸ Θααραα 165. 51 ᾿ηνδάθη Πιιθϑίσο ρδΐβ 
ῬοΟΥ [ΘΙ ΠΟΒΟΙΓΟΒ ᾿ΓΘΠΊΟΒ ΡΟΙ ΠΊΔΙ ἃ] 46 61105 Υ ἢῸ 
βοά ἴο ηγίϑηιο ἀθναβίαυ τπηὰ ρᾶτίθ 46] Ρθίοροῆθβο 
46. 61 ἀξίοα εοπίογα, ροΐψαθ 6105 πὸ ροάγάῃ 
σΟΠΒΘρΊΙ οἶα {6 8 51Π σου Δ ΕΓ, πλϊΘη Γἃ5 416 ἃ 
ΠΟΒΟΙΙῸΒ ΠῸ5 Ζαθάδ τηποῆδ, ΠῸ βϑόϊο θῇ ͵δ5 15185 
βΒῖηο ἰδηλθίέη θῇ ἰἰθῖτὰ ΠΙΤΏΘ, ριᾳ68 65. ἰδοίου 
᾿τηρογίαηίθ 6] ἀουηϊηῖο (46] ΠΊΔΓ. 


Ῥρηβδαᾶ θῇ δϑίο; 51 ἐμέγαπιοβ ᾿Π8118165 ἐαϊέηθϑ 
βΒοι!8 πηά5 ᾿ΠΟΧριρηθ 1 ϑὺ Αἤοσα, αἰθηϊέπομοΒ ἰὸ 
Πηάβ ῥροβίρίθ ἃ ε88 ἰάθα, πιιθϑίτο ρίδῃ ἄθρθ 567 
δΟδλἀοηδ 185 [688 Υ 1ὰ58 Ἷᾶϑ88 Υ πιδηΐθηθυ [ἃ 
νἱρι] δ ηςία 5016 6] παῖ Υ᾽ ἰὰ οἰμάδα, ν, δι πη]16 ΠΟ5 
{τ 6 Πλο5 ΡΟΥ δαμέ]]δ8, ΠΟ ργθβϑθηΐαι σοπηραΐθ ἃ 105 
ΡΘΙοροπθβῖοβ 416 80η ΠΊΟῆΟ Πγάβ ΠΙΙΠΊΘΙΌΒΟΒ --- 51 
νΘηςΘΠΊΟΒ, ἰΘ Πα ἸΘ 105 416 ᾿πο 81 ἀθ ππιθνο σοῇ τη 
ΠύΠΊΘΙῸ ΠῸ ἰΠΙθ ΟΣ, Υ 851 [Γσαϑαπηο5. ρΘΙΘΙΌΠΠΟΒ 
δαἀθηηάβ ἰο5 δ]'δοβ, ἀοπαθ βϑίά παθϑίγα ἤμθυΖᾶ, γὰ 
416 πο 86 σιραδγάη ααϊθίοβ σπδηο Ποβοίτοβ. ΠΟ 
ΒΘΔΠΊΟΒ σΔΡΘΟΘ5 α6 [Γ σοηίτα 6]1]05 ---ἴ ἀθ θπΊοΒ 
Ἰατηθη ΓΠΟ5 ΡΟΙ [δ 5 8588 Υ 185 {|ΘΥΤ88, 5170 ῥοῦ [δ5 
νίἄδ8, ρι1658 6588 ζοϑδ8 ΠΟ ὈιΌ σι δ ἢ ΠΟΠΊΡΓΘΘ5, 5170 


143. ἘβΒ αν ἀθηίθ 416 βϑίβ ἀἸβοιγβο 65 τιηἃ Τοβριιθβία ἃ [058 Τα Ζοηδηηθηΐοβ οχριθβίοβ θη Ἐβραγία, θη ββρθοῖδὶ ροῦ Αὐχαίϊάδηηο 


(εἴτ. 121). 


1430 1,05 πηθίθοοβ οδη Θχίγθ ] 6 ΓῸ5 σοῇ ΓΟ ἄθποὶα Πδἰ 18] θη Αἰθηδϑ, ΒΟ 405 ἃ [058 ΠΊΪ5ΠΊ05 {τ ρυαΐοβ 46 95 οἰ ἀδδΠο5 Υ 


8] βϑύνίοῖο ΠΩ θη [οὐ δοΙο65 αἰβίϊηΐαβ ἀθ 1ὰ5 ἀθ ἰοβ οἰπαδάδηοϑβ, ριθάοι παπο 6] οι ρΙθο (6 611058 δῇ 1ὰ58 Πᾶν68. 


Αὐπαμθ πο δβίά Ὀίθη ἀφίθιτηϊηδάο, 165 δἰθοίαιρδη ἀϊνθυβαβ γθϑί τ σο Ο65 τϑίθθηΐθβ ἃ 8115 ἀθυθομοβ πηδ ΓΙ ΠΟ 8168 Υ ἀ6 


ΡῬΙΟρΙ ἀδά, ἃϑί σοπλο ἃ 51:18 ροβϑ Π] 6465 46 γΘΟυΤΤΓ δηΐθ 1ὰ ον, 416 ἀθθίαη θπσδιιΖαῦ ΡΟΥ πιθαϊο 46 πῇ «ρτοβίαίθβϑ», τπηὰ 


Θ5ρθεῖθ 46 ρι συ ΥΒ ΟΥ 6116 86 ΓΟΘΡΟΊ58111Ζα ἀ6 6110. 


καὶ εἰ ὥιμην πείσειν ὑμᾶς, αὐτοὺς ἂν 
ἐξελθόντας ἐκέλευον αὐτὰ δηιῶσαι καὶ 
δεῖξαι Πελοποννησίοις ὅτι τούτων γε ἕνεκα 
οὐχ ὑπακούσεσθε. 


[1.144.1] Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔχω ἐς ἐλπίδα 
τοῦ περιέσεσθαι, ἢν ἐθέλητε ἀρχήν τε μὴ 
ἐπικτᾶσθαι ἅμα πολεμοῦντες καὶ κινδύνους 
αὐθαιρέτους μὴ προστίθεσθαι: μᾶλλον γὰρ 
πεφόβημαι τὰς οἰκείας ἡμῶν ἁμαρτίας ἢ τὰς 
τῶν ἐναντίων διανοίας. 


[1.144.2] ἀλλ' ἐκεῖνα μὲν καὶ ἐν ἄλλωι λόγωι 
ἅμα τοῖς ἔργοις δηλωθήσεται: νῦν δὲ τούτοις 
ἀποκρινάμενοι ἀποπέμψωμεν, Μεγαρέας 
μὲν ὅτι ἐάσομεν ἀγορᾶι καὶ λιμέσι χρῆσθαι, 
ἣν καὶ Λακεδαιμόνιοι ξενηλασίας μὴ ποιῶσι 
μήτε ἡμῶν μήτε τῶν ἡμετέρων ξυμμάχων 
(οὔτε γὰρ ἐκεῖνο κωλύει ἐν ταῖς σπονδαῖς 
οὔτε τόδε), τὰς δὲ πόλεις ὅτι αὐτονόμους 
ἀφήσομεν, εἰ καὶ αὐτονόμους ἔχοντες 
ἐσπεισάμεθα, ὅταν κἀκεῖνοι ταῖς 
ἑαυτῶν ἀποδῶσι πόλεσι μὴ σφίσι [τοῖς 
Λακεδαιμονίοισ] ἐπιτηδείως αὐτονομεῖσθαι, 
ἀλλ' αὐτοῖς ἑκάστοις ὡς βούλονται: δίκας τε 
ὅτι ἐθέλομεν δοῦναι κατὰ τὰς ξυνθήκας, 
πολέμου δὲ οὐκ ἄρξομεν, ἀρχομένους δὲ 
ἀμυνούμεθα. 

ταῦτα γὰρ δίκαια καὶ πρέποντα ἅμα τῆιδε 
τῆι πόλει ἀποκρίνασθαι. 

[1.144.3] εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι ἀνάγκη πολεμεῖν, 
ἣν δὲ ἑκούσιοι μᾶλλον δεχώμεθα, ἧσσον 
ἐγκεισομένους τοὺς ἐναντίους ἕξομεν, ἔκ τε 
τῶν μεγίστων κινδύνων ὅτι καὶ πόλει καὶ 
ἰδιώτηι μέγισται τιμαὶ περιγίγνονται. 
[1.144.4] οἱ γοῦν πατέρες ἡμῶν ὑποστάντες 
Μήδους καὶ οὐκ ἀπὸ τοσῶνδε ὁρμώμενοι, 
ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἐκλιπόντες, γνώμηι 
τε πλέονι ἢ τύχηι καὶ τόλμηι μείζονι ἢ 
δυνάμει τόν τε βάρβαρον ἀπεώσαντο καὶ ἐς 
τάδε προήγαγον αὐτά. [1.144.5] ὧν οὐ χρὴ 
λείπεσθαι, ἀλλὰ τούς τε ἐχθροὺς παντὶ 
τρόπωι ἀμύνεσθαι καὶ τοῖς ἐπιγιγνομένοις 
πειρᾶσθαι αὐτὰ μὴ ἐλάσσω παραδοῦναι. 


καὶ 


[1.145.1] Ὁ μὲν Περικλῆς τοιαῦτα εἶπεν, οἱ δὲ 
Ἀθηναῖοι νομίσαντες ἄριστα σφίσι 


1.8 ποπλρτθ5 80η ἰοβ 4116 ῬιΙ στη 6888 σοϑᾶβ. 5] 
ΟΥΘγ 656 ροάθι σοην ΠΟΘΙῸ85 πΠιαηδτία 416 νοβοί ΓΟ 8 
ΤᾺΪΒΠΊΟΒ8 88165615, 185 ἀθναβίαβθίβ Υ πΠηοϑίγαβοίβ ἃ [08 
ῬΘΙοροηθβῖοβ 4116 ΠΟ Ο8 νδ]5 ἃ βοπιϑίθυ ροῦ 61188. 


144.--- ῬοΥ οἰτδ5 Πλιο 85 Τα ΖΟΊΘ8 βῖρο σοπῆδησο θη 
ΒΔ, 516 ΠΊΡΙΘ 416 ΠΟ “ιογάϊβ δαμηθηΐαι νι ϑ1Ὸ 
᾿ΠΊΡΟΥΟ πηθηΐΓ88 θϑίόϊβ θῇ ρΊ ΘΙ, Υ αἤδα!γ ΓΘσρῸ5 
ϑταίαϊίοβ. Εβίου πηάβ [6 ΠηῸ 468 ἰθ ΠΊΟΥ ῥοῦ [05 ΘΥΤΟΙῸΒ 
ΡῬΙΌΡΙΟΒ 4116 ΡΟΓ ἰοβ Ρ΄δηθβ 46] βποπηῖρο, ρΕΙῸ θϑίο 
86 ἰηἀἸ]ςαγά θη οἶτο ἀθραίθ [πίο σοῃ 6] ἀθϑδυτο]]Ὸ 
ἄθ 1ὰ5 ορϑίδοίομθϑ. 

ΑΠοοῖὰ ἀθϑρίδηηοβ ἃ 6508 σοῇ ἰὰ Γϑϑριιθϑία 46 4116 
ῬΘΙΓΆΙ ΠΓΘΠΊΟΒ. ἃ ἰο8. ΤΠ ΡΘΥΘη5865. Ὁ{|1ΖῈ 7 ΠΙΙΘΒΙΤῸ 
Ϊο5 Ιο5 


Τηθτοδο Υ Ραοσγίοβ 4868 


Ἰασθάθιηοηϊοθ ἢῸ ἢῸ8 Θχριΐίβθθη, θη ἰδηΐο 416 


ΒΙΘΙΏΡΙΘ 


ΘΧ ΓΔ Π]ΘΙΌΒ8, ἃ ΠΟΒΟΐΓΟΒ Ο ἃ ΠιΙΘΒ(ΓῸ5 δ]18.405 (6 105 
ἰγταϊδοβ ΠῸ 86 ριΡ6 Πἰ θϑίο πὶ 86116110); 4116 
ζΟΠΟΘαΘΙΘΠΊΟΒ ἰὰ ᾿πΠἀθροηάθησία ἃ 185 οπδ65, 51 
οΥδη ᾿πάἀθρεηαϊθηίθβ σϑηᾶο ΗΓΠΊΔΠΊΟΒ 105 ἰΓαίθ 05 
Υ 58]6ΠΊΡΙΘ α16 ε]105 ἰδηιθιέη σοποθάδη ἃ 8115 
οἰυ 8468 6] 561 ᾿πΠἀοροηάίθηΐθβ, πὸ ἀθ δοιθσαάο σοη 
Ια σοηνθηίθησία ἀθ ἰο8 ἰδοθἀθπιοηΐοϑβ, 5ῖπο βορίῃ ἴὸ 
416 ςαάδα τὴ αυΐογα; Υ 416 “ΘΙ ΠΊΟΒ ΒΟΠΊΘ ΘΓΠΟ8 
δ ἢ δἰθιΓ8]6 βορύηῃ ἰοθ ἰταίδάοθ, Υ ΠΟ 
ΠΟΙΠΘΗΖΘΙΌΙΠΟΒ 18 ΘΊΙΘΟΙΓΑ, ΔΠΟΙ16 ΤΟΟ Δ ΖΘΙΘΙΠΟΒ ἃ 
4.16 Π685 ὰ ΘΠ ΡΙΘσθη. 


Εδ8ο0 68 ἶο 416 685 ι8ἴο ἃ πΠιάβ θ ἀθοοῖόΌβο ρϑῖδᾶ 
πιοϑίγα οπἀδα 46 56 Τοϑροπάδ. 

εΡρ6 βαθῖβϑθε 416 65 ἱπϑυϊία]θ [Γ᾿ ἃ ἰὰ σιιθστα -- 
ἄθ δοθρίδσϊα 
ΤΛΟΒΙΓΘΠΊΟΒ, ΠΠΘηΟ85 αἰἰβριιθϑίοβο ἃ δΠρΙ͂ Πα θ11]8 


ΓΘ τὰ5 πιάβ Ἂἄθβθοβοβ ΠΟΒ 
Θϑίαγάῃ Πιιθϑίγοβ ΘΠΘΠΊΪΡΟΒ--- Υ 4116 ἰο58. ΠΊΔΥΟΙΘ5 
ΤΊοβροβ 86. οὐἱίηδη ρᾶῖὰ ἰὰ οἰπάδα Κ ραᾶῖδ οἱ 
᾿παϊνίάιιο ἴοβ ΠπΠΊαυοο5. ΠΟΠΟΥΘ58. Αϑί πιιθβίτοβ 
Ρδάγοϑ, ἂδἱ θη τθηΐαίβο ἂἱ πηθάο, βίη σοηΐδ σοη [8165 
ΤΟ Γ808, 51Π0 ΔΡδηἀοπδηο Παβία 95 486 ἰθπίδη, 
ςοη Πγάβ 1πἰθ]!ρθηςσία 416 ϑιθσίθ Υ τη αἰγον: πη] θηΐο 
ΒΙΡΘΙΙΟΙ ἃ 8118 ἢΠπΘύΖᾶβ, ΓΘΟΠΖδύοη ἃ] Ὀάγραιο Ὑ 
ἀθϑδυτ ]ΔΙΌΠ ΠιιΘΘ ΤῸ ροάθι Παϑία θϑίθ ραηΐο; Υ ΠΟ 
ἀρθρθπλοβ ἀθϑιηθυθοου 46 6]105, 5170 ΘΟ Ζοῦ ἃ ἰὺ8 
ΘηΘΠΊροβ σοῇ ἰοο5 ΠΟΘ 1Ὸ5 ΠΊΘαΙΟΒ 6 ᾿ηἰθηΐδι ΠΟ 
ΠιΙΘΒΙΓΟΒ 


Ἰορδῦ 656 


511 ΘΟ 5065». 


τηθηριδάο ρΡοάοτίο ἃ 


145.--- Αϑί αθ]ό Ῥοϑυύῖςῖθϑ. Τὸ58. δἰθηιθῆβθθθ, θῇ ἰὰ 
ςοηϑιἀογδοϊόη ἀθ 486 ἐ] ούὰ συΐϊθη μαρία ἄδάο ἰοὸβ 


παραινεῖν αὐτὸν ἐψηφίσαντο ἃ ἐκέλευε, καὶ 
τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀπεκρίναντο τῆι 
ἐκείνου γνώμηι, καθ' ἕκαστά τε ὡς ἔφρασε 
καὶ τὸ ξύμπαν, οὐδὲν κελευόμενοι ποιήσειν, 
δίκηι δὲ κατὰ τὰς ξυνθήκας ἑτοῖμοι εἶναι 
διαλύεσθαι περὶ τῶν ἐγιιλημάτων ἐπὶ ἴσηι 
καὶ ὁμοίαι. 

καὶ οἱ μὲν ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου καὶ οὐκέτι 
ὕστερον ἐπρεσβεύοντο’ 

[1.146.1] διαφοραὶ 
ἐγένοντο ἀμφοτέροις πρὸ τοῦ πολέμου, 
ἀρξάμεναι εὐθὺς ἀπὸ τῶν ἐν Ἐπιδάμνωι καὶ 
Κερκύραι: ἐπεμείγνυντο δὲ ὅμως ἐν αὐταῖς 
καὶ παρ' ἀλλήλους ἐφοίτων ἀκηρύκτως μέν, 
ἀνυπόπτως δὲ οὔ: σπονδῶν γὰρ ξύγχυσις τὰ 
γιγνόμενα ἦν καὶ πρόφασις τοῦ πολεμεῖν. 


αἰτίαι δὲ αὗται καὶ 


ΤΆΘ]οΘ5. σοηβαοϑ, νοίϊδιοη ἰἴο 416 ΡιΙΌρΡιιϑο ὺΥ 
ΤΟΒΡΟΠαΙΘΙΌΠ ἃ 105 ἰδ θπΊΟΠΪΟ5 ραηΐο ΡοΥ ραπίο 
ἀθ δοιθγάο ςοῃ 6] οτἔθσίο ἀθ δέ] ἰδ] σοπηο α]ο: 
ὯΟ Ποῦ παάδ ΡΟΥ θχίρθηοίαϑ Υ θϑίαι ἀἰβριιθϑίοβ ἃ 
ΤΘΒΟΙΝΘΙΓ θη τπ ΔΙΊ Γα] 6 δορί ἰο8. ἰγαΐβοβ [85 
ΤΘΟΪδ ΠλδΟΙΟημΘ5. θῇ ΓΟΠαϊοίοπμθθ ἀθ θαπϊάδα 6 
ἰριιδ] δά. 

1.05 ἰἸδσθάθηιοηῖοβ 86 ΤΟ ΓΔΙΌΠ ἃ 5811 ραίτα Κ᾽ γἃ ΠΟ 
νοΟΪν]ΘΙ͂Όη θη οι δ]δάδ. 

146.-- Ἐδ85 Ϊὰα8 τϑοϊαπηδοίοηθθ Υ̓ 
ἀθϑανθηθησίαθ 416 δῆροβ. ἰανίθσοη δηΐθϑ ἀθ ἴὰ 


[1 3} 7972. 


ΘΌΘΙΓΑ Υ 4116 σΟΠΊΘΗΖΩΙΌΠ ἃ ΔΙ (6 105 5:106508 
ἀθ Ερίάδπληο γ᾽ (ογοῖτα. Επ 656 τηοπηθηΐο βθριίβη 
τηδηἰθηϊθηο ΓΘ] οίοηθ5. ΠΟΘ Ο18165 Υ ν]δ]αδη 
11ΠΟ5 δ] ἰουτοστο 46 ἰο5 οἰτο8 8517 πϑύδί ο8 δι] 116 
ΠΟ 51η βιιϑρίςδοϊαβ. ΡεΙῸ ἰο 46 θϑίαρα βϑισθαϊθηάο 
βίρηϊησαρα τπὰ ταρίατα ἀθ ἰοβ. ἰταίδαοβ Κ᾽ τη 
15 ἘΠςδοϊόῃ ρᾶγὰ [Γ ἃ 1ὰ βΊΊΘ ΤΑ. 


Ἱστοριῶν β΄’ 


ΜΑΡᾺ ὈΕῈ ΟΡΕΒΑΟΙΟΝΕΒ ΕΝ Εἰ {1880 Π 


[2.1.1] Ἄρχεται δὲ ὁ πόλεμος ἐνθένδε ἤδη 
Ἀθηναίων καὶ Πελοποννησίων καὶ τῶν 
ἑκατέροις ξυμμάχων, ἐν ὧι 
ἐπεμείγνυντο ἔτι ἀκηρυκτεὶ παρ' ἀλλήλους 
καταστάντες τε ξυνεχῶς ἐπολέμουν" 
γέγραπται δὲ ἑξῆς ὡς ἕκαστα ἐγίγνετο κατὰ 
θέρος καὶ χειμῶνα. 


οὔτε 


[2.2.1] Τέσσαρα μὲν γὰρ καὶ δέκα ἔτη 
ἐνέμειναν αἱ τριακοντούτεις σπονδαὶ αἱ 
ἐγένοντο μετ' Εὐβοίας ἅλωσιν: τῶι δὲ 
πέμπτωι καὶ δεκάτωι ἔτει, ἐπὶ Ξρυσίδος ἐν 
Ἄργει τότε πεντήκοντα δυοῖν δέοντα ἔτη 
ἱερωμένης καὶ Αἰνησίου ἐφόρου ἐν Σπάρτηι 
καὶ Πυθοδώρου ἔτι δύο μῆνας ἄρχοντος 


ΠΒΚΟΤ 


ΠΝ ἐν] 


1.-ὄ ὄ Α ρϑξ ἀ6 δααί σοπηίθηζΖα γα ἃ βίΊΘΙΤα 46 ἰο5 
δἰθηϊθη865 Υ ὧθ Ϊοβ ροίοροπθβίοβ Υ ἀθ 5115 δἰἰδοβ 
Τοβρθοίίνοβ, βριιθῖσα θῇ ἰἴὰ 416 ΠῸ πιδηςιν ΓΟ 
ΤΟΙΔοίοηΘ5 δἰη Ποίδίάοβ, Υ πὰ νῸΖ τοΐϑϑ [88 
Ποβε!αδάθβ θϑίανιθιοη θῇ σὰ ᾿πἰἰθυτιρίάδ. 
[05 ϑιισθθοβ 86 δῇ βϑεοίο ἀ4ἀθ ΠΊδηθΊα ϑσοϑῖνδ, 


βθρίῃ 86. ἴρᾶὴ ριοάιοίθηαο ΡΟ νϑίϑποθ. 6 
ΙΠΝΊΘΙΏΟΒ. 
2.--- (ἰδίοιοθδαδ οῆἥοϑ ἀπ ΓΙῸ ἰοβ ἰταίδαοθ αθ 


αοἰποπθηΐα δἤἥοβ 416 856 ΕτηδΙῸΠ ἀοβριέβ 6 ἰὰ 
ςοησαϊϑία ἀθ Επρθα; 6] ἀθοϊηιοσαϊηΐο, σπϑηο θὰ 
βαοθύάοίβα 46 Αὐροβ ἀθβάθ Ποία σπαγθηΐα Υ οσῆο 
αἴοβ (υβῖβ, Επθϑίο ἐξοσο θῇ Ἐβραζία, 16 ἔα] αδη 
δύῃ σααίτο ΠΊΘ865 ἀθ δισοηίβδάο ἃ ΡῬιίοάοιο δῇ 
Αἰθηδβρ, 4] ἀόεϊπιοϑοχίο πὸ ἀθ ἰὰ Ῥαΐβι]α ἀθ 


26 (1,05 Πύ ΠΊΘΓῸ5 Πᾶσθη γί ποῖα ἃ] σαρίζαϊ]ο γ᾽ 185 [θίγαβ ἃ] ογάθῃ (6 1858 ποΐδϑ ἀθηίῸ (6 656 σαρί[π]ο.) 


[26] 445 Αἱ 431. 


20 Ἐρυπῆδ ΟἤοΙ4] ἀθ ἔθομαῦ 1ο8 ἀοσιιπηθηΐοβ θη σδάδ πὰ (6 185 ΡΟ] οί οπ65 οἰΐδαδ5: ἰὰ βϑασογάοίβα ἀθ θα θὴ ΑΥροβ, 6] 


Ἀθηναίοις, μετὰ τὴν ἐν Ποτειδαίαι μάχην 
μηνὶ ἕκτωι καὶ ἅμα ἦρι ἀρχομένωι Θηβαίων 
ἄνδρες ὀλίγωι πλείους τριακοσίων (ἡγοῦντο 
δὲ αὐτῶν βοιωταρχοῦντες Πυθάγγελός τε ὁ 
Φυλείδου καὶ Διέμπορος ὁ Ὀρνητορίδου) 
ἐσῆλθον περὶ πρῶτον ὕπνον ξὺν ὅπλοις ἐς 
Πλάταιαν τῆς Βοιωτίας οὖσαν Ἀθηναίων 
ξυμμαχίδα. 

[2.2.2] ἐπηγάγοντο δὲ καὶ ἀνέωιξαν τὰς 
πύλας Πλαταιῶν ἄνδρες, Ναυκλείδης τε καὶ 
οἱ μετ' βουλόμενοι ἰδίας ἕνεκα 
δυνάμεως ἄνδρας τε τῶν πολιτῶν τοὺς 
σφίσιν ὑπεναντίους διαφθεῖραι καὶ τὴν πόλιν 
Θηβαίοις προσποιῆσαι. [2.2.3] ἔπραξαν δὲ 
ταῦτα δι' Εὐρυμάχου τοῦ Λεοντιάδου, ἀνδρὸς 


αὐτοῦ, 


Θηβαίων δυνατωτάτου. προϊδόντες γὰρ οἱ 
Θηβαῖοι ὅτι ἔσοιτο ὁ πόλεμος ἐβούλοντο τὴν 
Πλάταιαν αἰεὶ σφίσι διάφορον οὖσαν ἔτι ἐν 
εἰρήνηι τε καὶ τοῦ πολέμου μήπω φανεροῦ 
καθεστῶτος προκαταλαβεῖν. ἧι καὶ ῥᾶιον 
ἔλαθον ἐσελθόντες, φυλακῆς 
προκαθεστηκυίας. θέμενοι δὲ ἐς τὴν ἀγορὰν 
τὰ ὅπλα τοῖς μὲν ἐπαγαγομένοις οὐκ 
ἐπείθοντο ὥστε εὐθὺς ἔργου ἔχεσθαι καὶ 
ἰέναι ἐπὶ τὰς οἰκίας τῶν ἐχθρῶν, γνώμην δ' 
ἐποιοῦντο κηρύγμασί τε χρήσασθαι 
ἐπιτηδείοις καὶ ἐς ξύμβασιν μᾶλλον καὶ 
φιλίαν τὴν πόλιν ἀγαγεῖν (καὶ ἀνεῖπεν ὁ 
κῆρυξ, εἴ τις βούλεται κατὰ τὰ πάτρια τῶν 
πάντων Βοιωτῶν ξυμμαχεῖν, τίθεσθαι παρ' 
αὑτοὺς τὰ ὅπλα), νομίζοντες σφίσι ῥαιδίως 
τούτωι τῶι τρόπωι προσχωρήσειν τὴν πόλιν. 


οὐ 


[2.3.1] οἱ δὲ Πλαταιῆς ὡς ἤισθοντο ἔνδον τε 
ὄντας τοὺς Θηβαίους ἐξαπιναίως 
κατειλημμένην τὴν πόλιν, καταδείσαντες καὶ 
νομίσαντες πολλῶι πλείους ἐσεληλυθέναι 
(οὐ γὰρ ἑώρων ἐν τῆι νυκτί) πρὸς ξύμβασιν 
ἐχώρησαν καὶ τοὺς λόγους δεξάμενοι 
ἡσύχαζον, ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ ἐς οὐδένα 
οὐδὲν ἐνεωτέριζον. 


καὶ 


[2.3.2] πράσσοντες δέ πως ταῦτα κατενόησαν 


ῬΡοξθ8, Υ᾽ ἃ] ἰηϊςῖο ἀθ 1ὰ ρυϊπιανοῖδ, Π05 ἰθδηοϑ, 
ῬοςΟ πιάβ (6 ἰτθϑοίθηίοβ ---οὔβη 5115 [6ΐθϑ. [05 
Ῥοοίεατγοδϑβ ΡΙ[άπροϑίο 6] ἀβ ἘΠ1485 ν ᾿ϑΙέπιροιο ἢ ο 
ἄς Οποίότι48--- Ποία ἰὰ όσα (6] ὈΥΪΠΊΘΙ βθῆο 
ΘΠΓΓΔΙΌΠ δι δ 05 οη Ρ]αΐθα, Βθοςία, 46 οτὰ δα 
ἀθ 1Ιοβ δίθῃϊθηβθϑ. 


1,65 Περίβδη Π]δπιαάο ν᾽ 165 δΌσΙ ΓΟ η 185 ρθσίαβ ΠῸ5 
ΡΙαἴθθηβθθ, ΝΝδιο4θ8 Υ 81 ρῖιρο, ἀθβθοβοβ, σοῇ 
νἰϑίαβ ἃ δοιθοθηΐωῦ 58. ροάδθι ροϑύβοπδὶ, 4θ δοα δ 
ςοη ἰο8 οἰπάδαάδηοβ 416 86 165 οροπίδῃ Κ᾽ ΡΟπθΥ ἴὰ 
οἰυθαδα Ὀδο 1ὰ ἰπΐεϑ]α ἰθραπα. Τγδίδτοη 680. ῥοῦ 
τΙηθάϊο ἄθ Εἰχίπηδοο 6] ἀθ Τιθοηίίδαδαθ, ΠΊῸΥ 
᾿ἸπΠπγοπία οπίτθ 15 ἰδ ΠΟ5; 8] ρῦθνοῖ ἰο5 ἰθΌθΠῸ5 
416 οϑίδι]ασία ἰὰ ριαθισα αι βίοι δροάθγαιβθ ὧδ 
ΡΙαἴθα, ἀθ ϑίθπιρῖθ θηθηηϊδίαα σοη 61105 σπδηο 
δύῃ 856 θϑίαρε θῇ ΡᾶΖ Υ πῸ οχίϑίία πὰ βιουτα 
ἀροϊαταάδ, ταζόῃ ρου ἴα 46 θηἰγατοη Γάς]πηθηΐθ γὰ 


486 πο βδβίαρα πγοπίδαα 1ὰ ν]ρ]] δ ησίδ. 


Ηδοϊθηάο τη ἀθβοᾶη8ο σΟη 88 δ 88 θη ἰὰ ρίαζΖβϑ, 
ὯΟ ΠΙςΙΘΙΌΠ σ880 ἃ ἰο5 4116 165 Παρίδη 1]δπλαάο θη 6] 
βοηίάο ἀθ 416 ραϑᾶβϑθὴ ἱπιηθαϊδίαπηθηΐθ ἃ ἰὰ 
δοσϊόῃ Ὑ Πιθβϑθη ἃ 1858 Ἷᾶβϑ88 468 8118 ΘΠΘΙΊΙΡΟΒ, 51Π0 
416 Πιθύοη Ἃ(6] οὔΐοσίο 6 ΓΘΟΌΣΓΙΓ ἃ ΡὈΙΟΟΙΪΔΠΊ88 
(ΟΠΟΙΠΙαἰοτίαθ Υ ἀθ αἰγδθῖβθθ ριθίοσθηίθηηθηΐθ ἰὰ 
αἰυαδα ἃ τη δοιοῦάο γ᾽ ἃ ἷα δἃηγϊβίδα, γΥ 6] ποδὶ ο 
ΡῬΙΓΟσΙαπηό 4116 51 δἷριιηο σιθυία 561 81 δἰἰδάο (6 
ΘΟ ΘΓἄο σοη [85 σοβίμιπη 65 ἰδ] σομα165 ἀθ ἰοάοβ 
1ο8 Ῥθοςΐίοβ, 4116 ριιβϑίθϑθη 5115 δύ ΠΊδ5 πἴο ἃ 611085 
ῬΟΙ ΟἴθοῚ 416 ἀθ 6586 πτοάο 86 165 τιηϊγία ἔάςΠ]πηθηΐθ 
Ιὰ οἰπάδά. 

3.-- [05 ραΐθθηβθβ, σαδηο 856 ἀϊθιοη σπθηΐα ὧδ 
486 ἰοβ ἰθαηοβ θϑίαρδβη ἀθηί το Υ 416 ἰὰ οἰυπαδαά 
Παρία 58ϊ4ο ἰοπιαάδ ρου βϑούριθβϑε, δἰθπηοσΖαάοϑβ, Υ 
Θη ἶὰ ἰΙάθα ἀθ σι παρίδῃ θηΐγααο πλισοβ πιάβ -- 
Ριι65 Ὸ 65 ροάΐίδηῃ νϑῖ θῇ ἰὰ οβοιτ δά ἀρ ἰὰ 
ΠΟςΟΠΟ-- 86 αἀἰβριιβίθγοη δ] δοιιθῦάο γ᾽ 886 ἃν] η]θτοη- 
ΙῸΠ ἃ ἴοθπο' σοηνθύβδοίομθθ θῇ (δ ΠΊ8, 
Θβϑρθοϊαϊπηθηΐίθ ἀθβριιέβ ἀθ 7.6 πο ἢ οίθσοη ἄδῆο ἃ 
πδαῖθ. 


ΜΙθηΐγαβ δηάδαρδη θη ἰΓαΐοϑ, σοπΊρ ΘΠ Ἰθοη 4116 


διςοηίθ βρόπίπλο θῇ Αἰθῃ88 Υ᾽ 6] ἐξοτο βρόπίπιο δῇ Εβρατγία, διιπαπ6 θη βϑίθ {Π{π|π|ὸ σᾶ8ο οὐὰ πηάβ [γθοιιθηΐθ οἰΐαυ 6] αῆο 46] 


Τοηδο 46 105 ΙΈΥ68. 


ὥς Τοβ Ῥβοΐαγοδβ θύϑηῃ οὔςθ πιαρ βίγαοβ 416 Πππίο σοη ἰο5 σπαίγο (οηβ6]08 ἰθηίδη 6] ππάχίπηο ροάθυ θῇ 1ὰ σοπίβαθγδοϊόῃ 


Ῥβοςῖδ Υ ἰθπίδη δἰγριιοί ΟΠ65 οἰν]]65 Ὑ ΠΎΠ]Π] ἴα Γ68. 


οὐ πολλοὺς τοὺς Θηβαίους ὄντας καὶ 
ἐνόμισαν ἐπιθέμενοι ῥαιδίως κρατήσειν: τῶι 
γὰρ πλήθει τῶν Πλαταιῶν οὐ βουλομένωι ἦν 
τῶν Ἀθηναίων ἀφίστασθαι. 


[2.3.3] ἐδόκει οὖν ἐπιχειρητέα εἶναι, καὶ 
ξυνελέγοντο διορύσσοντες τοὺς κοινοὺς 
τοίχους παρ' ἀλλήλους, ὅπως μὴ διὰ τῶν 
ὁδῶν φανεροὶ ὦσιν ἰόντες, ἁμάξας τε ἄνευ 
τῶν ὑποζυγίων ἐς τὰς ὁδοὺς καθίστασαν, ἵνα 
ἀντὶ τείχους ἦι, καὶ τἄλλα ἐξήρτυον ἧι 
ἕκαστον ἐφαίνετο πρὸς παρόντα 
ξύμφορον ἔσεσθαι. 

[2.3.4] ἐπεὶ δὲ ὡς ἐκ τῶν δυνατῶν ἑτοῖμα ἦν, 
φυλάξαντες ἔτι νύκτα καὶ αὐτὸ τὸ 
περίορθρον ἐχώρουν 
αὐτούς, ὅπως μὴ κατὰ φῶς θαρσαλεωτέροις 
οὖσι προσφέροιντο καὶ σφίσιν ἐκ τοῦ ἴσου 
γίγνωνται, [2.3.5] ἀλλ' ἐν νυκτὶ φοβερώτεροι 
ὄντες ἥσσους ὦσι τῆς σφετέρας ἐμπειρίας τῆς 
κατὰ τὴν πόλιν. προσέβαλόν τε εὐθὺς καὶ ἐς 
χεῖρας ἤισαν κατὰ τάχος. 


τὰ 


ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐπ' 


[2.4.1] οἱ δ' ὡς ἔγνωσαν ἐξηπατημένοι, 
ξυνεστρέφοντό τε ἐν σφίσιν αὐτοῖς καὶ τὰς 
προσβολὰς ἧι προσπίπτοιεν ἀπεωθοῦντο. 
[2.4.2] καὶ δὶς μὲν ἢ τρὶς ἀπεκρούσαντο, 
ἔπετα πολλῶν θορύβωι αὐτῶν τε 
προσβαλόντων καὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν 
οἰκετῶν ἅμα ἀπὸ τῶν οἰκιῶν κραυγῆι τε καὶ 
ὀλολυγῆι χρωμένων λίθοις τε καὶ κεράμωι 
βαλλόντων, καὶ ὑετοῦ ἅμα διὰ νυκτὸς πολλοῦ 
ἐπιγενομένου, ἐφοβήθησαν καὶ τραπόμενοι 
ἔφευγον διὰ τῆς πόλεως, ἄπειροι μὲν ὄντες οἱ 
πλείους ἐν σκότωι καὶ πηλῶι τῶν διόδων ἧι 
χρὴ σωθῆναι (καὶ γὰρ τελευτῶντος τοῦ μηνὸς 
τὰ γιγνόμενα ἦν), ἐμπείρους δὲ ἔχοντες τοὺς 
διώκοντας ῦ μὴ ἐκφεύγειν, 
διεφθείροντο οἱ πολλοί. 

[2.4.3] τῶν δὲ Πλαταιῶν τις τὰς πύλας ἧι 
ἐσῆλθον καὶ αἵπερ ἦσαν μόναι ἀνεωιγμέναι 
ἔκληισε στυρακίωι ἀκοντίου ἀντὶ βαλάνου 
χρησάμενος ἐς τὸν μοχλόν, ὥστε μηδὲ ταύτηι 
ἔξοδον ἔτι εἶναι. 

[2.4.4] διωκόμενοι δὲ κατὰ τὴν πόλιν οἱ μέν 


τοῦ ὥστε 


ὯΟ ΟΥ̓Δ ἢ ΠΊΙΟΠΟΒ ἰο5 ἰθρδηο08 Υ σΥΘΥΘΙΌΠ 6116 81 86 
165 δίδοαρα 165 νϑηοθγίδη [άς]πιθηΐθ, γὰ 4π6 ἰὰ 
Τηδγοσία ἀθ 1ο5 ρ᾽αίθθηβθθ ΠῸ “Ζιθιία βθραδίβο ἀθ 
1058 δἰθῃθηβ68. 


θα ἀϊἸθτοη ριι65, ᾿πἰθηΐατ]ο Κ 8588 Πιθοη ΓΘ πΙ θη Ὁ 
{γἃ8 δρι]θυθαῦ 188 ραῖθθθ σοπλη65 ΘηἰΓ6 61108, 
Ρᾶῖὰ “16 ΠΟ 86 65 νίββε δἃ' 1 ῥοὺ [88 (1168; 
(ΟΙοςσδΙΌη Θη 185 {81165 σαῖγοβ βίη 1848 θθϑίϊαβ ρϑᾶῦᾶ 
416 65 βϑγνίθβθοη ἀρ Ὀαιτσαα Κ᾽ δἰτοηίδιοη ἰὸ 
ἀρπηγάβ 6] πιοάο 46 165 ραΐθοία πγάβ δάθοιιδαο ἃ 
185 οἰγοιιηβίδηςίαβ ριθβθηΐθβ. 


[9ῦπᾶ νθΖ 416 680 86 ἀἴβριιϑο δῃ ἰὰ τηβαάϊάα ὧ6 51:15 
ΡοΟΒΙΡΠΠ1ἋΔ46465, {Γ88 ἀριι γι τ] θηἶγα8 δύῃ οὰ ὧ6 
ΠΟςΟΠΘ, ἀθ65646 1845 ᾿ϑϑ885 56 ἰδ ῃΖϑΙ ΌΠ σοηἑτἃ 61105, Θἢ 
6] πτοπιθηΐο 46] αἷρα ραΐὰ ἢοὺ θηΐϊγθηΐαῦβθο ἃ ἰδ ἴτ1Ζ 
46] ἀΐα σοπ χαΐίθηθϑ σοῦ γατίδη πηάβ ἄπί πΊο8 Υ δϑί 
Θϑίδσίδη ἰριιδίαοβ σοῃ 6110 8, ϑῖπο ρᾶῖα 4116 δ] ϑϑίδι 
1οβ ἰθῦδηοβ πγάβ δἰθπλουζαάοβ ἀθ ποθ σιθάδβθη 
6 ἀθβϑνοηΐίαίϊα ἰτοηΐθ ἃ 581 σοποοϊπηϊθηΐο ὧθ ἰὰ 
οἰπάδά. [,.65 δἰδοδύοη θηβοριδ Υ τάρι ἀδηιθηΐθ 56 
{γα ΓΟ 6 ἰὰ [πςδ. 

4.--Ἕ Τὸ58 οἰτοβ, σιαηάο 856. ν]θΙΌη Ὀυτ]δάοβ, 56 
ΤΘΡΙΘΡΘΙΌΠ 50ΌΓΘ 5ΐ ΠλΙΒΠΊΟΒ 6 ᾿πἰθηΐβιοη ΓΘΟΠ δ ΖΘΥ 
1ο58 δἴδαιιθϑ ροῦ ἀοπάθ χαΐίθσα 416 165 βοριθνθηίδη. 
[9008 Ο {{65 νθ668 [65 ΤϑοῃδΖδίόη; [πὰ θρο, δἱ δἰδοδτθβ 
ζοΟῇ βῖδη δἱραγδαρία, ὑΡΓΟΙΘΥΙΓ 185 γα] 65 Υ θϑοίανοβ 
ἄρϑάθ 185 σβϑδ85 ουϊΐοβ Υ δἰ οβ ἃ] Πλβηιο [1 ΠΡΟ 
416 διτοαρδη ρίθαάγαβ Υ ἰθ ἴα 8, Υ͂ ϑορῖθνθηιτ 
ἀυταηίθ ἰἴὰ ΠΟΟΠΘ τη ςορίοϑβα ᾿Πὰνϑ, 56 ἀϑαβίβγοη, 
αἀϊοίοη ἰὰ νιϑὶία Υ Ὠυγθίοη ροῦ ἴα οἰπάδά, ἰὰ 
Τλδυ σία 51Π σΟΠΟΟΘΙ ΘπίΓ6 ἴα οδουτα 86 γ᾽ 6] ὈΔΙΤῸ 
Ιο8 ῥρᾶᾷβ8ο8 ῥοῦ ἀοπάθ βδίνδιϑε ---ἰοβ ϑι1ισθβθὺβ. 56 
Ρτοαποίδη ἃ ἢ Π8165 ἀθ πιθβῖ--- σοῃ ρϑιβθρι! ἀο 685 
6 σΔΠΡΙΟ 41|6 58ΐ ἰοβ σοποσίϑη ᾿ιαϑβία 6] ριηΐο ἀ6 
ον] 6 Θϑοῦραβθη; δῇ σοηβθοιθησία, ΠΟ ΠΟ5 
ΡΕΙΘαΙΘσοη. 


ἴ9η ρΙαἴθθηβθ σοστό 185 ριιθσΐαβ ρου 185 4116 θη ΓΘ ΓΌη 
Υ 416 οἵἴδὴ ἴδ8 {πίςαϑ “16 θϑίαρδβηῃ δἰίθγίαβ, 
ΘΠΊρΡΙθαπο θη ἰπρῶῦ ἀθ οἷανα πὰ ραπία ἀ6 
Ἰααἰηα ρᾶτὰ ἀβθριταῦ 6] σούτο͵ο, 46 τηοάο 416 ηἰ 
ΒΙ Ζυῖθσα ρου 811 μαρία γὰ 5811Ἃ8. 


Επ ἰὰ ροιβθσαοϊόῃ ρου ἰὰ οἰμά δά, αἰρίιηοβ8 ἰγΓὰ5 51.101 


46 Ἐ] Π165 6.ἃ [ΠΥ ῥοῦ ἰαηΐο 6] ΠῚ 86 ΠΊ165 Υ σοΠΊΘΠΖΟ 46] 5ἰριιθηΐθ ἀθρία σοϊ πο 11 σοη ἀπ ροτίοαο ἀ6 πὰ ππονὰ, ’ο 416 


ΘΧρΙςατία [ἃ οχίμθπηα ορβουτ δα ἀθ Ζὰ6 Π8Ό]4 Ταςία] 468. 


τινες αὐτῶν ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναβάντες ἔρριψαν 
ἐς τὸ ἔξω σφᾶς αὐτοὺς καὶ διεφθάρησαν οἱ 
πλείους, οἱ δὲ κατὰ πύλας ἐρήμους γυναικὸς 
δούσης πέλεκυν λαθόντες καὶ διακόψαντες 
τὸν μοχλὸν ἐξῆλθον οὐ πολλοί (αἴσθησις γὰρ 
ταχεῖα ἐπεγένετο), ἄλλοι δὲ ἄλληι τῆς 
πόλεως σποράδες ἀπώλλυντο. [2.4.5] τὸ δὲ 
πλεῖστον καὶ ὅσον μάλιστα ἦν 
ξυνεστραμμένον ἐσπίπτουσιν ἐς οἴκημα 
μέγα, ὃ ἦν τοῦ τείχους καὶ αἱ θύραι 
ἀνεωιγμέναι ἔτυχον αὐτοῦ, οἰόμενοι πύλας 
τὰς θύρας τοῦ οἰκήματος εἶναι καὶ ἄντικρυς 
δίοδον ἐς τὸ ἔξω. 

[2.4.6ὉΧ ὁρῶντες δὲ αὐτοὺς οἱ ΤΠ]λαταιῆς 
ἀπειλημμένους ἐβουλεύοντο 
κατακαύσωσιν ὥσπερ ἔχουσιν, ἐμπρήσαντες 
τὸ οἴκημα, εἴτε τι ἄλλο χρήσωνται. [2.4.7] 
τέλος δὲ οὗτοί τε καὶ ὅσοι ἄλλοι τῶν Θηβαίων 
περιῆσαν κατὰ τὴν πόλιν πλανώμενοι, 
ξυνέβησαν τοῖς Πλαταιεῦσι παραδοῦναι 
σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὰ ὅπλα χρήσασθαι ὅτι 
ἂν βούλωνται. 

[2.4.8] οἱ μὲν δὴ ἐν τῆι Πλαταίαι οὕτως 
ἐπεπράγεσαν: 

[2.5.1] οἱ δ' ἄλλοι Θηβαῖοι, οὗς ἔδει ἔτι τῆς 
νυκτὸς παραγενέσθαι πανστρατιᾶι, εἴ τι ἄρα 
μὴ προχωροίη τοῖς ἐσεληλυθόσι, τῆς 
ἀγγελίας ἅμα καθ' ὁδὸν αὐτοῖς ῥηθείσης περὶ 
τῶν γεγενημένων ἐπεβοήθουν. 

[2.5.2] ἀπέχει δὲ ἡ Πλάταια τῶν Θηβῶν 
σταδίους ἑβδομήκοντα, καὶ τὸ ὕδωρ τὸ 
γενόμενον τῆς νυκτὸς ἐποίησε βραδύτερον 
αὐτοὺς ἐλθεῖν: ὁ γὰρ Ἀσωπὸς ποταμὸς ἐρρύη 
μέγας καὶ οὐ ῥαιδίως διαβατὸς ἦν. [2.5.3] 
πορευόμενοί τε ἐν ὑετῶι καὶ τὸν ποταμὸν 
μόλις διαβάντες ὕστερον παρεγένοντο, ἤδη 
τῶν ἀνδρῶν τῶν μὲν διεφθαρμένων, τῶν δὲ 
ζώντων ἐχομένων. 


εἴτε 


[2.5.4] ὡς δ' ἤισθοντο οἱ Θηβαῖοι τὸ 
γεγενημένον, ἐπεβούλευον τοῖς ἔξω τῆς 
πόλεως τῶν Πλαταιῶν: ἦσαν γὰρ καὶ 


ἄνθρωποι κατὰ τοὺς ἀγροὺς καὶ κατασκευή, 
οἷα ἀπροσδοκήτοσρ κακοῦ ἐν εἰρήνηι 
γενομένου: ἐβούλοντο γὰρ σφίσιν, εἴ τινα 
λάβοιεν, ὑπάρχειν ἀντὶ τῶν ἔνδον, 
τύχωσί τινες ἐζωγρημένοι. 


ἣν ἄρα 


58 {]Π08 ἄοςθ ΚΠΊ Υ πιθαϊο. 


ἃ 148 ΠΊ781185 56 ΔΙΓΟ)ΔΙΌΠ ἃ] Θχίθυου Υ ἴα πιαυ σία 
ἀθ 61]]1ο5 ρογθείθσοῃ; οἰτοβ, ἀθϑριιέβ ἀθ 416 τ1πᾶἃ 
Γι] ο 165 ἀἴθτα τῇ ἤᾶομα Κ᾽ σογΐδσθη ἰὰ ῬδΙΤα 
ΘΘΟΒΡΘΙΌΠ 581ὴ 5861 νἱ᾽βίοβι, ΠῸ ΠΊΠΟΠΟβ, ΡΟΥΘ 
Ῥτοηίο ἰο ποίδιοη; οἰἴτῸ5 ρϑυθοϊθιοη ἀθβϑρογαάϊρδαάοβ 
ῬοΥ αἴνοίβαβ ραῦίθϑ ἀθ ἰὰ οἰπάδα. 51 θηλρασρο, 6] 
ΘΙΆΡΟ πιάβ ΠΙΙΠΊΘΙΌΒΟ Υ 116 86 πιδηϊθηΐα πιάβ 
ὉΠΙᾶο ἰστιππηρὶό θῇ τπᾶὰ οᾶ8ὰ ρύθηάθ “6 δϑίαρα 
σοῖοδ ἀθ ἴα πλαγ 1 ἃ Υ σαγα8 ριιθσίαβ 86 ΘΠ σοη ΓᾺΡ} 
αϊοσίαϑ, ρεηβαηάο 416 1δ5 ριιοσίαβ ἀθ ἴα σαβϑἃ θυδῃ 
1ὰ85 ἀθ ἰὰ οἰυπάδά ν᾽ σι ἢαρία ρᾶβϑοὸ αἰϊτθοίο δ] 
ΘΧΙΘΙΊΟΥΙ. 

[05 ρίἰαίθθηβϑθθ, συδηᾶο ἴθ νἱθῖοη ςορδαοβ, 
ἀρ ΘΥ ΙῸΠ 5ΟῦΤΘ 851 165 “ιθπιδτίαθη ἰδ] σΟΠΊΟ 
Θϑίαραεη ριθηαιέηοϊὶθ ἤπιθρο ἃ ἴα Ἄοᾶϑᾶ ὦ 8 
Ὁ ΠΠ1Ζατίαη οἰτο τηθάϊο. ΑἹ ἢπαδὶ, θ808 Υ σπδηΐοβ 
ἰθραποβ παρίδῃ βοργονίνίάο ροιάϊάοβ ροῖ ἴἰὰ 
οἰ δ6, Θη 
ΘΠ ΓΘ 86 σΟῇ 5118 ΔΙ ΠΊδ 5 Ῥδ γα 416 ΠΙοίθσαη ἰὸ 416 


ΟΠ ΙΠΙΘΙῸΠ το ἰοβ ρἰδίθθηβθβ 


4υϊδίθγδη σοη 6105. 
Ἐδβίοβ 80 ἰοβ8 ἤθοῇοβ 416 86 ριοά ]θίοη θη Ρ]αΐθδ. 


5.-- πῇ σαδηΐο δ] τϑϑίο 46 1οβ ἰθραηοβ 7416 ἀθρίβῃ 
Ῥτθϑθηΐαβο δύ ἀθ Ποςῆθ σοῃ ἰοάο 6] ε]έγοϊζο, ῥρουῦ 
81 [98 46 παρίδῃ βηίγαάο πὸ ορίθηίδη πῇ τοϑαϊδάο 
Ἀν ύ Ό]6, ἃ] σοι Π]σάγϑ6] 6 θῇ 6] σϑΠΊ]η0 ἃ ποίςΙἃ 
ἄθ Ιο ϑιςθαϊάο, δοα]ΘΓΟΠ ἃ ΒΟΓΟΙΎΘΙ]65. 

ΡΙαἴθα αϊβία ἀθ Τϑραβ βοίθηΐα θϑίβϊοβϑθ Υ 6] ἀριιὰ 
ςαίἀα ἀυταηίθ 1ὰ πος Θ ΠΪΖο πιάβ ἰθηΐο 8511 ἀνδῆςθ, 
Ρ1165 6] τίο Αβϑορο ᾿ἰθναρα τπλοῆο σδιιάδὶ ΚΥ ΠΟ δοιὰ 
Γάς1] ἀθ νδαάθαῦ; ρου σϑιηλ δ Ὀδ]ο 1ὰ ΠΠπινίὰ ν νϑάθαυ 
6] τίο οοῃ ἀϊησα] δα 56 ργθβοηίδιοη ἰαγάθ, σπαηᾶο 
γὰ 1085 παρίδῃ ροίθοίάο Υ ἰοϑ νίνοβ θϑίαρδῃ 
ΡΙΓΘ505. 


(αδηάο ἰο5 ἰθθδηοβ 856 βηἰθυΌη 46 ἰὸ ϑιςθάϊάο, 


ῬΘΗΒΔΙΌΠ δἴδο ἃ ἰἴἷοβ ρἰαίθοηϑθβθι 716 86 
Θησοηίγαρδη ἔπθσα ἀθ ἰὰ οπάδα -- ΡΟΥ 195 σαΠΊΡΟΒ 
μαρία ῥρϑίβοηδβ Υ ΔΡΘΙῸΒ ζοπΊΟ 685 6. ϑϑρθίδι 
σαδηᾶο ϑαςθαθ αἷρο ἱπιρτθνίϑίο θῇ ἰἰθηροβ ἀθ 
ΡᾶΖ-- Ρ.65 σαογίδη ἰθηθῦ ο5 4116 σορίθϑθη σΟπΊΟ 
ΤΙΌΠΘΠ65 ΡΟΙΓ ἰοβ 4θ ἀθηίτο, θῇ 6] σᾶϑ8οὸ ἀθ σπ6 


ΠΌΡΊΘΓὰ ΓΒ ΟΠΘΓΟΒ. 


καὶ οἱ μὲν ταῦτα διενοοῦντο, 

[2.5.5] οἱ δὲ Πλαταιῆς ἔτι διαβουλευομένων 
αὐτῶν ὑποτοπήσαντες τοιοῦτόν τι ἔσεσθαι 
καὶ δείσαντες περὶ τοῖς ἔξω κήρυκα 
ἐξέπεμψαν παρὰ τοὺς Θηβαίους, λέγοντες ὅτι 
οὔτε τὰ πεποιημένα ὅσια ὃδράσειαν ἐν 
σπονδαῖς σφῶν πειράσαντες καταλαβεῖν τὴν 
πόλιν, τά τε ἔξω ἔλεγον αὐτοῖς μὴ ἀδικεῖν" εἰ 
δὲ μή, καὶ αὐτοὶ ἔρασαν αὐτῶν τοὺς ἄνδρας 


ἀποκτενεῖν οὺἣς ἔχουσι ζῶντας: 
ἀναχωρησάντων δὲ πάλιν ἐκ τῆς γῆς 
ἀποδώσειν αὐτοῖς τοὺς ἄνδρας. [2.5.6] 


Θηβαῖοι μὲν ταῦτα λέγουσι καὶ ἐπομόσαι 
φασὶν αὐτούς: Πλαταιῆς δ' οὐχ ὁμολογοῦσι 
τοὺς ἄνδρας εὐθὺς ὑποσχέσθαι ἀποδώσειν, 
ἀλλὰ λόγων πρῶτον γενομένων ἤν τι 
ξυμβαίνωσι, καὶ ἐπομόσαι οὔ φασιν. [2.5.7] ἐκ 
δ' οὖν τῆς γῆς ἀνεχώρησαν οἱ Θηβαῖοι οὐδὲν 
ἀδικήσαντες: οἱ δὲ Πλαταιῆς ἐπειδὴ τὰ ἐκ τῆς 
χώρας κατὰ τάχος ἐσεκομίσαντο, ἀπέκτειναν 
τοὺς ἄνδρας εὐθύς. ἦσαν δὲ ὀγδοήκοντα καὶ 
ἑκατὸν οἱ ληφθέντες, καὶ Εὐρύμαχος εἷς 
αὐτῶν ἦν, πρὸς ὃν ἔπραξαν οἱ προδιδόντες. 
[2.6.1] τοῦτο δὲ ποιήσαντες ἔς τε τὰς Ἀθήνας 
ἄγγελον ἔπεμπον τοὺς νεκροὺς 
ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς Θηβαίοις, τά τε 
ἐν τῆι πόλει καθίσταντο πρὸς τὰ παρόντα ἧι 
ἐδόκει αὐτοῖς. 

[2.6.2] τοῖς δ' Ἀθηναίοις ἠγγέλθη εὐθὺς τὰ 
περὶ τῶν Πλαταιῶν γεγενημένα, καὶ Βοιωτῶν 
τε παραχρῆμα ξυνέλαβον ὅσοι ἦσαν ἐν τῆι 
Ἀττικῆι καὶ ἐς τὴν Πλάταιαν ἔπεμψαν 
κήρυκα, κελεύοντες εἰπεῖν μηδὲν νεώτερον 
ποιεῖν περὶ τῶν ἀνδρῶν οὗς ἔχουσι Θηβαίων, 
πρὶν ἄν τι καὶ αὐτοὶ βουλεύσωσι περὶ αὐτῶν' 
[2.6.3] οὐ γὰρ ἠγγέλθη αὐτοῖς ὅτι τεθνηκότες 
εἶεν. ἅμα γὰρ τῆι ἐσόδωι γιγνομένηι τῶν 
Θηβαίων ὁ πρῶτος ἄγγελος ἐξήιει, ὁ δὲ 
δεύτερος ἄρτι νενικημένων τε καὶ 
ξυνειλημμένων: καὶ τῶν ὕστερον οὐδὲν 
ἤιδεσαν. οὕτω δὴ οὐκ εἰδότες οἱ Ἀθηναῖοι 
ἐπέστελλον: ὁ δὲ κῆρυξ ἀφικόμενος ηὗρε τοὺς 
ἄνδρας διεφθαρμένους. 

[2.64] καὶ μετὰ ταῦτα οἱ 
στρατεύσαντες ἐς 
ἐσήγαγον καὶ φρουροὺς ἐγκατέλιπον, τῶν τε 
ἀνθρώπων τοὺς ἀχρειοτάτους ξὺν γυναιξὶ 


καὶ 


Ἀθηναῖοι 


Πλάταιαν σῖτόν τε 


ΕΒ805 οὕδῇ 8115 ΡΙβηθβ, ρεῖῸ 105 ραΐθθηβθβϑ, ΠΊ]Θη [885 
ἀρ! οσαῦδη 195 οἰτοβϑ, ϑιροπίθηαο 41 βιισθάθγία 
αἰρο 51 Π|1|8 7 Υ [θη θη ἄο ρου ἰο5 4θ πιθύδ, θην] ΔΙΌ ἢ 
ΠῚ ΠΟΙ] ο ἃ ἰοβ ἰθρδηοβ ραῖὰ ἀθοῖτ]θ5 σὰ 6 ΠΟ 
Πμαρίδη ἤθοῦο παάὰ Ἰίςϊο 8] ᾿ἱπίθηΐ ἀροάθγατβθ ἀθ 
1ὰ οἰμάδα θη {ἰπρὸ8 4θ ΡΖ, Υ Γϑεϑρθεΐο ἃ ἰοβ 46] 
ΘΧίθυῖου 165 ρθαίΐβη 4116 ΠΟ 165 Πἰσίθβϑθη ἀδῆο; 46 πὸ 
561 8.8ΐ, 7416 611058 ἰαπηίέη πηδίασίαη ἃ ἰο58 ἰθθαηῸ5 
416 τοίθπίδῃ σοῇ νὶ δ, Κ᾽ 51 86 γϑίϊγαρδη ἀθ 51 
Ἰθυτ ΟΥἹο 56 ἰο5 ἀθνοϊνογίδη. Εβο 658 ἰο 416 σπθηΐδη 
Ιοβ. ἰθθδηοβ Υ ἃ8ΐί δῆττηδη 4116 856 ἴο ]}Ὰ8͵ῚΌΠ, ΡΘΙῸ 
Ιοβ ρῥἰαίθθῃβϑθβ ἢ0ὺ ΤΙΘΟΟποσθη 46 ΡΙοτηθίθϑθη 
ΘηἰΓΘρ 105 θηβθριἋδ, 5170 ἀθϑραέβ 46 πηδηΐθηθυ 
ΠΟην ΘΒ ΟΊ Οη65, ΘΠ 6ἱ οᾶ80 Ὧἀθ 6 ΠΙΘραῦδη ἃ τ1Π 
ΔΟιθγάο; Υ δἤσπηδη δα θηγάβ 716 ΠΟ Πτῖόη. ΕἸ σα 50 
65 46 ἰοβ ἰθδηοβ 56 τ γασοη 616] (θυ ΟΥὐἹο 51Π 
σαυθ8 1 ἀαῆοβ, Υ ἰοβ ραίθθηβθβθ, ἀθϑριιέβ σὰ6 
τηθ το τάρ! ἀδηηθηΐθ ἰο 416 ἰθπίδη θη 18 σοπΊδΙΟθ, 
τηδίδιοη ἀθ ᾿ηπηθαάϊαίο ἃ ἰοβ ὈυΒΙ ΟΠΘΙΌ5. ΕΤΔΠ 
αἰθηΐο οσποηΐα ἰο8 δρίθϑδδάοβ Υ πὸ (6 6]]05 θύὰ 
Επτίπηαςο, 8616] σΟη 6] 486 ἰγαΐδγοη 108 τα] ἀοΥ68. 


6.-- [ϑεβριέβ 46 Πδςοοῦ θϑίο, θην] ΔΙΌ 11 ΘΙ] 56 11Ο ἃ 


Αἴϑθμδϑ, ἀθνοϊνιθσοη πιραάϊαηΐθ δοιθῖάο 5115 
Ταιοσΐοβ ἃ ἰοβ ἰθρϑῆοβ Υ ΟΥ̓ΡδΠΪΖΘΙΌΠ [05 δϑιπηΐοβ 
ΡᾺΡΙΙσοβ. σοπῖο πΊθ]οῦ 165 ραίθοῖό ἀθ δοιθσάο σὺ 
185 αἰγτοιιηβίδηςίββ 46] πιοπιθηΐο: 

05 ΡΙαἴθα 


σοπγηϊσδοβ ἀθ ᾿ηπηραάϊαίο ἃ 195 δἰθηῖθηβ68, Υ δ] 


ΒΊΠΘ805 ΓἿΓᾺοίοσθηίθθ ἃ [ΘΟ η 
ΤηοΠπΊθηΐο ΔΡΥΘΘΘΙΌη ἃ σπδϑηΐοβ Ὀθοςῖοβ μαρία θῇ 6] 
Αξῖςα ν βηνίαγοη ἃ ΡΙαίθα τη μογαϊάο το ἴὰ οὐάθη 
ὧἄθ πο ἰοπιδῦ πιραϊδ8 θχίγθπηδβ ΓΟβρθοΐο ἃ ἰὺβ 
ῬΓΙΒΙ ΟΠΘΙΌῸΒ 486 ἰθηίδη 46 1ο5 ἰθθδηοβ Παϑία 4116 105 
αἰθηῖθηβθ5 ἀθ] ΠΡ δ 5ΟΡΤΘ 6]105, γὰ 416 ΠΟ 56 165 
μαρία σοπιιηίςααο α6 θϑίαρϑη πιιθυΐοβ, ριι65 6] 
ῬΓΙΠΊΘΙ ΠΊΘΠΘΔ]Ε,Ὸ 5616 ἃ] ρτοάτοῖγβο ἰὰ επίγαάα ἀ6 
1ο5 ἐθθβῃοϑβ, Υ᾽ 6] βθρίιπαο πδάδ πιάβ 567 νθηςὶο85 Υ 
ΔΡΙΘϑαάοβ, Υ ΠῸ ϑερίδῃ παάδ 46 ἰοβ 58:106505 
Ῥοβίθγοιθβ. Αϑί, ἰοβ δἰθηίθηβθθ, ΡΟ ἤῸ 580 611ο, 
ΘΗΝ] ΙΌΠ 656 ΠΊΘηδ8876, Υ 6] ἤθυα]ο αἱ Θρὰῦ 86 1Ὸ5 
Θηςοηίτγό πιπθσίοβ. 


᾿Πϑοϑριέβ ἀθ θ80, ἰοβ δἰθηΐίθηβθβθ, γϑπάο Ἴοῇ 6] 
ΡΙαΐθα, 
ἀρ)]ατοη πὰ σατο! όη Υ 86 ΠΠΘνϑΙΌη ἰο8 ΠΟ 65 


οἠέγαϊϊο ἢιαϑία ἰγαϑροσίαοη νίνουθϑβ, 


ΤΊΘΠΟΒ δρίοβ ᾿ᾳπἴο σοῃ 185 ΠΥ 76 165 Υ ἰο5 ηΙῆο5. 


καὶ παισὶν ἐξεκόμισαν. 


[2.7.1] Γεγενημένου δὲ τοῦ ἐν Πλαταιαῖς 
ἔργου καὶ λελυμένων λαμπρῶς τῶν σπονδῶν 
οἱ Ἀθηναῖοι παρεσκευάζοντο ὡς 
πολεμήσοντες, παρεσκευάζοντο δὲ καὶ 
Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, πρεσβείας τε 
μέλλοντες πέμπειν παρὰ βασιλέα καὶ ἄλλοσε 
πρὸς τοὺς βαρβάρους, εἴ ποθέν τινα ὠφελίαν 
ἤλπιζον ἑκάτεροι προσλήψεσθαι, πόλεις τε 
ξυμμαχίδας ποιούμενοι ὅσαι ἦσαν ἐκτὸς τῆς 
ἑαυτῶν δυνάμεως. [2.7.2] καὶ Λακεδαιμονίοις 
μὲν πρὸς ταῖς αὐτοῦ ὑπαρχούσαις ἐξ Ἰταλίας 
καὶ Σικελίας τοῖς τἀκείνων ἑλομένοις ναῦς 
ἐπετάχθη ποιεῖσθαι κατὰ μέγεθος 
πόλεων, ὡς ἐς τὸν πάντα ἀριθμὸν 
πεντακοσίων νεῶν ἐσομένων, καὶ ἀργύριον 
ῥητὸν ἑτοιμάζειν, τά τε ἄλλα ἡσυχάζοντας 
καὶ Ἀθηναίους δεχομένους μιᾶι νηὶ ἕως ἂν 
ταῦτα παρασκευασθῆι. 

[2.7.3] Ἀθηναῖοι δὲ ὑπάρχουσαν 
ξυμμαχίαν ἐξήταζον καὶ ἐς περὶ 
Πελοπόννησον μᾶλλον χωρία ἐπρεσβεύοντο, 
Κέρκυραν καὶ Κεφαλληνίαν καὶ Ἀκαρνᾶνας 
καὶ Ζάκυνθον, ὁρῶντες, εἰ σφίσι φίλια ταῦτ' 
εἴη βεβαίως, πέριξ τὴν 
καταπολεμήσοντες. 

[2.8.1] ὀλίγον τε ἐπενόουν οὐδὲν ἀμφότεροι, 
ἀλλ' ἔρρωντο ἐς τὸν πόλεμον οὐκ ἀπεικότως: 
ἀρχόμενοι γὰρ πάντες ὀξύτερον 
ἀντιλαμβάνονται, τότε δὲ καὶ νεότης πολλὴ 
μὲν οὖσα ἐν τῆι Πελοποννήσωι, πολλὴ δ' ἐν 
ταῖς Ἀθήναις οὐκ ἀκουσίως ὑπὸ ἀπειρίας 
ἥπτετο τοῦ πολέμου, ἥ τε ἄλλη Ἑλλὰς ἅπασα 
μετέωρος ἦν ξυνιουσῶν τῶν πρώτων πόλεων. 


τῶν 


τήν τε 
τὰ 


Πελοπόννησον 


[2.8.2] καὶ πολλὰ μὲν λόγια ἐλέγετο, πολλὰ δὲ 
χρησμολόγοι ἤιδον ἔν τε τοῖς μέλλουσι 
πολεμήσειν καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν. 
[2.8.3] ἔτι δὲ Δῆλος ἐκινήθη ὀλίγον πρὸ 
τούτων, πρότερον οὔπω σεισθεῖσα ἀφ' οὗ 
Ἕλληνες μέμνηνται: ἐλέγετο δὲ καὶ ἐδόκει ἐπὶ 


7.-- ΟσατηἋο ἰο 46 ΡΙαΐθα γ νϊοϊδάοβ Ϊοβ ἰγαίδαοβ 
ἄθ τηοάο οϑβίθῃϑβιθίθ, ἰΙο5 δίθῃι 865 86 ἀθαϊ!σθδη ἃ 
Ιο8 ριθραζδίϊνοβ ρᾶῖαᾷ ἰὰ βριιθῖσα Υ ἰδπι᾽όη 86 
ΡΙΘΡΑΓΆΡΌΔη ἰο5 ἰΔσθἀθ ΠΟ ΠΪΟ5 Υ᾽ 5115 ἃΙΊ8 408, ηῸ Υ 
οἰἶτο Ὀᾶπάο αϊβριιθϑίοβ ἃ θην δ ΘΠ δ] ἀΟΥΙ68 ἃ] ΓΟΥ 
ῬΘΙβα Υ ἃ ΟἰἵῸ5 ρϑίβθβ Ῥάψρατιοβ, ἃ σ᾽ 161 51{10 
Ὧ61] 16 θϑρϑίδίδη οὐίθηθυ αἰραηα αγάδ, Υ σοη- 
νι θη ο θη δἰ 485 ἃ σπδηΐαβ οπάδάθϑ σιθάδρδη 
ξαοῖὰ ἀθ 58 Ζοπὰ ἀθ ᾿πΠ πθηςίδ. 

Ροῖ ρατίθ ἀβ 198 ἰἸδσθἀθπιοηΐοβ, ρᾶῦὰ δἤδα 7185 ἃ [ἃ 5 
486 γὰ ἰθηίδη, 868 ογάθηό ἃ ἰοβ 46 παρίδῃ οἱθρίο 
58. ρδιίο θη [ὰ]1ἃὰ Υ 51.111 ασὰ6 σοπβίγαγθβθθη 
Ὥδν65 θη ρι ροζοϊόηῃ δἱ ἰαπιαῆο ἀθ ἰὰ οπάδά, ἃ Πμ 
ἄθ τη πη ἰοΐαὶ] ἀθ ααϊηϊθηΐαβ πᾶνθθ, σ6 
ἐὰνίθβθη ἀἰβραθβίο 6] ἀϊπούο Πήδαο, Υ θῇ σιδηΐο ἃ 
Ιοβ ἀθηγάβ, 4.16 86. πιδηΐανίθθθη ἰγδησα]]ο 8. 0 
Δα 16 86η ἃ 105 δἰθηῖθη5865 βόϊο σοῇ πὰ ἤδνθ" θη 
ἰδηΐο 46 86 Πδοίδῃ 6508 ριϑραζαίίνοβ. 

1.05 δἰθηϊθηβθθβ ραϑϑῖΌη τονϑία ἀθ 8115 δδἄοβ Υ 
θην] ΤῸ 51.1.5 οηραδδαβ ρῥτοίουθηϊθπιθηΐθ ἃ ἰὸβ 
αϑίδαάοβ 4ἀθ θῇ ἰοΐηο δἱ Ῥεϊοροπθβϑο, (οὐοῖτα, 
(βδίοηΐα, Ασδηδηΐα Υ Ζαοϊηΐο"ῦ, ΡΟΥ σΟΠΊΡΙΘΠΑ͂ΘΥ 
416, 51 6805 ρϑίβϑθϑ τϑϑι]ΐαραη δπλῖροθ ΗΓΠΊ65, 
νϑησοσίϑη σοῇ τη8 ριιοατα 46 ὈΪοαθο θη ἰοσηο δ] 
Ῥε]οροπδβο. 

8.-- ΝῚ ὅπο5 ηἰ οἰτοβ Πδοίδη ριουθοίοβ (6 ροςὰ 
τηοηΐα, ϑῖη0 “16 86 δρτθϑίαερδη ἃ ἰὰ βΊΘΙΤα ΠΟΠ 
Θηρία --Ὑ ΠΟ ἰο Πδεοίβδη 581η ταΖόῃ, ρι165 δ] ᾿ἰπίοῖδ τ 
τηἃ ΘΊΊΟΙΤα ἰο05 ἃ ΘΙ ΡΙΘ πάθη οοη πάβ δηίηςο -- 
Υ δάἀθηγάβ οχίϑίία τπὰ ᾿πνθηΐϊαα Πιπηθτόβϑα θη 6] 
ῬΡεϊοροηθβο, πιπιθίόβϑα θη Αἴθηδβ, 416 σοη ριβίο, 
ῬΟΥΙ σϑΥΘοοΥ ἀθ θχρουθηςία, θϑίαρα αἀϊβριιθϑία ἃ [Γ ἃ 
Ιὰ ριιθῦτα; ἰοάο 6] τϑϑίο ἀθ ύϑοία θϑίαρα θῇ ν]ΐο 
δῃΐθ 6] θη τθηἰαηηθηΐο 46 185 ΡΥ ΠΟ Ιρα 65 οπάδάθ85. 
56. ςοπίαρδηῃ πλιοα8 ρῥτοίθοίαθ, 856. τϑοϊζαρδη 
τσ ο5 ογάσαϊοβ ἰδηΐο θη 185 οπἀδάθϑ 4π6 ἴθδη ἃ 
ςοηίθηθι σοπῆο θη ἰὰ5 οἶταβ. Αἀθηγάβ 5886 ρτοάῃ)ο 
ὉΠ ἰοστθιηοίο θη [6] βδα, σοϑα 716 δηΐθβ ΠΙΠςἃ 56 
μαρία ριοάποϊάο ἀθϑάθ 4116 ἰοβ ρυίθροβ γϑοπούάδῃ. 
56 ἀθεία Υ ςτϑία 46 οἵα πῇ ριθϑαρίο 46 ἰο 416 ἴθᾶ ἃ 


78 Ἐ8 ἄθοιγ, στρ] πο 185 σοπάϊ]οἰοη68 ρΙΌρΙδ5 ἀθ πὶ ΠΟ Ῥεο]]ρογαπηίθ βορη 856 ριιθάθ ἀθάτογ 46 τ τ150 51Π|1181 ἀ6 βϑία 


οχριδϑίόῃ θὴ ΠῚ 71 ο ΝῚ 52. 


7 Ταπηρίέῃ αἰϊδάοβ, ρεῖο 46 πὸ ἔοιτηαρδη ρατία 46 ἰὰ (οπέοδἀεγαςίόη ἀἢςο- ΠέΠςα, ςοπιο ογᾶ 6] σᾶβο 46 1οβ οἰΐαοβ δηίθβ, Υ 
Θη Ϊο8 4116 86 ἀθρεσγά ρϑῆβεῖ σϑάδ Ὅ6Ζ 4116 86 θη σΘ ΠίΓ6 6] [ἐγπλῖηο 46 δ]]18 405 46 1058 δἰθπίθηβ68. 
8. Ἡργόδοίο Π64Ρ]4 (Ν] 98) 46 πη ἰθιτοπιοίο θη [)6]05 ροοο δηίθϑ α6 ἰὰ θαΐα!]α ἀθ Μαγαίόῃ. 


τοῖς μέλλουσι γενήσεσθαι σημῆναι. εἴ τέ τι 
ἄλλο τοιουτότροπον ξυνέβη γενέσθαι, πάντα 
ἀνεζητεῖτο. [2.8.4] ἡ δὲ εὔνοια παρὰ πολὺ 
ἐποίει τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἐς τοὺς 
Λακεδαιμονίους, ἄλλως τε καὶ προειπόντων 
ὅτι τὴν Ἑλλάδα ἐλευθεροῦσιν. ἔρρωτό τε πᾶς 
καὶ ἰδιώτης καὶ πόλις εἴ τι δύναιτο καὶ λόγωι 
καὶ ἔργωι ξυνεπιλαμβάνειν αὐτοῖς: ἐν τούτωι 
τε κεκωλῦσθαι ἐδόκει ἑκάστωι τὰ πράγματα 
ὧι μή τις αὐτὸς παρέσται. [2.8.5] οὕτως «ἐν» 
ὀργῆι εἶχον οἱ πλείους τοὺς Ἀθηναίους, οἱ μὲν 
τῆς ἀρχῆς ἀπολυθῆναι βουλόμενοι, οἱ δὲ μὴ 
ἀρχθῶσι φοβούμενοι. 


[2.9.1] Παρασκευῆι μὲν οὖν καὶ γνώμηι 
τοιαύτηι ὥρμηντο, πόλεις δὲ ἑκάτεροι τάσδε 
ἔχοντες ξυμμάχους ἐς τὸν πόλεμον 
καθίσταντο. 

[2.9.2] Λακεδαιμονίων μὲν οἵδε ξύμμαχοι: 
Πελοποννήσιοι μὲν οἱ ἐντὸς Ἰσθμοῦ πάντες 
πλὴν Ἀργείων καὶ Ἀχαιῶν (τούτοις δὲ ἐς 
ἀμφοτέρους φιλία ἦν: Πελληνῆς δὲ Ἀχαιῶν 
μόνοι ξυνεπολέμουν τὸ πρῶτον, ἔπειτα δὲ 
ὕστερον καὶ ἅπαντεσ), ἔξω δὲ Πελοποννήσου 
Μεγαρῆς, Βοιωτοί, Λοκροί, Φωκῆς, 
Ἀμπρακιῶται, Λευκάδιοι, Ἀνακτόριοι. [2.9.3] 
τούτων ναυτικὸν παρείχοντο Κορίνθιοι, 
Μεγαρῆς, Πελληνῆς, Ἠλεῖοι, 
Ἀμπρακιῶται, Λευκάδιοι, ἱππέας δὲ Βοιωτοί, 


Σικυώνιοι, 


Φωκῆς, Λοκροί: αἱ δ' ἄλλαι πόλεις πεζὸν 
παρεῖχον. αὕτή᾿᾽͵ μὲν Λακεδαιμονίων 
ξυμμαχία" 


[2.9.4] Ἀθηναίων δὲ Ξῖοι, Λέσβιοι, Πλαταιῆς, 
Μεσσήνιοι οἱ ἐν Ναυπάκτωι, Ἀκαρνάνων οἱ 
πλείους, Κερκυραῖοι, Ζακύνθιοι, καὶ ἄλλαι 
πόλεις αἱ ὑποτελεῖς οὖσαι ἐν ἔθνεσι τοσοῖσδε, 
Καρία ἡ ἐπὶ θαλάσσηι, Δωριῆς Καρσὶ 
πρόσοικοι, Ἰωνία, Ἑλλήσποντος, 
Θράικης, νῆσοι ὅσαι ἐντὸς Πελοποννήσου καὶ 
Κρήτης πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα, πᾶσαι αἱ 
Κυκλάδες πλὴν Μήλου καὶ Θήρας. [2.9.5] 


τὰ ἐπὶ 


96 ῃ 1ὰ ρατίθ οὐ θηΐαὶ (6 Ασαγα, Π᾿πάδπάο ςοη δ] οόη. 


ΒΟ ΘΟΘΓ, Υ σα] ΠΌ]ΘΙ σοϑ8 51Π1181 716 οσαττία, ἰοάο 
586 ἰηνθϑίραθρα το] οϑαπθηΐθ. 

1.85 βἰπιραίίαβ ἀθ 185 ρϑύβοπεβϑ θϑίαρβη πη ΠΟ πγάβ 
ὯὍ6] ἰαάᾶο ἀθ ἰοβ ἰδοθάθπιοπίοβ, ββρβοϊ δἰ πηθηΐα 
ῬΟΙΠῈΘ Ρῥιοοϊδιηδθδη 486 ἴθδη ἃ ΠΠΡοσαῦ ύθοῖδ. 
Τοάο 6] πιυπάο, ἱπάϊνιάμοβ Υ οἰπάδάθθ, 86 
τηοϑβίγαρδη δηΪ ΠΠΟ5058 ρᾶτα αυιιδτ165 51 ροάίϑη θῃ 
αἰσύμ βοηάο, ἀθ ραίαρτα Υ ἀθ ἤθοῆο. (δάδ τῆοὸ 
οἵθία 416 Παρτία ἱπηρθαάπηθηΐοβ 811} ἀοπάθ πὸ 
Θϑίμπνίθβο έ]. Αϑί, 1ὰ πγαγοτσία θϑίαρα ᾿στα δα σοῃ ἰο5 
δἰθηιθῆβθβ, ᾿Πη05 ΡΟΥΓ 81 ἄθϑθο (6 ᾿ΠΡΥ͂αῦθθ ἀθ 81 
ἸΓΊΡΘΙΊΟ, ΟἰΤῸ5 ῥοῦ ἰθ ποῦ 46 561 ΒοπΊθ [4085 ἃ έΪ. 


9.-- Αβί ριθ8, σοῃ ἰδ]θ5 ργθραγαίίνοβ Υ ρίδηθβ 56 
αἀἰβριυβίθγοη ἃ ᾿πσπσ. (δάδ Ῥαπάο θηΐτό 6 ΘΊΊΘΥΤα 
(ΟΠ ͵δ5 βίραἰθηΐθϑ οπάδαθ5 σοΠΊΟ 816 4488. 


[05 αἰϊδάοβ ἀθ ἰοβ ἰδσθάθπηιομίοθ Πιθύοη θϑίοϑ: 
ἰοάοβ ἰοβ ρϑοροπθϑίοβ Παϑία 6] ἰϑίπηο, θχοθρίο 1Ὸ85 
ΔΙΡΊνΟΒ Υ ἰοβ Δ 1608 (Θϑίοβ θύδη δηλῖροβ ἀθ δα 5 
Ρατγίθϑ; ἰΙοϑ ἀ4ιθοβ 4θ Ῥεϑίθῃδ ἔμθσοη ἰο5. ἀπίςοβ 
4.6 δ6ἱ Ιαάο, 
ΡῬοβίοτιογμιθηΐθ ἶο Ὠίοίθσοη ἰοάοβ); πιθοῖαὰ Ἃ6] 
Ιο8 


ΡΙΠοΙρίο ἰπσμϑῖοη ἃ 51 


Ῥρίορομθθϑο ἰοβθ πηθρδίθηβθθ, ἰοϑ Ὀθοςίοβ, 


ἸοςΙΌ5"7, ἰοβ [Ὀσθῆβθθ, ἰἴοβϑ δηπιριδοϊοίαθ, [ἰῸ8 
Ἰθιασϑ 105 Υ ἰο8 διηδοίοσίοβ. [)6 θη γ6 6505, ἰο5. 4116 
ΡΙΟρΡοτγοϊοηδδη Παν68 Ἕϑη 05 σου 105, [05 πιθρα- 
ΓΘ Ώ568, 105 βἰσϊοηΐοϑ, ἰο8 ρϑίθηθηβθβ, ἰο8 θἴθοβ, [ο8 
δρτδοϊοΐδϑβ Υ ἰοβ ἰθςδαϊοβ; σα] θσία ᾽ο5 Ὀθοςῖοϑ, 
1Ιο5 ἔϑοθῆβθβ Υ ἰοβ ἰοςίοβϑ; 188 ἀθηπγάβ οἰπάδαθβ 
ΡΙΟροτοϊοηδδη ἰηΐαπίθβ. Ἐ805 ΠΘΥΌη 05. δ] 05 
ἀφ 1ο5 Ἰδσθθ ΠΟ] 8. 

[)6 ἰοβ δἰθηίθηβθβθ, ἰοβ σιϊοΐαβθ, ἰοβ ἰθϑῖοβ, [ἰὸ8 
ΡΙαἴθθῃβθϑ, ἰο5 πηθβθηῖοβ 4 Ναμπρϑοίος,, ἰὰ πιαγοσία 
ἄρ ἰοβ δοδυ 8 ΠΟ8, ἰο5. ΠΟΙ ΓΘΏ568, ἰοῸ5. ΖϑΟ Π 105 Υ 
οἶτα8 Ροδ]δοίοηθβ σὰ6 οἵδ νϑ88115 Υ θϑίαρδῃ 
βπδάδ8 θη Γ6 [95 ριΘΌ]Ο5 βἰραὶθηΐθϑ: (τα θη 5811 
ΖοΟηδ ΠΊΔΙ͂ΠΠη8, Ιο5 ἀοιοβ νϑοῖηποβ 46 ἰοβ. σϑῖῖοϑ, 
]Τοηΐβ, 6] Ἡρ ϑϑροηίο, ἰὰ (οβία Ττδςῖδ, ἰοά 85 185 15185 
416 ΠᾶῪ Αἱ ἰθναπία βηίτα 6] Ῥείορομθβο Υ (τοίαδ, 


βαῖνο Μϑοίοβ Υ Τούδ. [)6 6888, ρῬΡΙὉροϊοιοπδδη Πᾶνθ85 


50 Ἐῃ τϑδ]] δά, δϊαάοβ 46 1958 ἰδοθθπιοηΐοβ βόϊο ἰοὸ Πιθιοη 195 ἰοστοβ ορυπίίοβ, 46 οσαραθδη 1ὰ σοβία ἔτοηΐθ ἃ 18 ἰ518 46 


Επῦθδ, γὰ 4116 1ο8 Ϊοσοβ οζΖο δβ, σι ηθ5 Οσιραθ θη ἴα σοβία ποτίθ 46] ρο]ο ἀθ (ουϊπίο 46 56 θχθπαάθ θηίτο Ναμρδοίο 


6] ο5, ’Ιο πϑύοηῃ 46 ἰο5 δίθηὶθηβ68. 


ὃς ρβρπέβ 6 ἴὰ σοηχαϊβία ἀθ Τοπηᾶ 105 δἰθ ΘΠ 568 ᾿Πβίδ] ΤΌΠ ἃ [058 ΠΊΘΒΘΠΪΟΒ Βα ρογνὶνθηΐθ8 θη Νααρδοίο (εἴτ. 1103). 


τούτων ναυτικὸν παρείχοντο Ξῖοι, Λέσβιοι, 
Κερκυραῖοι, οἱ δ' ἄλλοι πεζὸν καὶ χρήματα. 
[2.9.6] ξυμμαχία μὲν αὕτη ἑκατέρων καὶ 
παρασκευὴ ἐς τὸν πόλεμον ἦν. 


[2.10.1] Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι μετὰ τὰ ἐν 
Πλαταιαῖς εὐθὺς περιήγγελλον κατὰ τὴν 
Πελοπόννησον καὶ τὴν ἔξω ξυμμαχίδα 
στρατιὰν παρασκευάζεσθαι ταῖς πόλεσι τά τε 
ἐπιτήδεια οἷα εἰκὸς ἐπὶ ἔξοδον ἔκδημον ἔχειν, 
ὡς ἐσβαλοῦντες ἐς τὴν Ἀττικήν. 

[2.10.2] ἐπειδὴ δὲ ἑκάστοις ἑτοῖμα γίγνοιτο, 
κατὰ τὸν χρόνον τὸν εἰρημένον ξυνῆισαν τὰ 
δύο μέρη ἀπὸ πόλεως ἑκάστης ἐς τὸν Ἰσθμόν. 
[2.10.3] ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα 
ξυνειλεγμένον ἦν, Ἀρχίδαμος ὁ βασιλεὺς τῶν 
Λακεδαιμονίων, ὅσπερ ἡγεῖτο τῆς ἐξόδου 
ταύτης, ξυγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς τῶν 
πόλεων πασῶν καὶ τοὺς μάλιστα ἐν τέλει καὶ 
ἀξιολογωτάτους παρήινει τοιάδε. 


καὶ 


[2.11.1] 'Ἄνδρες Πελοποννήσιοι καὶ ξύμμαχοι, 
καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν πολλὰς στρατείας καὶ ἐν 
αὐτῆι Πελοποννήσωι καὶ ἔξω ἐποιήσαντο, καὶ 
ἡμῶν αὐτῶν οἱ πρεσβύτεροι οὐκ ἄπειροι 
πολέμων εἰσίν: ὅμως δὲ τῆσδε οὔπω μείζονα 
παρασκευὴν ἔχοντες ἐξήλθομεν, ἀλλὰ καὶ 
ἐπὶ πόλιν δυνατωτάτην νῦν ἐρχόμεθα καὶ 
αὐτοὶ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι στρατεύοντες. 
[2.11.2] δίκαιον οὖν ἡμᾶς μήτε τῶν πατέρων 
χείρους φαίνεσθαι μήτε ἡμῶν αὐτῶν τῆς 
δόξης ἐνδεεστέρους. ἣ γὰρ Ἑλλὰς πᾶσα τῆιδε 
τῆι ὁρμῆι ἐπῆρται καὶ προσέχει τὴν γνώμην, 
εὔνοιαν ἔχουσα διὰ τὸ Ἀθηναίων ἔχθος 
πρᾶξαι ἡμᾶς ἃ ἐπινοοῦμεν. 

[2.11.3] οὔκουν χρή, εἴ τωι καὶ δοκοῦμεν 
πλήθει ἐπιέναι καὶ ἀσφάλεια πολλὴ εἶναι μὴ 
ἂν ἐλθεῖν τοὺς ἐναντίους ἡμῖν διὰ μάχης, 
τούτων ἕνεκα ἀμελέστερόν τι 
παρεσκευασμένους χωρεῖν, ἀλλὰ καὶ πόλεως 
ἑκάστης ἡγεμόνα καὶ στρατιώτην τὸ καθ' 
αὑτὸν αἰεὶ προσδέχεσθαι ἐς κίνδυνόν τινα 
ἥξειν. [2.11.4] ἄδηλα γὰρ τὰ τῶν πολέμων, καὶ 
ἐξ ὀλίγου τὰ πολλὰ καὶ δι' ὀργῆς αἱ 
ἐπιχειρήσεις γίγνονται: πολλάκις τε τὸ 
ἔλασσον πλῆθος δεδιὸς ἄμεινον ἠμύνατο 
τοὺς πλέονας καταφρονοῦντας 
ἀπαρασκεύους γενέσθαι. 


διὰ τὸ 


1ο5 ψυϊοΐδϑβ, [95 [θϑῖοβ γΥ 98 σογςίγθηβθβ; ἰο8 ἀθπηάβ, 
᾿ηΓαηίθϑ γ᾽ ἀϊπθσο. 

Εβθοβ8. Πιθσοη ἰοβ. δἰίδάοβ Υ ριθρααϊνοβ ἀθ σδάδ 
ΡῬατγίθ ρϑῖδ ἴα βίιουτα. 


10.--- Το5 Ἰασθα θπιοηΐοβ, ᾿ππηθαϊδίαπιθηΐθ ἀθϑραέβ 
ἄθ Ιοβ ϑιισθθοβ 4θ Ρ]δίθο, γα ϑη ἸΘΥΟ 1 οΟΥ̓άθη 
ῬοΟΥ͂ 6] Ρθίοροῃθϑο Υ᾽ 5115 δἰἰδίοβ 4θ πιθύα ἀθ 486 86 
ΡΙΘΡΑΓΙΑ56 ΡΥ [85 οἰμἀδαά65 πη οἠότοϊζο γ ἰΙο5 νίνϑυθα 
ΠΘΟΘΒΘΙΊΟ5 Ρϑῖδ τπᾶ Θχρραϊοϊόῃ ἔμποσα 46 581 {6 Τ8, 
οοη ἴδ ἱπίθποίόῃ 46 ἰηνδάϊτ οἱ ἀπσ. 

(υδπάο οδάδ πο ἶο ὰνο ριθραΐδάο, θη 6] πρὸ 
Π]δάο 56 γΓϑιιπΙΘΙΌΠ 6η 6] ἰβίπηο (05 ἰθοίοβ ἀθ 1ὰ5 
ΠΌΡὰ5 ἄἀθ οδάα οἰπάδά; τὰ νῸΖ σ6 θϑβίανο 
τοαηϊάο ἰοάο 6] οἠότεϊζο, Ατααϊάδηιο, ΤΟΥ (6 Ἰὸβ8 
Ἰασθάθιηοηΐοβ, Ζαίθη αἰτρία θα θχρϑαϊοϊόῃ, {τὰ8 
σοηνοσδΥ ἃ ἰοβ σοπηδηδηΐθϑ 46 ἰοάδ85 [85 οπαδάθ5, 
ἃ ἰἴο58 δ]ἴοϑβ σᾶῦροϑ Υ᾽ ἃ [88 ρϑίβοῃδϑ πΠιάβ ρυγθϑιρίοβαβ, 
αἴο ἰο8 σοῆβ6]05 βίριαθηίθϑ: 


11.-- «Ροορομθϑίοβ Υ δἱϊδάοβ: [πη θ]όη Πιιθϑίτοβ 
Ρδάγο5 ΠΘνδῖῸη ἃ οἂροὸ πιιοῆα8 Θχρθαϊοίοηθβ 
ἀρηΐτο Υ πιοα 46] Ῥοϑίοροῃθϑο, Υ ἰοβ ᾿ηδυοῦθ5 ἀθ 
ΠΟΒΟΐΙῸΒ ΠῸ σϑΙΌσΘη 46 θχρουίθησία θη ρΊΘΥΓαΒ8; 5117 
Θραρο, παῆσὰ ἰθηποθ 8641140 τοῦ ἢ 
Θαμϊραπηϊθηΐο ΠΊΔΥΟΙ απ|6 ἐβίθ, Υ 581 πιιθϑβίγοβ 
οἰθοῖνοβ 580ὴ ΠΥ ΠΙΙΠΊΘΙΌΒΟΒ Υ ΘΧορίθηίβϑ, 
ἰδ ᾽έη 65 ροάοσγοβίβίπηα ἰὰ οἰπάδα σοπίγα ἴα 6 
4116 πο 


4.6 πιυρϑίοθ ρϑαϊθθ ἢΪ 


ὯΟ5 αἰτρίπηοϑ. Εβ ᾳ8ῖο Ροὺ ἰδηίο, 
ῬδΙΘΖοδπΊΟ85. ὈΘΟΙῸ5 
ἸΠίθοσθ5 ἃ παθβίγα τοραζαςϊόῃ. θεία θηΐθσα θϑίά 
6 νῖϊο Κ᾽ Ροπθ 81: δἰθποίόημ θῇ θϑία ΘΠΊΡΙ688, 
ἀθβϑθαπάο θη βἰπιραίία, ροῦ οαϊΐο ἃ 195 δἰθῃϊθηβθ8, 
486 ΠΙΘνϑπλοβ ἃ σαρο ἰο 416 ργογθοίβπιοβ. 

Αὐπαὰθ ρϑίθζοα 416 ᾿ἰπνϑαϊπηοθ σοη ἔθ Ζαβ 
ὨΠΙΠΊΘΙΌΒΩΒ Υ ΠΥ πλιςῆα βοριτάδα ἀθ 46 ἰοὸβ 
ΘηθηΪροβ ΠῸ νϑῆρϑη ἃ δηΐα]δι σοιμηραΐθ, ΠΟ 86 
ἄφθρθ ροῖ 680 δνδῆζδι σοῇ Πθρ]ρθηςία θη ΠΘϑ γα 
ΡΙΓΘΡατζδοϊόῃ, βῖπηο 416 ᾿ἱπαϊν! ἀπατηθηίΐθ ἑαπίο 6] Ἰθῖθ 
ΠΟΠΊΟ 6] βοϊάδάο 4β οδάδα οἰμπάδα ἀθρθη δϑίδυ 
ΒΙΘΙΊΡΙΘ ἃ ἴα θϑρεῖα ὧθ 46 βϑορίθνθηρα δἱρίῃπ 
ΡΕΙΙρτο. Πποϊοσγίοβ Β0η ἴο5 πθοθοβ ἀθ ὰ βίιθιτα Υ ΠΟ 
[τϑουθηοία ἰοβ δίδαιθϑ 56 ρτοάμποθη ΤΘροη[Π05 0 
δΡραϑίοπβαοβ. Μιςῆαβ νϑοθθ τὴ ΠΩΠΊΘΙΟ ΠΊΘΠΟΙ, 
Ῥ͵Υαοῖα5 ἃ 81. τηῖθάο, τϑοῆδαζΖό τπηθ]οῦ ἃ τη ΠύπΊΘΙΟ 
ΤΊΔΥΟΙ 416 οϑίαρα ἀθβρυθνθηϊάο ροῦ 81 ἀθβρυθοῖο 
Ἃ6] βποιηΐρο. 


[2.11.5] χρὴ δὲ αἰεὶ ἐν τῆι πολεμίαι τῆι μὲν 
γνώμηι θαρσαλέους στρατεύειν, τῶι δ' ἔργωι 
δεδιότας παρεσκευάσθαι: οὕτω γὰρ πρός τε 
τὸ ἐπιέναι τοῖς ἐναντίοις εὐψυχότατοι ἂν εἶεν 
πρός τε τὸ ἐπιχειρεῖσθαι ἀσφαλέ στατοι. 
[2.11.6] ἡμεῖς δὲ οὐδ' ἐπὶ ἀδύνατον ἀμύνεσθαι 
οὕτω πόλιν ἐρχόμεθα, ἀλλὰ τοῖς πᾶσιν 
ἄριστα παρεσκευασμένην, ὥστε χρὴ καὶ πάνυ 
ἐλπίζειν διὰ μάχης ἰέναι αὐτούς, εἰ μὴ καὶ νῦν 
ὥρμηνται ἐν ὧι οὔπω πάρεσμεν, ἀλλ' ὅταν ἐν 
τῆι γῆι ὁρῶσιν ἡμᾶς δηιοῦντάς τε καὶ 
τἀκείνων φθείροντας. [2.11.7] πᾶσι γὰρ ἐν 
τοῖς ὄμμασι καὶ ἐν τῶι παραυτίκα ὁρᾶν 
πάσχοντάς τι ἄηθες ὀργὴ προσπίπτει: καὶ οἱ 
λογισμῶι ἐλάχιστα χρώμενοι θυμῶι πλεῖστα 
ἐς ἔργον καθίστανται. [2.11.8] Ἀθηναίους δὲ 
καὶ πλέον τι τῶν ἄλλων εἰκὸς τοῦτο δρᾶσαι, 
οἵ ἄρχειν τε τῶν ἄλλων ἀξιοῦσι καὶ ἐπιόντες 
τὴν τῶν πέλας δηιοῦν μᾶλλον ἢ τὴν αὑτῶν 
ὁρᾶν. 


[211.90] ὡς οὖν ἐπὶ τοσαύτην πόλιν 
στρατεύοντες καὶ μεγίστην δόξαν οἰσόμενοι 
τοῖς τὲ προγόνοις καὶ ἡμῖν αὐτοῖς ἐπ' 
ἀμφότερα ἐκ τῶν ἀποβαινόντων, ἕπεσθ' ὅπηι 
ἄν τις ἡγῆται, κόσμον καὶ φυλακὴν περὶ 
παντὸς ποιούμενοι καὶ τὰ παραγγελλόμενα 
ὀξέως δεχόμενοι: κάλλιστον γὰρ τόδε καὶ 
ἀσφαλέστατον, πολλοὺς ὄντας ἑνὶ κόσμωι 


χρωμένους φαίνεσθαι." 


[2.12.1] Τοσαῦτα εἰπὼν καὶ διαλύσας τὸν 
ξύλλογον ὁ Ἀρχίδαμος Μελήσιππον πρῶτον 
ἀποστέλλει ἐς τὰς Ἀθήνας τὸν Διακρίτου 
ἄνδρα Σπαρτιάτην, εἴ τι ἄρα μᾶλλον ἐνδοῖεν 
οἱ Ἀθηναῖοι ὁρῶντες σφᾶς ἤδη ἐν ὁδῶι ὄντας. 
[2.12.2] οἱ δὲ οὐ προσεδέξαντο αὐτὸν ἐς τὴν 
πόλιν οὐδ' ἐπὶ τὸ κοινόν: ἦν γὰρ Περικλέους 
γνώμη πρότερον νενικηκυῖα κήρυκα καὶ 
πρεσβείαν μὴ προσδέχεσθαι Λακεδαιμονίων 
ἐξεστρατευμένων: ἀποπέμπουσιν οὖν αὐτὸν 
πρὶν ἀκοῦσαι καὶ ἐκέλευον ἐκτὸς ὅρων εἶναι 
αὐθημερόν, τό τε λοιπὸν ἀναχωρήσαντας ἐπὶ 


τὰ σφέτερα αὐτῶν, ἤν τι βούλωνται, 
πρεσβεύεσθαι. ξυμπέμπουσί τε τῶι 
Μελησίππωι ἀγωγούς, ὅπως μηδενὶ 


ΕΠ Ρϑΐίβ θῃθηλὶρο ΠαΥ α116 ΤΠΔΙΌΠΙ 5ἰΘΙΏΡΙΘ σῸΠ 
ΤΟΓΘ] ἀθ ςοπῆδηζΖα, ροῖο, σοη νἰβίβϑ ἃ ἰὰ δοςοϊόῃ, 
Θϑίδι' ρυθρδίδαοβ [|ΘηῸ5 46 τϑοοῖο. [)6 688 ΠΊΔ ΘΓ 
βϑιίδῃ 195 πιάβ νδ]θηΐθβ ρᾶτὰ δἴδοθι ἃ ἰο5 ΘΠ ΘΠΠΡῸ5 
Υ ἴο58 Πηάβ ΒΘΡ:ΙΤΟΒ σΟΠ Γᾶ 8115 βθοἤδηΖα5. ᾿ΝΟΒΟΙΓΟΒ 
ὯΙ 5ἰχιίΐϊθα ΠῸ8 αἰ ΠρΡΊπηΟ5 σοηΐτα τὸ οἰπάδά 
ἴποαραζ ὧἊθ ἀοίθπάοριθο, 
Ῥτθραίδάα θῇ ἰοάοβ 81:15 δϑρθοίοβ, 46 πιοάο 416 
ἰδιηθόη ἤὰν πιισῆαθ ροϑιη] ἀδάθθ ὧἀθ απ6 
Ῥτθϑοηΐθη Ὀαΐβ]]α, δπιθ πὸ δἰβαιθη δΠΟΥΔ, 


βίηπο τηϑρη!Π σαπλθηΐθ 


σαδπάο δύῃ ποὺ Ποπιο5 ΠΘραάο, βῖπο σιδηᾶο θη 81 
τοῦτα νθδη 4116 ΠΟΒΟΙΓΙῸΒ ἀθναβίαπιοβ Υ ἀθϑίτ 1105 
5115 ὈΙΘΠ65; Ρι165 ἃ ἰοάοβ ἰοβ ΠουΊΡΓΘ5 165 θηΐσα ἰὰ 
[Τὰ 851 Β1ΠῸΠ αἷρο ἃ ἶο 416 πὸ βϑίάῃ μαι πϑ05 
σαδηάο ἴο ἐἰθηθη δηΐθ 5118 ο͵ὺ5 Υ θῇ 6] ᾿ηϑίδηϊθ 6 
Ιο νϑῇ, Υ ἰδὰ8 πτάβ 4θ 85 νϑοθβ ϑη δἰθηάθυ θῇ 
δϑοίαίο ἃ ἴα τϑῆθχιίόη ρᾶϑῶη ἃ ΟὈΓΘΥΓ ςοη 6] 
ςοτδΖόῃ. ΕΒ ἀθ ββρϑῖδι 416 105 δίθηϊθηβθβ, πιάβ 716 
οἶτοβ, πᾶρδῃ 650, 6105 416 56 σύθϑη Ἷοῇ τηῤγίοβ 
ῬᾶΙὰ ΤηϑηΔΓ ΒΟΌΤΘ ΟἰΤῸ5 6 ᾿πνϑ ΑΓ Υ ΔΙΓΔΒΘΙ [ἃ 5 
ΠΘΥΤὰ5 46 ἰοβ νβοίποβ δηΐθβ “16 νῈῚ ἴα ρῥιΌρία 
δἰβοίδαδ. 

ΕΠ σοηβθομπθησία, θη 1αὰ σοην]ςοϊόῃ 46 46 ο5 αἰτὶρί5 
ςοηίτα τηὰ οπἀδα ἴδῃ ργαπάθ Υ ἀθ 416 ἀδγέϊβ ἰὰ 
ΤΊΔΥΟΙ ἴδηλα ἃ νιιθϑίτοβ δηΐθραβϑαάοβ Υ ἃ νοβοίτοβ 
ΤΪΒΠΊΟΒ Ρδῖὰ Ὀΐθη ο ρϑᾶῖὰ Πηδ8] βθρίιη ἰο58 γθϑαϊδαάοϑ, 
ΙΔ Ροῦ ἀοῃαθ 86 οβ ριιίθ, σῇ θϑρθϑοῖαὶ σθῖο ῥου ἰὰ 
αἸβορ πα Υ ἴα σδίθὶα γ ἃσαίδηαο 188 ὀγάθηθβ σῸῃ 
Θχϑοι πα, ρΡΟΓα6 680 68 ἶο Πγάβ ΠΘΙΠΊΟΒΟ Υ ΒΘΡ ΙΠῸ, 
416 (οῇ 567 ΠΊΠΟΠΟΒ ΠΟΒ ΠΠΟΒΙΓΘΠΠΟΒ5 517|6ἴο5 ἃ τ1η8 
8018 1561 Ρ11Π8.» 


12.-- ὨΙοθο οδβίο Υ ἀϊβιορῖία ἰὰ τοπϊόη, Αγχαίάδτηο 
βηνὶό ριΐπηθσο Πδᾶοία Αἴθπμαβ ἃ Μερίβϑίρο 6] ἀβθ 
ΠΙάςτιο, τῇ οϑραγίαπο, ΡΟΙΓ δἱ θϑίαρδεῃ πιάβ 
αἀἰϊβριιθϑίοβ ἃ σθάθυ ἰοβ δἰθηϊθηβθβ ἂδἱ νϑὺ 4116 γὰ 
Θϑίαθβη θῇ σϑηΊ]Π10, ΡΘΙῸ 61105 ἢΟ 16 τϑοϊθίθγοη θη ἴα 
αἰυμ δά ΠΙ αηΐε 185 δου ἀδά68, ριι68 1α ορίπϊόῃ ἀθ 
Ῥοιῖς!θθ, Ζι6 γὰ δηΐθβ μαρία ργθνδίθοίαο, θὰ 4116 
ὯΟ 86 δοθρίαβθα ἤοίδίἄο ηἰ βπιραδάα πλθη 88 
Θϑίμνιθθθη ἰοβ ἰδοθάθπιοηίοβ θῇ ςαπτραῆδ. Αϑί 
Ριι65, ἰΘ ἀθδριϊθοη δηΐθβ ἀθ οἷτ]θ Υ ογάθηδΙΌ ἢ 
416 Θϑέανίθϑθ ἔπθσα 46 5115 [ππ|1165 6] πηϊβπιο αΐα Υ 
416 φῇ δαρἰδηίθ, 51 σιθγίαη θην δῦ Θπιρα͵αδ5 ἰὸ 
ἨΙοίθσαη ἀθϑριιέβ ἀθ τι γαιθθ ἃ 8118 ἰθυΥ] [ΟΥἹΟ5. 
Αἀρηλάβ οθχρ! ἀϊθγοη τη8 θϑοο]α σοη Μρίθβϑίρο ρϑῖᾶ 
486 ΠΟ 86 δηἰτον βίαβϑθ σοη Πδαθ. 


ξυγγένηται. [2.12.3] ὁ δ' ἐπειδὴ ἐπὶ τοῖς ὁρίοις 
ἐγένετο καὶ ἔμελλε διαλύσεσθαι, τοσόνδε 
εἰπὼν ἐπορεύετο ὅτι ἥδε ἡ ἡμέρα τοῖς Ἕλλησι 
μεγάλων κακῶν ἄρξει.' [2.12.4] ὡς δὲ ἀφίκετο 
ἐς τὸ στρατόπεδον καὶ ἔγνω ὁ Ἀρχίδαμος ὅτι 
οἱ Ἀθηναῖοι οὐδέν πω ἐνδώσουσιν, οὕτω δὴ 
ἄρας τῶι στρατῶι προυχώρει ἐς τὴν γῆν 
αὐτῶν. 

[2.12.5] Βοιωτοὶ δὲ μέρος μὲν τὸ σφέτερον καὶ 
τοὺς ἱππέας παρείχοντο Πελοποννησίοις 
ξυστρατεύειν, τοῖς δὲ λειπομένοις ἐς 
Πλάταιαν ἐλθόντες τὴν γῆν ἐδήιουν. 


[2.13.1] Ἔτι δὲ 
ξυλλεγομένων τε ἐς τὸν Ἰσθμὸν καὶ ἐν ὁδῶι 
ὄντων, πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν Ἀττικήν, 
Περικλῆς ὁ Ξανθίππου στρατηγὸς ὧν 
Ἀθηναίων δέκατος αὐτός, ὡς ἔγνω τὴν 
ἐσβολὴν ἐσομένην, ὑὕποτοπήσας, 
Ἀρχίδαμος αὐτῶι ξένος ὧν ἐτύγχανε, μὴ 
πολλάκις. ἢ αὐτὸς ἰδίαι βουλόμενος 
χαρίζεσθαι τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ παραλίπηι καὶ 
μὴ δηιώση, ἢ καὶ Λλακεδαιμονίων 
κελευσάντων ἐπὶ διαβολῆι τῆι 
γένηται τοῦτο, ὥσπερ καὶ τὰ ἄγη ἐλαύνειν 
προεῖπον ἕνεκα ἐκείνου, προηγόρευε τοῖς 
Ἀθηναίοις ἐν τῆι ἐκκλησίαι ὅτι Ἀρχίδαμος 
μέν οἱ ξένος εἴη, οὐ μέντοι ἐπὶ κακῶι γε τῆς 
πόλεως γένοιτο, τοὺς δὲ ἀγροὺς τοὺς ἑαυτοῦ 
καὶ οἰκίας ἢν ἄρα μὴ δηιώσωσιν οἱ πολέμιοι 
ὥσπερ καὶ τὰ τῶν ἄλλων, ἀφίησιν αὐτὰ 
δημόσια εἶναι καὶ μηδεμίαν οἱ ὑποψίαν κατὰ 
ταῦτα γίγνεσθαι. 

[2.13.2] παρήινει δὲ καὶ περὶ τῶν παρόντων 
ἅπερ καὶ πρότερον, παρασκευάζεσθαί τε ἐς 
τὸν πόλεμον καὶ τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν 
ἐσκομίζεσθαι, ἔς τε μάχην μὴ ἐπεξιέναι, 
ἀλλὰ τὴν πόλιν ἐσελθόντας φυλάσσειν, καὶ 
τὸ ναυτικόν, ἧιπερ ἰσχύουσιν, ἐξαρτύεσθαι, 
τά τε τῶν ξυμμάχων διὰ χειρὸς ἔχειν, λέγων 
τὴν ἰσχὺν αὐτοῖς ἀπὸ τούτων εἶναι τῶν 
χρημάτων τῆς προσόδου, τὰ δὲ πολλὰ τοῦ 


τῶν 


Πελοποννησίων 


ὅτι 


ἑαυτοῦ 


Ε86, σα ηἋο Θϑίαρα θη Ϊὰ ἐγτοηίθσα 6 ἴῬ8 ἃ Β6ρδΊ8 56, 
ἀϊ]ο βϑόϊο δηΐίθϑ θ᾽ πλδίοδγβθ: «βίο ἀΐα 8οῖά 6] 
ΠοΠΊθηΖο 6 ρυϑηθβ ΠΊ81685 ραῖὰ ἰοβ βφιίθροβ.» 
(δηάο Ιἰορό δ] σδιηραιηθηΐο Υ Αὐσυϊάδηηο 86 αΪο 
συρηΐα ἀθ σὰ6 ἰοβ δἰθηίθηβϑθθ ΠῸ Ἴθάρθγίϑδηῃ θῇ 
δ ϑοϊπίο, ἰθναηίό 6] σδηραπιθηΐο Υ 86 Ρίι80 δῇ 
ΤΊΔΙΌΠ ἃ σοηίγἃ 811 ἰοΥΤΊ ΟΥΊΟ. 


1.05 Ῥθοοίοβ ἀϊθίοῃ ἃ ἰοβ ρεϊοροπθϑίοβ ἰὰ ραῦΐίθ ἀθ 
5115 ΌΡ68 Υ α6 81:1 σα δ] θσία ραῖὰ “6 ραυοῖραβ86 
Θη ἴα θχρθαϊοϊόῃ Υ σοῇ ἰοβ 46 σῃθάδρβῃ, [ιθΙ͂Ὸη ἃ 
ΡΙαπθία Υ ἀθναβίδσοῃ [δὰ {6 178. 


13.--- ῬΟΙ 61 θρπηιρο θῇ απὸ ἰοβ ρϑὶοροῃθϑβίοβ 
Θϑίαθδῃ ΓΘ ηἀο5. θη 6] ἰϑδίπιο ο ἴδῃ 46 σϑ ΠΟ, 
απίθϑ 46 ἰηνδάϊγ 6] Ασα, Ρογίς!θϑ οἱ 4 ἸαπΈρο, 
416 οἵ ρϑρῆθίδὶ δἰθηϊθηβθ πηΐο σοη Οἴτοβ Ππιθνθ, 
σαδηάο ϑ5ὰρο 416 ἰθηατία ἰπρὰῦ ἰὰ ἰηνδϑιόῃ, 
ΤΘΟΘΙοϑο ἀ6 486, ροῖ 861 Αὐγααίάδηλο 58 πππέβρϑα:3., 
ἄθϑθοϑδο ἀθ ἤδοθῖΐθ τῇ ἔδνου ἃ {{π|οὸ ριίναάο, 
ἀρ᾽]αβθθ 8118 σβῃπροΒ Υ ΠΟ ἰοβ ἀθναβίαββθ, ο Ὀίθη, ἀθ 
486 ϑισρ 1686 650 ροῦ οἵάθρθη ἀθ ἴοβ ἰδοθάθιηοηϊοβ 
Ρᾶῖὰ ἱπου]!ραιθ --σοπῖο σϑηο ΡΟΙΓ 811 οδιιβᾶ 
οχίρίθσοη οἤοϊαϊπηθηίθ 416 86. [Ρττάβθθη (6 ἰοὸβ 
58 ΟΥἹΠ]ἹΘρΊ ο513Ρ-- ἀθοίασό ρα] ςαπιθηΐθ αηΐθ ἰὸβ 
δἰθηϊθηβθβ θῇ ἰὰ Αβϑδιηθίθα 7.6 Αὐχαϊάδηλο οσὰ 811 
᾿υέβροα, ρϑῖὸ απ6, οοῇ ἰοάο, πο ἰο παρία 54 δἱ 
ΤΏΘΠΟΒ Ρδῖδἃ Π1δ] 46 ἴα οἰμά δά, 5100 “7.6 8118 σβΠΠρΟ8 
Υ (888, 851 ἰοβ Θῃθιηροβ ΠΟ [88 ΔΤ 88 81 ΠΟΠΊΟ [08 
ἄθ ἰοβ ἀθηγάβ, ἰοϑ 4β ἴα τία ρᾶῖαὰ 716 ἤιθβθῃ 
Ρῥτορίοαάδά ρύθ!ϊςα Υ 416 ροῦ 680 πὸ ἀθβροσία ἤαῦοῦ 
Ὠϊηριηδ ΒΟβρθοῆδ 8006 έΪ. 


ΤαπΡΙέη ἀοοηβοἼαρα Γθϑρθοΐο ἃ 1 βἰἐπμϑοϊόῃ δοίιιαὶ 
Ιο πλίβπιο 416 δηΐθϑ, ρΥ͂Θρῖα 86. ρᾶῖὰ ἰα ΘΊΙΘΙΤΘ, 
τηθίθυ θη ἰὰ οἰμάδά ἰο σι Παρία θῇ 6] σαηπῆρο, ΠΟ 
5811 ἃ ΘηΐαΌ] αι σοπιραΐθ, ϑίπο ἀθηἰγο οἤ]θυΌο 818 
ν]ρ!] δ ηοῖα ϑοῦσθ ἰὰ οπἀδα Κ᾽ ἀρτθϑίαγ ἰὰ Ποία θη ἰὰ 
416 τοϑιἀΐα 8 ἔμπθυΖα, σοί το ἃ ἰο8. δ᾽ οϑβ, 
ΡοΙὰ6 ἀθοία χσὰθ 81 ἤιθῦζα θπλᾶπαρα 6 1Ὸ5 
ΙΏΡΥΘΒΟ5 ἀὯ6 6805 Υ 416 τηποῆοβ δϑρθοίοβ ἀθ ἰὰ 
Ῥθα 856 ἀοπηηδρδη 


ζοὴ ἰπίρ!σθησία Οὐ 


19. (ἡ 6] ἐέγτηϊηο «Πέβροϑα» ργθίθ Πα θΠΊο5 γα πιο11" «χέηοϑ», 4116 ᾿ΠΊΡ]]σὰ 1ὰ οχἰβίθηςία θηΐγθ 185 ἔδΠ1}165 ἀθ Αὐχυϊάδπιο Υ 


ἄθ Ῥουῖςθβ ἀθ νίποι]οβ 46 ποβρί ἰδ] δά. Εβοβ νίπομ]οβ 86 βϑία]θοίδη ἀθ πλοάο πουθαϊατῖο θπίγα ἔα ΠΆ11188 ρουίθπθοϊθηίαβ ἃ 
οἰμάδαθβ αἰβεπίαβ, Υ 8115 σοπιηροηθηΐθβ δοίπαραη θη ἰὰ ριόρία οἰπαδα σοπῖο τορτθϑοηΐαηΐθθ 46 ἰο5 ᾿πίθιθϑθ8. 46 5118 


᾿ιιέβρααθ8 ἐογαβίθτοϑ. 
180 ψέόαβθ 1 126-127. 


πολέμου γνώμηι καὶ χρημάτων περιουσίαι 
κρατεῖσθαι. 

[2.13.3] θαρσεῖν τε ἐκέλευε προσιόντων μὲν 
ἑξακοσίων ταλάντων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ φόρου 
κατ' ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῶν ξυμμάχων τῆι πόλει 
ἄνευ τῆς ἄλλης προσόδου, ὑπαρχόντων δὲ ἐν 
τῆι ἀκροπόλει ἔτι τότε ἀργυρίου ἐπισήμου 
ἑξακισχιλίων ταλάντων (τὰ γὰρ πλεῖστα 
τριακοσίων ἀποδέοντα μύρια ἐγένετο, ἀφ' ὧν 
ἔς τε τὰ προπύλαια τῆς ἀκροπόλεως καὶ 
τάλλα οἰκοδομήματα καὶ ἐς Ποτείδαιαν 
ἀπανηλώθη) [2.13.4 χωρὶς δὲ χρυσίου 
ἀσήμου καὶ ἀργυρίου ἔν τε ἀναθήμασιν ἰδίοις 
καὶ δημοσίοις καὶ ὅσα ἱερὰ σκεύη περί τε τὰς 
πομπὰς καὶ τοὺς ἀγῶνας καὶ σκῦλα Μηδικὰ 
καὶ εἴ τι τοιουτότροπον, οὐκ ἐλάσσονος [ἦν] ἢ 
πεντακοσίων ταλάντων. [2.13.5] ἔτι δὲ καὶ τὰ 
ἐκ τῶν ἄλλων ἱερῶν προσετίθει χρήματα οὐκ 
ὀλίγα, οἷς χρήσεσθαι αὐτούς, καὶ ἢν πάνυ 
ἐξείργωνται πάντων, καὶ αὐτῆς τῆς θεοῦ τοῖς 
περικειμένοις χρυσίοις: ἀπέφαινε δ' ἔχον τὸ 
ἄγαλμα τεσσαράκοντα τάλαντα σταθμὸν 
χρυσίου ἀπέφθου, καὶ περιαιρετὸν 
ἅπαν. χρησαμένους τε ἐπὶ σωτηρίαι ἔφη 
χρῆναι μὴ ἐλάσσω ἀντικαταστῆσαι πάλιν. 
[2.13.6] χρήμασι μὲν οὖν οὕτως ἐθάρσυνεν 
αὐτούς, ὁπλίτας δὲ τρισχιλίους καὶ μυρίους 
εἶναι ἄνευ τῶν ἐν τοῖς φρουρίοις καὶ τῶν παρ' 
ἔπαλξιν ἑξακισχιλίων καὶ μυρίων. [2.13.7] 
τοσοῦτοι γὰρ ἐφύλασσον τὸ πρῶτον ὁπότε οἱ 
πολέμιοι ἐσβάλοιεν, 
πρεσβυτάτων καὶ τῶν 
μετοίκων ὅσοι ὁπλῖται ἦσαν. 

τοῦ τε γὰρ Φαληρικοῦ τείχους στάδιοι ἦσαν 
πέντε καὶ τριάκοντα πρὸς τὸν κύκλον τοῦ 


εἶναι 


ἀπό τε τῶν 


νεωτάτων, καὶ 


δριυπάδηςα 46 γθουΎ508. 


1,65 ἰηνϊίαρα ἃ ἰθηθι σοηῆδηζΖα, δἱ θηΐ γα ῥοῦ ἰο 
[οἷς 
Δ] ἀο515: 81η σοηΐδῦ ἰο5 τοϑίδηίθϑ Πρ Ίθ508, δα θηγάβ 


ΘΘΠΘΥαΪ βοβοίθηΐοβ ἰδίθηΐοβ δηΠι18165 108 
ἄρ ἴθποὺ δύῃ θῇ ἴα Αογόρο δ 5615 Π11] ἰα]θηΐοβ ἀθ 
ΡΙαΐα δοιῆδάα ---ἰὰ βϑιιπᾶ ΤλΔΥΟΥ Παρία 54 ὧθ 
ΠΌΘνΘ ΠῚ1] βοἰθοϊθηΐοβ, 46 ἰὰ 416 86 ραϑίό ραῖΐθ ρϑῖᾶ 
ἄβ ἴἰὰ 


ΠοΟΠ ΒΓ ΟΊ ΟΠ68, Υ ρᾶτὰ Ροί464᾽5-- ἀρατγίθ ἀθ σύ Ὺ 


Ιοϑ Ριοριθοβ'5ά Αοόροιθ Υ αθπηιάβ 
ΡΙαἴα 5ϊπ δοιιῆἕδι θη θχνοΐοβ ρί ]σοϑ Υ ρυῖναάοϑ, 6] 
Δ᾽. ϑαρταάο ρᾶῖα [88 ῬΙΟσΘϑΙΟΠ658 Υ [ᾳθροβ, 6] 
Ῥοίίη ρϑῦϑα Υ σαί ΖαΪΘυ οἰγὰ σοϑὰ 5: ΠΊ118 7, θη ττηἃ 
Β1Π|8 ΠΟ [ΠΙΘΙΊΟΙ ἃ “πη ηΐο5 ἰα]θηΐοβ. 566 αἤδαίδη 
ἰδιηόῃ 185 τίη θΖαβ ἀθ ἰοθ ἀθηγάβ βαη 1105, 4116 
ὯΟ ΘΟἴδ θϑοδϑᾶϑ8, ρϑαῖἃ ΘΠΊΡΙΘα 185 γ, θη 6] σα80 ἀθ 
416 Θϑίπνιθθθη ΤΠῸΥ δριτ!τ8ο5, [95 τον ϑι π]θηΐοβ 
ἀθ οἵο ἀθ ἴα αἀἴοβα πηϊϑπιδ, Ρι1ιθ5 σοπῆο 6] πηίβηηο 
Ροπία ἀθ πηδηϊηθβίο, ἰὰ θϑίαϊια ἰθηΐία τῇ ρ680 6 
σαδίθηΐα ἰαἰθηΐοβ' ἀθ ΟὐΌ ρτῸ Υ οἵὰ ἰοίαὶ πηθηΐθ 
ἀρϑιηοηΐαθ!θ; Υ 416 51 θπΊρΙθαρδη 6585 ΤΠ] 6 Ζῶβ 
Ρᾶτὰ βαίναιβθ, ἀθρίαδηῃ τϑϑιπ|11ὰ5. θη σαη!ἀδα ΠΟ 
πίθου. ΕἸ σᾶ80 68 4116 88 [65 ἄδα σοπῆδηζα δῇ ἴο 
416 τοϑρθοΐα ἃ ΤΘΟ 1805 ΠΠΘΠΟΙΘΓΌ5. ΕΠ ἰο 416 56 
ΤΘῆΘΙΘ ἃ Πορ]τἴα8, ἰθπίϑη ἰγθοθ ΤῊ] 51Ὶ σοπίδυ ἰῸ5 
αἸθοϊβέ!58 πλ1] 46 185 σι ΠΟΙ ΟΠ68 ΥὙ ΠῚ 1181]85; ἰα] οσὰ 
6] πύμηθιο απ6 πιοηΐαρα ρσαδίάϊα ἂἱ Ρῥυπορίο, 
ἀξςεδ, 
Ἰόνθμθβ Ὺ 


σαδπάο ἰοβ θηθηιροβ ἰηνδαάίΐίδη ε] 


τΤροοϊαίάπμ ἀο]ο5 οηΐθ ἰοθ δησίδηοϑ, 


τηθίθοοβ 416 θύδη Πορ] ]ἴδ5. 


1 ταῦτΆ 11 ἀθ Εαΐθσο ἰθηΐα πὰ ἰοηρι πα ἀθ ἰτοϊηΐα 
Υ αἶποο βϑίβαϊοβ'ϑδ ἢδβία 6] γτθοϊπίο ἀ6 Ϊὰ οἰπαάδά; ἰὰ 


1ϑς Ἐη 1 96 Ταυςία! 465 Πο5 ἀϊσθ 416 886 τθοδπάδρδη 460 ἰα]θπίοβ σοῃ 185 δροσγίβοίομθβ 46 1058 πη ΡΤῸ8 46 1ὰ (οηίβαάογδοϊόῃ. 


ΟαϊΖά 6η ββϑίθ σᾶ80 ἤδγα 416 ρϑῆβδι δῇ 185 δροσίβδοίοπϑβ 46 οἰτῸ8 δ] 105 4116 ἼῸ θύϑῃ ΠΊΪΘΠΊΡΓΟΒ 46 1ὰ (οπίθαρθγδοϊόῃ Υ θη 


1ὰ5 σοπί]Ριιοίοπθ5 7416 ροάίΐαη Πδοθῖ 185 σο]ομΐα5 46 Αἰθηδβ, σΟΠΊΟ 68 6] σᾶ80 ἄθ Απῆρο]ὶβ, πὸ ἱπο ]8485 θη 1ὰ [σία ἀθ 


«Δ114405». 


184. Τοβ. ΡΙΌΡΙ]6οΒ, βεσύη ρτογθοίο ἀθ Μη6βΙς]65, ούϑη ἰο8 ἃσσθβο8 ἃ ἰὰ Αογόρο!!β Υ 886 Παρία δσαρϑάο 581 σοπϑβίγιςοϊόμ ἃ] 


ΠΟΙΉΙΘΗΖΟ αἀ6 Θϑία βίιοιτα. 511 σοβίο 56 οἷθνό ἃ ιπη05 2.000 ἰδ] πίοϑβ. 


188 Ἐῃ Π| 70 86 ἀϊςβ 6 95 ρϑβίοβ 46 ΄Ϊὰ ςατηραῆδ ἀθ οί θα 886 βἰθνδίόη ἰαπηδιέῃ ἃ 2.000 ἰδ] θηΐοβ, δι ηη]π6 θη 6] πηοπηθηΐο 


46] ἀϊδοιγβο θϑίαπηοβ ρΟΟΟ ΠΊΘ6ΠΟΒ 416 ἃ] σοπΊΊΘηΖΟ 46 18 φΊΙΘΙΓ Υ ΠΟ 658 ΡΙΌΡΔΌΙ6 α16 86 ΠΡ 686 ἀθϑίηδαο ἃ 6116 ἰὰ ραυα ἃ 


Θηἑθτἃ. 


131] οάοτο ΧΙ 40.3 ἄϊςθ 4μ6 θύϑδη 50. ΕἸ ἰα!θηΐο ρϑϑδθα ςβϑϑὶ 26 ρυ. 


1886. ΕἸ αϑίδαϊο βααίΐναϊθ ρθπουαὶ πηθπίθ ἃ 177,6 πὶ, ρου ἰο 46 188 πηθα 1488 80 [85 5 σι ι]θηΐ68: 


Μιτο 46 Ἑδ]οθῖο Ξ 6,2 Κηι. 
Κοοϊηΐο δηλ γ8118440 46 ἰὰ απ δά Ξ 7,6 Και. 
ΜιῸ5 ΓΓΡῸΒ5 Ξ 7,1 Κηλ. 


ἄστεως, καὶ αὐτοῦ τοῦ κύκλου τὸ 
φυλασσόμενον τρεῖς καὶ τεσσαράκοντα (ἔστι 
δὲ αὐτοῦ ὃ καὶ ἀφύλακτον ἦν, τὸ μεταξὺ τοῦ 
τε μακροῦ καὶ τοῦ Φαληρικοῦ), τὰ δὲ μακρὰ 
τείχη πρὸς τεσσαράκοντα 


σταδίων, ὧν τὸ ἔξωθεν ἐτηρεῖτο: καὶ τοῦ 


τὸν Πειραιᾶ 
Πειραιῶς ξὺν Μουνιχίαι ἑξήκοντα μὲν 
σταδίων ὁ ἅπας περίβολος, τὸ δ' ἐν φυλακῆι 
ὃν ἥμισυ τούτου. 

[2.13.8] ἱππέας δὲ ἀπέφαινε διακοσίους καὶ 
χιλίους ξὺν ἱπποτοξόταις, ἑξακοσίους δὲ καὶ 
χιλίους τοξότας, καὶ τριήρεις τὰς πλωίμους 
τριακοσίας. 

[2.13.9] ταῦτα γὰρ ὑπῆρχεν Ἀθηναίοις καὶ οὐκ 
ἐλάσσω ἕκαστα τούτων, ὅτε ἡ ἐσβολὴ τὸ 
πρῶτον ἔμελλε Πελοποννησίων ἔσεσθαι καὶ 
ἐς τὸν πόλεμον καθίσταντο. ἔλεγε δὲ καὶ 
ἄλλα οἷάπερ εἰώθει Περικλῆς ἐς ἀπόδειξιν 
τοῦ περιέσεσθαι τῶι πολέμωι. 


[2.141] Οἱ δὲ 
ἀνεπείθοντό 


ἀκούσαντες 
τε καὶ ἐσεκομίζοντο ἐκ τῶν 
ἀγρῶν παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ τὴν ἄλλην 
κατασκευὴν ἧι κατ' οἶκον ἐχρῶντο, καὶ αὐτῶν 
τῶν οἰκιῶν καθαιροῦντες τὴν ξύλωσιν' 
πρόβατα δὲ καὶ ὑποζύγια ἐς τὴν Εὔβοιαν 
διεπέμψαντο καὶ ἐς τὰς νήσους τὰς 
ἐπικειμένας. [2.14.2] χαλεπῶς δὲ αὐτοῖς διὰ τὸ 
αἰεὶ εἰωθέναι τοὺς πολλοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς 
διαιτᾶσθαι ἡ ἀνάστασις ἐγίγνετο. 

[2.15.1] ξυνεβεβήκει δὲ ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου 
ἑτέρων μᾶλλον Ἀθηναίοις τοῦτο. ἐπὶ γὰρ 
Κέκροπος καὶ τῶν πρώτων βασιλέων ἡ 
Ἀττικὴ ἐς Θησέα αἰεὶ κατὰ πόλεις ὠικεῖτο 
πρυτανεῖά τε ἐχούσας καὶ ἄρχοντας, καὶ 
ὁπότε μή τι δείσειαν, οὐ ξυνῆισαν 
βουλευσόμενοι ὡς τὸν βασιλέα, ἀλλ' αὐτοὶ 


Ἀθηναῖοι 


Κοοϊηΐο δηλ 8118 410 46] ΡΙτθο Ξ 10,6 Κηι. 


Ρατΐίθ νἱρίίδαα 46] τϑοϊηΐο θῇ 8ΐί σπαθηΐα Υ {{65 
Θϑίδαϊοβ (χφιθάδθρα 5ἴη ν]ρ]] ποία 6] ἰτθοῆο ἀθ Εδ]θτῸ 
Υ ἰἴοβ Μιπὸβ 1 ῖρο58); ἰοϑ Μιιὸβ [ῦροβ Παϑία 6] 
ΡΙτθο σπαθηΐα θϑίδαϊοβ, ἀθ ἰο5 486 βόϊο 856 ν]ρί]αρα 
6] Ἰαάο οχίθυου; πα πηθηΐθ ἰοάο 6] τϑοϊηΐο 66] 
ΡΙτθο ἱποίαϊαα Μαπίσπαΐα βϑθϑοηΐα θϑίδαϊοβ, 46 105 
486 ἰὰ πιιίδα θϑίαρδη ν]ρι]δάοϑβ. 


ἔχριιϑο 416 σοηίαρϑη σοὺῃ ΠῚ] ἀοβοϊθηΐοβ {1ποί68, 
ἸΠποϊα] 405 ἰοὺ. ΔΙ ΘΟ. ἃ σα 8110, ΠῚ1] βαιβοιθηΐοβ 
ΔΙΠΆΘΙΌΒ, Υ 4116 ἰο8 ΕΠ ΓΓΘΠΠ65. θη σΟΠἸσΙοη65 (6 
Πᾶν ΘΡΔΙΓ ΘΥδη γοϑοθηΐοβ. 

Ἐβίοβ οἴϑὴ ἰἴοβ οἴθοίΐϊνοβο δἰθηίθηβθθβ θῇ οδάδ 
δραιίΐδαο, Υ ἀθϑάθ ἴπιθρο πὸ ἰπίθυοιθθ ἃ 6808, 
σαδηάο θϑίαρα ἃ ριιηΐο ἀθ ριοαποῖτβθ ὰ ΡΥ ΠΊΘΓα 
᾿ἰηνδϑίόη ἀθ ἰοβ ροοροηθϑβϑίοβ 6 ἴδῃ ἃ θηΐγαῦ θη 
Θθριτα. Ῥουῖο 65 απ θέη ἀ1|0 1858 οἰγὰβ σοϑᾶ8 “16 
801{α ἄθεοι ρᾶσὰ ἀθηηοβίγαι 4116 σαπδτίδη [ἃ ΘΡΊΊΘΙΤΑ. 


14.--- Τὸ8 αἰθηίθηβθβ, σαδηάᾶο 16 ογθίοη, 586. 6] Ό 
ΡΘΙΒ ΔΑΓ Υ 88 ἀθα! δ οη ἃ ἰγαθ 46 105 σα ΠΊΡΟΒ ἰ05 
ὨΪῆοΒ, 185 ΠΊΠ]ΘΓΘ5 γ᾽ ἰο5 Θη56 165 416 π{ΠΠ|Ζραη θη 
ςᾶ88, Ζαϊΐδηάο ᾿αϑία ἰὰ πιδάθγαια ἀθ ἰὰ5 ὑτορίδβ 
ζᾶ888; ἰοβ τ Ραῆοβ Υ Ὀθϑίίϊαβ 4ἀθ ἰαγδβηζα ἰὸβ 
Ρδβδῖοη ἃ Επρθᾶ Υ᾽ ἃ [85 1515 ργόχίπηδϑ. Ραγᾶ 61105 
Ρθῆοβο ῬΟΥΙ͂ 
δοοβίπιηρταα ἰὰ Πλαυοσία ἃ ΝΙΝ 516 ΠΠΡΙῸ 6η 6] 
ΠΘΙΊΡΟ. 


τΤοϑα] ρα 6] {5182 640 Θϑίδυ 


15.--- Εϑ8α οἰγοιιπβίδηοϊα 856 ἄρα θη οβ δἰθῃθη868 
Πηάβ 416 θῇ οἶτοβ ἀθϑάθ ἔρος παν τοιηοία. ΕΠ 
οἔθεΐο, θῇ έροςβ ἀθ (έςορθ! δὰ ν 4θ ἴοβ ΡΙΪΠΊΘΙῸΒ 
ΤΟγ65 μιαϑβία 6] ἐἰθπῖρο ὧἀθ Τϑβθοῦθ, 6] ἅδε δθϑίανο 
5] ΠΠΡΙΘ σοῇ 81 ροδ]δοϊόῃ αἰ ϑίσθαίαα θῇ οἰπάδαθ5 
486 ἰθπίδῃ 8115 ρυϊϑηθοβδο ν παρ βίγαάοϑ, Υ 851 ΠῸ 
ἰθηίαη πα 4116 ἰθΠΠ ΘΓ ΠΟ 86 τ ηΐδη θη ὈΥ βθησία 


146 ΤΠ 6] 1485 ρογίαβ, Ππλ ΌΟ5, οἴς., σοο ᾿παΐςα ἰὰ ποί οἷα 46 Ἡογόδοίο τοίθσγθηίθ ἃ ἰὰ ᾿ηναϑιόῃ ἀθ Μ|θίο ροῖ ΑἸ αἴθ (1 17). 


1586 ( ξοΙΌΡΘ ἢι6 τῇ τοὺ (6 Αἴθπδβ ἰθρθη δῖο -- πηι Τασία 1465 16 σοΟΠβί 6 Γ6 τη ΡΘΊΙ͂50Π876 ΓΘΑ] --- ΘΠ σαγο Τοίπδαο ἔπανο 


Ἰᾳραῦ 1 ἀϊβραία οπίτο Αἴθπθα Υ Ροβίἀόῃ ρου 6] ραίγοπαζΖρο α6 ἰὰ οἰπαάδά. 


150 Το560, ἢο ἀθ ἔρθϑο, 68 6] πέγοθ «πδοῖοπα!» 46 Αἴθπδϑβ, οὐρϑη α6 ἰοάο ἰο ὕιαθηο, Βοῦτα ἰοαάο θη ροϊίξςα, Ζ6 σοπϑίραό 


Αἴδπδβ, παβία 6] ριιπίο 46 861 οοπβίθγαάο 6] δπίου ἀθ ἴα τπιπἰςαοϊόπ ροπεςα 46] Δ πα ν εἰ ργοίοειρο ροζ 8115 νἰτέιι 465 46] 


Ρο!ςο ἰάθ8] αἰθηίθηβθ. Ἐβίθ «ἀθϑίδοθαου 4θ οηἰπουΐοβ» σοιμηθί 408. ΡΟΥ ΠῸ δἰθηίθηβθθβ Κ᾽ δῇ θβρθοῖὶαὶ ῥοῦ ἰοβ δ᾽ϊδάοβ 


ῬοΙοροπθβίοβ ἀθρογία παροὺ νἱνίάο ροςὸὺ δπίθβ ἀθ ἴα ριιθῖτα ὧ(θ Ττογϑ. ϑοῖά πὸ (6 Ϊἴοβ πηϊΐοβ πηάβ. τ{ΠΠ|Ζαοβ θη 1ὰ 


ΡιΙοραραπάδ α6 βοτὰ 416 Βα ν ἃς 6 θη 185 ἱγΓαρθαϊ85 ἀ6 Ϊὰ ἔροςϑδ. 
1δς ΕἸ ῥυϊίαπθο 68 8 βθάβθ οῇοίδὶ 46] ρορίθσηο ἀθ 1ὰ οἰπάδά. Ἐπ 6] ἀθ Αἴθπδβ ἀθ 1ὰ ἔρος ἀεδπιοογάξςοα τϑϑ ἀΐδη 195 50 


ῬΙ απο, 5 ΡοΥ σδάδ τ1πὰ 46 185 ἀ16Ζ ἰσίριι85, σπσρϑο8 46 ρυ 5141 188 8651 0165 46 ΄ὰ ΑϑαπΊθ]θ Υ ἀ46] (όπβε]ο Υ 46 δἱριιηδβ 


οἶτὰβ δον ἀδαθϑ Δα πη] π|ϑ γαξνδβ. 


ἕκαστοι ἐπολίτευον καὶ ἐβουλεύοντο: καί 
τινες καὶ ἐπολέμησάν ποτε αὐτῶν, ὥσπερ καὶ 
Ἐλευσίνιοι μετ' Εὐμόλπου πρὸς Ἐρεχθέα. 


[2.15.2] ἐπειδὴ δὲ Θησεὺς ἐβασίλευσε, 
γενόμενος μετὰ τοῦ ξυνετοῦ καὶ δυνατὸς τά 
τε ἄλλα διεκόσμησε τὴν χώραν καὶ 
καταλύσας τῶν ἄλλων πόλεων τά τε 
βουλευτήρια καὶ τὰς ἀρχὰς ἐς τὴν νῦν πόλιν 
οὖσαν, ἕν βουλευτήριον ἀποδείξας καὶ 
πρυτανεῖον, ξυνώικισε πάντας, 
νεμομένους τὰ αὑτῶν ἑκάστους ἅπερ καὶ πρὸ 
τοῦ ἠνάγκασε μιᾶι πόλει ταύτηι χρῆσθαι, ἣ 
ἁπάντων ἤδη ξυντελούντων ἐς αὐτὴν μεγάλη 
γενομένη παρεδόθη ὑπὸ Θησέως τοῖς ἔπειτα" 
καὶ ξυνοίκια ἐξ ἐκείνου Ἀθηναῖοι ἔτι καὶ νῦν 
τῆι θεῶι ἑορτὴν δημοτελῆ ποιοῦσιν. [2.15.3] τὸ 
δὲ πρὸ τοῦ ἡ ἀκρόπολις ἡ νῦν οὖσα πόλις ἦν, 
καὶ τὸ ὑπ' αὐτὴν πρὸς νότον μάλιστα 
τετραμμένον. τεκμήριον δέ' 

[2.15.4] τὰ γὰρ ἱερὰ ἐν αὐτῆι τῆι ἀκροπόλει 
καὶ ἄλλων θεῶν ἐστὶ καὶ τὰ ἔξω πρὸς τοῦτο 
τὸ μέρος τῆς πόλεως μᾶλλον ἵδρυται, τό τε 
τοῦ Διὸς τοῦ Ὀλυμπίου καὶ τὸ Πύθιον καὶ τὸ 


καὶ 


τῆς Γῆς καὶ τὸ «τοῦ» ἐν Λίμναις Διονύσου, ὧι 
τὰ ἀρχαιότερα Διονύσια [τῆι δωδεκάτηι] 
ποιεῖται ἐν μηνὶ Ἀνθεστηριῶνι, ὥσπερ καὶ οἱ 
ἀπ' Ἀθηναίων Ἴωνες ἔτι καὶ νῦν νομίζουσιν. 
ἵδρυται δὲ καὶ ἄλλα ἱερὰ ταύτηι ἀρχαῖα. 


[2.15.5] καὶ τῆι κρήνηι τῆι νῦν μὲν τῶν 
τυράννων οὕτω σκευασάντων Ἐννεακρούνωι 


Ὧ61] τὸν ραΐὰ Ἅἀθ Προυδσ, ϑῖηο 416 σα οῦρο 56 
βορούπαρα Κ ἀοιογαρα ἀραῖΐθ, Υ θὴ δἷριιηδ 
οσδϑίόῃ ᾿ποΐ80 Ππσσοη σοπίτἃ 6] σΟηΟ 685 6] σᾶ80 
ἀρ ἰοβ οἱθυβίηϊοβ ἃ] ἰδάο 46 Ετππιο]ρο δα σοηΐτα 
Ετβοίθοϊδ, 

(πδπάο Τϑβθθοὸ 856. σοηνιτό ἢ ΓΟΥ, σΟΠΊΟ ΕΓ 
Ροάθγοβο δάδθπηάβ 46 ἰπἰο]!!ροηΐθ, θηίγα οἴτα8 σοβϑα8 
ΟΥ̓ΡΔΠΪΖό 6] ρϑίβ Υ ἰΓὰ8 ΡΥ ΠΉΪΓ ἰῸ5. σΟΠ86]08 Υ 
τηδριβίγαίαταβ ἀθ 185 ἀθπγάβ οπἀδά65, ἀθϑίσηδησο 
11 8010 σοηβ6]ο Υ ρυϊΐδηθο, ἀρταρό ἃ ἰοάοβ θῇ ἴὰ 
δοίαδὶ οπἀΔα 15, γ᾽ ἀΠ46 σα ΠῸ ΟσΌΡδ56 [5 
ΤΪ8Πη185 ροβθϑίοηθβ 46 ἰθηΐα δηΐθϑ, 165 οδ]ρό ἃ 
ἰθῆθυ θϑὰ ῥοὺ ἀπίσα σαρίΐαὶ, σὰ, δοθοθηΐδάα 58 
᾿τηρογίδησία ΡΟΥ Δρουίαυ ἰοα 05 5118 σοῃ ΓΙ ΙΟΙΟΠ65 
ἃ 6114, ἴμ6 Ἰοραάα βοΐ ἼΤϑβϑθο ἃ 5118 81.100 50Γ68. 
Ιποΐπ80 ποσὰ Υ ἃ ρϑυξ ἀ6 Θηΐοπ 65, ἰο5 δἰθη!θη565 
σΘΙθργαη Θῃ ΠΟΠΟΥ (6 ἴα ἀΐοβα ἰὰ τόμ σοπΊο τ1Π8ἃ 
Ποϑία πδοϊοη 1158, 


Επ ἔροσδ δηίθυου, θὰ ἰὰ οπα δα ἰο 416 ποτὰ 68 ἴὰ 
Αογόρο!!β δαθηγάβ ἀθ ἰὰ ραῦΐθ 4116 δἱ ρίθ ἀθ 9611] 
Θϑίά οτἱϑηΐαα βοῦτθ ἰοάο δ] 51. [πᾶ ρύαθρα: [95 
βϑηΐαδιῖοβ 46 Αἴθηθα Υ ἀθ ἰοβ ἀθηγάβ αἴοβθβ θϑίάῃ 
θη ἶὰ Αογόροϊ!β. πηίϑηγα, Υ ἰοβ 4.6 ϑϑίάῃ ἔιθῖὰ 86 
γΘΥΡΊΊΘη πιάβ Ὀΐθη Ποία θϑὰ ραῖΐθ ἀθ ἴα οἰπαάδα, 
ΠΟΠΊΟ 6] ἀ6 Ζειβ ΟἸπηρίςο, 6] ἀθ Αροῖο Ρίξοο, ε] 
ἀρ ἰὰ Τίοστα, 6] 4ἀθ ]οηΐθο ἀθ ἰοβ ραπίδποβ, Θῃ 
ΠΟΠΟΙ 46] σὰ] 856. σϑίθριδη 188 πιάβ δηίζριιαβ 
Ποϑίαϑθ. ἀ6 ἄοςθ ἀ6] (οἷ 


Απίοϑίοσιόη, ἃ] ἰριιαὶ 416 δίηοσα δοθῇ ἰοβ8 Οη]ο8 


ΠΙοπῖθο εἰ ΤῊΘ5 
ἰοάανία 5ἰριιῖθηᾶο ἃ ἰο8 δἰθη!θη5865. 56 γὙθριθη 6 
688 ΖΟῃδ ΟἰΤῸΒ 88 [6 7105 ἰϑΠἸ ]όη δηξριιοΒ. 

Επ σαδηΐο ἃ ἰαὰ πιθηΐθ 416 ἃἤοσα 56 [1ἀπ|ὰ ἀθ 1Ὸ5 
Ναονο (αῆοβ ροῦ διτθρ δια ἃϑΐί ἰοθ {{}8Π08,}0Ὑὁ 


154 ἘΠ ΤΊΟΙΡοΟ, ΠΟ 46] ἀϊοβ Ροβίἀόπ, παγοηαο ἀφ Τγδοΐα 886 τοβαρὶό θη ΕἸθιιβίβ, 46 σαγοβ πηἰβίουοβ ΘΠ ΠΟΠΟΥ ἀθ Παπλέίΐου Υ 


Ῥεγβόίοηπθ πιο ππαδάου ο βϑαςοαοίθ. (απο σοπϑίριιϊό 6] ἰοπο ἀθ Τγαοία ριθϑίό 51 για ἃ ἰὸβ β]θιιβί ἸΟ 5, 


᾿Ἰπάθροπαϊθηΐθβ, σοπίγα [05 αἰθη!θη565, 1665 ἃ ρθ 881 46 6110 νϑ πο ΘΙΌη Υ᾽ 818 Γθυ, Εγθοίθο, πηαίό ἃ ΕΠΊΟΙρο. 


158 Ἐχτϑοΐθο, τοὺ ἀθ Αἴθηδϑβ, δοοηβοίαο ρου 6] ογάσια]ο 46 [6] 05 βϑουςό ἃ 588 ἢ] (ἰοπία ρᾶτὰ ροάθυ ορίθηθχ [ὰ ν]οίοσϊα 


ΒΟΡΓΘ [05 6] τι ΠΟ 5 Ὑ ΕἸ ΠΊΟΙΡοΟ. 


15 ΕἸ ρύόςθβο ἀθ «βἰπθο5πη0» ο ἀθ πηϊηοβοϊόη (6] ἰουτοσῖο 46] Αἴςα 65 θονϊἀθηΐθ 416 86 ἀθβϑισο!ό θη τ ἰαρ80 α6 {ἰθρο 


ΒΡΘΙΙΟΥ Υ, ΡΟΥ͂ ϑΒιριιοβίο, ΠΟ ἔπ ἰὰ ΟΌΤα 46 τη 8010 ΠοπΊρτθ. [6 ππθνο Ταυοία1468 56 πα 6Π6 Π16] ἃ [ὰ Ιθυοπάδ γα 8116. 


158 Ἐϊοϑία 416 ρι δ] οπηθηΐθ 56 σϑθρταρα Θῃ 6] πη65 ἀθβ Ἡδθοδίοπηρθο, 416 σοιτοϑροπάθ δρσοχίπηδάδιηθηΐθ ἃ] ΠιιθϑῸ ἀθ 


Τα]1ο, Υ πο πλαοῇο δηΐθ8 ἀ6 185 Ραπαίθηθϑβ, ΠΟ [85 416 856 1ὰ ροπία θῇ γϑ] οϊόμ, γἃ 416 86 οσϑία αιὰ6 Το56ο ἰδηηϊέῃ 185 Παρία 


ξὰπάδάο. 


15ι Τὰ8. Απίθβίθυίαβ ο «ἢθϑίαβ 4β 1858 ἢΠΠοσ 5» 856. σθίθργαραη ἃ] ἰπίοῖο ἀθ ἰὰ ρυίπηανοῦα, γὰ 416 6] πηθ8 Ὧἀθ Απίθϑίθτόῃ 


ΠΟΙΤΘΒΡΟΠΑΘ ἃ ΠΠΠ6165 46 ἘΘΌΓΘΙΟ Υ σΟΠΊΘηΖΟΒ (6 ΜδϑῖΖο. 


καλουμένηιχ, τὸ δὲ πάλαι φανερῶν τῶν πηγῶν 
οὐσῶν Καλλιρρόηι ὠνομασμένηι, ἐκεῖνοί τε 
ἐγγὺς οὔσηι τὰ πλείστου ἄξια ἐχρῶντο, καὶ 
νῦν ἔτι ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου πρό τε γαμικῶν καὶ 
ἐς ἄλλα τῶν ἱερῶν νομίζεται τῶι ὕδατι 
χρῆσθαι: [2.15.6] καλεῖται δὲ διὰ τὴν παλαιὰν 
ταύτηι κατοίκησιν καὶ ἡ ἀκρόπολις μέχρι 
τοῦδε ἔτι ὑπ' Ἀθηναίων πόλις. 

[2.16.1] τῆι τε οὖν ἐπὶ πολὺ κατὰ τὴν χώραν 
αὐτονόμωι οἰκήσει μετεῖχον οἱ Ἀθηναῖοι, καὶ 
ἐπειδὴ ξυνωικίσθησαν, διὰ τὸ ἔθος ἐν τοῖς 
ἀγροῖς ὅμως οἱ πλείους τῶν τε ἀρχαίων καὶ 
τῶν ὕστερον μέχρι τοῦδε τοῦ πολέμου 
γενόμενοί τε καὶ οἰκήσαντες οὐ ῥαιδίως 
πανοικεσίαι τὰς μεταναστάσεις ἐποιοῦντο, 
ἄλλως τὲ καὶ ἄρτι ἀνειληφότες τὰς 
κατασιςευὰς μετὰ τὰ Μηδικά: [2.16.2] 
ἐβαρύνοντο δὲ καὶ χαλεπῶς ἔφερον οἰκίας τε 
καταλείποντες καὶ ἱερὰ ἃ διὰ παντὸς ἦν 
αὐτοῖς ἐκ τῆς κατὰ τὸ ἀρχαῖον πολιτείας 
πάτρια δίαιτάν τε μέλλοντες μεταβάλλειν καὶ 
οὐδὲν ἄλλο ἢ πόλιν τὴν αὑτοῦ ἀπολείπων 
ἕκαστος. 

[2.17.1] ἐπειδή τε ἀφίκοντο ἐς τὸ ἄστυ, ὀλίγοις 
μέν τισιν ὑπῆρχον οἰκήσεις καὶ παρὰ φίλων 
τινὰς ἢ οἰκείων καταφυγή, οἱ δὲ πολλοὶ τά τε 
ἐρῆμα τῆς πόλεως ὥικησαν καὶ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ 
ἡρῶια πάντα πλὴν τῆς ἀκροπόλεως καὶ τοῦ 
Ἐλευσινίου καὶ εἴ τι ἄλλο βεβαίως κληιστὸν 
ἦν: τό τε Πελαργικὸν καλούμενον τὸ ὑπὸ τὴν 
ἀκρόπολιν, ὃ καὶ ἐπάρατόν τε ἦν μὴ οἰκεῖν 
καί τι καὶ Πυθικοῦ μαντείου ἀκροτελεύτιον 
τοιόνδε διεκώλυε, λέγον ὡς 'τὸ Πελαργικὸν 
ἀργὸν ἄμεινον, ὅμως ὑπὸ τῆς παραχρῆμα 
ἀνάγκης ἐξωικήθη. [2.17.2] καί μοι δοκεῖ τὸ 
μαντεῖον ξυμβῆναι ἢ 
προσεδέχοντο: οὐ γὰρ διὰ τὴν παράνομον 


τοὐναντίον 


δηριδπιθηΐθ Πα πλαάα (ΔΙ Ὑ7Ὸ6 ΡΟΥΘ θϑίαρϑη ἂἱ 
ἀρϑουθίθσίο 5118 πιϑηδηςα 165, ΡΟΣ θϑίϑυ σϑῖτα ἰὰ 
ΟἰΠ]Π1Ζαραη ρᾶῖὰ 185 σου ΠΊΟΠΪδ85 ἱπηροτχίδηϊθβ, Υ 
ἰοάενία δοσα, βἰριὶθηο 105 τ1505 δηξριιοβ, 65 ἀθ 
ΠΟΙΠ8 ΘΙΠΊΡΙΘΔΙ 51 ἄρτι δηΐθ5 46 185 θοάδϑ Υ ρᾶῖδ 
ΟἰἶΤῸ8 τἱΐοβ βϑαρτδάοβ. ΡΟΣ ἤδο δά παριίααα 
διηριδηιθηΐθ 688 ΖΟΊδ 68 ΡΟΥ ἰο 4116 ἰο8 δἰθῃϊθηβθ5 


βίθιιθη [11ὰπλάπἀοϊα ᾿αϑία οϑίθἠ τηοπηθηΐο 
«(Ιὰ646»"55, 
16.-- ΕἸ ςῶϑ8ο 65 416 ἰοβ αἰθηΐθηβθθβ Παρ ζδτοη 


ἀυταηίθ πλισπο ἰἰθπηρο ε] 
Ἰπαθροηαϊθηίΐθ Υν σαᾶπῦο 8586. ΔΡΙΠΙΡΔΙΌΠ, 
δοοβίπ 08 ἃ ΠΘΟΘΙ Υ ΝΙΝῚΓ ΘΠ ἰοβ σα ΠΊρΡΟΒ ἴα 
Τλδγοτία ἀθ 6]]ο8, ἰο πλῖβπιο ἰοβ δηΐϊίριιοβ 46 ἰὸβ 
Ῥοβίθιοιοθ παϑία θϑία φριιθιῖα, ΠῸ 86 δνθηίβῃ 
ξάςΠπλϑηΐθ ἃ ἐγαϑίδδῦβθ, Βοῦσγθ ἰοάο ρούααθ Ποία 
Ῥοςο 486 Περίδῃ γϑοσιροσδάο 51.1.5 ρτδη ἰὰ 8 ἀθβριιέβ 
ἄρ ἴὰ8 (ὐπούταβ Μέαϊοαβ. 56. δρθϑδάιητα θη 0 
τοΙθγα ρθη πη] (θ᾽ 8115 σα888, [95 βδη 18 171058 4116 
ζοηβούναραη ΡΟΥΓ ἰτϑαϊοόη ἀθϑάθ 6] δπίίριο 
βἰϑίθπηδα ρο το, Υ ἔθηθυ 4116 σα 18. ἀθ νά. Νοὸ 
οἵὰ Οἶγὰ σοϑᾶ 4116 Ραμ ἀοπδτ ἰα ρτορία οἰπάδά. 


Ραίΐβ ἀθ πιβηθῖᾶ 


17.--- (υδηάᾶο Ἰ]Θρδίόθη ἃ ἴα οἰπάδαά, τπηοὸ8 ΡΟςΟ5 
ςοηΐαραη σοῇ νἱνίθηἄδθ ο το πιρίο θη σα8ὰ (δ 
ΔΠΪρΟ5. Ο ἔβη ]Π]}αγθ8, ΡΟΙῸ ἰὰ πηαγογία οσιρό [65 
Ραῦίθϑ ἀθϑῃδριίαδαβ ἀθ ἰἴὰ οἰυθαάδά νΥ ἰοάοβ ἰὸβ 
βδης δ 1105 ἀθ ἀϊοβθβ ο Ππέγοοϑ βαῖνο ἰὰ Αςγόρο! δ, 6] 
ΕἸΘυβίηϊοῖσα ν σι] ΠΠΙΘΥΓ οἴτο πρῶ 6 θϑίαν:θβθο 
σοΙΤα 0 Ηγπηοιηθηΐθ; γ᾽ 6] ἀθποπηίηδάο Ρο]άγριςοῦ, 
8] ρῖὶθΘ ἀθ ἴὰ Ασ.ζόροι!β, ἀοπάθ πᾶ πιδ αἸοόπ 
ῬτοΠΙία μαι ατῖσο, ν δα θηγάβ ἰο νοίαρα 6] ϑἰραθηΐθ 
ΠῚ ἀθ νϑῖϑο ἀθ τῇ ογάςσαϊο ρίξίςο: «65 ΠΊΘ]ΟΥ ΠῸ 
ὉΠΠ1ΖΑΙ 6] Ῥοϊάγριςο». δίῃ θπιραῦρο, δηΐθ ἰὰ πθοθϑὶ- 
ἀκα 46] πιοπιθηΐο ἴχθ Παριίαάο. Α πιί τηθ ῥαῖθοθ 
416 6] ογάσιιϊο 8586. συπηρ!]ό δ] τονέβ ἀθ ἴο αὰθ 
Θϑροσδθϑη, ρι168 185 σϑ]ατηϊδθ5 ἼῸ σα ΘΙΌΠ ΒΟΌΓΘ 


15: ἔῃ στίθρο «ρο]15». ἩΔΡΙ δ] πιθηΐθ 56 Θποθηἑτα «ρ0]15» ΡΟΥ δογόρο!!β θη 185 ᾿πβουροίομθ5 Οἤ οἰ ]65, ρΡοΙῸ 105 505 θῃ 4116 


ΕἸ ἐέττηϊηο 86 σποθηΐγα θη Τιιοί 1465 βίο ρ 6 Β0Π οἰΐα5 46 ἀοσιιπηθπίοβ Οἤοἶα]65 (νέδβε ρουῦ 6]επιρίο Ν 18; 25; 47). 
178 ΝΟ 6] βαπίμδτο 46 ΕἸΘιι518 ΘΠ 6] 4116 56 σϑίθγαθδη 198 Μίβίοθυοϑβ, 51Π0 πὴ ἰθιηρῖο ἀθαϊσαάο ἃ 185 πηϊ8Πη88 ἀ] 5885 Υ βἰ[πδάο 


ἃ] ποτά βία ἀθ ΄ὰ Αςγόρο!!β. 


170 1.05 Πτδηπβοο5 46 Ταοία! 465 νϑο]δη οηΐγο Ῥοϊάγριςο γ Ροϊάβρίςο, ρϑῖῸ δι 85 ΔΘ ΟΠ ΠΠ8ΟΙΟΠ65 ϑϑίάῃ αἰθϑιριιδάδβ θη 
οἶτα8 Πιθηΐθβ. (οη ἰοάο, ΠΟ 886 ΠΊΟΒ 81 τἰ]σδοϊόπ θχϑςοία, ηἰ ἀθ 81. τϑ]δοϊόπ σοη 6] απριιο γθοϊηΐο δηλ 40 Ἰοναπίααο 
ῬΟΙ ᾿ο5 ρϑίδβροβ (οἴτ. Ἡϑγόσοίο ΝῚἹ 137). 86 ρίθηιϑα 716 βϑίαχία ἃ] ρῖθ 6 ἰὰ Αογόροϊβ Πδοῖδ 6] οδϑϑίθ ο ἃ] βιιτοθϑβίθ. 

σε Θρρήῃ 6] ϑβοοϊδϑέα 1 πιδ] ἀϊςίόπ 56 τοπιοπέαρα ἃ 158 εἰβπιροβ 46 ἴοβ ρϑίδβροβ, σιᾶπάο νἱνίθπάο δῇ οἱ ἅξοα ἔπθιομ 
ΘΧρυ 5805 Υ ἀθβ46 ϑθηΐοποθβ τπηἃ ΠΊδ] ἀ]ο τη 56 σουπία 5ΟΌΓ6 105 Ππρᾶγ65 46 Πρ ασοη. ΡΟ αχ (ΝΠ 101) ἀϊςσθ 486 1ὰ πλα]ΐα 


ῬΟΥΙ͂ σοΥγΐδ ἄπο 165 Ο ΘΠίθυ γα Πηθσΐοβ θη 6] Ρο]άγριςο οἵὰ 6 3 ἀγδοπηδβ. ΟἰτῸ5 (εἴτ. Ἡθγόσοίο Ν᾽ 64) ἰΙὰ ροῆθῃ θῇ τοὶ δοϊόῃ σοῃ 


Ιὰ τοπα!οϊόη ἀθ ΗΙρΡί 85 6] {ταπο, χψαΐθη 858 μαρτία το ιρίδάο 8117 απίθβ ἀθ 511 θχρα]βιόπ θη 510. 


ἐνοίκησιν αἱ ξυμφοραὶ γενέσθαι τῆι πόλει, 
ἀλλὰ διὰ τὸν πόλεμον ἡ ἀνάγκη τῆς 
οἰκήσεως, ὃν οὐκ ὀνομάζον τὸ μαντεῖον 
προήιδει μὴ ἀγαθῶι 
κατοικισθησόμενον. 

[2.17.3] κατεσκευάσαντο δὲ 
πύργοις τῶν τειχῶν πολλοὶ καὶ ὡς 
που ἐδύνατο: οὐ γὰρ ἐχώρησε ξυνελθόντας 
αὐτοὺς ἡ πόλις, ἀλλ' ὕστερον δὴ τά τε μακρὰ 
τείχη ὦικησαν κατανειμάμενοι 
Πειραιῶς τὰ πολλά. 


ἐπ' ποτὲ αὐτὸ 
ἐν τοῖς 
ἕκαστός 


καὶ 


καὶ τοῦ 
[2.17.4] ἅμα δὲ καὶ τῶν πρὸς τὸν πόλεμον 
ἥπτοντο, ξυμμάχους τε ἀγείροντες καὶ τῆι 
Πελοποννήσωι 
ἐξαρτύοντες. 
[2.17.5] καὶ οἱ μὲν ἐν τούτωι παρασκευῆς 
ἦσαν. 


ἑκατὸδΝ νεῶν ἐπίπλουν 


[2.18.1] Ὁ δὲ στρατὸς τῶν Πελοποννησίων 
προϊὼν ἀφίκετο τῆς Ἀττικῆς ἐς Οἰνόην 
πρῶτον, ἧιπερ ἔμελλον ἐσβαλεῖν. καὶ ὡς 
ἐκαθέζοντο, προσβολὰς παρεσκευάζοντο τῶι 
τείχει ποιησόμενοι μηχαναῖς τε καὶ ἄλλωι 
τρόπωι: [2.18.2] ἡ γὰρ Οἰνόη οὖσα ἐν 
μεθορίοις τῆς Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας 
ἐτετείχιστο, καὶ αὐτῶι φρουρίωι οἱ Ἀθηναῖοι 
ἐχρῶντο ὁπότε πόλεμος καταλάβοι. τάς τε 
οὖν προσβολὰς ηὐτρεπίζοντο καὶ ἄλλως